آخرین خبر ها
کلیه سهمیه های روزانه حذف، و به فرهنگیان اختصاص یافت

همونطور که میدونید پس از گذشت 2 سال از فاجعه کنکور 86، مسئولین آموزش و پرورش و اداره کل مدارس عالی دوباره به افکار قبلی خود بازگشته اند و قصد دارند سهمیه دوره های روزانه مربوط به کنکور کاردانی به کارشناسی امسال ( 88 ) را به کل حذف کرده و به فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش پرورش اختصاص دهند. این فاجعه وقتی اوج میگیرد که رئیس اداره کل مدارس عالی اعلام میکند، بروید در دانشگاه آزاد درس بخوانید خدا کریم است و پول را میرساند !!! مطمئن باشید سایت کارشناسی به عنوان حامی داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و حتی امکان دارد این موضوع را از طریق مراجع بالاتر ( مجلس – ریاست جمهوری و رهبری ) پیگیری کند. زیرا اعتقاد دارم آموزش و پرورش به هیچ وجه صلاحیت نظارت و مدیریت دانشکده های فنی را ندارد و بودجه تعیین شده برای دوره های روزانه ( همان بیت المال ) را قصد دارد برای خودش و پیرزن و پیرمردهای 35 – 40 ساله ایی خرج کند که علاوه بر تحصیل رایگان و بدون کنکور، 2 سال نیز قرار است مرخصی با حقوق بگیرند ( نهایت دزدی از بیت المال )

من از همینجا به مسئولین آموزش و پرورش اخطار میکنم در صورت عدم توجه به درخواستهای ما منتظر شکایت و تحصن هزاران دانشجو باشید.

————————————

تحصن دانشجويان دانشكده شهيد شمسي پور تهران كه در اعتراض به لغو سهميههاي روزانه كنكور كارداني به كارشناسي مدارس عالي وزارت آموزش و پرورش ازساعت ‪ ۸صبح امروز يكشنبه در سالن اجتماعات اين دانشكده صورت گرفته بودپس از ‪ ۲ساعت خاتمه يافت.

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار فرهنگيايرنا، تحصن نزديك به ‪ ۴۰۰تن از دانشجويان دانشكده شهيد شمسي پور درسالن اجتماعات اين دانشكده، صبح امروز با حضور اكبر محمودي مدير مدارسعالي وزارت آموزش و پرورش خاتمه يافت.

اين عده از دانشجويان باحمل پلاكادرهايي كه روي آن شعارهايي همچون پول كارشناسي نداريم، بي‌پولي،بي‌سوادي نوشته شده بود،نسبت به لغو تمام سهميه‌هاي روزانه كنكور كاردانيبه كارشناسي مدارس عالي آموزش و پرورش، در سالن اجتماعات دانشكده شهيدشمسي پور تجمع كرده بودند.

يكي از دانشجويان متحصن، در اين زمينهبه خبرنگار ايرنا گفت: بر اساس مندرجات موجود در دفترچه شماره يك كنكوركارداني به كارشناسي ناپيوسته آموزش و پرورش، تمام سهميه‌هاي روزانه لغوشده و به فرهنگيان اختصاص يافته است.

اكبر محمودي، مدير مدارسعالي وزارت آموزش و پرورش كه براي رسيدگي به اعتراض دانشجويان در دانشكدهشهيد شمسي پور حضور يافته بود، گفت: آموزش و پرورش، متولي برگزاري كنكوركارداني به كارشناسي ناپيوسته براي فرهنگيان است، نه داوطلبان آزاد.

محموديبا تاييد اين مطلب به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته حدود‪ ۵۰۰سهميه كنكور كارداني به كارشناسي مدارس عالي به دانشجويان روزانهاختصاص داشته است كهدر دفترچه راهنماي شماره يك اين كنكور، اين تعداد سهميه فقط به فرهنگيان اختصاص يافته است.
ويهمچنين در تحصن دانشجويان در دانشكده شهيد شمسي پور تصريح كرد: ما هماعتقاد داريم كه دفترچه شماره ‪ ۲كنكور كارداني به كارشناسي بايد اصلاحشود مدير مدارس عالي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اعتراض دانشجويانمبني بر علت اختصاص يافتن تمام سهميه‌هاي روزانه كنكور كارداني بهكارشناسي مدارس عالي به فرهنگيان، افزود: ما بايد سالانه در بخش روزانه‪ ۱۰هزار نفر را پذيرش كنيم اما پول آن را نداريم،بنابر اين تصميم گرفتهشده استدانشجويان آزاد فقط در دوره‌هاي شبانه و غيرانتفاعي به تحصيل ادامه دهند.
محموديبا ذكر اين جمله به دانشجويان متحصن كه شما درس بخوانيد و به تحصن خاتمهبدهيد، پول را خدا مي‌رساند باعث اعتراض و همهمه بين دانشجويان شد.

پساز پايان سخنان محمودي، مهندس نجاتي رئيس دانشكده شهيد شمسي پور نيز باتهديد دانشجويان مبني بر پايان دادن به تحصن گفت: چنانچه اين تحصن كه دردو روز گذشته به صورت صنفي بوده، امروز (يكشنبه) خاتمه نيابد؟ با دانشجويانبرخورد آموزشي خواهد شد.

نجاتي افزود: دانشجويان هر چه زودتر به كلاس‌هاي خود بروند در غير اين صورت براي آنها غيبت منظور خواهد شد.

نمايندهدانشجويان متحصن نيز در دانشكده شهيد شمسي پور به خبرنگار ايرنا گفت: اگرما در دوره‌هاي علمي كاربردي و يا آزاد تحصيل كنيم رفاه بيشتري نسبت بهتحصيل در دانشكده‌هاي فني آموزش و پرورش خواهيم داشت.

اين تحصنبا قول مساعد محمودي مدير مدارس عالي وزارت آموزش و پرورش مبني بر پيگيريخواسته‌هاي دانشجويان متحصن در ساعت ‪ ۱۰صبح امروز يكشنبه خاتمه يافت.

———————————–

در شمسی پور چه خبر بود ؟ ( از زبان یکی از دانشجویان )

