آخرین خبر ها
راهنمای انتخاب شهر کنکور کاردانی به کارشناسی 89 – قسمت دوم

امسال حدود 9500 ظرفیت پذیرش به موسسات غیر انتفاعی اختصاص یافته است و با توجه به تعداد بسیار زیاد این موسسات ( که روز به روز هم بیشتر میشوند ) اکثر داوطلبان با سطح علمی، امکانات و وضعیت آنها آشنا نیستند و احتمالا فقط طبق شهر ها اولویت بندی میکنند. همانند سالهای قبل ظرفیت پذیرش در شهر تهران نه تنها افزایش پیدا نکرده ، بلکه کاهش نیز داشته است. دانشگاه علم و فرهنگ تهران و موسسه تازه تاسیس ابرار که فقط از بین داوطلبین زن پذیرش میکند تنها مراکزی هستند که در تهران دانشجو میپذیرند. امسال 7 موسسه در استان قزوین  و 3 موسسه در استان قم در رشته نرم افزار پذیرش دارند که به دلیل فاصله کم تا تهران میتوانند به عنوان انتخاب های بعدی تهرانی ها باشند. از بین موسسات قزوین ، رجا دارای سطح بالاتری بوده و سایر موسسات تقریبا دارای سطح یکسانی میباشد. با توجه به اینکه سال گذشته حدود 8200 ظرفیت پذیرش داشتیم و حدودا تا رتبه 16 هزار در این موسسات قبولی داشت، امسال با وجود 9500 ظرفیت پذیرش پیشبینی میشود تا حدود رتبه های 18 – 19  هزار احتمال قبولی وجود داشته باشد. در  لیست زیر فهرست دانشگاه های غیر انتفاعی که در رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار و سخت افزار پذیرش دارند را مشاهده میکنید.

 

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4920  »

دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ تهران –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 593  »

دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3149  »

مؤسسه غيرانتفاعي آبا – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي آباداني وتوسعه روستاها – همدان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7820  »

مؤسسه غيرانتفاعي آرادان – آرادان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8217  »

مؤسسه غيرانتفاعي آمل – آمل – «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10078  »

مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11835  »

مؤسسه غيرانتفاعي ابرار – تهران –  «  اولین سالی است که پذیرش دارد  »

مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين- سبزوار

مؤسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان

مؤسسه غيرانتفاعي احرار – رشت   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9153  »

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 2969  »

مؤسسه غيرانتفاعي اروندان – خرمشهر

مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12433  »

مؤسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي افضل كرماني – كرمان

مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13173  »

مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي اميد –  نهاوند

مؤسسه غيرانتفاعي امين –  فولادشهر اصفهان

مؤسسه غيرانتفاعي انديشه – جهرم  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8342  »

مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5180  »

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7352  »

مؤسسه غيرانتفاعي بنيان – شاهين شهراصفهان

مؤسسه غيرانتفاعي بهار- مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9484  »

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12443  »

مؤسسه غيرانتفاعي بيهق – سبزوار

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي پارسيان – بيدستان قزوين

مؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان – فريدونكنار  –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي پويا – ياسوج

مؤسسه غيرانتفاعي پويش – قم

مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس –   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10504  »

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان – گلپايگان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10362  »

مؤسسه غيرانتفاعي پيشتازان – شيراز

مؤسسه غيرانتفاعي تعالي – قم

مؤسسه غيرانتفاعي تميشان – بهشهر

مؤسسه غيرانتفاعي توران – دامغان

مؤسسه غيرانتفاعي توس – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12742  »

مؤسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان – رشت –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي جاويد- جيرفت –

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد رشت

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد كاشمر

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد همدان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7260  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد –  محل تحصيل اشكذر يزد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد –  محل تحصيل يزد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9104  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4831  »

مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4450  »

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6728  »

مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي خيام – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3938  »

مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5466  »

مؤسسه غيرانتفاعي دز – دزفول

مؤسسه غيرانتفاعي رجاء – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 1762  »

مؤسسه غيرانتفاعي رشديه – تبريز

مؤسسه غيرانتفاعي روزبه – زنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7501  »

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9587  »

مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس – كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7992  »

مؤسسه غيرانتفاعي زرنديه- زرنديه –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10971  »

مؤسسه غيرانتفاعي زند- شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5043  »

مؤسسه غيرانتفاعي سبحان – نيشابور

مؤسسه غيرانتفاعي سبلان – اردبيل –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5228  »

مؤسسه غيرانتفاعي سجاد – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 2554  »

مؤسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6477  »

مؤسسه غيرانتفاعي سردار جنگل- رشت

مؤسسه غيرانتفاعي سلمان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي سيلك – كاشان

مؤسسه غيرانتفاعي سينا – كاشان

مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود – شاهرود –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11398  »

مؤسسه غيرانتفاعي شفق – تنكابن

مؤسسه غيرانتفاعي شمس – گنبدكاووس –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14043  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3135  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3282  »

مؤسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي – كرمانشاه

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8845  »

مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5981  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12271  »

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران – بابل – «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11300  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10207  »

مؤسسه غيرانتفاعي طبري – بابل –   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11725  »

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13106  »

مؤسسه غيرانتفاعي عقيق – شاهين شهر – «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8544  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14660  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا – قزوين –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4467  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5428  »

مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني – نايين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11860  »

مؤسسه غيرانتفاعي علم وفن –  اروميه   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7820  »

مؤسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان – اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6266  »

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4533  »

مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني – آبيك قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4613  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6785  »

مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13405  »

مؤسسه غيرانتفاعي فردوس –  مشهد   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13466  »

مؤسسه غيرانتفاعي فن و دانش –  ساوه

مؤسسه غيرانتفاعي كارون – اهواز   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7858  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – شهر صنعتي البرز  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6580  »

مؤسسه غيرانتفاعي كاوش – محمودآباد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12682  »

مؤسسه غيرانتفاعي كرمان – كرمان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13664  »

مؤسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11507  »

مؤسسه غيرانتفاعي كميل- كردكوي

مؤسسه غيرانتفاعي كوثر –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5676  »

مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9501  »

مؤسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13591  »

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان – آق قلا  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11250  »

مؤسسه غيرانتفاعي ماد – سنندج

مؤسسه غيرانتفاعي مازيار – رويان –  نور

مؤسسه غيرانتفاعي مطهر – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14174  »

مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي – اردبيل

مؤسسه غيرانتفاعي مهر –  اراك

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه اشرفيه  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10014  »

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآوران –  كرمان

مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق- رفسنجان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 15195  »

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12333  »

مؤسسه غيرانتفاعي نژند – اروميه

مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان –  اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6754  »

مؤسسه غيرانتفاعي هاتف – زاهدان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14994  »

مؤسسه غيرانتفاعي هدف –  ساري

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا –  بندرگز   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14738  »

 

مهندسی تکنولوژی سخت افزار سخت افزار

 

دانشگاه غيرانتفاعي شمال –  آمل

دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران

مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين-  سبزوار

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار

مؤسسه غيرانتفاعي افضل كرماني – كرمان

مؤسسه غيرانتفاعي ايوانكي – ايوانكي

مؤسسه غيرانتفاعي بهار- مشهد

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا –  بابلسر

مؤسسه غيرانتفاعي پ ويندگان دانش -چالوس

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان – گلپايگان

مؤسسه غيرانتفاعي تميشان – بهشهر

مؤسسه غيرانتفاعي توران – دامغان

مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي – واحد همدان

مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي استان يزد –  محل تحصيل يزد

مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد

مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد

مؤسسه غيرانتفاعي خيام – مشهد

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر

مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا – قزوين

مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري(ره) – نور

مؤسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان – اصفهان

مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه

مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – شهر صنعتي البرز

مؤسسه غيرانتفاعي كوثر- قزوين –

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان – آق قلا

مؤسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر –

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه اشرفيه

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان

مؤسسه غيرانتفاعي نژند – اروميه

مؤسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل

مؤسسه غيرانتفاعي هراز- آمل

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا – بندرگز

 

دوره های مجازی دانشگاه شیراز

 

آموزش الکترونیکی (مجازی) چیست؟

آموزش الکترونیکی روش نوینی از آموزش در بستر اینترنت می باشد که در آن یادگیرنده می تواند در محیطی با تمام ویژگی های محیط فیزیکی با استاد درس ارتباط برقرار نموده و مواد آموزشی را دریافت نماید. در این روش محدودیت فیزیکی و زمانی وجود نداشته، در نتیجه تعداد بیشتری از یادگیرندگان می توانند در هر زمان و مکانی در کلاس درس شرکت نمایند.

میزان اعتبار مدرک این دانشکده در چه حد است ؟

با توجه به اینکه این دانشکده یکی از واحدهای دانشگاه شیراز می باشد مدرک ارائه شده پس از فارغ التحصیلی نیز مدرک دانشگاه شیراز بوده و اعتبار یکسانی با دیگر مدارک دانشگاه دارد.

آیا از نظر استخدامی در مراکز مختلف مشکلی نخواهیم داشت ؟

در ارتباط با مورد مذکور شرایط استخدام بستگی به معیار های محل مورد نظر جهت جذب نیرو دارد و خارج از اختیارات دانشکده است .

آیا دوره های آموزش الکترونیکی برای شما مناسب است؟

از نظر کارشناسان چند سوال مطرح است که پاسخ به آن ها به شما کمک می کند که بدانید آیا دوره های آموزش الکترونیکی مجازی) برای شما مفید است و می توانید به راحتی دوره را به پایان برسانید؟ اما فراموش نکنید که در بسیاری از موارد و شرایط توانایی های فردی شما که در جریان آزمون مشخص می شود که در شما وجود ندارد و یا ضعیف است در بسیاری از مراحل زندگی برای شما مفید خواهد بود. از این رو چه نتیجه تست شما مثبت باشد و چه منفی، بد نیست که در خصوص برخی از موارد که پاسخ شما به سوال مربوطه منفی است، کمی فکر و تامل کنید و در جهت رفع آن کوشا باشید.

 

 1. آیا نظم و ترتیب کافی برای انجام دادن تکالیف درسی خود را بدون تنظیم ساعت کلاس دارید؟
 2. شما در مدیریت زمان خود خوب عمل می کنید؟
 3. آیا در یادداشت نوشتن در زمان صحبت استاد خوب عمل می کنید؟
 4. شما می توانید در خارج از سیستم کلاس برای خود کار کنید؟
 5. آیا شما دوست دارید مطالبی را که یاد میگیرید بجای گفتن، تایپ کنید؟
 6. آیا فکر می کنید در استفاده از اینترنت، کامپیوتر و ایمیل خوب عمل می کنید؟
 7. آیا فکر می کنید در زمان های که نیاز به کمک داشته باشید می توانید به راحتی از دیگران کمک بگیرید؟
 8. آیا به خود برای استفاده و تجربه یک سیستم آموزش جدید اعتماد دارید ؟
 9. ایا فکر می کنید که یک فرد متکی به خود هستید ؟
 10. تمام کارهای خود را بدون یادآوری دیگران انجام می دهید؟
 11. آیا کامپیوتر شما به اینترنت دسترسی دارد؟
 12. سفر های درون شهری برای شما سخت است؟

اگر پاسخ شما به تمام موارد بالا مثبت باشد، دوره آموزش الکترونیکی(   e-learning)  برای شما بهترین گزینه آموزشی است. حتی اگر به 7 سوال از موارد بالا نیز پاسخ مثبت داده اید، می توانید با خیال راحت در دوره آموزش الکترونیکی ثبت نام کرده و اطمینان داشته باشید که در پایان دوره نتیجه مناسبی را دریافت خواهید کرد.

اگر از میان سوالات بالا به کمتر از 5 سوال پاسخ مثبت داده اید، استفاده از دوره های آموزش الکترونیکی پیشنهاد نمی شود. مهارت های شخصی و فردی شما به گونه ایست که استفاده از دوره های آموزشی الکترونیکی برای شما سخت خواهد بود و عدم نتیجه در پایان دوره برای شما بسیار سخت تر و گران تر از هزینه ایست که برای خود دوره پرداخت می کنید.

اما در صورتی که از میان سوالات بین 6 تا 7 سوال را پاسخ مثبت داده اید و یا تمایل شدید دارید که بنا به دلایل خاص مانند نبود امکان شرکت در کلاس های حضوری به دلیل مشکلات کاری یا حتی نبود مرکز آموزش خوب در محیط و شهر محل سکونت خود تنها راه فراگیری برای شما استفاده از دوره های آموزش مجازی و الکترونیکی است، مشاوران آموزش می توانند قبل از شروع دوره کتاب ها و جزوات آموزشی را در اختیار شما قرار دهند که بتوانید خصوصیات فردی و توانایی های خود را برای استفاده از دوره های آنلاین تکمیل کنید.

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه شیراز در دوره مهندسی تکنولوژی نرم افزار

نیم سال اول  200 نفر

نیم سال دوم  200 نفر

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه شیراز در دوره مهندسی تکنولوژی سخت افزار

نیم سال اول  200 نفر

نیم سال دوم  200 نفر

 

سال گذشته تا حدود رتبه 25000 در این دوره ها پذیرفته شدند

میلاد
19:34 ~ 28 آگوست 2010

سلام
جنابِ مدیر، خسته نباشید

دورادور، دست بوسیم

Milad.CIA
19:43 ~ 28 آگوست 2010

سلام خسته نباشید
علتی داره که فقط همین چندتا دانشگاهو معرفی کردید؟
یعنی اینا بهترین های کشوَرَن؟

من 2163 شدم و میخوام برم علوم و فنون مازندران

مرسی، موفق باشین

کیوان
20:15 ~ 28 آگوست 2010

سلام****.سخت افزار تا چه رتبه ای می گیره ؟؟ لطفا ذکر کنید از سخت افزار خبری نیست ؟؟؟ تا چند مشهد می گیره ؟؟/ من 7722 شدم امیدی هست؟؟
———————-
مدير سايت:سخت افزار دولتي نداره.مشهد هم فقط غير انتفاعي بهار ،خيام،خاوران و خراسان سخت افزار داره!احتمالا قبول ميشيد

الهه
20:22 ~ 28 آگوست 2010

سلام آقا پیمان ممنون از اطلاع رسانی دقیقتون
من که 3023 شدم جهاد دانشگهای کرمانشه قبول میشم؟؟؟؟؟؟

واقعا ممنون میشم که جواب بدین . … برام حیاتیه
——————-
مديرسايت:به احتمال زياد قبوليد

زهرا
20:30 ~ 28 آگوست 2010

سلام،واقعاممنونم اززحمات شمامدیرسایت
لطفاراجع به غیرانتفاعی صائب ابهر(استان زنجان)بگید،توروخدااگه کسی میدونه توضیح بده محیط وسطح علمی واستاداش چطورن؟؟؟؟؟؟؟

G
20:39 ~ 28 آگوست 2010

salam khaste nabashin
merC etelaatetun aali bood , mamnoOn.
be nazaretun ba 3000 sakhtafzar mishe eyvanakey ya ghazvin ya garmsar ghabool shod?
khahesh mikonam javab bedin man karam kheily kheily gire , PLZ.
merC

نادر
21:05 ~ 28 آگوست 2010

با آرزوی موفقیت برای دوستان عزیزم .
برای مشاوره می تونید به من ایمیل بزنید .

