آخرین خبر ها
معرفی گرایشهای کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر – قسمت اول

رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر می پردازد، لذا از اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز برخوردار است. هدفاز طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت وراه اندازی دستگاهها و مجموعه های سخت افزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعههای سخت افزاری و نرم افزاری موجود، نگه داری، عیب یابی و تعمیر و اصلاح وتوسعه فعالیت کنند. طراحی، شبیه سازی، فرآوری، پردازش، سنجش، آموزش، ویرایش و… همه مفاهیمی هستند که با بالاترین دقت و در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن در برنامه های نرم افزاری کامپیوتر انجام می شوند. لذا هدف از این رشته تربیت نیروی متخصص برای انجام امور فوق است.

گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد

این رشته در مقطع ارشد دارای چهار گرایش معماری کامپیوتر، مهندسی نرم‌افزار، هوش مصنوعی و الگوریتم و محاسبات است.

چه مباحثی که در هر گرایش مطرح می‌شود ؟

گرایش نرم‌افزار: در گرایش نرم‌افزار در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان با سیستم‌های عامل پیشرفته ـ بانکهای اطلاعاتی ـ برنامه‌نویسی پیشرفته و تحتWEB ـ الگوریتم‌های پردازش موازی و… آشنا می‌شوند.

گرایش هوش مصنوعی:  در این گرایش با مطالب جدیدی مانند شبکه‌های عصبی ـ هوش مصنوعی پیشرفته ـ تئوری فازی ـ پردازش تصویر و… آشنا می‌شوند.

گرایش معماری کامپیوتر: دراین گرایش دانشجویان با معماری‌های پیشرفته کامپیوتر و ابر رایانه‌هاشبکه‌های کامپیوتری گسترده ـ پردازش تصویر و طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیرخطا و… آشنا می‌شوند.

گرایش الگوریتم و محاسبات: این گرایش که یک گرایش جدید است. دانشجویان با الگوریتم‌های توزیعی و پیشرفته ـ ریاضیات پیشرفته کامپیوتری و… آشنا می‌شوند.

توانایی‌های لازم برای داوطلبان این رشته

توانایی ذهنی ویژه‌ای برای تحصیلی در این رشته مورد نیاز نیست. البته دانشجویانی که پایه ریاضی قوی و توانایی استدلالی و استقرایی بهتری دارند، در این رشته موفق‌ترند. ازلحاظ جسمانی مهمترین ویژگی داشتن قدرت بصری خوب است و دانشجویان با قدرتشنوایی و حرکتی پایین نیز می‌توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. مهمترین نکته‌ای که در مورد اینرشته می‌توان عنوان کرد، داشتن روحیه مطالعه مستمر است چرا که سرعت پیشرفتعلم در این رشته نسبت به رشته‌های دیگر بسیار بالاست و دانشجو باید بطورمستمر در پی مطالب جدید و یادگیری آنها باشد.

گرایش‌های این رشته در کارشناسی

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطعکارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزار است که البته این دو گرایشدر مقطع کارشناسی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارند. گرایش سخت افزار در برگیرندهفعالیت های آموزشی، پژوهشی و صنعتی در خصوص قطعات، بردها، تجهیزات و درنهایت سیستم های کامپیوتری در مقیاس های مختلف است و یکی از شاخه های مهمآن به نام معماری کامپیوتر ( طراحی و ساخت کامپیوتر )است.هدف از گرایش نرم افزارکامپیوتر، آموزش و پژوهش در زمینه زبانهای مختلف برنامه نویسی، سیستم هایعامل مختلف و طراحی انواع الگوریتم ها است.

هوش مصنوعی

گرایش هوش مصنوعی تنها گرایشی است که داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد می‌توانند در کنار گرایش‌های دلخواه خود  )نرم افزار و محاسبات و الگوریتم یا معماری کامپیوتر)در وقتی جداگانه به سوال‌های آن پاسخ گویند. داوطلباندر هنگام کنکور موظفند در یک وقت ۶۰ دقیقه ای به سوالات نرم افزار یا سختافزار پاسخ گویند و سپس در یک وقت ۶۰ دقیقه ای جداگانه به سوالات هوشمصنوعی بپردازند. هیچکدام از دانشجویان دوگرایش به گذراندن واحدهای جبرانی جهت تحصیل در این گرایش نیاز ندارند. این در حالی است که شمار پذیرفته شدگان در گرایش هوش از بقیه گرایش‌ها نیز بیشتر است. دردوره کارشناسی دانشجویان صرفا با یک درس سه واحدی با نام هوش مصنوعیآشنایی پیدا می‌کنند و آشنایی بیشتر با این معقوله به طور کامل در دورهکارشناسی ارشد صورت می‌گیرد. با توجه بهواحدهایی که در دوره کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی تدریس می‌شوددانشجویان می‌توانند موارد آموزشی و کاربردی متفاوتی را بیاموزند از جمله:

یادگیری ماشین : روشهایی که کامپیوتر را قادرمیسازد عملی شبیه به یادگیری و تجربه را در حین انجام مکرر یک عمل انجامدهند یعنی با توجه به اعمالی که دفعات قبل انجام داده و بررسی نتایج آنهاسعی کند در دفعات بعدی اعمالی بهتر و مطلوب تر و با خطای کمتر انجام دهد.

