آخرین خبر ها
شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان نیمه متمرکز آزمون سراسری ۹۳ جهت مصاحبه و آزمون عملی

اطلاعیـه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌کشور درخصوص اعلام اسامـی‌ معرفـی‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت رشته‌‌های‌ مختلف‌ تحصیلـی نیمه‌‌متمرکز دوره‌های‌ روزانه و شبانه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، دانشگاه پیام‌نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجائـی به‌ منظور شرکت‌ در مراحل ‌مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش‌ و همچنین آزمون‌های ‌ علمی‌ و عملی گروههای آزمایشی‌ علوم ‌ریاضی ‌‌و فنی، علوم ‌تجربی، علوم ‌انسانی و هنر آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۳

 

ضمن آرزوی موفقیت‌‌ برای داوطلبان‌‌ گرامی‌، بدین‌‌وسیله‌ نظر معرفی‌‌شدگان‌ رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه‌متمرکز را به‌ نکات زیر معطوف‌ می‌دارد:

الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز، معرفی‌شدگان‌ هر یک‌ از کدرشته‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز تا چند برابر ظرفیت‌ در هر کد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ کل‌ از بین‌ کلیه داوطلبانی‌ که‌ کدرشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند، استخراج‌ واسامی‌ آنان‌ در هر رشته‌ درج‌ گردیده‌ است.

ب) نحوه گزینش معرفی‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت و سایرضوابط رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز در دفترچه‌ شماره‌ ۲ راهنمای‌ انتخاب رشته‌های تحصیلی درج‌ گردیده‌ است ‌و داوطلبانی‌ که‌ در هر یک‌ از کد رشته‌های‌ متمرکز انتخابی‌ قبل‌ از کد رشته‌های‌ نیمه‌‌متمرکز پذیرفته‌شده‌‌اند، در ردیف‌ واجدین‌ شرایط رشته‌های‌ نیمه‌متمرکز قرار نگرفته‌‌اند. به‌ عبارت‌ دیگر داوطلبانی‌ به عنوان معرفی‌‌‌شده‌ چند برابر ظرفیت‌ هر یک‌ از کد رشته‌‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز اعلام شده‌اند که‌ در کدرشته‌ متمرکز انتخابی‌ بعد از کدرشته‌ نیمه‌‌‌متمرکز پذیرفته‌شده‌ و یا بطور کلی‌ در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ رشته‌ متمرکز قرار نگرفته‌ باشند.
ج) در زمان انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۳، محدودیتی برای انتخاب رشته‌های نیمه‌متمرکز، از نظر تعداد کد رشته وجود نداشته و داوطلبان می‌توانستند در صورت تمایل، کد رشته‌های نیمه‌متمرکز مورد نظر خود را که واجد شرایط و ضوابط آن باشند انتخاب نمایند. بدیهی است با توجه به ضوابط و کسب حد نصاب نمره علمی لازم، هر داوطلب در هر دوره از هر گروه آزمایشی(۱ و یا ۲ گروه آزمایشی)، حداکثر در ۲ کد رشته نیمه‌متمرکز با توجه به اولویت‌های انتخابی برای انجام آزمون عملی، مصاحبه و یا معاینه از سوی سازمان معرفی می‌گردد.
د) داوطلبان پذیرفته‌شده رشته‌های متمرکز آزمون سراسری سال ۹۳ توجه داشته‌ باشند، چنانچه‌ در ردیف ‌معرفی‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت هر یک ‌از رشته‌‌های‌ نیمه‌‌متمرکز قرار گرفته‌اند، در صورتیکه برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه و یا آزمون عملی رشته‌ و یا رشته‌‌های‌ نیمه‌متمرکز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و پس از انتخاب کد رشته محل در سایت اینترنتی سازمان، به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یک از رشته‌های تحصیلی‌ نیمه‌‌متمرکز اعلام‌ قبولی شوند، مطابق ضوابط قبولی‌ قبلی آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو می‌گردد و می‌بایست در رشته قبولی نیمه‌متمرکز ثبت‌نام و ادامه تحصیل نمایند بدیهی است  امکان بازگشت و ادامه تحصیل ایندسته از پذیرفته‌شدگان در رشته قبولی متمرکز میسر نمی‌باشد.
ه‍) طبق مصوبه معرفی‌شدگان در زمان اعلام چند برابر ظرفیت داوطلبان می‌بایست نسبت به پرداخت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ده هزار تومان)بابت هزینه آزمون عملی کلیه کدرشته ­های کارشناسی علوم‌ورزشی وگرایش های آن و آموزش تربیت‌بدنی در تمامی دوره‌ها فوقهمچنین مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال (معادل پانزده هزار تومان) بابت هزینه آزمون عملی برای رشته‌های هنری به صورت اینترنتی به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد، همزمان با اعلام نتایج معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت از تاریخ ۱۵/۷/۹۳ لغایت ۲۳/۷/۹۳، با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.لازم به توضیح است میزان هزینه‌ای که داوطلبان معرفی شده می‌بایست با توجه به رشته‌هایی که معرفی شده‌اند، پرداخت نمایند در قسمت اعلام نتیجه مندرج در سایت این سازمان به داوطلبان اعلام می‌گردد.
تذکر بسیار مهم: داوطلبان معرفی‌شده چند برابر ظرفیت رشته‌های  دارای آزمون عملی شامل:(نقاشی، ارتباط‌تصویری، کاردانی هنرهای تجسمی، طراحی‌پارچه، طراحی‌لباس، مجسمه‌سازی، طراحی‌صنعتی، علوم ورزشی، مربیگری ورزشی، کاردانی علوم ورزشی، آموزش تربیت بدنی، آهنگ‌سازی، کتابت و نگارگری، ادبیات‌نمایشی، بازیگری-کارگردانی، نمایش‌عروسکی، طراحی‌صحنه و موسیقی  ایرانی، جهانی و نظامی) می‌باشند، لازم است درموعد مقرر اعلام شده نسبت به پرداخت الکترونیکی هزینه آزمون عملی از تاریخ ۱۵/۷/۹۳ لغایت ۲۳/۷/۹۳، اقدام نمایند در صورت عدم پرداخت هزینه آزمون عملی، برای آنان کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. نداشتن کارت ورود به جلسه آزمون عملی موجب‌ حذف‌ آنان‌ از آزمون عملی و گزینش نهایی خواهد شد.
 و) انتخاب دانشگاه محل تحصیل رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز معرفی‌شدگان در این مرحله نیز به ‌صورت اینترنتی بوده و داوطلبان می‌بایست با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های نیمه‌متمرکز (که از طریق سایت سازمان قابل دریافت می‌باشد) در تاریخ (۲/۹/۹۳ لغایت ۱۲/۹/۹۳) با مراجعه به سایت این سازمان نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.
مهم: چنانچه هر یک از معرفی‌شدگان در مراحل مصاحبه، معاینه و آزمون عملی و یا سایر مراحل گزینش شرکت نمایند اما اقدام به انتخاب رشته مجدد اینترنتی یاد شده ننمایند، به‌ منزله‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد. مهلت انتخاب رشته‌های نیمه‌متمرکزبه هیچ عنوان قابل تمدید نمی‌باشد و به هیچ یک از درخواست‌هایی که بعد از زمان اعلام شده از طریق پست و یا مؤسسه ذیربط به این سازمان ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ز) اسامی پذیرفته‌شدگان نهائی رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه‌متمرکز پس از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش و پس از گزینش علمی نهایی توسط این سازمان در دهه دوم بهمن ماه سال جاری فقط از طریق سایت سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
ح) کلیه‌ معرفی‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل مصاحبه، معاینه و آزمون علمی و عملی و یا سایرمراحل مختلف‌ گزینش‌ در تاریخهای‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ آزمون عملی به‌ منزله‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد.
 توجه به این مهم: آزمون‌های عملی و طراحی و تخصصی هر رشته قابل تمدید، تکرار و یا برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ داوطلبی در تحت هیچ شرایطی میسر نمی‌باشد.
