آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سلف سرویس

۵۲ نظرها

معضلات آموزشكده هاي فني و مهندسي همواره براي دانشجويان معضل آفرين بوده است. به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجويان ايران»،  دانشجويان دانشکده فني پسرانه دارالفنون بجنورد نسبت به کمبود فضاي آموزشي، نبود آزمايشگاه و کارگاه، نبود اساتيد مجرب و امکانات رفاهي دراين دانشکده فني گلايه مند هستند. اين دانشکده كه زيرمجموعه آموزش و پرورش، حتي امکانات آموزشي و کارگاهي يک هنرستان را نيز ندارد. آنچه در ادامه مي آيد ليستي از مشكلات عديده اين دانشكده است.

 

امکانات آموزشی :

به علت کمبود فضای آموزشی کلاسها در ساختمان قدیمی و غیر استاندارد اداری برگزار می شود که طبق مقررات ملی ساختمان غیر مجاز می باشد.

* نبود کتابخانه ی مناسب برای دانشجویان ( کتابخانه ی موجود در فضای 5*4 می باشد و فاقد کتاب دار و در ساعت محدود 2 تا 4 می باشد )

* نبود آزمایشگاه بتون و مکانیک خاک برای دو مقطع کاردانی و کارشناسی ساختمان.

* امکانات قدیمی کارگاه مکانیک خودرو  ( استفاده از موتورهای از رده خارج )

* به علت نبود فضای کافی آموزشی برگزاری کلاسهای سال 88-89 با تأخیر یک ماهه از ابتدای آبان شروع شد.

* برگزاری بعضی کلاسهای عملی و آزمایشگاهی به صورت تئوری به علت نبودن هیچ گونه فضا و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی.

* سایت کامپیوتر جهت استفاده ی آزاد دانشجویان رشته ی کامپیوتر موجود نیست.

* استفاده از اینترنت برای دانشجویان محدود به دو روز در هفته به صورت 6 ساعت در هفته می باشد .

* قرار گیری کلاسها در کنار کارگاه ها که موجب سروصدا و عدم تمرکز می شود ( فاصله ی بین کارگاه ها و کلاس فقط یک پنجره است )

* مجهز نبودن دانشکده به سیستمها و امکانات حداقل دانشگاهی ( عدم وجود ویدیو پروژکتور ، صندلی نامناسب و … )

* نبود انتشارات در شأن دانشکده.

 

سطح علمی:

* نبود هیئت علمی.

* پایین بودن سطح علمی اساتید و عدم وجود حتی یک استاد با مدرک دکتری.

* عدم ارائه ی امکانات مناسب به دانشجویان جهت شرکت در مسابقات علمی ( این مرکز در مباحث علمی در بین مجامع دانشگاهی حرفی برای گفتن ندارد)

* بعیض قائل شدن بعضی اساتید در تدریس به دانشجویان این دانشکده در مقایسه با تدریس آنان در سایر مراکز آموزش عالی.

* عدم وجود بازدید های علمی و عملی.

* تعیین اساتید غیر مرتبط برای رشته های مختلف.

 

امکانات رفاهی :

* با وجود برگزاری کلاسها در دو مکان مجزا هیچ گونه سرویس ایاب و ذهاب برای دانشجویان وجود ندارد .

* مساحت محدود نمازخانه (مساحت نمازخانه ی موجود 8 متر مربع است)

* برگزار نشدن نماز جماعت در دانشکده.

* وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی.

* عدم وجود فضا و امکانات ورزشی.

* نداشتن کارشناس تربیت بدنی.

* نداشتن بوفه ی دانشجویی.

* عدم وجود امکانات حداقلی رفاهی ( آبخوری ، باجه ی تلفن ، سطل زباله ، فضای سبز ، حیاط محدود و کثیف ، نبود صندلی در محوطه و … )

 

سلف سرویس:

* ندادن شام برای دانشجویان به صورت ثابت ( با اعتراض دانشجویان شام داده می شود و بعد از دو هفته شام قطع می شود )

* سلف سرویس با فضای محدود (مساحت تقریبی 170 متر مربع برای 1500 دانشجو )

* نبود مکان مناسب جهت صف دانشجویان و ایجاد صف طولانی در حیاط دانشکده.

