آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مرکز آموزش علمی – کاربردی گسترش انفورماتیک ایران

۲۶ نظرها

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی خانه کارگر واحد تبریز

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی استاد شهریار تیکمه داش

 

مرکزآموزشعلمی- کاربرديشیرینعسل

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی شبستر

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

 

مرکز آموزش علمی- کاربردي خانه کارگر واحد اردبیل

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی آران و بیدگل

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی هرند

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی تیران و کرون

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی زرین شهر

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی صنایع دفاعی زرین شهر

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی علویجه

 

مرکزآموزشعلمی- کاربرديمالکاشتراصفهان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 2

 

مرکز آموزش علمی- کاربردي ساختمان و شهرسازي تهران

 

مرکز آموزش علمی- کاربردي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت داده پردازی ایران – تهران

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی گسترش انفورماتیک ایران – تهران

 

مرکزآموزشعلمی- کاربرديمالکاشترتهران

 

مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن ایران – تهران

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد کشاورزی مشهد

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت خدمات علمی – صنعتی خراسان رضوی

 

مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن خراسان رضوی

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی

 

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی پاسارگاد ( فارس )

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی علوم و فنون قزوین

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی صنایع و معادن قم

 

مرکز آموزش علمی- کاربردي سازمان مدیریت صنعتی سنندج

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی مخابرات استان کرمان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی انزلی

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی فومن

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی لرستان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی بابل

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی مهستان سبز شمال تنکابن

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی کارآموزان چالوس

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی اراک

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی ساوه

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور ( محلات )

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی ملایر

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی اداره کل تعاون استان همدان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی همدان

 

مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی جوادالامه یزد

 

» میانگین شهریه یک ترم دانشگاه علمی کاربردی بین 300 تا 350 هزار تومان است

» مدرک دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای اعتبار و حتی قابل ترجمه جهت ادامه تحصیل در خارج کشور میباشد

» چارت دروس این دانشگاه همانند دانشگاههای دولتی و غیر انتفاعی در 4 ترم میباشد

» سطع علمی این دانشگاه در واحدهای مختلف متفاوت است

» کسانی که از سهمیه شاغل استفاده میکنند شانس بسیار زیادی برای قبولی دارند

 » تعریف شاغل در هر کد محل انتخابی متفاوت است و باید به دفترچه راهنمای ثبت نام مراجعه شود

» شاغلین و داوطلبان آزاد فقط مجاز به انتخاب کد محل مربوط به سهمیه خود خواهند بود