تذکرخیلی مهم: کلیه معرفی‌شدگان  چندبرابرظرفیت به جزء معرفی‌شدگان مشمول  بند (ه‍) این اطلاعیه برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری مراحل مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش باید طبق برنامه‌های زمانی مندرج در این اطلاعیه اقدام نمایند و معرفی‌شدگان  برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط ضوابط و مدارک لازم ضرورت دارد قبل از مراجعه جهت انجام مراحل مصاحبه، به سایت اینترنتی موسسه محل معرفی خود مراجعه نمایند.
«برنامه زمان و مکان مراجعه معرفی‌شدگان چند برابرظرفیت رشته‌های ‌مختلف تحصیلی نیمه‌متمرکز‌ »
 

کلیه کدرشته ­های کارشناسی علوم‌ورزشی وگرایش های آن و آموزش تربیت‌بدنی:
    داوطلبانی که‌ اسامی ‌آنان‌ به عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ هر یک ‌از کدرشته‌‌های علوم ورزشی دوره‌های‌ روزانه‌ (کد ۱۹۳۵۵)، مربیگری ورزشی دانشگاه شهرکرد (کد ۱۹۴۱۳)، کاردانی علوم ‌ورزشی دانشگاه اردکان (کد ۱۹۳۵۷)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران (کدهای ۱۹۳۷۶ الی ۱۹۳۹۶)و شبانه (کد ۱۹۶۲۵)‌، دانشگاه شهرکرد (کد ۱۹۶۴۵) ، کاردانی علوم ورزشی دانشگاه اردکان (کد ۱۹۶۲۷) و کدرشته‌های آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان (کدهای ۲۳۷۳۰ الی ۲۴۰۸۰) اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ پس از پرداخت هزینه آزمون عملی از طریق سایت این سازمان، با همراه داشتن کارت ملی، شناسنامه‌ عکسدار و یک قطعه‌ عکس‌ ۴×۳ جدید و لباس‌ و کفش‌ ورزشی‌ منحصراً در روز تعیین‌ شده‌ با توجه‌ به‌ استان ‌محل ‌‌‌اقامت ‌فعلی‌ ‌خود ‌برای انجام آزمون عملی طبق اطلاعیه های مراجعه‌ نمایند. بدیهی ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه، کارت ملی ، از داوطلب‌ مراحل آزمون ‌عملی‌ و مصاحبه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.
الف-  نمره‌ آزمون‌ عملی ‌رشته علوم ورزشی  به عنوان ‌یک‌‌ درس‌ با ضریب ۲ در گزینش‌ نهایی‌ اعمال‌ خواهد شد.
ج- کلیه معرفی‌‌شدگان‌ منحصراً براساس برنامه زمانی می‌بایست در آزمون عملی یک حوزه شرکت نمایند.
د- کلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلی علوم ورزشی باید از سلامت کامل جسمانی برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبی و ریوی خود یقین داشته و آمادگی‌های لازم برای تستهای آزمون‌ عملی‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را داشته‌ باشند و ارائه گواهی تندرستی برای داوطلبان الزامی است. زمان برگزاری آزمون عملی، میزان هزینه و محل اخذ گواهی سلامت کامل جسم و روان برای معرفی‌شدگان رشته علوم ورزشی و دانشگاه محل آزمون عملی در اطلاعیه این سازمان که متعاقباً در تاریخ ۱۹/۸/۹۳ در سایت این سازمان و همچنین نشریه پیک سنجش منتشر می‌گردد، درج خواهد شد.
۲-  معرفی‌شدگان ‌رشته‌ ‌‌‌‌تحصیلی ‌‌‌دکتری ‌‌‌پیوسته ریاضی (کد ۱۱۳۷۴) دانشگاه شهید باهنر کرمان‌
 داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شدگان‌ رشته‌ ‌‌‌‌تحصیلی ‌‌‌دکتری ‌‌‌پیوسته ریاضی (۱۱۳۷۴) دانشگاه شهید باهنر کرمان‌ اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ برای‌ آگاهی از زمان انجام‌ مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به سایت دانشگاه به نشانی www.uk.ac.ir مراجعه نمایند.
 آدرس کرمان- انتهای بلوار ۲۲ بهمن- دانشگاه شهید باهنر کرمان.
۳- معرفی‌شدگان ‌رشته‌ ‌‌‌‌تحصیلی ‌‌‌دکتری ‌‌‌پیوسته‌‌‌ بیوتکنولوژی (کدهای ۱۹۰۶۰ و ۲۲۵۷۱) ‌دانشگاه ‌‌تهران
      داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌ شده رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصیلی ‌‌‌دکتری ‌‌‌پیوسته بیوتکنولوژی (کدهای ۱۹۰۶۰ و ۲۲۵۷۱) ‌دانشگاه ‌‌تهران اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه و گزینش‌ با در دست ‌داشتن‌ دو قطعه عکس ۴×۳ جدید- اصل کارنامه دیپلم و کپی آن -اصل‌ کارت ملی و شناسنامه‌ عکسدار و یک‌ برگ‌ روگرفت از آنان- پرینت کارنامه‌ آزمون‌ سراسری- معرفی ‌نامه (برای احراز کنندگان رتبه‌های علمی المپیادهای‌ کشوری و جهانی‌) و ارائه فعالیتهای علمی از قبیل مقاله ، کتاب و… (در صورت داشتن)، در تاریخ ۴/۸/۹۳ از ساعت‌ ۱۰:۰۰ صبح به‌ محل گروه بیوتکنولوژی پردیس علوم‌ دانشگاه‌ تهران به آدرس: تهران-خیابان انقلاب-دانشگاه تهران پردیس علوم-اتاق شورا مراجعه‌ نمایند.
۴- معرفی‌شدگان ‌رشته‌ ‌‌‌‌تحصیلی فقه و حقوق شافعی (کد ۱۰۴۴۵) دانشگاه کردستان- سنندج
   داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شده رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصیلی فقه و حقوق شافعی (کد ۱۰۴۴۵) دانشگاه کردستان-سنندج اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش‌ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ عصر مورخ (خانم ها ۲۱/۸/۹۳ و آقایان ۲۲/۸/۹۳) به آدرس: سنندج-بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- سالن کنفرانس ‌مراجعه‌ نمایند. تلفن : ۶۶۶۰۰۶۷ (کد ۰۸۷۱).
۵- معرفی‌شدگان رشته تحصیلی مهندسی کشتی – موتور (کد ۱۱۳۷۷) دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل  محمود‌آباد مازندران)
    داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شده رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصیلی مهندسی کشتی– موتور (کد ۱۱۳۷۷) دانشگاه صنعت نفت اعلام‌ گردیده‌، می‌بایست علاوه بر داشتن شرایط و ضوابط ذیل قبل از مراجعه برای انجام مراحل مصاحبه، ‌معاینه و سایر مراحل گزینش جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به نشانی: www.put.ac.ir مراجعه نمایند. آدرس مازندران- محمودآباد- خیابان آزادی- انتهای بلوار شهید ناطق نوری دانشگاه صنعت نفت-دانشکده علوم دریایی مراجعه نمایند. شماره تماس:  ۷-۷۷۴۰۱۲۵ – ۰۱۲۲٫
۱-داشتن سلامت جسم و روان به تشخیص پزشک معتمد سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر عدم کور رنگی و اخذ کارت سلامت دریانوردی قبل از ثبت‌نام در دانشگاه. ۲- قبولی در مصاحبه حضوری. ۳- دارا بودن حداقل قد ۱۶۸ سانتی متر.
۶- معرفی‌شدگان ‌رشته‌‌های‌ تحصیلی کارشناسی علوم‌ انتظامی (کدهای  ۱۹۴۲۲ و ۱۹۴۲۳) دانشگاه علوم‌انتظامی‌ امین وابسته به نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
      داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شدگان‌ کد رشته‌های‌ مذکور اعلام‌ گردیده، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش‌ با در دست ‌‌داشتن:
داوطلبان دانشجوی افسری (کد ۱۹۴۲۲):‌ اصل شناسنامه و روگرفت از تمام صفحات- ۶ ‌قطعه عکس ۴×۳‌ تمام‌‌رخ جدید (عکسها رایانه‌ای و اسکن ‌شده نباشند)- اصل مدرک تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی  به همراه روگرفت مربوطه-پرینت کارنامه آزمون سراسری- اصل و روگرفت مدرک مشخص‌کننده وضعیت نظام وظیفه – اصل و روگرفت کارت ملی و البسه و کفش ورزشی برای انجام آزمون آمادگی جسمانی.
