آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : هوش مصنوعی

۹۸ نظرها

منابع کنکور کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391 اعلام شد

 

1 – زبان تخصصی کامپیوتر ( ضریب 1 )

2 – ریاضیات مهندسی ( ضریب 2 )

3 – محاسبات عددی ( ضریب 2 )

4 – ساختمان گسسته ( ضریب 2 )

5 – شبکه های کامپیوتری ( ضریب 4 )

6 – طراحی الگوریتم ( ضریب 4 )

7 – مدارهای منطقی ( ضریب 4 )

8 – معماری کامپیوتر ( ضریب 4 )

9 – سیستم عامل ( ضریب 4 )

10 – نظریه زبان ها و ماشین ها ( ضریب 2 فقط برای گرایش نرم افزار و هوش مصنوعی )

11 – پایگاه داده ها ( ضریب 2 فقط برای گرایش نرم افزار )

12 – VLSI ( ضریب 2 فقط برای گرایش معماری کامپیوتر )

13 – الکترونیک دیجیتال ( ضریب 2 فقط برای گرایش معماری کامپیوتر )

14 – هوش مصنوعی ( ضریب 2 فقط برای گرایش هوش مصنوعی )

 

۱۰ نظرها

طراحي الگوريتم

مروري بر مطالب مهم در درس ساختمان داده و تكميل نكات ارائه شده در خصوص: استقرا رياضي و روشهاي بازگشتي، پيچيدگي الگوريتمها و آناليز آنها، نمادهاي O، تتا، امگا، o و روشهاي حل مسئله: در هر روشي تعدادي مسئله مهم انتخاب و الگوريتمهاي هر يك گفته شده و اثبات و آناليز گردد. روش مستقيم و حل ( مسائل: ماكزيمم و مينيمم يك آرايه، ضرب دو عدد nبيتي، روش strassen در ضرب ماتريسها، تورنمت بازيها، مرتب كردن براساس QuickSort)، روش برنامه سازي پويا ( مسائل: ضرب ماتريسها، كوله پشتي، مثلث بندي بهينه يك چندضلعي، طولاني ترين زيرترتيب مشترك، حروف چيني يك پاراگراف )، روش حريصانه ( مسائل:‌ مسائل زمانبندي، خرد كردن پول، كدهافمن )، روشهاي مبتني بر جستجوي كامل و تكنيكهاي محدود كردن فضاي جستجو، استفاده از درخت بازي و Pruning، بازيهاي Puzzle، tic-tac-tac روشهاي مكاشفه اي براي حل مسائل مشكل ( مسئله فروشنده دوره گرد ) الگوريتمهاي گراف شامل: روشهاي جستجوي گراف ( عمقي، سطحي ) گرافهاي بدون جهت ( الگوريتمهاي Dijkstra درخت پوشاي مينيمال، اجزا همبند، كاملا همبند و مسائل ديگر ) گرافهاي جهت دار ( الگوريتمهاي Floyd، مرتب كردن Topological، اجزا دو همبند و …) شبكه هاي ماكزيمم جريان و مسائل مربوطه.

مراجع:

1- Neapolitan, Foundations of Algorithms.

2- CLRS) Cormen, leisersen, Rivert, Introduction to Algorithms)

3- Horowitz, Sahni, Fundamental of Computer Algorithms.

4- Aho, Hopctoft, Data Structure & Algorithms.

5- Udi Manber, Introduction to Algorithms.

6- Brassard, Fundamentals of Algorithms

 

اصول طراحي پايگاه داده

مقدمه، معرفي ومرور مباحث ذخيره و بازيابي اطلاعات، مفاهيم و تعاريف مديريت پايگاه داده (تعريف داده و اطلاعات، تعريف پايگاه داده، ضرورت پايگاه داده، استقلال داده اي، مدل هاي مختلف سيستم هاي پايگاه داده)، معماري يك سيستم پايگاه داده (معماري سه سطحي، سطح خارجي، سطح مفهومي، سطح داخلي، مدير پايگاه داده و مدير داده، مدير ارتباطات داده اي)، مدل هاي مختلف سيستم هاي پايگاه داده (مدل سلسله مراتبي، مدل رابطه اي، مدل شبكه اي)، مدل رابطه اي پايگاه داده ها(رابطه يا جدول، جداول مبنا و غيرمبنا، زبان پرس و جو)، عناصر مدل رابطه اي (دامنه، رابطه و انواع آن)، جامعيت مدل رابطه اي(كليد كانديد، كليد اوليه، كليد رقيب، كليد خارجي و قواعد آن، تهي بودن كليد خارجي و كليد اوليه) ، جبر رابطه اي، حساب رابطه اي، زبان SQL، وابستگي تابعي (تعريف، وابستگي هاي جزئي، بستار مجموعه اي از وابستگي ها، مجموعه كاهش ناپذير از وابستگي ها)، نرمال سازي(1NF, 2NF, 3NF, BCNF وابستگي چند مقداري(MVD) و 4NF، وابستگي الحاقي (JD) و 5NF) ،مرور مطالب پيشرفته تر (حفاظت، ترميم، همزماني، پايگاههاي داده شي گرا، پايگاه هاي داده استنتاجي).