شبکه های عصبی :  روش جدید حل مسائل هوش مصنوعیبوسیله شبکه ای از واحدهای متصل به هم که هر کدام قابلیت پردازش داده ها ،ارتباط با نورون های دیگر وهمچنین ایجاد تغییرات در مشخصات شبکه را دارندو این اعمال را در جهت بهینه سازی عملکرد شبکه انجام میدهند.شبکه های عصبی معمولا در مسائلی نظیر بهینه سازی ، تخمین توابع ، کنترل و… کاربرد دارند

پردازش تکاملی : شاخه ای جدید از هوش مصنوعی کهبا در نظر گرفتن یک یا چند جواب اولیه برای یک مساله بوجود آوردن جوابهایجدید از جوابهای موجود و انتخاب جوابهای بهتر سعی میکند یک جوابی میکند یکجوابی نسبتا بهینه برای مساله بدست آورد.

رباتیک : طراحی رباتهای کامپیوتری(مکانیکی یا نرم افزاری) برای انجام وظیفه ای خواص.برای هوشمند ساختن رباتها از آلگوریتم های هوش مصنوعی مانند یادگیری ، پردازش تصاویر ، تشخیص گفتار و… استفاده میشود

منطق فازی : تعمیمی است ازمنطق کلاسیک که در آن بجای دو مقدار درست و غلط ، درجه درستی داریم که میتواند یین عدد صفرو یک باشد. پردازش زبان طبیعی:قسمتی از هوش مصنوعی که به پردازش متون زبانهای طبیعی میپردازد تا معنای آنها را استخراج کند.

سیستم های خبره : سیستم های که بوسیله جمع آوری داده ها و قوانین در یک زمینه خاص میتوانند درآن زمینه مانند یک فرد خبره و متخصص عمل کند ( نمونه رباتهای جراح )

محاسبات نمادین : انجام محاسبات ریاضی به صورت نمادین نه عددی. یعنی اگر ۲ به توان ۲ چهار میشود این الگوریتمهای هوش مصنوعی قدرت تعمیم آن بهx به توان ۲ را دارند و در نهایت به جای عدد جوابی وابسته به نماد برمیگردانند مثلx ضربدرx.

الگوریتم و محاسبات

جدیدترین گرایش رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد می‌باشد که از سال گذشته به فهرست گرایش‌های رشته مهندسی کامپیوتر اضافه شده است. در این گرایش دانشجویان( علی الخصوص کارشناسان گرایش نرم افزار )  با توجه به ضرایب دروس نخصصی نرم افزار خود پذیرفته شده و به ادامه تحصیل خواهند پرداخت. در این گرایش بیشتر جنبه‌ی الگوریتمیک و وابسته به محاسبات دانشجویان نرم افزاری مورد توجه و تقویت قرار خواهد گرفت. میزانپذیرفته شدگان در این گرایش از همه گرایش‌ها کمتر است ولی قبولی در اینگرایش به دلیل توجه داوطلبان به دیگر گرایش‌های شناخته شده این رشته ،برای دانشجویان با پیش زمینه نرم افزار آسان‌تر است. در طول تحصیل در این گرایش دانشجویان در زمینه‌های زیر تعلیم داده شده یا تقویت خواهند شد:

طراحی الگوریتم ها : روش‌های طراحی الگوریتم که دردوره کارشناسی به دانشجویان تا حدودی آموزش داده شده است در این گرایش بهصورت پیشرفته و پیچیده‌تری جهت طراحی آلگوریتم‌های قدرتمندتر و بهینه‌ترآموزش داده می‌شود.

ساختمان داده ها : ساختارهای داده‌ای که در طولدوره کارشناسی آموزش داده شده ساده‌ترین نوع ساختارها بوده‌اند حال آن‌کهدر این گرایش کارشناسی ارشد، ساختارهای پیچیده‌تر و نوین‌تری آموزش دادهمی‌شود تا برنامه نویسان را قدرتمندتر و مدرن تر از قبل جهت اجرای خواستههای نرم افزاری آماده کند.

