آخرین خبر ها
رتبه و محل قبولی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳

جهت راهنمایی بیشتر شما عزیزان ، لیست تعدادی از رتبه های برتر ارشد سراسری سال ۹۳ در رشته های مختلف تحصیلی را قرار داده ام. مطالعه و تحقیق کرده و پس از انتشار دفترچه شماره ۲ انتخاب برتر را برگزینید.

گروه فنی و مهندسی

رشته/کد

دانشگاه پذیرفته شده

روزانه شبانه-…

رتبه قبولی

آخرین رتبه

مجموعه مهندسی برق- مخابرات-۱۲۵۱

دانشگاه شاهد

شبانه

۲۷۰۴

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق – مخابرات ۱۲۵۱

موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشیدکاشانی -ابیک

غیرانتفاعی

۳۷۰۸

۱۳۰۶۹

مجموعه مهندسی برق- الکترونیک-۱۲۵۱

دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار

روزانه

۲۱۵۱

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق-الکترونیک-۱۲۵۱

دانشگاه صنعتی شریف

بین الملل

۶۵۷۲

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق-الکترونیک۱۲۵۱

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

۷۶۹

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۴۳۶

۱۳۲۳۶

مجموعه مهندسی برق-کنترل

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شبانه

۲۷۷۷

۷۰۳۰

مجموعه مهندسی کامپیوتر

دانشگاه هرمزگان -بندرعباس

۸۵۱

۵۱۸۱

مجموعه مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتری-۱۲۷۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

۱۰۷

۴۲۰۹

تجارت الکترونیکی-۱۲۷۶ مهندسی اطلاعات- فناوری

موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران

غیرانتفاعی

۱۲۴۰

۵۰۵۹

مجموعه مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی-۱۲۶۴

دانشگاه زنجان

روزانه

۲۳۴۰

۱۳۴۳۶

مجموعه مهندسی عمران سازه-۱۲۶۴

موسسه غیرانتفاعی ابا-ابیک

غیرانتفاعی

۳۵۱۴

۱۳۴۳۶

مهندسی شیمی-۱۲۵۷

دانشگاه تهران

روزانه

۳۸

۱۰۰

مهندسی شیمی-۱۲۵۷

دانشگاه اصفهان

روزانه

۵۳۲

۳۸۴۰

مجموعه مهندسی مواد-جوشکاری- ۱۲۷۲

دانشگاه تهران

بین الملل

۱۶۰۷

۲۵۸۹

مجموعه مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادمهندسی-۱۲۷۲

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

۱۴۹

۷۱۰

مجموعه مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب موادمهندسی-۱۲۷۲

موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد-فولادشهراصفهان

غیرانتفاعی

۱۱۱۲

۲۵۸۹

مجموعه مهندسی مواد-شکل دادن فلزات-۱۲۷۲

دانشگاه سمنان

روزانه

۱۲۱

۷۱۰

مجموعه مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی-۱۲۶۷

دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان

بین الملل

۵۸۹۷

۱۰۸۱۵

مجموعه مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی-۱۲۶۷

دانشگاه هرمزگان -بندرعباس

روزانه

۱۳۸۸

۱۰۸۱۵

مجموعه مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی-۱۲۶۷

دانشگاه یزد

شبانه

۲۷۴۱

۴۵۱۵

مجموعه مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-۱۲۶۷

دانشگاه صنعتی بابل

شبانه

۱۸۳۱

۱۱۲۲۰

مجموعه مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی-۱۲۶۷

دانشگاه صنعتی شریف

بین الملل

۶۸۳۰

۱۱۲۲۰

مهندسی پلیمر-صنایع رنگ –

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

۱۹۹

۲۷۴

مهندسی پلیمر-صنایع رنگ-۱۲۸۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

۲۸

۱۳۰

مجموعه مهندسی پلیمر- مهندسی مواد مرکب-۱۲۷۲

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شبانه

۶۲۳

۸۱۹

مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادیاجتماعی-۱۲۶۰

دانشگاه پیام نور مرکزبین الملل کیش

پیام نور

۴۲۳

۴۵۹۴

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری-۱۲۶۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

