آخرین خبر ها

بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانشگاه شریعتی تهران

۸۸ نظرها

تاريخچه :
دانشکده تربیت دبیر فنی ( دکتر شریعتی ) واقع درخانی آباد نو ، دربهمن ماه سال 1372 باحضور ریاست جمهوری وقت ( آیت ا… هاشمیرفسنجانی ) افتتاح و آغاز به کار نمود با افتتاح این مرکز رشته های آمار ، حسابداری، معماری و ترمهای اول رشته های کامپیوتر ، الکترونیک و تکنولوژی طراحی و دوخت ازمرکز سمیه و کیانشهر به این مرکز منتقل گردید .
در سال 74ـ73 این مرکز شاهدپذیرش دانشجو در رشته گرافیک بود . در سال 76ـ75 وزارت فرهنگ و آموزش عالی باتقاضای مرکز جهت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی طراحی چاپ پارچه و لباس موافقت نمودو به دنبال آن با توجه به توانایی های علمی ، فرهنگی و تجهیزاتی مرکز در خرداد ماه 1376 مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته های کامپیوتر ، الکترونیک ، حسابداریو ارتباط تصویری صادر گردید.
در مهرماه 1376با افتتاح فاز 2 مرکز شریعتی رشتهتکنولوژی طراحی و دوخت به طور کامل به این مرکز انتقال یافت . شایان ذکر است بهدنبال تغییر نظام آموزشی فنی و حرفه ای و پذیرش هنرجو در مقطع کاردانی پیوسته اینمرکز نیز همگام با سایر مراکز فنی و حرفه ای کشور در سال تحصیلی 75ـ 74 پذیرایدانشجویان نظام جدید (کاردانی پیوسته ) در رشته های مختلف فنی و حرفه ای گردید .
در تاریخ 22/1/77عنوان دانشکده تربیت دبیر فنی دختران تهران ( شریعتی ) به تائیدمسئولین امر در وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی رسید.
در مهرماه 1380 اولینبار این مرکز پذیرای دانشجویان در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته های کامپیوتر ،الکترونیک ، معماری ، طراحی و دوخت گردید.
شایان ذکر است پذیرش دانشجو در مقطعکاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته از طریق آزمون سراسری مراکز فني و حرفه اي و درمقاطع کارداني ناپيوسته و کارشناسي پيوسته از طريق آزمون سراسري مراکز آموزش عالیصورت می گیرد.
آمار تقریبی دانشجویی در سال تحصیلی 84ـ83 درمقاطع کاردانی وکارشناسی در 20 عنوان رشته (3880 دانشجو ) می باشد. این مرکز در سال گذشته به علت اختصاص دادن دوره های کارشناسی ناپیوسته ( روزانه ) به فرهنگیان آموزش و پرورش، فقط در دوره شبانه ( کارشناسی ناپیوسته ) پذیرش داشت. ولی در کل برای مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته – رشته کامپیوتر 35 نفر روزانه و 35 نفر شبانه پذیرش میکند.
برای مشاهده عکسهای دانشگاه اینجا کلیک کنید