آخرین خبر ها
معرفی کامل منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 88

» ریاضیات  –  ضریب 3  –  تعداد سوال :  10

*منبع اصلی : کتب دکتر نیکوکار

* منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور ریاضیات 1و2 ( انتشاران گسترش علوم پایه – دکتر نیکوکار )  – قیمت 6000  تومان
ب –  ریاضیات 1 و 2 مدرسان شریف  – قیمت : 8500 تومان
ج –  فلش کارت ریاضیات عمومی 1و2 مدرسان شریف –  قیمت : 3000 تومان
*سرفصل های ریاضیات عمومی و کاربردی : اتحاد – معادلات – مثلثات – دستگاه معادلات – مجموعه ها – معادلات خط – توابع – حد – هم عرضی – هوپیتال – پیوستگی – مجانب ها – مشتق و کاربردهای آن – قضایای رول و میانگین – دیفرانسیل – انحنا – مشتقهای جرئی – توابع چند متغیره – روشهای انتگرال گیری معین و نامعین – قضایای اساسی – محاسبه سطح ، حجم زیر منحنی و طول کمان – انتگرال دوگانه و سه گانه – معادلات دیفرانسیل – تبدیلات لاپلاس – دنباله و سری – بردار – اعداد مختلط – مختصات قطبی – ماتریس…

 

» آمار و احتمالات  –  ضریب 3  –  تعداد سوال :  5

*منبع اصلی : کتب دکتر نیکوکار

* منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور آمار و احتمالات ( انتشاران گسترش علوم پایه – دکتر نیکوکار )

*سرفصل های آمار و احتمالات : آمار توصیفی ( شاخصهای مرکزی ) – آمارهای توصیفی ( شاخصهای پراکندگی ) – آنالیز ترکیبی – احتمال – متغیرهای تصادفی – توزیع های خاص – توزیع های نمونه ای برآورد فاصله ای – آزمون فرضها – معادله خط رگرسیون…

»  زبان تخصصی –  ضریب : 1  –   تعداد سوال :  10
*منبع اصلی :
رجوع به سایت های اینترنتی – زبان تخصصی دبیرستان
*منابع کنکوری :
الف – درس و کنکور زبان تخصصی انتشارات گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی)  –  قیمت : 5900 تومان
ب – زبان تخصصی مدرسان شریف –  قیمت : 2500 تومان
*سرفصل ها : مقدمه ( تاریخچه و تعاریف کامپیوتر ) – توصیفهای کلی ( سخت افزار و نرم افزار ) – واحد سیستم – CPU – حافظه – دستگاههای ورودی و خروجی – سیستم عامل – برنامه نویسی – مفاهیم شبکه – مفاهیم اینترنت – پایگاه داده ها…

»  مدار منطقی –   ضریب : 2   –   تعداد سوال :  15
*منبع اصلی :

موریس مانو (ترجمه : سید رضی )
*منابع کنکوری  :
الف – درس و کنکور مدار منطقی ( آقای مقسمی )   –  قیمت : 8500 تومان
ب – 30 آزمون مدار منطقی گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  –  قیمت : 3000 تومان
ج-  مدار منطقی مدرسان شریف-    قیمت : 5500 تومان
د-  فلش کارت مدار منطقی مدرسان شریف –  قیمت : 2500 تومان
د-  مدار منطقی انتشارات پوران پِِِِژوهش
*سرفصل ها : اعداد و کدگذاری – جبر بول – ساده کردن توابع – مدارات منطقی – جدول کارنو – مدارات ترکیبی – مقایسه کننده – رمزگشا ( Decoder ) – رمزگذار ( Encoder ) – مدارات ترکیبی ماژولار ( مالتی پلکسر ) – دی مالتی پلکسر – فلیپ فلاپ و خواص ان – تحلیل مدارات ترتیبی – شمارنده و ثباتها…

»  برنامه نویسی سی پلاس پلاس –  ضریب : 4  –   تعداد سوال : 10
*منبع اصلی : نکته » دروس برنامه سازی در کنکور کاردانی به کارشناسی دارای هیچ منبع خاصی نیستند. درواقع داوطلبان باید سرفصل مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده و توان برنامه نویسی خود را نیز افزایش دهند. این بدین معنیست که طراحان کنکور به هر صورتی میتوانند سوال طرح کنند.
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور سی پلاس پلاس گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 9000 تومان
ب –  30 آزمون سی و سی پلاس پلاس گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 3500 تومان
ج –  سی پلاس پلاس مدرسان شریف  – قیمت : 5500 تومان
*سرفصل ها : کلیات و ساختار برنامه نویسی C++ – متغیرها – سیستم ورودی و خروجی – کلاس و شی – توابع و زیر برنامه ها – عملگرها – فایلها – ارث بری – حلقه ها – جملات شرطی…
»  برنامه نویسی ویژوال بیسیک  –  ضریب : 4  –  تعداد سوال : 5
*منبع اصلی : نکته » دروس برنامه سازی در کنکور کاردانی به کارشناسی دارای هیچ منبع خاصی نیستند. درواقع داوطلبان باید سرفصل مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده و توان برنامه نویسی خود را نیز افزایش دهند. این بدین معنیست که طراحان کنکور به هر صورتی میتوانند سوال طرح کنند.
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور ویژوال بیسیک گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )
ب –  ویزوال بیسیک مدرسان شریف  – قیمت : 5500 تومان
*سرفصل ها : برای 5 سوال ویژوال بیسیک میتوان از سرفصل کتابهای مرجعی همچون کتاب آقای جعفرنژاد قمی و بحثها و مثالهای کتاب برنامه سازی3 ( فنی حرفه ای ) استفاده کرد. لازم به ذکر است که در کنکور سال 87 همه سوالهای این درس از کتاب برنامه سازی 3 طرح شد.

—-  دروس تخصصی نرم افزار  –  هر سه درس ضریب 5  –  تعداد سوال هر درس : 10 —-

»  مفاهیم سیستم عامل :
*منبع اصلی : مفاهیم سیستم عامل – مهرداد فهیمی  –  قیمت : 5500 تومان
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور سیستم عامل-    انتشارات گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 5500 تومان
ب –  30 آزمون سیستم عامل – گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 4000 تومان
ج –  سیستم عامل – مدرسان شریف  – قیمت : 3000 تومان
د –  فلش کارت سیستم عامل – مدرسان شریف  –  قیمت : 800 تومان
ز –  سیستم عامل پوران پژوهش  – قیمت : 5500 تومان

*سر فصل ها : مفاهیم و تعاریف اولیه سیستم عامل – ساختار سیستم عامل – پردازش و زمان بندی – مدیریت حافظه ( قطعه بندی و صفحه بندی ) – حافظه مجازی – بن بست – سیستم فایل…

»  ذخیره و بازیابی اطلاعات :
*منبع اصلی : ذخیره و بازیابی روحانی رانکوهی
*منابع کنکوری  :
الف –  درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات – گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 6200 تومان
ب –  30 آزمون ذخیره و بازیابی اطلاعات – گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  –  قیمت : 3000 تومان
ج –  ذخیره و بازیابی – مدرسان شریف  –  قیمت : 4900 تومان
د –  فلش کارت ذخیره و بازیابی اطلاعات – مدرسان شریف  – قیمت : 800 تومان
ز –  ذخیره و بازیابی اطلاعات – پوران پژوهش
*سرفصل ها : رسانه های ذخیره سازی – رکورد، بلاک و روشهای بلاک بندی – سیستم فایل و بافرینگ – بررسی نوار و دیسک به صورت پارامتری – فایل پایل ( Pile File ) – فایل ترتیبی – فایل ترتیبی شاخص دار – فایل B -Tree – فایل مستقیم…

»  ساختمان داده ها  :
*منبع اصلی : اصول ساختمان داده های سیمور لیپ شوتز
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور سریع ساختمان داده ها گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 5600 تومان
ب –  30 آزمون ساختمان داده ها گسترش علوم پایه  – قیمت : 3400 تومان
ج –  ساختمان داده ها مدرسان شریف – تبریزی  –  قیمت : 4000 تومان
د –  اصول ساختمان داده های انتشارات پوران پژوهش  –  قیمت : 5500 تومان
*سرفصل ها : الگوریتم – الگوریتمهای بازگشتی – پیچیدگی های زمانی و مرتبه اجرایی – آرایه – ماتریس – رشته – لیستهای پیوندی – صف و پشته – درخت و انواع آن (… Heap و BST و …) – گراف و مرتب سازی…

hamed.net
10:59 ~ 4 فوریه 2009

سلام من مي خوام بدونم كه آيا براي 10 سوال برنامه نويسي لازم است كه زبان c را كامل بلد باشيم يا بايد گذري رد بشيم و بريم دنبال c++ ؟

محمد
12:10 ~ 4 فوریه 2009

آقا پیمان دمت گرم. خیلی زحمت می کشی . من کلی دنبال این منابع بودم اما به نتیجه نرسیده بودم. اگه اطلاعاتی در مورد زمان اعلام نتایج علمی کاربردی داشتید، اعلام کنید ممنون می شم .
خسته نباشید. خیلی باحالی دمت گرم .

رسول بصیرت
01:50 ~ 5 فوریه 2009

سلام
زحمت کشیدی ممنون ولی چند تا نکته :
1.شما که زحمت کشیدی سرفصلارو کامل می نوشتی نه آخرشو … بذاری.
2.آمار خیلی دقیق و مطمئنی دادی (واسه تازه واردا گمراه کننده میشه). اما کنکور کامپیوتر قابل پیش بینی نیست
ممکن امسال 2 سوال vb بدن یا اصلا سوال ندن یا خیلی چیزای دیگه که ممکنه عوض بشه.

hjran
02:34 ~ 5 فوریه 2009

اگه ميشه بگيد از كدام سايت كتاب ها را خريداري كنيم. ميشه از همين سايت هم خريداري كرد . راهنمايي كنيد .
خيلي ممنونم از سايت مفيدتان

akbari
09:22 ~ 5 فوریه 2009

باسلام خواستم ازاطلاعات به موقعتان تشكركنم.

sara
12:05 ~ 23 فوریه 2009

سلام
خواهش ميكنم منابع كنكور كاراني به كارشناسي رو برام بفرستيد.هم منابع درسهاي عمومي و هم منابع درسهاي تخصصي .خواهش مي كنم زود بفرستيد .عجله دارم.ممنون

ناشناس
02:54 ~ 25 فوریه 2009

لطفا منابع عمومي رو سريعتر بگذاريد
از زحماتتون خيلي متشكرم

جواد
11:20 ~ 25 فوریه 2009

پس منابع درسهاي عمومي چی شد داش ؟
در به در دنبالش هستیم

حسین
06:32 ~ 27 فوریه 2009

سلام من رشته کاردانی کامپیوترسخت افزاهستم تعدادپذیرش دردانشگاه روزانه وشبانه دولتی کارشناسی ناپیوسته چقدرهست منابع سخت افزارکارشناسی ناپیوسته چقدراست زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته جه وقت
باتشکر

amjid
11:13 ~ 27 فوریه 2009

سلام ازاطلاع رساني به موقع تان تشكر ميكنيم.
اگرب خش آموزش تست زني نيز داشته باشيد بهتر است چون مشكل اصلي اكثر داوطلبين همين مشكلاست.