۷۷

۵۳۷۴

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری-۱۲۶۰

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

۵۷۷

۵۳۷۴

مجموعه مهندسی صنایع- صنایع-۱۲۵۹

دانشگاه کردستان

روزانه

۳۴۷

۲۷۵۱

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد تحقیق در عملیات مالی بازاریابی معدل نمره کل (تراز) رتبه
۴۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۵۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۳۷٫۷۸ ۸۴٫۴۴ ۱۶٫۱۸ ۸۶۸۵ ۴
۸۷٫۷۸ ۱۲٫۲۲ ۴۳٫۳۳ ۵۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۸۲٫۲۲ ۱۹٫۳۷ ۸۵۷۲ ۵
۵۴٫۴۴ ۴۵٫۵۶ ۳۸٫۳۳ ۶۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۸۲٫۲۲ ۱۷٫۰۷ ۸۵۶۸ ۶
۱۵٫۵۶ ۴۸٫۸۹ ۴۵ ۷۳٫۳۳ ۶۰ ۰ ۸۶٫۶۷ ۱۷٫۸۶ ۸۲۷۷ ۸
۸۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۱۱٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۲۶٫۶۷ ۵۷٫۷۸ ۱۷٫۶۱ ۸۲۰۱ ۹
۸۶٫۶۷ ۷٫۷۸ ۴۵ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۸٫۰۱ ۸۱۱۲ ۱۱
۴۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۴۸٫۳۳ ۸۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۸۲٫۲۲ ۱۵٫۳۲ ۸۰۹۲ ۱۳
۶۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۴۵ ۳۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۶۲ ۸۰۳۲ ۱۴
۳۵٫۵۶ ۱۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۲۲٫۲۲ ۴۸٫۸۹ ۸۲٫۲۲ ۱۸٫۴۳ ۷۹۶۷ ۱۶
۷۰ ۳۸٫۸۹ ۲۳٫۳۳ ۵۰ ۳۷٫۷۸ ۳۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۱۴٫۳۴ ۷۸۸۹ ۱۷
۵۰ ۰ ۶۰ ۶۱٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۶۸٫۸۹ ۱۸٫۱ ۷۷۸۴ ۲۴
۰ ۸۳٫۳۳ ۶۸٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۰ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۸ ۷۶۷۹ ۳۲
۹۱٫۱۱ ۴۱٫۱۱ ۵۶٫۶۷ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۴٫۷۵ ۷۶۵۰ ۳۴
۳۰ ۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۹۱٫۱۱ ۱۴٫۳۷ ۷۶۲۲ ۳۶
۴۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۲۰ ۹۱٫۱۱ ۱۴٫۴۲ ۷۶۱۷ ۳۷
۳۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۵۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۲۰ ۹۱٫۱۱ ۱۸٫۱۳ ۷۶۰۷ ۳۸
۴۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۶۵ ۵۱٫۶۷ ۲٫۲۲ ۲۰ ۶۶٫۶۷ ۱۸٫۴۱ ۷۵۹۰ ۴۲
۳۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۵۸٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۷٫۱۴ ۷۵۱۸ ۴۵
۱۱٫۱۱ ۳۲٫۲۲ ۴۱٫۶۷ ۶۵ ۵۱٫۱۱ ۲۲٫۲۲ ۶۰ ۱۸٫۳۱ ۷۴۲۰ ۴۹
۴۳٫۳۳ ۲۰ ۴۰ ۶۱٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۸۶٫۶۷ ۱۵٫۲۵ ۷۳۷۹ ۵۴
۵۵٫۵۶ ۵٫۵۶ ۳۶٫۶۷ ۴۱٫۶۷ ۸٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۸۶٫۶۷ ۱۶٫۸۴ ۷۳۱۸ ۵۹
۴۰ ۸٫۸۹ ۶۳٫۳۳ ۴۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۹۳٫۳۳ ۱۷٫۵۲ ۷۳۱۵ ۶۱
۳۷٫۷۸ -۱٫۱ ۴۵ ۴۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۸۶٫۶۷ ۱۷٫۸۶ ۷۲۸۴ ۶۴
۵۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۴۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۰۷ ۷۲۴۰ ۶۶
۷۰ ۶٫۶۷ ۶۱٫۶۷ ۳۵ ۰ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۳٫۰۵ ۷۱۴۴ ۷۶
۶٫۶۷ ۲۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۸۰ ۴٫۴۴ ۵۵٫۵۶ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۴۳ ۷۱۳۱ ۷۷
۱۲٫۲۲ ۱۵٫۵۶ ۵۶٫۶۷ ۵۱٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۴۰ ۹۳٫۳۳ ۱۳٫۵۶ ۷۱۱۹ ۷۹
۷۰ ۴٫۴۴ ۴۳٫۳۳ ۳۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۶۴٫۴۴ ۱۷٫۴ ۷۱۱۲ ۸۰
۴۵٫۵۶ ۰ ۳۰ ۵۱٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۸۴٫۴۴ ۱۶٫۷۲ ۷۰۹۵ ۸۳
۳۴٫۴۴ ۲۷٫۷۸ ۵۰ ۵۵ ۰ ۱۵٫۵۶ ۷۵٫۵۶ ۱۶٫۵۱ ۷۰۷۴ ۸۶
۶۲٫۲۲ ۳٫۳۳ ۴۵ ۵۸٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۲٫۷۲ ۷۰۱۱ ۹۰
۳۱٫۱۱ ۲۵٫۵۶ ۳۰ ۴۳٫۳۳ ۵۵٫۵۶ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۷٫۳۷ ۷۰۰۰ ۹۱
۱۱٫۱۱ ۲۵٫۵۶ ۴۵ ۶۰ ۵۱٫۱۱ ۴٫۴۴ ۸۲٫۲۲ ۱۴٫۲۸ ۶۹۷۶ ۹۳
۱۷٫۷۸ ۵٫۵۶ ۳۵ ۳۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۳۵٫۵۶ ۸۴٫۴۴ ۱۸٫۸۵ ۶۹۴۳ ۹۵