داوطلبان شاغل (کد ۱۹۴۲۳):‌ اصل شناسنامه و کارت ملی روگرفت از آنها، ۶ ‌قطعه عکس ۴×۳‌ تمام‌‌رخ پرسنلی با آخرین درجه و زمینه قرمز،  اصل مدرک تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی به همراه روگرفت مربوطه- ارائه موافقت نامه یگان خدمتی صادره از بالاترین رده خدمتی، اصل آخرین حکم کارگزینی که در نیمه اول سال تحصیلی ۱۳۹۳ صادر گردیده است. مطابق جدول ذیل راس ساعت ۸:۰۰ صبح به آدرس: تهران-انتهای اتوبان شهید همت(غرب)-بعد از اتوبان آزادگان -دانشگاه علوم انتظامی مراجعه نمایند.
تذکرات‌ مهم: ۱-داشتن حداقل۱۷۰ سانتیمتر قد برای داوطلبان الزامی است. ۲-داوطلبانی که دارای معافیت پزشکی می‌باشند، شرایط ثبت‌نام در دانشگاه علوم انتظامی را ندارند. ۳-فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر حق ثبت‌نام ندارند. ۴-مراکز گزینش و استخدام ناجا و دانشگاه علوم انتظامی در قبال افرادی که در زمان تعیین شده بشرح جدول زیر مراجعه ننمایند، مسئولیتی نخواهند داشت. ۵-داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی با حداقل معدل ۱۵ در یکی از مقاطع الزامی است ۶-داوطلبانی که جهت ثبت‌نام و انجام معاینات اولیه پزشکی به هسته گزینش دانشگاه علوم انتظامی برابر جدول زمان‌بندی تعیین شده مراجعه می‌نمایند لازم ‌است بعد ‌از اتمام‌ کار ‌سریعاً برای ‌ادامه‌ مراحل استخدامی به‌ گزینش و استخدام استان محل ‌سکونت مربوطه‌ مراجعه ‌نمایند. ضمناً لازم است کلیه معرفی‌شدگان برای اطلاع از سایر شرایط و ضوابط لازم در خصوص انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.
برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان  ‌رشته‌‌های‌ تحصیلی کارشناسی علوم‌ انتظامی (کدهای  ۱۹۴۲۲ و ۱۹۴۲۳)دانشگاه علوم‌ ‌انتظامی‌ امین
۴/۸/۹۳
۵/۸/۹۳
۶/۸/۹۳
۷/۸/۹۳
۸/۸/۹۳
الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح
خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س-ش
ص-ض- ط-ظ- ع-غ- ف-ق
ک-گ -ل-م-ن- و-ه-ی
متاخرین
۷- معرفی‌شدگان‌ رشته‌های‌‌‌‌ تحصیلی کاردان فنی برق- الکترونیک (کد ۱۱۳۷۶)،مهندسی برق-مخابرات (کد ۱۱۳۷۵ و ۱۲۰۴۵)،  تلویزیون ‌‌و‌‌ هنرهای‌ دیجیتالی (کدهای ۱۷۱۲۴ و ۱۷۲۱۳) و کارگردانی‌ تلویزیون (کدهای  ۱۷۱۲۵ و ۱۷۲۱۴) دانشکده صدا‌‌ و ‌‌سیمای ‌جمهوری ‌‌اسلامی ‌‌ایران
   داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت هریک از رشته‌های‌‌‌‌ تحصیلی کاردان فنی برق- الکترونیک (کد ۱۱۳۷۶)، مهندسی برق-مخابرات (کد ۱۱۳۷۵ و ۱۲۰۴۵)، تلویزیون ‌‌و‌‌هنرهای‌ دیجیتالی (کدهای ۱۷۱۲۴ و ۱۷۲۱۳) و کارگردانی‌ تلویزیون (کدهای  ۱۷۱۲۵ و ۱۷۲۱۴) دانشکده صدا‌‌ و ‌‌سیمای ‌جمهوری ‌‌اسلامی ‌‌ایران اعلام گردیده، لازم است برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش با در دست‌ داشتن اصل شناسنامه عکسدار و کارت ملی و یک سری روگرفت، پرینت کارنامه آزمون سراسری- یک سری تصویر گواهی پایان تحصیلات متوسطه و پیش دانشگاهی- ۶ قطعه عکس۴×۳ پشت نویسی شده ومدرک از وضعیت نظام وظیفه (یک سری جهت برادران) گواهی اشتغال به تحصیل جهت آن دسته از معرفی‌شدگانی که در سایر دانشگاهها مشغول به تحصیل می‌باشند، مطابق برنامه زمانی مندرج در سایت دانشگاه به نشانی: www.Iribu.ir به آدرس تهران- خیابان ولیعصر(عج)- ابتدای اتوبان نیایش- معاونت آموزش و پژوهش صدا و سیما- دانشکده صدا و سیما- امور آموزش- واحد پذیرش و ثبت‌نام مراجعه نمایند. تلفن تماس: ۲۲۰۱۴۶۸۸ (کد۰۲۱).
تذکر : داوطلبان در رشته‌های کارگردانی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی، در صورتی که آثار و یا نمونه کارهای هنری تولید شده توسط خودشان از قبیل فیلم، عکس، نقاشی، شعر، صنایع دستی و غیره را دارند، در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
۸- معرفی‌شدگان رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی (کد ۱۹۴۴۳) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
    معرفی‌شدگان رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی (کد ۱۹۴۴۳) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، لازم است برای‌ انجام‌ مصاحبه‌ با در دست‌ داشتن‌ مدارک لازم از تاریخ ۳/۸/۹۳ لغایت ۵/۸/۹۳ ازساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ عصر به آدرس تهران- اوین- بلوار دانشجو – کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی مراجعه نمایند. همچنین برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت دانشگاه به نشانی www.uswr.ac.ir مراجعه نمایند. شماره تماس ۲۲۱۸۰۰۶۴ – (کد ۰۲۱).
۹- رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری (کدهای ۱۱۴۶۳، ۱۱۴۶۴ و ۱۱۴۶۷) بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
با توجه به اعلام دانشگاه علوم انتظامی مبنی بر نداشتن شرایط استخدامی در رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری (کدهای ۱۱۴۶۳، ۱۱۴۶۴ و ۱۱۴۶۷) بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در این کد رشته‌ها انجام نخواهد شد. به عبارت دیگر در این مرحله هیچ داوطلبی به عنوان معرفی‌شده جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش اعلام نخواهد شد.
