آخرین خبر ها
رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳

جهت راهنمایی بیشتر شما عزیزان ، لیست تعدادی از رتبه های برتر ارشد سراسری سال ۹۳ در رشته های مختلف تحصیلی را قرار داده ام. مطالعه و تحقیق کرده و پس از انتشار دفترچه شماره ۲ انتخاب برتر را برگزینید.

گروه فنی و مهندسی

رشته/کد

دانشگاه پذیرفته شده

روزانه شبانه-…

رتبه قبولی

آخرین رتبه

مجموعه مهندسی برق- مخابرات-۱۲۵۱

دانشگاه شاهد

شبانه

۲۷۰۴

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق – مخابرات ۱۲۵۱

موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی -ابیک

غیرانتفاعی

۳۷۰۸

۱۳۰۶۹

مجموعه مهندسی برق- الکترونیک-۱۲۵۱

دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار

روزانه

۲۱۵۱

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق-الکترونیک-۱۲۵۱

دانشگاه صنعتی شریف

بین الملل

۶۵۷۲

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق-الکترونیک۱۲۵۱

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

۷۶۹

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۴۳۶

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق-کنترل

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شبانه

۲۷۷۷

۷۰۳۰

مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانشگاه هرمزگان -بندرعباس

۸۵۱

۵۱۸۱

مجموعه مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری-۱۲۷۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

۱۰۷

۴۲۰۹

تجارت الکترونیکی-۱۲۷۶ مهندسی اطلاعات- فناوری

موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران

غیرانتفاعی

۱۲۴۰

۵۰۵۹

مجموعه مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی-۱۲۶۴

دانشگاه زنجان

روزانه

۲۳۴۰

۱۳۴۳۶

مجموعه مهندسی عمران سازه-۱۲۶۴

موسسه غیرانتفاعی ابا-ابیک

غیرانتفاعی

۳۵۱۴

۱۳۴۳۶

مهندسی شیمی-۱۲۵۷

دانشگاه تهران

روزانه

۳۸

۱۰۰

مهندسی شیمی-۱۲۵۷

دانشگاه اصفهان

روزانه

۵۳۲

۳۸۴۰

مجموعه مهندسی مواد-جوشکاری- ۱۲۷۲

دانشگاه تهران

بین الملل

۱۶۰۷

۲۵۸۹

مجموعه مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادمهندسی-۱۲۷۲

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

۱۴۹

۷۱۰

مجموعه مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادمهندسی-۱۲۷۲

موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد-فولادشهراصفهان

غیرانتفاعی

۱۱۱۲

۲۵۸۹

مجموعه مهندسی مواد-شکل دادن فلزات-۱۲۷۲

دانشگاه سمنان

روزانه

۱۲۱

۷۱۰

مجموعه مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی-۱۲۶۷

دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان

بین الملل

۵۸۹۷

۱۰۸۱۵

مجموعه مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی-۱۲۶۷

دانشگاه هرمزگان -بندرعباس

روزانه

۱۳۸۸

۱۰۸۱۵

مجموعه مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی-۱۲۶۷

دانشگاه یزد

شبانه

۲۷۴۱

۴۵۱۵

مجموعه مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-۱۲۶۷

دانشگاه صنعتی بابل

شبانه

۱۸۳۱

۱۱۲۲۰

مجموعه مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی-۱۲۶۷

دانشگاه صنعتی شریف

بین الملل

۶۸۳۰

۱۱۲۲۰

مهندسی پلیمر-صنایع رنگ –

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

۱۹۹

۲۷۴

مهندسی پلیمر-صنایع رنگ-۱۲۸۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

۲۸

۱۳۰

مجموعه مهندسی پلیمر- مهندسی مواد مرکب-۱۲۷۲

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شبانه

۶۲۳

۸۱۹

مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادیاجتماعی-۱۲۶۰

دانشگاه پیام نور مرکزبین الملل کیش

پیام نور

۴۲۳

۴۵۹۴

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری-۱۲۶۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