مراجع:

1- Date, Introduction to Database Design

2- Elmasri, Fundamental of Database systems

3- Abitebout, Foundations of Database

4- Korth and Silberchatz, Database System Concepts

 

ساختمان داده ها

آرايه ها، بردارها، ماتريسها، كاربرد ماتريسها مانند MAZE، ماتريسهاي خلوت و كاربرد آنها، پشته ها، صفها و كاربرد آنها، ليستها، ليستهاي پيوندي (خطي، حلقه اي، پيوند مضاعف، چند پيوندي) و كاربرد آنها، تعاريف و اصول مقدماتي درختها، درختهاي دودويي، نمايش و كاربرد (درختهاي تصميم گيري، بازي، جستجو و …) روشهاي ايجاد درختهاي تسبيح و اره (TREADED TREES) گرافها (نمايش، روشهاي پيمايش، كاربرد)، درختهاي پوشا، روشهاي تخصيص حافظه هاي پويا و مقايسه آنها،‌الگوريتمهاي جستجو و مرتب كردن داخلي (حداقل 4 روش) و ادغام.

مراجع:

1- Horowitz and Sahni, Fundamental of Data Structure and Computer Algorithms

2- Tenenbawn, Data Structure Using Pascal

3- Wirth, Algorithms + Data Structure = Programs

 

اصول طراحي كامپايلر

مقدمات ( انواع مترجم ها شامل كامپايلرها و مفسرها ) ساختار و اجزاي كامپايلر( تحليل گر لغوي،‌ نحوي، معنايي، مديريت جدول نمادها، توليد كد مياني و نهايي،‌ بهينه سازي، مديريت خطاها ) ، بررسي انواع گرامرها و خواص عمومي زبانها( طبقه بندي Chomsky )، گرامرهاي گنگ، گرامر خالص( مختصر و مفيد )، تحليل لغوي، عباريات منظم براي نمايش الگوي توكن ها، اصلاح خطاهاي لغوي، گرامرهاي تفسير حالت قطعي و غيرقطعي، روشهاي تحليل نحوي (بالا به پايين، (LL(1 ، پياده سازي RecursiveDescent و جدول تجزيه پايين به بالا(OP-SP)، روشهاي (LL(1 شامل (SLR(1 و (LALR(1 و (CLR(1 و اصلاح جدول (LR(1 در مورد گرامرهاي گنگ )، روشهاي اصلاح خطاهاي نحوي، تحليل معنايي ( تستهاي ايستا و پويا ) ، مديريت جدول نمادها و ساختار آنها، روشهاي تحصيص حافظه ( ايستا و پويا )، توليد كد مياني و نهايي و روشهاي توليد كد مانند Syntax Directed يا Tree Walking با استفاده از كنش هاي مفهومي و علايم كنش، ترجمه تعدادي از ساختارهاي زبانهاي امري مانند عبارتها ، ساختارهاي كنترلي، فراخواني روال ها، مختصري در مورد بهينه سازي كد مياني

مراجع:

1- Aho, Sethi, Compilers: Principles, Techniques and Tools

2- Trembly, The Theory and Practice of Compiler Writing

3- Pittman and Petersm The Art of Compiler Design

4- Mack, Writing Compilers and Interpreters

 

رياضي گسسته

مقدمه :‌ منطق رياضي، جبرگزاره ها، فرمولهاي خوش ساخت، مروري بر نظريه مجموعه ها، روشهاي اثبات، روابط و توابع: روابط دوتايي، روابط سازگاري و هم ارزي، ماتريس نمايش دهنده روابط، گراف رابط، توابع،‌توابع پوشا، توابع يك به يك، روابط بازگشتي،‌استقرا، حل روابط بازگشتي، تابع مولد، ساختمانهاي جبري، نيمگروهها و منويدها، گرامرها و زبانها، نشانه گذاري لهستاني، گروهها،همومورفيسم، ايزومورفيسم،‌ لاتيسها (شبكه ها)، جبربول، جدول كارنو، زبان و دستور زبان، دستور زبان بعنوان مثالي از منويدها، آناليز تركيبي:‌اصل لانه كبوتر، آشنايي با الگوريتمهاي تركيبي،‌توابع بازگشتي و كاربرد آنها، تئوري گراف: گرافهاي جهت دار، گرافهاي بي جهت، مسيرهاي اويلري و هميلتوني، مسيرهاي بهينه اپتيمال، الگوريتم يافتن مسيرهاي بهينه اپتيمال، گرافهاي همبند، ماتريس ارتباط و قضاياي مربوطه، كاربرد گرافها در تجزيه و تحليل فعاليتها، درختها : درختهاي پوشاي مينيمال، پيمايش درختها، كاربرد درختها، عبارات جبري و نمايش درختها.