۱۰- معرفی‌شدگان رشته‌ تحصیلی کاردانی فوریت‌های پزشکی (کدهای ۱۱۴۶۹ الی ۱۱۵۳۱) دانشگاههای ‌علوم ‌پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی‌ کشور
   داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی‌‌شدگان رشته تحصیلی کاردانی فوریت‌های پزشکی (کدهای ۱۱۴۶۹ الی ۱۱۵۳۱) دانشگاههای ‌علوم ‌پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی‌ اعلام گردیده، لازم است با در دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار و ۲ سری روگرفت آن- اصل ‌و روگرفت کارت ‌ملی- درصورت ‌داشتن ‌گواهینامه ‌رانندگی اصل ‌و روگرفت آن – ۶ قطعه عکس۴×۳ جدید پشت نویسی شده- اصل یا گواهی موقت دیپلم و پیش دانشگاهی- ریز نمرات ۳ ساله متوسطه- درصورت ‌داشتن کارت ‌پایان ‌خدمت (اصل ‌و روگرفت آن)- گواهی هر نوع فعالیت امدادگری، فرهنگی، اجتماعی و یا ورزشی (در صورت ‌وجود) و سایر مدارک لازم و همچنین همراه داشتن لباس و کفش ورزشی مناسب به شرح جدول ذیل مراجعه نمایند:
برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان رشته تحصیلی کاردانی فوریت‌های پزشکی دانشگاههای علوم ‌پزشکی
نام موسسه
تاریخ  مراجعه
ساعت مراجعه
آدرس محل مصاحبه
تلفن تماس
علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد
(کدهای ۱۱۴۷۶ الی ۱۱۴۷۸)
الف تا خ ۲۴/۸/۹۳
د تا غ    ۲۵/۸/۹۳
ف تا ی  ۲۶/۸/۹۳
از ۸ صبح
لغایت ۱۳
بجنورد- خیابان شهریار -بعد از بیمارستان امام علی(ع)-سالن ورزشی ولایت. آدرس سایت:www.nkums.ac.ir
۲۲۴۷۲۸۲
۲۲۹۷۰۹۶
 (کد ۰۵۸۴)
علوم پزشکی دزفول
(کد ۱۱۴۹۳)
الف تا س ۳/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
معاینه: دزفول-میدان افشار-درمانگاه طب کار
مصاحبه: دزفول-میدان افشار- مرکز مدیریت  حوادث و فوریت پزشکی
تست ورزش: دزفول-بیمارستان الزهرا(س)-سالن ورزشی دانشگاه
آدرس سایت دانشگاه :www.dums.ac.ir
۶۲۶۹۵۳۲
 (کد ۰۶۴۱)
ش تا ی ۴/۸/۹۳
علوم پزشکی گناباد
(کد ۱۱۵۱۳)
۶/۸/۹۳
و ۷/۸/۹۳
از ۸ صبح
لغایت ۱۴
گناباد- حاشیه‌ جاده‌ آسیایی سنتو- معاونت آموزشی دانشگاه ‌علوم‌پزشکی ‌گناباد آدرس سایت:www.gmu.ac.ir
۵۷۲۲۵۰۲۷
۵۷۲۲۳۰۲۸
 (کد ۰۵۱)
علوم پزشکی خمین
(کد ۱۱۵۲۶)
برنامه زمان و مکان مصاحبه و مدارک مورد نیاز از تاریخ ۲۰/۷/۹۳ در سایت دانشگاه به آدرس: www.arakmu.ac.ir موجود می‌باشد .
۴۶۲۲۴۱۴۳
(کد ۰۸۶)
علوم پزشکی اردبیل
(کدهای ۱۱۴۶۹ و ۱۱۴۷۰)
از ۱۷/۸/۹۳
لغایت ۲۲/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
اردبیل- انتهای خیابان دانشگاه –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی‌-طبقه دوم.آدرس سایت:www.arums.ac.ir
۳۱۵۵۲۳۴۶
(کد ۰۴۵)
علوم پزشکی ارومیه
(کد ۱۱۴۷۱)
۱۹/۸/۹۳
لغایت ۲۱/۸/۹۳
از ۳۰/۸ صبح
لغایت ۱۴
ارومیه- انتهای خیابان جهاد-‌ جنب‌ ‌اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه –حوزه معاونت آموزشی-اداره ثبت‌نام
 آدرس سایت: www.cdu.umsu.ac.ir
۳۱۹۳۷۱۳۶
 (کد ۰۴۴)
علوم پزشکی ایلام
(کد ۱۱۴۷۵)
۷/۸/۹۳
و ۸/۸/۹۳
از  ۳۰/۸ صبح
لغایت۱۲ ظهر
ایلام-بلوار پژوهش- بانگنجاب- طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشی -اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آدرس سایت: www.medilam.ac.ir
۲۲۲۷۱۰۹
۲۲۲۷۱۳۵
 (کد ۰۸۴۱)
علوم پزشکی هرمزگان-بندرعباس (کد ۱۱۴۸۳)
۶/۸/۹۳
الف تا س
بندرعباس- بلوار جمهوری اسلامی-جنب بیمارستان شهید محمدی-مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان(۱۱۵) آدرس سایت: www.hums.ac.ir
۱-۳۳۳۷۱۹۰
(کد ۰۷۶۱)
۷/۸/۹۳
ش تا ی
علوم پزشکی بوشهر
(کد ۱۱۴۸۴)
۷/۸/۹۳
و ۸/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
بوشهر- خیابان ریشهر- جنب بیمارستان سلمان فارسی- ساختمان دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پیراپزشکی
آدرس سایت: www.bpums.ac.ir
۴۵۵۲۲۴۷
(کد ۰۷۷۱)
علوم پزشکی بیرجند
(کدهای ۱۱۴۸۵ الی ۱۱۴۸۷)
۷/۸/۹۳
و ۸/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
بیرجند- خیابان ‌غفاری-سازمان ‌مرکزی ‌دانشگاه علوم‌‌پزشکی بیرجند
آدرس سایت: www.bums.ac.ir
۳۲۴۳۳۰۰۱
۳۲۴۴۰۸۳۳
 (کد ۰۵۶)
علوم پزشکی تبریز
(کد ۱۱۴۸۸)
برای اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به سایت دانشگاه به آدرس www.amouzesh.tbzmed.ac.ir مراجعه نمایند.
۳۴۷۷۷۳۷۹
۳۴۷۹۹۹۴۶
(کد ۰۴۱)
علوم‌پزشکی‌‌جندی‌‌شاپور‌‌اهواز
 (کدهای ۱۱۴۹۰ و  ۱۱۴۹۱ )
۷/۸/۹۳
و ۸/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
اهواز- اتوبان گلستان –دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-ساختمان مرکزی-طبقه دوم-معاونت آموزشی
آدرس سایت: www.ajums.ac.ir
 ۳۳۳۷۰۷۷-۰۶۱۱
علوم پزشکی زابل
(کد ۱۱۴۹۵)
۵/۸/۹۳
و ۶/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
مکان مصاحبه: زابل- خیابان فردوسی شرقی- جنب میراث فرهنگی- دانشکده پرستاری و مامایی
آدرس سایت: www.zbmu.ac.ir
۷-۳۲۲۳۵۳۰۰
(کد ۰۵۴)
علوم پزشکی زنجان
(کد ۱۱۴۹۷)
۶/۸/۹۳
و ۷/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
زنجان- خیابان ‌پروین ‌اعتصامی-جنب‌کارخانه شیر پاستوریزه.
کلیه معرفی‌شدگان می بایست قبل از مراجعه برای مصاحبه جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به نشانی: www.zums.ac.ir مراجعه نمایند.
۳۳۱۵۶۳۶۴
(کد ۰۲۴)
علوم پزشکی سبزوار
(کد ۱۱۴۹۸)
الف تا س ۵/۸/۹۳
ش تا ی  ۶/۸/۹۳
۳۰/۸ صبح
 الی ۱۴
سبزوار- کیلومتر ۵ جاده تهران- ساختمان شماره ۲ دانشگاه- آدرس سایت: www.medsab.ac.ir
۴۴۴۴۶۰۷۰
 (کد ۰۵۱)
علوم پزشکی سمنان
(کدهای  ۱۱۴۹۹ الی ۱۱۵۰۱)
۴/۸/۹۳
لغایت ۶/۸/۹۳
۸ صبح
تا ۱۶ عصر
سمنان- بلوار بسیج-بالاتر از استانداری-ستاد مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان- معاونت ‌آموزشی و پژوهشی-اداره کل آموزش
آدرس سایت: www.semums.ac.ir
۳۴۵۰۶۶۱
(کد ۰۲۳۳)
علوم پزشکی شاهرود
(کد ۱۱۵۰۲ و ۱۱۵۰۳)
۷/۸/۹۳
و ۸/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
شاهرود- میدان هفت تیر- دانشگاه علوم پزشکی
 آدرس سایت: www.shmu.ac.ir
۳۲۳۹۱۸۵۰
۳۲۳۹۵۰۵۴
(کد ۰۲۳)
علوم پزشکی شهرکرد
(کد ۱۱۵۰۴)
۲۵/۸/۹۳
و ۲۶/۸/۹۳
۸ صبح تا
۱۵عصر
شهرکرد- رحمتیه- مجموعه ‌دانشکده‌های ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی- سالن ‌ورزشی ‌شهید علم ‌الهدی
ترتیب مراحل گزینش: معاینه جسمی-آزمون عملی(تست ورزشی)- انجام مصاحبه
آدرس سایت: www.skums.ac.ir
۳۳۵۰۳۴۱
 (کد ۰۳۸۱)
علوم پزشکی شیراز-واحد ممسنی
(کد ۱۱۵۰۵)
۱۷/۸/۹۳
و ۱۹/۸/۹۳
۸ صبح
تا ۱۴ عصر
نورآباد ممسنی- بلوار هفتم تیر-جنب هلال احمر-مجتمع آموزش عالی ممسنی
۴۲۵۴۱۳۸۰
 (کد ۰۷۱)
علوم پزشکی فسا
(کد ۱۱۵۰۷)
الف تا د ۶/۸/۹۳
از ۸ صبح
لغایت ۱۳
فسا- بلوار رضوانیه- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا ساختمان الحاقی ط-همکف -امورآموزش(۶ قطعه عکس ضروری است) آدرس سایتwww.fums.ac.ir
۶-۵۳۳۵۰۹۹۴
داخلی ۲۰۵
(کد ۰۷۱)
ذ تا ع  ۷/۸/۹۳
غ تا ی ۸/۸/۹۳
علوم پزشکی قزوین
(کد ۱۱۵۰۸)
۱۷/۸/۹۳
لغایت ۱۹/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح لغایت۱۴ عصر
قزوین- بلوار شهید باهنر- مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی- دانشکده پیراپزشکی
آدرس سایت:  www.qums.ac.ir
۳۳۳۶۹۵۸۱
(کد ۰۲۸)
علوم پزشکی قم
(کد ۱۱۵۰۹)
۲۱/۸/۹۳
و ۲۲/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
قم-خیابان شهید دل آذر-روبروی بیمارستان نکویی-مجتمع ورزشی شهید میرزایی. ضمنا اطلاعات تکمیلی درخصوص مصاحبه یک هفته قبل از مراجعه در سایت دانشگاه به نشانی  www.edu.muq.ac.ir قرار خواهد گرفت.
