آخرین خبر ها
مصاحبه با پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز پردیس ها – آزمون سراسری ۱۳۹۳

اطلاعیــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌کشور درخصوص برنامه زمانی و محل مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفـی‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت رشته‌‌های‌ تحصیلی نیمه‌‌متمرکـز آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیـان و علوم ‌ورزشی و ارتباط تصویری‌ دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائـی – تهران در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۳

 

پیرو اطلاعیه‌های مورخ ۱۵/۷/۹۳، ۱۹/۸/۹۳، ۲۶/۸/۹۳ و ۲/۹/۹۳ ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبداله الحسین(ع) و با آرزوی توفیق الهی بدین‌‌وسیله‌ نظر معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت‌ رشته‌های تحصیلی نیمه‌‌متمرکز آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان (کدهای ۲۳۷۳۰ الی ۲۴۰۸۰)، علوم ‌ورزشی (کدهای ۱۹۳۷۶ الی ۱۹۳۹۶) و ارتباط تصویری‌ (کدهای ۱۷۰۷۵ الی ۱۷۱۰۱) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران  در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۳ را به‌ نکات زیر معطوف‌ می‌دارد:

 نحوه بررسی صلاحیت‌های عمومی و مصاحبه علمی- تخصصی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران
از داوطلبانی که در ردیف معرفی‏ شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز تربیت بدنی،  علوم ورزشی و ارتباط تصویری دانشگاههای فرهنگیان وتربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش ) قرار گرفته و در آزمون عملی آن در تاریخهای مقرر شرکت نموده و همچنین نسبت به انتخاب محل رشته‌های تحصیلی نیمه متمرکز فوق (ازتاریخ ۲/۹/۹۳ تا ۱۲/۹/۹۳) در سایت سازمان اقدام نموده‌اند، دعوت می‌نماید برای انجام مراحل مصاحبه تخصصی و صلاحیت عمومی گزینش با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول شماره ۱ به آدرس‌های مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمایند.
۱- اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهائی رشته‌های نیمه‌متمرکز فوق‌الذکر پس از انجام مراحل مذکور و پس از گزینش علمی نهایی توسط این سازمان در دهه سوم دیماه سال جاری از طریق سایت این سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
۲- آن دسته از داوطلبان متقاضی رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز آموزش تربیت بدنی، علوم ورزشی و ارتباط تصویری دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که دارای نتیجه مثبت مصاحبه تخصصی و گزینش در (شهریور ماه) بودند، در این مرحله نیازی به شرکت در مصاحبه تخصصی و گزینش مجدد ندارند.
تذکر مهم: انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیرشهیدرجایی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود. بدیهی‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه به‌ منزله‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد.
یادآوری مهم: به اطلاع آن دسته از معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیرشهیدرجایی می‌رساند درصورتی که در  آزمون عملی رشته‌های فوق‌الذکر شرکت نموده‌اند، مجاز به انجام شرکت در مراحل مصاحبه علمی-تخصصی موسسات مذکورمی‌باشند. بدیهی است معرفی‌شدگانی که در آزمون عملی شرکت ننموده‌اند در صورت شرکت در مراحل مصاحبه و تایید صلاحیت آنان از سوی وزارت آموزش و پرورش از گزینش نهایی حذف خواهند شد.
الف):  نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش
۱– معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی نیمه متمرکز آموزش تربیت بدنی، علوم ورزشی و ارتباط تصویری دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی لازم است پس از تهیه نسخه پرینت فرم شماره ۱ (فرم بررسی صلاحیت عمومی مندرج در ذیل این اطلاعیه) مربوط به مشخصات فردی از سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس به همراه مدارک (تصویر شناسنامه و کارت ملی) حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ انتشار این اطلاعیه در سایت، به وسیله پست پیشتاز به هسته‌های گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود به نشانی مندرج در جدول شماره ۳ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) ارسال نمایند و یا حضوری تحویل نمایند.
۲- لازم است در تکمیل فرم مشخصات دقت کافی معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص در تکمیل فرم به عهده داوطلب می‌باشد .
۳- عدم تکمیل فرم مشخصات و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاههای مذکور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
ب): اقدامات لازم برای انجام مصاحبه گزینش و مصاحبه علمی- تخصصی
زمان انجام مصاحبه علمی- تخصصی از معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های نیمه‌متمرکز دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیرشهیدرجایی به شرح جدول شماره (۱) می‌باشد.
