آخرین خبر ها
آمار پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۳ براساس گروه های آزمایشی

در این دوره از آزمون ۴۶۶ هزار و ۸۸۸ نفر پذیرفته شدند که بیشترین میزان پذیرش در دانشگاه پیام نور و کمترین در دوره نیمه حضوری صورت گرفته است. همچنین در میان گروه های آزمایشی با احتساب دوره بیشترین پذیرش در دوره روزانه گروه علوم ریاضی و فنی و کمترین میزان پذیرش در دوره دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی گروه زبان های خارجی انجام پذیرفته است.

 

آمار پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی به تفکیک گروه های آزمایشی در آزمون سراسری سال ۹۳

(اعم از رشته هایی که پذیرش آنها براساس آزمون و سوابق تحصیلی و یا صرفاً براساس سوابق تحصیلی صورت پذیرفته است)

               گروه آزمایشی
رشته‌های تحصیلی
جمع
گروه‌های آزمایشی
علوم ریاضی و فنی
علوم تجربی
علوم انسانی
هنــر
زبانهای خارجی
روزانه
۱۰۷۰۸۱
۴۲۹۸۱
۴۲۰۵۳
۱۷۰۵۴
۲۳۵۳
۲۹۶۲
نوبت دوم (شبانه)
۲۶۶۷۷
۱۲۸۶۲
۵۹۷۱
۶۲۹۰
۶۰۲
۹۵۲
نیمه حضوری
۸۳۸
۷۰
۱۵۳
۴۲۶
۱۸۹
‌دانشگاه‌پیام‌نور
۲۱۰۶۱۰
۳۴۴۴۷
۷۵۸۹۹
۹۲۸۵۲
۱۴۵۱
۵۹۶۱
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۸۵۸۹
۱۶۲۹
۲۸۷۵
۳۷۱۹
۳۶۶
موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی
۱۰۶۲۰۶
۴۸۵۰۹
۳۳۲۸۹
۱۷۴۲۹
۳۰۸۷
۳۸۹۲
دوره های پردیس خودگردان دانشگاههای علوم پزشکی و مجازی
۶۵۶۵
۱۶۴۴
۳۴۲۳
۱۴۹۸
جمع کل پذیرفته شدگان
۴۶۶۸۸۸
۱۴۲۱۴۲
۱۶۳۶۶۳
۱۳۹۲۶۸
۷۴۹۳
۱۴۳۲۲

 

کد رشته تحصیلی و یا رشته محل هایی که در گزینش نهایی آزمون سراسری سال ۹۳ حذف یا اصلاح شده اند:

ردیف
گروه آزمایشی
دوره
رشته های تحصیلی
موسسه
توضیحات
۱
ریاضی و فنی
غیرانتفاعی
۱۲۳۷۸- مهندسی برق
موسسه‌آموزش‌عالی‌غیرانتفاعی‌شهریاران
حذف شد
۲
علوم تجربی
روزانه
۱۹۲۸۵- روانشناسی
دانشگاه لرستان محل تحصیل دلفان
با توجه به عدم پذیرش از جنس زن حذف شد
۳
کلیه‌گروههای‌آزمایشی
غیرانتفاعی
کلیه رشته های تحصیلی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی بهشت پارس- سلمان شهر (مازندران)
حذف شد
۴
علوم تجربی
پردیس
۱۲۰۴۹- پزشکی
علوم پزشکی زنجان
 براساس اعلام موسسات نیمسال پذبرش  از نیمسال اول  سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به دوم تغییر یافت
۵
علوم تجربی
پردیس
۱۲۰۳۰- پزشکی
علوم پزشکی بابل
۶
علوم تجربی
پردیس
۱۲۰۳۱- دندانپزشکی
علوم پزشکی بابل
۷
علوم تجربی
پردیس
۱۲۰۳۲- فیزیوتراپی
علوم پزشکی بابل
۸
علوم تجربی
پردیس
۱۲۰۶۶- پزشکی
علوم پزشکی کاشان
۹
علوم تجربی
پردیس
۱۲۰۷۴- پزشکی
علوم پزشکی گیلان
۱۰
علوم تجربی
پردیس
۱۲۰۷۵- دندانپزشکی
علوم پزشکی گیلان
۱۱
علوم تجربی
روزانه
۱۳۴۴۷-کارشناسی‌ساخت‌پروتزهای‌دندانی
علوم پزشکی یزد
۱۲
علوم تجربی
روزانه
۱۲۰۲۵- پزشکی
علوم پزشکی اصفهان
۱۳
علوم تجربی
روزانه
۱۲۰۲۸- علوم تغذیه
علوم پزشکی اصفهان
۱۴
علوم تجربی
پردیس
کلیه رشته‌های پزشکی و علوم تغذیه
علوم پزشکی اصفهان
۱۵
علوم تجربی
روزانه
۱۱۳۲۳- پرستاری
علوم پزشکی مشهد
 براساس اعلام موسسات نیمسال پذیرش از نیمسال دوم سال تحصیلی۹۴-۹۳ به نیمسال اول تغییر یافت
۱۶
علوم تجربی
پردیس
۱۲۰۶۰- پزشکی
علوم پزشکی شیراز
۱۷
علوم تجربی
پردیس
۱۲۰۶۱- داروسازی
علوم پزشکی شیراز

 

محل تحصیل کلاسهای پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار می شود.

تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان دانشکده علوم پزشکی گراش از تاریخ ۲۹ تا ۳۰ شهریورماه است.

با توجه اعلام دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی (به عنوان ارگان بورس دهنده) در رشته داروسازی (کد ۱۰۷۵۸) دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله از داوطلبان جنس زن پذیرش بعمل نخواهد آمد. ضمناً ظرفیت پذیرش این رشته محل به ۵ نفر از جنس مرد تغییر یافته است.

با توجه به عدم اعلام نتیجه مصاحبه در رشته پرستاری (کد ۱۰۵۸۴) از سوی دانشگاه شاهد، در این مرحله برای این رشته اعلام قبولی نخواهد شد.

تاریخ و محل مصاحبه، معاینه، آزمون عملی و یا علمی و سایر مراحل گزینش رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ (رشته‌های نیمه‌متمرکز دوره‌های روزانه، شبانه «نوبت دوم »، دانشگاه پیام‌نور‌، موسسا‌ت‌آموزش عالی غیر انتفاعی و غیردولتی) به همراه ‌فهرست ‌اسامی ‌و ‌شماره‌ داوطلبی‌ معرفی‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی مذکور تا چند برابر ظرفیت هر رشته از طریق سایت اینترنتی این سازمان در تاریخ ۱۵ مهرماه منتشر خواهد شد.

معرفی‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی مذکور لازم است با توجه به برنامه‌ زمانی اعلام ‌شده و ضوابط مندرج در اطلاعیه‌ای که به همراه فهرست معرفی‌شدگان این قبیل رشته‌ها منتشر خواهد شد، برای شرکت در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته‌های مربوط اقدام کنند.

کارنامه علمی حاوی رتبه داوطلب در هریک از کد رشته‌های انتخابی در بین متقاضیان کد رشته مزبور در سهمیه مربوط، با توجه به نمره کل وی در همان کد رشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته‌شده در هر یک از کد رشته‌های انتخابی و اطلاعات مفید دیگر در دهه اول مهرماه در سایت سازمان قرار داده خواهد شد. اعتراض تا آخر مهرماه به صورت اینترنتی امکان پذیر است.