آخرین خبر ها
دریافت کارنامه شرکت کنندگان در تکمیل ظرفیت دکتری ۱۳۹۳

داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۳۹۳ شرکت کرده بودند ، می توانند با ورود به این سامانه نتیجه خود را دریافت کنند.

جهت دریافت کارنامه کلیک کنید.