از معرفی‌شدگانی مصاحبه علمی – تخصصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج دردفترچه شماره (۲) راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ (داشتن حداقل معدل کل ۱۵ و بالاتر دردوره سه ساله متوسطه – بومی بودن درکدرشته محل- سلامت روانی و جسمانی لازم – متولدین ۱/۷/۱۳۷۱ به بعد … )  بوده باشند. در غیر این صورت انجام مصاحبه منتفی خواهد بود.
۱-موفقیت در مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی به منزله قبولی فرد نمی‌باشد و کلیه داوطلبان باید واجد شرایط مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی بوده و همچنین در گزینش نهایی با توجه‌ به‌ نمره‌ کل‌ از بین‌ کلیه داوطلبانی‌ که‌ کدرشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند، استخراج‌ واسامی‌ آنان‌ در هر رشته‌ اعلام خواهد شد.
– تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت، دوره تحصیلی، انتقال و یا جابجایی دربین دانشگاهها در تمام دوران تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود.
محل تحصیل پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعی، توسط پردیس‌ها در واحدهای تابعه (سطح استان) تعیین خواهد شد.
تبصره ): جابجایی محل تحصیل پذیرفته‌شدگان در بین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان مطابق ضوابط ومقررات مربوط و با اطلاع قبلی به اداره کل آموزش وپرورش سهمیه خدمتی و دراختیار سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان می‌باشد.
۲- کلیه ‌معرفی‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت هر یک ‌از رشته‌‌های‌ ‌‌نیمه‌متمرکز دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، در صورتی که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه تخصصی وبررسی صلاحیت‌های عمومی رشته‌ یا رشته‌‌های‌ نیمه‌متمرکز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و پس از انتخاب کد رشته محل، به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یک از رشته‌های تحصیلی‌ نیمه‌‌متمرکز اعلام‌ قبولی شوند مطابق ضوابط، قبولی‌ قبلی آنان‌ در کلیه رشته‌های متمرکز اعم از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی و سایر دانشگاه‌ها لغو می‌گردد و می‌بایست در رشته قبولی نیمه‌متمرکز ثبت‌نام و ادامه تحصیل نمایند و امکان بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی متمرکز برای آنان میسر نخواهد بود.
۳- جهت شرکت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و روگرفت مدارک (کارت ملی – شناسنامه –دفترچه درمانی – دیپلم ویا گواهی تأیید شده که معدل کل درآن قید شده است) و یک قطعه عکس ۴×۳ که درسال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکس که موقع ثبت‌نام درآزمون ازطریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است ) الزامی می‌باشد.
۴- زمان مصاحبه : روز سه‌شنبه مورخ  ۲۵/ ۹/ ۱۳۹۳ لغایت روز جمعه مورخ  ۲۸/ ۱۳۹۳/۹ (از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰) بر اساس جدول ذیل می‌باشد.
تذکر ۱ ) :  در صورتی که روزهای  تعیین شده برای انجام مصاحبه معرفی‌شدگان کفایت نکند، ممکن است مصاحبه داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده در جدول نیز (حداکثر تا تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۳) ادامه یابد.
تذکر ۲) : از داوطلبان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه علمی – تخصصی در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه و با درنظرگرفتن تذکر ذیل جدول به محل تعیین شده مراجعه نمایند.
تذکر۳) : دراستان‌هایی که تعداد معرفی‌شدگان کمتر باشد، انجام مصاحبه با اطلاع قبلی به داوطلب زودتر از روز تعیین شده صورت خواهد گرفت.

جدول شماره (۱)- برنامه زمانی شرکت در مراحل مصاحبه معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیرشهیدرجایی
روز
تاریخ
توضیحات
سه شنبه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳
لغایت
جمعه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۳
زمان دقیق انجام مصاحبه معرفی‌شدگان توسط پردیس مجری مصاحبه تعیین خواهد شد و معرفی‌شدگان لازم است قبل از تاریخ  ۲۵/۹/۱۳۹۳  از طریق سایت اینترنتی و تلفن پردیس مجری مصاحبه و یا با مراجعه حضوری از روز و زمان دقیق زمان مصاحبه خود مطلع شوند.