۷۷

۵۳۷۴

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری-۱۲۶۰

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

۵۷۷

۵۳۷۴

مجموعه مهندسی صنایع- صنایع-۱۲۵۹

دانشگاه کردستان

روزانه

۳۴۷

۲۷۵۱

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق در عملیات مالی بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه
۴۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۵۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۳۷٫۷۸ ۸۴٫۴۴ ۱۶٫۱۸ ۸۶۸۵ ۴
۸۷٫۷۸ ۱۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۵۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۸۲٫۲۲ ۱۹٫۳۷ ۸۵۷۲ ۵
۵۴٫۴۴ ۴۵٫۵۶ ۳۸٫۳۳ ۶۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۸۲٫۲۲ ۱۷٫۰۷ ۸۵۶۸ ۶
۱۵٫۵۶ ۴۸٫۸۹ ۴۵ ۷۳٫۳۳ ۶۰ ۰ ۸۶٫۶۷ ۱۷٫۸۶ ۸۲۷۷ ۸
۸۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۱۱٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۲۶٫۶۷ ۵۷٫۷۸ ۱۷٫۶۱ ۸۲۰۱ ۹
۸۶٫۶۷ ۷٫۷۸ ۴۵ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۸٫۰۱ ۸۱۱۲ ۱۱
۴۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۸۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۸۲٫۲۲ ۱۵٫۳۲ ۸۰۹۲ ۱۳
۶۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۴۵ ۳۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۶۲ ۸۰۳۲ ۱۴
۳۵٫۵۶ ۱۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۴۸٫۸۹ ۸۲٫۲۲ ۱۸٫۴۳ ۷۹۶۷ ۱۶
۷۰ ۳۸٫۸۹ ۲۳٫۳۳ ۵۰ ۳۷٫۷۸ ۳۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۱۴٫۳۴ ۷۸۸۹ ۱۷
۵۰ ۰ ۶۰ ۶۱٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۶۸٫۸۹ ۱۸٫۱ ۷۷۸۴ ۲۴
۰ ۸۳٫۳۳ ۶۸٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۰ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۸ ۷۶۷۹ ۳۲
۹۱٫۱۱ ۴۱٫۱۱ ۵۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۴٫۷۵ ۷۶۵۰ ۳۴
۳۰ ۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۹۱٫۱۱ ۱۴٫۳۷ ۷۶۲۲ ۳۶
۴۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۲۰ ۹۱٫۱۱ ۱۴٫۴۲ ۷۶۱۷ ۳۷
۳۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۵۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۲۰ ۹۱٫۱۱ ۱۸٫۱۳ ۷۶۰۷ ۳۸
۴۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۶۵ ۵۱٫۶۷ ۲٫۲۲ ۲۰ ۶۶٫۶۷ ۱۸٫۴۱ ۷۵۹۰ ۴۲
۳۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۵۸٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۷٫۱۴ ۷۵۱۸ ۴۵
۱۱٫۱۱ ۳۲٫۲۲ ۴۱٫۶۷ ۶۵ ۵۱٫۱۱ ۲۲٫۲۲ ۶۰ ۱۸٫۳۱ ۷۴۲۰ ۴۹
۴۳٫۳۳ ۲۰ ۴۰ ۶۱٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۸۶٫۶۷ ۱۵٫۲۵ ۷۳۷۹ ۵۴
۵۵٫۵۶ ۵٫۵۶ ۳۶٫۶۷ ۴۱٫۶۷ ۸٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۸۶٫۶۷ ۱۶٫۸۴ ۷۳۱۸ ۵۹
۴۰ ۸٫۸۹ ۶۳٫۳۳ ۴۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۹۳٫۳۳ ۱۷٫۵۲ ۷۳۱۵ ۶۱
۳۷٫۷۸ -۱٫۱ ۴۵ ۴۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۸۶٫۶۷ ۱۷٫۸۶ ۷۲۸۴ ۶۴
۵۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۴۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۰۷ ۷۲۴۰ ۶۶
۷۰ ۶٫۶۷ ۶۱٫۶۷ ۳۵ ۰ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۳٫۰۵ ۷۱۴۴ ۷۶
۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۸۰ ۴٫۴۴ ۵۵٫۵۶ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۴۳ ۷۱۳۱ ۷۷
۱۲٫۲۲ ۱۵٫۵۶ ۵۶٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۴۰ ۹۳٫۳۳ ۱۳٫۵۶ ۷۱۱۹ ۷۹
۷۰ ۴٫۴۴ ۴۳٫۳۳ ۳۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۶۴٫۴۴ ۱۷٫۴ ۷۱۱۲ ۸۰
۴۵٫۵۶ ۰ ۳۰ ۵۱٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۸۴٫۴۴ ۱۶٫۷۲ ۷۰۹۵ ۸۳
۳۴٫۴۴ ۲۷٫۷۸ ۵۰ ۵۵ ۰ ۱۵٫۵۶ ۷۵٫۵۶ ۱۶٫۵۱ ۷۰۷۴ ۸۶
۶۲٫۲۲ ۳٫۳۳ ۴۵ ۵۸٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۲٫۷۲ ۷۰۱۱ ۹۰
۳۱٫۱۱ ۲۵٫۵۶ ۳۰ ۴۳٫۳۳ ۵۵٫۵۶ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۷٫۳۷ ۷۰۰۰ ۹۱
۱۱٫۱۱<