۷۷۲۷۱۷۱
 (کد ۰۲۵)
علوم پزشکی کردستان- سنندج
 (کد ۱۱۵۱۱)
۸/۸/۹۳
لغایت ۱۰/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
سنندج- خیابان پاسداران-‌ پایین‌تر از بیمارستان قدس- پردیس دانشگاه علوم پزشکی- آموزش کل
آدرس سایت www.muk.ac.ir
۶۱۳۱۲۰۵
 (۰۸۷۱)
علوم پزشکی (سیرجان)
(کد ۱۱۵۲۸)
معاینه ۴/۸/۹۳
و ۵/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح لغایت۱۴ عصر
سیرجان –بلوار سیدجمالدین اسدآبادی-جنب پارک ترافیک -دانشکده علوم پزشکی سیرجان
آدرس سایت www.ssm.kmu.ac.ir
۲۲۵۴۱۱۵
 (۰۳۴۴)
مصاحبه ۶/۸/۹۳
علوم پزشکی کرمانشاه
(کد ۱۱۵۱۲)
۱۸/۸/۹۳
و ۱۹/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
کرمانشاه- میدان ایثار- بلوار دولت آباد- دانشکده پیراپزشکی آدرس سایت دانشکده پیراپزشکی:
www.paramedical-school.kums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی:www.kums.ac.ir
۳۸۲۷۹۶۹۷
۳۸۲۷۸۲۸۱
(کد ۰۸۳)
علوم پزشکی گیلان- رشت
(کد ۱۱۵۱۴)
۷/۸/۹۳
و ۸/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح لغایت۱۴ عصر
رشت- کمربندی شهید بهشتی-روبروی پارک دانشجو-دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی
آدرس سایت  www.nurst.gums.ac.ir
www.gums.ac.ir
۵۵۵۳۰۸۸
۵۵۵۵۰۵۶
۵۵۵۵۰۵۸
(کد ۰۱۳۱)
علوم پزشکی لرستان- خرم آباد
کد ۱۱۵۱۵
۲۰/۸/۹۳ و ۲۱/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
خرم‌آباد- انتهای خیابان رازی – معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه. ضمنا کلیه معرفی‌شدگان می‌بایست حتماً قبل از مراجعه، برای اطلاع از شرایط و ضوابط و مدارک مورد نیاز جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به سایت دانشگاه به آدرسwww.lums.ac.ir مراجعه نمایند.
۷-۳۳۱۲۰۱۴۶
(کد ۰۶۶)
کد ۱۱۵۱۶
۲۷/۸/۹۳ و ۲۸/۸/۹۳
علوم پزشکی مازندران- ساری
(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل)
 (کد ۱۱۵۱۷)
الف تا ش ۱۷/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح لغایت۱۴ عصر
آمل-خیابان طالب آملی-روبروی مرکز بهداشت-کوچه شهید فیاض بخش ۵ –دانشکده پیراپزشکی آمل
آدرس سایت دانشگاه:  www.mazums.ac.ir
۳۳۳۶۲۵۸۶
(کد ۰۱۱)
ص تا ی ۱۹/۸/۹۳
علوم پزشکی مشهد
(کدهای ۱۱۵۱۸ الی ۱۱۵۲۰)
ساعت مراجعه ۱۳-۸
کد ۱۱۵۱۸
۲۶/۸/۹۳
مرکز آموزش عالی سلامت انوری درگز
۳۸۴۶۱۱۸۳
۳۸۴۳۲۹۹۹
(کد ۰۵۱)
کد ۱۱۵۱۹
۲۴/۸/۹۳
دانشکده پرستاری کاشمر
کد ۱۱۵۲۰
۲۵/۸/۹۳
دانشکده پرستاری تربت‌جام
علوم پزشکی همدان
(کد ۱۱۵۲۱ و ۱۱۵۲۲)
۶/۸/۹۳
الف تا ذ
همدان- بلوار شهید فهمیده- دانشگاه علوم پزشکی دانشکده‌ پرستاری‌ و‌ مامایی
۲۵۲۱۹۵۳
۲۵۲۸۰۵۸
 (کد ۰۸۱۱)
۷/۸/۹۳
ر تا غ
۸/۸/۹۳
ف تا ی
علوم پزشکی یاسوج
(کد ۱۱۵۲۳)
۶/۸/۹۳
و ۷/۸/۹۳
۸:۳۰ صبح
یاسوج- پردیس دانشگاه -جنب بیمارستان امام سجاد(ع)-
دانشکده پرستاری و مامایی.
آدرس سایت دانشگاه:  www.yums.ac.ir
۳۲۲۳۵۱۴۰
۳۲۲۳۵۱۴۵
(کد ۰۷۴)
علوم پزشکی یزد
(کد ۱۱۵۲۴)
۱۹/۸/۹۳
و ۲۰/۸/۹۳
از ۸ صبح
لغایت ۱۴
یزد- بلوار دانشجو- مجتمع امام رضا(ع)-دانشکده پیراپزشکی
۵-۷۲۴۰۱۷۱
(کد ۰۳۵۱)
علوم پزشکی کرج
(کدهای ۱۱۴۷۳ و ۱۱۴۷۴)
۶/۸/۹۳ الف تا ر
از ۳۰/۸ صبح
لغایت ۱۴
کرج-بلوار باغستان-بالاتر از پارک تختی-خیابان اشتراکی-گلستان یکم  آدرس سایت دانشگاه www.azums.ir
۹-۳۴۳۳۶۰۰۷
(کد ۰۲۶)
۷/۸/۹۳ ز تا ک
۸/۸/۹۳  گ تا ی
علوم پزشکی ایرانشهر
(کد ۱۱۵۲۵)
۷/۸/۹۳
و ۸/۸/۹۳
از ۸ صبح
لغایت ۱۲
ایرانشهر-بلوار بلوچ-دانشکده پرستاری و مامایی-اداره آموزش. آدرس سایت دانشگاه  www.zaums.ac.ir
۳۷۲۱۰۴۸۲
۳۷۲۱۰۴۸۰
۳۷۲۱۰۴۷۹
(کد ۰۵۴)
علوم پزشکی رفسنجان
(کد ۱۱۴۹۴)
۱۷/۸/۹۳
لغایت ۱۹/۸/۹۳
از ۸ صبح
لغایت ۱۴
رفسنجان-بلوار جمهوری اسلامی-دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی (ارائه ۱۲ قطعه عکس ضروری است)
۴۲-۳۴۲۸۰۰۳۸
(کد ۰۳۴)
علوم پزشکی گراش
(کد ۱۱۵۲۹)
۱۷/۸/۹۳
و ۱۸/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
گراش-بلوار امام حسین-بلوار دانشجو-دانشکده علوم پزشکی گراش آدرس سایت دانشگاه www.Gerums.ac.ir
۸۵۲۴۴۸۱۰۱
(کد ۰۷۱)
علوم پزشکی نیشابور
(کد ۱۱۵۳۱)
۶/۸/۹۳
لغایت ۸/۸/۹۳
از ۸:۰۰ صبح
لغایت ۱۴
نیشابور-خیابان امام خمینی(ره) ۲۷ -ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی. آدرس سایت دانشکده www.nums.ac.ir
۴۳۳۴۴۰۱۲
۴۳۳۵۶۵۸۸
(کد ۰۵۱)
داخلی ۳۰۷ و ۳۰۸
علوم پزشکی زاهدان
(کد ۱۱۴۹۶)
کلیه معرفی‌شدگان می بایست برای اطلاع از زمان، مکان مصاحبه، مدارک لازم و نحوه انجام مصاحبه به سایت دانشگاه به نشانی: www.zaums.ac.ir  مراجعه نمایند.