۴۲٫۲۲ ۲۵٫۵۶ ۵۳٫۳۳ ۷۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۸ ۶۸۹۲ ۱۰۳
۳۴٫۴۴ ۲۵٫۵۶ ۴۸٫۳۳ ۴۵ ۱۱٫۱۱ ۰ ۹۳٫۳۳ ۱۴٫۷۵ ۶۸۷۲ ۱۰۵
۰ ۱٫۱۱ ۶۶٫۶۷ ۶۵ ۳۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۷۵٫۵۶ ۱۶٫۲۱ ۶۸۲۳ ۱۱۲
۴۴٫۴۴ ۰ ۴۳٫۳۳ ۴۵ ۲٫۲۲ ۰ ۹۳٫۳۳ ۱۹٫۰۴ ۶۸۱۶ ۱۱۵
۱۵٫۵۶ ۴۲٫۲۲ ۴۸٫۳۳ ۷۵ ۷۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۶٫۸۷ ۶۸۱۴ ۱۱۶
۳۵٫۵۶ ۱۰ ۴۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۶٫۷۷ ۶۸۰۰ ۱۱۸
۰ ۱۸٫۸۹ ۴۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۴۰ ۲۰ ۹۳٫۳۳ ۱۵٫۷ ۶۷۲۱ ۱۳۰
۳۱٫۱۱ ۰ ۴۶٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۹۱٫۱۱ ۱۷٫۰۱ ۶۶۵۳ ۱۴۴
۵۷٫۷۸ ۰ ۴۳٫۳۳ ۵۵ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۵٫۷۹ ۶۶۳۱ ۱۴۹
۵۸٫۸۹ ۱۸٫۸۹ ۴۳٫۳۳ ۱۵ ۰ ۱۳٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۵۳ ۶۵۹۴ ۱۵۳
۳۷٫۷۸ ۲۰ ۴۵ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۶٫۵۸ ۶۵۸۴ ۱۵۴
۱۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۵۱٫۶۷ ۶۰ -۲٫۲۱ ۳۷٫۷۸ ۶۸٫۸۹ ۱۵٫۴۹ ۶۵۵۶ ۱۵۶
۳۱٫۱۱ ۱۵٫۵۶ ۲۳٫۳۳ ۵۱٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۹۳٫۳۳ ۱۴٫۶ ۶۵۵۲ ۱۵۷
۳٫۳۳ ۳۲٫۲۲ ۴۶٫۶۷ ۶۵ ۲۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۷۱٫۱۱ ۱۵٫۳۲ ۶۴۸۴ ۱۷۴
۰ ۳۲٫۲۲ ۲۵ ۵۱٫۶۷ ۴۰ ۳۳٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۱۶٫۴ ۶۴۳۶ ۱۸۳
۳۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۲۲٫۲۲ ۹۱٫۱۱ ۱۶٫۲۳ ۶۴۲۴ ۱۸۵
۰ ۲۲٫۲۲ ۴۸٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۷۱٫۱۱ ۱۷٫۸۱ ۶۳۹۷ ۱۹۷
۵۰ ۳٫۳۳ ۵۰ ۲۱٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۸۴٫۴۴ ۱۵٫۹۱ ۶۳۹۲ ۱۹۹
۲۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۲۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۲۸٫۸۹ ۱۳٫۳۳ ۹۳٫۳۳ ۱۷٫۵ ۶۳۹۰ ۲۰۰
۳۵٫۵۶ ۵۲٫۲۲ ۱۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۸۰ ۱۶٫۴۷ ۶۳۳۴ ۲۰۸
۶۶٫۶۷ ۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۸۲٫۲۲ ۱۷٫۴۹ ۶۳۰۰ ۲۱۵
۰ ۵۵٫۵۶ ۴۵ ۳۳٫۳۳ ۴٫۴۴ ۰ ۹۱٫۱۱ ۱۷٫۲ ۶۲۶۵ ۲۲۳
۲۷٫۷۸ ۰ ۴۳٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۰ ۲۲٫۲۲ ۷۱٫۱۱ ۱۴٫۸۱ ۶۲۳۳ ۲۳۳
۲۵٫۵۶ ۴۵٫۵۶ ۴۸٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۳۷٫۷۸ ۰ ۰ ۱۷٫۲۳ ۶۱۸۹ ۲۵۶
۴۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۴۰ ۰ ۰ ۱۵٫۷۸ ۶۱۷۸ ۲۶۴
۰ ۱۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۵۸٫۳۳ ۰ ۳۷٫۷۸ ۹۱٫۱۱ ۱۶٫۶۷ ۶۱۴۷ ۲۷۸
۰ ۴۰ ۵۳٫۳۳ ۶۰ ۴٫۴۴ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۴٫۴۳ ۶۱۳۴ ۲۸۸
۰ -۱٫۱ ۴۵ ۲۸٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۵۷٫۷۸ ۹۱٫۱۱ ۱۵٫۱۷ ۶۱۱۳ ۳۰۰
۴۸٫۸۹ ۰ ۳۰ ۵۶٫۶۷ ۰ ۲٫۲۲ ۸۲٫۲۲ ۱۴٫۳۱ ۶۱۱۲ ۳۰۱
۴٫۴۴ ۷٫۷۸ ۳۱٫۶۷ ۵۶٫۶۷ ۴۰ ۱۳٫۳۳ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۸۲ ۶۱۰۸ ۳۰۴
۰ ۲۵٫۵۶ ۶۱٫۶۷ ۶۳٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۵٫۵ ۶۱۰۵ ۳۰۵
۵۳٫۳۳ ۳۸٫۸۹ ۵۰ ۳۱٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۰ ۰ ۱۷٫۳۳ ۶۰۸۳ ۳۱۲
۱۴٫۴۴ ۳۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۸۶٫۶۷ ۱۳٫۷۶ ۶۰۵۳ ۳۳۰
۲۸٫۸۹ ۳۱٫۱۱ ۵۸٫۳۳ ۶۳٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۰ ۰ ۱۵٫۳۶ ۶۰۴۱ ۳۳۷
۵۰ ۱۵٫۵۶ ۲۰ ۳۱٫۶۷ ۸٫۸۹ ۱۷٫۷۸ ۷۱٫۱۱ ۱۵٫۲۶ ۶۰۳۷ ۳۳۹
۳۲٫۲۲ ۴۸٫۸۹ ۲۰ ۴۱٫۶۷ ۳۱٫۱۱ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۴٫۹۱ ۶۰۲۲ ۳۴۵
۰ ۱۷٫۷۸ ۵۱٫۶۷ ۵۰ ۸٫۸۹ ۱۷٫۷۸ ۷۷٫۷۸ ۱۴٫۹۸ ۶۰۰۴ ۳۵۴
۱۸٫۸۹ ۰ ۵۱٫۶۷ ۵۳٫۳۳ -۲٫۲۱ ۶٫۶۷ ۷۱٫۱۱ ۱۷٫۴۷ ۵۹۸۲ ۳۶۳
۳۱٫۱۱ ۰ ۲۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۲۲٫۲۲ ۸۴٫۴۴ ۱۶٫۹۸ ۵۹۶۷ ۳۶۹
۳۲٫۲۲ ۰ ۴۸٫۳۳ ۵ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۸۶٫۶۷ ۱۶٫۴۵ ۵۹۵۹ ۳۷۲
۱۲٫۲۲ ۱۵٫۵۶ ۵۳٫۳۳ ۲۵ ۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۶۲٫۲۲ ۱۷٫۶۷ ۵۹۵۷ ۳۷۳
۰ ۱۲٫۲۲ ۳۵ ۳۵ ۴۴٫۴۴ ۲۰ ۸۴٫۴۴ ۱۴٫۴۱ ۵۹۲۷ ۳۸۸
۰ ۳۴٫۴۴ ۴۱٫۶۷ ۵۰ ۲۴٫۴۴ -۲٫۲۱ ۷۵٫۵۶ ۱۵٫۰۵ ۵۹۲۰ ۳۹۰
۸٫۸۹ ۰ ۴۳٫۳۳ ۵۱٫۶۷ ۲٫۲۲ ۲۴٫۴۴ ۹۱٫۱۱ ۱۴٫۳۷ ۵۹۰۷ ۳۹۵
۱۱٫۱۱ ۲٫۲۲ ۴۱٫۶۷ ۴۱٫۶۷ ۰ ۲۶٫۶۷ ۸۲٫۲۲ ۱۶٫۸۷ ۵۸۷۱ ۴۱۰