تحسن دانشجوهای دانشکده شهید شمسی پور در اعتراض به حذف سهمیه روزانه دانشکده های سراسری
امروزمورخ 30/01/88 در محل آمفی تاتر دانشکده فنی شهید شمسی پور تحصنی در پیحذف سهمیه ی عمومی روزانه کارشناسی صورت گرفت، که در آن مدیر بخش فنی وحرفه ای آموزش و پرورش (آقای محمودی) حضور داشت و قرار بود که در این روزبه سخنان دانشجوها گوش کند، اما او با توپی پر وارد شد و تنها کاری کهنکرد گوش کردن به صحبت ها بود، ایشان مطابق با سمت خویش تنها از این مسالهحمایت می کرد که “سهمیه روزانه فعلا متعلق به آموزش و پرورش است و در واقعاین سهمیه برای تربیت دبیر است.” سهمیه بومی طبق دفترچه کاردانی امسال 70درصد است و تنها کسانی می توانند در شهر تهران قبول شوند که معدل کاردانیآنها بالای 14 باشد. در این میان یکی از نمایندگان دانشجوها برای درد دلبر روی سن آمد و از شرایط بد دانشجوهای کارشناسی شبانه گفت.یکی دیگر ازنمایندگان دانشجوها گفت که برای ما قبول شدن دو نفر در دوره روزانه بهتراز 600 تا شبانه است. در این میان عبدالله نجاتی رئیس دانشکده فنی شهیدشمسی پور تصریح کرد: “تمامی کلاسهای برگزار می شود و در صورت غیبت هایبیشتر از حد مجاز، واحد ها بلا استثنا حذف خواهد شد. همچنین دانشجوهایخاطی به کمیته انضباطی ارجاع خواهند شد. و همچنین از احتمال اخراج تعدادیخبر داد. محمودی اضافه کرد:”شما دانشجوها برید و درستون را بخونید و امیدوار باشید که قبول بشید و ما میرویم و با مسئولین سخن می گوییم”. این سخناو باعث اعتراض دانشجو ها شد. یکی از دانشجوهای کارشناسی از جا بلند شد وگفت:”زمانی که من می خواستم برای کار شناسی کنکور بدهم سهمیه ی دانشکدهشمسی پور در نیمسال دوم 60 نفر بود که پس از کنکور این سهمیه حذف شد و منمجبور شدم با رتبه 50 و مشکل مالی خود شبانه را انتخاب کنم. پس از آندانشجوها خواستار ارتباط مستقیم نمایندگان خود با سران آموزش و پرورششدند. که آقای محمودی نیز به ظاهر موافقت کردند. اما به دلیل بد قولی هایاخیر، دانشجوها به این وعده بسنده نکرده، خواستار تعهد کتبی برای برقراریاین مذاکره شدند. که آقای محمودی روی خوشی به این مساله نشان نداد. در حالحاضر نیز نمایندگان دانشجوها برای گرفتن وقت با مهر و امضا ازآقای محمودیدر حال مذاکره اند.
عبدالله نجاتی رئیس دانشکده شهید شمسی پور پس ازمشاهده تحصن دانشجویان معترض، بر خلاف آنچه خود اظهار می داشت (وی درابتدای امروز در راستای حمایت از دانشجویان، دستور لغو برگزاری کلاس ها راداده بود، اما کلاسهای صبح به قوت خود برگزارشد.) دانشجویان را به شرکت درکلاسها فراخواند که برای تحقق این امر از هیچ کوششی(حتی تهدید آنان بهاخراج ) دریغ نکرد. هم اکنون نیز بعضی از کلاسها توسط دانشجویان لغو گردیدهاست.همچنین در حدود ساعت ۱۳.۰۰ بود که کلیه بردهای دانشگاه از اطلاعاتی ازاین قبیل خالی شد. هر چند این مطالب جنبه تحریک نداشته و فقط جنبه اطلاعرسانی داشتند.

همچنین در بندی از دفترچه کاردانی به کارشناسی قید شده:” به دانشجویان شبانه، خوابگاه ووام تعلق نمی گیرد.”

دراین دفترچه،هیچ ظرفیتی برای دانشجوهای کاردانی،که متقاضی شرکت در دانشکدههای روزانه سراسری هستندچ در نظر نگرفته است. این بدان معناست که دیگر هیچدانشجوی کاردانی، در دانشکده های روزانه سراسری پذیرفته نخواهد شد. مگرآنکه آن دانشجو، از سهمیه ی آموزش و پرورش استفاده کرده، که عملا این کارغیر ممکن است.

کسانی که دارای سهمیه ی آموزش و پرورش هستند، ازامتیازاتی نظیر: ۲سال مرخصی همراه با حقوق و … برخوردارند. حال آنکهبسیاری از این دانشجوها دارای سن بالا (حدود ۳۵) هستتند، که همین امر باعثمیشود که یادگیری آنها تا حد زیادی تحت شعاع قرار بگیرد

محمد
01:22 ~ 20 آوریل 2009

با سلام
از مديران سايت بسيار متشكرم .
از بچه هاي خوب سايت هم خواستارم كه با هم متحد باشند و در هر زمان و مكاني كه مديران سايت اعلام كردند حاضر بشن، چرا كه حقمون رو بايد به زور از اينا بگيريم …

jamal
07:06 ~ 20 آوریل 2009

سلام خسته نباشید.
به نظر من نباید ساکت بشینیم و هر طوری که هست اعتراض خودمونو نسبت به این خبر اعلام کنیم
من هم با پیشنهاد نظرسنجی تو این سایت موافقم

مهرداد ربی
07:27 ~ 20 آوریل 2009

بدبخت من بدخت تو!!!
بسته دیگه خسته شدم این همه سهمیه که تا حالا می دادین هیچی نگفتم کثافت ها بی پدر مادرها دلتان به جوانان این مملکت نمی سوزد؟
با این بسیاری از استعداد های درخشان امسال در دانشگاه های آزاد اسلامی ( جایی برای بازی با…) یا غیر اننفاعی ( مهدکودک) عمر خود را تلف خواهند
کرد برای چه نشسته اید پس؟

محسن
10:05 ~ 20 آوریل 2009

واقعاً واسه خودم متاسفم که تو یه همچین مملکتی زندگی می کنم، با هزار امید و آرزو و بی پولی نشستم واسه این کنکور لعنتی 6 ماه وقت گذاشتم حالا هم آقازاده ها شب خواب دیدن و اینجوری با سرنوشت هزاران جوون بازی می کنند.از دانشجویان شمسی پور که صداشون به گوش مسئولین نسبتاً محترم می رسه خواهش می کنم به خاطر خدا یه کاری بکنند ما که تو شیراز اگه بتونیم کاری می کنیم فقط امیدوارم این بی عدالتی یه جوری به گوش مسئولین برسه.

حميد
10:30 ~ 20 آوریل 2009

با سلام،
ان شاءا… بتوان از طريق مسئولين همين سايت از اين فاجعه جلوگيري كرد.

محمد
11:10 ~ 20 آوریل 2009

سلام به همه بچه های کنکور
آقایون مسئول خیلی خیلی واستون متاسفم
هر موقع که کارشون گیره آویزون ما جوونا میشن مثل همین انتخابات 2 ماه دیگه!!!!!!!!!
اصلا تقصیر خودمونه!!! تو این 2 سال کاردانی هر بلایی خواستن سرمون آوردن هیچی نگفتیم و از حقمون دفاع نکردیم تا اینکه جرات پیدا کردن همچین تصمیمی بگیرن
ولی این دفه هیشکی حق نداره از حقش بگذره.هرطور شده باید حقمونو بگیریم.
دیگه گندشو درآوردن! یه مشت آشغال بی همه چیز دور هم جمع شدن فکر میکنن میتونن هر بلایی که میخوان سرمون بیارن.
از همه بچه های کنکوری خواهش میکنم از هیچ تلاشی جهت لغو این فاجعه دریغ نکنن.
پیشنهاد میکنم بچه ها از طریق همین سایت با هم هماهنگ بشن تا یه طومار اعتراض آمیز تهیه کنیم تا دانشجوهای همه دانشکده ها و آموزشکده های کاردانی امضا کنن و به مجلس و ریاست جمهوری ارایه کنیم تا شاید بالاخره تو این مملکت یکی فهمید درد ما چیه!!!!!!