Dr.Cnet
21:15 ~ 28 آگوست 2010

سلام بچه ها

من میخوام برم علوم و فنون بابل از دوستانیی که میخواهند این دانشگاه رو انتخاب کنند به خاطر داشته باشید که من دنبال هم اتاقی میگردم

فقط علوم و فنون بابل

مسعود
21:21 ~ 28 آگوست 2010

سلام كسي نميدونه اخرين رتبه قبولي سخت افزار جند بود و كجا بود؟؟؟ممنون ميشم اقا بيمان توروخدا يه نكاه

HHHH
21:26 ~ 28 آگوست 2010

سلام
تودو خدا به این سئوال جواب بدین :
آیا میشود رشته های مجازی را انتخاب کرد و در صورت قبولی شرکت نکرد آیا مشکلی پیش نمی آید ؟
اگر کسی اینترنت پر سرعت نداشت باید چا کار کند آیا ما باید در دانشگاه شیراز هضور پیدا کنیم برای این دانشگاه ؟

hadi
22:38 ~ 28 آگوست 2010

سلام به آقا پیمان گل لطفا بگید با رتبه 11900 میتونم غیرانتفاعی مشهد قبول بشم.ختما جواب بدید چون حیاتی است.
2 بار پیام دادم
————————-
مدير سايت:بله قبول ميشيد.

یوزارسیف
22:44 ~ 28 آگوست 2010

خیلی ممنون

فرهادی
22:57 ~ 28 آگوست 2010

دست مدیر سایت درد نکنه که زحمت این اطلاعات رو کشیدن فقط امیدوارم که اطلاعاتی که دادن درست باشه.
که احتمالا هست.
یا حق

سيدمحسن سلطاني
23:06 ~ 28 آگوست 2010

سلام
با رتبه 3019 سخت افزار خيام مشهد مي تونم قبول شم يا
نه ؟
رتبه نرم افزار من هم 15702 است به اين هم اميد داشته باشم واسه مشهد با نه ؟
تو رو خدا كمكم كنيد واسه انتخاب شهرها اول سخت افزار رو بزنم يا نرم افزار ؟؟؟
———————–
مدير سايت:به احتمال زياد سخت افزار خيام قبوليد.ولي در مورد نرم افزار غير انتفاعي هاي سطح پايين رو قبول ميشيد.

m9
23:31 ~ 28 آگوست 2010

سلام.من با این رتبه ی بد 2760 تو سخت افزار کجا امکان داره قبول شم؟از غیرانتفاعی ها.
———————–
مدير سايت:احتمالا خيلي جاها قبول ميشيد.به عنوان مثال امكان قبوليتون در موسسه خيام مشهدهست

fahimeh
23:38 ~ 28 آگوست 2010

salam
mersi az komaket ,vaghean mamnun enshala age ghabol shodam ba khondanam zahamatetu jobran konam

قیصر
23:41 ~ 28 آگوست 2010

سلام وخسته نباشید داغ داغ
داداش پیمان ایول بابا تودیگه کی هستی
مرامتو عشقه لوطی
آخه با مرام این همه زحمت می کشی از خدا می خوام اجرتو بده داداش گلم
فدای وجود نازنینت

بچه ها خدایی می بینید داره چی می کنه این اقا پیمان یکی یه دونه ما؟

سپیده
23:44 ~ 28 آگوست 2010

سلام.چرا را جع به آخرین رتبه در مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي – واحد همدان نگفتید?
2. آقا پیمان نفرمودید برام بسته رو ارسال میکنید؟
3 . فراگیر پیام نور بهتره یا با 10هزار غیر انتفاعی؟من کاردانی ام IT بوده و فراگیر هم فناوری اطلاعات همدان قبول شدم.برم ثبت نام؟یا؟؟؟
——————–
مدير سايت:غير انتفاعي بهتر از پيام نورهست.در ضمن بسته شما ارسال شده.

شیراز
23:48 ~ 28 آگوست 2010

اقا با توجه به اینکه باهنر شیراز تقریبا امسال پذیرش نداره و تعدادی از بچه ها که خودم می شتاسمشوت که یکیشون شده 900 و یکی دیگر شده 300 می خوان بیان زند شیراز آیا با رتبه ی 4800 می توان به قبولی در زند امیدوار بود

مهناز
23:52 ~ 28 آگوست 2010

آقا پیمانم چرا جوابمو ندادین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
ما حق آب و گل داریم !!!!
دو ساله تو این سایت کامنت می ذارم ..
من با رتبه 309 به روزانه امید داشته باشم ؟؟؟؟؟؟؟؟
به خدا قسمت میدم جواب بدی…!!!
من سطح علمی دانشگاه برام خیلی مهمه 5 انتخاب اولو چی بزنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
جون هرکی دوس داری جواب بده بد جوری تو دو راهی موندم
اخه تو که زحمت می کشی تایید می کنی یه جوابیم بده دیگه خیلی عذر می خوام مجبورم کردی ولی جون ماااااااااااااااادرت جواب بده…..
————————-
مدير سايت:احتمال قبوليتون هست.

امیر
00:27 ~ 29 آگوست 2010

سلام و خسته نباشید
از مدیریت محترم تقاضا دارم لطفا جواب بدن
با توجه به این که سر ایشون شلوغه اگر دوستان دیگر زحمت بکشن و جواب بدن خیلی ممنون میشم

من رتبه که در سخت افزار کسب کردم 14000 هست با توجه به اینکه هیچ کجا در مورد قبولی در این گرایش صحبت نشده می خواستم بدونم با این رتبه قبول میشم
و اینکه چه دانشگاه و دانشگاه هایی شانس قبولی دارم
———————
مدير سايت:متاسفانه خير .اما دانشگاه مجازي قبول ميشيد.

رها
00:32 ~ 29 آگوست 2010

سلام
می بینی آقا پیمان شدی یه دلگرمی اساسی واسه بچه ها (کسی که هوای ما فنی ها رو نداره … هییییی )
یه سوال ! من زحمت کشیدم و شانسی زدم و 11 هزار شدم ! راستش فقط واسه کسب تجربه کنکور دادم (هنوز یه ترم 4 مونده تا کاردانیم تموم شه) حالا هم واسه همون کسب تجربه میخوام الکی انتخاب شهر کنم ! خواستم بدونم قبول شم و نرم که مشکلی پیش نمی یاد ؟!
—————
مدير سايت خير فقط اگه روزانه قبول شيد و نريد سال آينده محروم كه با رتبه شما روزانه امكان قبوليتون نيست.

omid
01:03 ~ 29 آگوست 2010

سلام خسته نباشد
می خواستم بدونم بعضی از دانشگاه ها که رتبشون رو نزدی یعنی دفعه اووله داره میگیره یا نه ؟
و دیگه اینکه من با رتبه 11599 کجا امکان قبولیم هستش؟ دمت گرم یه کمکی به من بکن اگه قبول نشم سربازم لطفا جوابمو بده
————————-
مدير سايت:رتبه هاي آخرين قبولي ها رو در صفحه اول سايت درج شده.

Gladiator
01:38 ~ 29 آگوست 2010

agha peyman torokhoda javab bedin man kheily karam gire
khahesh mikonam javabamo bedin
man ba 3000 e sakhtafzar ghazvin ya ghom ya eyvanakey ya garmsar ya saveh ghabul misham?
khahesh mikonaaaaaaaaam javab bedin , merC
——————-
مدير سايت:بله به احتمال زياد قبوليد

atefeh89
01:45 ~ 29 آگوست 2010

سلام آقا پیمان.
رتبه من 1200 شده و بین دو تا از موسسات رشت نمی دونم کدومو انتخاب کنم،یکیش که غیر انفاعیه یکیشم جهاد دانشگاهیه.خوب همه می گن سطح جهاد اکثرا از غیرانتفاعی بیشتره ولی مشکل اینجاست که این جهاد دانشگاهی اولین سال که کاردانی به کارشناسی کامپیوتر می گیره و اطلاعاتی از اساتید کامپیوترش در دست نیست و هرچقدر هم سرچ کردم هیچ آدرس سایتی رو که متعلق بهش باشه پیدا نکردم.نمی دونم چی کار کنم. از هرکسی به ذهنم می رسید سوال پرسیدم ولی به هیچ نتیجه ای نرسیدم،اگه می تونید کمک کنید لطفا
——————–
مدير سايت:شما بايد حضوري خودتون بريد و تحقيق كنيد.يه روز وقت بزاريد بهتر ازين كه دوسال پشيمون بشيد.

منصور
02:14 ~ 29 آگوست 2010

سلام دوستان … برای اون دسته از عزیزانی که اطلاعی از رتبه های سخت افزار ندارند میتونم فقط یک راهنمایی کنم که یکی از آشنایان بنده سال گذشته با حدود رتبه 11000 سخت افزار میرداماد گرگان قبول شد

بهمن
02:19 ~ 29 آگوست 2010

سلام آقا پیمان میخواستم ببینم من با رتبه ی 3650 میتونم رجا یا دانشگاه شمال قبول شم رشته حسابداری

s
02:56 ~ 29 آگوست 2010

سلام خسته نباشيد
مدير محترم سايت كارشناسي مي خواستم بدونم با رتبه 4900نرم افزار ميشه خيام مشهد قبول شد
انتخاب اولمو خيام بزارم احتمال قبولي هست ؟
خاوران چي ؟
با تشكر از شما
———————-
مدير سايت: احتمال قبوليتون تو خيام كمه.اما خاوران صد در صد قبوليد.

ganari_shahin
04:25 ~ 29 آگوست 2010

سلام آقا پیمان واقعا ممنون از زحماتتون. اطلاعات خوب و به درد بخوری بودن. ولی یه سوال شما نمی دونید چرا دیگه نبی اکرم تبریز پذیرش نداره؟ اینم شانسه ما داریم؟ رتبه ی 800 با 4000 فرقی نداره

Amir
04:38 ~ 29 آگوست 2010

آقا پيمان ميشه راهنماييم كني خيلي برام واجب به كلي سردر گم شدم رتبه ام شده 1513 نرم افزار شبانه شانسي هست؟
اگر نيست علم وفنون بهتر يا شمال آمل؟؟
خيلي برام سرنوشت ساز تورو خدا جواب بدين/
دستت و مي بوسم
———————–
مدير سايت:بله امكان قبوليتون تو شبانه هست.هم شمال آمل و هم علوم فنون هر دو دانشگاه خوبيه.

tina
05:15 ~ 29 آگوست 2010

با عرض سلام و خسته نباشيد
ببخشين مي خواستم بدونم كه من با رتبه ي 9650 مي تونم از علم و فن اروميه قبول شم يا اميدي نيست ؟
و همچنين با رتبه ي 3700 برا سخت افزار كجا ها مي شه قبول شد ؟
با تشكر
———————
مدير سايت:امكان قبوليتون در موسسات غير انتفاعي تو سخت افزار هست.

فروغ
06:40 ~ 29 آگوست 2010

سلام وخسته نباشید به آقاپیمان و همه همکارانتون.فقط دعا میکنم خدا تو زندیگت همه جوره کمکت کنه که واقعا غیر از شما دستمون به جایی نمیرسید

امیر
07:11 ~ 29 آگوست 2010

بسیار متشکر از اطلاعاتی که قراردادین .
لطفا آخرین رتبه قبولی در بقیه دانشگاه های اصفهان و کاشان را هم قرار بدین .
سخت افزار را هم همینطور
با تشکر

با رتبه 10966 سخت افزار و 26898 نرم افزار کجا میشه قبول شد ….
———————
مدير سايت:نرم افزار امكانش نيست مگر دانشگاه مجازي.سخت افزار هم به احتمال كم.

شیوا
07:41 ~ 29 آگوست 2010

سلام و خسته نباشید
خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که گذاشتین

Ramin
07:47 ~ 29 آگوست 2010

با عرض سلام و خسته نباشید به مدیر سایت
می خواستم بدونم که من یه ترمم باقی مونده و رتبه 4000 اوردم میتونم دانشگاه های نیم ساله اول رو بزنم ؟
چیگار باید بکنم که امسال دانشگاه برم؟
———————–
مدير سايت:خير.با توجه به رتبتون شما فقط غير انتفاعي قبول ميشيد از طرفي هم غير انتفاعي ها نيمه دوم پذيش ندارن.

a???s
07:55 ~ 29 آگوست 2010

سلام .من رتبه ام براي نرم افزار8786 شده و براي سخت افزلر 7445
(البته نرم افزار الوييت منه) و بومي تهرانم . ميخواستم بدونم در درجه اول غير انتفاعي هاي تهران جايي براي من هست يانه؟
و در درجه دوم استانهاي (قـــم ٬ قزوين ٬ مازندران ٬ سمنان ٬ اصفهان ٬ اراك ٬……).
تو رو خــدا مدير سايت جواب بده .ممنــــــــــونتم
اين چندميـــــــــــــــن كامنته

امینی
07:56 ~ 29 آگوست 2010

سلام
من با رتبه 2400 میتونم غیرانتفاعی اشرفی اصفهان قبول بشم؟
——————–
مدير سايت:بله احتمالا قبوليد.

Milad.CIA
08:04 ~ 29 آگوست 2010

ای بابا!
برای چی ساعت 2 ؟؟؟
الان اگه برای بچه های سراسری بود، اینکارو میکردن؟
نامردا
نمیگن یکی میره خونه دوستاش داره به نت وصل میشه …

یعقوب
08:36 ~ 29 آگوست 2010

س ل ا م به همگی . دستت درد نکنه آقا پیمان.

علی
09:18 ~ 29 آگوست 2010

سلام آقا پیمان
میخواستم فرق بین علمی کاربردی و غیر انتفاعی رو بدونم. کدوم بهتره . لطفا خلاصه توضیح بفرمائید. ممنون میشم جواب بدید
———————
مدير سايت:فرقي نداره بستگي به مركز اون دانشگاه داره كه از سطح خوبي برخوردار هست يا خير.

k
09:31 ~ 29 آگوست 2010

سلام
با تشكر از مدير سايت بخاطر اين همه مطالب مفيد!!!
اميدوارم هميشه موفق و پيروز باشيد!
دعاي همه بچه هاي كارشناسي پشت و پناه شما!!!
به اميد قبولي همه بچه ها!!!