مراجع:

1- Johnson Baugh,Discerte Mathematics

2- Grassman And Tremblay, Logic and Discrete Mathematics

3- Termblay, Discrete Mathematical Structures with Applications to computer science

4- Keneth, Rossen and Charles R.B,Wright, Discrete Mathematics

5- Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics

6- Michael Alberison, Discrete Mathematics with Algorithms

 

زبان تخصصي نرم افزار

با توجه به كاربرد وسيع زبان انگليسي به عنوان زبان رايج متون علمي و جزوات راهنما و اكثريت نرم افزارها و Help آنها و خصوصا كاربرد رايج آن د رشبكه هاي اطلاع رساني به ويژه Internet، سعي براين است تا در اين درس با مروري بر مطالب عنوان شده در زبان تخصصي مقطع كارداني، دانشجويان با مفاهيم پايه و گرامري مرتبط با علم كامپيوتر،‌واژگان مورد استفاده در حوزه نرم افزار، سخت افزار، اينترنت و شبكه هاي كامپيوتري و اطلاع رساني آشنا شده و با نحوه ترجمه متون علمي و نحوه نگارش اين متون آشنا شوند. آشنايي با پيغامهاي ارسالي متدوال توسط سيستم عامل هاي رايج و در هنگام مراحل نصب نرم افزارها، زبانهاي برنامه نويسي،‌اختصارات متدوال در نامه نگاري الكترونيكي و chat و … اصطلاحات و واژگان رايچ در موتورهاي جستجواينترنت و بهرگيري از دفترچه هاي راهنما و مراجع و … ترجمه متون مختلف تخصصي و نگارش ساده متون علمي در حوزه رايانه و اطلاع رساني.

 

هوش مصنوعي

هوش مصنوعي چيست؟ مباني و تاريخچه هوش مصنوعي و مرزهاي دانش در هوش مصنوعي، عاملين ( Agents ) هوشمند، ساختار و عملكرد، عاملين هوشمند،‌ محيط ها، حل مسئله، حل مسئله از طريق جستجو،‌ فرموله كردن مسايل،‌ چند مثال جستجو براي جواب، روشهاي جستجو، روشهاي جستجو آگاهانه (informed ) جستجوي Best-first توابع Heuristic جستجوي حافظه محدود، ساير روشهاي جستجوي بهبود يافته، عاملين مبتني بر دانش، عامليني كه منطقي استدلال مي كنند، نمايش منطق، منطق گزاره اي، استدلال منطق رتبه اول، استنتاج در اين منطق، قوانين استنتاج، استنتاج زنجيره اي به جلو و عقب، برنامه ريزي ( Planning )، از حل مسئله به برنامه ريزي، نمايشهاي ساده براي برنامه ريزي، مهندسي دانش براي برنامه ريزي، عدم قطعيت ( Uncertainty)، نحوه عمل كردن در شرايط عدم قطعيت، كاربرد و نحوه استحصال احتمالات، معرفي برخي كاربردها در سيستمها خبره، پردازش زبان طبيعي، بينائي ماشين و رباتيك

مراجع:

1- Russell and Nowig, Artificial Intelligence: A modern approach.

2- Rich, Artificial intelligence

3- Bratko, Prolog Programming for AI

4- Nilsson, Principles of Artificial Intelligence

5- Sterling and Shapiro, Art of Prolog

 

طراحي پياده سازي زبانها

ويژگي هاي عمومي زبانهاي برنامه نويسي، پردازنده هاي زبانهاي برنامه سازي و مقايسه انواع آنها ويژگي هاي انواع داده ها و پياده سازي آنها در زبانهاي سطح بالا، روشهاي تعيين ترتيب اجراي دستورات و پياده سازي آنها، كنترل داده ها ( Data Control ) ، روشهاي تخصيص نشانوندهاي ( Arguments ) يك تابع ( برنامه فرعي ) و پياده سازي آنها، روشها مديريت حافظه در زبانهاي سطح بالا، انتزاع ( تجريد ) داده ها.

مراجع:

1- Pratt, Programming Language and Implementation

2- Horowitz, Fundamental of Programming Language

 

معماری كامپيوتر

تعريف معماري كامپيوتر، اشاره اي به تاريخچه كامپيوتر و نسلهاي آن، معرفي واحدهاي اصلي كامپيوتر، طراحي مجموعه دستورالعمل، بررسي معيارها و مسائل، نحوه اجراي دستورالعملها به كمك زبان توصيف سخت افزار ( مثل RTL)، روشهاي طراحي واحد كنترل به روش سيم بندي شده، ساختار واحد كنترل، كنترل انواع گذرگاه و مسيريابي داده، طراحي واحد حسابي، منطقي و محاسبه تاخيرها، طراحي واحد كنترل ريزبرنامه پذير، حافظه و سلسله مراتب آن، حافظه هاي ايستا و پويا، معرفي حافظه نهان (CACHE ) و مجازي(Virtual )، الگوريتمهاي حسابي جمع، تفريق، ضرب و تقسيم، الگوريتمهاي مميز شناور، شيوه هاي دسترسي به دستگاههاي ورودي و خروجي ( سركشي، وقفه )، دسترسي مستقيم به حافظه ( DMA ) و به اشتراك گذاري گذرگاه ( BUS )، اشاره به روند توسعه معماري كامپيوتر و تفاوتهاي RISC, CISC.