ساختمان های گسسته : مجموعه تمام ساختمان‌های منطقیو عددی در قالب ریاضیات آموزش داده می‌شود تا با به کارگیری آن‌ها درالگوریتم‌های محاسباتی و برنامه نویسی بهترین بازدهی حاصل شود.

نظریه محاسبات : این مبحث پس از آشنایی دانشجویان با نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها مطرح می‌شود. در این مبحث مدل‌ها و روش‌های مختلف محاسبات مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین محدودیت‌های محاسبات به ویژه در الگوریتم‌های کامپیوتری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. راهحل‌هایی برای مسائلی که حتی با پیشرفته‌ترین سیستم‌ها هم مدت زمانی طولانیبرای اجرای الگوریتمشان نیاز است، در این مبحث ارائه می‌شود.

نظریه گراف : بررسی بسیار پیچیده‌تر گراف‌ها و کاربردهاشان نسبت به آنچه در دوره کارشناسی ارائه شده است.

نظریه بازی ها : در این گرایش مطرح می‌شود و هدف آن بررسی الگوریتم‌هایی است که مانع رسیدن به یک نتیجه خاص و چگونگی چیره شدن بر آن، است.

ادامه دارد …

پيمان
13:45 ~ 21 اکتبر 2009

سلام
لطفا منابع كنكور علمي كاربردي را اعلام كنيد

babi
18:06 ~ 21 اکتبر 2009

سلام دوستان.خوشحالم که اولین کامنت رو من براتون می زارم. ممنون پیمان عزیز.

satar660
20:47 ~ 21 اکتبر 2009

سلام
ممنون بابت اطلاعاته خوبت
آقا پیمان آخر برج شد پکیج ارشد یادت نره

Polite_boy_vahid
21:32 ~ 21 اکتبر 2009

آقا پیمان ممنون …
زهرا خانوم تشکر …

*زنده باد کارشناسی.کام*

سهراب
22:09 ~ 21 اکتبر 2009

سلام آقا پیمان این بار هزارم که پیام میزارم و تو سایت نشون نمیدی!!!! اینو دیگه نشون بده . در مورد محتوای بسته ارشدتون توضیحات بیشتری بده البته لطفاً……..

tahereh
23:56 ~ 21 اکتبر 2009

با سلام و خسته نباشید
ببخشید می خواستم بدونم برای این که بتونم بعد لیسانس انشاالله در رشته انیمیشن کامپیوتری تحصیل کنم باید چی کار کنم شما می تونید من راهنمایی کنید من الان دانشجو کارشناسی نرم افزارم
با تشکر(لطفا جواب بدید برام مهمه)

تینا
10:17 ~ 22 اکتبر 2009

سلام.. بابت اطلاعات ممنون.
کدوم یک از گرایش ها در ایران دکترا هم داره؟
نرم افزار یا هوش مصنوعی؟ در ضمن کدوم از نظر آینده ی کاری بهتره؟———-
زهرا : نرم افزاراینده کاری بهتری دراه.

محمد
18:13 ~ 22 اکتبر 2009

خیلی ممنون از این همه اطلاعات میخواستم بدونم تکمیل ظرفیت چندم ابان ماه هست

tassnim
09:23 ~ 23 اکتبر 2009

salam agha peyman man donbale algoritm tarahiye”captha” hstam khahesh
mikonam komak konid chon kheily mohemme

ماه سپید
13:20 ~ 24 اکتبر 2009

با سلام.میخواستم عرض کنم که من تمامی نمونه سوالات کنکور رو به غیر از آزاد دانلود کردم ولی فقط دو لینک رو باز کرد.بقیه در حالت زیپ errorمیده و باز نمیشه!امکانش هست لینک ها رو تصحیح کنید؟elmikarbordi-o-87 و omoomi87 بازمیشه! ممنون آقا پیمان و زهرا خانم.بابت DVD هم ممنون———-
زهرا : من امتحان کردم مشکلی نداره.

tahereh
00:18 ~ 25 اکتبر 2009

نمی خواین جواب منو بدین سوالم رو نخوندین؟

me
09:13 ~ 25 اکتبر 2009

سلام آقا پیمان خسته نباشید.
میشه بی زحمت منابع آزمون سراسری رو بزارین.من الان شروع کردم ولی دقیقا مطمئن نیستم که کدومارو بخونم.
ممنون میشم.