۸۱٫۱۱ ۱۱٫۱۱ ۴۰ ۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۷٫۱۵ ۵۸۵۵ ۴۲۰
۱۱٫۱۱ ۳۰ ۵۱٫۶۷ ۶۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۸ ۵۸۴۶ ۴۲۵
۱۳٫۳۳ ۴۵٫۵۶ ۳۱٫۶۷ ۸۵ ۴۲٫۲۲ ۰ ۰ ۱۴٫۹۶ ۵۸۳۲ ۴۳۶
۰ ۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۱۳٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۹۱٫۱۱ ۱۵٫۳۴ ۵۸۲۹ ۴۳۷
۷۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۵ ۲۸٫۳۳ ۱۷٫۷۸ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۴٫۴۳ ۵۸۱۸ ۴۵۰
۴۷٫۷۸ ۲۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۶۵ ۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۱۶٫۹۳ ۵۷۵۷ ۴۷۷
۴٫۴۴ ۴۶٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۶۸٫۳۳ ۳۵٫۵۶ ۰ ۰ ۱۳٫۳۴ ۵۷۴۹ ۴۸۳
۱۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۵۸٫۳۳ ۵۸٫۳۳ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۷٫۱۴ ۵۷۲۸ ۵۰۰
۳۱٫۱۱ ۳۸٫۸۹ ۴۱٫۶۷ ۶۰ ۳۵٫۵۶ ۰ -۴٫۴۳ ۱۳٫۸۹ ۵۷۰۵ ۵۱۵
۰ ۸٫۸۹ ۳۳٫۳۳ ۶۰ ۱۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۶۴٫۴۴ ۱۵٫۷۵ ۵۶۸۴ ۵۲۸
۰ ۵۲٫۲۲ ۶۰ ۵۰ ۳۵٫۵۶ ۰ ۰ ۱۵٫۵۲ ۵۶۶۱ ۵۳۹
۰ -۱٫۱ ۴۱٫۶۷ ۷۰ ۲۸٫۸۹ -۶٫۶۶ ۸۲٫۲۲ ۱۳٫۸۸ ۵۶۴۳ ۵۴۷
۰ ۱٫۱۱ ۴۸٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۱۱٫۱۱ ۶۰ ۱۷٫۷۴ ۵۶۳۸ ۵۵۱
۶۲٫۲۲ ۱۰ ۵۶٫۶۷ ۵۰ -۶٫۶۶ ۰ ۰ ۱۴٫۵۶ ۵۶۳۶ ۵۵۲
۱۷٫۷۸ ۸٫۸۹ ۳۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ -۶٫۶۶ ۱۵٫۵۶ ۸۴٫۴۴ ۱۶٫۰۶ ۵۶۱۶ ۵۶۲
۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۶۱٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۹۳٫۳۳ ۱۷٫۵۲ ۵۶۱۶ ۵۶۲
۴۳٫۳۳ ۳٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۸۶٫۶۷ ۱۵٫۵۹ ۵۶۰۳ ۵۷۳
۲۷٫۷۸ ۲۸٫۸۹ ۲۵ ۳۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۶٫۶۸ ۵۵۶۲ ۵۹۱
۴۲٫۲۲ ۲۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۳۱٫۶۷ ۴۴٫۴۴ ۰ ۰ ۱۶٫۹۳ ۵۵۳۲ ۶۰۷
۰ ۱۱٫۱۱ ۳۱٫۶۷ ۶۰ ۲۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۱۴٫۶۲ ۵۵۲۶ ۶۱۰
۳۰ ۲۰ ۰ ۵۸٫۳۳ ۰ ۰ ۹۳٫۳۳ ۱۶٫۰۵ ۵۵۱۴ ۶۲۰
۸۰ ۱۶٫۶۷ ۲۰ ۲۵ ۰ ۰ ۳۵٫۵۶ ۱۳٫۹۱ ۵۴۹۰ ۶۳۳
۴۷٫۷۸ ۶٫۶۷ ۲۸٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۰ ۴۰ ۱۵٫۴۵ ۵۴۸۰ ۶۴۰
۴۲٫۲۲ ۰ ۴۱٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۵۱٫۱۱ ۱۴٫۰۹ ۵۴۷۳ ۶۴۱
۵۳٫۳۳ ۰ ۷۵ ۸٫۳۳ ۲۰ ۰ ۰ ۱۴٫۷۷ ۵۴۶۱ ۶۴۸
۰ ۳٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۳۰ -۴٫۴۳ ۲۸٫۸۹ ۷۷٫۷۸ ۱۸٫۴۵ ۵۴۱۹ ۶۷۳
۵۸٫۸۹ ۱۲٫۲۲ ۲۰ ۱۰ ۰ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۴٫۴۳ ۵۳۸۲ ۷۰۷
۳۱٫۱۱ ۴۵٫۵۶ ۰ ۶۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۶۳ ۵۳۷۱ ۷۱۳
۵۲٫۲۲ ۲۰ ۰ ۶۰ ۰ ۵۷٫۷۸ ۰ ۱۴٫۶۱ ۵۳۵۹ ۷۳۰
۴۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۴۵ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۲٫۴۴ ۵۳۴۹ ۷۴۰
۸٫۸۹ ۳۷٫۷۸ ۱۸٫۳۳ ۵۱٫۶۷ ۱۷٫۷۸ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۳٫۵۲ ۵۳۴۶ ۷۴۳
۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۶۱٫۶۷ ۰ ۴٫۴۴ ۹۱٫۱۱ ۱۵٫۹۲ ۵۳۳۰ ۷۵۷
۰ ۳۲٫۲۲ ۰ ۸۳٫۳۳ ۰ ۷۳٫۳۳ ۰ ۱۹٫۱۵ ۵۳۲۳ ۷۶۳
۵٫۵۶ ۴۲٫۲۲ ۱۵ ۳۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۰ ۸۴٫۴۴ ۱۳٫۳۶ ۵۲۸۱ ۷۹۱
۰ ۲۰ ۳۱٫۶۷ ۳۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۷۷٫۷۸ ۱۶٫۲۶ ۵۲۶۹ ۸۰۴
۲۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۶۱٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۰ ۰ ۱۷٫۴۵ ۵۲۳۸ ۸۲۵
۶٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۵۶٫۶۷ ۷۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۰ ۱۵٫۷۹ ۵۲۳۸ ۸۲۵
۲۷٫۷۸ ۱۸٫۸۹ ۴۵ ۶۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۹۷ ۵۲۱۰ ۸۵۹
۲٫۲۲ ۱۱٫۱۱ ۴۰ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۸۲٫۲۲ ۱۵٫۸۸ ۵۱۹۶ ۸۷۵
۰ ۱۲٫۲۲ ۵۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۷۱٫۱۱ ۱۳٫۱۶ ۵۱۹۴ ۸۷۶
۰ ۱۱٫۱۱ ۳۳٫۳۳ ۲۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۷۷٫۷۸ ۱۷٫۱۵ ۵۱۸۳ ۸۹۰
۴۱٫۱۱ ۰ ۴۸٫۳۳ ۴۵ ۱۱٫۱۱ ۰ ۶٫۷۶ ۱۵٫۹۸ ۵۱۵۱ ۹۲۸
۰ ۲۲٫۲۲ ۳۵ ۵۸٫۳۳ ۰ ۰ ۷۳٫۳۳ ۱۴٫۰۲ ۵۱۲۶ ۹۶۱