مراجع:

1- Hama, Zaky, Computer Organization

2- Patterson, Hennessey,Computer Architecture, Hardware/Software Design

3- Mano, Computer System Architecture

4- Mano, Logic and Computer Design Fundamentals

 

سيستمهاي عامل

تعريف سيستم عامل و وظايف اساسي آن به عنوان ماشين مجازي و مدير منابع، انواع منابع، تاريخچه مختصر سيستم هاي عامل، طبقه بندي انواع سيستمهاي عامل، سيستم عامل از ديد كاربر، مفهوم پردازه( فرآيند )، كار، وظيفه، انواع كار ( مقيد به ورودي/ خروجي، مقيد به پردازنده)، مدل پردازه، مكانيزم وقفه، برنامه سازي و كنترل عمليات ورودي/ خروجي، همروندي عمليات ورودي/ خروجي و عمليات پردازشي، بررسي بافرينگ، محيط هاي چندبرنامه اي، سيستمهاي عامل اشتراك زماني و محاوره اي، مديريت پردازنده، زمانبندي كارها و فرايندها در استفاده از منابع، مديريت حافظه ( الگوريتمهاي مختلف تخصيص حافظه )، حافظه مجازي و مديريت آن، مديريت دستگاههاي ورودي/خروجي، مديريت پرونده ها، بررسي مسئله بن بست و راه هاي مواجه با آن، امنيت و حفاظت در سيستمهاي عامل، آشنايي مقدماتي با سيستم هاي عامل شبكه و توزيع شده.

مراجع:

1- Tenenbaum, Modern Operating Systems

2- Stallings, Operating Systems

3- Deitel, Operating Systems

4- Silberschatz, Peterson, Operating Systems

 

نظريه زبان ها و ماشينها

آتاماتاي محدود، آتاماتاي Pushdown، ماشين تورينگ، انواع گرامرها و زبانها، تقسيم بندي Chomsky, ارتباط ميان زبانها و ماشينها و قضاياي مربوطه.

 

مراجع:

1- Linz, Introduction to Formal Languages and Automata

2- Wood, Theory of Computation

3- Reveseze, Theory of Formal Languages

4- Cohen, Introduction to Computer Theory

 

مدارهاي منطقي

سيستم نمايش اعداد و كذگذاري، نمايش اعداد منقي، منطق كليدي، منطقهاي سه حالته، ساختار كلي دريچه هاي منطقي، انواع دريچه هاي منطقي، توابع منطقي ساده كردن آنها شامل روشهاي جدول كارنو و روش جدول بندي، روشهاي كامپيوتري ساده كردن توابع تركيبي، طراحي مدارات رمزگشا، مدارات رمزكننده، مدلهاي كد، انتخاب كننده ها و ديگر بسته ها براي پياده سازي مدارهاي تركيبي، مدارهاي ROM، PLA، PAL و ديگر ساختارهاي منظم، ساختار لچ، و فليپ فلاپ، مدارهاي همگام ( Synchoronous )، مقايسه ماشينهاي حالت در MOORE و MELAY، شمارنده ها، شيفت رجيسترها، مدارهاي غيرهمگام ( Asynchrounous) ، بررسي مخاطره ها و مسابقه ها (Race and Hazard )، تخصيص وضعيت بدون مسابقه، تراشه هاي متدوال مدارهاي ترتيبي، طراحي با بررسي يك نمونه ماشين يا بخش كنترل و داده، روشهاي طراحي نوين.

مراجع:

1- Nelson, Digital Logic Circuit Analaysis & Design

2- Wakerly, Digital Design Principles and Practicas

3- Mano, Computer Engineering Hardware Design

 

روشهاي محاسبات عددي

تعريف خطا، انباشتگي خطا در محاسبات، ناپايداري در محاسبات، فرمول تكرار براي محاسبه توابع، روشهاي حل معادلات غير خطي شامل روشهاي نصف كردن فاصله، رسم خطوط قاطع، رسم خطوط مماس، تكرار نقطه ثابت، فرمول خطا و اثبات همگرايي براي هريك از روشها، رتبه همگرايي، معادلات چند جمله اي( جداسازي ريشه ها، حدود ريشه ها،روشهاي حل )، روش برستو ( Barastow ) براي تعيين رشته هاي موهومي، دستگاه معادلات خطي، روشهاي حل مستقيم ( گاوس، ماتريس وارون )، روشهاي حل تكراري، روش نيوتن براي حل دستگاه معادلات غير خطي، مقادير ويژه، بردارهاي ويژه، معادله مشخصه، روشهاي فاكتورگيري، تفاضلهاي منتاهي، روشهاي درون يابي، برون يابي(نيوتن، گاوس، لاگرانژ، اتيكن)، چندجمله اي چبي شف، چندجمله اي Spline، درون يابي وارون، درون يابي دو متغيره، فرمول خطا، خمهاي پوشا، روشها يحداقل مربعات، مشتق گيري عددي، تعيين نقاط اكسترمم توابع جدولي، فرمول گاوس با نقاط محدود، انتگرال گيري عددي، فرمولهاي خطا براي روشهاي انتگرال گيري، انتگرال گيري چندگانه عددي، روشهاي حل معادلات ديفرانسيل معمولي( تيلور، پيكارد، اويلر، هيون، اويلر بهبوديافته، رانگ (Rung ) كوتا ( Kutta ))، روشهاي پيشگويي و تصحيح جواب، فرمول خطا، حل معادلات ديفرانسيل با شرايط سرحدي، حل دستگاه معادلات ديفرانسيل.