علی
09:38 ~ 29 آگوست 2010

سلام خسته نباشید
با تشکر از شما دوست عزیز ساییتون به من که وقت کمی داشتم(سربازی)خیلی کمک کرد رتبه ام خداروشکر شده 11926
میتونم تو شمس گنبد قبول بشم ؟
بومی هم هستم متشکر

كاركيا
10:02 ~ 29 آگوست 2010

با سلام خدمت شما

ميخواستم بدونم با رتبه 4912 در گرايش نرم افزار كامپيوتر ميتونم اميدي به قبولي در خيام مشهد داشته باشم يا نه؟

ممنون ميشم اگه زود جواب بدين

ممنون از زحماتتون.
—————————
مدير سايت: احتمالش خيلي خيلي كمه

eel_snack
10:09 ~ 29 آگوست 2010

سلام گرمی خدمت آقا پیمان گل…
پیمان جان خیلی تو این سایت زحمت میکشی و انشاالله که عوضشو خدا بهت بده …
پیمان جان شرمنده ولی به نظرت کسانی مثل من که رتبه ی نسبتا خوبی (1429) کسب کردن و هنوز یه ترم از کاردانیشون مونده باید چیکار کنن ؟؟؟ اونم با این وضعیتی که اینا درست کردن و ترم دوم چند تا دانشگاه که امیدی به قبولی توشون نیست ارائه دادن ؟؟؟
نظرت در مورد تکمیل ظرفیت چیه ؟؟ یعنی الان ما چه دانشگاهی رو انتخاب کنیم به نظرت ؟؟
ممنون میشم اگه جواب بدی ! بازم ممنون از زحمات بی وقفت …
——————–
مدير سايت:خيرامسال دانشگاهها تكميل ظرفيت ندارن .

omideeeee
10:14 ~ 29 آگوست 2010

با سلام و خسته نباشی خدمت آقا پیمان
می خواستم بدونم من رتبه نرم افزارم شده 4224 با این رتبه خیام قبول می شم یا خاوران مشهد؟
با تشکر
————————–
مدير سايت:آخريت رتبه هاي قبولي سال گذشته در صفحه اول سايت درج شده.

mehdi.k
10:19 ~ 29 آگوست 2010

سلام …..
آقا پیمان اگه این بار هم لطف کنی و سوال منو جواب بدید دیگه مزاحمت نمیشم…..من رتبم 2170 می خواستم بپرسم موسسه های غیر انتفاعی قزوین بعد از رجا کدوم ها بهترن ؟ …..منتظر جوابتونم آقا پیمان…..با تشکر
——————
مدير سايت خيلي فرق نداره!

lilia
10:30 ~ 29 آگوست 2010

سلام، ممنون از اينكه آخرين رتبه ها را گذاشتيد. من شاغل در اهواز هستم و نميتونم شهر ديگه برم. به نظرتون اگه شهر ديگه اي بزنم امكان داره بهم انتقالي يا مهمان بدهند. اگر در جريان مهمان شدن يا انتقالي هستيد. لطفاً جوابم را بديد. خيلي نگرانم

1111
10:33 ~ 29 آگوست 2010

سلام
خسته نباشید
بحث نرم افزار خوب بود ولی سخت افزار کامل نبود،من با 11000 سخت افزار مشهد میارم؟؟؟
———————
مدير سايت:احتمالا قبول ميشيد.

mojen
10:35 ~ 29 آگوست 2010

سلام پيمان جان
مي خواستم ازت بپرسم با رتبه 1549 سخت افزار كجاها رو بزنم خوبه؟ من بومي مازندران هستم .شمال يا علوم و فنون قبولم؟
——————-
مدير سايت:هر دو خوبن.

محمد
10:48 ~ 29 آگوست 2010

سلام آقا پیمان ، جدا خسته نباشید ، ایشالله که به حق این شب های عزیز هرچی از خدا میخواهی بهت بده .

آقا من 2689 شدم ، الویتم هم تهران ، قزوین و اصفهانه ! ممنون میشم راهنماییم کنی ؟ احتمال قبولی تو قزوین هست ؟

راسی من همیشه سایت شما رو میبینم ، ولی کم کامنت میذارم ! ایشالله واسه ارشد که شروع کردم ، حسابی مزاحمتون میشم !

یا حق و یا علی
——————–
مدير سايت:بله قزوين قبول ميشيد.

zzz
10:49 ~ 29 آگوست 2010

سلام وخسته نباشید
دانشگاه ابرار اگه تک جنسیتی هست پس چرا تو دفترچه نوشته پذیرش 80 – زن – مرد ؟ ممکنه تو جدول اشتباه نوشته باشن ؟
هیچ کدوم از سوالامو جواب ندادین خواهشا اینو جواب بدین
————————–
مدير سايت:بله فقط براي خانوم هاست.تو دفترچه اشتباه شده.

شاهین نجفی
10:50 ~ 29 آگوست 2010

تقصیر خودمونه هرچی سرمون بیاد حقمونه
………………………………………………
اگر برای بچه های سراسری این اتفاق می افتاد چی می شد
اگه کمی هم اعتراض می کردیم شاید کمی ظرفیت ها افزایش می یافت
بچه های تهران هم غیر انتفاعی ها رو بی خیال بشوند و برن آزاد به خدا هم مدرکش بهتره و پولش کمتر در می آید شهر دیگر خوابگاه و هزینه رفت آمدو خوردن و……….دارد که آزاد ندارد

محمد
10:51 ~ 29 آگوست 2010

راسی داداش انتخاب رشته تا سه شنبه شب هست دیگه ؟ یعنی سه شنبه ساعت 8 ، 9 شب میشه انتخاب رشته کرد ؟
———————-
مدير سايت:بله

ali
10:59 ~ 29 آگوست 2010

بچه های فنی بهتون بیر نخوره خیلی بی غیرتید که حقتونو خوردن و صداتون در نیومده واقعا متاسفم……..

شیراز
11:52 ~ 29 آگوست 2010

چرا جواب من رو ندادی؟

ساحل
12:10 ~ 29 آگوست 2010

سلام.
و خسته نباشيد خدمت مدير زحمت كش و دلسوز سايت
آقاي مدير ميخواستم بدونم آخرين رتبه اي كه پارسال روزانه قبول شده چند بوده؟
من با رتبه 900 چند درصد احتمال قبولي تو روزانه دارم؟
توروخدا جواب بدين؟؟نا اميدم نكنين؟؟؟؟؟؟؟؟

علی
12:27 ~ 29 آگوست 2010

سلام، خسته نباشید.
ببخشید میدونید بین موسسه های شهاب دانش ، پویش و تعالی قم کدوم بهتره؟

بهروز
12:41 ~ 29 آگوست 2010

سلام آقا پیمان
جواب ماروکه ندادی _>((سلام به مدیریت محترم سایت و همه دوستان .
با 2255 کجا میشه قبول شد که از نظر سطح علمی ارزش داشته باشه ؟2 سال کاردانی که عمرم از دست رفت می رفتم علافی می کردم این دو سال بیشتر به نفعم بود .
هر بلایی سرمون میاد تقصیر خودمونه . آدم از اونجایی دلش می سوزه که فکر می کنن همه مردم نمی فهمنو و هیچی حالیشون نیست.لطفا یه راهنمایی کوچیک بکنید.من ساکن سمنان هستم))
حالا که جوابمو نمیدی مجبورم کردی که ازت انتقاد کنم .
در مورد آخرین تراز های قبولی سال پیش که الان زدید .از یه منبع کاملا مطمئن می گم .دانشگاه شمال – آمل 9760 آخرین تراز بوده , علوم و فنون مازندران حداقل 6676
.حالا لطفا جواب بده.من شنیدم میگن همه این موسسات با هم هیچ تفاوتی ندارند یعنی کومش سمنان هیچ فرقی نداره با بقیه موسسات غیر انتفاعی این حرف درسته؟

zz
12:44 ~ 29 آگوست 2010

سلام. بچه ها کی میدونه جهاد دانشگاهی همدان بهتره یا توسعه آبادنی همدان. میگن جهاد دانشگاهی سخت میگیرن. حالا به نظرتون من کدومشون رو اول بزنم.
لطفاً یکی منو راهنمایی کنه.

omid
12:49 ~ 29 آگوست 2010

سلام خسته نباشد
می خواستم بدونم بعضی از دانشگاه ها که رتبه آخرین قبولی رو نزدی یعنی دفعه اووله که داره دانشجو میگیره یا نه ؟
لطفا جوابمو بدین منتظرم

قیصر
12:55 ~ 29 آگوست 2010

سلام
دیدی ما بازم مزاحم شدیم
اره جواب ندادی اما باز من اومدم

plzzzzzzz
13:13 ~ 29 آگوست 2010

salam,khaste nabashid mikhastam bebinam ba rotbeye 9000 jabrerebne hayane rasht ya jahade rasht ghabol misham? az nazare sathe daneshgah va madrakeshon kodom motabare ,kheili mamnoon misham age javabamo bedin,ba arezoye behtarin vase agha peymane gol.
———————-
مدير سايت:احتمالش خيلي كمه

شاهین
13:50 ~ 29 آگوست 2010

ما که بچه نیستیم- فرهنگی بودن هم بازیه که ما را سر کار بگزارند(100 نفر هم فرهنگی وجود نداره ولی ده برابرشون ظرفیت) موضوع جای دیگه است که می خواهند فقط خودی ها وارد دانشگاه شوند که بعدا مشکلی ایجاد نشود(سیاسی)
مثل حذف استاد ها و رئسای دانشگاه ها که الان در رأس امور قرار دارد.
بهتر است ما هم با هم متحد شویم بجای آنکه بر سرمون بزنیم .
با این وضعیت هر سال ظرفیت ها کاهش می یابد .

حسن
13:57 ~ 29 آگوست 2010

سلام
من دانشجوی قوچانم از دوستان هرکسی کمک خواست یا اطلاعاتی درباره قوچان به من میل بزنه
h_rezvanifard@yahoo.com

مینا
14:11 ~ 29 آگوست 2010

با سلام و خسته نباشید.
من با رتبه3570 نرم افزار به قزوین یا گرمسار یا قم امید داشته باشم؟ خواهش می کنم جواب بدید خدا خیرتون بده.
——————
مدير سايت:بله احتمالا قبوليد.

ايناز
14:32 ~ 29 آگوست 2010

سلام اقا پيمان
من از مشتري هاي قديمي سايتتونم.توروخدا در مورد ارشد هم يه ذره اپديت باشيد.شما مي دونيد نتايج كنكور ارشد دانشگاه ازاد كي مياد؟
متشكرم

سحر
14:32 ~ 29 آگوست 2010

سلام آقا پيمان ميخوام بدونم من بارتبه930روزانه قبول ميشم بعد از روزانه شبانه بزنم يا غيرانتفاعي؟ممنون ميشم اگه بجوابين
—————-
مدير سايت:احتمالش كمه.خب بستگي داره به شهرتون اين كه دانشگاه شبانه نزديكتون هست يا خير والا يه موسسه غير اتفاعي سطح بالا شهر خودتون از شبانه كه خيلي دورباشه بهتر و كم هزينه تره!

مینا
15:08 ~ 29 آگوست 2010

جان پدرو مادرتون جواب بدید من با رتبه 3600 به قزوین ساوه یا گرمسار امید داشته باشم؟ قسمتون دادم لطفا جوابمو بدین حیاتیه
—————-
مدير سايت:قسم نميدادين هم جواب ميدادما!!!رتبه آخرين قبولي سال گذشته رو در سايت گذاشتم.بله احتمالا قبوليد.

الی
15:13 ~ 29 آگوست 2010

سلام بی زحمت بگید رتبه های زیر 3000بیشتر از کجای کشور بودن ؟ مرسی

m9
15:13 ~ 29 آگوست 2010

بازم سلام. با رتبه 2760 تو سخت افزار تهران کجا قبول میشم؟؟غیرانتفاعي
————————-
مدير سايت:تهران سخت افزار نداره!

sama
15:36 ~ 29 آگوست 2010

سلام خدمت مدير سايت من دارم انتخاب رشته مي كنم نمي دونم بين احرار و جابر و جهاد دانشگاهي كدوم انتخاب كنم بعلاوه مطمئنم كه هر كدوم از اينا ميتونم قبول شم خواهش ميكنم راهنماييم كنيد كدوم يك از دانشگاه ها بهترن واقعا دارم گيج ميشم با تشكر
——————
مدير سايت:جهاد دانشگاهي هم خوبه! اما احرار بهتر از جابر !

k
15:52 ~ 29 آگوست 2010

خسته نباشيد!!!
با اينكه بومي اصفهان هستم با رتبه 10500 امكان قبولي تو غيرانتفاعي امين برام چقده؟
اصلا اميدي به قبولي در اصفهان هست؟
سوال ديگه اينكه چرا جهاد دانشگاهي اصفهان امسال پذيرش نداره با اين حال كه تلويزيون زير نويس كرد كه در رابطه با پذيرش جهاد دانشگاهي اصفهان سازمان سنجش اطلاعيه داده، در صورتي كه تو سايت سنجش خبري نبود!
ممنون ميشم اگه بهم جواب بديد!!!!
——————–
مدير سايت:تو اصفهان خير اما شهرهاي حومه چرا اميدي به قبولي تون هست!

nikan
16:01 ~ 29 آگوست 2010

سلام
من يه سوال دارم
بالاخره من سخت افزار ميتونم انتخاب شهر كنم يا نرم افزار؟
واقعا نميدونم
كارناممو گذاشتم اما هيشكي كمكم نكرد
هر دو رو مجاز زده اما يكي از رتبه ها بيشتر از آخرين نفره
خواهش ميكنم كمك
SOS
SOS

hany
16:03 ~ 29 آگوست 2010

سلام آقا پیمان
تورو خدا خواهش می کنم میشه بگید من با رتبه 689 روزانه قوچان میتونم قبول شم. خیلی واسم حیاتیه اگه جوابمو بدین ممنونتون میشم.
———————–
مدير سايت: احتمال اينكه قبول بشيد هست!

كيا
17:02 ~ 29 آگوست 2010

پارسال يكي از بچه ها خودشو كشت علوم فنون بابل قبول شد بعدش ترم يك مشروط شد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مریم
17:08 ~ 29 آگوست 2010

سلام این اصلاحیه که اومده رجا قزوین ظرفیتش رفته واسه نیمسال دوم؟یا هم قبلی هست و هم ای جدید؟
——————
مدير سايت:خير پذيرش براي نيمه دوم سال هست.

rezaaaaaaaaaaaa
17:09 ~ 29 آگوست 2010

سلام با رتبه 19829 نرم افزار جایی میشه قبول شد؟
———————-
مدير سايت:احتمالش خيلي كمه ولي بازم اميدوار باشيد.

سمانه
17:22 ~ 29 آگوست 2010

سلام
چندمین باره که کامنت می ذارم،
من رتبه م 643 شده و یه ترم از کاردانیم مونده، با توجه به اصلاحیه ای که گذاشتن و ظرفیت تو نیمسال دوم گذاشتن آیا می تونم قزوین یا قم(غیرانتفاعی) قبول بشم؟( رجا، علامه رفیعی، غزالی) قزوین—-(شهاب دانش- قم)
—————
مدير سايت:امكانش هست قبول بشيد.

ریحانه
17:32 ~ 29 آگوست 2010

سلام من 7195 شدم میتونم آمل، علوم فنون، رجا یا اشرفی اصفهانی قبول شم لطفا راهنمایی کنید ؟؟
گه نه پس کجا؟
التماس دعا از شب زنده دار ها
———————————-
مدير سايت:متاسفانه خير

مینا
17:48 ~ 29 آگوست 2010

پس چرا جواب منو ندادین؟

فاطمه
18:07 ~ 29 آگوست 2010

با سلام، خواستم ببینم چه موقع ظرفیت دانشگاه ها اعلام میشود قبل از تعیین زمان انتخاب رشته یا بعد از آن

yedokhtare khob
20:09 ~ 29 آگوست 2010

سلام zz جان به نظر من صد در صد جهاد همدان بهتره

امیر
20:20 ~ 29 آگوست 2010

با سلام یک سوال داشتم؟؟؟؟؟؟؟؟
من اصلا امسال یک دقیقه هم نخوندم و بهمن 89 کاردانی را تموم می کنم (الان ترم سه هستم )و رتبم هم شش هزار شده بچه ها می گند که غیر انتفاعی نیم سال دوم را بزنی قبولی (با اصلاحات جدید رجا رفیعی غزالی) ولی بهتر نیست که سال دیگه شرکت کنم از این می ترسم که سال دیگه ظرفیت ها کمتر بشه و بازم با رتبه بالا غیر انتفاعی قبول بشم.
به نظرتون چه کار کنم- با تشکر

رها3
20:23 ~ 29 آگوست 2010

سلام … ممنون از زحماتی که میکشین
من برای انتخاب دانشگاه بین جهاد دانشگاهی اصفهان و علوم و فناوری سپاهان نمیدونم که کدوم رو باید انتخاب کنم و چون شنیدم که جهاد سخت میگیره به دانشجو زیاد مایل نیستم که اونجا رو انتخاب کنم اما میخواستم ببینم اگه واقعا مزیتی داره نسبت به بقیه موسسه های غیر انتفاعی ، انتخابش کنم … ممنون

امیر
20:24 ~ 29 آگوست 2010

اگر غیر انتفاعی قبول بشم و نروم سال دیگه برام مشکل ایجاد نمی شه

این سوال را چند نفر دیگه پرسیدند
——————-
مدير سايت: خير مشكلي پيش نمياد.