۶۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۵٫۶۷ ۵۱۰۰ ۹۸۲
۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۵۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۷۷٫۷۸ ۱۵٫۹۷ ۵۰۸۵ ۹۹۹
۲۸٫۸۹ ۴۱٫۱۱ ۴۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۴٫۹۲ ۵۰۸۰ ۱۰۰۴
۱۱٫۱۱ ۳۱٫۱۱ ۵۱٫۶۷ ۵۸٫۳۳ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۴۶ ۵۰۸۰ ۱۰۰۴
۴۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۲۶٫۶۷ ۳۵ ۳۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۶٫۳۶ ۵۰۷۴ ۱۰۰۹
۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۲۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۷۱٫۱۱ ۱۴٫۳۵ ۵۰۵۳ ۱۰۲۵
۳۷٫۷۸ ۵٫۵۶ ۲۶٫۶۷ ۲۰ ۴٫۴۴ ۱۵٫۵۶ ۶۲٫۲۲ ۱۳٫۵۶ ۵۰۴۵ ۱۰۳۸
۱٫۱۱ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۶۷ ۵۵ ۱۵٫۵۶ ۳۳٫۳۳ ۴۲٫۲۲ ۱۵٫۸۵ ۵۰۲۳ ۱۰۶۱
۴۲٫۲۲ ۰ ۲۱٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۶۲٫۲۲ ۱۵٫۵۲ ۵۰۰۴ ۱۰۸۲
۲۰ ۳۸٫۸۹ ۰ ۸۱٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۰ ۰ ۱۵٫۴۲ ۴۹۴۰ ۱۱۵۵
۰ ۰ ۳۵ ۴۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۷۷٫۷۸ ۱۴٫۳۷ ۴۹۳۰ ۱۱۶۵
۵٫۵۶ ۳۱٫۱۱ ۳۰ ۲۶٫۶۷ ۱۵٫۵۶ ۰ ۷۵٫۵۶ ۱۲٫۵۴ ۴۹۰۳ ۱۱۹۲
۰ ۰ ۸٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۶٫۶۷ ۳۵٫۵۶ ۷۷٫۷۸ ۱۶٫۸۸ ۴۸۳۰ ۱۲۷۵
۲۱٫۱۱ -۱٫۱ ۳۱٫۶۷ ۲۱٫۶۷ ۱۳٫۳۳ -۲٫۲۱ ۵۵٫۵۶ ۱۸٫۰۲ ۴۸۰۴ ۱۳۰۳
۶۲٫۲۲ ۱۳٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۲٫۲۲ ۱۶٫۶۲ ۴۷۷۴ ۱۳۴۷
۰ ۲۲٫۲۲ ۱۰ ۶۵ ۰ ۰ ۹۳٫۳۳ ۱۲٫۳ ۴۷۵۷ ۱۳۶۹
۵٫۵۶ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۲٫۲۲ ۵۷٫۷۸ ۱۷٫۰۵ ۴۷۴۲ ۱۳۸۸
۴۳٫۳۳ -۷٫۷۷ ۶۶٫۶۷ ۱۰ ۰ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۴٫۸۳ ۴۷۴۱ ۱۳۹۱
۴٫۴۴ ۱۸٫۸۹ ۰ ۷۸٫۳۳ ۰ ۶۰ ۰ ۱۷٫۷۹ ۴۷۳۶ ۱۳۹۷
-۳٫۳۲ ۸٫۸۹ ۱۰ ۷۰ ۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۳۱٫۱۱ ۱۷٫۵۲ ۴۷۱۹ ۱۴۲۲
۰ ۴۵٫۵۶ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۵۱٫۱۱ ۰ ۱۸٫۴۵ ۴۷۰۱ ۱۴۴۵
۱۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۹۳٫۳۳ ۱۵٫۱۴ ۴۶۸۱ ۱۴۷۰
۳۰ ۰ ۲۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۲۰ ۴۴٫۴۴ ۱۴٫۱۲ ۴۶۸۰ ۱۴۷۳
۲۳٫۳۳ ۱۲٫۲۲ ۵۱٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۳۵ ۴۶۶۷ ۱۴۹۵
۲۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۳۶٫۶۷ ۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۶۴٫۴۴ ۱۳٫۱۱ ۴۶۴۴ ۱۵۲۱
۲۰ ۱۳٫۳۳ ۵۱٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۱۲ ۴۶۱۳ ۱۵۷۲
۰ ۳۵٫۵۶ ۳۵ ۴۰ ۳۵٫۵۶ ۰ ۰ ۱۶٫۵۶ ۴۶۰۸ ۱۵۷۶
۰ ۱۱٫۱۱ ۲۰ ۳۱٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۷۱٫۱۱ ۱۸٫۴۳ ۴۶۰۰ ۱۵۸۷
۰ ۳۷٫۷۸ ۱۵ ۴۵ ۰ ۶٫۶۷ ۷۳٫۳۳ ۱۲٫۵۶ ۴۵۹۹ ۱۵۸۹
۰ ۸٫۸۹ ۳۵ ۶۵ ۴۰ ۰ ۰ ۱۵٫۹۳ ۴۵۹۵ ۱۶۰۰
۲۲٫۲۲ ۱۷٫۷۸ ۱۸٫۳۳ ۴۳٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۴۹ ۴۵۹۱ ۱۶۱۰
۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۶۱٫۶۷ ۰ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۶٫۳۳ ۴۵۹۰ ۱۶۱۱
۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۶۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ -۴٫۴۳ ۰ ۴۶٫۶۷ ۱۴٫۱۸ ۴۵۵۶ ۱۶۶۰
۱۱٫۱۱ ۸٫۸۹ ۵۵ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۸۲ ۴۵۲۳ ۱۷۱۱
۵۸٫۸۹ ۰ ۵ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۶٫۰۲ ۴۵۱۵ ۱۷۱۸
۴۱٫۱۱ ۳٫۳۳ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۸٫۸۹ ۱۶٫۸۶ ۴۵۰۸ ۱۷۳۲
۰ ۲۳٫۳۳ ۲۱٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۶٫۰۵ ۴۴۹۶ ۱۷۵۰
۸٫۸۹ ۱۶٫۶۷ ۱۵ ۲۱٫۶۷ ۰ ۱۷٫۷۸ ۶۰ ۱۷٫۴ ۴۴۸۱ ۱۷۸۱
۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۸۴٫۴۴ ۰ ۱۷٫۱۹ ۴۴۴۵ ۱۸۳۶
۰ ۲۴٫۴۴ ۲۰ ۵۱٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۱۱٫۱۱ ۴۲٫۲۲ ۱۳٫۶ ۴۴۳۷ ۱۸۵۴
۰ ۳۰ ۰ ۶۳٫۳۳ ۰ ۵۵٫۵۶ ۰ ۱۶٫۷ ۴۳۵۶ ۱۹۹۹
۰ ۲۷٫۷۸ ۲۶٫۶۷ ۴۶٫۶۷ ۲۴٫۴۴ ۰ ۰ ۱۸٫۴۴ ۴۳۴۹ ۲۰۰۸
۲٫۲۲ ۳۴٫۴۴ ۰ ۶۰ ۰ ۴۶٫۶۷ ۰ ۱۷٫۳۹ ۴۳۴۶ ۲۰۱۹
۳۶٫۶۷ -۱۳٫۳۲ ۴۶٫۶۷ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۳۱٫۱۱ ۱۳٫۸۶ ۴۲۹۳ ۲۱۲۰