* کیفیت پایین و نبود تنوع غذایی.

* نبود غذا برای پنج شنبه ها.

* نبود حتی حداقل امکانات سلف سرویس از قبیل چنگال ، پارچ و لیوان و تمیز نبودن میزهای غذاخوری.

* وجود فقط یک آبسرد کن مستهلک در سلف سرویس.

* تمیز نبودن سلف سرویس و آشپزخانه و باز شدن مستقیم درب آنها در نزدیکی سرویس بهداشتی.

* کمبود پرسنل آشپزخانه.

* رعایت ننمودن بهداشت در آشپزخانه و برخورد نامناسب کارکنان آشپزخانه با دانشجویان.

 

مدیریت:

وجود مدیریت نامناسب جناب آقای روشن ضمیر که به دلایل زیر است:

* عدم ارتباط مناسب با دانشجویان و کارکنان دانشکده.

* نداشتن ادب و رفتار مناسب در شأن ریاست دانشکده.

* عدم توجه به نیازهای دانشجویان علی رغم درخواستهای مکرر دانشجویان و پیشنهادات کارکنان.

* عدم توجه به آموزش کارکنان و عدم نظارت بر کیفیت کار آنها.

* اعلام نارضایتی کارکنان از مدیریت ایشان:

به مراتب کارکنان دانشکده از بی کفایتی و عدم انتقاد پذیری یا به عبارتی مدیریت دیکتاتوری ایشان شکوه و گلایه نموده اند که این مورد از طرف خود آنها قابل پی گیری می باشد.
 

آموزشکده دارالفنون
آموزشکده دارالفنون
آموزشکده دارالفنون
آموزشکده دارالفنون
آموزشکده دارالفنون
۱۵۰ نظرها

 

تاريخچه دانشگاه زنجان
شورايگسترش آموزش عالي در جلسه شماره 97 مورخ 15/5/1353 تأسيس مدرسه عاليكشاورزي و دامپروري را در رشته‌هاي مديريت كشاورزي و دامپروري (مقطعكارشناسي) در شهر زنجان تصويب كرد. به دنبال آن در 14 اسفندماه سال 1353اولين جلسه هيأت امناي مدرسه عالي زنجان تشكيل و مقرر گرديد كه از اولمهرماه سال 1354 فعاليت آموزشي خود را با پذيرش 72 دانشجو از طريق آزمونسراسري در دو رشته مديريت كشاورزي و مديريت دامپروري آغاز كند. بدين ترتيبكار آموزشي دانشگاه زنجان (مدرسه عالي كشاورزي و دامپروري) رسماً از سال 1354 آغاز شد. در آذرماه همان سال با تصويب هيأت دولت، زميني بهمساحت400 هكتار براي انجام فعاليت‌هاي آموزشي و كارهاي عمراني از طريقسرجنگلداري وقت استان در اختيار دانشگاه قرار گرفت. مدرسه عالي كشاورزيو دامپروري زنجان در مورخ 2/12/1355 از سوي شوراي گسترش آموزش عالي بهدانشكده كشاورزي زنجان با دو رشته كشاورزي و دامپروري در مقطع كارشناسي،تغيير نام پيدا كرد. بنابه مصوبه ستاد انقلاب فرهنگي در مورخه 25/5/1361در چارچوب تغيير نظام آموزش عالي كشاورزي، دانشكده كشاورزي زنجان بهآموزشكده كشاورزي زنجان تبديل گرديد. ولي بر اثر تلاش عده‌اي از مسئوليناستان و دانشگاهيان و با توجه به وجود امكانات خوب در استان، موضوع تغييرنام آن مجدداً در جلسه مورخ 11/3/1364 شوراي بازگشايي وزارت فرهنگ و آموزشعالي سابق مطرح و به دانشكده كشاورزي زنجان تغيير نام پيدا كرد. باتوجهبه موافقت مورخ 5/2/1366 شوراي گسترش آموزش عالي، مبني بر پذيرش دانشجو درآموزشكده فني زنجان، شوراي مذكور با تبديل دانشكده كشاورزي زنجان به مجتمعآموزش عالي زنجان (شامل آموزشكده فني و دانشكده كشاورزي) در تاريخ 19/2/1366 نيز موافقت نمود. همچنين با تأسيس دانشكده علوم در سال 1369و دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال 1370، سرانجام در تاريخ 15/11/1370با تغيير نام مجتمع آموزش عالي زنجان به دانشگاه زنجان از سوي وزارت فرهنگو آموزش عالي وقت موافقت بعمل آمد