مراجع:

1- Mathews, Numerical Methods for Mathematics, Science and Engineering

2- Atkinson, Elementary Numerical Analysis

3- Dlum, Analysis and Computation

4- Gerald, Applied Numerical Analaysis

5- Nakamura, Applied Numerical Methods

 

مدارهاي الكتريكي 1

مدارهاي فشرده و قوانين كيرشف، تقريب و مدلسازي عناصرمدار، اجزاء مدار شامل، مقاومتها، منابع نابسته و منابع وابسته ( ولتاژ و جريان )، خازنها، سلفها، توان و انرژي، تقويت كننده عملياتي (OPAMP ) به عنوان يك عنصر مدار، مدارهاي ساده شامل، مدارهاي مقاومتي، روشهاي تحليل مدارهاي مقاومتي، مشخص سازي يك مدار در دو سرآن، مدار معادل تون نرتن و قضيه جمع آثار در مدارهاي مقاومتي، تبديل منابع، بهم پيوستن سلفها و خازنها، كاربرد Spice در حل مدارهاي مقاومتي، مدارهاي مرتبه اول شامل، مدارهاي RL، RC پاسخهاي ورودي صفر، پاسخ حالت صفر، پاسخ كامل، پاسخ گذرا و پاسخ حالت دائمي، ثابتهاي زماني و مدار با چند ثابت زماني و كليدزني، پاسخ پله و پاسخ ضربه، مدارهاي مرتبه دوم، مفاهيم پايداري، نوسان، مقاومت منفي، مدارهاي دوگا، تشابه سيستمهاي الكتريكي و مكانيكي، كاربرد Spice در حل مدارهاي منطقي اول و دوم و OPMP، روشهاي تحليل مدارهاي خطي(تحليل گره و تحليل مش)، اهميت پاسخ ضربه و محاسبه آن در مدارهاي خطي كلي ( تحليل حوزه زماني ) و قضيه كانالوشن، تجزيه و تحليل حالت دائمي سينوسي شامل مفاهيم فازور امپدانس، ادمپتانس، دياگرام فازوري، مفهوم تشديد و مدارهاي تشديد سري و موازي، توابع شبكه، پاسخ فركانسي، توان در حالت سينوسي، توان متوسط، حقيقي و توان راكتيو، قضيه انتقال توان ماكزيمم، مقادير موثرو RMS، تغيير مقايس يك مدار، كاربرد Spice در حل مدارهاي در حالت دائمي سينوسي، تحليل مدارهاي سه فاز، متعادل، تزويج و مدارهاي تزويج شده، مدارهاي معادل Tو سلفهاي تزويج شده ماترسي اندوكتانس، بهم پيوستن سلفهاي تزويج شده، ترانسفورماتورها، مدل مداري و خواص كاربرد آنها،كاربرد Spice در حل مدارهاي با سلفهاي تجويز شده و ترانسفورماتورها.

مراجع:

1- Desoer and Kuh, Basic Circuit Theory

2- Desoer and Kuh, Linear and Nonlinear Circuits

3- Nilson, Electric Circuit

4- Huelsman, Vasic Circuit Theory

5- Base and Stevens, Introductory Network Theory

 

آمار و احتمالات مهندسي

اشاره اي به تئوري مجموعه ها، نمونه ها و نمايش جدولي آنها همراه با ميانگين، نما، ميانه و واريانس، تبديل و تركيب، احتمالات و قضاياي مربوطه، متغيرهاي تصادفي و استقلال آنها، واسطه و ميانگين و واريانس توزيعات، توزيعات دو جمله اي پواسون، فوق هندسي، توزيع نرمال، توزيع چند متغير تصادفي، نمونه گيري تصادفي و اعداد تصادفي، نمونه گيري از جامعه كوچك، برآورد پارامترهاي آماري، فواصل اطمينان، آزمون، آزمون فرضي تصميم گيري، تجزيه واريانس، رگرسيون، همبستگي، آزمون روشهاي ناپارامتري، برازندن خط مستقيم براده ها، توابع مولد گشتاور، قضيه اعداد بزرگ، قضيه حدمركزي، مجموع متغيرهاي تصادفي مستقل، احتمال شرطي، قضيه احتمال كلي.