ناشناس
20:31 ~ 29 آگوست 2010

در جواب به zz………………………

ميشه گفت جهاد بهتر از توسعه ست. از نظر آموزشي هم بهتره حداقل ساختمونش قابل تحمل.گزينه بهتري نسبت به توسعه ست.

به اميد قبولي

سوال
20:39 ~ 29 آگوست 2010

اقا با رتبه 4800 زند شیراز می آرم

yedokhtare khob
20:58 ~ 29 آگوست 2010

سلام دوستان رتبه های زیر 2000 حتماً به رجا قزوین هم فکر کنید که خیلی توپه
زهرا جون من تا جایی که خوندم دانشگاه ابهر زنجان ساختمون خیلی خرابی داره اما اساتیدش رو نمیدونم
ساحلجونم شما اگر روزانه هم قبول نشدی علم و فرهنگ و رجا قزوین رو حتماً اگر ساکن تهرانی بزن.
lilia جون شما هم به هیچ وجه به فکر انتقالی نباش که نمیدن مگر پارتی به ضخامت بسیار زیاد داشته باشی مهمان هم به سختی میدن چون این دانشگاه ها به نفعشون نیست دانشجو از دست بدن.

سیاوش…
21:02 ~ 29 آگوست 2010

سلام من الکترونیک 850 شدم واسه انتخاب دانشگاهی که سطح علمی بالاتر داره موندم با توجه به اینکه جهاد اصفهانم اضافه شده !لطفا این دانشگاهایی که میگم رو به ترتیب سطح علمیشون بگید کدوم بهتره.ممنون از لطفتون.
سجاد-مشهد/شمال-آمل/جهاد اصفهان و همدان

س .ت
21:16 ~ 29 آگوست 2010

سلام، یه سوال دارم خواهشا جواب بدین،
من ساکن تهرانم و یه ترم از کاردانیم مونده.
با رتبه ی 600 می تونم غیر انتفاعی رجا تو قزوین قبول بشم؟؟ رشته م کامپیوتر هستش. آیا می شه متوسط هزینه تو یه ترمش رو هم بهم بگین؟؟ که حدودا چقدر می شه؟

زهرا
21:30 ~ 29 آگوست 2010

سلام
شیعه هرجاپاگذاردباعلی ست اول وآخرکلامش یاعلی ست
بی نهایت ازآقاپیمان،تشکرمیکنم وامیدوارم به حق این شبای قدرهرچی ازخدامیخوادبهش بده همینطور برابچه های فنی(مهندسین جامعه خوب بایدحداقل خودمونو که تحویل بگیریم،مثل اینکه جزخودمون کسی به فکرمافنی ها نیست.)
باباورودی های 86 آموزشکده زینب کبری همدان ایول،ترکوندیما سراغ دارم ازبچه های کلاسمون حتی رتبه زیر100هم آوردن والبته تک رقمی هم داریم توبچه ها.
من خودم درگیراستخدامی آموزش وپرورش شدم نتونستم بخونم،یک ماه کنکورخوندم بعدشم ول کردم وبرااستخدامی خوندم،مرحله اول استخدامی شکرخداقبول شدم تاخواستم مطالب کنکورروجمع بندی ومرورکنم دقیقاان چندروزی که برااین کارگذاشته بودم خوردبه مرحله دوم استخدامی،ولی به هرحال 1000وخورده شده رتبه م،الانم به قول بچه های قزوینی کلاسمون اگه ریانباشه میخوام برم مراسم شب قدرازهمگی التماس دعادارم،براخودم ودوستام دعاکنید ایشالامرحله دوم استخدامی قبول شیم تابلکه سال دیگه باسهمیه فرهنگیاالکی الکی قبول شیم روزانه!!!!!!!!!!!خدایا یعنی میشه ماهم جزاین مفدخوراشیم!!!!!!!!!!!!!!!!

helidor
22:21 ~ 29 آگوست 2010

اقا پيمان خواهش ميكنم جواب بدين اين چندمي كامنته

من رتبم 8500شده چقدر امكان داره سمنان قبول شم
————————–
مدير سايت:احتمالا قبوليد.

salam
22:49 ~ 29 آگوست 2010

سلام من رشتم عمران با ارزوي موفقيت براي شما
من در كارنامه گرايش 1و2و3 را با رتبه 1000 قبول شدم اما در فرم انتخاب رشته گرايش مجاز را فقط 1 ذكر كرده 2و3 انتخاب كنم يا نه خواهشا در همين جا جوابم را بدهيد چون زياد از سايت متوجه نيستم با تشكر

بهم میگن دانشجو
22:50 ~ 29 آگوست 2010

سلام
آقا پیمان جان عزیزت زود جواب بده که حسابی در گیرم
سازمان سنجش که هر چی میزنگیم جوابگو نیستند

سوالم اینه آیا من که الان دانشجوی کاردانی به کارشناسی در دانشگاه علمی کاربردی هستم و ترم یک هستم و این مهر ماه ترم دو میشم اگه دوره مجازی نرم افزار قبول بشم میتونم از دانشگاه علمی کاربردی انصراف بدم و برم دانشگاه قبولی جدید؟

جوابببببببب بدیددددددددددددددد!!!!!
————————-
مدير سايت: همون علمي كاربردي بخونيد بهتر از دانشگاه مجازي.

golbar
23:14 ~ 29 آگوست 2010

با رتبه 15979 مي شه دانشگاه غيرانتفاعي قبول شد جواب بدين حياتي است
————————
مدير سايت: بله قبول ميشيد.

لاله
23:18 ~ 29 آگوست 2010

سلام … من بومی شیرازم با رتبه 2200 توروخدا بگید شیراز قبولم؟
اخه خیلی ها از من تعداد و رتبشون بالاست شیراز زدند /// ممنون اگه جواب بدید
———————-
مدير سايت: بله قبوليد.البته غير انتفاعي

رصان
23:24 ~ 29 آگوست 2010

سلام بر اقا پيمان گل
واقعا خسته نباشيد ممنون از اين همه لطف و محبتي كه در حق ما بچه هاي كارداني انجام مي ديد و تشكر مي كنم بابت اطلاعات جامعي كه در رابطه با پذيرش موسسات در اختيار ما قرار داديد .

يك سوال اقا پيمان ممنون مي شم جواب بديد :

من رتبه ام 11000 شده از استان گلستانم
به نظر شما ايا با اين ربطه مي تونم غيرانتفاعي ميردادماد يا غير انتفاعي لقمان حكيم اق قلا رو قبول بشم ؟

بازم سپاسگزارم اقا پيمان .
———————–
مدير سايت: بله قبول ميشيد.

سخت افزار
23:42 ~ 29 آگوست 2010

التماس می کنم جوابه منو بدین

می خواستم ببینم من با رتبه 8043 سخت افزار شمال آمل علوم فنون علامه محدث نور یا یکی از دانشگاه های شمالو قبول میشم
——————————–
مدير سايت: احتمالش خيلي خيلي كمه.

bebmax
23:46 ~ 29 آگوست 2010

سلام آقا پیمان من رتبم 69 شده آیا سبزوار قبول میشم؟
انتخاب های بهتری هم وجود داره ؟
ممنون میشم جوابم رو بدین
بازم از سایت خوبتون ممنونم
————————
مدير سايت: بله به احتمال زياد.

jj
23:46 ~ 29 آگوست 2010

با عرض سلام و خسته نباشید.

با 11000 سخت افزار قزوین یا آبیک قبول میشم؟
——————–
مدير سايت: خير متاسفانه.

Raoul
23:55 ~ 29 آگوست 2010

سلام به همه و امیدوارم همتون قبول بشید..

من رتبم 7859 هست..

میخواستم بدونم توی خود اصفهان میتونم در بیام؟

اگه هم در میام موسسه اش هم سخت گیر نباشه که بهتر..

rain girl 68
00:26 ~ 30 آگوست 2010

آقا پیمان روی چه حسابی به من گفتی ابرار رو نزنم؟؟؟ همه به من میگن این تهرانه. پس خوبه. حتما بزنش.
الان من چه جوری به خوانوادم بگم که خوب نیست؟ چه دلیلی بیارم؟
شما از کجا مطمئنی؟
حالا با توجه به اینکه جهاد اصفهان پذیرش میکنه، قبل از اهواز بزنمش؟ یا اینکه صرف نمیکنه؟ بابا من از هرکسی میپرسم میگه این اهواز خراب شده نمون. به درد نمیخوره. رتبت حیفه.
شما چی میگی؟
توروخدا جواب منو زود بده.
خیلی لطف میکنی.

تينا
00:28 ~ 30 آگوست 2010

با عرض سلام و خسته نباشيد
ببخشين مي خواستم بدونم من با رتبه ي 9613 مي تونم از علم و فن اروميه قبول بشم .
و همچنين با رتبه ي 3385 در سخت افزار ميشه به شهر اروميه اميدوار باشم .
با تشكر از زحمات شما

افشار
00:30 ~ 30 آگوست 2010

مدیریت محترم سایت کارشناسی
جناب آقای پیمان
احتراماً به استحضار میرساند بابت آپ تو دیت بودن و زحمات بی شائبه، دمتان جیز
1- بارتبه 6970 در گرایش یک و رتبه 3602 گرایش دو، آیا اگه تمام غیر انتفاعی های قزوین رو برای نرم افزار بزنم، امکان قبولی هست؟
2- امکان انتقالی در دانشگاه های غیر انتفاعی وجود دارد؟
3- طبق حساب کتاب خودم، شهریه نرم افزار نزدیک به 500 تومن میشه.
چون سازمان رنجش گلابی و عوامل مربوطه، عوض سرمایه گذاری در جهت توسعه دانشگاه های دولتی، اومدن سهمیه روزانه و شبانه رو هم حذف کردند و حق انتخاب رو برای ما فقط غیر انتفاعی قرار دادند و بس.
حالا میخواستم مزنه رو برای دانشگاه آزاد رشته نرم افزار بدونم. اگه لطف کنی حدودش هم بگی ممنون میشم.این درسته که بالای یک میلیونه؟
اگه سوالارو جواب دادی که دمت جیز اگه هم حالشو یا وقتشو نداشتی بازم دمت گرم

Sina
00:32 ~ 30 آگوست 2010

سلام جناب پیمان و،پیشاپیش از اینکه زمانی را برای پاسخ گویی به سوالات بنده صرف میکنید متشکرم.
بنده برای مهر ماه 9 واحد برای کاردانی پیشرو دارم، شنیدم اگر واحد ها کمتر از 10 تا باقی مانده باشه میشه نیم سال اول رو انتخاب کرد میخواستم مطمین بشم که من قادر به انتخاب دانشگاه در دوره اول میباشم ؟
لطفا راهنمایی فرمایید
رتبه بنده 329 هستش

آرش
00:48 ~ 30 آگوست 2010

بچه ها اینو در نظر داشته باشید که پاسخ دادن به همه‌ی سوالای شما از طرف مدیر سایت سخت و حتی گاهی غیرممکنه. اگه سری به forum سایت بزنید سوال و جواب دیگران رو می بینید که ممکنه سوال شما هم بین اون ها باشه. ضمن این که می تونید سوالتون رو اونجا مطرح کنید و دیگران جواب می دن.

لینک فروم:

http://forum.karshenasi.com

za
01:19 ~ 30 آگوست 2010

سلام آقا پیمان، واسه سومین بار دارم سوال می کنم…لطف کنین واسه اولین بار هم که شده جواب سوالم رم بدین…با رتبه 198، روزانه کجا رو میارم…مسافت واسم فرقی نداره…فقط بیارم…سبزوار مشهد رو میارم…
—————–
مدير سايت: بله احتمال قبوليتون هست.

سوسن
01:35 ~ 30 آگوست 2010

salam toroKHODA javabe mano bedid man daram sekte mizanam ba 3176 khayame mashad ghabul misham ya na?
————————-
مدير سايت: بله قبول ميشيد.

AfSaNeH
01:43 ~ 30 آگوست 2010

سلام

می خواستم بدونم با رتبه 22350 در گرایش نرم و 12050در گرایش سخت می تونم قبول شم؟ کجا رو بزنم که احتمال قبول شدن رو داشته باشم؟کاردانی من نرم افزار بوده ولی رثبه سخت افزارم بهتر شده. لطفا راهنمایی کنید.

دختر کنکوری اهوازی
02:31 ~ 30 آگوست 2010

با سلام آقا پیمان
خسته نباشید
خیلی ممنوننننننننننننننننننننننننننننننننننننن راهنماییم کردید
مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
من انتخاب شهرمو امشب انجام دادم امیدوارم قبول بشم نرم افزار چونکه اهواز رشته نرم افزار داره
خودم علاقه به سخت افزار دارم ولی اجازه نمیدن برم شهرستان.
خدایا و همه دوستانم در این سایت خواهشمندیم به همین شبهای عزیر قسمت میدم که تو شهرهای خودمان قبول بشویم الهی آمین.
تشکری دوبار پیمان جان موفق باشی امیدوارم هر چی از خدا بخوای نصیبت شود.

آبتین
03:08 ~ 30 آگوست 2010

سلام
آقا پیمان دو باره comment میذارم لطفا زود جواب بدید
با رتبه 1700 میشه علوم و فنون بابل یا شمال آمل قبول شد ؟

نا شناس
03:16 ~ 30 آگوست 2010

سلام
قابل توجه کسایی که می خوان نهاوندو بزنن.
امروز رفتم موسسه امید البته توضیح ندم بهتره خیلی افتضاح بود در حد مهد کودک باز صد رحمت به مهد کودک
یه خونه اجاره کردن امسشو گذاشتن موسسه

س
06:26 ~ 30 آگوست 2010

سلام بر اهل سلام
میشه بگید بین این دانشگاههای مشهد کدومشون بهترن؟! (اسرار، توس، اقبال، سلمان، فردوس، مطهر)
ممنون از لطفتون.
——————–
مدير سايت: اقبال به مراتب خيلي بهتر از بقيه گزينه هاست.

کاوه
07:13 ~ 30 آگوست 2010

سلام

با 777 نرم افزار تهران میتونم قبول شم ؟

با تشکر

سجاد
08:12 ~ 30 آگوست 2010

سلام به آقا پیمان

ممنون که سوال و جواب دادین

یکم اطلاعات درباره ورودی نیم سال اول و دوم می خواستم

چون من الان فارغ التحصیل شدم . می خواستم بدونم اگه نیمه دوم قبول شم . می تونم ثبت نام کنم ؟؟؟؟ با توجه به اینکه 6 ماه مرخصی بعد از فارغ التحصیل من آذر ماه تمام می شه . مشکل خدمت نداره ؟؟؟؟؟؟

خواهش می کنم جواب بدین

ممنونم

قاسم
08:37 ~ 30 آگوست 2010

سلام آقا پیمان, خیلی چاکریم
من 7835 شدم میتونم زند شیراز قبول شم لطفا راهنمایی کنید ؟

ممنونم از شما به خاطر زحماتی که واسه ما میکشید.امیدوارم خداوند به شما اجر فراوان بده.ا

امیر
08:39 ~ 30 آگوست 2010

– درصورت انصراف دانشجويان، مبلغ ضرر و زيان توسط مؤسسه مطابق با ضوابط وزارت علوم، حقيقات و فناوري دريافت خواهد شد.