.

دانشگاه زنجان

اهداف و وظايف اساسي دانشگاه
اهداف :
– پرورش استعدادها از طريق آموزش و پژوهشهاي علمي به منظور كمك به تجهيز و تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور
– ايجاد امكانات پژوهشي به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته و درجهت افزايش توان علمي در زمينه علوم مختلف
وظايف:
– آموزش دانشجويان در رشته‌هاي مختلف
–  برقراري روابط دانشگاهي با دانشگاه‌هاي داخل يا خارج از كشور از طريق قراردادهاي فرهنگي و دانشگاهي
– تشكيل سمينارها و كنفرانسهاي علمي و آموزشي
–  ترجمه‌ و تأليف ‌كتب ‌و نشريات در زمينه‌هاي مختلف علمي

درباره دانشكده مهندسی
دانشکدهمهندسی در سال 67-1366 با ایجاد آموزشکده فنی در رشته کارهای عمومیساختمان، در مقطع کاردانی با 43 دانشجو و 2 نفر عضو هیأت علمی تمام وقتفعالیت خود را آغاز نمود. متعاقب آن گروههای آموزشی برق، معماری، مکانیک،کامپیوتر و نقشه برداری تأسیس و اقدام به پذیرش دانشجو نمودند . هم اکنون دانشکده مهندسی دارای 7 گروه و 16 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد

.

دانشکده فنی زنجان

درباره گروه كامپيوتر
گروهآموزشی کامپیوتر در سال 1375 در گرایش نرم افزار ( مقطع کاردانی ) آغاز بهکار کرد. سپس در سال 1383 در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز اقدام به پذیرشدانشجو کرد. هم اکنون این گروه آموزشی در مقطع  کارشناسی در دوره روزانه وشبانه فعالیت می کند. از برنامه های آینده گروه ، پذیرش دانشجو در مقطعکارشناسی پیوسته در رشته های فناوری اطلاعات ، سخت افزار و مهندسی نرمافزار می باشد.

اساتید گروه کامپیوتر :
دکتر محسن افشارچی، دکتری هوش مصنوعی از Calgary کانادا
فیلد تدریس :  Object Oriented  ، مهندسی نرم افزار، هوش مصنوعی ( البته فعلا تو دانشگاه زنجان هوش مصنوعی ارائه نمی دن )
نظرشخصی : بعد از نشستن سر کلاس های مهندسی نرم افزار و Object Oriented Design ایشون یک قدم خیلی بزرگ در زندگی کامپیوتریم برداشتم. ایشون روباید یکی از نخبه های مهندسی نرم افزار کشور بدونیم.

دکتر حسین محمدی، دکتری نرم افزار از دانشگاه تهران
فیلد تدریس : سیستم عامل، شبکه
نظرشخصی : چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ اخلاقی فوق العاده هستن ، بعد از پاسکردن کلاس سیستم عامل ایشون دید آدم نسبت به زندگی عوض می شه.

