آخرین خبر ها
شروع سال تحصیلی ۹۳ برخی دانشگاه ها

برخی از دانشگاه‌های سراسری از روز گذشته ۲۲ شهریور براساس تقویم آموزشی مصوب وزارت علوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ خود را آغاز کردند.

سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، امسال براساس تقویم آموزشی مصوب وزارت علوم از ۱۵ تا ۲۲ شهریور ۹۳ اعلام شده است. دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می توانند شروع سال تحصیلی خود را بر اساس ملاحظات زمانی و مکانی به مدت یک هفته زودتر یا دیرتر از زمان تعیین شده توسط وزارت علوم آغاز کنند.

براساس تقویم آموزشی، اکثر دانشگاه‌ها آغازسال تحصیلی جدید خود را مطابق با مصوبه وزارت علوم از امروز شنبه  ۲۲ شهریور اعلام کرده اند تنها دانشگاه صنعتی شریف شروع کلاس های خود را ۲۹ شهریور و با یک هفته تاخیر اعلام کرده است.

هر ترم سال تحصیلی جدید ۱۸ هفته برنامه ریزی شده که ۱۶ هفته آموزشی و دو هفته فرجه امتحانی است. نیمسال دوم نیز طوری برنامه ریزی شده که از بهمن ماه آغاز شده و در خرداد ماه پایان یابد.

حدود دو سالی است که دانشگاه ها برای ایجاد تعادل بین دو نیم سال تحصیلی یک تا دو هفته فعالیت آموزشی خود را زودتر آغاز می کنند.

دانشگاه هایی که از دیروز سال تحصیلی جدید خود را اغاز کردند .

شماره دانشگاه آغاز سال تحصیلی جدید
۱- صنعتی امیرکبیر ۲۲ شهریور
۲- علم و صنعت ۲۲ شهریور
۳- خواجه نصیرالدین طوسی ۲۲ شهریور
۴- خوارزمی ۲۲ شهریور
۵- علامه طباطبایی ۲۲ شهریور
۶- فردوسی مشهد ۲۲شهریور
۷- ارومیه ۲۲ شهریور
۸- تبریز ۲۲ شهریور
۹- شیراز ۲۲ شهریور
۱۰- اصفهان ۲۲ شهریور
۱۱- سیستان و بلوچستان ۲۲ شهریور
۱۲- زنجان ۲۲ شهریور
۱۳- تهران ۲۲ شهریور
۱۴- کردستان ۲۲ شهریور
۱۵- شهید چمران اهواز ۲۲ شهریور