اولا خواهش می کنم جواب امیر را در کامنت بالا بدهید و دوما اگر نیم سال دوم قبول بشم و نرم مشکلی درست نمی شه
سوما در مورد غیر انتفاعی های قزوین اگر می توانید بیشتر توضیح دهید
با تشکر

الی
08:46 ~ 30 آگوست 2010

الی :

آقا پیمان از زحمات و وقتی که به خاطر بچه های فنی می زارید واقعا ممنون
می شه خواهش کنم جواب من رو هم بدید …
من رتبه ام شده 10500 نرم افزار ساکن تهرانم می خواستم بدونم به نظر شما من یکی از شهرهای استان مازنداران قبول می شم ؟؟؟؟ و رتبه سخت افزار هم شده 4000 با سخت افزار چی نزدیک تهران کجا قبول می شم؟ اصلا 4000 برای سخت افزار خوب هست ؟؟

فرناز
09:00 ~ 30 آگوست 2010

سلام
وای وای واااااااااااااااااااااااااااای
یعنی امسال دانشگاههای غزالی و رجا و علامه رفیعی قزوین نیم سال اول پذیرش ندارن؟ 🙁
من با رتبه 3407به این دانشگاهها امید داشتم.
مدیر محترم لطفا جواب بدید.

سعید
09:18 ~ 30 آگوست 2010

سلام :
با عرض خسته نباشید من رتبم 7400در رشته نرم افزار شده ،میخواستم بدونم با این رتبه کرمانشاه قبول میشم.لازم به ذکره که کرمانشاه 3 مرکز جهاد دانشگاهی،شهیدرضایی و زاگرس پذیرش داره لطفا جواب بدین خیلی واسم مهمه ممنون میشم.

مونا
09:43 ~ 30 آگوست 2010

من پارسال با رتبه 6000 سخت افزار دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی قبول شدم

قابل توجه دوستان دانشگاه ایوانکی و گرمسار برای تهرانی ها سرویس ایاب و ذهاب داره و خیلی راحت میتونید صبح بروید و عصر برگردید

dw
09:46 ~ 30 آگوست 2010

تورو خدا جوابم رو بدین من در دانشگاه غیر انتفاعی 2 ترم متوالی مشروط شدم تورو خدا به من بگید ایا من را از دانشگاه اخراج می کنن
معدل کلم 10 به بالا ست و از 34 واحد انتخابی 13 واحد قبولی دارم

ایا با تعهد میتونم به درسم ادامه بدم
تورو خدا جواب بدین

دنیا
09:53 ~ 30 آگوست 2010

ببخشید میشه هم سخت افزار بزنیم هم نرم افزار؟
——————-
مدير سايت: بله امكانش هست.

آنيتا
10:08 ~ 30 آگوست 2010

سلام خوبيد تر خدا شما كه جواب همه رو ميديد به جز من بگيد با رتبه 11400 ميتونم جهاد دانشگاهي يزد قبول بشم

a???s
10:19 ~ 30 آگوست 2010

آيا موسسه هايي كه شانس قبولي ايمون كمه رو توي انتخاب ها مون بياريم؟

ساناز
10:20 ~ 30 آگوست 2010

سلام توی اصلاحیه کد بعضی از دانشگاه های قزوین (نرم افزار)عوض شده مثلا رجا از 2516 به 2756 تغییر پیدا کرده
ظرفیتشم کم شده
برای اطمینان بیشتر میپرسم یعنی باید این کد های جدید رو انتخاب کنیم؟؟

الهام.د
10:32 ~ 30 آگوست 2010

سلام
خسته نباشيد آقا پيمان
جواب منو ندادين طبق معمول
خودم هيچ خواهرم با رتبه 79 بهترين انتخابش چي ميتونه باشه؟؟؟؟؟؟
خيلي مهمه خواهشا جواب بدين!!!
برا 704 چي ؟ بهترين انتخاب چيه؟؟؟ ساكن خرم آباديم.
جواب بدين لطفا

ناشناس
10:34 ~ 30 آگوست 2010

اگر امکان داره از هزینه های سر سام آور دانشگاه مجازی شیراز هم بگید که به چه شکله؟

حامد
10:56 ~ 30 آگوست 2010

سلام من آقا پیمان گل میتونی بهم بگی با رتبه 1776 رجا قزوین قبول میشم؟یا هر نیمسال دومی.ممنونم عزیزم

تارا
11:08 ~ 30 آگوست 2010

خواهش می کنم جواب بدید……………….
دعاتون می کنم در این شبها
با رتبه 8000 خورده ای با توجه به افزایش ظرفیت می شه قزوین یا ساوه قبول شد ؟ احتمال داره ؟

lilia
11:09 ~ 30 آگوست 2010

سلام، خسته نباشيد
به نظر شما امسال با توجه به اينكه مؤسسه‌هاي غيرانتفاعي پذيرش بيشتري دارند ممكن است مؤسسه غيرانتفاعي كارون اهواز امسال آخرين رتبه پذيرش را تغيير دهد.؟؟
رتبه من 9986 در گرايش اول و 7536 در گرايش دوم شده.
خواهش مي‌كنم اگر در اين زمينه اطلاعي داريد مرا راهنمايي فرماييد.
همچنين در مورد مهمان و انتقالي با توجه به اينكه من مشغول بكار در “اهواز” هستم و همچنين فقط من با خانواده‌ام زندگي مي‌كنم و بقيه خواهر برادرهايم در اهواز نيستند.

milad
11:14 ~ 30 آگوست 2010

سلام خسته نباشید من رتبم شده 2744 می خواستم بدونم تو این مراکزی که می گم قبول میشم یا نه
رجا قزوین (نیمه دوم)
علامه رفیعی (نیمه دوم)
غزالی قزوین (نیمه دوم)
شهاب دانش قم (نیمه دوم)
لطفا منو راهنمایی کنید

تارا
11:14 ~ 30 آگوست 2010

خواهش می کنم جواب بدید……………….
دعاتون می کنم در این شبها
با رتبه 8000 خورده ای با توجه به افزایش ظرفیت می شه قزوین یا ساوه قبول شد ؟ احتمال داره ؟
———————–
مدير سايت: احتمالش كمه.

نیوشا
11:15 ~ 30 آگوست 2010

سلام .من با رتبه 1362 نرم افزار غیر انتفاعی لیان بوشهر قبول می شم؟
———————-
مدير سايت: بله به احتمال زياد.

فرهاد
11:44 ~ 30 آگوست 2010

سلام اقا پیمان من با 760 شانس قبل شدن در دانشگاه روزانه شهر خودمونو دارم؟

آبتین
11:47 ~ 30 آگوست 2010

سلام
ببخشید آقا پیمان این ظرفیت های جدیدی که اعلام کردن چجوریاست یعنی موسسه هایی مثل رجا قزوین،شهاب دانش قم ،علامه رفیعی و غزالی قزوین فقط نیمسال دوم میگیرن یا هم نیمسال اول و هم نیمسال دوم ؟ سهمیه نیمسال اولشون حذف شده یا نه؟

reza
12:05 ~ 30 آگوست 2010

سلام آقا پيمان. تشكر از زحمات زيادتون. من رتبم شده 640 مي خواستم شما يا يكي از بچه هاي اصفهان واضح بگه كه جهاد دانشگاهي بهتره يا اشرفي. هر كي واسه خودش در مورد اين دو تا يه چيزي ميگه. تورو خدا جواب بدين. اين ايميل منه هر كه كه ميدونه اطلاعاتي داره بفرسته. بازم ممنون آقا پيمان
baran6141@yahoo.com

سپیده
12:16 ~ 30 آگوست 2010

سلام یکی از دوستام که پارسال جهاد دانشگاهی همدان قبول شده بود رو دیروز دیدم گفت که 9000 هم داشتند….چطوریه؟شما از کجا مطمئنید؟اگر پارسال تکمیل ظرفیت می اومد خیلی خوب میشد.امیدوارم امسال بازی در نیارند برامون.بابت ارسال بسته ممنون.گرچه هنوز نرسیده

در ضمن zz جهاد همدان رو از دست نده.ساختمان جدیدش واقعاً مثل دانشگاه شده.مثل اون موقع نیست که توش کاردانی گرفتیم.جاش هم ماشین خور تر و سر راست تره تا توسعه روستاها.اگه رتبه ات اجازه میده درنگ نکن اول جهاد همدان.ایشالله که همکلاس شیم اونجا….

me
12:27 ~ 30 آگوست 2010

سلام
ببخشید اگه کسی مجازی شیراز قبول بشه ونره محرومیت داره.
——————-
مدير سايت: خير

زهرا
12:28 ~ 30 آگوست 2010

بازم سلام،تشکرازجوابی که گذاشتی yedokhtar khob
حدس میزنم ازهمکلاسیا یاحداقل زینب کبری ی هستی!!!!نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انتخاب شهرمن بارتبه 1000وخورده دقیقا بستگی به نتیجه استخدامی داره،گفتن 15 مردادجوابمامیاد،نمیدونم کی براانا15 مردادمیشه،شایدم منظورشون 15 مردادسال آینده ست!!!!!!!!!!!!!!!کسی یه پارتی یاواسطه،یا کسی رونداره تااسامی پذیرفته شدگان استخدام آموزش وپرورش همدانو بدونه،تامن تکلیفم مشخص شه براانتخاب شهر؟؟؟خواهش میکنم کمکم کنید آقاپیمان ودوستای خوبم.
آرزوی موفقیت تک تک جوونای کاری وفنی.

ریحانه
13:07 ~ 30 آگوست 2010

سلام
یه سری از ترازها رو داشتم گفتم شاید براتون جالب باشه:
سینا-کاشان:8136 عقیق- شاهین شهر:8544 آرادان-آرادان:8217 استانه اشرفیه:10014
منبع: http://www.tourani.ir
میشه سوال منم جواب بدین، من 2500 سخت افزار و 7195 نرم افزار اوردم کدوم انتخاب کنم بهتره ؟؟؟
کاردانیم نرم افزار هست. ممنون

za
13:38 ~ 30 آگوست 2010

سلام آقا پیمان، واسه چهارمین بار دارم واستون پیام میدم، لطفا جوابم رو بدین… با رتبه 198 روزانه کجا رو میارم، فاصله واسم مطرح نیست…سبزوار رو میارم… ممنون میشم اگه جواب بدین………….

reza
15:43 ~ 30 آگوست 2010

سلام آقا پيمان. بازم تشكر از زحماتي كه ميكشي. ميدونم اين چند روز سرت خيلي شلوغه ولي ميخواستم بدونم اطلاعات بيشتري در مورد جهاد دانشگاهي و اشرفي اصفهاني ندارين؟ معرفي موسسات غير انتفاعي اصفهان كه تو سايته قديميه. بازم ممنون كه به فكر مابچه هاي كارشناسي ناپيوسته هستين. منتظر جوابتونم

ناشناس
15:43 ~ 30 آگوست 2010

من رتبم 8500 اميدي هس سمنان قبول شم تورو خدا جواب بدين

SAEIAN
15:48 ~ 30 آگوست 2010

سلام
من در گرايش سخت افزار رتبه 14328 آوردم.
مي خواستم بدونم اصلا هيچ اميدي به قبوليم هست يا كه نه؟؟؟؟؟
ممنون ميشم اگه جوابم بدين.
————–
مدير سايت :احتمالش خيلي كمه.

الهه
16:03 ~ 30 آگوست 2010

سلام،خسته نباشید
من هر چی میپرسم کسی جوابمو نمیده
خواهش می کنم بگید با رتبه 1051 ابرار قبولم ؟
منتظر جوابم !
راستی س.ت شهریه رجا هر ترم حدود 600 هزار میشه.

نغمه
16:12 ~ 30 آگوست 2010

سلام و خسته نباشی
میخواستم بدونم با رتبه 9878 احتمال قبولیم در اصفهان هست
ممنون

احسان از مشهد
16:34 ~ 30 آگوست 2010

سلام خدمت مدیر محترم سایت
با توجه به این که می دونم واقعا سرتون شلوغه ولی از شما خواستارم لطفا جواب بنده را بدهید
من با رتبه 11400 گرایش سخت افزار امکانش هست جایی قبول بشم ؟ چه مشهد ویا هر شهر دیگر
————–
مدير سايت : بله احتمالش هست قبول بشيد.

محمد رضا
16:55 ~ 30 آگوست 2010

سلام من با رتبه 468 بومی تهران (مرد) میتونم علم و فرهنگ قبول بشم . سپاسگذارم
————–
مدير سايت : احتمالش كمه چون ظرفيت دانشگاههاي تهرانه بيشتر به فرهنگيا اختصاص داده شده.
و اكثرا علم و فرهنگ رو انتخاب ميكنن.

میلاد میداوودی
17:32 ~ 30 آگوست 2010

سلام آقا پیمان حال هی جوابمونو نده ،بعده این دو سه سالی که کامنت میزارم دست درست!(قبلا با علا،عطا خانعمو، میلاد ،ابی)

یه سوال دارم ازت :با رتبه 4416 احتمال قبولی تو امین هست؟

دمت قیژ

تينا
17:58 ~ 30 آگوست 2010

سلام آقا پيمان خسته نباشين
ببخشين كه دوباره مزاحمتون مي شم چون واسم خيلي مهم اگه امكان داشته باشه بگين كه من با رتبه ي 9650 مي تونم از علم و فن اروميه قبول شم يا نه ؟
يه دنيا ممنون از زحمات تون كه لطف مي كنين و وقتتونو برا ما مي زارين خدا عوض كارتونو تو زندگي و تحصيل تون بده .

ربکا
18:53 ~ 30 آگوست 2010

سلام من خیلی سوال کردم اما هیچ کدوم رو جواب ندادی ……… خواهش میکنم یک کمکی بکن آیا آزمون علمی کاربردی آبان ماه قطعی هستش .؟؟ من جزوه های سایت رو دارم جزوه سایت رو بخونم یا کتاب رو ؟ البته سراسری رتبم 20000 شد برای همین دارم آماه میشم برای علمی کاربردی . خواهش میکنم کمکم کن….. مرسی

omid
18:56 ~ 30 آگوست 2010

سلام خسته نباشید من شنیدم مجازی شیراز شامل معافیت تحصیلی نمی شه می خواستم بدونم چقدر صحت داره ؟

حسين سندان
18:56 ~ 30 آگوست 2010

من رتبه 8 الكترونيك و آوردم و در پوسته خودم نمي گنجم..
با آرزوي موفقيت

حامد
19:14 ~ 30 آگوست 2010

امکانش هست با رتبه 1770 شهاب قم قبول شد؟؟

mohi
20:21 ~ 30 آگوست 2010

با عرض سلام خدمت آقا پیمان
میخواستم بدونم سطح علمی دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران بیشتره یا دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل ممنون میشم اگه جواب بدین یا فرقی با موسسه غیره انتفاعی علم و فن ارومیه داره و ارزش این رو داره که از استان آ.غربی به اون دانشگاهها برم
میبخشید سوالم یه کمی زیاد شد

قیصر
20:48 ~ 30 آگوست 2010

سلام پیمان جان
ما که انتخاب رشته هم کردیم با اجازت اما یه چیز به دلمون موند
اونم اینه که شما لا اقل یه جواب بدین
واصلا بدو بیراه بده فقط ما این مدیر سایت رو زیر پی ام ببینیم و دلمون نشکنه
فدات

azams
20:55 ~ 30 آگوست 2010

آيا موسسه هايي كه شانس قبولي ايمون كمه رو توي انتخاب ها مون بياريم؟

ahmad
21:38 ~ 30 آگوست 2010

سلام میخواستم ببینم با رتبه 32000 میشه جایی قبول شد تورو خدا کمک کنید مرسی

هانی
21:49 ~ 30 آگوست 2010

سلام !لطفا بفرماییدنمره سخت افزاربالاتره یا نرم افزاروتوی انتخاب رشته اول کدوموبایدبزنم درضمن من توی سخت افزار8700ونرم افزار11500آوردم احتمال قبولی توی کرمانشاه و کاشان رودارم یانه؟

اکرم
21:52 ~ 30 آگوست 2010

سلام
با 1200 رجا قزوین قبول میشم؟
————-
مدير سايت : بله احتمالا قبول ميشيد.