Hamidreza
11:16 ~ 20 آوریل 2009

این مسخره ترین چیزیه که تاحالا شنیدم و برای مسئولین بی کفایت وزارت آموزش و پرورش متاسفم.
به نظر من همچین آدمایی که به همین راحتی با آینده هزاران نفر بازی میکنن فقط به درد سطل آشغالای وزارت آموزش و پرورش میخورن.
ممنون از سایت خیلی خوبتون،من فکر میکنم یه نظر سنجی در این مورد بزارین خیلی خوب میشه.

hassan karkon
11:21 ~ 20 آوریل 2009

من دانشجوي ترم آخر كارداني هستم و با حقوق كارمندي با هزار زور و زحمت ميتوانم كرايه خانه و هزينه زندگي ام رو جور كنم . به چه اميدي ميتونم ادامه تحصيل بدم اگه اين سهميه رو بگيرن.؟؟؟؟ ضمنا من متاهل و داري يك فرزند نيز مي باشم .
راست ميگن سواره چه خبر از پاي پياده دارد

محبوب
11:23 ~ 20 آوریل 2009

سلام خسته نباشید ممنون از اخبارتون
حالا اگه چه رتبه ای بیارم روزانه قبول میشیم؟ یا هیچ امیدی به روزانه نیست؟
بازم ممنونم

يه بيچاره
11:34 ~ 20 آوریل 2009

چرا بايد با اين سهميه هايي كه ميدند يه عده بيسواد رو وارد دانشگاه كنند!
اگه رقابت هستش بايد شرايط براي همه يكسان باشد تا كنكور معناي واقعي پيدا كند.
فرهنگيها كه خودشون استخدام هستند و براي ادامه زندگيشون مشكلي ندارند چرا بايد اين همه داوطلب آزاد بخاطر فرهنگيها وارد دانشگاه نشوند.
يعني فرهنگي كه مشغول تدريسه سوادش از يه دانشجوي كارداني كمتره كه نمي تونه با اين داوطلبها رقابت كنه! يا اينكه خونش رنگين تره
واقعا متاسم براي كسايي كه همچين تصميم هايي رو ميگيرند

Mohsen Zamani
11:40 ~ 20 آوریل 2009

سلام به همه بچه های کنکوری
واقعاً خیلی برای این مسئول ها متأسفم
نمی دونم چی بگم
این قدر مفت خوری کردند حالا هم دارند به وضوح حق من و تو رو می گیرند.
خدا خودش به ما رحم کنه
اینها با این کارها نمی دونند که چه ضرری رو دارند به این مملکت می زنند.
مفت خورها و تنبل هایی که راحت وارد دانشگاه می شند و در آخر هم هیچ نفعی برای جامعه ندارند.

خدا اینها رو به راه راست هدایت کنه

مهدی
02:01 ~ 21 آوریل 2009

ای خدا اخه چرا من تو این کشور به دنیا اومدم.
من بدبخت کاردانی شبانه بودم و می دیدم چند تا ازهمکلاسی های من که روزانه هستند رتبه هاشون از من بدتره ولی به خاطر سهمیه های بومی، مناطق و هزار جور سهمیه های دیگه جای منو گرفتن. به خدا دیگه خسته شدم
کاش می تونستم همین حالا از ایران برم

lee
02:31 ~ 21 آوریل 2009

خیلیا دلشون میخاد همین الان از ایران برن

nasrin
02:48 ~ 21 آوریل 2009

مخالفم…..چرا باید حق ما که این همه وقت داریم می خونیم باید ضایع بشه……..

احسان
03:31 ~ 21 آوریل 2009

سلام به مدیران عزیز سایت کارشناسی و دوستان عزیز.
یکی نیست به این مسولین به ظاهر محترم بگه اخه شما بر اساس چه مبناهی چه الگوریتمی همچین تصمیم های مزخرفی میگیرین و با زندگی هزاران جوون این کشور بازی میکنین.مگه ما بازیچه ی دستشونیم که شبها احیانا با خانوماشون میخوابن و صبخ که پا میشن تصمیم های جدید میگیرن..بچه ها نباید کوتاه بیایم که هر تصمیمی دوست دارن در رابطه با زنگی ما بگیرن..
بازم ممنون از مدیران سایت که این امکان را بوجود اوردن که جوونای ایرانی بنونن با هم متحد شن..
یا علی

Mojtaba
03:52 ~ 21 آوریل 2009

بیخودی دلمونو برای رفتن به دانشگاه خوش کردیم.
این مسئولان مملکت هیچ ارزشی برای درس خوندن و بدبختی کشیدن های جند ماهه ی ما قائل نیستن.
من که خودم به شخصه با هر جور اعتراض هستم و نمی ذارم به همین راحتی حقم بیشتر از این پایمال بشه.
از مسئولان و زحمت کش های این سایت بسیار خوب متشکرم.

hoda
05:14 ~ 21 آوریل 2009

فقط میشه گفت:

” کجاست یاری دهنده ای که مرا یاری کند ؟ “

حامد
07:14 ~ 21 آوریل 2009

آه ه ه ه …
بازم مشكل در آموزش عالي ايران
آخه تا كي اين مسئولين به اصطلاح خدوم ميخواهند جووناي ايروني را گول بزنند اينقدر واسه خودشون و آقازاده هاشون پول جمع كرده اند كه تصميم عاقلانه گرفتن براشون خيلي سخت شده..!
دوستان من تازه كارداني كامپيوتر را از وزارت علوم گرفتم خوب تصميم گرفتم با اميد خدا تو كنكور كارشناسي شركت كنم،حالا تازه ميفهمم چه افتضاحي تو مدارس عالي كشور هست .يك سري مسئول بي كفايت كه تنها افتخارشون سابغه جبهه و ريش و پشم و رفيق بودن با فلان مسئول هست ميان و ميشن مسئول آموزش ما جوونا.(من كه اصلا م عمرا نميام زير دست آموزش و پروش تحصيل كنم..لااقل اين حرف من را بچه هاي دانشجو وزارت علوم ميفهمند)
البته من جند ماهي هست روي آموزش عالي ايران براي ادامه تحصيل اين ور و اون ور تحقيق ميكنم(فقط ميتوانم دوستان عزيز خودم اين را بهتون بگم كه سطح آموزش ايران به جايي رسيده كه دانشگاه هاي هند اعلام كرده اند مدرك دانشگاهي ايران را براي ادامه تحصيل قبول ندارند)پيشنهاد من اينه كه براي ادامه تحصيل اصلا مدارس عالي(آموزشكده ها)را انتخاب نكنيد.
البته من هم اول ميخواستم برم غير انتفاعي ولي بعد وقتي تحقيق كردم و ديدم در كشور هاي ديگه چه قدر به ادامه تحصيل جووناشون اهمييت ميدن(اهميت كه نه در واقع فكر روز و شبشونه) ميخواهم به اميد خدا هر طوري هست مالزي برم و تحصيل كنم.
كساني كه ميخواهند تو رشته مورد علاقشون به معناي واقعي ادامه تحصيل بدن(البته كساني كه فقط به فكر فرار از سربازي و گرفتن يك مدرك هست بهتره برن همون آزاد كه مدرك كيلويي چند صد هزار تومن ميده )
بهشون توصيه ميكنم براي ادامه تحصيل بيشتر فكر كنند.
اميدوارم تو زندگيتون تصميم هاي خوب خوب بگيريد..
…….جووني فرصتيه كه ديگه برگشت پذير نيست..

