Tag Archives: موسسه غیر انتفاعی رجا قزوین

راهنمای انتخاب شهر کنکور کاردانی به کارشناسی 89 – قسمت دوم

امسال حدود 9500 ظرفیت پذیرش به موسسات غیر انتفاعی اختصاص یافته است و با توجه به تعداد بسیار زیاد این موسسات ( که روز به روز هم بیشتر میشوند ) اکثر داوطلبان با سطح علمی، امکانات و وضعیت آنها آشنا نیستند و احتمالا فقط طبق شهر ها اولویت بندی میکنند. همانند سالهای قبل ظرفیت پذیرش در شهر تهران نه تنها افزایش پیدا نکرده ، بلکه کاهش نیز داشته است. دانشگاه علم و فرهنگ تهران و موسسه تازه تاسیس ابرار که فقط از بین داوطلبین زن پذیرش میکند تنها مراکزی هستند که در تهران دانشجو میپذیرند. امسال 7 موسسه در استان قزوین  و 3 موسسه در استان قم در رشته نرم افزار پذیرش دارند که به دلیل فاصله کم تا تهران میتوانند به عنوان انتخاب های بعدی تهرانی ها باشند. از بین موسسات قزوین ، رجا دارای سطح بالاتری بوده و سایر موسسات تقریبا دارای سطح یکسانی میباشد. با توجه به اینکه سال گذشته حدود 8200 ظرفیت پذیرش داشتیم و حدودا تا رتبه 16 هزار در این موسسات قبولی داشت، امسال با وجود 9500 ظرفیت پذیرش پیشبینی میشود تا حدود رتبه های 18 – 19  هزار احتمال قبولی وجود داشته باشد. در  لیست زیر فهرست دانشگاه های غیر انتفاعی که در رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار و سخت افزار پذیرش دارند را مشاهده میکنید.   دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4920  » دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ تهران –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 593  » دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3149  » مؤسسه غيرانتفاعي آبا – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4613  » مؤسسه غيرانتفاعي آباداني وتوسعه روستاها – همدان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7820  » مؤسسه غيرانتفاعي آرادان – آرادان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8217  » مؤسسه غيرانتفاعي آمل – آمل – «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10078  » مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11835  » مؤسسه غيرانتفاعي ابرار – تهران –  «  اولین سالی است که پذیرش دارد  » مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين- سبزوار مؤسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان مؤسسه غيرانتفاعي احرار – رشت   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9153  » مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 2969  » مؤسسه غيرانتفاعي اروندان – خرمشهر مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12433  » مؤسسه غيرانتفاعي اشراق – بجنورد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12682  » مؤسسه غيرانتفاعي افضل كرماني – كرمان مؤسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13173  » مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) – يزد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11250  » مؤسسه غيرانتفاعي اميد –  نهاوند مؤسسه غيرانتفاعي امين –  فولادشهر اصفهان مؤسسه غيرانتفاعي انديشه – جهرم  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8342  » مؤسسه غيرانتفاعي بصير – آبيك –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5180  » مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7352  » مؤسسه غيرانتفاعي بنيان – شاهين شهراصفهان مؤسسه غيرانتفاعي بهار- مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9484  » مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12443  » مؤسسه غيرانتفاعي بيهق – سبزوار مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12271  » مؤسسه غيرانتفاعي پارسيان – بيدستان قزوين مؤسسه غيرانتفاعي پاسارگاد – شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3282  » مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان – فريدونكنار  –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12742  » مؤسسه غيرانتفاعي پويا – ياسوج مؤسسه غيرانتفاعي پويش – قم مؤسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش – چالوس –   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10504  » مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان – گلپايگان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10362  » مؤسسه غيرانتفاعي پيشتازان – شيراز مؤسسه غيرانتفاعي تعالي – قم مؤسسه غيرانتفاعي تميشان – بهشهر مؤسسه غيرانتفاعي توران – دامغان مؤسسه غيرانتفاعي توس – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12742  » مؤسسه غيرانتفاعي جابرابن حيان – رشت –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6477  » مؤسسه غيرانتفاعي جاويد- جيرفت – مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد رشت مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد كاشمر مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي – واحد همدان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7260  » مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد –  محل تحصيل اشكذر يزد مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي استان يزد –  محل تحصيل يزد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9104  » مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي خوزستان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4831  » مؤسسه غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4450  » مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6728  » مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9587  » مؤسسه غيرانتفاعي خيام – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3938  » مؤسسه غيرانتفاعي دانشوران – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5466  » مؤسسه غيرانتفاعي دز – دزفول مؤسسه