کینگ
05:52 ~ 28 فوریه 2009

سلام و خسته نباشید.
میشه بگید این منابع رو از کجا آوردید ؟ من سایت وزارت علوم و زیر و رو کردم ولی پیدا نکردم !
میشه بگید این منابع تا چه حد معتبر و قابل اعتماد هستند و ممکنه بگید این منابع رو از چه سایتی گرفتید و یا لینک مستقیمش رو در سایت قرار بدید .
همان طور که می دانید با توجه به وقت کم و این کتابهای قطور جای هیچ گونه ریسک و اشتباهی نمی باشد .
ممکنه بگید تا چه حد می شه به این منابعی که گذاشتید اعتماد کرد .
از زحماتتون متشکرم و موفق باشید .

pegah
08:54 ~ 28 فوریه 2009

salam
az etela resoniton mamnon
faghat mishe lotf konido zamane omadane daftarcheam be ma begid
man hamash mitarsam ja bemonam

پروانه
02:43 ~ 1 مارس 2009

سلام ممنون از اطلاعاتتون. میخواستم ببینم هیچ دانشگاه غیر انتفاعی پذیرش نداره؟

sonia
04:15 ~ 1 مارس 2009

سلام
از سایت خیلی خوبتون ممنون.
می خواستم بپرسم برای کنکور امسال باید c++
رو بخو نیم یا زبان c؟
زمان ثبت نام کنکو کارشناسی ناپیوسته کی؟
اگه میشه در مورد رشته it کارشناسی اطلاعاتی بدید؟
متشکرم .

ساجده
10:12 ~ 1 مارس 2009

سلام واقعا از سایت مفیدتون ممنون
میخواستم بپرسم به ما که تو دانشگاه c یاد دادن همون c رو بخونیم کافیه آخه شنیدم اینا با هم فرق زیادی ندارن؟

MaHMOoD
11:56 ~ 1 مارس 2009

pegah: salam
خانوم یا اقای پگاه مهلت ثبت کاردانی به کارشناسی ناپیوسته از 23.1.88. تا 29.1.88 می باشد

majid
03:24 ~ 2 مارس 2009

سلام
می خواستم بپرسم زمان پبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کی است
و زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه ازاد کی هست.
خیلی متشکرم

آرزو
09:56 ~ 2 مارس 2009

لطفا منابع دروس عمومي را زودتر اعلام نماييد . ممنون

ناشناس
03:36 ~ 3 مارس 2009

سلام من از شما خواهش میکنم منابع کنکور کاردانی به کارشناسی 88 رشته برق و سفصلهای آن و ضرایب آن را با برنامه ای که از هم اکنون شروع به مطالعه کنم در سایت خود درج بفرمایید من منتظر جوابم بیصبرانه لطفا کمی زودتر که تا کنکور چیزی نمونده؟با تشکر

mary
09:31 ~ 3 مارس 2009

زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه ازاد کی هست.lvsd

soodabeh
06:34 ~ 4 مارس 2009

لطفا منابع دروس عمومی رشته کامپیوتر (نرم افزار )کاردانی به کارشناسی را معرفی کنیذ

مهسا
09:20 ~ 4 مارس 2009

سلام ممنون از راهنماياتون فقط لطفا منابع كتابهاي عمومي هم بنويسيد منتظرم

alireza
10:45 ~ 4 مارس 2009

می خواستم بدونم دفترچه کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 1388 کی می یاد.با تشکر

Amir
01:01 ~ 5 مارس 2009

تو رو خدا بگين c مياد يا c++?

دنیا
06:29 ~ 5 مارس 2009

باتشکر
زودتر منابع عمومی رو معرفی کنید

fattah
07:51 ~ 5 مارس 2009

سلام و خسته نباشید
آیا پاسکال و c از کنکور کاردانی به کارشناسی حذف شده است؟اگر شده بر چه اساسی میگویید؟
منتظرم .ممنونم

Mahnaz
10:17 ~ 5 مارس 2009

سلام من از سايت خوبتون واقعا ممنونم فقط اينكه منابع عمومي رو اگه می شه زودتر بزنید.با تشکر…

zeynab
08:09 ~ 6 مارس 2009

سلام خسته نباشید.
یه سوال داشتم، می خواستم بدونم برای سال 88 چه دانشگاه هایی پذیرش خواهند کرد؟
ممنون میشم از پاسخگویی شما.

mohammad
10:58 ~ 7 مارس 2009

عالي بود. ممنونم

آخر قصه
11:43 ~ 8 مارس 2009

با سلام
لطفا بفرماييد در سال 88 رشته IT درمقطع كارداني به كارشناسي دانشگاههاي دولتي / غير انتفاعي و… ارائه مي شود ؟

remelia
08:14 ~ 9 مارس 2009

با سلام اگه امکان داره منابع دقیق درس معارف معرفی کنید.
مثل اینکه اندیشه اسلامی می خواد بیاد اگه میشه بگین نویسندش کی هست.

حسین
02:27 ~ 14 مارس 2009

سلام اگر امکان دارد منابع و سرفصلهای رسته سخت افزار رو جدا بگید ممنون میشم

sakineh
03:06 ~ 14 مارس 2009

با سلام و خسته نباشید به همتون
ببخشید نمی دونم این حرف درسته یا نه که به ظرفیت دانشگاه ها اضافه شده و در بعضی از شهر ها دانشگاه دولتی کاردانی به کارشناسی آومده ؟این حرف درسته

zahra
09:50 ~ 14 مارس 2009

salam mamnun age mishe manabe behdashte mohito baram befrestin ,taklife maarefo moshakhas konin

حسین
11:42 ~ 14 مارس 2009

سلام.ذخیره بازیابی حذف شده؟کارانی به کارشناسی

rozita
01:33 ~ 15 مارس 2009

معارف ؟ انديشه ؟ جواب ؟ كدام ؟ plz plz

محمد
12:42 ~ 15 مارس 2009

سلام.خسته نباشید.از اطلاعات مفیدی که در سایت گذاشتید ممنونم.من دانشجوی مقطع کاردانی آموزشکده فنی حرفه ای رشته مکانیک خودرو هستم.هیچ اطلاعی از منابع تخصصی و زمان توزیع دفترچه و زمان برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی ندارم.در صورت اطلاع از منابع یا سایتی که بتواند منابع را در اختیارم قرار دهدلطفا در این زمینه من را راهنمایی کنید.باتشکر

ghazale
12:06 ~ 18 مارس 2009

سلام ,خسته نباشید. لطفا منابع عمومی رو هم معرفی کنید. با تشکر.

سوران
01:20 ~ 21 مارس 2009

سلام.ذخیره بازیابی حذف شده؟کارانی به کارشناسی

کی قراره حذف بشه لطفا زود جواب بدید.

پريسا
05:02 ~ 25 مارس 2009

سلام خسته نباشيد
مطالب سايت واقعا وسوسه ميكنه كه درس بخونم..ولي من تا الان شروع نكردم…ممنون ميشم اگه راهنمايي كنيد.
و ميخواستم بدونم آزمون كارشناسي ناپيوسته كي هست.
باتشكر

ناشناس
08:59 ~ 25 مارس 2009

سلام
دفترچه ي كارداني به كارشناسي 88كي منتشر ميشه راستي ما كه انسان در اسلام خونديم چرا بايد انديشه بخونيم براي كنكور
سپاسگزارم

منا
12:49 ~ 26 مارس 2009

سلام آقا پیمان میشه بگید رشته IT کاردانی به کارشناسی سال88 میاد؟ممنون میشم زودتر جواب بدید

مهدی
02:41 ~ 30 مارس 2009

سلام / جا داره یک خسته نباشید ازته دل بهت بگم / دمت گرم / خسته نباشی / اگه میشه تاریخ ثبت نام آزمون سراسری و آزاد و تاریخ آزمون را هم بنویس ممنون

marzeyeh
11:51 ~ 30 مارس 2009

keily khoob bood mer30.

shaden
06:09 ~ 4 آوریل 2009

ketabha ke dar morde reshtye gerafik hast ro lotfan morefi konid.kheyli zod merci

حسین
11:56 ~ 4 آوریل 2009

سلام من هنوز شروع نکردم چیکار کنم؟
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

پوریا
01:59 ~ 5 آوریل 2009

سلام.سری قبل با اینکه تراز بالایی داشتم.از روی شانسم قبول نشدم.امیدوارم به کمک شما دوستان عزیز.این سری یتونم پاداش خودمو بگیرم.ممنون میشم لطف کنین . منبع دروس عمومی را هم برام بذارین.

marya
03:12 ~ 5 آوریل 2009

ترا خدا بگید کی نتیجه تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد را می زنن؟

امیر
10:46 ~ 5 آوریل 2009

سلام ، خسته نباشید.
در سایت سنجش نوشته بود “داشتن حداقل معدل كل 14 دردوره كارداني.
” آیا معدل در کنکور کاردانی به کارشناسی دخیل است؟ لطفا راهنمایی کنید.
http://www6.sanjesh.org/KarshNP/1388/870115_01.php

مهرداد
02:04 ~ 6 آوریل 2009

سلام من هنوز شروع نکردم لطفا راهنمایم کنید
منابع عمومی را هم برام بفرستید.

سهیلا
12:49 ~ 6 آوریل 2009

salam
khaste nabashid
lotfan zoodtar sarfaslaye omoomiro elaam konim
mamnoon misham

شیرکو
04:39 ~ 7 آوریل 2009

لطفا سرفصلهای دروس منابع عمومی را ذکر کنید.

جواد
12:05 ~ 7 آوریل 2009

با سلام لطفا” منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مهندسی عمران را معرفی کنید با تشکر

سمیه
01:42 ~ 8 آوریل 2009

سلام. من هنوز برای شروع نکردم. ممنون میشم اگه راهنمائیم کنین. در ضمن منابع عمومی و تخصصی کاردانی به کارشناسی نرم افزار دانشگاه علمی – کاربردی را معرفی کنید و برام بفرستید.

maryam
03:02 ~ 8 آوریل 2009

سلام ، مي خواستم بدونم براي رشته ي ict مخابرات گرايش ارتباط داده ها امسال كنكور سوالاش جدا ميشه يا مثل پارسال از بچه هاي الكترونيك مي گيرن.
اصلا ظرفيتي واسه اين رشته امسال گزاشتن؟
tnx

شادمان
04:55 ~ 8 آوریل 2009

ممنون.