دکتر علیرضا خانتیموری، دکتری هوش مصنوعی از پلی تکنیک تهران
فیلد تدریس: هوش مصنوعی، ریاضیات گسسته، کامپایلر، نظریه زبان ها و ماشین ها
نظر شخصی : استاد به معنای واقعی کلمه ! از اون دسته اساتیدی هستن که دانشجو رو واقعا وادار به کار کردن و یاد گرفتن می کنه.
دکتر علی امیری، دکتری هوش مصنوعی از علم و صنعت
فیلد تدریس: نظریه زبان ها و ماشین ها، کامپایلر، هوش مصنوعی، طراحی الگوریتم
نظر شخصی : خیلی دقیق و نکته به نکته و کنکوری درس می دن ، کلاس نظریه شون کلاس خیلی خوبیه
دکتر علی آذرپیوند، مامور به تحصيل در دوره دكتري معماري سيستمهاي كامپيوتري در دانشكده فني دانشگاه تهران
فیلد تدریس : معماری کامپیوتر

توضیح : همین تابستون ایشون قراره از پایان نامه شون دفاع کنن و از مهر 88 احتمالا برمی گردن

مهندس داریوش نجفی،
فیلد تدریس : اسمبلی، طراحی الگوریتم

مهندس داوود محمد پور،
فیلد تدریس :دیتابیس، مهندسی نرم افزار

 

امکانات دانشگاه زنجان

امکانات و فضاهای دیگر :
مرکز رشد : در این قسمت اگر دانشجویان تمایلبه انجام پروژه هایی با توجیه تجاری مناسب داشته باشن ، فضا و امکاناتمناسب در اختیار اون ها قرار داده می شه.
کتابخانه : هر دانشکده برایخودش یک کتابخونه داره که کتاب های تخصصی رو می شه اونجا پیدا کرد. علاوهبر این ، یک کتابخانه ی مرکزی هم وجود داره که کتاب های عمومی تر رو می شهاز اونجا گرفت. در همه ی کتابخانه ها نیز فضای کافی برای مطالعه وجود داره.

سالن ورزش : سالن ورزشی فکر می کنم 1000 نفری باشه.امکانات خوبی دارهو مسابقات مختلفی رو هم برگزار می کنه. برای خوهران هم سالن ورزشی جداگانهای وجود داره..

 

سالن آمفی تئاتر دانشگاه زنجان

آمفی تئاتر :یه سالن نسبتا بزرگ داره به اسمالغدیر. مراسم های بزرگ اونجا اجرا می شه. یه سالان نسبتا کوچیکتر هم دارهکه کنفرانس های مختصر اونجا برگزار می شه. اگه برنامه طبق روال باشه ، هرهفته هم یه فیلم سینمایی پخش می کنن.

حمل و نقل  :دانشگاه زنجان در 5 کیلومتری جاده ی زنجان تبریز واقع شده. به همین جهت اتوبوس هایی به صورت رایگان از داخل شهر به دانشگاه و بالعکسدر نظر گرفته شده. ضمن اینکه تاکسی های ویژه ی دانشگاه هم هستن.
خوابگاه  :خوابگاه برای دوره های روزانه داخل دانشگاه ، و برای دوره های شبانه داخل شهر و بیرون از دانشگاهارائه می شه.

 آخرین رتبه های قبولی در کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر این دانشگاه :
سال 86   <-    روزانه : 56 ،   شبانه : 777 ( بومی )
سال 87    <- روزانه : حوالی 80 ،   شبانه : حدود 1000 ( بومی )
در مورد شهر زنجان  :
شهرزنجان ، شهر نسبتا کوچیکیه ، در عرض یکساعت می تونید از اینور شهر بریناونطرفش ، البته ظهر ها و عصر ها یه مقدار ترافیک هم داره. آب هوایکوهستانی داره و البته به اصل غافلگیری علاقه مند ! طوری که ممکنه هر چهار فصل رو تو 1 روز ببنید! تابستان های نسبتا گرم وزمستون های فوق العاده سردی داره. هوای شهر آلوده نیست و به راحتی میتونین هوای تازه برای تنفس پیدا کنین. اجاره خونه نسبتا بالاست ، الان( تابستان 88 ) برای یک واحد ویلایی در حد معمولی یا آپارتمان 60-70 متریچیزی حدود 200 هزار تومن اجاره باید بدین