جدول شماره (۲)- نام ونشانی پردیس های مجری مصاحبه تشخیص صلاحیتهای علمی – تخصصی
ردیف
استان
شهر
نام پردیس
جنس
شماره فکس
شماره تلفن
آدرس
۱
آذربایجان شرقی
تبریز
علامه امینی
مرد
۵۴۲۱۷۰۲
۵۴۲۱۷۰۲
تبریز -انتهای خیابان طالقانی
۲
آذربایجان شرقی
تبریز
فاطمه الزهرا (س)
زن
۴۴۳۹۷۶۰
۴۴۳۸۱۱۷
تبریز- خ قطران – جنب سالن ورزشی امام خمینی
۳
آذربایجان غربی
ارومیه
شهید رجایی
مرد
۲۷۶۷۶۷۵
۲۷۷۸۰۸۸
خیابان شهید قلیپور جنب ناحیه انتظامی
۴
آذربایجان غربی
ارومیه
علامه طباطبایی
زن
۲۳۳۹۴۰۰
۲۳۶۴۹۷۹
ارومیه – پشت ترمینال شهرستان – خیابان پرورش
۵
اردبیل
اردبیل
علامه طباطبایی
مرد
۴۴۴۱۵۰۰
۴۴۵۹۰۹۲
اردبیل خیابان سعدی کوچه کرد احمد
۶
اردبیل
اردبیل
بنت الهدی صدر
زن
۲۲۳۴۳۴۸
۲۲۳۴۶۶۲
اردبیل میدان ججین روبروی اداره پست مرکزی
۷
اصفهان
اصفهان
شهید باهنر
مرد
۴۵۰۹۱۰۲
۴۵۱۰۰۴۷
اصفهان خیابان کاوه -خیابان تربیت معلم
۸
اصفهان
اصفهان
فاطمه الزهرا(س)
زن
۴۶۱۶۲۶۸
۴۶۱۶۹۱۳
اصفهان-خ مدرس-کوی شهید ضابط‌زاده- اول پوریای ولی
۹
البرز
کرج
حکیم ابوالقاسم فردوسی
مرد
۳۶۵۰۴۶۳۰
۳۶۵۰۱۴۱۳
کرج، پل فردیس، جاده ملارد بعد از کانال آب فردیس
۱۰
البرز
کرج
امیر کبیر
زن
۳۴۳۱۰۷۰۰
۳۴۳۲۲۵۴۵
کرج-میانجاده-بلوار ۲۴ متری باغستان-روبروی ترمینال اتوبوسرانی
۱۱
ایلام
ایلام
امام‌جعفرصادق (ع)
زن
۳۳۴۶۶۶۳
۳۳۴۰۵۸۸
ایلام انتهای خیابان استقلال پردیس امام جعفر صادق (ع) ایلام
۱۲
ایلام
ایلام
شهید مدرس
مرد
۲۲۲۷۱۶۹
۲۲۳۷۲۲۱
ایلام – بلوار پژوهش – جنب دانشگاه ایلام
۱۳
بوشهر
بوشهر
علامه طباطبایی
مرد
۲۵۲۷۸۶۴
۲۵۲۶۶۴۹
چهاراه دادگستری-خیابان جهاد سازندگی
۱۴
بوشهر
بوشهر
بنت الهدی صدر
زن
۲۵۳۲۰۰۶
۲۵۲۵۰۶۷
خیابان عاشوری تربیت معلم بنت الهدی صدر
۱۵
تهران
تهران
شهید چمران
مرد
۷۷۳۰۸۰۸۱
۷۷۳۰۹۸۹۰
حکیمیه تهرانپارس انتهای بلوار بهار
۱۶
تهران
تهران
نسیبه
زن
۴۴۲۰۷۸۷۸
۴۴۲۳۰۸۲۸
شهرک ژاندارمری-بلوارمرزداران-زیرپل یادگار امام(ره)-کوچه نسیبه
۱۷
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
بحرالعلوم
مرد
۲۲۲۱۷۰۷
۲۲۲۱۷۰۷
شهرکرد – بلوار طالقانی- تقاطع کاشانی
۱۸
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد
شهید باهنر
زن
۳۳۴۷۲۹۲
۳۳۴۰۴۸۰
شهرکرد خ کاشانی روبروی دادگستری
۱۹
خراسان جنوبی
بیرجند
شهید باهنر
مرد
۴۴۴۶۳۴۶
۴۴۴۶۳۴۷
بیرجند خیابان معلم خیابان خلیل طهماسبی
۲۰
خراسان جنوبی
بیرجند
امام سجاد(ع)
زن
۴۴۴۶۸۳۸
۴۴۴۶۸۲۸
بیرجند خیابان معلم تقاطع حافظ وخیام -کدپستی ۹۷۱۷۷۶۳۸۱۳