علی
11:45 ~ 8 آوریل 2009

باسلام
باعرض خسته نباشیدبه شماوهمکاران محترم
درموردمنابع کاردانی به کارشناسی ساخت وتولید88مراراهنمایی کنید.
باتشکر

فرزانه
06:15 ~ 10 آوریل 2009

سلام ببخشید من منابع کاردانی به کارشناسی رشته تکنولوژی تغییر شکل فلزات رو میخواهم .آیا میتونید کمکم کنید ممنون

تنها
06:55 ~ 10 آوریل 2009

ممنون از مطالب مفیدت
موفق باشی

mbh
08:37 ~ 10 آوریل 2009

سلام
خسته نباشید.
میشه منابع دروس تخصصی وعمومی کاردانی به کارشناسی (نرم افزار کامپیوتر )سال 88رو واسم ایمیل کنید.
متشکرم.

sara
05:38 ~ 11 آوریل 2009

سلام
ممنون از سایت خوبتون.
لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی IT رو برا م بفرستید.بازم ممنون
باتشکر

سعید
09:58 ~ 11 آوریل 2009

منم می خوام عضو شم و اطلاعات و جزوات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر را گیر بیارم

فرزادـفریاد
10:03 ~ 11 آوریل 2009

salam va ba sepas man az modiriat taghaza mikonam ke dar morede konkore sale 88 daneshgahe azade kardani na peyvaste etealati baraye ma begozarad mamnon va
bedrud

مريم همرنگ
12:21 ~ 11 آوریل 2009

با سلام مي خواستم از زحماتي كه تا اين مدت كشيديد تشكر كنم سالم و شاد باشيد براي ما هم دعا كنيد

نگار
12:32 ~ 11 آوریل 2009

سلام
خسته نباشید
لطفا سولات کنکور سراسری کامپیوتر سال 87 کارشناسی ناپیوسته برام بفرستید
خواهش میکنم
با تشکر
سایت شما اطلاعات خوبی داره

بهادر
06:55 ~ 12 آوریل 2009

با سلام
خسته نباشید فعالیت های شما در این سایت جای تشکر فراوان را دارد.
دوست عزیز لطفا منابع درسی کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1388 و همچنین مجموعه سوالات سالهای گذشته رشته الکترونیک را در سایت قرار دهید.
با تشکر فراوان

maryam
04:59 ~ 14 آوریل 2009

با سلام
لطفامنابع آزمون کارشناسی ناپیوسته 88 رشته سخت افزار را اگر ممکن است برایم بفرستید
با تشکر

ahmad
05:36 ~ 14 آوریل 2009

درصد افرادي كه سال قبل قبول شدند را بنويسيد
و جند نفر امسال ظرفيت است تشكر

کورش ندیمی
06:06 ~ 15 آوریل 2009

سلام دست شما درد نکند ممنونم از زحمات شمااز شما خواهش می کنم قسمتهایی تست کنکور را زیاد تر بفرمایید

عليرضا
07:03 ~ 15 آوریل 2009

با سلام
من مي خواستم درخواست كنم منابع كنكور كارداني به كارشناسي رشته صنايع شيميايي رو نيز بزاريد
با تشكر

mansour
08:05 ~ 15 آوریل 2009

لطفاً زمان برگزاري كنكور كارداني به كارشناسي داشگاه آزاد سال 88 و تاريخ توزيع دفترچه را دقيق به ما بگيد در ضمن منابع آزمون را هم لطف كنيد
ممنون از سايت خوبتان

sosan
10:21 ~ 15 آوریل 2009

عالی

peyman
12:16 ~ 15 آوریل 2009

می خاستم که ظرفیت ومراکز پذیرش کارشناسی ناپیوسته برق تو,وب سایت قرار بدید با تشکر از مدیریت محترم سایت.

PROBOY
06:18 ~ 16 آوریل 2009

با سلام
دوست عزیز این کار شما اجر معنوی برای شما دارد پس امیدوارم در این کار مثبت موفق و سربلند باشید.

شجاع الدین
06:57 ~ 16 آوریل 2009

لطفن منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری را برام بفرستید هم عمومی هم تخصصی

رامین
07:49 ~ 16 آوریل 2009

سلام میخواستم بپرسم کاردانی به کارشناسی کامپیوتر چه شهرهایی داره زابل یا زاهدان هم داره ؟ ممنون میشم اگه جواب بدین

mahsa
09:52 ~ 16 آوریل 2009

vagean az site shoma tashakor mikonam

صادق
12:56 ~ 16 آوریل 2009

لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی نا پیوسته رشته حسابداری را برام بفرستید .ممنون میشم

علی رضا باقری
01:02 ~ 17 آوریل 2009

باعرض سلام وخسته نباشید اگه می شه لطف کنید متابع آزمون کاردانی به کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی رابنویسید باتشکرفراوان از زحمات شما

سینا
08:32 ~ 17 آوریل 2009

سلام،

خواهش میکنم منابع برای کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد رشته برق-مخابرات رو بنویسین.

خیلی ممنون

سمانه حسنی پور
02:53 ~ 18 آوریل 2009

سلام لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته معماری را بنویسید. با تشکر

سیما ذوالفقاری
03:57 ~ 18 آوریل 2009

با سلام و تشکر
لطفا اگه امکان منابع کنکور کاردانی به کارشناسی نا پیوسته رشته ارتباط تصویری یا هنر های تجسمی رو برام بفرستید
خیلی ممنون از سایت خوبتون

leili
11:26 ~ 18 آوریل 2009

سلام ممنون ازسايت خيلي خوبتون .ميشه بگين تكميل ظرفيت دانشگاه ازاد كي مياد با تشكر فراوان از زحمات شما

حمید
11:40 ~ 18 آوریل 2009

واقعا متشکرم

خانم عبری
11:58 ~ 19 آوریل 2009

سایت شما یک ناجی برای اهل علم ودانش خوشابه حالتون که توی زندگی یک ایده خوب وکاربردی مثل ایجاد این سایت کردین

ستاره
01:40 ~ 20 آوریل 2009

سلام
من عضوجدید هستم.واقعا اطلاعات خوبی دارید
لطفا منابع کاردانی به کارشناسی نرم افزار رو برام بفرستید ؟عمومی واختصاصی
مرسی

so
11:11 ~ 21 آوریل 2009

با سلام
وتشکر از اطلاعات خوبتون
من رشته ام نظری بوده میخواستم بدونم این اطلاعاتی که در این سایت هست به درد ما هم میخوره چون توی معرفی سایت نوشته بودید برای فنی ها ست .
کنکورمون یکیه?

امن
02:13 ~ 22 آوریل 2009

با تشکر فراوان از اقا پیمان . میحواستم بدونم شما این اطلاعاتو از کجا میارین آیادقیقه؟

امین
06:17 ~ 22 آوریل 2009

این حرف شما تو سایتتون تا چه حد واقعت داره ؟میدونین چند هزار نفرو نا امید وعصبانی کردین؟؟

reza
01:25 ~ 23 آوریل 2009

mer30

نسیم
01:27 ~ 23 آوریل 2009

سلام
من تا امروز داشتم c میخوندم- تو دانشگاه هم به ما c++ یاد ندادند c+ +,c آیا مثل هم هستنند-؟ خواهش میکنم کمکم کنید-من جوابمو کجا ی سایت باید ببینم ؟؟؟
ممنونم

الهام
03:27 ~ 23 آوریل 2009

سلام ممنون از راهنمایی هاتون رشته من دانشجوی کاردانی سیستم هستم می خواستم بدونم که رشته ی من کارشناسی داره یا نه متشکرم.

فاطمه
10:20 ~ 23 آوریل 2009

بچه هاي نرم افزار ميتونن براي كارشناسي سخت افزار شركت كنن؟

abbas
10:50 ~ 23 آوریل 2009

سلام خسته نباشین, در دانشگاه به ما تو درس سخت افزار به جای اینکه مدار منطقی بگن , سخت افزار کامپیوتر گفتند ,
خودم یه کم اطلاعات از مدار تو هنرستان دارم به نظر شما چه کتابی بخونم تا سریع یاد بگیرم ممنون

مونیکا
11:41 ~ 23 آوریل 2009

با سلام
میشه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته برق گرایشictرو برام بفرستید

nasim
01:13 ~ 24 آوریل 2009

manabe dars omomi ro plz bezanin

kobra
01:37 ~ 24 آوریل 2009

از راهنما ییهاتون ممنونم
نمیدمونم تو این دو ماه آخر چه جوری درس بخونم که حتما قبول بشم

علی ( ali )
04:29 ~ 24 آوریل 2009

سلام
ممنون از منابعی که معرفی کردین .همه کتابها رو خریدم .

حماد جوادي
12:16 ~ 24 آوریل 2009

زمان برگزاري كنكور كارداني به كارشناي ناپيوسته كامپوتر كي است

مرتضي
01:33 ~ 25 آوریل 2009

لطفا منابع آزمون در رشته كشاورزي گرايش پرورش گل و گياهان زينتي را براي من بفرستيد .متشكرم

میثم
04:23 ~ 25 آوریل 2009

این سه نقطه ای که آخر سرفصل ها گذاشته اید یعنی بقیه ی سرفصل ها یا نه؟

سمیه
02:29 ~ 26 آوریل 2009

سلام. خسته نباشید. منابع کاردانی به کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی رو می تونین بهم بگین.

ياسمن
08:55 ~ 27 آوریل 2009

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مديريت محترم سايت
اگه ممكنه منابع دروس عمومي كارداني به كارشناسي ناپيوسته دولتي رو زودتر اعلام كنيد ممنون ميشم

arezoo
11:23 ~ 27 آوریل 2009

salam ,be nazar shoma age man az hamin alan shoro konam be khondan emkan dare rotbey do raghami begiram?

papa
09:08 ~ 28 آوریل 2009

با سلام و خسته نباشید خدمت مدیرت محترم سایت
اگه امکاش هست دروس تخصصی سخت افزار را بگویید .
با تشکر

فرهاد
10:18 ~ 28 آوریل 2009

سلام
خسته نباشید
من از منابع خبر نداشتم دست شما درد نکنه معرفی منابع خیلی عالی بودش لطفا منو در جریان تغییرات مربوط به کنکور بذارین

عباس
10:34 ~ 28 آوریل 2009

با عرض سلام اگه ممکنه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 88 دروس اختصاصی رشته علوم انسانی اموزش کودکان استثنایی رو زود تر اعلام کنید باتشکر

ستاره
11:01 ~ 28 آوریل 2009

چي مي شه گفت در مقابل اين هامه لطف شما ؟؟؟!!!
از ته دل آرزوي سلامتي و شادكامي براتون دارم

arina
11:37 ~ 28 آوریل 2009

سلام واقعا خسته نباشيد
من تازه با اين سايت آشنا شدم و در بازديد اولم كلي لذت بردم و استفاده كردم 2 سوال داشتم منابع من مقسمي نيست انتشارات ديباگران تهرانه به نظر شما عوض كنم يا از همونا استفاده كنم ؟ و سوال ديگم اينكه من وقت كم دارم ميرسم؟

m
08:31 ~ 30 آوریل 2009

ضمنا براي دانشگاه آزاد برنامه نويسي پاسكال و سي خواهد بود

عبدالله دوستعلي زاده
01:28 ~ 1 می 2009

خيلي چيز جالبي بود.دستتان درد نكنه

رضا
05:38 ~ 2 می 2009

سلام دم شمارو گرم که خیلی اطلاعات مشتی داشت فقط اگه ممکنه داداش من ظرفیت غیرانتفاعی ها رو هم درج کنید و مخصوصا مشهد رو ممنون میشم یا علی

زهره
09:54 ~ 2 می 2009

با سلام در کنکور کاردانی به کارشناسی 88 دانشگاه دولتی درس پاسکال هم جزء دروس برنامه نویسی می باشد؟

حسین قیطاسی
01:47 ~ 3 می 2009

انشاالله که همه عضوها در مقطع کارشناسی قبول شوند ومن هم یکی از آنها باشم

رضا بياتي
02:26 ~ 4 می 2009

با سلام
من مي خواستم درخواست كنم منابع كنكور كارداني به كارشناسي رشته صنايع شيميايي رو نيز بزاريد
با تشكر

محمود
02:45 ~ 4 می 2009

خیلی خوب بود.ممنون

مینا
05:32 ~ 4 می 2009

سلام.
خواهش ميكنم منابع كنكور كاراني به كارشناسي دانشگاه ازاد رو برام بفرستيد.هم منابع درسهاي عمومي و هم منابع درسهاي تخصصي .و هم شاخهای مختلف هنر.خواهش مي كنم زود بفرستيد .عجله دارم.ممنوون از شما.