غيرانتفاعي رجاء – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 1762  » مؤسسه غيرانتفاعي رشديه – تبريز مؤسسه غيرانتفاعي روزبه – زنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7501  » مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9587  » مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس – كرمانشاه –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7992  » مؤسسه غيرانتفاعي زرنديه- زرنديه –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10971  » مؤسسه غيرانتفاعي زند- شيراز –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5043  » مؤسسه غيرانتفاعي سبحان – نيشابور مؤسسه غيرانتفاعي سبلان – اردبيل –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5228  » مؤسسه غيرانتفاعي سجاد – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 2554  » مؤسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6477  » مؤسسه غيرانتفاعي سردار جنگل- رشت مؤسسه غيرانتفاعي سلمان – مشهد –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13405  » مؤسسه غيرانتفاعي سيلك – كاشان مؤسسه غيرانتفاعي سينا – كاشان مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود – شاهرود –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11398  » مؤسسه غيرانتفاعي شفق – تنكابن مؤسسه غيرانتفاعي شمس – گنبدكاووس –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14043  » مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3135  » مؤسسه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 3282  » مؤسسه غيرانتفاعي شهيد رضايي – كرمانشاه مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8845  » مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5981  » مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12271  » مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران – بابل – «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11300  » مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10207  » مؤسسه غيرانتفاعي طبري – بابل –   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11725  » مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13106  » مؤسسه غيرانتفاعي عقيق – شاهين شهر – «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 8544  » مؤسسه غيرانتفاعي علامه جعفري – رفسنجان –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14660  » مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا – قزوين –  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4467  » مؤسسه غيرانتفاعي علامه رفيعي –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5428  » مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني – نايين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11860  » مؤسسه غيرانتفاعي علم وفن –  اروميه   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7820  » مؤسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان – اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6266  » مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4533  » مؤسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدكاشاني – آبيك قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 4613  » مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6785  » مؤسسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13405  » مؤسسه غيرانتفاعي فردوس –  مشهد   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13466  » مؤسسه غيرانتفاعي فن و دانش –  ساوه مؤسسه غيرانتفاعي كارون – اهواز   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 7858  » مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – شهر صنعتي البرز  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6580  » مؤسسه غيرانتفاعي كاوش – محمودآباد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12682  » مؤسسه غيرانتفاعي كرمان – كرمان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13664  » مؤسسه غيرانتفاعي كسري – رامسر  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11507  » مؤسسه غيرانتفاعي كميل- كردكوي مؤسسه غيرانتفاعي كوثر –  قزوين  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 5676  » مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 9501  » مؤسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 13591  » مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان – آق قلا  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14174  » مؤسسه غيرانتفاعي ليان – بوشهر  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 11250  » مؤسسه غيرانتفاعي ماد – سنندج مؤسسه غيرانتفاعي مازيار – رويان –  نور مؤسسه غيرانتفاعي مطهر – مشهد  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14174  » مؤسسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي – اردبيل مؤسسه غيرانتفاعي مهر –  اراك مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه اشرفيه  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 10014  » مؤسسه غيرانتفاعي مهرآوران –  كرمان مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق- رفسنجان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 15195  » مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 12333  » مؤسسه غيرانتفاعي نژند – اروميه مؤسسه غيرانتفاعي نقش جهان –  اصفهان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 6754  » مؤسسه غيرانتفاعي هاتف – زاهدان  «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14994  » مؤسسه غيرانتفاعي هدف –  ساري مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا –  بندرگز   «  آخرین رتبه قبولی در سال گذشته = 