۲۱
خراسان رضوی
مشهد
شهیددکتربهشتی
مرد
۸۷۶۰۶۱۶
۸۷۳۰۹۴
مشهد – بزرگراه کلانتری – نرسیده به هتل پردیسان
۲۲
خراسان رضوی
مشهد
شهیدهاشمی نژاد
زن
۸۷۸۴۳۲۰
۸۷۸۳۹۹۸
مشهد میدان تلویزیون ابتدای رضاشهر
۲۳
خراسان شمالی
بجنورد
امام محمد باقر(ع)
مرد
۲۲۱۲۱۶۰
۲۲۱۲۱۵۱-۷
خراسان شمالی -بجنورد گلستان شهر روبروی سالن ورزشی کارگران
۲۴
خراسان شمالی
بجنورد
امام جعفرصادق(ع)
زن
۲۲۴۰۹۹۹
۲۲۳۵۸۴۲
بجنورد- ۳۲ متری شهدا- کوچه دانشوران
۲۵
خوزستان
اهواز
حضرت رسول اکرم(ص)
مرد
۵۵۶۰۹۱۹
۵۵۶۱۲۶۶
اهواز _ اتوبان آیت اله بهبهانی جنب پمپ بنزین مرعشی
۲۶
خوزستان
اهواز
فاطمه الزهرا(س)
زن
۵۵۳۳۵۱۲
۵۵۴۰۵۸۰
اهواز- پادادشهر خ لادن بین خ ۱۴ و ۱۵
۲۷
زنجان
زنجان
شهید بهشتی
مرد
۲۴۱۷۲۷۳۰۱۰
۲۴۱۷۲۷۳۰۴۲
زنجان انتهای خیابان فاتح مرکز تربیت معلم شهید بهشتی زنجان
۲۸
زنجان
زنجان
الزهرا (س)
زن
۴۲۶۴۷۰۲
۴۲۴۶۱۰۰
خیابان شیخ فضل اله نوری روبروی دارالقران
۲۹
سمنان
سمنان
شهید رجایی
مرد
۳۳۲۵۳۳۷
۳۳۵۰۱۱۲
سمنان – بلوار شریف واقفی
۳۰
سمنان
سمنان
الزهرا(س)
زن
۳۳۴۵۱۷۰
۳۳۲۲۵۱۶
سمنان، میدان امام- خیابان باهنر- دانشگاه فرهنگیان- پردیس الزهرا (س)
۳۱
سیستان وبلوچستان
زاهدان
شهید مطهری
مرد
۲۴۲۸۲۵۸
۲۴۴۰۵۸۳
زاهدان بلوار جانبازان خیابان تربیت
۳۲
سیستان وبلوچستان
زاهدان
رسالت
زن
۲۴۱۱۳۳۶
۲۴۱۴۹۸۷
زاهدان – خیابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۴۹
۳۳
شهرستانهای
استان تهران
شهر ری
شهید مفتح
مرد
۵۵۹۳۱۶۴۲
۵۵۹۵۵۵۴۰
شهرری-انتهای ۲۴ متری رازی-کوچه تربیت معلم-کدپستی۱۸۷۳۶۷۶۵۴۱
۳۴
شهرستانهای
استان تهران
ورامین
زینبیه (پیشوا)
زن
۳۶۷۲۶۲۳۴
۳۶۷۲۴۴۹۴
ورامین-پیشوا-خیابان امام-خیابان کارگر-پردیس زینبیه
۳۵
فارس
شیراز
شهید رجایی
مرد
۲۲۸۱۰۹۰
۲۲۸۰۷۰۱-۲
خ ساحلی – روبروی حرم مطهر علی بن حمزه (ع)
۳۶
فارس
شیراز
شهید باهنر
زن
۷۲۱۹۵۳۳
۷۲۱۹۵۳۴
خیابان مدرس -خیابان فرصت شیرازی -روبروی سردخانه بزرگ شیراز
۳۷
قزوین
قزوین
شهید رجایی
مرد
۳۳۳۹۷۷۳
۳۳۳۰۶۷۹
قزوین- خیابان نواب-فلکه شهید حسن پور
۳۸
قزوین
قزوین
بنت الهدی صدر
زن
۳۳۳۹۷۷۳
۳۳۳۰۶۷۹
خیابان نواب صفوی-انتهای بلوارفلسطین-
۳۹
قم
قم
آیت اله طالقانی
مرد
۲۸۵۷۷۱۶
۲۸۵۴۸۵۰
قم.بلوار امین -بلوار الغدیر.شهرک مهدیه-دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اله طالقانی قم
۴۰
قم
قم
حضرت معصومه (س)
زن
۲۷۰۳۵۹۱
۲۷۰۳۶۲۰
قم ۴۵متری صدوق بلوار شهید کریمی روبروی پارک بنفشه
۴۱