۷-۳۳۲۸۴۵۵۳
(کد ۰۵۴)
علوم پزشکی بم
(کدهای ۱۱۴۸۱ و ۱۱۴۸۲)
۵/۸/۹۳
و ۶/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
بم-بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی معاونت آموزشی آدرس سایت دانشگاهwww.mubam.ac.ir
۴۴۲۱۹۲۴۸
۴۴۲۱۹۲۴۵
(کد ۰۳۴)
علوم پزشکی ساوه
(کد ۱۱۵۲۷)
۲۷/۸/۹۳
و ۲۸/۸/۹۳
۸ صبح لغایت ۱۵ بعدازظهر
ساوه-شهر صنتی کاوه-خیابان یاس-دانشکده علوم پزشکی ساوه www.mui.ac.ir
۴۲۳۴۳۳۹۵
(کد ۰۸۶)
علوم پزشکی اصفهان
(کد ۱۱۴۷۲)
برنامه زمان و مکان مصاحبه و مدارک مورد نیاز از تاریخ ۳/۸/۹۳ در سایت دانشگاه به آدرس: www.arakmu.ac.ir موجود می‌باشد .
۳۷۹۲۲۲۲۳
(کد ۰۳۱)
علوم پزشکی داراب
(کد ۱۱۵۰۶)
کلیه معرفی‌شدگان می بایست برای اطلاع از زمان، مکان مصاحبه، مدارک لازم و نحوه انجام مصاحبه به سایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به نشانی: www.sums.ac.ir مراجعه نمایند.
علوم پزشکی جهرم
(کد ۱۱۴۹۲)
۷/۸/۹۳
و ۸/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
آدرس سایت: www.jums.ac.ir
۳۳۴۰۴۰۵
(کد ۰۷۹۱)
علوم پزشکی مراغه
(کد ۱۱۵۳۰)
۱/۹/۹۳
الی ۳/۹/۹۳
۸:۰۰ صبح
مراغه، میدان مجلس، کیلومتر ۲ جاده مراغه تهران، روبروی دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم پزشکی مراغه
آدرس سایت: maraghehphc.tbzmed.ac.ir
۳-۳۷۲۷۵۵۵۱
(کد ۰۴۱)
علوم پزشکی تربت حیدریه
(کد ۱۱۴۸۹)
۷/۸/۹۳
و ۸/۸/۹۳
۸:۰۰ صبح
آدرس سایت دانشگاه www.thums.ac.ir
۲-۵۲۲۲۶۰۱۱
(کد ۰۵۱)
۱۱- معرفی‌شدگان ‌رشته‌های‌ تحصیلی دندانپزشکی (کد ۱۱۴۶۵) بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و رشته‌ کاردانی فوریتهای پزشکی (کدهای ۱۱۴۷۹ و ۱۱۴۸۰) دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج)
داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شدگان‌ ‌رشته‌های‌ تحصیلی دندانپزشکی (کد ۱۱۴۶۵) بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و رشته‌های کاردانی فوریتهای پزشکی (کدهای ۱۱۴۷۹ و ۱۱۴۸۰) دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش‌ با در دست ‌‌داشتن:۱- عکس ۴×۳ تمام رخ با زمینه سفید ۱۲ قطعه ۲- اصل شناسنامه و کارت ملی و روگرفت از تمام صفحات ۳- اصل مدرک تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی به همراه روگرفت مربوطه ۴- پرینت کارنامه آزمون سراسری. ۵-اصل و کپی از مدرک نظام وظیفه (کارت پایان خدمت، کارت معافیت غیر پزشکی، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت ویا گواهی تحصیلی) ۶- کپی کارت ملی پدر و مادر.۷-گواهی سابقه فعالیت در بسیج یا گواهی ایثارگری و جبهه پدر و یا سوابق فعالیت فرهگی، قرآنی و … راس ساعت ۸:۰۰ صبح مورخ ۴/۸/۹۳ ‌به ‌آدرس: تهران-میدان ونک-خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی جنوبی-کوچه شهید نصرتی-دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. مرکز گزینش و استخدام مراجعه نمایند. تلفن تماس : ۸۲۴۸۳۱۴۳ (کد ۰۲۱) تذکر مهم: ۱-داوطلبانی که دارای معافیت پزشکی می‌باشند شرایط ثبت‌نام را ندارند. آدرس سایت دانشگاه به نشانی: www.ajaums.ac.ir  و www.bmsu.ac.ir
۱۲- معرفی‌شدگان ‌رشته‌ تحصیلی دندانپزشکی (کد ۱۱۴۶۶) بورسیه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شدگان‌ ‌رشته‌ تحصیلی دندانپزشکی (کد ۱۱۴۶۶) بورسیه وزارت دفاع در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش‌ با در دست ‌‌داشتن: ۱- عکس ۴×۳ تمام رخ با زمینه سفید ۸ قطعه. ۲- اصل شناسنامه و کارت ملی و روگرفت از تمام صفحات و نیز اطلاعات کامل بستگان فردی درجه یک. ۳- اصل مدرک تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی  به همراه روگرفت مربوطه. ۴- پرینت کارنامه آزمون سراسری. ۵-اصل و کپی از مدرک نظام وظیفه (کارت پایان خدمت، کارت معافیت غیر پزشکی، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و یا گواهی تحصیلی). ۶- البسه و کفش ورزشی برای انجام آزمون آمادگی جسمانی. از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۶ عصر مورخ ۳/۸/۹۳ ‌به ‌آدرس: تهران-بالاتر از چهارراه پاسداران-روبروی سه راه اختیاریه-سازمان صنایع دفاع-ساختمان شماره ۱۷-شعبه گزینش ساصد مراجعه نمایند. تذکر مهم: داوطلبانی که دارای معافیت پزشکی می‌باشند شرایط ثبت‌نام را ندارند.
آدرس سایت دانشگاه به نشانی: www.ajaums.ac.ir  و www.bmsu.ac.ir
۱۳- معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی کاردانی فوریتهای پزشکی (کد ۱۱۴۶۸) دانشگاه علوم پزشکی ارتش و رشته موسیقی نظامی (کد ۱۷۱۴۹) دوره‌ روزانه دانشگاه هنر تهران بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران
 داوطلبانی‌‌ که ‌‌اسامی ‌آنان ‌به عنوان‌ معرفی‌شدگان‌ رشته‌های تحصیلی کاردانی فوریتهای پزشکی (کد ۱۱۴۶۸) دانشگاه علوم پزشکی ارتش و رشته موسیقی نظامی (کد ۱۷۱۴۹)  دوره‌ روزانه دانشگاه هنر تهران بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه‌ و گزینش با در دست‌ داشتن‌ اصل‌ شناسنامه ‌عکسدار و ۴ سری روگرفت از تمام صفحات ‌آن- اصل دیپلم یا گواهی موقت پایان دوره متوسطه به همراه دو برگ روگرفت – اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی به همراه دو برگ روگرفت- ۱۸ قطعه‌ عکس ‌۴×۳ جدید پشت نویسی شده– مشخص بودن‌ وضعیت ‌نظام‌ وظیفه (دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت یا گواهی اشتغال به خدمت، یا کارت پایان خدمت، کارت معافیت دایم غیر پزشکی تا حداکثر ۲۲ سال، گواهینامه اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و یا گواهی پایان تحصیلات متوسطه پیش دانشگاهی)– ارائه موافقت نامه از دایره اعزام به مدارس نیروی مربوط جهت کارکنان پایور آجا- مشخصات بستگان درجه یک و روگرفت کامل صفحات شناسنامه پدر و مادر- لباس ورزشی و کفش مناسب رأس ساعت‌ ۶:۳۰  مورخ ۲۳/۹/۹۳ به‌ آدرس تهران‌‌- میدان حر– خیابان امام خمینی(ره)غربی-نرسیده به چهارراه کمالی – مدیریت گزینش و استخدام نزاجا مراجعه‌ نمایند.