ehsan
12:39 ~ 25 اکتبر 2009

خسته نباشید
ما تا کی باید منتظر پکیج کامل ارشد باشیم
دست بجمبون برادر
————-
مدیر سایت : تقریبا آماده شده منتها به دنبال چند جزوه دیگه هستم که بهش اضافه بشه

e
12:48 ~ 25 اکتبر 2009

آیا به کسانی که پکیج اول را خریداری کنند پکیج ارشد را با تخفیف میدهید؟
————-
مدیر سایت : بله 50%

sysrem
13:13 ~ 25 اکتبر 2009

سلام
پس اين تكميل ضرفيت كي مياد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

e
01:33 ~ 26 اکتبر 2009

ممنون از زحماتتون که قصد دارید همه چیز تکمیل باشه
برای دریافت پکیج در تهران با هر کدام از پستهای سفارشی و پیشتاز چقدر زمان میبره؟
————
مدیر سایت : معمولا 2 روز

hassan
11:24 ~ 26 اکتبر 2009

سلام
پکیج ارشدتون کی اماده می شه ؟
متشکرم
————
مدیر سایت : طی چند روز آینده

لادن
13:10 ~ 26 اکتبر 2009

سلام .
اطلاعاتتون خیلی خوب و کامله . ممنون .
فقط اگه میشه به همون اندازه ای که برای گرایش های دیگه ارشد توضیح دادین واسه معماری کامپیوترم توضیح بدین لطفا .

بازم ممنون .

امیر
11:55 ~ 5 نوامبر 2009

فقط karshenasi.com
فقط
فقط

تینا
12:20 ~ 13 نوامبر 2009

یکی از مسئولان دانشگاه ما گفتن که امسال اصلا” تکمیل ظرفیت نداریم برای سراسری.

sami67
11:25 ~ 16 نوامبر 2009

kasi az bacheha hast ke torbat karshenasi kamputer ghabool shode bashe.
dar zemn site khaili mofid bood.

الوووو
13:16 ~ 18 نوامبر 2009

جونه مادرتون..آغا پيمان..زهرا خانم…توروخدا اگه چيزي شده بگيد..ما تحملشو داريم..نكنه تكميل ظرفيت نيست.. هو و م م م….

يعني تكميل ظرفيت فرت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سیما
01:44 ~ 19 نوامبر 2009

نکنه تکمیل ظرفیت نمیاد که کسی ازش هیچی نمیگه؟؟؟؟ من طاقت شنیدنشو دارم خواهش میکنم بگین!!!

nafas
23:13 ~ 20 دسامبر 2009

salam mamnon az in hame etelaat.

تکتم
10:49 ~ 19 ژانویه 2010

سلام من امسال در کنکور کاردانی به کارشناسی قبول شدم و از سایت بسیار عالی تون ممنونم چون در موفقیت من خیلی تاثیر داشت حالا هم قصد دارم برای کارشناسی دوباره از سایتتون استفاده کننم

azam
13:32 ~ 22 ژانویه 2010

سلام.لطفا بگيد كه جزوه هاي پارسه پكيج ارشد مال چه ساليه؟
از شماممنونم.

ندا
00:16 ~ 7 فوریه 2010

سلام
ببخشید می خواستم اگه می شه سوال منو جواب بدین سوال من همون سوال طاهره در کامنتای بالاست برای انیمیشن کامپیوتری باید چیکار کنیم ممنون می شم

رقیه نادری
15:39 ~ 7 مارس 2010

سلام و خسته نباشید.
ممنون برای بسته ی ارشد.
جزوات و نمونه سوالات خیلی خوبی داره.
انشاالله موفق باشین

mahsa
18:31 ~ 18 آوریل 2010

سلام مي خواستم خواهش كنم كه سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات كنكور سراسري را بزنيد

ثریا:
22:27 ~ 12 می 2010

لطفا در موردگرایشهاوشهریهای دانشگاه نبی اکرم تبریز توضیح دهید؟

نگار
11:26 ~ 14 می 2010

سلام به بروبچ کلید سوالات آزاد 88 کی داره واسه من maill بزنه ؟
jegartalaaa@yahoo.com

نگار
11:29 ~ 14 می 2010

سلام آقا پیمان می شه کلید سوالات آزاد 88 رو سایتتون بذارین ؟ممنون می شم اگه این کارو بکنید

حميد
23:41 ~ 27 می 2010

سلام
بابت اطلاعات خوبي كه در اختيار بچه ها گذاشتين ممنون.
مي خواستم بدونم ظرفيت دانشگاههاي غيرانتفاعي ارشد چقدره؟

میلاد
11:22 ~ 4 ژوئن 2010

سلام.می خواستم بدونم کارشناسی ارشد نرم افزار چند واحده و هر ترم چند واحد ارائه میشه.