کردستان
سنندج
شهید مدرس
مرد
۲۲۶۳۷۲۳
۲۲۶۳۷۲۳
سنندج-میدان سهروردی -بلوار ارشاد
۴۲
کردستان
سنندج
بنت الهدی صدر
زن
۲۲۶۸۱۶۰
۲۲۶۳۷۲۹
سنندج -خیابان تختی – خ ورزش – پردیس بنت الهدی صدر کردستان -خواهران
۴۳
کرمان
کرمان
خواجه نصیرالدین طوسی
مرد
۳۳۴۲۱۴۱
۳۳۱۱۹۱۹
کرمان میدان خواجو – ابتدای خیابان سرباز
۴۴
کرمان
کرمان
شهید باهنر
زن
۲۷۲۳۰۰۶
۲۷۲۳۰۰۸
خیابان پاسداران – تربیت معلم دخترانه شهید باهنر
۴۵
کرمانشاه
کرمانشاه
شهید رجایی
مرد
۴۲۳۶۵۶۴
۴۲۳۶۵۶۴
کرمانشاه-فاز۲ فرهنگیان ایستگاه۷
۴۶
کرمانشاه
کرمانشاه
شهید صدوقی
زن
۸۳۶۰۹۶۲
۸۳۷۰۴۶۱
کرمانشاه میدان سپاه پاسداران روبروی صداو سیما جنب تالار برق
۴۷
کهکیلویه و بویراحمد
یاسوج
شهید ایزد پناه
مرد
۲۲۲۴۴۱۲
۲۲۲۴۴۱۲
یاسوج – میدان معلم تربیت معلم شهید ایزد پناه
۴۸
کهکیلویه و بویراحمد
یاسوج
کوثر
زن
۲۲۲۵۰۱۷
۷-۲۲۳۱۵۶۶
یاسوج – میدان شهید فهمیده پردیس کوثر کهگیلویه و بویراحمد (خواهران)
۴۹
گلستان
گرگان
آیت اله خامنه‌ای
مرد
۴۴۲۱۰۶۰
۴۴۲۱۰۶۰
گرگان خیابان شهیدرجایی جنب دانشکده
فنی حرفه‌ای شهید چمران
۵۰
گلستان
گرکان
امام خمینی (ره)
زن
۲۳۶۲۹۱۰
۲۳۴۲۱۴۷
گرگان خیابان شهید باهنر-مقابل بیمارستان فلسفی
۵۱
گیلان
رشت
امام علی (ع)
مرد
۸۸۳۱۴۴۲
۸۸۳۰۱۱۰
رشت-خیابان شهدا -خیابان شهید دیانتی-کوچه داودزاده
۵۲
گیلان
رشت
بنت الهدی صدر
زن
۱۳۱۷۲۷۷۸۶۰
۱۳۱۷۲۷۶۱۱۲
رشت گلسار بلوار گیلان
۵۳
لرستان
خرم آباد
علامه طباطبایی
مرد
۳۲۳۹۵۸۵
۳۲۳۹۵۷۵-۸۵
خرم آباد انتهای خ جلال آل احمد
۵۴
لرستان
خرم آباد
آیت اله کمالوند
زن
۲۲۱۲۲۵۴
۲۲۱۲۵۸۰
خرم آباد-نرسیده به میدان تیر -روبه روی مخابرات استان
۵۵
مازندران
ساری
دکتر شریعتی
مرد
۱۵۱۳۶۳۳۳۲۲
۳۶۳۲۳۲۸
مازندران ساری مرکز تربیت معلم دکتر شریعتی
۵۶
مازندران
ساری
حضرت فاطمه الزهراء (س)
زن
۲۲۶۶۱۸۵
۲۲۶۶۱۸۵
مازندران-ساری- بلوار دانشگاه
۵۷
مرکزی
اراک
شهید باهنر
مرد
۲۲۷۳۴۰۰
۳-۴۴۵۵۰۰۱
اراک -کوی قائم ( عج )-خیابان دانش -پردیس شهید باهنر مرکزی ( برادران )
۵۸
مرکزی
اراک
زینب کبری (س)
زن
۲۷۲۴۹۴۰
۲۷۲۳۰۷۰
اراک -سردشت- روبروی شهرک نبئی -کوچه فرهنگیان
۵۹
هرمزگان
بندرعباس
شهید بهشتی
مرد
۶۶۸۴۱۰۱
,۶۶۶۱۹۹۳
بندرعباس- بلوار علی بن ابیطالب ع چهارراه پگاه
۶۰
هرمزگان
بندرعباس
فاطمه الزهرا(س)
زن
۳۳۴۷۹۰۴
۳۳۳۱۸۱۸-۳۳۳۹۲۸۱
بندرعباس- آزادگان – کوچه نهم
۶۱
همدان
همدان
شهید مقصودی
مرد
۴۲۲۰۱۹۹
۴۲۳۹۵۱۱
همدان-میدان هکمتانه-خیابان شهیدتوپچی
۶۲
همدان
همدان
