آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سرفصل ریاضی عمومی

۳۳۴ نظرها

ریاضی

یادآوری و تکمیل ( تعریف تابع – توابع نمائی – توابع هذلولی – توابع لگاریتمی – تابع علامت – رسم نمودار توابع نمائی، هذلولی آنها – تعاریف حد و پیوستگی، پیوستگی توابع نمائی و لگاریتمی – تعاریف مشتق و دیفرانسیل – مشتق­های متوالی، مشتق توابع مرکب – مشتق توابع – مشتق توابع پارامتری – قضیه رل، قضیه میانگین، قضیه کوش، قضیه تیلر، بسط تیلر، بسط مک لرن – صورت­های مبهم و رفع ابهام از آنها، استفاده قضیه تیلر و مک لرن در رفع ابهام) – سری (سری­های عددی و نوع آنها، سری­های مثبت، سری متناوب – دستورهای تعیین نوع سری، سری هندسی، دستور نسبت، دستور ریشه – سری­های توان و تعیین شعاع همگرایی آنها – بسط توابع به صورت سری) – انتگرال (تعریف تابع اولیه یک تابع، دستورهای اساسی انتگرال­گیری، خواص انتگرال نامعین – انتگرال توابع مقدماتی (جدول انتگرال­ها) – روش­های انتگرال­گیری، دستور انتگرال­گیری، جزء به جزء، انتگرال­های گویا، انتگرال­های توابع مثلثاتی، نمائی، گنگ – انتگرال معین، تعریف انتگرال معین و تعبیر هندسی، فیزیکی، خواص انتگرال معین، قضیه اساسی حساب انتگرال، مشتق­گیری از تابعی که با انتگرال تعریف می­شود – کاربرد انتگرال معین در محاسبه ساخت، طول کمان حجم و سطوح جسم دوار) – بردارها (تعریف بردار، اندازه بردار، بردار واحد – جمع بردارها، تفاضل دو بردار، تجزیه یک بردار در چند امتداد – نمایش یک بردار برحسب بردارهای واحد – ضرب عددی یا نقطه­ای، ضرب برداری، ضرب مختلط سه بردار – معادله خط در فضا، معادله صفحه) – توابع چند متغیره (تعریف توابع چند متغیره – حد و پیوستگی – تعریف مشتق­های جزئی مرتبه اول، مشتق­های جزئی و مرتبه بالاتر – دیفرانسیل کامل – قاعده زنجیری، مشتق­های جزئی توابع ضمنی) – توابع برداری (تعریف توابع برداری، حد و پیوستگی – مشتق توابع برداری – توابع برداری چند متغیری، تعریف عملکردها – دیورژانس، کنترل یک تابع برداری، تعریف گرادیان یک تابع اسکالر) – انتگرال دوگانه (تعریف انتگرال دوگانه، روش محاسبه آن -تعبیر فیزیکی و هندسی انتگرال دوگانه – خواص انتگرال دوگانه – تعویض ترتیب انتگرال دوگانه – تعویض متغیر در انتگرال دوگانه، محاسبه انتگرال دوگانه در مشخصات قطبی – کاربرد انتگرال دوگانه در محاسبه مساحت یک ناحیه سطح، حجم، جرم – محاسبه مساحت رویه) – تعریف انتگرال روی خم و روش محاسبه آن – انتگرال سه گانه (تعریف انتگرال سه گانه و روش محاسبه آن) – معادلات دیفرانسیل (تعریف معادله دیفرانسیل و روش­های تشکیل آن – حل انواع معادلات دیفرانسیل مرتبه اول – جداشدنی – معادله دیفرانسیل کامل – عامل انتگرال ساز – معادله دیفرانسیل همگن و روش محاسبه آن – معادله دیفرانسیل خطی و برنولی)