فرزانه
16:02 ~ 14 ژوئن 2010

سلام خسته نباشيد
خوشحالم پيداتون كردم .
من مي خوام كارشناسي ارشد امتحان بدم رشته it لطفا كمك كنيد چي بخونم چفد بحونم چه كتاباي تا ثبول بشم راستي كارشناسي ارشد علمي كاربردي كييه خبر دارين

سميرا.و
16:10 ~ 16 آگوست 2010

سلام
سميرا هستم دانشجوي سال آخر سخت افزار.
با كمك و راهنمايي هاي كارشناسي دات كام بود كه تونستم كارشناسي قبول شم و حالا درصدم كه ارشد قبول شم.
ايشالله باز هم با كارشناسي دات كام به هدفم برسم.

وحید گرازی
17:58 ~ 9 سپتامبر 2010

سلام خدمت تمامی دوستان
من وحید هستم از مرودشت ،بالاتر از سمت راست در زردو
لطفا یه دانشگاه خوبی برا ارشد من ok کنید دارم میام

فرزانه
17:39 ~ 11 سپتامبر 2010

سلام.خسته نباشید.واقعا ممنونم.می خواستم از سایت خیلی خوبتون تشکر کنم . مخصوصا از اینکه تراز شهرها رو در اختیار ما قرار دادید.یک دنیا سپاس………..

الهه
11:43 ~ 26 سپتامبر 2010

سلام .ممنونم از سيت خوبتون .يه سوال داشتم ، مي خواستم مواد آزمون كارشناسي ارشد نرم افزار كامپيوتر دانشگاه آزاد و سراسري رو تفكيكي بدونم تا برنامه ريزي كنم واسه خوندنم ولي هر چه تو اينترنت چرخيدم دانشگاه آزادو نديدم .ممنون مي شم در اختيارم بذاريد.

بایرام
16:58 ~ 28 سپتامبر 2010

سلام من برای کنکور کارشناسی ارشد نرم افزارمی خوام شرکت کنم چه منابعی لازمه؟

فرزانه
13:52 ~ 30 سپتامبر 2010

سلام.من امسال کارشناسی با راهنمایی خوبتون قبول شدم و میخوام واسه کارشناسی ارشد it بخونم.میخواستم بدونم چه جوری و از کجا باید شروع کنم؟

(منظورم چه دروسی و سرفصلهای دروس هستش)

mohsen
09:49 ~ 27 اکتبر 2010

اطلاعاتی در مورد رشته IT وگرایش های آن.

Black Jay
03:33 ~ 4 نوامبر 2010

می خواستم بپرسم گرایشی به نام شبکه های کامپیوتری داریم ؟
اوضاع ظرفیتش چطوره ؟
منابعش چه درس های هست ؟
———
مدير سايت : گرایش امنیت شبکه مربوط به رشته فناوری اطلاعات است

نیروژ
18:26 ~ 20 ژانویه 2011

ممنون از راهنمایهاتون
فقط اگه میشه در مورد شهرهایی که پذیرش نرم افزار دارند یه اطلاعاتی بدین. سپاس

maziyar
17:43 ~ 21 ژانویه 2011

با درود فراوان……………….بمن کمک کنید من در ازمون کاردانی به کارشناسی در رشته نرم افزار شرکت
کردم و در تکمیل ظرفیت هم رشته نرم افزار را انتخاب کردم حا لا در
کمال ناباوری در دانشگاه هیرانیکای بندر گز در سخت افزار قبول شدم عزیزمن مدرک
نرم افزار دارم
و کنکور و تکمیل ظرفیت هم نرم افزار بوده چطور
چنین چیزی امکان دارد
من کفیل پدر خود میباشم و ساکن نوشهر من در تکمیل
ظرفیت طبرستان چالوس و پویندگان چالوسو شفق تنکابن را انتخاب
کردم

برادر عزیزم بمن کمک کنید که در استان خود و در رشته خود ادامه
تحصیل دهم

من باید چه کار کنم برادر بزرگوارم
من توان پرداخت شهریه به دانشگاه ازاد را ندارم

————
مدیر سایت : قطعا این کد رشته را انتخاب کرده بودید که قبول شدید

یونس
20:17 ~ 25 ژانویه 2011

سلام تشکر از مطالب مفیدتون در رابطه با ارشد
لطفا اگه امکانش هست نام دانشگاهها و شهرهایی که پذیرش ارشد دارند رو بزارید.
باز هم مممنون

آذردخت
10:44 ~ 12 فوریه 2011

سلام. اول تشکر بابت مطالب مفیدی که در سایتتون گذاشتین. من از طریق سایت شما تونستم تو آزمون کاردانی به کارشناسی نرم افزار قبول بشم. بازم تشکر. می خواستم خواهش کنم راجع به آزمون کارشناسی ارشد اطلاعات بیشتری بذارین. خیلی خیلی خیلی ممـــــنون……