شهید باهنر
زن
۸۲۷۸۷۴۶
۸۲۶۲۵۶۱
همدان- چهارراه پاستور-خیابان ورزش-جنب استادیوم قدس
۶۳
یزد
یزد
شهید پاک نژاد
مرد
۶۲۳۰۶۱۴
۶۲۳۶۰۲۲
یزد میدان امام حسین (ع) ابتدای بلوار دانشجو پردیس شهید دکتر پاکنژاد یزد(برادران)
۶۴
یزد
یزد
فاطمه الزهرا(س)
زن
۸۲۴۳۴۵۵
۱۷-۸۲۵۵۱۱۶
میدان شهدای محراب – کوچه تربیت
جدول شماره (۳)- نام نشانی و شماره تلفن هسته‌های گزینش وزارت آموزش و پرورش
ردیف
نام هسته
کد استان‌
شماره ‌تلفنخانه
نشانی هسته
۱
آذربایجان‌‌شرقی
۰۴۱۱
۵۵۷۴۴۸۰
۵۵۷۴۴۸۱
نشانی هسته  : تبریز- خیابان ارتش جنوبی – خیابان شهید چمران – انتظام دوم کدپستی  : ۵۱۳۸۶۶۴۹۹۸ صندوق پستی :   ۱۱۴۳
۲
آذربایجان‌غربی
۰۴۴
۳۲۲۵۶۱۷۲
۳۲۲۳۸۰۲۲
۳۲۲۳۸۰۲۱
۳۲۵۶۱۷۵
نشانی هسته : ارومیـه –  میـدان جانبازان- خیابان جانبازان- جنب هنرستان فنی توحید کدپستی : ۵۷۱۴۶۴۶۴۹۷ صندوق پستی :   ۵۹۶-۵۷۱۵۷
۳
اردبیـل
۰۴۵۱
۲۴-۵۵۲۱۷۲۳
نشانی هسته : اردبیل – خیـابـان شهید باکری روبری درب شمالی – اداره کل آمـوزش و پـرورش استان اردبیل –  ساختمـان (شمـاره ۲ )کدپستی : ۳۳۶۳۴-۵۶۱۹۸
۴
اصفـهان
۰۳۱
۳۶۲۴۱۰۶۳
۳۶۲۴۱۰۶۵
نشانی هسته : اصفهان- خیـابـان‌ حکیــم‌ ‌نظـامــی- خیابان ‌شهید موحدی‌
جنب‌ دبیرستان‌ صدر کدپستی : ۳۶۴۵۴-۸۱۷۳۹ صندوق پستی :  ۴۶۴-۸۱۴۶۵
۵
البرز
۰۲۶
۳۲۵۲۱۰۱۰
نشانی هسته : کرج – بلوار طالقانی – میدان طالقانی – نبش کـوچه نرگس
کدپستی : ۳۱۵۵۶۱۸۱۴۵   صندوق پستی :  ۴۳۹۳- ۳۱۵۸۵
۶
ایـلام
۰۸۴۱
۴-۳۳۳۸۱۷۰
نشانی هسته : ایلام – انتهای ۲۴ متری ولیعصر(عج)  اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام کدپستی : ۶۹۳۱۱۷۳۳۳۴   صندوق پستی :  ۳۱۹-۶۹۳۱۵
۷
بوشهـر
۰۷۷۱
۲۵۳۳۴۸۰
نشانی‌هسته : بوشهر- خیـابـان‌شهیـد عـاشـوری– خیـابـان ‌فرعی‌شهیـد آوینــی
اداره  کل آمـوزش و پـرورش استان بوشهر  کدپستی : ۷۵۱۳۸۱۳۵۱۴ صندوق پستی :  ۳۶۵۶
۸
چهارمحال‌‌و بختیاری
۰۳۸۱
۲۲۵۲۸۳۰
۲۲۵۲۸۳۱
۲۲۵۲۸۳۲
نشانی‌هسته : شهـرکـرد- خیـابـان‌سعــدی‌غـربــی– نبش‌چهــار راه‌ بـوعلــی‌ سینــا
کدپستی : ۳۱۴۱-۹-۸۸۱۷۶ صندوق پستی :  ۱۹۶ – ۸۸۱۵۵
۹
خراسان‌رضوی
۰۵۱۱
۲۲۲۰۰۳۶
نشانی هسته : مشهـد – خیـابـان ‌امــام ‌خمینــی ( ره ) اداره کل آموزش و پرورش
استان خراسان رضوی کدپستی : ۵۱۳-۹۱۷۳۵  صندوق پستی : ۵۱۳-۹۱۷۳۵
۱۰
خراسان‌جنوبی
۰۵۶۱
۴۳۱۶۷۴۳
نشانی هسته : بیرجند – سجاد شهر- بالاتر از میدان سیدالشهداء
ساختمان‌شماره ۲  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی کدپستی : ۹۷۸۹۱۵۸۷۵ صندوق پستی : ۸۴۸-۹۷۱۷۵