CLS
22:02 ~ 30 آگوست 2010

از همه خواهش میکنم اگه کسی فقط قصد انتخاب داره و اگه قبول بشه نمیره اینکارو نکنه.
بخصوص دانشگاه های روزانه

khasteye konkoor
22:28 ~ 30 آگوست 2010

سلام سلام آبتینجون تو بیشک قبولی
سخت افزار آقا سال پیش یکی از دوستای من با ده هزار صنعتی قاءم قاءمشهر قبول شد اما دانشگگاه بسیار بسیار بسیار خیلی خیلی بدی هست.
الی جونجونجونم تو صد در صد طبرستان چالوس برات بهترین انتخاب هست که بیشک قبولی

آرش
22:32 ~ 30 آگوست 2010

حق ما فنی ها رو خوردن. آخه خوب می دونستن که دیوار ما فنی ها کوتاه تره. خوب می دونستن که اگه این کارو بکنن صدای کسی هم اگه در بیاد به گوش کسی که دستش به جایی برسه نمی رسه. کسی هم بازخواست نمی شه. 55 درصد داوطلبای کنکور سراسری (رشته‌های نظری) امسال توی کنکور قبول شدن. اینو از خودم نمی گم. آماری که خودشون بیان کردن اینو می گه:
” رييس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: “ظرفيت پذيرش دانشجوي کارشناسي در سال جاري حدود 755 هزار نفر است و به اين ترتيب بيش از 55 درصد شرکت کنندگان در کنکور سراسري 89 در دانشگاه ها پذيرفته خواهند شد.” “محمدحسين سرورالدين” روز پنجشنبه در جريان بازديد از حوزه امتحاني آزمون سراسري سال 89 در دانشگاه علم و صنعت ايران در جمع خبرنگاران افزود: “با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در سال هاي اخير، رقابت از سطح داوطلبان به سطح دانشگاه ها کشيده شده است و دانشگاه ها براي جذب دانشجويان مستعدتر با يکديگر رقابت مي کنند.”” منبع خبر: سایت http://www.asriran.com.

از طرفی ما کاردانی های کامپیوتر، بین حدود 55 تا 60 هزار که شرکت کننده داریم، حدود 9500 نفرمون باید برن غیر انتفاعی! کمتر از 200 نفر هم روزانه! نزدیک به 200 نفر هم شبانه! اونم روزانه و شبانه‌ی شهرستان هایی که بعضی هامون اصلاً نمی دونیم کجای نقشه‌ی ایران قرار دارن. آخه این کجاش عدالته؟!!!!

دانشگاه خوبه ای که می تونیم قبول شیم رجاییه!!! اغلب رقابتمون برای اینه که موسسه‌ی غیرانتفاعی ای که قبول می شیم ساختمانش شکل دانشگاه داشته باشه که دلمون خوش باشه که دانشجوییم. نه این که یه مهدکودک و دبستان و آپارتمان رو کرده باشن موسسه‌ی غیر انتفاعی!
بیایید یه فکر اساسی کنیم. هر کسی هر پیشنهادی داره بیان کنه. فقط petition اینترنتی فایده ای نداره. یه فکر دیگه ای کنید. شاید زنگ زدن به تلویزیون در برنامه‌های پخش زنده بتونه اینا رو رسوا کنه. از ما که امسال باید هر جور شده قبول می شدیم که گذشت. باید صدای اعتراضمونو به گوش دیگران برسونیم. تا کی دست روی دست بذاریم؟؟؟ حداقل حق کسانی که سال آینده کنکور کارشناسی ناپیوسته دارن بیشتر از این ضایع نشه. اونا هم دوستای ما هستن.

ahmad
22:38 ~ 30 آگوست 2010

سلام آقا پيمان ميشه راهنماييم كني من رتبه نرم افزارم شده 17000 وسخت افزار هم 7000 برم سخت افزار بهتره يا نرم افزار؟بازار كاري سخت افزار چه طوره؟
————
مدير سايت : فرقي نميكنه بهتره طبق علايقتون انتخاب كنيد.

hadi
22:41 ~ 30 آگوست 2010

من با 12000 هزار سخت افزار غیر انتفاعی خراسان
قبول شدم.

دختر کنکوری اهوازی
23:28 ~ 30 آگوست 2010

سلام آقا پیمان
خسته نباشید
ببخشید ما کنکوری ها با این سوالات خستتون کردیم خدا رو شکر احوال ما را درک می کنید

آیا اگه دانشگاه غیر اتنفاعی قبول شویم و نرویم باید خسارت بدیم ؟

ممنون آقا پیمان
————-
مدير سايت : خير

سوسن
23:31 ~ 30 آگوست 2010

با رتبه 3176 غیرانتفاعی خیام قبولم؟

حسین
04:48 ~ 31 آگوست 2010

سلام لطفا در مورد چگونه شهرها را بر چه اساسی و اول یا آخر انتخاب کردن آیا فرق دارد توضیح دهید؟

abtin
05:32 ~ 31 آگوست 2010

سلامآقا پیمان
خسته نباشید
واسه بار سومه که کامنت میذارم
با رتبه 1700 میشه علوم و فنون بابل یا شمال آمل قبول شد ؟
آخه ظرفیت های روزانه شبانه پارسال نصف شده نمیشه بر مبنای پارسال انتخاب کرد.

پانیذ
07:13 ~ 31 آگوست 2010

با سلام وخسته نباشید.رتبه 5900 غیر انتفاعی شیراز میاره.خواهش میکنم جواب بدین.با تشکر

niloofaar
08:05 ~ 31 آگوست 2010

آقا پیمان میشه بگی چرا کامنتمو نمیذاری جواب که نمیدی من با اون نیلوفری که 8500 شده نیستم
اصفهانی ام رتبه ام 6144 شده میتونی کمکم کنی یا نه ای بابا مردم از بس امودم تو سایتو هیچ جوابی پیدا نمی کنک واسه کامنتم ایندفعه ام که دیگه کلا کامنتمو نزدی >>>>>
جواب میخوام
به نظرت با 6144 امکانش هست با افزایش ظرفیت صفاهان اصفهانو بیارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میثم
08:21 ~ 31 آگوست 2010

باسلام حضور محترم مدیر سایت :
می خواستم بدونم که من میتونم هم از نیمسال اول انتخاب کنم و هم از نیم سال دوم . ( فارغ التحصیل هستم ) مرسی .

اعتراض
10:04 ~ 31 آگوست 2010

سلام
بچه ها هنوز واسه اعتراض دیر نیست
یه کاری بکنید

اعتراض
10:07 ~ 31 آگوست 2010

سلام
بچه ها هنوز واسه اعتراض دیر نیست
یه کاری بکنید

کافیه با 20:30 تماس بگیریم بگیم پیگیر بشن
چرا زدن زیر حرفشون

زهرا
10:19 ~ 31 آگوست 2010

سلام آقاپیمان،خداقوت تاکاربه قسم وقسم کاری نکشیده خواهش میکنم این یه بارم که شده بگوکه این زمانی که براانتخاب شهردادند تاساعت 24 سه شنبه ،امکان داره که تمدیدبشه؟؟واگه امکانش هست چقدردیگه وقت اضافه میشه؟؟ اخه میخوام تاآخرین لحظه ها انتخاب شهرنکنکم تاشایدنتیجه استخدامی آموزش وپرورش همدان مشخص بشه.شدیداانتخاب شهرم بسته به نتیجه استخدامی داره.

آرزو
12:17 ~ 31 آگوست 2010

سلام.جواب منو ندادید که من با رتبه 4366 در استان مازندران که بومی هستم آیا علوم فنون قبول میشم یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟!!! توروخدا جواب بدید با این کاری که اینا کردن سهمیه روزانه رو کم کردن شبانه سهم فرهنگیان شده من قبول میشم؟؟

اهورا
12:44 ~ 31 آگوست 2010

سلام ریکا خانوم به نظر من هیچ چیز جای کتاب رو نمی گیره این جزوه در صورتی موثره که کتاب رو خوب خونده باشی یک دور که کتاب رو بخونی خیلی بهتره از این جزوه ها

acm
14:48 ~ 31 آگوست 2010

من که رتبم بیست شده نمی دونم کجا بزنم با این اوضاع ..ری.شما رو به خدا قسم میدم به همین برنامه های تلوزیونی مثل بیست وسی و… زن بزنید

hasmafar
15:04 ~ 31 آگوست 2010

سلام
سال دیگه کنکور کاردنی به کارشناسی برگزار میشه ؟
خواهش می کنم از بچه های سایت هرکدوم اطلاعاتی دارن به بنده بدن
با تشکر از آقا پیمان

پریسا
16:11 ~ 31 آگوست 2010

سلام،خسته نباشید
میخوستم بدونم با رتبه 12800میتونم در موسسه غیر انتفاعی اسوه تبریز قبول بشم؟
لطفا جواب بدین

میلاد میداوودی
16:18 ~ 31 آگوست 2010

پاسخ:

میثم : بله

اعتراض: همش کشکه خودمونم سوزونیم فایده نداره

آرزو: احتمالش کمه ، رتبتون بد نیست گزینه های دیگه ای هم انتخاب کنین!

hasmafar: ان شا الله اما به روزانه یا شبانه دلخوش نباش

سوسن: احتمالا اما ریسک نکن و چند گزینه دیگه هم انتخاب کن

niloofaar: احتمال داره . غیر انتفاعی های دیگه استان رو هم انتخاب کنین.شاهین شهر را احتمالا بیارین! فولاد شهر هم هنوز مشخص نیست چون اولین باره نرم ارائه میده ، من خودم هم امین رو زدم رتبمم 4416

abtin: به احتمال زیاد.

ahmad: ما شا الله ! غیرحضوری شیرازو هم بزنین شاید شدین.

حامد: احتمال زیاد. اگه تهروونی ها هجوم نیارن به قم!

نغمه: احتمالش کمه. اطراف اصفهانو بزنید.

پانیذ: احتمالا اما ریسک نکنید و اطراف شیراز رو هم بزنین

azams: اگه 50 تا اولویت رو پر میکنین(بر اساس علاقتون) نزنین اما اگه پر نمیشه انتخابشون ضرری نداره

acm: بیست و سی هم خفه خون گرفته! توکلتون به خدا باشه

از کلیه دوستان خواهش می کنم جاهایی که میدونن نمیرن را نزنن چون حق دیگرانو ضایع میکنن. تکمیل ظرفیتی در کار نیست

اکرم
16:38 ~ 31 آگوست 2010

آقا پیمان سلام
رجا قزوین که گفته امکانات خابگاهی نداره یعنی حتی خودگردانم معرفی نمیکنه؟اطلاعی دارین؟
اگه نداشته باشه من با 1200 اگه قبول شم نمیتونم برم….افسوس

اکرم
18:01 ~ 31 آگوست 2010

آیا رجا قزوین خابگاه خودگردان یا پانسیون معرفی نمیکنه؟

دختر کنکوری اهوازی
20:33 ~ 31 آگوست 2010

با سلام دوستان
من اولین شهر برا سخت افزار غیر انتفاعی دهخدا قزوین انتخاب کردم امروز داشتم پیاموتونو می خوندم دیدم خیلی ها از این دانشگاه ناراضی هستند اگه شخصی اطلاعات کاملی از این دانشگاه داره لطفآ پیام بذاره یا به ایمیل بفرسته ممنونننننننننننننننن میشم.

masoomeh_9863@yahoo.com

با تشکر از آقا پیمان خسته نباشی

helidor
22:40 ~ 31 آگوست 2010

يكي به من كمك كنه من ثبت نام كردم ولي حالا ميخوام اولويتامو تغير بدم چي كار كنم بچه ها

ss
23:29 ~ 31 آگوست 2010

جواب اقا sina:
منم 9 واحد ديگه دارم تموم كنم. ميشه يكي بگه كه ميتونيم يه ترم رزرو كنيم؟ شنيدم كه بستگي به دانشگاه مقصد داره كه اجازه رزرو بده يا ن!

محمد
13:30 ~ 1 سپتامبر 2010

سلام

niloofaar خانم شما كه اصفهاني هستين ميشه يكم از سپاهان و صفاهان بگين كدومش بهترن؟
خواهش مي كنم .

niloofaar
17:57 ~ 1 سپتامبر 2010

سلام
اگه به ساختمان و معماری دانشگاه و تیپ و قیافه با دانشگاه فکر میکنی سپاهاهنو بزن اگه نه صفاهان
صفاهانو منم فقط تعریفشو شنیدم با اینکه همسایه دانشگاهم اما از نزدیک داخل کلاسا نرفتم فقط شنیدم میگن دو سه تا از استاداش هیئت علمی دانشگاه اصفهانن و وضعیت درسی توش بد نیست!!!!! اما بهت بگم بنا و نقش و معماری و از این حرفا توش خبری نیست
سطحش بعد از جهاد و اشرفی خوبه !!! به نظر من با سپاهنم تو یه رده است اگه رتبت میکشه ومشکل نداری بوای دوتا دانشگاه

محسن_ تاکستان
18:10 ~ 1 سپتامبر 2010

سلام
به نظرتون با رتبه 485 امکان قبولی در دانشگاه روانه هست
منتظر جواب آقاب مدیر هستم

میلاد میداوودی
18:21 ~ 1 سپتامبر 2010

پاسخ:

دختر کنکوری اهوازی:
شما که گفتین اجازه نمیدن برین شهرهای دیگه!
امیدوارم غیرانتفاعی های خوزستان رو بیارین چون واقعا ارزشو نداره برین یه استان دیگه.

اکرم: زمانی که شهرستان قبول میشید امیدی به خوابگاه و پانسیون نداشته باشین

melika
19:27 ~ 1 سپتامبر 2010

salam.man shakhsan be sazman sanjesh zang zadam.daneshgahai mesl reja,dehkhoda,ghazali,rafiei ham nim sal aval daran ham nim sal dovom.nimsal dovom ham ezafe shode.

دختر کنکوری اهوازی
23:26 ~ 1 سپتامبر 2010

پاسخ :
میلاد میداوودی:
هنوزم سر حرفم هستم خانواده اجازه رفتن به شهر دیگر رو نمیدن امیدم به اینه که نرم افزار قبول بشم انتقالی بگیرم
اگه سخت افزار قبول بشم نمیرم فقط میخوام قبول بشم به خانوادم بگم قبول شدم شما اجازه رفتن ندادید
ممنون از امیدواری شما خوشحال شدم.

