آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : منابع کنکور it 94

۶ نظرها

در اینجا سعی شده است که معروف ترین کتاب ها و جزواتی که برای مطالعه ی این دروس وجود دارد معرفی گردد.این منابع توسط دانشجویان و موسسات مختلف معرفی و توصیه شده اند.

 

 

زبان عمومی و تخصصی

  • زبان عمومی

کتابزبان عمومی ارشد – تالیف مهندس بابک رستمی قراگوزلو -انتشارات نصیر

  1. کتاب ۵۰۴
  • زبان تخصصی:
  1. کتابانگلیسی برای دانشجویان رشته های کامپیوتر – تالیف منوچهر حقانی – انتشارات سمت {Special English for the students of Computer}

 

ساختمان های گسسته

کتابساختمان گسسته – تالیف هادی یوسفی – انتشارات پوران پژوهش {این کتاب به دانشجویانی که می خواهند در زمان کمتری برای کنکور آماده شوند توصیه می شود.}

  1. کتابریاضیات گسسته و ترکیباتی – تالیف رالف پ.گریمالدی – ترجمه دکتر محمد علی رضوانی و دکتر بیژن شمس {این کتاب بسیار جامع و کامل می باشد و فقط به دانشجویانی که می خواهند زمان بیشتری را به این درس اختصاص دهند توصیه می شود.}

مهندسی نرم افزار

  1. کتابمهندسی نرم افزار – تالیف اسلام ناظمی – انتشارات جلوه {این کتاب بی شک یکی از بهترین مراجع این درس برای کنکور کارشناسی ارشد می باشد}
  2. کتابمهندسی نرم‌افزار – تالیف پرسمن
  3. کتابمهندسی نرم افزار – تالیف سامرویل

بیشتر بخوانید »