حامد
07:20 ~ 21 آوریل 2009

دوست عزيزم پيمان اميدوارم تو هم مثل مسئولاي ما نباشي و بگذاري حداقل دموكراسي تو اين سايت باشه…
نظرم را بذار همه بچه ها بخونند..
با تشكر

داود
08:23 ~ 21 آوریل 2009

به نظر من این ظلمی که اینجا می بینیم نمونه کوچکی از هزاران ظلمی است که توی این مملکت بدست آموزش و پرورش اتفاق می افته.
عدالت علی هم فهمیدیم چیه!
بهترین راه اینه که همه باهم اعتراض کنیم.

حسین واحدی
08:25 ~ 21 آوریل 2009

با تشکر از زحمت های مدیران سایت
وای نگو نگو …
جیگرم سوخت
با این حساب فکر کنم باید فکر قبول شدن به صورت روزانه رو از سرمون بیرون کنیم
من با هر گونه اعتراض ، تحصن ، نظرسنجی و … موافقم و تا آخرش هم هستم
باید حقمون رو از این ابلیسان بگیریم
یه مشت آدمهای بی فکر و بی منطق شدن جز مسئولین تراز اول ما…

rosa_127
08:44 ~ 21 آوریل 2009

تصميم گيريهاي بي پايه و اساس مسئولان جاي تاسف بسيار داره.
دوستان عزيز پيشنهاد مي كنم حتما اعتراضتون رو البته به نحو صحيح نشون بديد؛ اگر سهميه روزانه 87 برگشت به خاطر اعتراضات، پيگيريها، و نامه هاي اساتيد و دانشجويان 86 به وزارت علوم، سازمان سنجش، مجلس و … بود؛ با توجه به اينكه اين موضوع برخلاف 86 در دفترچه شماره 1 اطلاع رساني شده، قابل تغيير هست؛ بنابراين از حق خودتون به نحو صحيح دفاع كنيد و بدانيد كه سايت كارشناسي همواره حامي شماست …

براي اطلاع از كارهاي صورت گرفته در مقابل حذف سهميه هاي روزانه وبلاگ زير را مشاهده كنيد:

bafekr41.blogfa.com
(نامه هاي اساتيد را از آرشيو وبلاگ ببينيد)

de
09:02 ~ 21 آوریل 2009

گروه آزمون وسنجش: در پي صفر شدن ظرفيت کارداني به کارشناسي ناپيوسته آموزشکده هاي فني و حرفه اي آموزش و پرورش، داوطلبان به مجلس شکايت کردند و مشخص شد تمام ظرفيت هاي روزانه به معلمان اختصاص يافته است.
علي عباسپور تهراني فرد، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين خصوص به فارس گفت: تعدادي از داوطلبان کارداني به کارشناسي ناپيوسته عنوان مي کردند که آموزشکده هاي فني و حرفه اي آموزش و پرورش سهميه آزاد روزانه را حذف کرده است و تنها سهميه شبانه آزاد دارد.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه درخواست ها در اين خصوص زياد بود، با آموزش و پرورش مکاتبه کرديم و خواستيم در اين خصوص توضيح داده شود.
عباسپور اظهار داشت: بعد از توضيح مسئولان آموزش و پرورش مشخص شد که وزارت آموزش و پرورش امسال تصميم گرفته بود که به خاطر ارتقاي سطح مدرک معلم ها، کل ظرفيت روزانه مراکز فني وحرفه اي که زير پوشش دانشگاه پيامبر اعظم(ص) هستند را به معلمان داراي مدرک کارداني اختصاص دهد به همين دليل در اين رشته ها سهميه آزاد روزانه نگرفته بود. وي گفت: عنوان مي شود که يک هزار معلم در اين امتحان شرکت کردند و 500 معلم پذيرفته شدند.
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: ما چند توصيه به آموزش و پرورش داشتيم اول اينکه در تکميل ظرفيت روزانه از سهميه آزاد استفاده کنند. دوم اينکه به دانشجوياني که به دليل صفر شدن ظرفيت روزانه به رغم کسب نمره خوب، در دوره هاي شبانه در شهرستان ها پذيرفته شدند مساعدت شود تا بتوانند در دوره هاي روزانه پذيرش شوند. وي افزود: توصيه جدي ما اين بود که در سال آينده ديگر سهيمه آزاد را صفر نکنند و براي تشويق کساني که در دوره هاي کارداني پيوسته مشفول به تحصيل هستند، 30 يا 50 درصد سهميه در نظر بگيرند. عباسپور اضافه کرد: در هر حال به خاطر معلمان اين حذف سهميه روزانه را توسط آموزش و پرورش، ناديده گرفتيم.
—————-
مدیر سایت : دوست عزیز این خبر مربوط به کنکور سال 86 است و همونطور که میبینید مسئولین آموزش و پرورش دوباره اقدام به حذف دوره های روزانه کرده اند

نرگس
09:11 ~ 21 آوریل 2009

سلام به بچه های خوب کارشناسی
از خبرگزاری به روزتون خیلی ممنون…چی بگیم والا…جوون ایرانی یعنی بدبختی یعنی اسیر دست مفت خورا…چه میشه کرد بالاخره باید گرفت منظورم کارشناسیه

lee
10:08 ~ 21 آوریل 2009

دلمونو به چی خوش کنیم. 8-7 ماه عمرمونو بذاریم شب و روزمون یکی بشه که نزدیک کنکور یه مشت ادم به درد نخور به خودشون اجازه بدن به نفع خودشونو ادمای بی سواد و به درد نخورشون حق ما رو ازمون بگیرن. ببینم تا حالا همین اداره ی کل مدارس عالی رو از نزدیک دیدین. من دوره کاراموزی اونجا بودم ، یه مشت ادم بی سواد و سن بالا و از رده خارج که اموزش پرورش واسه اینکه گندشون در نیاد پشت سر هم براشون کلاسای مختلف میذاره تا سوادشون یه کم به روز بشه. یه مشت ادم بیخود که تازگی ها دستشون به کامپیوتر رسیده و هیچی ازش حالیشون نیست جز چت.

k
10:23 ~ 21 آوریل 2009

آقاي محمودي شما كه لالايي بلدي چرا …

شما روزانه دانشجو بگير پول را خدا مي رساند

a.doosty
11:40 ~ 21 آوریل 2009

in hame dars bekhoon akharesham hichi……..