۰ ۲۴٫۴۴ ۴۵ ۴۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۸۳ ۴۲۹۳ ۲۱۲۰
۲۳٫۳۳ ۰ ۳۸٫۳۳ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۹۷ ۴۲۶۷ ۲۱۸۴
۳۲٫۲۲ ۳۷٫۷۸ ۱۳٫۳۳ ۳۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۴۲۰۵ ۲۳۲۳
۰ ۲۷٫۷۸ ۳۶٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۳٫۲۵ ۴۲۰۱ ۲۳۲۶
۱۱٫۱۱ ۰ ۴۶٫۶۷ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۱۴ ۴۱۷۰ ۲۳۹۱
۱۲٫۲۲ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۰ ۲۰ ۸۲٫۲۲ ۱۶ ۴۱۶۶ ۲۳۹۸
۱٫۱۱ ۰ ۳۵ ۳۱٫۶۷ ۰ -۴٫۴۳ ۵۵٫۵۶ ۱۶٫۸۲ ۴۱۵۳ ۲۴۱۹
۱۸٫۸۹ ۵٫۵۶ ۲۵ ۲۱٫۶۷ -۲٫۲۱ ۲٫۲۲ ۵۵٫۵۶ ۱۴٫۴۱ ۴۱۲۳ ۲۴۹۷
۲۵٫۵۶ -۱٫۱ ۲۶٫۶۷ ۷۵ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۷۱ ۴۱۱۸ ۲۵۰۹
۰ ۱۸٫۸۹ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۱۸٫۱۱ ۴۱۰۶ ۲۵۴۷
۰ ۳۶٫۶۷ ۰ ۵۵ ۰ ۳۵٫۵۶ -۲٫۲۱ ۱۸٫۴۴ ۴۱۰۰ ۲۵۶۷
۲۷٫۷۸ ۰ ۳۶٫۶۷ ۶٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۳۷٫۷۸ ۱۴٫۲۶ ۴۰۹۲ ۲۵۸۴
۰ ۰ ۴۱٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲۰ ۱۳٫۶۲ ۴۰۵۴ ۲۶۶۱
۲۱٫۱۱ ۰ ۱۰ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۸۰ ۱۶٫۰۷ ۴۰۴۲ ۲۶۹۲
۱۰ ۶٫۶۷ ۴۸٫۳۳ ۵۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۱۵ ۴۰۳۶ ۲۷۱۱
۴۷٫۷۸ ۰ ۲۸٫۳۳ ۲۵ ۱۱٫۱۱ ۰ ۰ ۱۳٫۱۷ ۴۰۲۷ ۲۷۴۱
۰ ۳٫۳۳ ۰ ۷۰ ۰ ۶۰ ۰ ۱۵٫۷۵ ۳۹۸۱ ۲۸۶۲
۲۷٫۷۸ ۰ ۱۸٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۴۲٫۲۲ ۱۴٫۸۳ ۳۹۷۴ ۲۸۸۸
۳۰ ۰ ۲۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۵٫۰۵ ۳۹۵۰ ۲۹۵۸
۳۱٫۱۱ ۱۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۴۰ ۱۲٫۹۸ ۳۸۹۹ ۳۱۱۳
۰ -۱٫۱ ۸٫۳۳ ۲۶٫۶۷ -۲٫۲۱ ۰ ۸۲٫۲۲ ۱۶٫۶۹ ۳۷۹۹ ۳۴۲۷
۰ ۲۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۱۵ ۴٫۴۴ ۶٫۶۷ ۶۸٫۸۹ ۱۳٫۴۳ ۳۷۹۴ ۳۴۴۰
۸٫۸۹ ۱۷٫۷۸ ۳۱٫۶۷ ۴۳٫۳۳ ۲٫۲۲ ۰ ۰ ۱۵٫۳۳ ۳۷۷۳ ۳۵۰۳
۰ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۲٫۲۲ ۰ ۰ ۱۵٫۶۴ ۳۷۶۹ ۳۵۱۵
۰ ۳۵٫۵۶ ۰ ۳۸٫۳۳ ۰ ۴۲٫۲۲ ۰ ۱۶٫۶۱ ۳۷۵۵ ۳۵۵۹
۱۴٫۴۴ ۴۲٫۲۲ ۲۵ ۵ ۲۸٫۸۹ ۰ ۰ ۱۲٫۵۷ ۳۶۹۷ ۳۷۴۶
۱۰ ۱۴٫۴۴ ۵۳٫۳۳ ۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۰ ۱۳٫۹۷ ۳۶۹۲ ۳۷۶۶
۰ ۷٫۷۸ ۰ ۶۸٫۳۳ ۰ ۴۲٫۲۲ ۰ ۱۵٫۵۵ ۳۶۸۹ ۳۷۸۰
۷٫۷۸ ۰ ۲۵ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۴٫۷۷ ۳۶۶۸ ۳۸۶۹
۰ ۱۰ ۰ ۵۱٫۶۷ ۰ ۴۲٫۲۲ ۰ ۱۷٫۴۴ ۳۶۱۹ ۴۰۶۲
۵٫۵۶ ۰ ۵۵ ۲۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۱۹ ۳۵۴۸ ۴۳۶۹
-۳٫۳۲ ۱۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۶٫۱۶ ۳۵۴۱ ۴۳۹۵
۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۵۳٫۳۳ ۰ ۴۴٫۴۴ ۰ ۱۳٫۶۴ ۳۵۲۹ ۴۴۵۱
۰ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱٫۶۷ ۰ ۳۱٫۱۱ ۵۳٫۳۳ ۱۳٫۸۵ ۳۵۲۵ ۴۴۶۵
۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۵۵ ۰ ۳۷٫۷۸ ۰ ۱۵٫۴۵ ۳۵۱۹ ۴۴۹۷
۲٫۲۲ ۲٫۲۲ ۲۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۶۸٫۸۹ ۱۴٫۰۶ ۳۵۱۶ ۴۵۱۴
۰ ۳۷٫۷۸ ۰ ۲۶٫۶۷ ۰ ۴۸٫۸۹ ۰ ۱۴٫۶۵ ۳۵۱۰ ۴۵۳۵
۰ ۱۶٫۶۷ ۳۱٫۶۷ ۳۵ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۵٫۷۶ ۳۴۸۵ ۴۶۵۹
۳۷٫۷۸ ۲۴٫۴۴ ۱۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۰ ۰ ۱۴٫۵۲ ۳۴۶۷ ۴۷۳۶
-۳٫۳۲ ۰ ۰ ۶۶٫۶۷ ۰ ۴۰ ۰ ۱۶٫۳۲ ۳۴۶۶ ۴۷۴۰
۰ ۰ ۴۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۰ ۳۷٫۷۸ ۱۳٫۶۶ ۳۴۳۱ ۴۹۲۶
۲۰ ۲۵٫۵۶ ۱۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۴٫۹۷ ۳۴۰۱ ۵۰۸۲
۰ ۲۱٫۱۱ ۱۸٫۳۳ ۴۶٫۶۷ ۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۲٫۷۷ ۳۳۹۷ ۵۱۰۴
۰ ۱۶٫۶۷ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۵۱٫۱۱ ۰ ۱۳٫۹۸ ۳۳۷۲ ۵۲۳۶
۳٫۳۳ ۱۵٫۵۶ ۰ ۴۸٫۳۳ ۰ ۳۵٫۵۶ ۰ ۱۴٫۳۷ ۳۳۲۲ ۵۵۱۰
۷٫۷۸ ۰ ۲۰ ۶٫۶۷ ۰ ۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۱۳٫۳۲ ۳۲۸۶ ۵۷۰۴
۰ ۵٫۵۶ ۳۰ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۶٫۸۳ ۳۲۳۷ ۶۰۰۸
۰ ۰ ۲۱٫۶۷ ۱۵ ۰ ۰ ۴۴٫۴۴ ۱۵٫۷۶ ۳۲۳۴ ۶۰۳۰
۲۷٫۷۸ ۱٫۱۱ ۱۵ ۱۱٫۶۷ -۲٫۲۱ -۲٫۲۱ ۲۴٫۴۴ ۱۴٫۷۵ ۳۲۲۴ ۶۰۹۴
۰ ۳۱٫۱۱ ۱۱٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۲٫۲۲ ۱۴٫۳۱ ۳۱۹۰ ۶۳۲۷
۴۸٫۸۹ ۱۱٫۱۱ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۷۷ ۳۱۸۱ ۶۳۸۶
۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۹۴ ۳۱۷۸ ۶۴۰۶
۰ ۸٫۸۹ ۴۱٫۶۷ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۱ ۳۱۶۹ ۶۴۶۶
۳٫۳۳ ۱۶٫۶۷ ۳۳٫۳۳ ۸٫۳۳ ۰ -۴٫۴۳ ۲۴٫۴۴ ۱۳٫۵۶ ۳۱۶۰ ۶۵۳۱
۱۷٫۷۸ ۰ ۲۳٫۳۳ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۲۸٫۸۹ ۱۴٫۹۱ ۳۱۵۵ ۶۵۶۵
۰ ۱۷٫۷۸ ۰ ۳۵ ۰ ۳۱٫۱۱ ۰ ۱۶٫۲۷ ۳۱۴۱ ۶۶۶۳
۱۴٫۴۴ ۴۴٫۴۴ ۰ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۵۸ ۳۱۰۲ ۶۹۴۷
-۴٫۴۳ -۳٫۳۲ ۲۶٫۶۷ ۳۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۷۸ ۳۰۸۱ ۷۱۲۴
۱۵٫۵۶ ۱۷٫۷۸ ۱۵ ۵ ۴٫۴۴ ۰ ۱۵٫۵۶ ۱۴٫۳۸ ۳۰۳۷ ۷۵۰۲
۱۰ ۱۳٫۳۳ ۸٫۳۳ ۱۸٫۳۳ ۲۴٫۴۴ ۰ ۰ ۱۵٫۱۴ ۳۰۲۲ ۷۶۳۵
۱۸٫۸۹ ۰ ۱۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۶٫۶۷ ۱۱٫۱۱ ۱۳٫۲۵ ۳۰۰۹ ۷۷۳۸
۰ ۰ ۱۵ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۶۴٫۴۴ ۱۳٫۶۶ ۲۹۶۵ ۸۱۷۷
۵٫۵۶ ۸٫۸۹ ۱۵ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۱۵ ۲۹۶۳ ۸۱۹۶
۰ ۰ ۳۱٫۶۷ ۰ ۰ -۱۱٫۱ ۴۴٫۴۴ ۱۴٫۹۵ ۲۹۵۴ ۸۲۸۵
۰ ۰ ۱۰ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۵۵٫۵۶ ۱۵٫۴۸ ۲۹۴۰ ۸۴۱۷
۱۲٫۲۲ ۶٫۶۷ ۱۶٫۶۷ ۱۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۱۶٫۲۲ ۲۸۸۵ ۹۰۳۱
-۳٫۳۲ ۵٫۵۶ ۸٫۳۳ -۳٫۳۲ ۴٫۴۴ ۴٫۴۴ ۶۸٫۸۹ ۱۲٫۹۴ ۲۸۷۳ ۹۱۷۲
-۲٫۲۱ ۲۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۲۸٫۳۳ ۱۷٫۷۸ -۴٫۴۳ ۴٫۴۴ ۱۵٫۲ ۲۸۶۳ ۹۲۹۵
۱۱٫۱۱ ۱۸٫۸۹ ۱٫۶۷ ۵ ۰ ۰ ۴۰ ۱۳٫۳۲ ۲۸۳۰ ۹۶۷۷
۲۰ ۳٫۳۳ ۵ ۱۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۲۸٫۸۹ ۱۲ ۲۸۱۹ ۹۸۱۷
۰ ۰ ۰ ۴۵ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۱۶٫۰۴ ۲۸۱۶ ۹۸۵۱
۷٫۷۸ -۲٫۲۱ ۱۵ ۲۰ ۴٫۴۴ -۲٫۲۱ ۲۲٫۲۲ ۱۴٫۳ ۲۸۰۸ ۹۹۵۰
۰ ۲۰ ۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۳۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۱۳ ۲۸۰۶ ۹۹۷۶
۰ ۲٫۲۲ ۸٫۳۳ ۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۵۷٫۷۸ ۱۴٫۳۴ ۲۷۶۲ ۱۰۵۷۲
۴٫۴۴ ۴٫۴۴ ۵ ۳۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۳٫۳۴ ۲۷۵۲ ۱۰۶۹۴
۸٫۸۹ ۲٫۲۲ ۲۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۰ ۲۴٫۴۴ ۱۲٫۲۷ ۲۷۳۱ ۱۰۹۸۹
۰ ۶٫۶۷ ۰ ۴۱٫۶۷ ۰ ۲۴٫۴۴ ۰ ۱۴٫۱۲ ۲۷۲۵ ۱۱۰۷۴
۲۵٫۵۶ ۷٫۷۸ ۰ ۱۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۵۵ ۲۷۱۸ ۱۱۱۸۱
۲۳٫۳۳ ۸٫۸۹ ۰ ۱۳٫۳۳ ۰ ۱۵٫۵۶ ۰ ۱۳٫۹۹ ۲۷۱۲ ۱۱۲۷۶
۲٫۲۲ ۲٫۲۲ ۲۰ ۸٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۸ ۲۶۷۲ ۱۱۹۵۰
۳٫۳۳ ۰ ۱٫۶۷ -۳٫۳۲ ۰ ۰ ۵۳٫۳۳ ۱۶٫۱۲ ۲۶۴۹ ۱۲۳۲۴
۱۰ ۰ ۱۶٫۶۷ ۱۵ ۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۱۲٫۵۷ ۲۵۳۰ ۱۴۵۱۳
۲٫۲۲ ۲٫۲۲ ۱۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۰ ۶٫۶۷ ۲۰ ۱۳٫۴ ۲۴۳۲ ۱۶۶۸۴
۱۰ ۵٫۵۶ ۳٫۳۳ ۲۵ ۰ -۶٫۶۶ ۱۳٫۳۳ ۱۳٫۸۱ ۲۴۱۳ ۱۷۱۴۵
۱۷٫۷۸ ۱٫۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۴٫۳ ۲۴۱۳ ۱۷۱۴۵
۲۰ ۲٫۲۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۰ ۱۳٫۴۳ ۲۳۸۵ ۱۷۸۳۵
۱۳٫۳۳ ۰ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۱۴٫۹۱ ۲۳۷۸ ۱۷۹۹۹
۳٫۳۳ ۰ ۱۵ ۳٫۳۳ ۰ -۲٫۲۱ ۲۰ ۱۵ ۲۳۷۷ ۱۸۰۲۹
۳۴٫۴۴ -۷٫۷۷ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۱۲٫۹ ۲۳۵۲ ۱۸۶۳۹
-۱۱٫۱ ۸٫۸۹ ۲۶٫۶۷ ۲۰ ۲۰ -۶٫۶۶ -۲۴٫۴۳ ۱۶٫۰۴ ۲۳۴۵ ۱۸۸۳۰
۶٫۶۷ ۰ ۵ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۲۰ ۱۳٫۸۷ ۲۲۷۴ ۲۰۹۱۰
۰ ۰ ۲۰ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۱۱٫۱۱ ۱۴٫۶۳ ۲۲۶۵ ۲۱۱۷۹
۰ ۲٫۲۲ ۳۱٫۶۷ ۰ -۲٫۲۱ -۲٫۲۱ ۰ ۱۴٫۲ ۲۲۳۷ ۲۱۹۸۵
۲٫۲۲ ۱۸٫۸۹ ۱۶٫۶۷ ۳٫۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱۲٫۸۱ ۲۱۹۳ ۲۳۳۷۱
۵٫۵۶ ۰ ۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۰ ۰ ۲۰ ۱۳٫۷ ۲۱۸۲ ۲۳۷۳۹
۵٫۵۶ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۹ ۲۱۸۱ ۲۳۷۷۵
۰ ۰ ۵ ۶٫۶۷ ۰ -۲٫۲۱ ۲۸٫۸۹ ۱۴٫۳۴ ۲۱۷۱ ۲۴۰۹۳
-۲۰ -۲٫۲۱ ۶٫۶۷ ۶٫۶۷ -۴٫۴۳ ۶٫۶۷ ۴۰ ۱۶٫۱۹ ۲۱۰۱ ۲۶۴۰۰
۲٫۲۲ ۰ ۱۱٫۶۷ -۱٫۶۶ ۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۱۳٫۴۳ ۲۰۸۹ ۲۶۷۹۵
۲٫۲۲ ۳٫۳۳ ۶٫۶۷ ۵ ۰ ۰ ۶٫۶۷ ۱۵٫۷۴ ۲۰۸۵ ۲۶۹۴۳
۰ ۱۵٫۵۶ ۰ ۶٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۴۲ ۲۰۴۳ ۲۸۴۰۱
۰ ۰ ۱٫۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۶۵ ۱۶۰۹ ۴۶۶۱۷