آقا پیمان خسته نباشییییییییییییی

بنفشه
23:52 ~ 1 سپتامبر 2010

بچه ها چرا ساکت نشستین؟!! مشغول انتخاب رشته ای که برین یه موسسه به دردنخور؟
بیاین اعتراض کنیم توروخدااااا

ali
02:02 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام آقا پیمان
با عرض پوزش خواستم بدونم من با رتبه نرم افزار 19930 میتونم امید داشته باشم .
با تشکر از زحمت کشان این سایت
————–
مدير سايت : وضعيت شما مشخص نيست.احتمالش كمه.

ali
02:05 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام آقا پیمان
با عرض پوزش خواستم بدونم من با رتبه نرم افزار 19930 میتونم امید داشته باشم .
با تشکر از زحمت کشان این سایت

زهرا
06:52 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام
ممنون میشم جواب بدید
من با مدرک کاردانی در کنکور پایه شرکت کردم و الان دانشجوی ترم 4پیام نور هستم امسال هم مجاز به انتخاب رشته شدم0واحدهایی از کارشناسی که در پیام نور گذروندم رو غیرانتفاعی تطبیق میده واسم؟
خواهشا جواب بدید

nima
12:50 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام آقا پيمان، خسته نباشيد. فكر ميكنم الان سرتون خلوت‌تر شده باشه.
خواهش ميكنم جوابم را بديد:
“ممكنه من با رتبه 9986 بتونم غيرانتفاعي كارون اهواز قبول بشم”؟؟؟

محمد
14:13 ~ 2 سپتامبر 2010

ممنون niloofaar خانم .

محمد
15:00 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام
به نظرتون من با رتبه 11400بومی می تونم دانشگاه غیر انتفاعی صائب ابهر قبول بشم و اگر نه نزدیکترین دانشگاهی که به (ابهر)که می تونم قبول بشم را لطف کنید بگید؟

Danger
16:30 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام . خسته نباشید به همه دوستان و مدیر سایت

فرهاددد
17:32 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام”من با 760 روزانه سيرجان قبول ميشم شبانه جطور؟در ضمن بومي هستم
————-
مدير سايت : احتمال اينكه شبانه قبول بشيد هست.

محسن_ تاکستان:
18:46 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام
اقا پیمان مثل اینکه اگه عین بقیه قسم ندیم حواب مارو نمیدید
خواهشا بگید با رتبه 485 امکان قبولی در دانشگاه روانه (حتلا هر جا که شد) هست یه نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//
منتظر جوابم
————–
مدير سايت : بله امكان اينكه روزانه قبول شيد هست.

سعید
19:40 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام
یه بار دیگه هم پیام دادم ولی جواب ندادید خواهش میکنم بگین با رتبه 7400میتونم غیر انتفاعی کرمانشاه قبول بشم؟

بهنام
21:10 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام.
من مد كنكور كارشناسي ناپيوسته 89 در رشته عمران رتبه 1821 آوردم . به نظر شما من ميتوانم عمران-عمران روزبهان ساري قبول شوم .
لطفا كمك كنيد .

Danger
21:29 ~ 2 سپتامبر 2010

سلام.آقا پیمان میتونم ازت خواهش کنم بگی که : با رتبه 5553 نرم افزار میتونم یکی از غیر انتفاعی های شیراز قبول شم؟

عليرضا
05:52 ~ 3 سپتامبر 2010

سلام پيمان جان.حاجي اين بار دوم برات comment ميزارم ولي حتي نشونشم نميدي.من به جوابت احتياج دارم. من نيمسال دوم نرم افزار با رتبه تقريبا5000 ميشه رجا-علامه رفيعي-غزالي قزوين يا شهاب دانش قم قبول شم.برام سرنوشت سازه.خواهش ميكنم جوابمو بدي.همينجا جواب بدي ممنونم.
————-
مدير سايت : رجا خير.اما امكان قبولي تو علامه رفيعي و غزالي هست.

امين
14:17 ~ 3 سپتامبر 2010

با عرض سلام و خسته نباشيد

ببخشيد من يه سواله خيلي مهم دارم و خيلي ممنون ميشم ازتون اگه جواب سوالمو بديد

من سخت افزار رتبه 9300 رو آوردم
مي خواستم بدونم با اين رتبه موسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي همدان قبول ميشم

با تشكر از زحمات شما

سوسن
15:38 ~ 3 سپتامبر 2010

سلام با این کامنت خواستم تشکر کنم از مدیر سایت
🙂

مریم
16:28 ~ 3 سپتامبر 2010

سلام پیمان جان من رتبم 700 شد گفتی رجا رو می آرم حالا استخدام آموزش و پرورشم قبول شدم میگن رجا برنامش طوریه که هر روز کلاس میزارن؟اینا با هم تداخل پیدا میکنن واقعا رجا این جوریه؟من باید چه کنم خیلی سر در گمم.

Danger
16:30 ~ 3 سپتامبر 2010

سلام.دوباره میگم : با رتبه 5553 نرم افزار میتونم یکی از غیر انتفاعی های شیراز قبول شم؟
———
مدير سايت : احتمالش كمه.

اکرم
18:04 ~ 3 سپتامبر 2010

دوستان عزیز چرا کسی از کوثر قزوین نمیگه؟ من انتخاب اولمو زدم اونجا. نکنه مشکلی داره؟
لطفا اگه کسی اطلاعی داره بگه…من کاردانی مو دولتی سبزوار بودم

hamed
21:56 ~ 3 سپتامبر 2010

سلام آقا پیمان
خواستم بدونم من با رتبه 24000 نرم افزار میتونم امید داشته باشم
———-
مدير سايت : متاسفانه خير.

hamed
21:58 ~ 3 سپتامبر 2010

سلام آقا پیمان
خواستم بدونم من با رتبه 24000 نرم افزار میتونم امید داشته باشم

a
22:14 ~ 3 سپتامبر 2010

parsal doostam ba 41000 mashhad ghabul shod

میردار
22:24 ~ 3 سپتامبر 2010

سلام آقا پپیمان
خسته نباشی من رتبه نرم افزارم 20017 شده 50 انتخواب کردم که از شهرهای که ساله گذشته که ترازشون دوازده هزار تا میثاق رفسنجان که پانزده هزار بود انتخواب کردم …
آقا پیمان امیدی هست؟

جلال
23:00 ~ 3 سپتامبر 2010

جلال

پاسخ به دوستان:

امین: احتمالش خیلی کمه.
سعید: اره کرمانشاه قبولید.
محمد : ابهر احتمالش نیست وتنکابن قبول میشید.
پریسا: تبریز قبول نمیشید.
آرزو: علوم و فنون احتمال زیاد قبولید
به امید موفقیتتون.
کاری داشتید اس بدید: 09368539458

سوسن
23:36 ~ 3 سپتامبر 2010

چرا جک میگه این آقا یا خانم a :))
من پارسال 17000 شدم مشهد قبول نشدم بعد دوست ایشون با….41000 ( تازه پارسال تا 40000 مجاز بودش فقط)

آرش
23:43 ~ 3 سپتامبر 2010

آقا یا خانم a:
پارسال آخرین رتبه‌ی مجاز در سهمیه‌ی آزاد (نرم افزار) 42969 بود!! چطور این دوست شما با رتبه‌ی 41000 مشهد قبول شد؟!!!

معتصم
23:50 ~ 3 سپتامبر 2010

سلام دوباره
cمياد يا c++و آيا رذ هم مياد
خيلي ممنون ميشم جوابم را بدييد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
—————
مدير سايت : ++ c

dady
10:59 ~ 4 سپتامبر 2010

salam man parsal saveh ghabol shodam ama be khatere inke saveh shahre khooby nabod enseraf dadam az hamatoon mikham deghat konid ta mesle man nashid

محسن
11:55 ~ 4 سپتامبر 2010

مي خواستم بپرسم من كه الان ترم 3 كارداني هستم چه جوري درس بخوانم كه هم بتونم كه درس دانشگاه و هم درس كنكور كارشناسي را بخوانم كه انشاالله رتبه خوبي را به دست بيارم

بهنام
12:33 ~ 4 سپتامبر 2010

سلام آقا پیمان
می خواستم بدونم من با 4500 دانشوران تبریز قبول میشم.اخرین رتبه ی قبولی پارسالش 5500 بوده.
مرسی
————–
مدير سايت : بله به احتمال زياد.

سعید
15:28 ~ 4 سپتامبر 2010

پاسخ:آقا جلال
سلام
دمت گرم بازم شما دوستای خوب یه جوابی به آدم میدین و ما رو امیدوار میکنین .مدیریت سایت که بی خیال ما شده و جوابی به ما نمیده

میلاد میداوودی
17:15 ~ 4 سپتامبر 2010

پاسخ:

nima: با یه کمی خوش شانسی چرا که نه!

محسن: یه برنامه تپل بریز و بهش عمل کن .سطح خوندنت رو هم بسته به رتبه مد نظرت تنظیم کن. یه کمی پشتکار داشته باش و به نظر من درس های کنکوری رو توی ترم آخر بگیر.

hamed: احتمالا مجازی شیراز.

میردار: با یه کم شانس، شاید.

بنفشه: ان شاءالله درست میشه. ناراحت نباش.

a: ببین چه جوری داغ بچه ها رو تازه کردی!

هومان
19:44 ~ 4 سپتامبر 2010

سلام
من رتبه 10000 سخت افزار آوردم.توی انتخابمم اکثر شهرستنهای دور که غیر انتفاعی بودنو زدم.فکر می کنید شانسی واسه قبولی داشته باشم؟؟؟
————-
مدير سايت : بله امكان قبوليتون هست.اميدوار باشيد.

niloofaar
21:51 ~ 4 سپتامبر 2010

خواهش میشه !!!!!!
شماهم میخوای هم دانشگاهی ما بشی ؟؟؟؟
رتبه ات چند بوده؟؟؟
من خودمو جز موسسه صفاهان حساب میکنم
آخ که با رتبه ای که آوردم واقعا این اعتمادبه نفس خنده داره 🙂

بنفشه
23:49 ~ 4 سپتامبر 2010

بچه ها اگر اعتراض نکنیم سال دیگه بدتر می کنند!!

asal
00:14 ~ 5 سپتامبر 2010

با رتبه 3806 جهاد دانشگاهی کرمانشاه قبولم؟سریع الجواب /دوستان اگر کسی کرمانشاه قبول شد به من ایمیل بزنهه ممنون

آلمان
08:47 ~ 5 سپتامبر 2010

با رتبه 4800 می توان به قبولی در شیراز امیدوار بود

سپید
13:20 ~ 5 سپتامبر 2010

سلام خسته نباشید با رتبه 5900 میشه از تبریز قبول شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 🙁

armin
14:17 ~ 5 سپتامبر 2010

سلام/ميخواستم بدونم با 22000ميشه هر جايي قبول شد؟حتي زاهدان؟تكميل ظرفيت چِي؟
————-
مدير سايت : متاسفانه خير.

nima
14:43 ~ 5 سپتامبر 2010

ميلاد ميداوودي عزيز، مرسي كه جوابم رو دادي. ولي من بدشانسم.

میلاد میداوودی
14:55 ~ 5 سپتامبر 2010

پاسخ:

سپید: احتمالا بله.

آلمان: بله.اگه اتفاق عجیبی نیفته.

asal: به احتمال زیاد.

بنفشه: چیکار میکنن! هم چارتا سهمیه روزانه و شبانه رو هم بردارن خیالمون راحت شه.

میردار
20:54 ~ 5 سپتامبر 2010

آقای میداوودی ممنون از این که جواب دادین

میردار
20:55 ~ 5 سپتامبر 2010

آقای میداوودی ممنون از این که جواب دادین

سوسن
22:34 ~ 5 سپتامبر 2010

نتایج نهایی چه تاریخی تقریبا میاد؟

مهرداد
03:36 ~ 6 سپتامبر 2010

سلام مدیریت محترم سایت اقا پیمان با 37000 امیدی به قبولی نیست نه؟

حدیث
12:20 ~ 6 سپتامبر 2010

باسلام و خسنه نباشید .لطفا جواب سوالمو بدید و اگر بتونید برای ایمیلم ارسال کنید ممنونم.
رتبه من 16700است ایا احتمال قبولی را دارم
50 انتخاب رشته کردم از جمله مجازی شیراز را ممنونم میشم جوابشو برام ارسال کنید

armin
13:56 ~ 6 سپتامبر 2010

مرسي پيمان جان/ولي حتي به شانس هم نميشه اميد داشت؟

میلاد میداوودی
23:16 ~ 6 سپتامبر 2010

پاسخ:

سوسن: گفتن اواخر شهریور اما احتمالا میشه اوایل مهر.

مهرداد: نه متاسفانه!

حدیث: غیر انتفاعی های سطح پایین رو شاید بیارین. مجازی شیراز هم احتمالا قبولید.

armin: البته ، شاید به احتمال کم مجازی شیراز

سوسن
00:36 ~ 7 سپتامبر 2010

ممنون از آقا میلاد بابت پاسخ ها
آقا نمییییی خواااام قبول نیست اصلا من بازی نیستم D:
مدیر سایت که اطمینان داد که قبولم ….. ):

سوسن
01:42 ~ 7 سپتامبر 2010

ممنون از آقا میلاد بابت پاسخ ها
آقا نمییییی خواااام قبول نیست اصلا من بازی نیستم D:
مدیر سایت که اطمینان داد که قبولم ….. ):

نيلوفر
22:33 ~ 7 سپتامبر 2010

سلام بچه ها من دوباره اومدم……
اقا پيمان مردونگي كن جواب ما رو هم بده

EHSAN
09:47 ~ 8 سپتامبر 2010

سلام.ممنون از سایت خیلی خوبتون.
خواستم بپرسم که با رتبه 6326 میشه غیر انتفاعی زاگرس کرمانشاه قبول شد؟ممنون میشم اگه جواب بدین

bad shans
13:33 ~ 8 سپتامبر 2010

سلام آقا پیمان
خسته نباشید خواستم بدونم با رتبه نرم افزار20020 شده امیدی هست .
با تشکر از زحماتتان…
————–
مدير سايت : نميخام نااميدتون كنم اما احتمالش خيلي خيلي كمه.

سهیل
18:47 ~ 8 سپتامبر 2010

سلام آقا پیمان.ممنون که به سوالا جواب میدین.
من که بی خیال فکر کردن به دولتی و غیر انتفاعی شدم ):
اگه ممکنه بگین زمان ثبت نام برا کاردانی به کارشناسی آزاد امسال کیه؟
خواهش میکنم هر موقع خبر دار شدین اعلام کنید.
یک دنیا سپاس.
—————-
مدير سايت : زمان ثبت نام آزاد مهر ماه خواهد بود.بله حتما از طريق سايت اعلام خواهد شد.

مصطفي
01:28 ~ 10 سپتامبر 2010

سلام.خسته نباشيد. لطف مي كنيد اگه جواب بديد. من رتبم نرم افزار 18268 شده. اميدي هست؟ هر جايي؟

lilia
12:35 ~ 10 سپتامبر 2010

سلام آقاي پيمان عزيز، حتي توي اين سايت هم پارتي بازي ميشه، به يكي جواب ميديد به يكي ديگه نه، لطفاً خداييش بهم جواب بديد:
ميخوام بدونم اميدي هست با رتبه 9986 در گرايش اول و 7536 در گرايش دوم غيرانتفاعي كارون اهواز قبول شد. با توجه به اينكه امسال پذيرش غيرانتفاعي بيشتر شده!!
—————-
مدير سايت :بله احتمالا قبول ميشيد.