azi
11:46 ~ 21 آوریل 2009

سلام
واقعامتاسفم.مگه تاحالانمی دونستیدکه عدالتی وجودندارد.؟

pherdous
12:50 ~ 21 آوریل 2009

از شما خواهش میکنم اگر راهی برای اعلام اعتراضات وجود دارد به ما خبر دهید.ما تا آخرش هستیم.از این بدتر دیگه چی؟دیگه چی داریم که میخوان از ما بگیرن؟

سعید
01:46 ~ 22 آوریل 2009

من دانشجوی کامپوترم سایته تون عالیه فقط اگه میشه در همش در مورد کنکور نباشه اگه ممکنه در مورد پروژه های برنامه نویسی ترم آخر کامپوتر هم چیزی بنویسید یا نظر بدهید ؟؟ مرسی

Amir
01:49 ~ 22 آوریل 2009

نميدونم واقعن چي بگم فقط ميگم اگه تو تهران بودم همينجوري نمينشستم حقمو ازشون ميگرفتيم حيف كه فعلن تبريزم

حبیب الله صالح نیا
02:54 ~ 22 آوریل 2009

سلام به تمام دوستان عزیز:
روی این حساب منی که حتی نمیتونم از لحظ مالی توی دوره روزانه هم دووم بیارم باید برای ادامه تحصیل در این موسسات از کدوم خراب شده ای پول بیارم .ای خدا دلگیرم ازت ……………خواهشا اونایی که توی تهران هستن تحرکات خودشونو بیشتر کنن اخه مایی که توی شهرستانها هستیم حتی اگه خودمونو دار هم بزنیم اصلا کسی اعتنایی نمیزاره…….

محبوب
02:57 ~ 22 آوریل 2009

سلام
من کلافه ام.با همه ی اعتراضات هستم فقط خواهش می کنم اگه روزانه نشد دیگه ….
گناه من چیه؟ ازطریق اموزش وپرورش خودمون اغدام کنم ؟ هرچی خونده بودم پاک شد تازه برا این موضوع درد سوزن وسرم هم کشیدم.دومین سال بد شانسی در کنکور کارشناسی .پارسال مدارکم سوخت امسال خودم…..
تا دیر تر نشده یه برنامه واسش بریزد
از همتون سپاس گزارم

akbari
04:10 ~ 22 آوریل 2009

امسال هم دارن اينجوري بازي درميارن؟واقعاشورش دراومده؟اميدوارم شما بتونين كاري بكنين.واقعاجاي تاسف داره.

hamed
04:50 ~ 22 آوریل 2009

salam man migam hatman bayad jeloy majles thason konim shoma tarikh tahason ra moshakhas konid man khodam ye ootonos adam miyaram

hamedforughi
04:56 ~ 22 آوریل 2009

bache ha man donbal telfon 20:30 hastam ta in mosso ra beshon begam harki mitoneh vasam gir biyareh!!!!!!!!!

مهدي
06:20 ~ 22 آوریل 2009

سلام و خسته نباشيد
من از همينجا از شما درخواست مي كنم كه با جديت تمام به كارتون ادامه بدين و شما پشتوانه اي چون اعضاي سايت كارشناسي رو دارين كه هميشه و همه جا هميار شما هستند

زهرا
07:24 ~ 22 آوریل 2009

سلام!
واقعا وب مفيد و عالي داريد.
مي خواستم يه كمكي بهم بكنيد ميشه يه كتاب تست و آموزش گام به گام دروس بهم معرفي كنيدو اين كه امسال تو كنكور چه زبان برنامه نويسي بايد بخونيم من خورم رشته ام it بوده

saEed
08:07 ~ 22 آوریل 2009

با عرض سلام به همه دوستان عزیز
>
اقای محمودی مثل یک … با کت و شلوار میمونید!

nimool
08:53 ~ 22 آوریل 2009

منم به نوبه خودم براي همشون متاسفم

بهزاد
10:01 ~ 22 آوریل 2009

عیب نداره ما هم خدایی داریم.
همینو بگم که خدا جای حق نشسته و این چیزا رو خوب میبینه.
” همه چی داره بهم میریزه ”
خدا عاقبت هممون رو ختم بخیر کنه.

مهرناز
11:09 ~ 22 آوریل 2009

سلام آقا پیمان،راستش تا قبل ازاعلام ظرفیت ها مطمئن بودم رتبه تک رقمی میارم چون از مهر 87 باوجودی که کلاس هم داشتم اصولی و با محتوا درس خوندم ولی حالا کاملا روحیمو از دست دادم حتی اگه اول هم بشم ،هیچی عوض نمیشه الان که دارم این پیام و میزارم چشام پر اشکه این اصلا انصاف نیست ، من یه سال از جونیم زدم تا رتبه تک رقمی بیارم ولی حالا با کدوم دلخوشی

علیرضا
11:28 ~ 22 آوریل 2009

دوستان می دونید همیشه هرچی بدبخت تر و سر به زیر تر باشی بیشتر توی سرت میزنن این رسم زندگیه . اگه پول نداشته باشی راننده تاکسی هم نگات نمیکنه چه برسه به مسئولین . حالا بشین مدار منطقی بخون ، بشین سیستم عامل بخون اخرش چی ؟ فکر می کنین اعتراض نتیجه داره ؟
اونا اگه بخوان خیلی کارای گنده تری می تونن بکنن که منو شما فقط بشینم و حیرت زده به بدبختیامون فکر کنیم . تموم شد به همین راحتی . دو روز دیگه یه کلاش می دن دستمون بفرما سینه ی گلوله . برای همه دوستان صبر و استقامت ارزو می کنم .

می توانستم انچنان باشم و اکنون اینچنینم . کامو .

احسان
04:40 ~ 23 آوریل 2009

آقا یه کاری بکنید من 6 ماهه از همه چیزم زدم برای این کنکور , اگه میخواستم برم دانشگاه پولی که لازم نبود این همه درس بخونم یا این همه به خودم فشار بیارم .
اگه همینطوری پیش بره هیچ کس هم اعتراض نکنه چند وقت دیگه میگن لباسانون هم بدین به فرهنگیان .

meysam
04:47 ~ 23 آوریل 2009

سلام
واقعا متاسفم.
بنظر من هر چه زودتر یک لینک نظر سنجی بذارید تا برای اعتراض دلیل داشته باشیم.
و مسئولان سایت کارشناسی یه روز مشخص کنند و از طریقmail به اعضا (دانشجویان)خبر بدهن تا جلوی سازمان سنجش تحصنی داشته باشیم بلکه فرجی شد.

neda
07:31 ~ 23 آوریل 2009

سلام
من واقعا احساس بدبختی و پوچی میکنم هر سال که نوبت من میشه کنکور بدم همون سال اتفاقات نا خوشایندی میفته خدایا دیگه خسته شدم از دست یک مشت مسول بی لیاقت ما فنی ها واقعا بدبخت هستیم چرا ما باید دوبار کنکور بدیم کاش ماهم مثل بچه های رشته های نظری یک سر لیسانس قبول میشدیم آموزش و پرورش برای بچه های فنی ارزشی قائل نیست کمکمون کنید