مهدیه
15:21 ~ 30 مارس 2011

سلام خسته نباشید
میشه در حق من لطف کنید و پاسخ کلیدی درس زبان تخصصی ارشد سال 88 رشته مهندسی کامپیوتر ازاد و دولتی و علوم کامپیوتر دولتی و IT ازاد را برای mail کنید واقعا متشکرم
تو رو خدا احتیاج دارم منتظرم

behnam mehrani
22:13 ~ 6 آوریل 2011

shoma dar kare khod behtarin hastid

آقا محسن
19:13 ~ 10 می 2011

سلام.
اگر میشه لطف کنید و در مورد کارشناسی ارشد IT هم یه راهنمایی کنید ؛ خیلی از بچه ها به خاطر شبکه به این رشته میرن

با تشکر

ش
13:25 ~ 31 می 2011

با سلام و با تشکر از مطلب خوبتون، من برای دوره ی کارشناسی ، علوم کامپیوتر می خونم، می خواستم ببینم برای کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی دروس اضافه بر واحدهایی که برای کارشناسی پاس شده نیز لازم است بخوانم.
ممنون میشم راهنمایی کنید 

fahim
19:02 ~ 15 جولای 2011

سلام لطف کنید اطلاع بدید که دفترچه های کنکورکارشناسی ارشد سال 90 کی میاد.

golnaz
09:59 ~ 19 جولای 2011

سلام
من دانشجوي كارشناسي نرم افزار هستم براي كارشناسي ارشد نرم افزار از چه منابعي استفاده كنم خواهش ميكنم راهنمايي كنيد

مهدي
17:15 ~ 20 جولای 2011

خسته نباشيد:
لطفا اگه ميشه منابع كامل ارشد نرم افزار را در سايت قرار دهيد.با كمال تشكر

مریم
04:54 ~ 5 آگوست 2011

با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
به خاطر مطالب مفیدتون در سایت از شما ممنون هستم.
من فارغ التحصیل کارشتاسی نرم افزار هستم و میخوام برای ارشد ادامه تحصیل بدم. میخوام ببینم it بازار کارش بیشتره یا نرم افزار. چون من به شبکه علاقه دارم و توی اینکه در کدوم گرایش ادامه بدم سر دوراهی قرار گرفتم.
با تشکر

kamran
13:04 ~ 20 آگوست 2011

salam manabe azmoon arshad gerayesh ict ra lotf konid elam konid mer30

سعید69
16:15 ~ 27 آگوست 2011

با سلام و عرض خسته نباشید واقعا که مطالب سایتتون خیلی عالی هستش وخیلی هم به درد بخور واقعا بازم مرسی.

امیر امیریان
02:57 ~ 7 سپتامبر 2011

سلام کسی میتونه راهنمایی کنه لطفا…!؟
من در دانشکده مجازی دانشگاه شیراز می توانم یکی از دو رشته زیر مجموعه آی تی رو انتخاب کنم در مقطع ارشد…
میشه کمک کنید کدوم رو انتخاب کنم:
1- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (MIS)
2- طراحی و تولید نرم افزار

farnaz
18:20 ~ 11 سپتامبر 2011

salam!man az che manabei baraye karshenasi arshad mohandesi narm afzar estefade konam behtare?ba tashakor
parse,mahan,modaresane sharif,moghasemi….!

javad
15:44 ~ 19 سپتامبر 2011

سلام.
پس گرایش IT چی شد؟

ahmad
02:00 ~ 26 سپتامبر 2011

از تمامی زحمات شما تشکر میکنم واقا مطالب مفید بود

صبا
17:44 ~ 10 نوامبر 2011

سلام
پس کنکور ارشد علمی کاربردی چی؟ گفتن که علمی کاربردی قراره ارشد و دکتری هم داشته باشه

احمد
20:22 ~ 1 ژانویه 2012

سلام با اتمام پایه 9حوزه علمییه تصمیم به شرکت در رشته علوم کامپیوتری در سطح ارشد هستم لطفا راهنمائی کنید

سارا عظیم زاده
15:42 ~ 17 فوریه 2012

سلام ! می خوام بدونم وقتی ما کنکور ارشد شرکت میکنیم مثلا ارشد کامپیوتر و رشته ی امتحانی مجموعه مهندسی کامپیوتر رو انتخاب می کنیم باید توی دفتر چه دوم همه سوالات رو جواب بدیم یا فقط یک گرایش رو باید جواب بدیم ؟

mahmood tayebi pour
17:01 ~ 23 فوریه 2012

با سلام خدمت دوستم
می خواستم در مورد رشته انفومارتیک پزشکی بیشتر بدونم
این رشته نو است .و زیر نظر ورزات بهداشت ارائه شده است که بچه کارشناسی کامپیوتر می توانند به این رشته در کارشناسی ارشد رجع کنن لطفا در مورد این رشته تحقیق کنید.
مرسی

memol
10:45 ~ 12 مارس 2012

سلام بچه ها من میخوام کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش معماری ادامه بدم.کسی هست که راهنماییم کنه؟