رضا
10:24 ~ 4 می 2009

سلام.
می خواستم ببینم امسال برای کنکور کاردانی به کارشناسی گرایش های سخت افزار و نرم افزار از هم جدا شدن؟
با تشکر

بهروز
04:58 ~ 5 می 2009

ميشه يه سري از جزوات آمار و احتمالات برايمان بگزاريد
با تشکر

maede
07:26 ~ 5 می 2009

با سلام اگه لطف کنید کتابهای منبع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مهندسی صنایع غذایی دروس عمومی و اختصاصی را برام بفرسید.ممنون

رضا
08:16 ~ 5 می 2009

آقا تو رو خدا یکی جواب ما رو بده.
می خواستم ببینم امسال برای کنکور کاردانی به کارشناسی گرایش های سخت افزار و نرم افزار از هم جدا شدن؟

میثم
10:16 ~ 5 می 2009

لطفاً منابع عمومی وتخصصی کاردانی به کارشناسی رشته برق رو برام بفرستید اگه ممکنه زودتر ممنون

محمود
04:25 ~ 6 می 2009

سلام اگه میشه منابع ازمون کاردانی به کارشناسی سخت افزار کامپیوترسال 88 رو برام بفرستین ممنونم

helda
04:56 ~ 6 می 2009

با سلام و خسته نباشید از شما
اگه لطف کنید بگید چه جزوه ای را برای برنامه نویسی کاردانی به کارشناسی بخونم از شما ممنون می شم

رخساره
10:08 ~ 6 می 2009

با سلام و آرزوي موفقيت به همه دوستان عزيز
من امسال حتما بايد قبول شم ، تا حالا هم شروع نكردم ، لطفا منو راهنمايي كنيد كه چه جوري برنامه ريزي كنم تا بتونم قبول شم . راستي من كاردانيمو سال 80 گرفتم ، شاغل هم هستم ، با توجه به اينكه 8 سال از درس خوندن فاصله گرفتم بايد چه جوري درس بخونم ؟

sahar
10:43 ~ 6 می 2009

منابع اختصاصی کاردانی به کارشناسی رشته آموزش و مشاوره را لطف کنید اگه میشه برام بگید؟ با تشکر

abolfazl
12:08 ~ 10 می 2009

salam azizan besyar mamnon

firuze
01:01 ~ 12 می 2009

salam o khaste nabashid man parsal ozv shodam vali be site sar nazadam taze emrooz omadam va manebe ro didam , ta alanam faghat sakhteman dade khondam asan omidi nadaram ke sarasari ghabul sham . mikhastam beporsam in manabe vase konkoore azad ham hesab mishe va age emsal ghabul nashodam in ketabaro kharid kardam momkene manabe taghir kone ?
montazere javabeton hastam
ba tashakor az zahamateton

نوروعمرزهي
12:39 ~ 14 می 2009

مي خواستم بدونم ظرفيت پذيرش درنيمسال اول بيشتر است يادوم دررشته حسابداري

علی
09:52 ~ 17 می 2009

لطفا منابع آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته انسانی- آموزش و پرورش ابتدای را برایم بفرست

فرشته
09:42 ~ 18 می 2009

لطفا منابع كارشناسي ناپيوسته زبان تخصصي را برايم بفرست

نرگس
02:56 ~ 19 می 2009

سلام خسته نباشيد من دنبال جزوات كنكور كارداني به كارشناسي صنايع شيميايي هستم پيدا نكردم اگر نمونه سوالاتي داري لطفا به آدرس ميلم بفرستيد . با تشكر از شما

farzane
05:36 ~ 20 می 2009

سلام
با توجه به توضیحاتتون یعنی برنامه نویسی c مد نظر طراحان نیست.

arezoo
10:04 ~ 20 می 2009

سلام من کاردانی فناوری اطلاعات و دارم میشه من و راهنمایی کنید که برای کارشناسی باید تغیر رشته بدم

farzaneh
06:08 ~ 23 می 2009

salam mamnon az lotfeton mikhastam bedonam az koja in etelaato miarin va inke emsal dar konkor maaref miad ya andishe

زهرا
09:43 ~ 23 می 2009

سلام
لطف کنید نمونه سوالهای کارشناسی ناپیوسته حسابداری را برای من بزارید همراه با جواب از شما ممنونم

مقداد
08:57 ~ 24 می 2009

منابع ازمون کارشناسی ناپوسته برق رو میخواستم

محمدرضا نوري
06:38 ~ 25 می 2009

سلام؛41 سال دارم بعد از 13 سال ترک تحصيل امسال در آزمون کارداني به کارشناسي کامپيوترگرايش سخت افزار شرکت کردام با اينکه هيچ اميدي به قبولي ندارم يک کوچولو ميخواهم سعي کنم شايد به اميد خدا قبول شوم شما منو نميشناسي ولي اگه دوست داري به من راهنمائي کن چي بخوانم از کجا شروع کنم ويا هر چيز ديگه اي که ميتونه به من کمک کنه!

مهشيد
09:13 ~ 25 می 2009

سلامو من از يكي شنيدم كه به سرفصلاي سيستم عامل داس هم اضافه شده. درسته؟ ميگن توي كتاب مدرسان 88 اومده!

sepide
03:08 ~ 27 می 2009

سلام می خواستم منابع آزمون کاردانی به کارشناسی رشته الکترونیک سال 1388 را بهم بگید

مهرناز
09:12 ~ 27 می 2009

سلام لطفا”منابع کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری معرفی کنید اگه میشه بگید اندیشه بخوانیم یا معارف ؟زبان تخصصی حسابداری هم میاد یا مشترک؟

p
01:15 ~ 31 می 2009

ایول خیلی عالی بود

علي اكبر
07:11 ~ 31 می 2009

سلام
واقعا عالي بود
با تشكر علي اكبر

مریم
12:20 ~ 31 می 2009

آیا منابعی که شما معرفی کرده اید قابل اطمینان است چون زمان زیادی برای اشتباه نداریم؟

ابراهیم
03:06 ~ 1 ژوئن 2009

سلام ممنون از اطلاعات مفیدتون لطف کنید سر فصل منابع کنکور 88 رشته معماری را برام بفرستید بازم ممنونم

mehdi
03:33 ~ 1 ژوئن 2009

آقا دمت خيلي گرم

vahid
01:36 ~ 2 ژوئن 2009

با سلام لطف کنید نمونه ای از قبول شدگان سالهای پیش با درصد دروس مختلف به سایت اضافه نمایید ممنون میشم

seyed mohammad mirnezhad
07:17 ~ 2 ژوئن 2009

خيلي خوب بود اما سر فصل دروس عمومي ….

کریمی
03:06 ~ 6 ژوئن 2009

با سلام
در مورد منبع درس معارف و کتابهای کمکی برای آن به وبلاگ من هم سر بزنید:
http://andisheheslami1.blogfa.com
با تشک

نیلوفر
02:40 ~ 7 ژوئن 2009

سلام خسته نباشید میخواستم ضریب دروس تخصصی در رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای بدونم

ناشناس
03:39 ~ 7 ژوئن 2009

salam khaste nabashid
lotfan sv faslaye doros omomi ro ham elam konid

nilofar
11:46 ~ 7 ژوئن 2009

سلام.خسته نباشید
می خواستم بدونم کدوم دانشگاهها کاردانی به کارشناسی رشته ITقبول می کنن.
ممنون

امیر
02:44 ~ 8 ژوئن 2009

لطفا منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته ویژه فرهنگیان را معرفی کنید.
با تشکر

a
05:25 ~ 11 ژوئن 2009

سلام
من سال 86 کاردانیمو گرفتم و امسال هم کنکور شرکت نکردم؛ اون موقع c++ و VB تو کنکور نبود c و pascal بود. از این به بعد c++ و VB بجای اون دوتا هستن؟

عهديه
02:22 ~ 13 ژوئن 2009

ميشه نام دروس و منابع رشته it رو بگين

شيما
10:07 ~ 15 ژوئن 2009

سلام .خواهش مي كنم رشته كاداني به كارشناسي it بذاريد .ما واقعا مونديم چيكار كنيم؟

samira
12:27 ~ 18 ژوئن 2009

من منابع کاردانی به کارشناسی آموزش علوم تجربی رو می خوام.لطفا

setare_me
06:31 ~ 23 ژوئن 2009

لطفا منابع دروس عمومی کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 88 رو معرفی کنید..

mahsa
07:32 ~ 23 ژوئن 2009

آیا زبانc امسال در کنکور می آید؟
ذخیره و بازیابی حذف شده است ؟

ابراهیم
09:22 ~ 24 ژوئن 2009

با سلام:

من می خواستم سی دی و کتاب معافیت از سربازی را تهیه کنم ولی شهرستان من در لیست شما مو جود نیست من در استان اصفهان شهرستان
زرین شهر زندگی می کنم این دومین باریه که به شما میل می زنم ولی جوابی نگرفتم

reza abasi
01:54 ~ 25 ژوئن 2009

با سلام اول کمال تشکر رو دارم از شما بخاطر راه اندازی اینگونه سایت بعد هم یک درخواست داشتم اگه ممکنه سوالات کاردانی به کارشناسی روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی رو برام بفرستید

الهام
12:21 ~ 29 ژوئن 2009

سلام
لطفا” زمان توزیع کارت کارشناسی 88 پزشکی و غیر پزشکی که امتهانش 11 و 12 تیر هست رو برام میل کنید امین جون

sldi
20:40 ~ 9 جولای 2009

سلام
ممنون از زحمهت.. از کدام کتاب ها و با مولفهاش برای کنکور استفاده میشه
خیلی لازمه ممنون

میثم
05:17 ~ 11 جولای 2009

سلام.
خسته نباشید. خیلی ممنون از راهنماییاتون.
ترو خدا به سوالات من کامل جواب بدین. مرسی.
اگه میشه لطف کنین نام مولفین منابع آزمونی کاردانی به کارشناسی سخت افزار رو بگین. من کاردانی نرم افزار دارم. می خواستم سخت افزار شرکت کنم. لطفا راهنمایی کنید. اگه میشه اطلاعاتی در مورد دانشگاه های سخت افزار در ایران (سراسری-آزاد-غیر انتفاعی و …) بدین. متشکرم

baran
07:14 ~ 12 جولای 2009

لطفا منابع وسرفصلهاي تخصصي وعمومي سال89رادر سايت قرار دهيد

سارا پیرعباسی
18:43 ~ 13 جولای 2009

سلام از زحماتتون ممنونم .

ali
13:12 ~ 21 جولای 2009

سلام.لطفا تاریخ ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 88 را برایم بفرستید.ممنون

مهدی قهرمانی
20:36 ~ 24 جولای 2009

سلام.اگه میشه سوالات اختصاصی کاردانی به کارشناسی معماری 88 رو هم رو سایت بزارین

منظر
22:43 ~ 24 جولای 2009

سلام .لطفا ظرفيت دانشگاه هاي روزانه براي كارداني به كارشناسي رشته برق رو برام بفرستيد .ممنون

farnaz
23:26 ~ 26 جولای 2009

جواب سئوالات عمومي و تخصصي كارداني به كارشناسي رشته توليدات گياهي كه در روز جمعه 1/5/88 بعد از ظهر بر گزار شد ر مي خواهم

3x
09:57 ~ 28 جولای 2009

اينجانب:كمال تشكر از همه افرادي كه در برگزاري هر چه بهتر ازمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 88 نقش داشته اند را دارم و از خداوند براي انها ارزوي موفقيت در تمام مراحل زندگي را دارم(فرستنده:يكي از داوطلبان رشته كامپيوتر)