14738  »   مهندسی تکنولوژی سخت افزار سخت افزار   دانشگاه غيرانتفاعي شمال –  آمل دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين-  سبزوار مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار مؤسسه غيرانتفاعي افضل كرماني – كرمان مؤسسه غيرانتفاعي ايوانكي – ايوانكي مؤسسه غيرانتفاعي بهار- مشهد مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان مؤسسه غيرانتفاعي پارسا –  بابلسر مؤسسه غيرانتفاعي پ ويندگان دانش -چالوس مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان – گلپايگان مؤسسه غيرانتفاعي تميشان – بهشهر مؤسسه غيرانتفاعي توران – دامغان مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي – واحد همدان مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي استان يزد –  محل تحصيل يزد مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي كرمانشاه مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد مؤسسه غيرانتفاعي خيام – مشهد مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائم – قائمشهر مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا – قزوين مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري(ره) – نور مؤسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان – اصفهان مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه مؤسسه غيرانتفاعي كاسپين – شهر صنعتي البرز مؤسسه غيرانتفاعي كوثر- قزوين – مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم گلستان – آق قلا مؤسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر – مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه اشرفيه مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان مؤسسه غيرانتفاعي نژند – اروميه مؤسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل مؤسسه غيرانتفاعي هراز- آمل مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا – بندرگز   دوره های مجازی دانشگاه شیراز   آموزش الکترونیکی (مجازی) چیست؟ آموزش الکترونیکی روش نوینی از آموزش در بستر اینترنت می باشد که در آن یادگیرنده می تواند در محیطی با تمام ویژگی های محیط فیزیکی با استاد درس ارتباط برقرار نموده و مواد آموزشی را دریافت نماید. در این روش محدودیت فیزیکی و زمانی وجود نداشته، در نتیجه تعداد بیشتری از یادگیرندگان می توانند در هر زمان و مکانی در کلاس درس شرکت نمایند. میزان اعتبار مدرک این دانشکده در چه حد است ؟ با توجه به اینکه این دانشکده یکی از واحدهای دانشگاه شیراز می باشد مدرک ارائه شده پس از فارغ التحصیلی نیز مدرک دانشگاه شیراز بوده و اعتبار یکسانی با دیگر مدارک دانشگاه دارد. آیا از نظر استخدامی در مراکز مختلف مشکلی نخواهیم داشت ؟ در ارتباط با مورد مذکور شرایط استخدام بستگی به معیار های محل مورد نظر جهت جذب نیرو دارد و خارج از اختیارات دانشکده است . آیا دوره های آموزش الکترونیکی برای شما مناسب است؟ از نظر کارشناسان چند سوال مطرح است که پاسخ به آن ها به شما کمک می کند که بدانید آیا دوره های آموزش الکترونیکی مجازی) برای شما مفید است و می توانید به راحتی دوره را به پایان برسانید؟ اما فراموش نکنید که در بسیاری از موارد و شرایط توانایی های فردی شما که در جریان آزمون مشخص می شود که در شما وجود ندارد و یا ضعیف است در بسیاری از مراحل زندگی برای شما مفید خواهد بود. از این رو چه نتیجه تست شما مثبت باشد و چه منفی، بد نیست که در خصوص برخی از موارد که پاسخ شما به سوال مربوطه منفی است، کمی فکر و تامل کنید و در جهت رفع آن کوشا باشید.   آیا نظم و ترتیب کافی برای انجام دادن تکالیف درسی خود را بدون تنظیم ساعت کلاس دارید؟ شما در مدیریت زمان خود خوب عمل می کنید؟ آیا در یادداشت نوشتن در زمان صحبت استاد خوب عمل می کنید؟ شما می توانید در خارج از سیستم کلاس برای خود کار کنید؟ آیا شما دوست دارید مطالبی را که یاد میگیرید بجای گفتن، تایپ کنید؟ آیا فکر می کنید در استفاده از اینترنت، کامپیوتر و ایمیل خوب عمل می کنید؟ آیا فکر می کنید در زمان های که نیاز به کمک داشته باشید می توانید به راحتی از دیگران کمک بگیرید؟ آیا به خود برای استفاده و تجربه یک سیستم آموزش جدید اعتماد دارید ؟ ایا فکر می کنید که یک فرد متکی به خود هستید ؟ تمام کارهای خود را بدون یادآوری دیگران انجام می دهید؟ آیا کامپیوتر شما به اینترنت دسترسی دارد؟ سفر های درون شهری برای شما سخت است؟ اگر پاسخ شما به تمام موارد بالا مثبت باشد، دوره آموزش الکترونیکی(   e-learning)  برای شما بهترین گزینه آموزشی است. حتی اگر به 7 سوال از موارد بالا نیز پاسخ مثبت داده اید، می توانید با خیال راحت در دوره آموزش الکترونیکی ثبت نام کرده و اطمینان داشته باشید که در پایان دوره نتیجه مناسبی را دریافت خواهید کرد. اگر از میان سوالات بالا به کمتر از 5 سوال پاسخ مثبت داده اید، استفاده از دوره های آموزش الکترونیکی پیشنهاد نمی شود. مهارت های شخصی و فردی شما به گونه ایست که استفاده از دوره های آموزشی الکترونیکی برای شما سخت خواهد بود و عدم نتیجه در پایان دوره برای شما بسیار سخت تر و گران تر از هزینه ایست که برای خود دوره پرداخت می کنید. اما در صورتی که از میان سوالات بین 6 تا 7 سوال را پاسخ مثبت داده اید و یا تمایل شدید دارید که بنا به دلایل خاص مانند نبود امکان شرکت در کلاس های حضوری به دلیل مشکلات کاری یا حتی نبود مرکز آموزش خوب در محیط و شهر محل سکونت خود تنها راه فراگیری برای شما استفاده از دوره های آموزش مجازی و الکترونیکی است، مشاوران آموزش می توانند قبل از شروع دوره کتاب ها و جزوات آموزشی را در اختیار شما قرار دهند که بتوانید خصوصیات فردی و توانایی های خود را برای استفاده از دوره های آنلاین تکمیل کنید.   ظرفیت پذیرش دانشگاه شیراز در دوره مهندسی تکنولوژی نرم افزار نیم سال اول  200 نفر نیم سال دوم  200 نفر   ظرفیت پذیرش دانشگاه شیراز در دوره مهندسی تکنولوژی سخت افزار نیم سال اول  200 نفر نیم سال دوم  200 نفر   سال گذشته تا حدود رتبه 25000 در این دوره ها پذیرفته شدند

Read More »