۱۳۸ نظرها

کارشناسی ارشد کامپیوتر

 

فایلی که امروز برای دانلود قرار داده شده ، مجموعه ایی از اطلاعات بسیار با ارزش از چهار گرایش کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر ( نرم افزار – هوش مصنوعی – الگوریتم و محاسبات – معماری کامپیوتر ) است. این اطلاعات شامل معرفی گرایش، مواد امتحانی، پذیرش و دانشگاهها، منابع درسی، سرفصلها و کارنامه قبول شدگان میباشد.

 

 

۹۶ نظرها

رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر می پردازد، لذا از اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز برخوردار است. هدفاز طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت وراه اندازی دستگاهها و مجموعه های سخت افزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعههای سخت افزاری و نرم افزاری موجود، نگه داری، عیب یابی و تعمیر و اصلاح وتوسعه فعالیت کنند. طراحی، شبیه سازی، فرآوری، پردازش، سنجش، آموزش، ویرایش و… همه مفاهیمی هستند که با بالاترین دقت و در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن در برنامه های نرم افزاری کامپیوتر انجام می شوند. لذا هدف از این رشته تربیت نیروی متخصص برای انجام امور فوق است.

گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد

این رشته در مقطع ارشد دارای چهار گرایش معماری کامپیوتر، مهندسی نرم‌افزار، هوش مصنوعی و الگوریتم و محاسبات است.

چه مباحثی که در هر گرایش مطرح می‌شود ؟

گرایش نرم‌افزار: در گرایش نرم‌افزار در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان با سیستم‌های عامل پیشرفته ـ بانکهای اطلاعاتی ـ برنامه‌نویسی پیشرفته و تحتWEB ـ الگوریتم‌های پردازش موازی و… آشنا می‌شوند.

گرایش هوش مصنوعی:  در این گرایش با مطالب جدیدی مانند شبکه‌های عصبی ـ هوش مصنوعی پیشرفته ـ تئوری فازی ـ پردازش تصویر و… آشنا می‌شوند.

گرایش معماری کامپیوتر: دراین گرایش دانشجویان با معماری‌های پیشرفته کامپیوتر و ابر رایانه‌هاشبکه‌های کامپیوتری گسترده ـ پردازش تصویر و طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیرخطا و… آشنا می‌شوند.

گرایش الگوریتم و محاسبات: این گرایش که یک گرایش جدید است. دانشجویان با الگوریتم‌های توزیعی و پیشرفته ـ ریاضیات پیشرفته کامپیوتری و… آشنا می‌شوند.

توانایی‌های لازم برای داوطلبان این رشته

توانایی ذهنی ویژه‌ای برای تحصیلی در این رشته مورد نیاز نیست. البته دانشجویانی که پایه ریاضی قوی و توانایی استدلالی و استقرایی بهتری دارند، در این رشته موفق‌ترند. ازلحاظ جسمانی مهمترین ویژگی داشتن قدرت بصری خوب است و دانشجویان با قدرتشنوایی و حرکتی پایین نیز می‌توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. مهمترین نکته‌ای که در مورد اینرشته می‌توان عنوان کرد، داشتن روحیه مطالعه مستمر است چرا که سرعت پیشرفتعلم در این رشته نسبت به رشته‌های دیگر بسیار بالاست و دانشجو باید بطورمستمر در پی مطالب جدید و یادگیری آنها باشد.

گرایش‌های این رشته در کارشناسی

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطعکارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزار است که البته این دو گرایشدر مقطع کارشناسی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارند. گرایش سخت افزار در برگیرندهفعالیت های آموزشی، پژوهشی و صنعتی در خصوص قطعات، بردها، تجهیزات و درنهایت سیستم های کامپیوتری در مقیاس های مختلف است و یکی از شاخه های مهمآن به نام معماری کامپیوتر ( طراحی و ساخت کامپیوتر )است.هدف از گرایش نرم افزارکامپیوتر، آموزش و پژوهش در زمینه زبانهای مختلف برنامه نویسی، سیستم هایعامل مختلف و طراحی انواع الگوریتم ها است.

هوش مصنوعی

گرایش هوش مصنوعی تنها گرایشی است که داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد می‌توانند در کنار گرایش‌های دلخواه خود  )نرم افزار و محاسبات و الگوریتم یا معماری کامپیوتر)در وقتی جداگانه به سوال‌های آن پاسخ گویند. داوطلباندر هنگام کنکور موظفند در یک وقت ۶۰ دقیقه ای به سوالات نرم افزار یا سختافزار پاسخ گویند و سپس در یک وقت ۶۰ دقیقه ای جداگانه به سوالات هوشمصنوعی بپردازند. هیچکدام از دانشجویان دوگرایش به گذراندن واحدهای جبرانی جهت تحصیل در این گرایش نیاز ندارند. این در حالی است که شمار پذیرفته شدگان در گرایش هوش از بقیه گرایش‌ها نیز بیشتر است. دردوره کارشناسی دانشجویان صرفا با یک درس سه واحدی با نام هوش مصنوعیآشنایی پیدا می‌کنند و آشنایی بیشتر با این معقوله به طور کامل در دورهکارشناسی ارشد صورت می‌گیرد. با توجه بهواحدهایی که در دوره کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی تدریس می‌شوددانشجویان می‌توانند موارد آموزشی و کاربردی متفاوتی را بیاموزند از جمله:

یادگیری ماشین : روشهایی که کامپیوتر را قادرمیسازد عملی شبیه به یادگیری و تجربه را در حین انجام مکرر یک عمل انجامدهند یعنی با توجه به اعمالی که دفعات قبل انجام داده و بررسی نتایج آنهاسعی کند در دفعات بعدی اعمالی بهتر و مطلوب تر و با خطای کمتر انجام دهد.

