آخرین خبر ها
نتایج دوره های مجازی و پردیس های خودگردان کارشناسی ارشد (۱۳۹۳)

اعلام نتایج نهایی آزمون متمرکز پذیرش دوره های مجازی و پردیس های خودگردان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳

زهره
01:25 ~ 25 سپتامبر 2014

چرا مینویسه داوطلب یافت نشد
یعنی چی
یعنی قبولرنشدم