شهرام واحدی
07:57 ~ 23 آوریل 2009

سلام
من هم واقعا متاسف شدم
نمی دونم این آقایون چه فکری کردن که میخوان فقط یه عده که به فکر اینن که با مدرک ترفیع درجه بگیرن و فیش حقوقیشون بره بالا اونا رو میخوان بفرستن رایگان درس بخونن
بابا جون تو که میخواهی کلی بهش مزایا بدی خوب همینجوری این مزایا رو بده ما رو هم دق مرگ نکن شما فکر کردین اینا میرن درس بخونن نه داداشم خواب دیدی خیر باشه (البته خواب زن هم چپه)
آقای احمدی نژاد شما که این همه دم از پیشرفت و فناوری صحبت میکنید این جوری میخواید جوونها رو از علم و پیشرفت دور کنید
من جوون با این وضعیت اقتصادی که همین شما آقایون به وجود آوردید با سیاستهای کاملا اشتباه تون میخواهید برم تو یه دانشگاه (دانشگاه که چه عرض کنم مهد کودک) که هر ترم … تومن هم شهریه بدیم
مرسی از حمایت شما از نسل جوان
و تشکر از حمایت شما از قشر ضعیف
یادم میاد روزی که شما گفتید من رئیس جمهور این مردم نیستم من خدمتگذار این مردمم
درود بر خدمتهای فراموش نشدنی شما
یادته می گفتی:
چه کسی می خواهد من وتو ما نشویم خانه اش ویران باد…
در ظاهر همه می خوان به جز شما…
فکر کنم 1 ماه دیگه من جوون میشم همه کارهء دنیا
اگر اینجا شب است جائی دیگر روز است ، روز ما هم خواهد رسید

nashenas
08:38 ~ 23 آوریل 2009

سلام خسته نباشید واقعا از اینکه سهیه ها حذف شد به همه تبریک میگم واقعا. من خودم دانشجوی ترم آخرم شمسی پورم . همونطور که مسئول دانشگاه قول داده بود یه سری از بچه ها رو که تو تحسن شرکت کرده بودند به ….. فراخونده شدند تا برخورد آموزشی کنند. خاک بر سر آموزش پرورش و این دانشگاه

مريم
09:06 ~ 23 آوریل 2009

سلام
چرا براي رشته هاي نظري که يک ميليون و دويست و پنجاه شرکت کننده داره يک ميليون و پانصد صندلي
توي دانشگاهها در نظر گرفته شده و اونوقت براي ما پول ندارن
مگه ما از پول نفت اين مملکت حقي نداريم .چطور موقع راي ريزي جزء اين مملکت ميشيم بعدش نيستيم
پس اين پولارو واسه کي خرج مي کنن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محسن
09:30 ~ 23 آوریل 2009

پیشنهاد می کنم به هرکس می تونه به سایت president.ir , leader.ir بره و اعتراض خودش رو به این عمل در بخش اعتراضات وارد کنه فعلاً کاری بهتر از این از دستمون بر نمی اد از هیچی که بهتره من رفتم نظر دادم مطالب سایت هم براشون فرستام شاید خدا خواست و فرجی شد.

امین
10:41 ~ 23 آوریل 2009

اگه اطلاعاتتون دقیق نباشه چند هزار نفرو عصبانی بی اتگیزه کردین@@#@#@#@#@#@#@

علی
12:03 ~ 23 آوریل 2009

سلام
از سایت خیلی خوبتون ممنون.
پسرا دخترا دیدین چی شد؟تا قبل از این باید با سهمیه های بسیج و خانواده های شهدا و ایثار گر رقابت می کردیم.حالا دیگه اصلا ما رو راه نمی دن به دانشگاه واقعا ممنون که حداقل غیر انتفاعی رو برامون گذاشتند دستشون درد نکنه.من رسما اعلام می کنم که دیگه حاضر نیستم برای دولتی بخونم.حتی اگه این اتفاق کنسل بشه.تا کی می خواین بشینین هر چی دلشون بخواد بهمون بگن؟می خوان دیگه هیچ با سوادی تو این مملکت نباشه.
واقعا متاسفم

مینا
12:07 ~ 23 آوریل 2009

واقعا متاسفم . راستی به این میگن دولت عدالت محور ؟ آخه معلوم نیست که اون وزیر آموزش و پرورش چقدر صلاحیت داره اونوقت میاد و با سرنوشت این همه جوون بازی میکنه ؟؟ اصلا معلومه چه خبره ؟ مثل اینکه هر کی زورش بیشتر کارش جلوتره . ای کاش میشد که یه جوری به طور دسته جمعی اعتراض خودمونو اعلام کنیم نه فقط دانشجوهای یه دانشگاه که رئیس دانشگاه بیاد بچه ها رو با زدن غیبت براشون تهدید کنه . ما هممون وظیفمونه . از این دوستان هم نهایت تشکر رو دارم . امیدوارم که شاهد اخبار خوشایندتری توی این سایت باشم ..

kh
12:13 ~ 23 آوریل 2009

واقعا متاسفم.چقدر بچه های فنی بدبختن.

یاسر
12:45 ~ 23 آوریل 2009

خاک عالم توی سرشون یبچاره شدم هر چی توی این یک ساله که خونده بودم بخاتره یه مشتی گاو و گوسفند رفت یک سال عمرم هم تلف شد به خاطره یه مشتی مفت خور که برند دانشگاه درس بخونند و مفت مفت توی مدارس حقوق بگیرن
پیشنهار می کنم یه روز رو گید همه بیان تجمع کنیم در مجلس ارزشش رو داره که بچه های شهرستانی هم بیان دیگه از این بدتر که نمی شه
باید حق اینا رو بزاریم کف دستشون

torang
03:46 ~ 24 آوریل 2009

سلام خدمت شما
بنده فارغ التحصیل رشته کامپیوتر هستم و از زمانی که مدرک کاردانی خودم رو گرفتم شروع به خواندن درس های مرتبط با کنکور کردم و روزی معادل 7 الی 8 ساعت درسهارو مطالعه می کردم که در کنکور 88 با رتبه خوب روزانه قبول بشم و پول شهریه سنگین دانشگاه آزاد که به نظر من از سطح علمی پایینی برخورداره رو ندارم. تا اینکه از یکی از بچه ها درباره خبر حذف دوره روزانه برای بچه هایی که کاردانی رو پاس کردند ودادن اون به فرهنگیان شنیدم. این خبر انقدر اعصاب مارو خورد کرده که الان نزدیک سه یا چهار روزه که لای کتابارو اصلا وا نکردیم. یعنی چی که روزانه هارو میدند به فرهنگیان؟ اون از امتحانات به اصطلاح المپیادی علمی کاربردی که سهمیه کارشناسی میده که آخرشم رتبه برتر ها باید برند شبانه بخونند اینم از کنکورش که این طور میشه مگر هر کی که وارد کارشناسی باید بشه حتما معلم باید باشه؟ خب سهمیه هایی که فرهنگیان دارند تا دلتون بخواد زیاده حالا که اینطور شده سهمیه های فرهنگیانم به ما بدنند. مگر ما چه گناهی کردیم که باید چوب ندونم کاری های اینا رو بخوریم. اه اه اه اه . این همه تبعیضی که برای بچه های کاردانی که از فنی و حرفه ایی وارد این دانشکده ها شدند کافی نیست؟ اون از دانشکده هامون که هیچ کس نمیشناسه اون از مسابقاتمون که هیچ جا درج نمیشه تا لااقل بگیم به ما هم اهمیت می دنند. به خدا مگه این بچه هایی که از رشته ریاضی میخونند چه گلی مزنند که بچه های فنی وحرفه ایی نموتونند بزنند. به خدا یه دوره مسابقات در همون سطحی که به اونا درس میدند ومیخوانند برای بچه های ما بزارند ببینند که چطور اونا رو میترکونند. نه اسمی از ما طرح میشه نه کاری برای ما میکنند و به جای اینکه دست ما رو بگیرند دستمونو میشکونند. الهی که هر کی این کارارو میکنه به حق علی ریشه شون خشک بشه که اشک مارو درآوردند

رضا
04:27 ~ 24 آوریل 2009

لعنت به این مملکت و مردایی که از مردی فقط ریش دارن دیگه هیچ !!

