آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

۷۵ نظرها

مشاهده کارنامه تکمیل ظرفیت کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 91

http://78.109.199.204/K2K/Year1391-2/LoginForm.aspx

توجه : در صورت مشاهده پیغام “کارنامه ای با مشخصات زیر موجود نمی باشد” بدین معناست که داوطلب در تکمیل ظرفیت پذیرفته نشده است.