آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : درصد کنکور ارشد

۹۸ نظرها

حسن عسکری – رتبه یک کشوری – دانشگاه شهید رجایی

فرهنگ و معارف : 36.66 | ادبیات فارسی : 63.33 | زبان خارجی : 30 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 36.66 | مدار منطقی: 77.77

برنامه سازی: 42.22 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 72.22

توضیحات : همانطور که ملاحظه میکنید، نفر اول کنکور سال گذشته، دروس عمومی را میانگین حدود 40% زده و ریاضی و آمار را هم با توجه به دشواری سوالات، جواب نداده است. البته رمز موفقیت ایشان درصد دروس تخصصی و مدار منطقی بود که نسبتا درصد خوبی رو کسب کردند.

 

علی سیف اللهی – رتبه دو کشوری – دانشگاه شهید رجایی

فرهنگ و معارف : 63.33 | ادبیات فارسی : 86.66 | زبان خارجی : 33.33 | ریاضی و آمار : 2.22-

زبان تخصصی: 53.33 | مدار منطقی: 77.77

برنامه سازی: 57.77 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 46.66

توضیحات : ایشون درصدهای عمومی و برنامه سازیشون نسبت به آقای عسکری بهتر بود، ولی دروس تخصصی رو 46 درصد زده بودند خیلی جالب است که نفر دوم کنکور، با اینکه ماهها برای درس ریاضی و آمار وقت گذاشته بود این درس رو منفی زد.

 

مرضیه یزدانی – رتبه سه کشوری – دانشگاه شهید رجایی

فرهنگ و معارف : 30.00 | ادبیات فارسی : 83.33 | زبان خارجی : 46.66 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 73.33 | مدار منطقی: 73.33

برنامه سازی: 35.55 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 60.00

توضیحات : خانم یزدانی هم بجز برنامه سازی که درصدشون 35 بود، در بقیه دروس نمره خوبی رو کسب کردند

 

مسعود فلاح پور – رتبه نه کشوری – دانشکده شهید شمسی پور تهران

فرهنگ و معارف : 45.55 | ادبیات فارسی : 86.66 | زبان خارجی : 65.55 | ریاضی و آمار : 4.44-

زبان تخصصی: 53.33 | مدار منطقی: 78.88

برنامه سازی: 26.66 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 60.00

 

سهیلا دادجو – رتبه 12 کشوری – دانشگاه زنجان

فرهنگ و معارف : 33.33 | ادبیات فارسی : 81.11 | زبان خارجی : 25.55 | ریاضی و آمار : 2.22-

زبان تخصصی: 46.66 | مدار منطقی: 71.11

برنامه سازی: 44.44 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 56.66

 

haw3d – رتبه 34

فرهنگ و معارف : 46.66 | ادبیات فارسی : 58.88 | زبان خارجی : 30.00 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 76.66 | مدار منطقی: 73.33

برنامه سازی: 15.55 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 60.00

 

mshtable – رتبه 53

فرهنگ و معارف : 51.11 | ادبیات فارسی : 45.55 | زبان خارجی : 30.00 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 63.33 | مدار منطقی: 46.66

برنامه سازی: 28.88 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 60.00

 

adnanjon – رتبه 60

فرهنگ و معارف : 60.00 | ادبیات فارسی : 83.33 | زبان خارجی : 35.00 | ریاضی و آمار : 6.66

زبان تخصصی: 50.00 | مدار منطقی: 55.55

برنامه سازی: 20.00 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 50.00

 

kako.net – رتبه 75

فرهنگ و معارف : 26.66 | ادبیات فارسی : 40.00 | زبان خارجی : 25.55 | ریاضی و آمار : 2.22-

زبان تخصصی: 33.33 | مدار منطقی: 46.66

برنامه سازی: 40.00 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 61.11

 

Ultra66 – رتبه 76

فرهنگ و معارف : 28.88 | ادبیات فارسی : 43.33 | زبان خارجی : 48.88 | ریاضی و آمار : سفید

زبان تخصصی: 76.66 | مدار منطقی: 64.44

برنامه سازی: 48.88 | دروس تخصصی تخصصی نرم افزار: 31.11

 

توضیحات کلی : طبق درصدهای بالا مهمترین و تاثیرگذارترین درسها، برنامه سازی و دروس تخصصی هستند که به میزان قابل ملاحظه ایی رتبه داوطلب را جابجا میکنند. البته این را هم در نظر داشته باشید که دروس عمومی نباید فراموش شود یا خیلی پایین باشد چون تاثیر دروس دیگر را کمرنگ میکند.