شبکه های عصبی :  روش جدید حل مسائل هوش مصنوعیبوسیله شبکه ای از واحدهای متصل به هم که هر کدام قابلیت پردازش داده ها ،ارتباط با نورون های دیگر وهمچنین ایجاد تغییرات در مشخصات شبکه را دارندو این اعمال را در جهت بهینه سازی عملکرد شبکه انجام میدهند.شبکه های عصبی معمولا در مسائلی نظیر بهینه سازی ، تخمین توابع ، کنترل و… کاربرد دارند

پردازش تکاملی : شاخه ای جدید از هوش مصنوعی کهبا در نظر گرفتن یک یا چند جواب اولیه برای یک مساله بوجود آوردن جوابهایجدید از جوابهای موجود و انتخاب جوابهای بهتر سعی میکند یک جوابی میکند یکجوابی نسبتا بهینه برای مساله بدست آورد.

رباتیک : طراحی رباتهای کامپیوتری(مکانیکی یا نرم افزاری) برای انجام وظیفه ای خواص.برای هوشمند ساختن رباتها از آلگوریتم های هوش مصنوعی مانند یادگیری ، پردازش تصاویر ، تشخیص گفتار و… استفاده میشود

منطق فازی : تعمیمی است ازمنطق کلاسیک که در آن بجای دو مقدار درست و غلط ، درجه درستی داریم که میتواند یین عدد صفرو یک باشد. پردازش زبان طبیعی:قسمتی از هوش مصنوعی که به پردازش متون زبانهای طبیعی میپردازد تا معنای آنها را استخراج کند.

سیستم های خبره : سیستم های که بوسیله جمع آوری داده ها و قوانین در یک زمینه خاص میتوانند درآن زمینه مانند یک فرد خبره و متخصص عمل کند ( نمونه رباتهای جراح )

محاسبات نمادین : انجام محاسبات ریاضی به صورت نمادین نه عددی. یعنی اگر ۲ به توان ۲ چهار میشود این الگوریتمهای هوش مصنوعی قدرت تعمیم آن بهx به توان ۲ را دارند و در نهایت به جای عدد جوابی وابسته به نماد برمیگردانند مثلx ضربدرx.

الگوریتم و محاسبات

جدیدترین گرایش رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد می‌باشد که از سال گذشته به فهرست گرایش‌های رشته مهندسی کامپیوتر اضافه شده است. در این گرایش دانشجویان( علی الخصوص کارشناسان گرایش نرم افزار )  با توجه به ضرایب دروس نخصصی نرم افزار خود پذیرفته شده و به ادامه تحصیل خواهند پرداخت. در این گرایش بیشتر جنبه‌ی الگوریتمیک و وابسته به محاسبات دانشجویان نرم افزاری مورد توجه و تقویت قرار خواهد گرفت. میزانپذیرفته شدگان در این گرایش از همه گرایش‌ها کمتر است ولی قبولی در اینگرایش به دلیل توجه داوطلبان به دیگر گرایش‌های شناخته شده این رشته ،برای دانشجویان با پیش زمینه نرم افزار آسان‌تر است. در طول تحصیل در این گرایش دانشجویان در زمینه‌های زیر تعلیم داده شده یا تقویت خواهند شد:

طراحی الگوریتم ها : روش‌های طراحی الگوریتم که دردوره کارشناسی به دانشجویان تا حدودی آموزش داده شده است در این گرایش بهصورت پیشرفته و پیچیده‌تری جهت طراحی آلگوریتم‌های قدرتمندتر و بهینه‌ترآموزش داده می‌شود.

ساختمان داده ها : ساختارهای داده‌ای که در طولدوره کارشناسی آموزش داده شده ساده‌ترین نوع ساختارها بوده‌اند حال آن‌کهدر این گرایش کارشناسی ارشد، ساختارهای پیچیده‌تر و نوین‌تری آموزش دادهمی‌شود تا برنامه نویسان را قدرتمندتر و مدرن تر از قبل جهت اجرای خواستههای نرم افزاری آماده کند.

ساختمان های گسسته : مجموعه تمام ساختمان‌های منطقیو عددی در قالب ریاضیات آموزش داده می‌شود تا با به کارگیری آن‌ها درالگوریتم‌های محاسباتی و برنامه نویسی بهترین بازدهی حاصل شود.