تذکر مهم: معرفی‌شدگان رشته موسیقی نظامی(کد ۱۷۱۴۹) دوره‌ روزانه دانشگاه هنر تهران بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌بایست طبق برنامه زمانی اعلام شده در اطلاعیه مورخ ۱۹/۸/۹۳ اقدام نمایند. لازم بذکر است همراه‌ داشتن‌ ساز تخصصی‌ ضروری‌ است‌. تلفن تماس : ۶۶۴۶۹۱۲۶ (کد ۰۲۱). توجه : از پذیرش داوطلبان دارای معافیت پزشکی و یا مدارک ذکر شده را همراه نداشته باشند، خودداری خواهد شد.
۱۴- معرفی‌شدگان‌ رشته ‌‌تحصیلی مجسمه‌‌‌سازی‌ (کدهای ۱۷۱۰۷ و ۱۷۲۱۸) دوره‌های ‌روزانه‌ و ‌شبانه دانشگاههای ‌تهران، نیشابور و هنر تهران
   داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌‌شدگان‌ رشته‌ تحصیلی مجسمه‌‌‌سازی‌ (کدهای ۱۷۱۰۷ و ۱۷۲۱۸) دوره‌های ‌روزانه‌ و ‌شبانه دانشگاههای ‌تهران، نیشابور و هنر تهران اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است، برای‌ شرکت‌ در مراحل‌ آزمون ‌تخصصی‌ و مصاحبه ابتدا براساس بند (ه‍) این اطلاعیه  اقدام نموده و سپس با در دست‌ داشتن‌ پرینت کارت آزمون عملی، شناسنامه‌ عکسدار  یا کارت‌ ملی ، وسایل مورد نیاز مجسمه سازی شامل تخته شاستی A3 و لوازم طراحی از جمله مداد طراحی مختلف و ابزار مجسمه سازی مانند قیچی کاغذ بر، ذغال فشرده و…برای آزمون عملی مراجعه نمایند. ضمناً این آزمون منحصراً در یکی از شهرهای تهران و یا کرج برگزار می­گردد. زمان پرینت کارت ورود به جلسه، تاریخ و محل برگزاری آزمون در اطلاعیه مورخ ۱۹/۸/۹۳ اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۱۵- معرفی‌شدگان‌ رشته‌های‌ تحصیلی نوازندگی موسیقی ایرانی‌ (کدهای ۱۷۱۱۰، ۱۷۲۳۴ و ۱۷۲۷۱)، نوازندگی موسیقی جهانی‌ (کدهای ۱۷۱۱۱ و ۱۷۲۳۵) و آهنگسازی (کدهای ۱۷۱۴۱ و ۱۷۲۲۴) دوره‌های روزانه، شبانه و غیرانتفاعی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
داوطلبانی که‌ اسامی آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌‌شدگان‌ رشته‌های‌ تحصیلی نوازندگی موسیقی ایرانی‌ (کدهای ۱۷۱۱۰، ۱۷۲۳۴ و ۱۷۲۷۱)، نوازندگی موسیقی جهانی‌ (کدهای ۱۷۱۱۱ و ۱۷۲۳۵) و آهنگسازی (کدهای ۱۷۱۴۱ و ۱۷۲۲۴) دوره‌های روزانه، شبانه و غیرانتفاعی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ برای‌ شرکت‌ در مراحل‌ آزمون ‌ساز تخصصی‌ و کارعملی ابتدا براساس بند (ه‍) این اطلاعیه اقدام نموده و سپس با در دست‌ داشتن‌ پرینت کارت آزمون عملی، شناسنامه‌ عکسدار یا کارت‌ ملی، وسایل مورد نیاز مانند شرایط اعلام شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه ­شمار ۲ صفحه ۴۸ گروه آزمایشی هنر) برای رشته های تحصیلی فوق الذکر برای آزمون عملی مراجعه نمایند. ضمناً آزمون منحصراً در شهر تهران برگزار می‌گردد و زمان پرینت کارت ورود به جلسه، تاریخ و محل برگزاری آزمون در اطلاعیه مورخ ۱۹/۸/۹۳ اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۱۶-معرفی‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصیلی کتابت و نگارگری (کدهای ۱۷۰۶۹ و ۱۷۲۰۰) دوره های روزانه و شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مراکز آموزش دانشگاه ‌پیام‌نور(کد  ۱۷۴۴۰) و مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره (کد ۱۷۲۶۱)
داوطلبانی ‌‌که ‌اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌‌شده‌ رشته‌‌ تحصیلی کتابت و نگارگری در کدهای فوق اعلام‌‌ گردیده، لازم‌ است‌، برای‌ شرکت‌ در مراحل‌ آزمون طراحی و کار عملی ابتدا براساس بند (ه‍) این اطلاعیه  اقدام نموده و سپس با در دست‌ داشتن خودکار، مداد و پاک کن نرم، تخته شستی به ابعاد A3، مدادهای طراحی B2، B4 و B6 همراه داشتن‌ پرینت کارت آزمون عملی، شناسنامه‌ عکسدار یا کارت‌ ملی، وسایل مورد نیاز طبق زمان و مکان مندرج در ‌پرینت کارت آزمون مراجعه نمایند. ضمناً آزمون منحصراً در شهر تهران برگزار می‌گردد و زمان پرینت کارت ورود به جلسه، تاریخ و آدرس محل برگزاری آزمون در اطلاعیه مورخ ۱۹/۸/۹۳ اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۱۷- معرفی‌شدگان‌ رشته‌های‌ تحصیلی نقاشی‌، ارتباط تصویری‌، کاردانی هنرهای تجسمی (نقاشی) طراحی پارچه، طراحی لباس و طراحی صنعتی (کدهای ۱۷۱۵۵، ۱۷۰۷۵ الی ۱۷۱۰۱، ۱۷۱۵۶، ۱۷۱۵۷، ۱۷۰۷۰، ۱۷۰۶۴، ‌۱۷۲۳۷، ۱۷۲۳۸، ۱۷۲۳۹، ۱۷۱۹۵، ۱۷۰۳۳ و ۱۷۱۹۸)  دوره‌های‌ روزانه‌ و شبانه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، مراکز آموزش دانشگاه پیام نور (کدهای ۱۷۴۲۶، ۱۷۴۲۹ و ۱۷۴۲۷) و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی (کدهای ۱۷۲۵۹، ۱۷۲۵۳، ۱۷۲۵۴، ۱۷۲۶۲ و ۱۷۲۷۲)
‌معرفی‌‌‌شدگان ‌چندبرابرظرفیت هر یک ‌از رشته‌های‌ تحصیلی فوق الذکر لازم‌ است‌، برای‌ شرکت‌ در مراحل‌ آزمون ‌طراحی وکارعملی ابتدا براساس بند (ه‍) این اطلاعیه اقدام نموده وسپس با در دست‌ داشتن‌ پرینت کارت آزمون طراحی، شناسنامه‌ عکسدار یا کارت‌ ملی، وسایل مورد نیاز مانند زیر دستی‌‌ مقوایی ‌یا فیبر به‌ ابعاد ۵۰×۳۵ سانتی ‌متر- گیره‌های ‌کاغذ- مدادهای‌‌ رنگی- مداد سیاه‌ پر رنگ‌‌ و نرم – مداد پاکن‌ و مداد تراش – مداد اتود و مداد طراحی- خط‌کش‌ و گونیای‌ کوچک‌،  پرگار و وسایل مرتبط به حوزه برگزاری آزمون مراجعه نمایند. معرفی‌شدگان توجه داشته باشند چنانچه در رشته‌های نقاشی، کاردانی هنرهای تجسمی (نقاشی)، ارتباط تصویری، طراحی پارچه و طراحی لباس برای آزمون طراحی معرفی‌شده‌اند، منحصراً یک کارت برای آنان صادر خواهد شد. زمان پرینت کارت ورود به جلسه،تاریخ و محل برگزاری آزمون در اطلاعیه مورخ ۱۹/۸/۹۳ اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۱۸- معرفی‌شدگان‌ رشته‌های ‌تحصیلی ادبیات نمایشی- نمایش عروسکی- بازیگری-کارگردانی و طراحی صحنه دانشگاههای و مؤسسات‌‌ آموزش ‌عالی (کدهای ۱۷۱۰۲، ۱۷۲۲۵، ۱۷۱۰۹، ۱۷۲۳۳، ۱۷۲۰۴،۱۷۱۰۴، ۱۷۱۰۶و۱۷۲۳۰) و موسسات آموزش عالی ‌‌غیرانتفاعی و غیردولتی (کدهای ۱۷۲۶۰ و ۱۷۲۵۸ )