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: ۲۸۵۲۷

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی:۳۲۰۹۵
توضیحات:
۱- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
۲- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
۳- قرمز بودن رتبه داوطلب به این معنی است که داوطلب مجاز به انتخاب رشته نشده است.

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳

رتبه محل قبولی
۴ دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی بین المللی- نیمسال دوم
۱۴ دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی
۱۷ رشته منابع انسانی- دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم – گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۲۴ دانشگاه تبریز-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی
۲۸ دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی بین المللی- نیمسال دوم
۳۶ رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران – روزانه – گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
۳۷ رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران – روزانه – گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
۶۱ دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – گرایش بازاریابی بین الملل
۶۶ دانشگاه تهران- نوبت دوم-گرایش بازاریابی
۷۹ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – روزانه – فقط مرد- گرایش بازاریابی
۸۰ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – روزانه – فقط مرد- گرایش بازاریابی
۹۱ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – روزانه- فقط زن- گرایش بازرگانی بین الملل
۹۳ دانشگاه تهران- نوبت دوم-گرایش بازاریابی
۱۳۰ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – روزانه – فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل
۱۴۳ دانشگاه گیلان – رشت – روزانه
۱۵۶ رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم – گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
۱۵۷ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد – گرایش بازرگانی بین الملل
۱۷۲ دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه – گرایش مدیریت تحول
۱۸۳ دانشگاه اصفهان – روزانه – گرایش مدیریت مالی
۱۸۵ رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم – گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل
۲۱۵ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران – روزانه – فقط مرد- گرایش مدیریت بیمه
۲۲۴ دانشگاه تبریز – گرایش بازرگانی بین ­المللی- روزانه
۲۳۱ دانشگاهشهید باهنر کرمان – روزانه
۲۳۳ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد – گرایش بازرگانی بین الملل
۳۰۰ دانشگاه اصفهان – روزانه – گرایش مدیریت تحول
۳۰۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان – روزانه – گرایش مدیریت مالی
۳۵۴ دانشگاه تبریز- روزانه-گرایش بازاریابی
۳۶۳ دانشگاه اصفهان – روزانه – گرایش مدیریت تحول
۳۶۹ رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران-نوبت دوم-نیمسال دوم-گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
۳۷۲ دانشگاه خلیج فارس بوشهر – روزانه
۳۸۸ دانشگاه ارومیه – روزانه – گرایش بازاریابی
۳۹۰ دانشگاه اصفهان – نوبت دوم- گرایش بازاریابی
۳۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد – گرایش بازاریابی
۴۱۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان – روزانه – گرایش مدیریت مالی
۴۸۳ دانشگاه یزد- روزانه – گرایش بازاریابی
۵۲۸ دانشگاه کردستان- سنندج- روزانه – گرایش بازاریابی
۵۵۱ دانشگاه خلیج فارس بوشهر – روزانه
۷۴۰ دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد – گرایش مدیریت تحول
۷۹۱ دانشگاه سمنان – روزانه- گرایش مدیریت مالی
۸۰۴ دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه-گرایش بازاریابی
۸۹۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان – روزانه – گرایش مدیریت مالی
۹۴۹ دانشگاه زنجان- روزانه- گرایش بازاریابی بین الملل
۹۹۹ دانشگاه ملایر – روزانه
۱۰۲۵ دانشگاه حضرت معصومه (ع)-ویژه خواهران-قم- روزانه- فقط زن-گرایش مدیریت تحول
۱۰۳۸ مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران- گرایش بازاریابی
۱۰۸۲ دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه – گرایش مدیریت تحول
۱۱۶۵ دانشگاه مازندران- بابلسر – نوبت دوم-گرایش مدیریت مالی
۱۲۴۶ دانشگاه یزد-نوبت دوم-گرایش بازاریابی
۱۳۰۳ دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب- گرایش بازاریابی
۱۴۲۲ دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری- آموزش محور- گرایش بازاریابی
۱۵۰۰ دانشگاه تهران- مجازی- آموزش محور- گرایش بازاریابی- شرایط در انتهای دفترچه
۱۵۲۱ دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب- گرایش مدیریت مالی
۱۵۸۷ مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی- مشهد
۱۷۸۱ مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز-گرایش مدیریت مالی
۱۸۵۴ دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب- آموزش محور- گرایش مدیریت مالی
۱۹۹۷ دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری- گرایش بازاریابی بین الملل
۲۱۳۴ مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان
۲۴۰۰ دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (غیرانتفاعی)
۲۵۸۴ دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش بازاریابی
۲۸۸۸ مؤسسه غیرانتفاعی غزالی- قزوین-گرایش بازرگانی بین الملل
۲۹۵۸ دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج- آموزش محور- گرایش بازرگانی بین الملل
۲۹۸۵ دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور- گرایش بازاریابی
۳۴۴۰ مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی- مشهد
۳۸۶۹ دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد  قشم-آموزش محور- گرایش بازاریابی
۴۵۱۴ مؤسسه غیرانتفاعی خزر- محمودآباد-گرایش مدیریت مالی
۶۰۰۸ مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان استان قزوین – گرایش بازاریابی
۹۸۱۷ مؤسسه غیرانتفاعی حکیمان- بجنورد
۱۰۵۷۲ رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش منابع انسانی اسلامی

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است

کارشناسی ارشد کامپیوتر ۹۳

برای مشاهده کارنامه اولیه و دانشگاه های پذیرفته شده داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر سال ۹۳ اینجا کلیک کنید.

 

کارشناسی ارشد برق ۹۳

برای مشاهده کارنامه اولیه و دانشگاه های پذیرفته شده داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته برق سال ۹۳ اینجا کلیک کنید.

کارشناسی ارشد فیزیک ۹۳

برای مشاهده کارنامه اولیه و دانشگاه های پذیرفته شده داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیک سال ۹۳ اینجا کلیک کنید.

 

نازنین
15:09 ~ 13 می 2015

چرا هیچجا از کشاورزی و اینا اسمی نبردن آخه؟؟

vida
10:35 ~ 16 می 2015

سلام

با رتبه ۴۷۹۲، رشته تجارت الکترونیک ، فناوری اطلاعات چه جاهایی شانس قبولی دارم؟
فقط شهرهای تهران، رشت، شیراز و اهواز رو می خواستم.

اگر کسی اطلاع داره لطفا جواب بده.
ممنون.

امین ک
07:03 ~ 18 می 2015

سلام من رتبه ۳۹۰۰ ارشد ریاضی هستم ایا شبانه دانشگاه مشهد قبول میشم؟لطفا یکی جواب منا بده.

ترانه
00:08 ~ 20 می 2015

با سلام و خسته نباشی من در کنکور کارشناسی مهندسی پلیمر رتبم ۲۰۲ شده.کجا (روزانه) قبول میشم؟ و کدوم دانشگاهها بهتر است؟(ترتیب دانشگاه ها از نظر سطح علمی چه شکلیه؟) با تشکر فراوان

حمید
13:41 ~ 24 می 2015

سلام
نمونه دانشگاههای پذیرفته شده فناوری اطلاعات بگذارید.
با رتبه ۱۲۳۰ انفورماتیک ۳/۴ بنظرتون شبانه یا غیرانتفاعی قبول میشم؟
جوابهارو کی میدن

رهگذر
23:52 ~ 27 می 2015

سلام . میشه واسه فناوری اطلاعات رو بنویسید؟

آناهیتا
19:25 ~ 7 ژوئن 2015

چرا اسمی از رشته های کشاورزی نیومده مگه چشه؟

مهدی
11:36 ~ 22 جولای 2015

سلام با رتبه ۵۵۰۰ میتوان امید به قبولی در رشته مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر داشت یا نه؟ خودم منطقه ۳ هستم

فریبا
13:23 ~ 11 آگوست 2015

سلام با رتبه ۲۰۰اسیب شناسی ورزشی در رشته تربیت بدنی شانس قبولی در دوره روزانه دارم ؟؟؟؟کدو دانشگا ها

حسن
15:34 ~ 2 نوامبر 2015

سلام
رشته های دانشگاه کاشان،اصفهان و بروجن را معرفی کنید.
باتشکر

میلو
14:44 ~ 6 می 2016

من با رتبه ۳۲۴فناوری اطلاعات میگم قبول نمیشم شما داغونید بابا

درییییییییا
17:05 ~ 14 ژوئن 2016

سلام من رتبه ۲۱۰۰مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی اوردم چه دانشگاه دولتی قبول میشم?

فرناز
21:53 ~ 15 ژوئن 2016

سلام رتیه من بدون سهمیه در کنکور ۹۵ ، ۱۶۴۹ و با سهمیه ۱۶۲۱
معدل موثرم هم ۱۸/۱۳
رشته مهندسی صنایع ایا شبانه میتونم بیارم؟؟؟؟؟؟؟؟

نسی
11:23 ~ 16 ژوئن 2016

سلام با رتبه ۱۲۲۰ هوش مصنوعی امکان قبولی شبانه وجود دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سمانه
13:50 ~ 17 ژوئن 2016

پس چرا واسه کشاورزی نمیزاریددددد

ارشد صنایع
15:35 ~ 6 سپتامبر 2016

با سلام من با رتبه ۹۶۱ در ضریب ۱ و۹۷۱ در ضریب ۲ رشته مهندسی صنایع در دوره روزانه دانشگاه کردستان گرایش بهینه سازی سیستمها قبول شدم
امیدوارم همه موفق باشن من خودم وقتیکه رتبم و دیدم خیلی دنبال پیامی میگشتم که ببینم کسی مثل من هست که رتبه ش به من نزدیک باشه و جای قبول شده باشه و بهم امیدی بده واسه قبولی ؛واسه همین این پیام و میزارم