علی اصغر
10:50 ~ 12 مارس 2012

سلام.
من یه سوال مهم داشتم.خواهشا جواب بدبد.
آیا گرایش IT در ارشد دولتی وجود دارد؟اگر دارد چرا همش میگن ارشد کامپیوتر 4 تا گرایش داره(هوش،نرم،معماری،الگوریتم)؟خب اینجوری که میشه 5 تا!اگه داره،شاخه ی شبکه داره؟فقط دولتی!
با تشکر
————
مدیر سایت : دوست عزیز کد رشته امتحانی IT با کامپیوتر فرق داره و چیزی جدا از اون محسوب میشه!بله IT دولتی داره ولی خیلی کم و یکی از گرایش های اون شبکه هست به نوعی میشه گفت بهترین نوع و سخت ترین همون شبکه هست!

memol
11:58 ~ 19 مارس 2012

بچه ها من میخوام ارشد بخونم کسی نیست یه کوچولو منو راهنمایی کنه؟
لطفا برام میل بزنید
piri_1970@yahoo.com

sara
11:51 ~ 30 مارس 2012

salam man daneshjoi t2 karshenasi napeyvaste hastam mikhastam vase entekhab gerayesh arshad komakam konidk khili heyronam
misi

آرمین
12:57 ~ 7 آوریل 2012

سلام خسته نباشید . من دانشجوی کارشناسی نرم افزارم می خواستم بدونم واسه ارشد من میتونم تغییر رشته بدم و ارشد مدیریت بخونم یا فقط گرایش های کامپیوتر میتونم انتخاب کنم ؟

دریا
19:08 ~ 15 آوریل 2012

سلام.ممنون از اطلاعاتتون.من میخوام امسال کنکور ارشد نرم افزار بدم.میخواستم ببینم واسه دانشگاه غیر انتفاعی توی اصفهان رتبه حداقل باید چند باشه…ممنون اگه جواب بدید

yas
01:57 ~ 26 آوریل 2012

سلام،خوشحالم از جمع دوستان،براي كنكور ارشد91 رشته نرم افزار از الان ميشه تو تهران با رتبه خوب قبول شد؟؟
البته من مغازه هم دارم!!!!
ايميلم:yash66.1987@yahoo.com

زهرا
14:20 ~ 10 می 2012

سلام ببخشید میخواسم بدونم واسه قبول شدن ارشد.حتما باید موسسات که زیاد تبلیغ میشه شرکت کنم.با جزوه کتاب تست تنهایی نمیشه؟؟؟

مهدیه
22:07 ~ 4 ژوئن 2012

سلام
میخواستم در مورد شاخه های ارشد خصوصا شاخه هوش مصنوعی بدونم که آینده این رشته در ایران به چه صورتی است؟

sanaz
12:40 ~ 9 ژوئن 2012

باسلام من هم می خواهم که ببخشیدمیخواستم بدونم واسه قبول شدن ارشد . حتما باید موسسات که زیاد تبلیغ میشه شرکت کنم . با جروه کتاب تست تنهایی نمیشه لان برای کنکور ارشد 91 رشته هم دارم ؟

احمد نظری
18:31 ~ 9 ژوئن 2012

عالی … عالیه عالی …
امسال 3 گرایش معماری -هوش و نرم افزار ارشد(دانشگاه دولتی) رو مجاز شدم
اطلاعات بسیار ضروری و مفیدی بود که استفاده کردم
میدونم که وقت زیادی صرف کردی تا تهیه اش کنی
واقعا خسته نباشی دوست من
جهت ادامه کار، پیشرفت و توسعه خدا قوتت بده موفق باشی

ساناز
10:46 ~ 14 جولای 2012

با سلام وتشكر از زحماتتون
ببخشيد ميشه لطف كنيد براي كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر هم اطلاعاتش روبدين ممنون ميشم با تشكر

محمدرضا
10:24 ~ 16 جولای 2012

سلام میخواستم بدونم در مقطع ارشد گرایش جدید الگوریتم و محاسبات در کدام دانشگاه ها در ایران وجود دارد؟
و برای قبول شدن در این گرایش باید همین درس هایی که در بالا اشاره شد خواند؟
با تشکر