نظریه محاسبات : این مبحث پس از آشنایی دانشجویان با نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها مطرح می‌شود. در این مبحث مدل‌ها و روش‌های مختلف محاسبات مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین محدودیت‌های محاسبات به ویژه در الگوریتم‌های کامپیوتری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. راهحل‌هایی برای مسائلی که حتی با پیشرفته‌ترین سیستم‌ها هم مدت زمانی طولانیبرای اجرای الگوریتمشان نیاز است، در این مبحث ارائه می‌شود.

نظریه گراف : بررسی بسیار پیچیده‌تر گراف‌ها و کاربردهاشان نسبت به آنچه در دوره کارشناسی ارائه شده است.

نظریه بازی ها : در این گرایش مطرح می‌شود و هدف آن بررسی الگوریتم‌هایی است که مانع رسیدن به یک نتیجه خاص و چگونگی چیره شدن بر آن، است.

ادامه دارد …

۸۳ نظرها

دو کتاب بسیار مفید و جامع برای دروس هوش مصنوعی و مدار منطقی در زیر معرفی و برای دانلود قرار داده شده است.

 

نام کتاب : هوش مصنوعی      مترجم : سهراب جلوه گر       ویرایش :  بهار 88       تعداد صفحات : 468

 

» برای دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید

 

نام کتاب : مدار منطقی      نویسنده : داود کریم زادگان       ویرایش :  تابستان 85       تعداد صفحات : 374

 

» برای دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید

 

* کتاب فوق برای دانشجویان رشته های برق و الکترونیک نیز مفید است

۳۵۰ نظرها

نام درس   –   تعداد واحد   –   پیشنیاز   –   همنیاز

 

دروس عمومی :

 

معارف اسلامی 2                         <>                   2 واحد

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن      <>                   2 واحد

 

تفسیر موضوعی قرآن                   <>                    2 واحد

 

تاریخ اسلام                                <>                    2 واحد

 

تربیت بدنی 2                              <>                   1 واحد

 

 

دروس پایه :

 

آمار و احتمالات مهندسی              <>                    2 واحد       <>    آمار و احتمالات 1

 

ریاضی مهندسی                         <>                    2 واحد       <>    معادلات دیفرانسیل

 

معادلات دیفرانسیل                      <>                    2 واحد       <>    ریاضی عمومی

 

ریاضی گسسته                          <>                    2 واحد       <>    ریاضی عمومی

 

 

دروس اصلی :

 

زبان ماشین و اسمبلی                 <>                    2 واحد

 

زبان تخصصی نرم افزار                  <>                    3 واحد

 

طراحی الگوریتم                           <>                    3 واحد

 

شیوه ارائه مطلب                        <>                    2 واحد

 

برنامه سازی سیستم                  <>                    3 واحد       <>   زبان ماشین و اسمبلی

 

مهندسی نرم افزار                       <>                    3 واحد

 

آز مهندسی نرم افزار                    <>                    1 واحد      <>  مهندسی نرم افزار

 

معماری کامپیوتر                          <>                    2 واحد      <>  زبان ماشین، مدار منطقی

 

آز معماری کامپیوتر                       <>                    1 واحد      <>  معماری کامپیوتر

 

 

دروس تخصصی اجباری :

 

هوش مصنوعی                           <>                    3 واحد     <>   طراحی الگوریتم

 

شبیه سازی کامپیوتر                    <>                    3 واحد     <>   مهندسی نرم افزار

 

گرافیک کامپیوتری ( 1 )                 <>                    3 واحد

 

مهندسی اینترنت                         <>                    3 واحد

 

مباحث ویژه                                 <>                    3 واحد

 

پروژه نرم افزار                              <>                    3 واحد

 

کارآموزی                                    <>                     3 واحد

 

 

دروس تخصصی اختیاری :

 

سیستم عامل شبکه                     <>                    2 واحد

 

کارگاه سیستم عامل شبکه            <>                    2 واحد      <>  سیستم عامل شبکه

 

نصب و راه اندازی شبکه                 <>                    2 واحد      <>  سیستم عامل شبکه

 

طراحی صفحات وب                       <>                    3 واحد      <>  مهندسی اینترنت

 

سیستمهای خبره                         <>                    3 واحد      <>  هوش مصنوعی

 

طراحی زبانهای برنامه نویسی         <>                    3 واحد      <>  برنامه سازی سیستم، طراحی الگوریتم

 

گرافیک کامپیوتری ( 2 )                  <>                    3 واحد      <>   گرافیک کامپیوتر ( 1 )

 

ایجاد بانکهای اطلاعاتی                  <>                    3 واحد  

 

طراحی سیستمهای شی گرا          <>                    3 واحد

 

اصول برنامه نویسی توصیفی           <>                    3 واحد       <>  طراحی زبانهای برنامه نویسی

 

برنامه نویسی همروند                    <>                    3 واحد       <>  طراحی زبانهای برنامه نویسی

 

 

 

از مجموع دروس تخصصی اختیاری، باید 12 واحد گذرانده شود