معرفی‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت رشته‌های ‌تحصیلی ادبیات نمایشی- نمایش عروسکی- بازیگری-کارگردانی و طراحی صحنه دانشگاههای و مؤسسات‌‌ آموزش ‌عالی و موسسات آموزش عالی ‌‌غیرانتفاعی و غیر دولتی لازم‌ است، برای‌ شرکت‌ در مراحل‌ آزمون کارعملی ابتدا براساس بند (ه‍) این اطلاعیه  اقدام نموده و سپس با در دست‌ داشتن‌ پرینت کارت آزمون عملی، شناسنامه‌ عکسدار و یا کارت‌ ملی، وسایل مورد نیاز مانند پرینت کارنامه آزمون سراسری- هر نوع ‌اثر هنری و مدارک مربوط به سوابق تجربی در زمینه هنرهای نمایشی اعم از (کارگردانی- نمایش عروسکی- طراحی صحنه- ادبیات نمایشی- بازیگری) و نمونه آثار نوشتاری- ساخت عروسک- ماکت- احکام شرکت در جشنواره – تندیس و … اسناد و سوابق فعالیت در رشته مذکور، برای آزمون عملی مراجعه نمایند عدم‌ مراجعه داوطلب در روز و ساعت‌ مشخص شده در کارت ورود به جلسه آزمون عملی موجب‌ حذف‌ آنان‌ از نوبت‌ مصاحبه و گزینش نهایی خواهد شد. زمان پرینت کارت ورود به جلسه، تاریخ و محل برگزاری آزمون در اطلاعیه مورخ ۱۹/۸/۹۳ اطلاع‌رسانی خواهد شد. این آزمون منحصراً در شهر تهران برگزار می‌گردد.
تذکرات مهم :  داوطلبان گرایش بازیگری باید از فیزیک مناسب و سلامت کامل برخوردار باشند. داوطلبانی که‌ معرفی‌شده دو کدرشته نمایش ‌باشند در یک مرحله‌ از آنان مصاحبه بعمل خواهد آمد.
۱۹- معرفی‌شدگان‌ رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات (کدهای ۱۹۴۴۴  تا ۱۹۴۴۶) و (کدهای ۱۷۴۵۳  تا ۱۷۴۵۵ گروه آزمایشی هنر)
    متقاضیان دانشکده اطلاعات وابسته به وزارت اطلاعات (کدهای ۱۹۴۴۴  تا ۱۹۴۴۶) و (کدهای ۱۷۴۵۳  تا ۱۷۴۵۵ گروه آزمایشی هنر) متعاقباً، از سوی دانشکده فوق برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل مختلف گزینش دعوت بعمل خواهد آمد، به عبارت دیگر در این مرحله هیچ داوطلبی برای این کد رشته‌ها معرفی نمی‌شود.
خلاصه ای از مراحل اجرائی مهم رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۳
نکات مهم برای کلیه معرفی‌شدگان:
۱)- برای برنامه‌ریزی برگزاری آزمون عملی، داوطلب مشمول رشته های موضوع بند (ه‍) این اطلاعیه که دارای هزینه آزمون عملی و طراحی می‌باشند باید از تاریخ ۱۵/۷/۹۳ لغایت ۲۳/۷/۹۳ اقدام به پرداخت هزینه آزمون عملی خود از طریق سایت این سازمان نماید. در غیراین صورت منصرف از آزمون عملی تلقی خواهند شد.
۲)- معرفی‌شدگانی که نسبت به واریز هزینه آزمون عملی اقدام نموده‌اند باید در زمان مقرر اعلام شده در اطلاعیه مورخ ۱۹/۸/۹۳کارت آزمون عملی و یا طراحی خود را پرینت نموده و طبق کارت ورود به جلسه آزمون عملی برابر زمان و مکان مندرج در پرینت کارت عملی خود اقدام نماید.
۳)-  حضور داوطلب نیم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون الزامی می‌باشد.
۴)- همراه داشتن شناسنامه و یا کارت ملی در همه مراحل مصاحبه و آزمون عملی الزامی است.
۵)- آزمون های عملی و طراحی یا مراحل مصاحبه و گزینش غیر قابل تکرار و تمدید است.
۶)- معرفی‌شدگان به جزء بند (ه‍) این اطلاعیه  برای اطلاع از مراحل مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش باید طبق برنامه‌های زمانی مندرج در این اطلاعیه اقدام نمایند. ضرورت دارد قبل از مراجعه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به سایت اینترنتی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل معرفی خود مراجعه نمایند.
۷)- کلیه معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت لازم‌ است‌ با توجه‌ به‌ دفترچه انتخاب ‌‌محل رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز از سایت این سازمان نسبت‌‌ به‌ انتخاب‌ کدرشته‌ محل‌ یا رشته‌ محلهای‌ مورد ‌علاقه خود‌ اقدام‌ نمایند و تعیین دانشگاه محل تحصیل نیمه‌متمرکز از ۲/۹/۹۳  لغایت ۱۲/۹/۹۳ با مراجعه به سایت ‌اینترنتی سازمان به نشانی www.Sanjesh.org برای تمامی معرفی‌شدگان الزامی می‌باشد.
۸)- پذیرفته‌شدگان‌ رشته‌های‌ متمرکز، چنانچه‌ برای‌ شرکت‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاینه‌ و یا آزمون‌ عملی‌ مراجعه‌ نموده و نهایتاً فهرست ‌اسامی‌ آنان‌ نیز جزو پذیرفته‌شدگان‌ نهایی‌ رشته‌ نیمه‌متمرکز اعلام‌ گردد‌ و به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یک از رشته‌های تحصیلی‌ نیمه‌‌متمرکز اعلام‌ قبولی شوند، مطابق ضوابط قبولی‌ قبلی آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو می‌گردد و امکان بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی متمرکز برای آنان میسر نمی‌باشد و منحصراً می توانند در رشته نیمه‌متمرکز ثبت‌نام و ادامه تحصیل نمایند.
۹)- کلیه معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته‌های دانشگاه شهید رجائی و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش وپرورش: داوطلبان علاوه بر موضوع بند (ه‍) این اطلاعیه که باید هزینه آزمون عملی و طراحی همانند سایر دانشگاهها اقدام و در تمامی مراحل شرکت نمایند، میبایستی طبق اطلاعیه‌ای که در دهه آخر آذر ماه توسط این سازمان برای شرکت در مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی که در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شرکت نمایند. در غیراینصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزینش تلقی می‌گردد، به عبارتی کلیه داوطلبان باید حائز شرایط مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی بوده تا درگزینش نهائی که براساس ضوابط این سازمان در بهمن ماه انجام می‌گردد باشند. معرفی‌شدگان حتماً به این موضوع دقت نمایند.
داوطلبان گرامی می توانند سوالات خود را با شماره‌ تلفنهای‌ ۹-۸۸۹۲۳۵۹۵ (کد ۰۲۱) یا بخش پاسخگویی روابط عمومی سایت سازمان سنجش آموزش کشور  به نشانی www.Sanjesh.org مطرح نمایند.
شیما
12:19 ~ 2 ژوئن 2015

حالا نمیشه اگه نمره کلمون مثلا واسه مددکاری اجتماعی رسیده باشه ولی کدرشته رونزده ایم از الان دنبال کار ثبت نام باشیم ج واسم بفرستین مرسی