Tag Archives: جهاد دانشگاهی ارومیه

مراکز پذیرش دانشجوی مهندسی تکنولوژی نرم افزار در کنکور کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی سال 89

  مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز   مرکز آموزش علمی – کاربردی خانه کارگر واحد تبریز   مرکز آموزش علمی – کاربردی استاد شهریار تیکمه داش   مرکزآموزشعلمی- کاربرديشیرینعسل   مرکز آموزش علمی – کاربردی شبستر   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه   مرکز آموزش علمی- کاربردي خانه کارگر واحد اردبیل   مرکز آموزش علمی – کاربردی آران و بیدگل   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان   مرکز آموزش علمی – کاربردی هرند   مرکز آموزش علمی – کاربردی تیران و کرون   مرکز آموزش علمی – کاربردی زرین شهر   مرکز آموزش علمی – کاربردی صنایع دفاعی زرین شهر   مرکز آموزش علمی – کاربردی علویجه   مرکزآموزشعلمی- کاربرديمالکاشتراصفهان   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 2   مرکز آموزش علمی- کاربردي ساختمان و شهرسازي تهران   مرکز آموزش علمی- کاربردي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران   مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت داده پردازی ایران – تهران   مرکز آموزش علمی – کاربردی گسترش انفورماتیک ایران – تهران   مرکزآموزشعلمی- کاربرديمالکاشترتهران   مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن ایران – تهران   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد کشاورزی مشهد   مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی   مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت خدمات علمی – صنعتی خراسان رضوی   مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن خراسان رضوی   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی   مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان   مرکز آموزش علمی – کاربردی پاسارگاد ( فارس )   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز   مرکز آموزش علمی – کاربردی علوم و فنون قزوین   مرکز آموزش علمی – کاربردی صنایع و معادن قم   مرکز آموزش علمی- کاربردي سازمان مدیریت صنعتی سنندج   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان   مرکز آموزش علمی – کاربردی مخابرات استان کرمان   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی انزلی   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی فومن   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی لرستان   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی بابل   مرکز آموزش علمی – کاربردی مهستان سبز شمال تنکابن   مرکز آموزش علمی – کاربردی کارآموزان چالوس   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی اراک   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی ساوه   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور ( محلات )   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس   مرکز آموزش علمی – کاربردی ملایر   مرکز آموزش علمی – کاربردی اداره کل تعاون استان همدان   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی همدان   مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی جوادالامه یزد   » میانگین شهریه یک ترم دانشگاه علمی کاربردی بین 300 تا 350 هزار تومان است » مدرک دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای اعتبار و حتی قابل ترجمه جهت ادامه تحصیل در خارج کشور میباشد » چارت دروس این دانشگاه همانند دانشگاههای دولتی و غیر انتفاعی در 4 ترم میباشد » سطع علمی این دانشگاه در واحدهای مختلف متفاوت است » کسانی که از سهمیه شاغل استفاده میکنند شانس بسیار زیادی برای قبولی دارند  » تعریف شاغل در هر کد محل انتخابی متفاوت است و باید به دفترچه راهنمای ثبت نام مراجعه شود » شاغلین و داوطلبان آزاد فقط مجاز به انتخاب کد محل مربوط به سهمیه خود خواهند بود

Read More »