رويا
10:40 ~ 3 آگوست 2009

سلام
خسته نباشيد، ممنون از راهنمايياتون ، من كاردانيمو 84 گرفتم ( كامپيوتر ) هيچكدوم از درساي تخصصي يادم نيست ، ميخوام واسه كنكور آزاد و علمي كاربردي 88 بخونم ، ميشه راهنمايي كنين كتاباي درسي مقسمي رو بگيرم بهتره يا مدرسان شريف ؟ از كدوم سايت مي تونيم كتابارو خريداري كنيم ؟

حسین
18:19 ~ 6 آگوست 2009

از سایت بی نظیرتون کمال تشکر رد دارم
اگه امکان داره سرفصل دروس آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی صنایع شیمیایی رو معرفی کنید.
بازم تشکر می کنم

mohsen
10:16 ~ 12 آگوست 2009

salam khili khob bod ama man ham ye khaheshi mionam dashte basham ? yekami ham baraye reshte sanaye shimiyaii bishtar matlab begozarid va man ham ba hosin jan moafegham ke sar fasle dorose azmon karshenasi napeyvaste sanaye shimiyaiii ro moarefi konid. mer30 bye

zahra
16:42 ~ 15 آگوست 2009

salam mamnun az saite mofidetun . faghat ye soale kheyli mohem dashtam manabe va sar faslhaye konkur vase sale 89 baraye daneshgahe azad ba dolaty fargh dare?mamnun misham zud javab bedin

fateme
21:58 ~ 21 آگوست 2009

سلام واقعا ممنونم شما به من خیلی امید واسه درس خوندن میدید ممنون

peyman
01:25 ~ 23 آگوست 2009

mikhastam beporsam ke
man doostam konkoore karshenasi napeyvaste elektronik dash cheroozi darche tarikhi in azmoon bargozar shodeh

alireza
17:04 ~ 24 آگوست 2009

salam khaste nabashid ayatakmil zarfeyati baray
e konkore 87 vjod darad ba tashakor

solmaz
10:53 ~ 1 سپتامبر 2009

سلام لطفا اگر در رابطه با منابع کنکور علمی کاربردی که دی ماه 88 برگزار میشود اطلاعی دارید ما را هم در جریان قرار دهید.
با تشکر – سمیه اهواز
———–
مدیر سایت : حتما بعدا مفصلا در ین رابطه صحبت میکنم

persila
16:23 ~ 1 سپتامبر 2009

تاریخ کنکور کارشناسی ناپیوسته و توزیع دفترچه های آزاد وسراسری کی ؟وچند بار در ساله ؟

darya
18:58 ~ 3 سپتامبر 2009

با سلام. زمان توزیع دفترچه کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 88 کی است؟ لطفا اگه می دونید جواب منو بدید.با تشکر

naslariae
19:41 ~ 3 سپتامبر 2009

زمان توزیع دفترچه کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 88 کی است؟

امین
21:00 ~ 3 سپتامبر 2009

سلام
مطالب این سایت فقط در مورد رشته کامپیوتره؟!
منابع سوالات و جزوات رشته عمران رو چطور میتونم پیدا کنم؟!

mansureh
02:08 ~ 7 سپتامبر 2009

سلام
خوبی؟
خیلی ممنون از سایت خوبتون
میشه منابع کازشناسی هنر رو هم بزنید؟

محمد
17:15 ~ 8 سپتامبر 2009

با سلام
لطفامنابع آزمون و سرفصل هایه آزمون کاردانی به کارشناسی رشته آموزش وپرورش ابتدایی را به ایمیلم ارسال کنید

وحید:
06:42 ~ 9 سپتامبر 2009

وحید:
اگه امکانش هست منابع درسی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی 88 رشته کامپیوتر بگید چیه؟
خیلی خیلی ممنون!

افشین
15:05 ~ 9 سپتامبر 2009

لطفا منابع ازمون کردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 89 را در سایت بگذارید. با تشکر

zahra
17:44 ~ 25 سپتامبر 2009

باسلام.
از این همه اطلاعاتی که در اختیار ما میذارید ممنون. اگه میشه لطف کنید در مورد منابع کنکور کارشناسی رشته IT نیز اطلاعاتی در اختیار من بگذارید.
با تشکر

reza
13:38 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام
میشه سر فصلهای ازمون کارشناسی ناپیوسته ازاد88(بهمن ماه)رو به من بگین با منابع ممنون میشم.
با تشکر

سلمان
22:24 ~ 26 سپتامبر 2009

سلام اگه ميشه تاريخ ثبت نام كارشناسي ناپيوسته دانشگاه ازاد رو به من بگين ممنونتون هستم

nazi
15:03 ~ 28 سپتامبر 2009

سلام.لطفا بفرمایید آیا دانشگاه علمی کاربردی واحد ارومیه امسال یعنی سال 88رشته کارشناسی شهرسازی یا معماری یا عمران داره یا نه!خیلی واسم مهمه.ممنون

خیام بناوند
21:54 ~ 28 سپتامبر 2009

ممنون از زحمات شما.
خواستم بپرسم برای دروس عمومی معارف و ادبیات
از کدوم انتشارات استفاده کنم؟گاج خوبه یا قلمچی یا انتشارات دیگه پیشنهاد میکنید؟

حمید
11:53 ~ 29 سپتامبر 2009

سلام fff عزیز من در دانشگاه آمل-شمال درس خوندم این دانشگاه عالی و همه جور امکانات واسه دانشجوش محیا میکنه از تمام دانشگاه های تهران و قم قزوینو سمنان که درپیت سر.در ضمن زیباترین دانشگاه خاور میانه است و استاداش همه مال دانشگاه های معروفن.

سعید
11:55 ~ 29 سپتامبر 2009

من سمنان قبول شدم ولی نمیرم افتضاحه

mahdi yazdani
12:11 ~ 30 سپتامبر 2009

salam chera az reshte bargh nemizarid.
mamanon misham age baram befrestid etelaaat dar bare reshte bargh

asal
13:03 ~ 6 اکتبر 2009

با سلام ممنون از سايت خوبتون لطفا در مورد منابع کنکور کارشناسی رشته IT نیز اطلاعاتی در اختيارم قرار بديد

kh
23:32 ~ 6 اکتبر 2009

سلام،خسته نباشید
من هم برای علمی کاربردی و هم برای ازاد می خوام شرکت کنم می تونید کمکم کنید که چطوری درس بخونم چون کاردانیمو از دانشگاه ازاد گرفتم وهمه درسها رو سطحی بلدم والان کتابای مدرسان شریفو گرفتم خیلی برام سخته
اگه میتونید راهنماییم کنید که چطوری و چه کتابایو بخونم که شاید قبول شم توروخداسریع
راستی این جزوه ذخیره رو که تو سایتتونه بخونم برای کنکور کافیه
ممنون میشم خواهش می کنم کمکم کنید——-زهرا:پیشنهاد میکنم که منابع که توی سایت معرفی شده بخونید جوزو سیستم عامل هم کافی نیست سیستم عامل دکتر فهیمی رو پیشنهاد میکنم.زیاد از کتاب اموزشی استفاده نکنید من که شرایط شما رو دارم و فقط از خود کتاب منبع استفاده میکنم و از تیر ماه شروع به خوندن کردم.

سارا
10:54 ~ 12 اکتبر 2009

سلام
من میخوام ملی شرکت کنم چطوری بخونم که قبول بشم

سارا
10:59 ~ 12 اکتبر 2009

سلام
منابع آزمون کاردانی کامپیوترفنی وحرفه ای برام بفرستید

اقبال
23:20 ~ 14 اکتبر 2009

سلام
منابع کنور ارشد IT رو می خواستم.
ممنون از لطفتون و زحمت فراوانتون.

ziba
12:03 ~ 17 اکتبر 2009

با سلام لطفا منابع عمومی را هم معرفی کنید

Homa
12:12 ~ 17 اکتبر 2009

با سلام لطفا منابع تخصصی آزمون کاردانی به کارشناسی موسیقی را نام ببرید

ع.ف
14:31 ~ 19 اکتبر 2009

سلام
لطفا منابع عمومی و تخصصی کاردانی به کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.T) را هم نام ببرید.
ممنون از زحماتتون

fateme
17:00 ~ 20 اکتبر 2009

سلام خسته نباشین من چه کتابی بخونم دولتی قبول شم

نگار
19:13 ~ 20 اکتبر 2009

سلام منبع سیستم عامل در کنکور علمی کاربردی 88 هست؟———-
زهرا : خیر کنکور علمی کاربردی دروس سیستم عامل و مدار منطقی رو نداره.موفق باشید.

sadaf
12:50 ~ 21 اکتبر 2009

salam agha peyman khaste nabashid
bebakhshid man pakeyje karshenasiro hamrah ba arshad sefaresh dadam vali faghat karshenasi ro ferestadid too tozihat ham neveshte boodam ke harmoghe pakeyje arshad amade shod ba ham beferestid vali… hala mishe lotf konid agar amadast baram beferestid? agar dir goftam vase ine ke cpim kharab shode boodo mashhadam ghabool shodam natoonestam behetoon etela bedam mamnoon misham

—————
سلام ، مشکلی نیست تا چند روز دیگه آماده میشه و میتونید دوباره ثبت نام کنید ( با تخفیف )

سارا
22:52 ~ 22 اکتبر 2009

سلام می خوام واسه کنکور کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی بخونم در ضمن تا قبل از این دروس رو مرور نکرده بودم چون فرصت کمه توصیه می کنید که دروس عمومی رو هم بخونم؟ یا اینکه تخصصی هارو به همراه ریاضی بخونم و باقی دروس عمومی را کنار بگذارم.
بخاطر این میگم که امتیاز ریاضی با مجموع 3 تا درس زبان و فارسی و اندیشه عمومی برابری میکنه بهتر نیست بجای اینکه بخونم ریاضی رو خوب بخونم———-
زهرا : اگر ریاضیتون پایه قوی دارید بله خوبه.

دانشجوی کاردانی نرم افزار
12:07 ~ 23 اکتبر 2009

باسلام,خسته نباشید
خواهش میکنم منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته نرم افزار 89 را معرفی کنید . آیا تغییراتی با سال گذشته وجود داره یا
نه . منتظرم -ممنون.

پیام
15:18 ~ 23 اکتبر 2009

لطفا منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته نرم افزار 89 هم عمومی و هم اختصاصی را معرفی کنید.

عظیمی
13:17 ~ 24 اکتبر 2009

لطفا منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته نرم افزار 89 هم عمومی و هم اختصاصی را معرفی کنید.

azin
03:35 ~ 29 اکتبر 2009

salam
mishe manbe azmoon kardani be karshenasi computer 89 ro bezarid
mer30

najmeh
11:18 ~ 1 نوامبر 2009

be khater sait khoobetan mochakeram.