۱۱
خراسان‌شمالی
۰۵۸۴
۲۲۶۲۳۸۶
۲۲۵۴۰۵۳
نشانی هسته : بجنـــورد- خیابان امام خمینی شرقی– خیابان ابوریحان – کوچه ‌آشنا -پلاک۲۷ کدپستی : ۹۴۱۴۶۱۵۱۹۷
۱۲
خوزستان
۰۶۱۱
۷-۳۳۶۰۱۲۳
۳۳۶۳۰۵۶
۳۳۶۵۴۸۷
نشانی هسته : اهواز– امانیه – میدان بسیج ( فلکه ساعت) ساختمان شماره ۳
اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان کدپستی : ۶۱۳۳۵ صندوق پستی :  ۱۵۱۸-۶۱۳۳۵
۱۳
زنجان
۰۲۴
۳۳۱۳۳۱۳۹
نشانی هسته : زنجان – فلکه دارالقرآن بالاتر از اداره کل پست – طبقه همکف – اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان  کدپستی : ۴۵۱۳۸۶۹۹۸۵ صندوق پستی :  ۳۷۹-۴۵۱۹۵
۱۴
سمنان
۰۲۳
۳۳۳۲۴۰۴۲
۳۳۳۲۱۷۸۲
نشانی هسته : سمنان – خیـابـان‌سعدی–  اداره کل ‌آمــوزش ‌و پــرورش‌ – ساختمان شماره ۳  کدپستی : ۱۳۱۸۳-۳۵۱۳۹  صندوق پستی :  ۱۸۸-۳۵۱۳۵
۱۵
سیستان ‌وبلوچستان
۰۵۴۱
۳۲۲۲۳۴۶
۳۲۲۵۹۲۷
نشانی هسته :  زاهدان – ضلع غربی میدان ۱۵ خرداد اداره کل آموزش و پرورش
هسته گزینش استان سیستان و بلوچستان کدپستی : ۹۸۱۶۹۱۳۴۱۵ صندوق پستی :  ۵۳۸-۹۸۱۳۵
۱۶
شهرتهران
۰۲۱
۴-۸۸۹۵۵۸۹۳
۶-۸۸۹۵۸۳۵۵
نشانی‌هسته: تهران – میـدان فـاطمــی– خیـابـان شهیـد گمنــام – خیـابـان پیـروزه – نبش خیـابـان۱/۲ –پــلاک ۸۸ کدپستی : ۱۴۳۱۶۳۳۷۴۱ صندوق پستی :  ۳۴۷۹-۱۴۱۵۵
۱۷
شهرستانهای ‌استان ‌تهران ‌
۰۲۱
۵۵۳۱۶۵۵۲
نشانی هسته : تهران– بزرگراه بعثت– خیابان شهید بخارایی شمالی – کوچه شهید ساریخانی – روبروی بانک صادرات – پلاک۵۹ کدپستی : ۱۱۸۷۶۳۷۴۱۱  صندوق پستی :  ۴۱۹۸- ۱۸۷۳۵
۱۸
فارس
۰۷۱۱
۲۳۰۸۴۹۲
۲۳۰۸۱۲۴
۲۳۰۸۳۴۱
۲۳۰۷۶۸۰
نشانی هسته : شیــراز – فلکه ستاد- خیابان معدل  شرقی – اداره کل آموزش و پرورش استان فارس کدپستی : ۸۶۱۸۷-۷۱۳۴۷ صندوق پستی : ۱۴۵-۷۱۳۶۵
۱۹
قزوین
۰۲۸
۳۲۲۳۹۴۵۰
۳۳۳۶۵۲۰۰
نشانی هسته : میدان شهید بابایی – خیابان شهید دستغیب اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین کدپستی : ۱۳۶۸۵-۳۴۱۴۶
۲۰
قم
۰۲۵
۹-۳۲۹۳۷۵۳۸
۳۲۹۳۱۰۷۰
نشانی هسته : قم – بلــوار امیـن–  کـوچـه شمـاره ۲ کدپستی :  ۳۷۱۶۶۴۷۴۴۴ صندوق پستی : ۱۴۸-۳۷۱۸۵
۲۱
کردستان
۰۸۷۱
۲۲۶۶۰۷۲
نشانی هسته : سنندج– خیابان‌اکباتان اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
صندوق پستی : ۳۱۳/۶۶۱۲۵
۲۲
کرمانشاه
۰۸۳۱
۲-۸۳۶۸۵۰۱
نشانی هسته : خیابان عشایر ( سنجابی سابق ) نرسیده به پل ایثار –
ساختمان نهضت سواد آموزی کدپستی : ۶۷۱۴۷۱۶۸۳۶