من دیگه هیچ حس به این کشور و مردمش ندارم و هیچچچچچچچچچ افتخاری نمی کنم که ایرانی هستم بلکه خیلی هم باعث خجالتمه .

خدایا تو فقط می دونی که ایناچه ظلمی می کنن

و اگه اعتراضی هم کنیم هزاران تهمت بیگانه وطن فروش دوست امریکا و سیاسی می خوننت که اصلا ربطی به موضوع هم نداره !!!!!! چون اینا فقط دنیا رو سیاه می بیینن (ادمهای تک بعدی ) وفکر می کنن همه چیز ربطی داره به جنگ و همه دشمنشونن

خدایا چقدر از این موضوع ناراحتم احساس می کنم باختم

خدایا به امید تو …

مرتضی
06:29 ~ 24 آوریل 2009

با سلام خدمت مدیریت محترم سایت
از اینکه در خدمت دانشجویان عزیز هستید واقعا متشکرم شما در پایان نوشته هایتان نوشته بودید که این قضیه را به سازمان بازرسی و حتی ریاست محترم جمهوری می رسانید پس چی شد
ما منتظر شکایت نامه هستیم
ممنون

رضا
10:31 ~ 24 آوریل 2009

سلام آقا پیمان.
فقط میخوام بگم من بیچاره که دانشگاه آزاد تهران نرفتم فقط برای سراسری حال باید به حال خودم گریه کنم

يه دانشجوي كامپيوتر از اردبيل
08:13 ~ 25 آوریل 2009

تو كشور ما دو قانون بدبختي وجود داره 1-اينكه مردم بي سواد باشن 2- اينكه زير خط فقر باشن.

احمد
08:17 ~ 26 آوریل 2009

همیشه میگن حق گرفتنیه.مخصوصا تو این مملکت.از مسئولین سایت میخوام تاریخی رو برای یه تحصن بزرگ اعلام کنن.متشکرم.

الهه
01:01 ~ 28 آوریل 2009

ممنون از این همه تلاش و همت شما
من اصلا حرفی ندارم جز ناامیدی و مگر چیزی دیگر اینها بلد هستند .

ali_bafti
04:44 ~ 28 آوریل 2009

سلام و عرض تسلیت به دلیل از پای درآمدن جوانمردی …..
من خودم کلی دارم برای این کنکور زحمت میکشم وامید دارم اما حالا با چه امیدی باید ادامه بدم؟؟؟
مسوولان اصلا به فکر دانشجویان کارشناسی ناپیوسته نیستند من از همین جا نهایت اعتراض خودم رو اعلام میکنم و خواستار این هستم که سهمیه های روزانه برگردانده بشن از سایت کارشناسی ممنون خواهش میکنم نهایت سعی تون رو بکنید….. مرسی علی@

دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع صنعتی شریف
05:16 ~ 28 آوریل 2009

سلام دوست عزیز اگر کاری از دست ما برمی آید بگویید. اکنون شما مسئولیت بیشتری به عنوان نماینده این قشر دانشجویان دارید. لطفا چیزی شبیه امضائ الکترونیکی بذارید تا همه بدانوسیله اعتراض خود را اعلام کنند. یا اقدام به برگزاری تجمعی در روز خاصی جلو وزارت آموزش و پرورش کنید.خیلی ممنون از تلاشهایتان

Amir
10:08 ~ 29 آوریل 2009

man dighe aslan hale dars khondan nadaram ey kash nemigoftinnnn

دانشجوی ارشد دانشگاه تهران
02:48 ~ 30 آوریل 2009

در صورتی که مقابل افراد به ظاهر مسئول قرار نگیریم فکر می کنند بودجه کشور ارثیه پدر و مادرشان است.
زمانیکه بچه های شمسی پور و شریعتی اعتراض می کردند و از بقیه خبری نبود باید انتظار بدتر از اینها را هم داشته باشیم.

12:22 ~ 30 آوریل 2009

سلام .
هه خيلي مسخرس !
من جوني كه تو سني هستم كه بهترين بهروري رو ميتونم از مغزم بكنم بايد برم هزينه كنم درس بخونم !
اما اوني كه هم از جيب دولت حقوق ميگيره بايد در دانشگاه هم بدون هزينه درس بخونه !
خيلي عذر ميخوام .. ببخشيد !!!! بر پدرشون لعنت كه اينطور قانونا ميسازن !

آزاد ـدانشجوی ترم 4 ـ
01:16 ~ 1 می 2009

سلام به شما . ممنون از زحمات بی وقفه و خیلی خوبتون

راستش من یه خبر شنیدم در مورد ” احداث دانشگاه جدید برای فرهنگیان ”
من این خبر رو ار 30 : 20 شنیدم .
انشاالله با احداث این مدرسه هم اونارو جم کنن و هم دست از سر ما بر دارن

اینجا ایران است
11:26 ~ 1 می 2009

من نمی دونم شب ها این به اصطلاح مسئولین چه طوری میتونند بخوابند. با این جور سیاست ها میشه راحت ایران رو در سال 1404 تصور کرد

شهرام جزایری
01:11 ~ 2 می 2009

سلام سلام
ای بابا خوب مگه چی می شه بزارید چند سالی هم این بنده خداها برن دانشگاه انشالله گفتند از سال 1400 کنکور رو بر می دارند بعد هر کی می خواد بره کنکور
تازه اگر بریم کنکور رو مدرک بگیریم و بعد این بی سوادهای بی مدرک برن سر کار و ما بی کار باشیم که بدتره ! حداقل از همین الان به دانشگاه راه نمی دنمون !
باز هم خدا خیرشون بده که تا کجا مو شکافانه به فکر من و تو هستند

بجای این همه اعتراض بیایم همه جمع بشیم و برای این مسئولین عزیز دعا کنیم تا خدا جیبشون رو پر پول تر بکنه و همه یک صدا خسته نباشید بگیم برای این همه رنج و زحمتی که برای من و تو می کشند

محبتی
02:16 ~ 2 می 2009

واقعا ممنونم ازین مسئولین که این قدر به فکر مادانشجوهای کاردانی هستند.
آقا اینها شب و روز ندارند به خاطر ما !!!
با این طرزمدیریت امیدوارم سال های سال سر کار باشند تا جامعه ماپر از پیرزن و پیرمرد های با سواد شود .