مهسا
11:29 ~ 3 نوامبر 2009

اگه امکانش هست منابع درسی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی 88 رشته کامپیوتر بگید چیه؟
خیلی ممنون——–
زهرا : یکمی دقت میکردین میدیدن که توی پست های قبلی زده شده.

shahram
18:00 ~ 3 نوامبر 2009

سلام آقا پیمان خسته نباشید می خواستم اگه امکانش هست کلید سوالات عمومی 87 آزادرو یا روی سایت بگذارید واگه زحمتی نباشه به این ایمیل برام بفرستید.

mohammad
01:36 ~ 4 نوامبر 2009

salam dooste aziz
mikhastam bedoonam barnamenevisi dar emtehane elmi karbordi sale 88 reshteye narmafzar chand soal az c va chand solal az cplus miyad ???
man cro baladam baraye nomreye 20% niyaz be khoondane cplus hast?
mer30

حامد
13:43 ~ 4 نوامبر 2009

با سلام
لطفا در موردسرفصل های کنکور کار شناسی ناپیوسته 89 اطلاعاتی به ما بدهید

shayesteh
00:36 ~ 7 نوامبر 2009

salam
man manabe kardani be karshenasi reshteye hesabdari ro mikham mersi

سارا
17:56 ~ 8 نوامبر 2009

سلام
می خواستم بدونم تکمیل ظریف کاردانی به کاشناسی سال 88 کی میاد
ممنون

shirin
16:56 ~ 9 نوامبر 2009

salam saiteton aalie
mikhastam b2nam takmil zarfiat karshena30 napeyvaste88 key miad
mer30

نا امید
21:35 ~ 9 نوامبر 2009

تکمیل ظرفیت چی شد؟
یعنی دیگه نیست که هنوز اعلام نشده؟

omid
10:48 ~ 10 نوامبر 2009

salam
mishe manabe konkore kardani be karshenasi reshte honaro vasam befrestin?
kheli zaroorie toro khoda
mamnoon

behnaz
09:58 ~ 12 نوامبر 2009

سلام من منابع آزموني كارشناسي ناپيوسته رشته راهنماو مشاور را ميخوام لطفا برايم ايميل كنيد كنكور كارشناسي ناپيوسته دولتي

hossein
19:47 ~ 15 نوامبر 2009

tarikh sabtename konkore kardani be karshenasi ro mikhastam azad va dolati batashakor

سميه
08:57 ~ 17 نوامبر 2009

سلام ، وقت بخير ، من اطلاعات رشته حسابداري كارشناسي ناپيوسته 88 را مي خوام ولي چندين بار مراجعه كردم و موفق نشدم فقط اطلاعات رشته نرم افزار بوده ؟؟؟؟؟

abed
10:43 ~ 18 نوامبر 2009

سلام می خواستم بدونم تکمیل ظرفیت چه وقت میاد

ashkan
01:26 ~ 30 نوامبر 2009

سلام واقعا از سایت خوبتون ممنون ، می خواستم بدونم برای دروس تخصصی رشته ساخت و تولید دانشگاه علمی کاربردی کتاب های کدوم موسسه رو بخونم یا چه منبعی رو بخونم ؟؟؟؟

maryam
11:19 ~ 1 دسامبر 2009

tashakor az lotfe shoma
latfan manabe azmoon dolati va tarikhe daftarcche va azmoon ro too sit begid
man ro rahnamayee konid che ketabi baraye azmoone dolati bekhonam mercc

neda
12:54 ~ 9 دسامبر 2009

سلام
ضمن تشکر از اطلاع رسانی خوبتون
منابع کنکور ناپیوسته علمی کاربردی 88 – عمومی و اختصاصی – رو لطفا معرفی کنید.
با تشکر

سارا
19:15 ~ 14 دسامبر 2009

سلام.
دروس و ضرایب کنکور سراسری و علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته یکیه؟ممنون میشم اگه نام دروس وضرایب کنکور علمی کاربردی کارشناسی نا پیوسته رشته حسابداری رو برام میل کنین. باتشکر.

محرم مینایی
15:04 ~ 29 دسامبر 2009

منابع کاردانی به کارشناسی 88 بهداشت حرفه ای را به moharram.3rsm@yahoo.com ارسال کنید

اصغر حسنی
21:57 ~ 30 دسامبر 2009

لطفا منابع را کامل معرفی کنید که از کدام قسمت کتاب ها خواهد آمد متشکرم

mahhshid
03:38 ~ 2 ژانویه 2010

salam mikhastam bedoonam daneshgahe elmi karbordi too kojahaye tehrane..va kardani be karshenasie napeivaste reshteye IT dare

maryam
09:38 ~ 3 ژانویه 2010

salam man montazere javabe shoma hastam
manabe azmone sarasari kardani be karshenasi computer
mercc

hamid
10:43 ~ 6 ژانویه 2010

سلام
جواب کنکور کارشناسی ناپیوسته کی پس اعلام میشه ؟

zahra
11:55 ~ 7 ژانویه 2010

سلام
برای خرید کتب کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر باید چکار کنم؟
ممنون از سایت خوبتون.

a
18:34 ~ 7 ژانویه 2010

سلام
می خواستم ببینم امسال تو علمی کاربردی زبان ++c می دن یا اینکه فقط زبان c میاد؟ خواهش می کنم اگه کسی می دونه جواب بده

ارامیتا
01:40 ~ 8 ژانویه 2010

salam khsteh nabashid.manabeh مدیریت بازرگانی رو میخواستم برای کارشناسی.mer30

nasim
10:46 ~ 8 ژانویه 2010

salam mishe begin natayej azado key mizanan lotfan javab bedin plz.

سحر
23:47 ~ 8 ژانویه 2010

مرسی, عالی بود.

nadia
18:18 ~ 10 ژانویه 2010

سلام از سایت خوبتون مچکرم . یه سئوال داشتم درباره برنامه سی پلاس پلاس درواقع یه برنامه نویسی ممنون می شم اگه برنامه رو برام بفرستید
برنامه ای بنویسید که اطلاعات تعداد نامشخصی دانشجو را بگیرد و یک فایل راباز کند ودر آن ذخیره کند

سجاد
13:24 ~ 11 ژانویه 2010

می خواستم بگم جواب آزاد هفته ی آخر دی ماه می یاد

زكيه
21:11 ~ 12 ژانویه 2010

سلام من با يه مشكل مواجه شدم : هنگامي كه مي خوام براي خريد پكيج كارداني به كارشناسي شهرستان را انتخاب كنم هيچ گزينه ي فعال نيست فقط استان فعال است لطفا سريع جواب بديم .مرسي
———-
مدیر سایت : برای لود شدن شهرستانهای آن استان چند ثانیه صبر کنید

محمد
20:01 ~ 14 ژانویه 2010

سلام بچه ها يه سوال داشتم هركس جواب بده ممنون ميشم. خواهشا.
اين برنامه از يك آرايه‌ي متشكل از رشته‌ها استفاده مي‌كند . براي انتخاب كردن از Insert استفاده مي‌كند. اگر بيشتر از 80 كاراكتر در يك خط تايپ كنيد به خط بعد انتقال پيدا مي‌كنيد. و در آخر به‌دليل محدوديت بيشتر از 120 خط را نمي توان در آن نوشت . (اطلاعات از صفحه ورودي خوانده شده و در صفحه خروجي چاپ شود.) برنامه به زبان پاسكال

aida
01:24 ~ 16 ژانویه 2010

salam mamnon misham age az tarikhe elame natayeje kardani be karshenasi azad etelaee darin khabaram konin goftan akhare day vali hanoo khabari niiiiii mikoshan akharsar maroooooooooooooo jizzzzzzzzzzzzzzzz montazeram age khabari bod plz tell me thnxxxxxxxxxxxx

min
09:34 ~ 16 ژانویه 2010

سلام خسته نباشید جواب کنکور کی می آید طاقت دیگه ندارم .تو رو خدا جواب را بدهید.خواهش می کنم

اعظم
11:33 ~ 16 ژانویه 2010

سلا وخسته نباشید
اگه لطف کنید منابع آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه علمی کاربردی رو برام به ایمیلم ارسال کنین. ممنون. می خواستم بدونم کتب ÷یش دانشگاهی هم جز منابعه. ضمنا من میخوام رشته کامیوتر شرکت کنم. آیا توی منابعش تاثیر داه.واین که آیا میشه چند رشته رو انتخاب کرد

f
22:12 ~ 17 ژانویه 2010

تو رو خدا جواب کنکور ر را بدهید خواشاّ

farhad
11:24 ~ 18 ژانویه 2010

سلام کی جواب کنکور کارشناسی می آید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محبوبه
19:46 ~ 22 ژانویه 2010

سلام روزتون بخیر ،لطفا منابع دروس تخصصی و عمومی آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری دانشگاه علمی کاربردی را اگه ممکنه به ایمیل من ارسال نمائید.باتشکر

احسان
20:15 ~ 28 ژانویه 2010

سلام به من کمک بزرگی کردید امیدوارم منابع معتبر باشد با تشکر فراوان

ناشناس
08:58 ~ 30 ژانویه 2010

باسلام
لطفا منابع کارشناسی معماری 89 و کلید کنکور کارشناسی معماری 88 را تهیه فرمائید

ناشناس
15:26 ~ 2 فوریه 2010

salam
bebakhshid mishe lotfan begid tafavot kardani peyvastehba napeivasteh chi hast va inke kodom yeli az anha mitavanad ta marahele baalatar edame tahsil bedahad.
ba tashakor

یاسر
00:30 ~ 3 فوریه 2010

سلام یه سوال داشتم من بهمن امسال فارغ التحصیل میشم و برای کنکور سراسری دارم میخونم میخواهم بدونم که من کی باید دفترچه سربازی را پست کنم که غیبت نخورم واین معافیت تحصیلی تا کی شامل من میشود لطفا راهنمایی کنید

مصطفی
15:46 ~ 5 فوریه 2010

سلام
انصافا دست همتون درد نکنه بابا دمتون گرم.
آقا منم همون مشکل یاسرو دارم اگه میشه بی زحمت زودتر منو هم خبر کنین.

mehdi
16:32 ~ 8 فوریه 2010

سلام
بي زحمت منابع کنکور کارشناسي ناپيوسته ي رشته هاي کشاورزي رو واسم ايميل کنيد . متشکر از زحمت هاي شما

مصطفی
12:16 ~ 17 فوریه 2010

سلام به همه دوستان
آقا کسی نمی تونه منو راهنمایی کنه؟
من بهمن امسال فارغ التحصیل شدم کی باید برای ارسال دفترچه نظام وظیفه اقدام کنم؟

ali
10:43 ~ 22 فوریه 2010

سلامـ
آقا مصطفی من تا جایی که می دونم شما تا 6 ماه بعد از اخذ مدرک هم معاف هستید و می تونید در کنکور شرکت کنید.