بهارک
11:09 ~ 26 جولای 2012

خسته نباشید.کنکور ارشد بچه های کارشناسی پیوسته با کارشناسی ناپیوسته فرق دارد؟

نگار
18:27 ~ 8 آگوست 2012

باسلام وتشکرازسایت عالیتون.من میخوام برای ارشد بخونم رشتم نرم افزاره ولی نمیدونم کدو مگرایش راحتتر وبهتره لطفا راهنمایم کنین

طلوع
15:38 ~ 22 آگوست 2012

سلام من دانشجوی رشته کامپیوترم ولی علاقه دارم در ارشد امنیت اطلاعات بخونم باید کنکور ارشد فناوری اطلاعات رو بدم یا با کنکور ارشد مهندسی کامپیوترم میشه قبول شم.

saeed
16:43 ~ 28 آگوست 2012

مرسی مطلب عالی بود . خسته نباشید.

mohammad
17:31 ~ 8 اکتبر 2012

سلام.واقعا جامع و کامل بود.با تشکر از شما

goli
10:25 ~ 18 اکتبر 2012

با سلام
می خواستم بدونم در کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر برای سراسری و هم برای آزاد اگه هر بخشی رو چند درصد بزنیم در اصفهان حتما قبولیم؟؟اطلاعی دارین؟؟

صابر
20:03 ~ 8 نوامبر 2012

ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد برای گرایش نرم افزار؟

بهناز
01:24 ~ 16 ژانویه 2013

دستتون درد نكنه بابا شما خيلي ماهيد
كارم خيلي راه افتاد
الهي خير ببينيد

فریبا
11:06 ~ 28 ژوئن 2013

سلام،منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته it کتابهای مرجع ومفیدش میخواستم بدونم چه منبع و نویسنده ای است لطفا برام ایمیل کنیدبین چند نویسنده لطفا یکی بهترین معرفی شود البته همراه با سرفصل های کنکور مرسی.

المیرا
16:41 ~ 12 جولای 2013

سلام
لطفا در مود رشته هوش مصنوعی توضیحات کاملتری (کاربردها، بازار کار و …) ارائه نمایید.
با تشکر

کژال
00:17 ~ 15 جولای 2013

باسلام از سایت خوبتون متشکرم.من کارشناسی سخت افزار خوندم و حالا میخام ارشد آی تی بخونم.ولی نمیدونم ازکجا و چجوری شروع کنم؟بنظرتون این رشته خوبه یا کامپیوتر؟بازارکارش چطور؟اگه لطف کنید بعدا منابعشونو دراختیارمون بذارید ممنون میشم.

الهه
17:02 ~ 4 سپتامبر 2013

سلام خسته نباشين واقعا بي نهايت ممنونم از سايت بي نظيرتون-بيزحمت ميخواستم منابع ارشد مهندسي نرم افزار رو برا ميلمsendكنين يه دنيا ممنون ميشم.

ترانه
14:52 ~ 24 سپتامبر 2013

سلام ميخواستم ببينم گرايش پايگاه داده وitنداريم

زهرا شاهسواری
17:36 ~ 29 سپتامبر 2013

سلام من میخوام آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنم برای اینکه در زمینه شبکه تحصیلات ادامه بده باید در مقطع کارشناسی ارشد کدام گرایش را انتخاب کنم ?

تشکر

habib setayeshi
12:42 ~ 2 نوامبر 2013

با سلام خدمت مدیر سایت..
من لیسانس زبان انگلیسی دارم… میخوام واسه ارشد یکی از گرایشهای کامپیوتر رو ادامه بدم…ولی نمیدونم کدوم گرایشش رو انتخاب کنم که به رشته ام مرتبط باشه….میخواستم راهنماییم کنین که کدوم یکی بهتره…..
با تشکر

حسن
11:58 ~ 11 فوریه 2014

سلام
متشکرم

سوفیا
20:14 ~ 1 مارس 2014

با سلام
تشکر صمیمانه ی مرا بپذیرید جون شما تنها سایتی هستید ک اسمی از گزایش “شبیه سازی و گرافیک کامپیوتری ” بردید
1 هفته هس که سرچ میکنم بازم نفهمیدم کدوم دانشگاه این گرایش رو داره؟ لطفا راهنماییم کنید
با تشکر

amir
16:55 ~ 12 آوریل 2014

سلام من الان سال سوم دبيرستانم و به خاطر اينكه نميتونم زبان انگليسي رو پاس كنم ميخواهم ديپلم كامپيوتر بگيرم و وارد دانشگاه بشم تا بتونم با يه مدرك بالا استخدام سپاه بشم ميخواستم بدونم كدوم گرايش برم كه اسان باشه و راحت و سريع يه كارشناسي ارشد بگيرم. من تازه كارم لطفا راهنمايي كنيد. لطفا جواب رو به ايميلم بفرستيد. ممنون