۲۳
کرمان
۰۳۴۱
۵-۲۲۶۳۱۰۱
۴-۲۲۲۶۰۷۱
نشانی هسته: کرمان–خیابان معلم- اداره کل ‌آموزش وپرورش– ساختمان شماه ۳ طبقه اول کدپستی :  صندوق پستی : ۱۷۳-۷۶۱۷۵
۲۴
کهگیلویه‌و‌ بویراحمد
۰۷۴
۳۳۲۲۳۷۷
۳۳۲۲۰۰۱۵
۳۳۲۳۰۰۵
۳۳۲۲۵۰۰۶
نشانی هسته : یاسوج– خیابان ارتش – روبروی سازمان بهزیستی – نبش گلستان ۱۴ کدپستی : ۷۵۹۱۷ صندوق پستی : ۳۱۱ – ۷۵۹۱۷
۲۵
گلستان
۰۱۷۱
۲۳۳۲۶۳۵
نشانی هسته : گرگان-خیابان پنجم آذر- بین آذرهفتم و آذرنهم  – اداره کل آموزش و پرورش  هسته گزینش استان گلستان صندوق پستی : ۳۷۷-۴۹۱۷۵
۲۶
گیلان
۰۱۳۱
۸-۶۶۶۹۷۴۷
نشانی‌هسته: رشت– فلکه ‌مصلی ‌اول ‌بلوار شهید مدرس ، جنب سازمان ‌تبلیغات‌ اسلامی کدپستی : ۷۳۷۹۸-۴۱۸۸۷ صندوق پستی : ۲۷۱۳-۴۱۳۳۵
۲۷
لرستان
۰۶۶۱
۲۲۰۵۴۷۳
نشانی هسته : میدان امام (ره) – خیابان ساحلی – جنب ساختمان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان کدپستی : ۶۸۱۴۶۳۹۵۹۹
۲۸
مازندران
۰۱۱
۳۳۳۱۰۴۸۱
۳۳۳۲۲۰۶۶
۳۳۳۲۹۸۵۵
نشانی‌ هسته : مازندران – ساری – خیابان ‌فرهنگ – اداره کل آموزش و پرورش
استان مازندران  کدپستی : ۱۳۷۶۵-۴۸۱۸۸ صندوق پستی : ۵۶۶-۴۸۱۷۵
۲۹
مرکزی
۰۸۶
۳۲۲۱۵۷۷۷
نشانی هسته : اراک – خیابان شهید شیرودی – اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی کدپستی : ۱۳۱۳۳-۷-۳۸۱۹ صندوق پستی : ۱۴۱-۳۸۱۳۵
۳۰
هرمزگان
۰۷۶۱
۳۳۳۰۲۸۰
۳۳۳۱۰۲۵
نشانی هسته : بندرعباس– کوی ‌فرهنگیان– انتهای بلوارشهید ناصر- بعد از مدیریت ‌بانک کشاورزی کدپستی : ۷۹۱۴۹۵۳۳۱۹ صندوق پستی : ۴۱۱۳-۷۹۱۴۵
۳۱
همدان
۰۸۱
۳۸۲۶۱۰۸۵
نشانی هسته : همدان – میدان جهاد-خیابان عارف قزوینی- روبروی شرکت آبفا  –
اداره کل آموزش و پرورش استان همدان  کدپستی : ۶۵۱۵۵ صندوق پستی : ۱۳۱ –  ۶۵۱۵۵
۳۲
یزد
۰۳۵۱
۷۲۴۳۰۲۱
نشانی هسته : یزد- چهار راه فرهنگیان – اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
صندوق پستی : ۶۶۸ – ۸۹۱۹۵
داوطلبان گرامی می توانند سوالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور  به نشانی www.Sanjesh.orgو یا با شماره‌ تلفنهای‌ ۹-۸۸۹۲۳۵۹۵ (کد ۰۲۱) یا مطرح نمایند.
هانیه کولیوند
11:48 ~ 16 آگوست 2016

سلام ببخشید توی دفترچه انتخاب رشته در قسمت رشته های تحصیلی نیمه متمرکز نوشته رشته علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میخواستم بپرسم کسی که این رشته رو قبول میشه بعداز فارغ التحصیلی جذب اموزش پرورش میشه یا نه تو رو خدا جواب بدید خیلی برام مهمه