مریم
10:56 ~ 23 فوریه 2010

سلام و خسته نباشید.ممنون از سایت عالیتون
می خواستم بدونم از دروس برنامه نویسی کدو منبع کامل تر و مهم تره؟مدرسان شریف یا کتب آقای مقسمی؟من واسه کنکور ریاضیو آمار و زبان عمومی رو بی خیال شدم .چون زبان ضریبش کمه و ریاضی ام سخته و زمان بر. نظرتون چیه؟ممنون می شم راهنماییم کنید.مرسی

darya
10:38 ~ 24 فوریه 2010

تعداد پذیرش دولتی کارشناسی نرم افزار چند نفره و چه استانهایی این رشته رو به صورت دولتی دارند؟
ممنون

سميرا
16:57 ~ 5 مارس 2010

با سلام و تشكر از سايت خوب شما.لطفا منابع تخصصي و عمومي كنكور كارداني به كارشناسي معماري سال 89 رو واسم بفرستيدو بازم ممنونم

llin
13:32 ~ 7 مارس 2010

manabe kardani be karshenasi bargha mikham to ro be ghor an zud

مجید
18:53 ~ 7 مارس 2010

باسلام وخسته نباشید.در مورد رشته جوشکاری منابع ودروسی که مهم تر هستند برام بفرستید

s
15:51 ~ 9 مارس 2010

با سلام لطفا اگه میشه منابع تخصصی و عمومی کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 89 رشته کامپیوتر را برام ارسال کنید.
با تشکر

تانيا
17:30 ~ 14 مارس 2010

سلام خسته نباشين من خواستار منابع تخصصي و عمومي كارشناسي ناپيوسته كامپيوترم از شما .لطفا يك مرجع كار آمد به من معرفي كنيد.با تشكر فراوان

علی
17:32 ~ 22 مارس 2010

سلام
منابع دقیق حمل و نقل شهری رو میگین؟
مرسی

aidan
19:33 ~ 30 مارس 2010

سلام جرا تواين سايتا كمكي به مامايياي بدبخت كاردان نميكنين بابا يكي به داد ما برسه

maryam
13:07 ~ 6 آوریل 2010

سلام
براي سيستم عامل كه كتاب مهرداد فهيمي را نوشتيد من سيستم عامل (جلد اول:مفاهيم و تكنيك ها)
انتشارات جلوه – ترجمه و تاليف:دكتر مهرداد فهيمي
را گرفتم مي خواستم بدونم همونيه كه شما گفتيد؟

عسل
17:53 ~ 10 آوریل 2010

واسه کنکور برقم برنامه نویسی لازمه؟؟!؟!؟!؟
درسای عمومی چیاس؟

حامد
15:53 ~ 13 آوریل 2010

سلام منابع کاردانی به کرشناسی رشته جوشکاری را میخواستم با تشکر

علی
16:11 ~ 14 آوریل 2010

کارنامه کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی کی میاد .

negar
20:22 ~ 15 آوریل 2010

salam…man emsal mikham konkoor bedam…sar fasl e darsa mesle parsale? c bayad kamel bekhoonam ya ++c ro?

مریم
16:21 ~ 18 آوریل 2010

با سلام زمان توزیع دفترچه کاردانی به کارشناسی و منابع ازمون بهم بگید ممنون

الهه قهاری
12:33 ~ 24 آوریل 2010

الهه:
با سلام
منابع ازمون دروس تخصصی رشته ی نقشه کشی صنعتی مقطع کاردانی به کارشناسی را می خواهم
با تشکر

صبا
20:10 ~ 2 می 2010

سلام من می خواستم بدونم از کدوم سایت می تونم سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی گرافیک (هنر های تجسمی, ارتباط تصویری) راهمراه پاسخنامه دانلود کنم؟

آبتین
15:07 ~ 7 می 2010

سلام من می خواستم بدونم از کدوم سایت می تونم منابع کنکور کاردانی به کارشناسی روانشناسی و صنایع را دانلود کنم؟

فهیم
11:31 ~ 24 می 2010

سلام خسته نباشید واقعا
و ممنونم
خیلی خوشحالم که با سایتتون آشنا شدم
میگم دفترچه دوم کی میاد؟؟؟

فهیم
11:56 ~ 25 می 2010

عذر میخام کی به سوال من جواب میدید؟؟؟
بعد از کنکور انشاالله؟؟؟

ساجد
08:53 ~ 29 می 2010

سلام -از زحمات شما خيلي خيلي خيلي خيلي تشكر ميكنم اميدوارم هميشه در پناه خدا سالم و سلامت باشيد و به موفقيت هاي زيادي دست پيدا كنيد . اطلاعات سايت فوق العاده عالي و كاربردي هستند .

نسرین
11:05 ~ 6 ژوئن 2010

با تشکر از زحمات شما.
می خواستم بدونم که کتابهای پارسه می تواند مفید باشد یا نه ؟ (جای امیدواری برای قبولی هست ؟با کتایهای پارسه)

حسنا
15:21 ~ 17 ژوئن 2010

با سلام و تشكر از سايت خوبتون
لطفا منابع تخصصي و عمومي كنكور كارداني به كارشناسي معماري سال 89 رو واسم بفرستيد
ممنون

آرش
18:13 ~ 17 ژوئن 2010

Re: فهیم

دفترچه دوم بعد ازمون و وقتی که رتبه ها بیاد توزیع میشه

N
08:14 ~ 24 ژوئن 2010

salam man mikham daneshgahamro shahr dg bezanam che dolati che azad.chejuri mishe ke etminan peyda konam vaghean ghabul misham?

parinaz
15:32 ~ 29 ژوئن 2010

سلام از خبرهای خوبتون ممنون.
میشه زمان ثبت نام واسه کنکور کاردانی به کارشناسی سال 89 دانشگاه آزاد و علمی کاربردی رو اطلاع رسانی کنید؟
بازم تشکر.

زهرا
18:00 ~ 4 جولای 2010

باسلام .خواهش مي كنم منابع عمومي وتخصصي آزمون كارداني به كارشناسي رشته آموزش و پرورش ابتدايي رابرايم بفرستيد

fakhte
20:17 ~ 7 جولای 2010

سلام لطفاً منابع کنکور رشته ict کاردانی به کارشناسی را بهم بگید

Tt
13:52 ~ 8 جولای 2010

سلام . میگن که دیگه از سیستم عامل مهرداد فهیمی تو کنکور دولتی سوال نمیدن اگه درسته لطفا منبع اصلی رو معرفی کنید.

محمد مهدی
14:53 ~ 8 جولای 2010

سلام.خسته نباشید.از اطلاعات مفیدی که در سایت گذاشتید ممنونم.من دانشجوی مقطع کاردانی آموزشکده فنی حرفه ای رشته مکانیک خودرو هستم.هیچ اطلاعی از منابع تخصصی و زمان توزیع دفترچه و زمان برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی ندارم.در صورت اطلاع از منابع یا سایتی که بتواند منابع را در اختیارم قرار دهدلطفا در این زمینه من را راهنمایی کنید.باتشکر

عباسي
09:16 ~ 12 جولای 2010

سلام خسته نباشيد.دانشجوي ترم دوم رشته عمران هستم بعد از اخذ مدرك كارداني ميخوام حتما در كنكور كارداني به كارشناسي قبول شوم . دوست دارم از الان به موازات در خصوص كنكور هم بخوانم . لطفا راهنمائي فرمائيد (هم در مورد تهيه منابع وهمچنين در صورت امكان برنامه ريزي صحيح )

ناشناس
08:54 ~ 21 جولای 2010

very Good

saeed
14:10 ~ 5 آگوست 2010

سلام خسته نباشید
من از همین امروز که به سایت شما یه نگاه انداختم فهمیدم به دردم می خوره من کاردانی برق تو تبریز می خونم و می خوام واسه کارشناسی از همین الان بخونم و روزانه تهران قبول شم کمکم کنید از کدوم موسسه و منابع استفاده کنم
منتظر جواب شما هستم
باتشکر

سولار
09:32 ~ 16 آگوست 2010

منابع 89

سارا
00:10 ~ 25 آگوست 2010

سلام خسته نباشيد.من در شته معماري رتبم 2090 شده مي خوام بدونم با اين رتبه احتمالش هست كه روزانه يا شبانه قبول شم منون ميشم جواب بدين.

معتصم
00:50 ~ 3 سپتامبر 2010

سلام يخواستم بدونم كه براي كنكور دولتي
سال 90 براي درس برنامه سازي سي مياد يا سي
پلاس پلاس يا هر دو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خيلي ممنون.

حامد
23:31 ~ 3 سپتامبر 2010

دانشجوی کاردانی نرم افزارم…90 کنکور دارم…میخام وضعیت قبولی توی دانشگاه شیراز رو بدونم…دولتی و غیر انتفایی اگه داره…

اونقدری خواهش و لطف شنیدید که من دیگه نگم…

mahtab eslami
09:08 ~ 6 سپتامبر 2010

salam man soalate konkoore karshenasie arshad az sale 1375 ta sale 1389ro mikham shoma nemidoonid az koja bayad tahiye konam mamnoon misham age javab bedin

hanieh
16:46 ~ 10 سپتامبر 2010

منابع کاردانی به کارشناسی کنکور علمی کاربردی رشته گرافیک چیه؟

نسرین
17:34 ~ 21 سپتامبر 2010

ممنون جوابمو گرفتم

کوچولو
18:12 ~ 24 سپتامبر 2010

سلام من سخت افزار جهاد دانشگاهی همدان قبول شدم خونمون نزدیکه به دانشگاه ارزششو دار برم ترخدا جوابمو بدید نمیدونم چیکار کنم من مجبورم راه نزدیک بخونم ر نمیتونستم راه دور برم چون هزینه اش زیاد در میومد وگرنه نرم افزلر راه دور میاوردم اما پول انتقالی گرفتنم نداشتم ترخدا اگه کسی سخت افزلر میخونه بگه چپکار کنم؟ ترخدا جوابمو بدید

سمانه سادات
20:27 ~ 24 سپتامبر 2010

سلام من میخوام ICT شرکت کنم منابعش چیه؟
ممنونم

alireza
15:56 ~ 29 سپتامبر 2010

سلام -اگه میشه منابع کاردانی به کارشناسی صنایع شیمیایی رو برای من بفرستید-با تشکر فراوان

parisa
12:22 ~ 3 اکتبر 2010

سلام-لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی برق-مخابرات رو بفرستید

leila
23:47 ~ 5 اکتبر 2010

salam khaste nabashid
man reshtam narm afzare lotfan rahnamaim konid be nazare shoma ketabaye parseh behtare ya modaresane sharif

ع ل ی
08:46 ~ 10 اکتبر 2010

سلام بی زحمت منابع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برای رشته ی نرم افزار با نویسنده هر کتاب که اصولا در کنکور میارن رو بهم بدید ممنون میشم ازشما و همکاران محترمتون ضمنا c روبیشتر بخونم یا ++c نیاز هست vb رو هم بخونم

نسرین
11:32 ~ 20 اکتبر 2010

سلام .خواهش مي كنم منابع عمومي وتخصصي آزمون كارداني به كارشناسي رشته ict را برام بفرستید. و از چه منابعی استفاده کنم. ممنون میشم از لطفتون

bahram
18:48 ~ 24 اکتبر 2010

با سلام وخسته نباشید
سایتتون خیلی عالیه اولین سلیتی که به شدت علاقه مندش شدم همینجوری ادامه بدبد روز به روز بهتر تر میشه
با تشکر

آوا
23:53 ~ 27 اکتبر 2010

با سلام و سپاس از مطالب بسیار خوب و باارزشتان

ممنون می شم اگه منابع اختصاصی و عمومی مورد نیاز کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد برای کنکور امسال ( 12 آذر 89 ) رو برام بفرستید

با تشکر

آوا
23:59 ~ 27 اکتبر 2010

با سلام مجدد و عرض پوزش از معرفی نکردن رشته مورد نظر
ممنون می شم اگه منابع اختصاصی و عمومی مورد نیاز کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد رشته آموزش زبان انگلیسی برای کنکور امسال ( 12 آذر 89 ) رو برام بفرستید

با تشکر

maryam
09:53 ~ 29 اکتبر 2010

سلام بي زحمت منابع كارشناسي رشته itراميخواستم

وحید
13:42 ~ 29 اکتبر 2010

با عرض سلام و خسته نباشید
وب سایت واقعاً عالی دارین
واقعا مطالبی که به درد یه نفر کنکوری بخوره داخلش پیدا میشه
اما این پست که گذاشتین من اصلا قبولش ندارم ، شما برو نگاه کن تو کنکور آزاد 88 برنامه نویسی c اومده و یک سوال ++c در صورتی که شما گفتین فقط ++c و ویژوال بیسیک میاد
با تشکر
خدانگهدار

پریسا
11:08 ~ 5 نوامبر 2010

با سلام خدمت شما
اگر امکانش هست منابع آزمون کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی گرایش حسابداری سال 89 در اختیارتون هست و یا اطلاعی دارید مبنده را هم در جریان بگذارید ممنون از لطف شما

darya
10:43 ~ 7 نوامبر 2010

salam.mishe manabe azmune kardani be karshenasie memariro be man bedin?mamnun misham

راتاناز
09:36 ~ 15 نوامبر 2010

فقط خواستم ازتون تشکر کنم .