آمار و احتمالات

مفهوم آمار و بررسی تعاریف مختلف – کاربردهای آمار و روش­های آماری و احتمالات – حل مسائل مربوط به احتمالات – تعریف اطلاعات و تفاوت اطلاعات با آمار و احتمال – تعریف احتمال (با ذکر مثال­های ساده) – فرمول­های مقدماتی احتمال – انواع احتمال و کاربردهای آن – تعریف پارامتر آماری – میانگین، میانه، نما، انحراف معیار، پراش (واریانس) (با استفاده از داده­ها یا جدول فراوانی) – انواع روش­های تصویری و نمودارهای مورد استفاده برای نمایش داده­های آماری (نمودارهای XY – BAR – PIE و…) – کاربرد و زمینه بکارگیری هر یک از روش­های فوق – تعریف متغیر تصادفی – توزیع احتمال گسسته و پیوسته – توزیع تجربی – توزیع دوجمله­ای – توزیع نرمال و خواص آن – محاسبه سطح زیر منحنی نرمال – کاربردهای توزیع نرمال، تقریب نرمال، توزیع t – تعریف جامعه آماری – واحد، چهارچوب نمونه­گیری، پارامترهای جامعه – برآورد اریب و نا اریب – معیارهای اشتباه – معرفی روش­ها و مدل­های نمونه­گیری – نمونه­گیری تصادفی ساده و برآورد پارامترها و فاصله اطمینان و حدود اطمینان و ضریب اطمینان – محاسبه تعداد نمونه­های لازم برای آمارگیری – روش­های کلاسیک تخمین – حد متوسط – اختلاف دو حد متوسط – نوع نسبت – پراش – امید ریاضی (ارزش انتظاری) یک متغیر تصادفی و ارزش انتظاری – محاسبه امید ریاضی – کاربردهای قوانین ارزش انتظاری و امید ریاضی – تولید اعداد تصادفی با استفاده از جدول، روش­ها و الگوریتم­های کامپیوتری تولید اعداد تصادفی – کاربردهای اعداد تصادفی.

زبان فنی

در این درس فراگیری متون و لغات تخصصی که حدود 1000 کلمه می­باشد و با استفاده از متون مناسب که بتواند دانشجویان را ضمن آشنایی با این کلمات و متون، ریشه یابی را نیز آموزش دهد. نیرویی که به نحوی که بتواند از کتب تخصصی و نشریات مربوط به خوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشد.

برنامه سازی

مقدمات C++ (طریقه نوشتن یک برنامه، دستورات و عبارات، تعریف متغیرها) – دستورات ورودی و خروجی استاندارد، جزئیات Iostream با استفاده از NameSpace، قالب بندی ورودی و خروجی – آرایه­ها و رشته­ها و عملیات بیتی – توابع، ساختار و توابع، ایجاد و فراخوانی تابع، Overload کردن توابع، ارسال مقدار به تابع، توابع پیش ساخته و معرفی برخی توابع مهم – ساختارهای شرطی و حلقه و شرح آنها – تعریف Struct، Union – عملیات روی فایل – بررسی استثنائات و خطاها – کار با اشاره­گرها و عملیات بر روی آنها – کار با کلاس­ها، مفهوم شی­گرایی، ایجاد کلاس، اشاره­گر به کلاس، سازنده­ها و مخرب­ها – مقدمه­ای به Visual C++.

سیستم عامل

تعریف سیستم عامل، تعریف وقفه و انوع آن، سیستم­های  Offline Spooling، Online Spooling، Time Sharing – تعریف پردازش، رسم نمودار حالات پردازش و شرح آنها – الگوریتم­های زمانبندی انحصاری و غیرانحصاری، سطوح پردازش، شرح الگوریتم­های FIFO، RR، SPN، Priority، MRN، SRT،MLFQ ، MLQ و شرح الگوریتم­های انتخاب Job توسط زمانبندی کار: Mixed، FIFO، SJF – شرح حافظه­های جانبی و مجازی، الگوریتم­های انتخاب انباره: First Fit، Next Fit ، Best Fit، Worst Fit، Buddy Fit، Quick Fit – مدیریت حافظه و شرح مشکلات آن، تکه تکه شدن و مدیریت حافظه با صفحه بندی Paging و با قطعه بندی Segmentation و ترکیبی – تعریف بن بست، شرایط بروز بن بست و راه­حل­های برخورد با آن و الگوریتم بانکداران.

