آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مؤسسه غير انتفاعي غزالي- قزوين

۱۷۴ نظرها

1 – طبق اطلاعیه سازمان سنجش تغییرات زیر در ظرفیت های رشته کامپیوتر به وجود آمده است

ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره روزانه مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان از 65 نفر به 35 نفر کاهش یافته و ظرفيت پذيرشدوره شبانه همین دانشگاه از 35 نفر  به 30 نفر تغييريافته است

2 – جنس پذيرش دانشجو در رشته  تحصيلي كارشناسي ناپيوسته مهندسيتكنولوژي نرم افزار كامپيوتر مؤسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعيابرار- تهران منحصرا زن میباشد

ظرفیت های جدید كارشناسي ناپيوسته مهندسيتكنولوژي نرم افزار كامپيوتر :

مؤسسه غير انتفاعي جهاد دانشگاهي- اصفهان ( 80 نفر – نیم سال اول )

مؤسسه غير انتفاعي رجاء- قزوين ( 60 نفر – نیم سال دوم )

مؤسسه غير انتفاعي شهاب دانش- قم ( 60 نفر – نیم سال دوم )

مؤسسه غير انتفاعي علامه رفيعي- قزوين ( 60 نفر – نیم سال دوم )

مؤسسه غير انتفاعي عين القضات – ميانه ( 80 نفر – نیم سال اول )

مؤسسه غير انتفاعي غزالي- قزوين ( 60 نفر – نیم سال دوم )

ظرفیت های جدید كارشناسي ناپيوسته مهندسيتكنولوژي نرم افزار سخت افزار :

مؤسسه غير انتفاعي علامه دهخدا- قزوين ( 60 نفر – نیم سال دوم )

مؤسسه غير انتفاعي كاسپين – شهرصنعتي البرز ( 60 نفر – نیم سال دوم )