هانييييييييييييييي
14:00 ~ 21 نوامبر 2010

سلام ميشه منابع كاملي از كنكوركارداني به كارشناسي پروتزهاي دنداني معرفي كنيد

soraya
11:47 ~ 29 نوامبر 2010

منابع آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی دانشگاه علمی کاربردی را با ذکر کامل نام نویسنده و منابع مورد نیاز برای آزمون را ارسال نمایید. با تشکر

سوگل
18:01 ~ 4 دسامبر 2010

ترو خدا من ميخوام كارداني به كارشناسي معماري .علمي كاربردي شركت كنم ميخواستم ببينم چي كار كنم منابع رو ميدونم ولي خيلي زياده .مثلا براي تنظيم شرايط محيطي كلي كتابه كدوم و بايد بخونم كمك كنيد

ناشناس
21:26 ~ 13 دسامبر 2010

واقعا ممنوووووووووووووون

مسی
10:29 ~ 22 دسامبر 2010

لطفا”منابع ازمون کاردانی به کارشناسی حسابداری برام بفرستید

f.nik
18:47 ~ 25 دسامبر 2010

من فوق دیپلم نرم افزار دارم.در مورد دروس اصلی سخت افزار میخام بدونم.یه جا خوندم برای درس تحلیل مدارهای الکترونیکی بایداول الکترونیک 1و 2 دبیرستان رو خوند.بعدکتاب مدرسان شریف.ما که الکترونیک نداشتیم.

به نظر شما اگه بتونم دروس مشترک با نرم افزار و درس معماری کامپیوتر رو 50 درصد بزنم.مدارهای الکتریکی و الکترونیک هم نزنم میتونم سخت افزار قبول بشم.
فکر نکنم بشه!!میشه؟

مجتبی
12:37 ~ 6 ژانویه 2011

من دانشجوی اموزشکده فنی وحرفه ای هستم درموردکتب ومنابع ازمون کاردانی به کارشناسی مکانیک خودرو هیچ اطلاعی ندارم خوهشا اطلاعات دراختیارمن قراردهید

سارا
21:09 ~ 28 ژانویه 2011

با عرض سلام و خسته نباشید .
می خوام بدونم آیا در کنکور کاردانی به کارشناسی معدل در کنکور دخیل است یا نه؟
2.منابع ازمون 90

فرانک
22:03 ~ 30 ژانویه 2011

سلام من دانشجوی رشته فناوری اطلاعات وارتباطاتم (ICT) منابع کنکور رو می خوام

پریا
00:45 ~ 1 فوریه 2011

سلام. لطفا ضرایب منابع کنکور 89 رو بگذارین. میشه بگین ++c رو از چه کتابی بخونیم که ضریب بیشتری بزنیم؟؟؟

af
12:34 ~ 14 فوریه 2011

با سلام.
تشکر از اطلاعات بسیار مفیدی وبروزتون که در اختیار مون میذارید.

الیاس
13:31 ~ 15 فوریه 2011

متشکر از زحمت شما

بهزاد روشنی
15:29 ~ 22 فوریه 2011

سلام لطفا درباره ی رشته های موجود در دانشگاه تبریز هم اطلاعاتی بدهید. البته رشته های کاردانی به کارشناسی

مارال
21:43 ~ 1 مارس 2011

سلام منابع ازمون كارداني به كارشناسي رشته آموزش ديني وقرآن را ميخاستم

A.zavvar
11:25 ~ 3 آوریل 2011

با سلام و تشکر از سایت خوبتون…
لطفا راجع به منابع دروس عمومی برای کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر به من اطلاعات بدید.ممنون

sara
18:45 ~ 13 آوریل 2011

salam.mamnoon az etelaatetoon. man manabe e kardani be karshenasiye omran ro mikham.

بهنام
10:52 ~ 9 می 2011

سلام اگه امکان داره منابع آزمون کاردانی به کارشناسی رشته آموزش ابتدایی همراه بانمونه سوالات برایم بفرستید. باتشکر

sare
11:36 ~ 14 می 2011

سلام من منابع کاردانی به کارشناسی معماری و مکانیکو و نمونه سوالهاشونو میخونومیخوام.لطفاسریع برام بفرستید خیلی ممنون ازسایتتون

مریم
10:23 ~ 12 جولای 2011

سلام.من میخام ازمون کارشناسی ناپیوسته 18 شهریور شرکت کنم.ی مشکلی داشتم نتونستم به وقتش شرکت کنم.لطف کنید تمدید کنید

مسعود
12:08 ~ 29 آگوست 2011

سلام من میخوام کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ،رشته روابط عمومی شرکت کنم اگه نمونه سوالاشو دارین لطفآ برام بفرستین ممنون

علی
12:13 ~ 29 آگوست 2011

سلام با عرض خسته نباشید خدمت شما میخواستم اگه براتون مقدوره کتب الکترونیکی مربوط به منابع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی را برام بفرستید.
با تشکر

حميد
09:46 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام اگه امکان داره منابع آزمون کاردانی به کارشناسی آزاد رشته آموزش ابتدایی همراه بانمونه سوالات برایم بفرستید. اين هفته لازم دارم.باتشکر از سايت پرطرفدارتون

sanaz
12:51 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام :من معماری خوندم ومی خوام کنکور بدم هم آزاد هم علمی کاربردی.میشه راهنماییم کنید که کی دفترچهای آزمون میاد.و اینکه من که فنی خوندم چه دانشگاهی برم خوبه؟ ممنون میشم کمکم کنید.

مهتاب
11:18 ~ 4 سپتامبر 2011

سلام خسته نباشید سوالم اینه که رشته روانشناسی هم کنکور کاردانی به کارشناسی داره خیلی برام مهمه!هر چی بررسی کردم جواب نگرفتم لطفا جواب بدین!

sajad
00:28 ~ 16 سپتامبر 2011

سلام
منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته آزاد برای رشته حقوق رو از کجا میتونم پیدا کنم؟

لطفا حتما از طریق ایمیل به من پاسخ بدهید

m.a
15:05 ~ 24 سپتامبر 2011

ba salam .khaste nabashid.age momkene manabe azmon kardani be karshenasi reshte hesabdari ro baram email konid.mamnon.

ali
13:31 ~ 26 سپتامبر 2011

با عرض سلام
لطفا اگه ميشه بگيد كنكورهاي آزاد و سراسري رشته ي الكترونيك چه زماني برگذار ميشن(رشته الكترونيك)
مرسي از سايت خوبتون

هادی سلم ابادی
23:27 ~ 2 اکتبر 2011

سلام ممنون می شم اگه منابع آزمون دروس عمومی کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی سال 89 را اعلام کنید

غراله
13:46 ~ 13 اکتبر 2011

سلام. ممنون ميشم اگه دروس كنكور رشته‌ي نقاشي رو اعلام كنيد.
با تشكر

حمید
18:18 ~ 15 اکتبر 2011

سلام
ممنون می شم اگر کسی سوالات سال پیش آزمون های کارشناسی ارشد مدرسان شریف رشته برق رو داره به دستم برسونه
s.hamid.mirfendereski@gmail.com

کریم اسدزاده
13:33 ~ 20 اکتبر 2011

سلام ممنون می شم اگه منابع آزمون دروس عمومی وتخصصی ساخت تولیدکاردانی به کارشناسی علمی کاربردی سال 90را اعلام کنید

صادق دین پرور
22:58 ~ 23 اکتبر 2011

سلام، میخواستم ازتون خواهش کنم منابع کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی رشته فناوری اطلاعات رو برام ایمیل کنید، همراه با مرجع، مرسی از لطفتون Email: sadegh.dinparvar@gmail.com

امیر
08:21 ~ 27 اکتبر 2011

سلام چرا فقط منابع در مورد رشته کامپیوتر است
من کاردانی نرم افزار دارم می خواهم کاردانی به کارشناسی رشته دیگه ای بخونم آیا امکانش هست؟ از کجا می تونم بپرسم منابع رشته چی هست؟

سعید
21:16 ~ 27 اکتبر 2011

تشکر فقط منابع دروس عمومی هم معرفی کنید

mostafa jafare
17:59 ~ 28 اکتبر 2011

لطفا نمونه سوالات کارشناسی مکانیک برام ارسال کنید ممنون میشم

هادی
20:28 ~ 31 اکتبر 2011

سلام خسته نباشیدیه سوال داشتم خدمتتون . من دانشجوی کارشناسی ترمی علمی کاربردی سال 84 یا 85 اصفهان بودم که بعدازدوسه ماه به دلایلی نتونستم ادامه بدم الان میتونم باداشتن دفترچه آماده به خدمت که خیلی هم اضافه خدمت بهش خورده دوباره توی اون رشته امتحان بدم

alireza
10:39 ~ 4 نوامبر 2011

salam agar momkene manabe motale azmoon karshenasi arshad dane shkhe hoghughe jaza ra baram ersal konid
mersishgahe sarasari

مریم
03:44 ~ 6 نوامبر 2011

سلام خسته نباشید من دنبال جزوات و کتابهای عمومی کاردانی به کارشناسی هستم اگه می تونید لطفا کمکم کنید

ناشناس
21:00 ~ 7 نوامبر 2011

سلام جواب اين همه سوال كجاست

كمال.ح
17:09 ~ 14 نوامبر 2011

سلام.خداقوت همگي..واسه كنكوركارداني به كارشنلسي علمي كاربردي كامپيوتر،گرايش شبكه مهندسي آي تي چه بخونيم كه قبول شيم بهتر؟/راهنمايي كنيد هركي ميدونه ممنون واقعا

جاویدی
16:47 ~ 23 نوامبر 2011

درباره منابع آزمون جامع علمی کاربردی رشته بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی چه منابعی و از چه نویسنده ای باید بخوانیم

حسين
18:22 ~ 7 دسامبر 2011

سلام آيا دانشگاههاي موجود در اهواز رشته علمي كاربردي بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي رادارند؟دروس تخصصي اين آزمون را معرفي كنيد.باتشكر

وحید
22:12 ~ 26 دسامبر 2011

سلام نمونه سوالات کنکور سال 90ازرشته تولیدوپرورش گل وگیاه زینتی برام بفرست
متشکرم

E-A
18:03 ~ 28 ژانویه 2012

سلام لطفاً منابع کنکور کارشناسی معماری را هم در سایت بگذارید. ممنون

ناشناس
21:29 ~ 3 فوریه 2012

منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته رشته عمران برای بچه های فنی رو لطف کنید

مرضیه
09:36 ~ 1 مارس 2012

سلام لطفا منابع اختصاصی کنکور کاردانی به کارشناسی شهر سازی رو لطف کنید.ممنون

نرگس
12:24 ~ 2 جولای 2012

سلام.لطفا منابع عمومی و اختصاصی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته تربیت مربی امور تربیتی رو تو سایتتون بذارید.سپاسگزارم

ناشناس
17:29 ~ 12 جولای 2012

سایت خوبی نیست

محمد
13:52 ~ 3 آگوست 2012

سلام.لطفامنابع اختصاصي كنكور كارشناسي ارشد كامپيتر نرم افزاردولتي رو اگه ميشه سريع توسايتتون بذاريد