ساختمان داده­ ها

تعریف ساختارهای خطی (Linear Structure)  و غیرخطی (Non-Linear Structure) – رشته­ ها (نحوه نمایش رشته­ها – عملیات روی رشته­ها (تعیین رشته، مجاورسازی، جستجوی یک زیررشته در داخل رشته دیگر، انتخاب زیر رشته­ای از رشته دیگر، مقایسه رشته­ها، حذف زیررشته­ای از داخل رشته، جایگزین کردن قسمتی از یک رشته با زیر رشته دیگر، تهیه کپی از روی یک رشته)) – رکوردها (نحوه توصیف رکوردها – انجام عملیات روی رکوردها – عملیات رایج روی رکوردها مانند Sort، Search، حذف و اضافه) – آرایه­ ها (نحوه نمایش آرایه­های یک، دو، … n بعدی در حافظه کامپیوتر – نحوه محاسبه آدرس عنصری در آرایه­های یک، دو، … n بعدی – انجام عملیات Search، Sort، حذف و درج در آرایه­ها – محاسن، معایب و محدودیت­های آرایه­ها و کاربرد آنها) – ماتریس­ها(ماتریس خلوت، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس بالا مثلثی و کاربرد آنها) – پشته (تعریف داده­ها و حافظه­هایی از نوع Stack – نحوه شبیه­سازی Stack با استفاده از آرایه­ها – انجام عملیات درج (Insert) با PUSH و حذف (Delete) با POP و نوشتن الگوریتم آنها – Stack و بیان الگوریتم آن، برنامه­سازی الگوریتم­های مزبور در یک زبان برنامه­سازی) – کاربردهای Stack (در فراخوان توابع – در توابع بازگشتی (مانند تابع فاکتوریل، تعریف و محاسبه چند جمله­ای­های بصورت بازگشتی، معکوس کردن (Reverse) رشته­ها، محاسبه بزرگترین مقسوم علیه دو عدد، تابع هانوی) – کاربرد Stack و تبدیل عبارات Infix به Suffix، نمایش عبارات ریاضی به صورت­های Prefix، Infix، Suffix – الگوریتم­های این تبدیلات) – صف (تعریف صف – شبیه سازی صف با استفاده از آرایه – الگوریتم­های درج عنصری در صف و حذف عنصری از صف) – کاربردهای صف (صف دایره­ای (Circular Queue) – الگوریتم­های درج و حذف در صف دایره­ای – لیست پیوندی (امکان تعریف، نحوه پیمایش، حذف، درج گره در ابتدا و انتها)) – لیست پیوندی (امکان تعریف – نحوه پیمایش – حذف و درج گره – امکان تعریف لیست پیوندی حلقوی و نحوه درج/حذف – ایجاد لیست پیوندی با سرلیست) – درخت (تعریف درخت در حالت کلی – روش­های مختلف نمایش درخت در حافظه – درخت دودویی – ویژگی­های درخت دودویی و روش­های مختلف نمایش آن در حافظه – پیمایش­های مختلف درخت دودویی – تعاریف درخت­های Max Tree، Min Tree، Max Heap، Min Heap) – عملیات متداول در درخت دودویی (ایجاد درخت – جستجوی نود (node) خاص – حذف و درج درخت – الگوریتم­های مربوط و استفاده از Stack در این گونه موارد – تمرین برنامه­سازی الگوریتم­های بالا) – کاربرد درخت دودویی – جستجوی درخت دودویی ( مرتب کردن به روش درخت دودویی (Binary Tree Sort) – تبدیل عبارات Infix به Suffix به کمک درخت دودویی) – گراف (نکات و برخی تعاریف).

ذخیره و بازیابی اطلاعات

تعریف سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات – انواع حافظه­های جانبی (نوار، دیسک مغناطیسی، دیسک نوری) – پارامترهای ظرفیتی (چگالی و ظرفیت) – پارامترهای زمانی (ماکزیمم نرخ یا سرعت انتقال داده­ها …) – مفاهیم اولیه (فیلد، رکورد، انواع رکورد، گپ، فایل) – سیستم فایل و لایه­های آن – بلوک بندی (مزایا و معایب) – فایل در محیط فیزیکی (پیوسته و ناپیوسته)، مدیریت بلاک­های آزاد، تکنیک­های نسخه پشتیبان، سطوح مختلف نشانی دهی – مفهوم بافر و بافرینگ (انواع بافر، مزایا و معایب هر یک، مدیریت بافر) – محاسبه ظرفیت واقعی – محاسبه نرخ انتقال واقعی و تاثیر بافرینگ در آن – تکنیک­های بهبود کارآیی سیستم با کاهش زمان درنگ دورانی و کاهش زمان استوانه­جویی – تکنولوژی RAID – ساختارهای مبنایی فایل – ضوابط ارزیابی کارآیی فایل – عملیات روی ساختار فایل (عملیات شش گانه) – ساختار فایل­ها (ساختار پایل (معرفی، کاربرد، نحوه انجام عملیات شش گانه) – ساختار ترتیبی (معرفی، کاربرد، انجام عملیات شش گانه) – ساختار شاخص (مفاهیم، شاخص متراکم و غیرمتراکم و چندسطحی) – ساختار ترتیبی شاخص دار (معرفی، کاربرد، محاسبه سطوح شاخص، تکنیک­های درج سرریزی، عملیات شش گانه) – ساختار چندشاخصی (معرفی، کاربرد) – فایل مستقیم (معرفی، کاربرد، توابع مبدل، راه­حل­های مشکل سرریزی، معایب، انجام عملیات شش گانه) – بررسی دستورات فایلینگ در یکی از زبان­های سطح بالا).

سرفصل در مدار منطقی اعلام نشده است