Ehsan
15:13 ~ 10 سپتامبر 2010

اقا بيمان نميخاد جواب ما رو بده!يكي به من بكه با رتبه ٦٢٣٦ ميشه غير انتفاعي زاكرس كرماشاه قبول شد?ممنون ميشم اكه جواب بدين
———–
مدير سايت : بله قبوليد.

مصطفي
18:19 ~ 10 سپتامبر 2010

خوي چي مي شد جواب منو با اون دو نفر كه جواب داديد ميداديد. خوب منم از نگراني دارم مي ميرم. تورو خدا جواب بديد. خواهش مي كنم. من رتبم نرم افزار 18268 شده. اميدي هست؟ هر جايي؟ چند درصد؟
—————
مدير سايت : احتمالش خيلي كمه!

soofi
19:17 ~ 10 سپتامبر 2010

پیمان جان یه کمک فوری به من میدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من انتخاب رشتمو همون روز اول کردمو بعدم دیدم دیگه امکان ویرایش نیست!
با 393 علم و فرهنگ ر و زدمو بعدم سبزوار بعدم رجا قزوین
نمیدونم چرا انقد افتضاح انتخاب کردم!!!!! حالا نمیخوام برم رجا .روزانه گلستان و قو چان رو ترجیح میدم.
چکار کنم پیمان؟؟؟؟؟ یه راه حل بده plzzzzzzzzzzzz
—————-
مدير سايت : هيچ راهي نيست!ديگه انتخابتون رو كردين!

مصطفي
00:12 ~ 11 سپتامبر 2010

من شرمندم كه مزاحم مي شم ولي خودتون اول اين تاپيك گفتيد تا رتبه هاي 18 ، 19 هزار احتمال قبولي وجود داره. يعني اميدوار نباشم؟ اميدوارم جواب بديد.

علیرضا ح ک
00:24 ~ 12 سپتامبر 2010

آقا پیمان تورو خدا جوابمو بدین من با 7200 تو دانشگاه شمال آمل قبول میشم؟

سعید
02:56 ~ 12 سپتامبر 2010

ســـــــــــــــــلام به همه ومــــــــــــــــدیر
میخواستم بدونم با افزایش سهـــــــــمهیه های دانشگاه های غیر انتفایی مثل خیام و خراسان و… من با رتبه 5000 خـــــــــــــــــــیام قبولم ؟؟؟
————–
مدير سايت : خير متاسفانه.

آرزو شیروانی
09:47 ~ 13 سپتامبر 2010

من رشته هنر رتبه 9000 قبول شدم دانشگاه هنر شیراز یا ارم شیراز قبول میشم ؟؟؟؟

هومن
01:18 ~ 14 سپتامبر 2010

سلام آقا پیمان.من با رتبه 6400 در گرایش سخت افزار چند درصد احتمال قبولی در یکی از غیرانتفاعی های اصفهان(سپاهان یا صفاهان)را دارم؟

اگه جوابم را بدید بسیار ممنون می شم.

فرشاد
23:32 ~ 15 سپتامبر 2010

سلام دوست عزیز من رتبه ام در نرم افزار 4300 شده می خواستم بدونم که با این وضعیت اعلام سهمیه های جدید شانسی برای قبولی در مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني دارم یا خیر اگر دارم چند درصد احتمال می دهید اینطور شود؟

lilia
09:36 ~ 18 سپتامبر 2010

پاسخ آقا فرشاد:
احتمال زياد قبوليد. چون آخرین رتبه قبولی در غيرانتفاعي غياث‌الدين جمشيد كاشاني در سال گذشته 4613 بوده است.

سامان
00:00 ~ 19 سپتامبر 2010

سلام
امروز فردا نتایج میاد و من آخره استرسم!!
می خواستم بدونم با 10 هزار نرم افزار و 17 هزار سخت افزار میشه مشهد قبول شد؟
من همه ی غیر انتفاعی های مشهد رو زدم!!
هم سخت افزار و هم نرم افزار.
امیدی هست؟

ناشناس
09:55 ~ 19 سپتامبر 2010

با عرض سلام خدمت مدير سايت ميخواستم بدونم بارتبه14419 گرايش سخت افزار هيچ كدوم از غير انتفاعي هاي كرمان قبول مي شوم ؟باتشكر

غزل
10:40 ~ 19 سپتامبر 2010

رتبه ی من 7390 نرم افزار و 8800 سخت افزار شده به نظرتون کجا قبول می شم؟من ساکن خرم ابادم متاسفانه شهری مثل خرم اباد حتی یه دونه موسسه ی غیر انتفاعی ام نداره!!ترو خدا اقا پیمان جواب من و بدید ، ممنون میشم

ساسان
17:13 ~ 20 سپتامبر 2010

خیلی ممنون !
به کمک خدا و به خاطر راهنمایی های شما من تونستم دانشگاه قبول بشم !

سجاد
14:05 ~ 24 سپتامبر 2010

سلام و خسته نباشید به مدیر محترم میخواستم بدونم که آیا تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برگزار میشه یا نه خیلی مهمه چون اگه ندونم باید برم سربازی لطفا جواب را به ایمیلم بفرستید.تشکر

babak
01:04 ~ 25 سپتامبر 2010

سلام برای قبولی از دانشگاه تهران باید رتبم چن باشه

مرضیه
10:16 ~ 28 سپتامبر 2010

توروخداجواب بدین دفترچه دانشگاه ازاد کی میاد؟
من اق قلا سخت افزارقبول شدم کسی هست باابهریاقزوین عوض کنه؟
09191841483

مونا
10:01 ~ 2 اکتبر 2010

سلام تروخدا جواب منو بدید خواهش می کنم تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی کی میاد؟دانشگاه مجازی شیراز اعلام تکمیل ظرفیت میکنه؟خاهش میکنم خبرشو به من بدید

سها
10:43 ~ 2 می 2011

سلام
خسته نباشيد
براي نقل و انتقال دانشو بايد به كدوم سايت مراجعه كنم؟
ممنون

بهنام محسنی
08:45 ~ 2 آگوست 2011

سلام علیکم , برای قبول شدن در دانشگاه صدرا تهران باید رتبه ات چند باشد ؟

ممنون می شوم اگر پاسخ دهید .

مهناز
02:44 ~ 25 آگوست 2011

سلام میخواستم بونم رتبه ی من 13000 بیاد دانشگاه صایب ابهر قبول میشم؟

arian
17:15 ~ 27 آگوست 2011

salam khaste nabashin…man rotbam omade 11183…reshtamam omrane…torokhoda bem komak konin to entekhabe reshte…mikhastam bedoonam man ba in rotbe kodum daneshgahaye mazandaran mitoonam ghabool sham??

پيام
22:34 ~ 27 آگوست 2011

سلام
من رشته كامپيوتر مي خونم آ يا مي شه با رتبه 16هزار در نرم افزار قبول شد.من در استان اردبيل هستم؟؟

الناز مهربان
14:12 ~ 28 آگوست 2011

زهرا السادات
سلام بر مدير محترم سايت هميشه فعال
خيلي عالي كار كردين آقاي پيمان عزيز، حتي توي اين سايت هم پارتي بازي ميشه، به يكي جواب ميديد به يكي ديگه نه، لطفاً خداييش بهم جواب بديد:

رتبه من در سهميه 1045 شده و بدون سهميه 10190 نمره 630 ميخواستم بدونم با توجه به اينكه من الان در تهران شاغل هستم .آيا در تهران يا اطزاف تهران قبول ميشم يا نه ؟
و اينكه شهريه دانشگاه مجازي شيراز در رشته نرم افزار يا سخت افزار چقدر است؟آيا براي انتخاب رشته جاي معتبر رو ميشناسيد تهران ( شهريه اش برام خيلي مهمه
مرسي و تشكر از اين همه لطف و محبت تون
ناناز شما الناز
————
مدیرسایت : اصلا بحث پارتی بازی نیست تا وقتی ظرفیت ها مشخص نشده نمیشه گفت با چه رتبه ای کجا میشه قبول شداگر به کامنتا هم نگاه کنید میبیند که همه این سوال رو پرسیدن و نمیشه به دروغ گفت که کی کجا قبول میشه!

طراوت+محبت
16:51 ~ 28 آگوست 2011

سلام آقا پیمان
امیدوارم همیشه برقرار باشید.
من رتبم 7388 شده اهل کرمانشاهم دوس ندارم زاگرس یا شهید رضایی برم میخوام یکی از موسسه های همدان انتخاب کنم به نظرتون میارم خواهش میکنم کمکم کنید درسته رتبم اصلا خوب نیست ولی سطح علمی برام خیلی مهمه….
آقا پیمان خواااااااااااااااهش میکنم خیلی زود زاهنماییم کنید…
———-
مدیر سایت : صبر کنید تا ظرفیتهای دقیق مشخص بشه

امین
18:07 ~ 28 آگوست 2011

باسلام. ایامن بارتبه 6728میتوانم حسابداری امین فولادشهر-اصفهان قبول شم؟بومی هستم

آرش
23:45 ~ 28 آگوست 2011

با توجه به اینکه امسال آخرین رتبه مجاز 33889 هست و من رتبه 25862 را کسب کردم گرایش نرم افزا غیر انتفاعی جایی قبول میشم؟
ممنون

masoud
13:03 ~ 29 آگوست 2011

سلام خسته نباشید…
رتبه من تو نرم افزار 951 شده و تو سخت افزار 174 به نظر شما بهترین جایی که میتونم قبول بشم کجاست؟؟؟؟
لطفا راهنماییم کنید .ممنون…
——— l
مدیر سایت : رتبه سخت افزارتون خیلی خوبه اما متاسفانه دانشگاه های دولتی رشته سخت افزار رو پذیرش ندارند.رتبه نرم افزارتونم که امکان قبولی در روزانه نیست مگر اینکه شبانه اون هم خیلی کمه احتمالش.

رها
18:46 ~ 29 آگوست 2011

سلام خسته نباشید .میخواسنم ازتون درخواست کنم اگه اطلاعاتی در باره موسسه غيرانتفاعي پارسيان – بيدستان قزوين دارید به بنده کمک کنید و اطلاعاتتون در اختیارم قرار دهید.ممنون

امید
22:20 ~ 29 آگوست 2011

سلام خدمت آقا پیمان ..
من با رتبه نرم افزار:9079 — و سخت افزار:19016
میتونم غیر انتفاعی اصفهان یا شهرکرد قبول شم.بومی اصفهانم.
ترو خدا راهنماییم کن. مرسی

حامد
16:56 ~ 30 آگوست 2011

سلام تراز من 2400 دانشگاه غیر انتفایی شیراز قبول میشم یانه جواب بدین

مهدی
20:44 ~ 30 آگوست 2011

سلام
اخرین رتبه غیرانتفاعی شیراز (پیشتازان) رو نزدید لطفا انم بزنید ولی از دیدن بقیه رتبه ها دلگرم شدم مرسی

تینا
01:09 ~ 31 آگوست 2011

سلام
من اصلا شرایط خوبی تو خونه ندارم
خواهش میکنم جوابمو بدید
رتبه نرم افزارم در سهمیه 20130 بدون سهمیه 20224،سخت افزارم به ترتیب 25936 و26076 شدم.بومی تهران هم هستم
کمکم کنید
خواهش میکنم
اصلا جایی قبول میشم؟
گلپایگان شانس قبولی دارم؟
کجاهارو باید انتخاب کنم که قبول شم؟

دریا
15:44 ~ 1 سپتامبر 2011

سلام با رتبه 10000گرایش سخت افزاراستانهای اطراف خوزستان قبول میشم؟مثلا بوشهر،اصفهان،شیراز.

z
17:25 ~ 1 سپتامبر 2011

سلام
میخواستم توضیحات کاملی درمورددانشگاه رسام کرج بهم بدید؟
واینکه ایارسام خوابگاه هم داره ؟
مرسی

hanni
00:24 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام.
میخواستم بدونم من با رتبه 9200 نرم افزار احتمال قبولی توی دانشگاه صائب ابهر ،فخر رازی ساوه یا سمنان رو دارم؟
خواهش میکنم جوابمو بدین.مرسی.

amir _ helen
13:40 ~ 2 سپتامبر 2011

سلام خسته باشید ببخشید با رتبه 10278 صائب ابهر قبول میشم ؟ لطفا جواب بدید

samin
21:37 ~ 2 سپتامبر 2011

متشکر من با راهنمایی هایی که از شما گرفتم میرم مجازی البته چون شاغلم مجبورم برم مجازی .
ممنون از شما

مریم
12:37 ~ 3 سپتامبر 2011

سلام من رتبه م 25000 به نظر شما تو رشته نرم افزار قبول میشم ؟خواهش میکنم زودتر بهم بگید .ممنونم

آرش
22:05 ~ 3 سپتامبر 2011

ا توجه به اینکه امسال آخرین رتبه مجاز 33889 هست و من رتبه 25862 را کسب کردم گرایش نرم افزا غیر انتفاعی جایی قبول میشم؟
ممنون

ناشناس
13:40 ~ 4 سپتامبر 2011

سلام و من امسال کنکور سراسری دادم میخوتم بدونم با رتبه 37000 علم و فرهنگ قبول میشم؟

نفس
13:31 ~ 5 سپتامبر 2011

رتبه من 10000 اومده من دانشگاه سارویه ساری رشته عمران عمران قبول میشم

اشکان
06:18 ~ 7 سپتامبر 2011

سلام خدمت مدیر عزیز من با رتبه 2696 نرم افزار طبرستان چالوس قبول میشم ؟
——–
مدیر سایت : بله.

آرش
15:00 ~ 10 سپتامبر 2011

امسال آخرین رتبه مجاز 33889 هست و من رتبه 25862 را کسب کردم گرایش نرم افزا غیر انتفاعی جایی قبول میشم؟
این باره سومه که دارم میپرسم و جواب نمیدین…

z
19:34 ~ 10 سپتامبر 2011

لطفااااااااجواب منوبدید.چشم انتظارم
دانشگاه رسام کرج تاچه رتبه ای میگیره؟
من با820رشته معماری اونجاقبولم؟یانه؟

نادر
06:26 ~ 12 سپتامبر 2011

سلام روزتون بخیر خوبین
میخواستم بدونم با رتبه 1400 میتونم در دانشگاه غیر انتفاعی شمال رشته برق قدرت قبول بشم؟؟
بازم ممنونم از بابت زحما تتون

nazi
17:34 ~ 22 سپتامبر 2011

salam man ba rotbe 660 memarie rasame karaj gheire entefayi ghabul shodam vali hija adres ya shomareyi azash gir nayovordam 118 karajam nadasht hata shoma midonid adres ya teli azash?bad in entekhabe 2vomam bud badaz soore age rajayi po sharyati mizadam badaz soore ehtemal nadasht ghabul sham?

نریمان
08:58 ~ 5 اکتبر 2011

سلام اقا پیمان ,من ترم اخر کاردانیم از تهران میخوام واسه کارشناسی غیر انتفاعی خرمشهرو بزنم رشته ماشین ابزار,احتماله قبولیم چقدره؟اخه خییییییییلی استرس دارم ,اونجا خوابگاهم میتونم بگیرم؟جواب بدین خیلی کمکم کریدین,با تشکر