در پست بعدی، درصدهای سایر اعضای سایت ( رتبه های 100 تا 1000 ) قرار خواهد گرفت

 

۱۰۹ نظرها

ضمن عرض تبریک خدمت همه عزیزانی که توانستند در کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 1387 قبول شوند، من اسامی برخی از اعضای سایت کارشناسی که موفق به قبولی شدند را به همراه رتبه و دانشگاه قبولی آنها را قرار میدم. همچنین مصابه ایی مفصل با آقای حسن عسکری ( نفر اول کنکور امسال ) انجام شده که به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 

حسن عسکری   رتبه کشوری : 1   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / روزانه

علی سیف الهی ( ali94504 ) رتبه کشوری : 2   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / روزانه

مرضیه یزدانی ( atena ) رتبه کشوری : 3   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / روزانه

مسعود فلاح پور ( masoud_pas ) رتبه : 9   محل قبولی : دانشکده شهید شمسی پور تهران / روزانه

Shohrehs      رتبه : 12   محل قبولی :  دانشگاه زنجان / روزانه

martick2003     رتبه : 21     محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

amirpaia87       رتبه : 31   محل قبولی : دانشکده شهید شمسی پور تهران / روزانه

Angel            رتبه : 74   محل قبولی : دانشکده شریعتی تهران / روزانه

kako.net        رتبه : 75   محل قبولی : دانشگاه زنجان / روزانه

majid_             رتبه : 85   محل قبولی : دانشگاه زنجان / روزانه

Khorshid          رتبه : 96    محل قبولی : دانشکده شریعتی تهران / روزانه

nazi111          رتبه : 104   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

مهیار               رتبه : 121   محل قبولی : غیر انتفاعی سجاد مشهد

veronika          رتبه :  130   محل قبولی : دانشکده شریعتی تهران / روزانه

Hmdbavar      رتبه : 190   محل قبولی : دانشکده فنی شمسی پور تهران / شبانه

Majdy67       رتبه : 191   محل قبولی : آموزشکده شهید باهنر شیراز / روزانه

Farsijava         رتبه : 191   محل قبولی : دانشکده شهید شمسی پور تهران / شبانه

miss-pc          رتبه : 193     محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

Ssamaneh      رتبه : 196    محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

parisa333pk     رتبه : 206   محل قبولی : دانشگاه شهید رجایی تهران / شبانه

russfm             رتبه : 236    محل قبولی : دانشگاه قوچان / روزانه / نیم سال اول

amirhosein1364 رتبه : 244     محل قبولی : دانشگاه شهید باهنر کرمان / روزانه

ctrl+alt+del     رتبه : 308     محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

Rahimfrd         رتبه : 316     محل قبولی : دانشگاه شهید باهنر کرمان / روزانه

kasaman          رتبه : 326     محل قبولی : دانشگاه زنجان / شبانه

Kahkeshan       رتبه —         محل قبولی : دانشگاه زنجان / شبانه

ahmad1880       رتبه : 350     محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

nasrin6515        رتبه : 372  محل قبولی : دانشگاه قوچان / نیم سال اول / روزانه

Hamidkhan         رتبه : 388     محل قبولی : آموزشکده شهید باهنر شیراز / روزانه

مسعود کاید خورده ( Masoudarticle ) رتبه 397   محل قبولی : آموزشکده شهید باهنر شیراز / روزانه

Nanimehr         رتبه : 472     محل قبولی : دانشگاه بیرجند / شبانه

Feri                   رتبه : 489    محل قبولی : غیر انتفاعی طبرستان

mehdi_matrix     رتبه : 518       محل قبولی : دانشگاه قوچان / نیم سال اول / روزانه

Sokooot             رتبه : 600       محل قبولی : غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان

amin_com         رتبه : 603     محل قبولی : دانشگاه قوچان / نیمسال دوم / روزانه

Saayeban           رتبه : 604     محل قبولی : دانشگاه بیرجند / شبانه

ajlajlajl              رتبه : 628   محل قبولی : دانشگاه قوچان / نیم سال دوم / روزانه

محمد قربانی ( DrXoX ) رتبه : 710   محل قبولی : غیر انتفاعی صدرا تهران

samanjun          رتبه : 710    محل قبولی : غیر انتفاعی صدرا تهران

zzz-z                رتبه : 770       محل قبولی : جهاد دانشگاهی اصفهان

mim                رتبه : 837         محل قبولی : غیر انتفاعی علامه رفیعی قزوین

feli                   رتبه : 1006       محل قبولی :   دانشگاه غیر انتفاعی شمال – آمل

Amirgole          رتبه : 1028       محل قبولی : غیر انتفاعی پاسارگاد شیراز

vahid2004z       رتبه : 1093       محل قبولی : غیر انتفاعی سجاد مشهد

heartshunter   رتبه : 1094       محل قبولی :   غیر انتفاعی شهاب دانش قم

Maral               رتبه : 1096       محل قبولی : غیر انتفاعی پاسارگاد شیراز

niyayesh19__87   رتبه : 1118     محل قبولی : غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز

Amirvanica       رتبه : 1125       محل قبولی : غیر انتفاعی صفاهان اصفهان / سخت افزار

پسر باران         رتبه : 1200        محل قبولی : غیر انتفاعی سجاد مشهد

Mr.Crazy         رتبه : 1360        محل قبولی : غیر انتفاعی سجاد مشهد

Saharsob         رتبه : 1440         محل قبولی : غیر انتفاعی غزالی قزوین

Saeed_Maghloob67   رتبه : 1654   محل قبولی : غیر انتفاعی شهاب دانش قم

imun               رتبه : 1662          محل قبولی : غیر انتفاعی شهاب دانش قم

incognito_girl   رتبه : 1671         محل قبولی : غیر انتفاعی ادیب گرمسار

marzyeh_sn     رتبه : 1700         محل قبولی : غیر انتفاعی علامه دهخدا قزوین / سخت افزار

Zeinab_liver      رتبه : 1822         محل قبولی : غیر انتفاعی کومش سمنان

Marjan            رتبه : 2032         محل قبولی : غیر انتفاعی اشرفی اصفهانی

chiksa               رتبه : 2256         محل قبولی : غیر انتفاعی خیام مشهد

mona_k           رتبه : 2375         محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان

mic_makarti    رتبه : 2396         محل قبولی : جهاد دانشگاهی اصفهان

kaktoos            رتبه : 2400         محل قبولی : غیر انتفاعی کوثر قزوین

3PeHr             رتبه : 2436         محل قبولی : غیر انتفاعی سپاهان اصفهان

Vahdat           رتبه : 2500         محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران

Shahpari         رتبه : 2522          محل قبولی : غیر انتفاعی آبیک قزوین

Valizadeh         رتبه : 2573          محل قبولی : غیر انتفاعی آبیک قزوین

KinG_iR           رتبه : 2609           محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران

Shahryarnet     رتبه : 2627         محل قبولی :   غیر انتفاعی عرفان کرمان

xbox-lover       رتبه : 2680           محل قبولی : غیر انتفاعی بعثت کرمان

nihil1365           رتبه : 2844         محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان رشت

roya_jo0n         رتبه : 3042         محل قبولی : غیر انتفاعی خاوران مشهد

mahrane_2121 رتبه : 3131          محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران

قائم                 رتبه : 3169          محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان رشت

Juggernaut        رتبه : 3233         محل قبولی : غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز

Amirtec            رتبه : 3400           محل قبولی : دانشگاه غیر انتفاعی شمال آمل

Mehrzadgh         رتبه : 3417         محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان رشت

Parva               رتبه : 3482          محل قبولی : غیر انتفاعی دانشوران تبریز

ehsan-65         رتبه : 3502          محل قبولی : غیر انتفاعی همدان

Aviator             رتبه : 3993            محل قبولی : غیر انتفاعی اندیشه جهرم

SADRA             رتبه : 4121           محل قبولی : غیر انتفاعی جابربن حیان رشت

Application_13 رتبه : 4280           محل قبولی : غیر انتفاعی آمل – آمل

vahid4134         رتبه : 4300          محل قبولی : غیر انتفاعی سپاهان اصفهان

vb develop         رتبه : 4322          محل قبولی : غیر انتفاعی طبری بابل

MH_HP           رتبه : 4410           محل قبولی : جهاد دانشگاهی یزد

omid_matrix3   رتبه : 4600            محل قبولی : غیر انتفاعی سراج تبریز

xxxxx_xxxxx     رتبه : 5151            محل قبولی : غیر انتفاعی بهار مشهد

nazi_6             رتبه : 5776           محل قبولی : غیر انتفاعی بهار مشهد

powerboy2988   رتبه : 6150           محل قبولی : غیر انتفاعی شاهرود

musicjet             رتبه : 6300          محل قبولی : غیر انتفاعی قائم شهر

علی               رتبه : 6663            محل قبولی : غیر انتفاعی نهاوند

harmony4887    رتبه : 6717         محل قبولی : غیر انتفاعی بهمنیار کرمان

hojjat_2008       رتبه : 8178            محل قبولی : غیر انتفاعی پردیسان فریدونکنار

MRG23              رتبه : 8500             محل قبولی : غیر انتفاعی فردوس مشهد

goli_goli          رتبه : 8629             محل قبولی : غیر انتفاعی بهار مشهد

Afsari              رتبه : 8700            محل قبولی : غیر انتفاعی فردوس مشهد

mohammad3168   رتبه : 8821         محل قبولی : غیر انتفاعی آق قلا گلستان

r_12737           رتبه : 8853           محل قبولی : غیر انتفاعی مطهر مشهد

dj_alireza           رتبه : 9012            محل قبولی : غیر انتفاعی مطهر مشهد