amir
02:19 ~ 2 می 2009

لطفن حتما جواب بدين:ايا مثلا سهميه روزانه دانشگاه زنجان كه به آموزش پرورش وابسته نيست به فرهنگيان اختصاص ميابد ؟ يا نه ؟ ممنونم از سايت خوبتون

رها
08:43 ~ 2 می 2009

من کلی برنامه ریزی کرده بودم واقعا ناامیدشدم
این از وضمعان توی این به قول بچه ها دکه ها این هم از کنکورمان…..

raha
08:51 ~ 2 می 2009

سلام
لطفا سرفصل های دروس عمومی روهم توسایت قرار بدین

رویای خیزان
11:42 ~ 2 می 2009

تبعیض تا چه حد ؟ هان !؟
ببخشید یادم رفت سلام کنم
اینا چطور میخوان جواب خدا رو بدن
من که به هیچ عنوان نمی بخشمشون البته واسه همچین افرادی که فقط دم از خدا و پیغمبر می زنن فرقی هم نمی کنه.
من اگه می تونستم هزینه دانشگاه آزاد را بدم که الان دکترامم گرفته بودم.واقعا انصاف نیست.
از شما مدیریت سایت بخاطر حس همدردی و دلسوزی برای ما پشت کنکوری ها کمال تشکر را دارم .هر کاری که از دستتون بر میاد برامون انجام بدید ممنون.

یکی مثل همه!
08:01 ~ 3 می 2009

اخرش چی شد!؟

پشت کنکوری
08:24 ~ 3 می 2009

با سلام
این دیگه یعنی چی/
اخه طبق چه عدالتی این حرف رو زدن؟
کجا هستن این مسیولین عدالت طلب مملکت ما؟
چیه که فقط وقت انتخابات و این حرفا که میشه شعار جوانان در صحنه رو داد می زنن؟
اگه راست می گن یه بار به حرف این جوانان گوش کنن
خدا اخر و عاقبت این کشور و این ملت رو به خیر کنه با این تصمیماتشون

غریب اشنا
08:25 ~ 3 می 2009

میگن شاه بد! خب حالا هم مثل رژیم شاه شده دیگه!”هر کی پولدارهبره درس بخونه هر کی هم نداره بیسواد بمونه”!!!

محمد جواد
10:37 ~ 3 می 2009

با سلام و تشکر فراوان

به همه مسئولین اخطار می کنم چنانچه این حذف ظرفیت اصلاح نشودمنتظر اتفاقات بدی باشند.

سعيد
10:54 ~ 3 می 2009

من دانشجوي ترم دوم كارداني كارداني آزاد هستم
خواهشاً ناراحت نشيد با اين وضع من حاضرم برا كارشناسي پولم رو تو جيب مبارك جاسبي بريزم ولي به هيچ عنوان پول به دولت تو غير انتفاعي ندم بالاتر از اين حتي اگه سهميه هاي روزانه هم برگرده پول دفترچه كنكور دولتي سراسري رو هم نميدم
آزاد اگه تو يه واحد خوبش قبول شي به صد تا شمسي پور و حتي رجايي و غيرانتفاعي شرف داره البته فكر نكنيد من از روي پولداري و مايه داري و تنبلي دارم اين حرف رو ميزنم اگه كارشناسي آزاد برم مجبورم كار كنم ولي كار و تحصيل تو آزاد رو به صد تا دانشگاه مفت يا غيرانتفاعي با مدرك دولتي نميدم يك سال عمر خودم رو برا دولتي تلف كردم برا هفت پشتم بسه
پيشنهاد منم اينه يه تاريخ مشخص برا تجمع مقابل وزارت اموزش و پرورش تعيين كنيد تا اونجا برا اعتراض جمع بشيد ولي من هرگز در اين اعتصاب شركت نخواهم كرد
از امروزم برنامه ريزي دارم مي كنم براي قبولي در يك واحد خوب براي كارشناسي و فكرم رو از دولتي خارج مي كنم
اميدوارم دوستان از سخنانم ناراحت نشن
ولي اگه كسي ناراحت شده به احتمال زياد طعم يكسال خوندن برا كنكور كارداني دولتي و بعد قبول نشدن حتي توي استهبان رو نجشيده!

ml
12:37 ~ 3 می 2009

تو را به خدا فكري به حال ما كارداني به كارشناسيها 88 بكنيد كه كلي تلاش كرديم بما ظلم ميشه
دوره هاي روزانه را به معلما بدن از كجا بيارم بيرم شبانه يا ازاد كه ارزش نداره

ml
12:39 ~ 3 می 2009

فايده داره اعتراض كنيم از اموزشكده امير كبير اراك بيايم تهران يا نه

nashenas22
02:53 ~ 4 می 2009

سلام
جواب نهایی چی شد؟
اینکه مسولین سایت رو نگاه می کنن باعث شد همه ی شما کنار بکشید من که از وقتی که ثبت نام کردم تا حالا یه کلمه هم نتونستم بخونم اما حقمون چی شد؟

behnam
06:20 ~ 4 می 2009

واقعا نامردیه،این چه وضعشه؟
همین الانشم که دارم تو روزانه کاردانیم رو می گذرونم مشکل مالی دارم.
تاسف،تاسف.
من و همه ی دوستام یه ضد حال حسابی خوردیم،امیدوارم که درست شه وگرنه اصلا امیدی به ادامه تحصیل نیست.
ولی اشکال نداره 2 سال میریم کار می کنیم پول در میاریم بعد یه سال می شینیم درس می خونیم،البته درسیم دیگه لازم نیست بخونیم،بعد میشه ادامه تحصیل بدیم.
هه.:-(

طاهره
08:34 ~ 4 می 2009

واقعا که خدایا مگه ما چه گناهی کردیم رفتیم رشته فنی آخه چرا مارو این قدر اذیت می کنن خدایا ما دیگه فقط تو رو داریم این مسئ.لین صدای مارو نمی فهمن

کورش
09:18 ~ 4 می 2009

کسی نیست به این مسولا بگه
what the hell are you doing?

محمد رضا
10:01 ~ 6 می 2009

سلام
متاسفم از اینکه اینچنین آدمای بی کفایتی که مثله آب خوردن حق جوونای این مملکت می گیرن وبا آینده اونا بازی می کنند خدا ازشون نگذره

الهام
03:10 ~ 9 می 2009

سلام
چی شد که مسئولین یه شبه یه همچین تصمیمی گرفتن.احترام فرهنگیان به جا.
اما………
چرا با چندین هزار جوون که بیش از یک سال از بهترینو شیرین ترین دوران زندگیشونو از همه چیزیشون گذشتن و نشستن درس خوندن.دارید بازی می کنید؟؟؟!!!
نمی دونم این دستور کذایی رو چه کسی داده اما من یه پشت کنکورم مثل تموم این برو بچه ها
من از تمام خرید های عیدم زدم تونستم 2تا درسو برم کلا س اونم با کلی منت
خانواده من به زور خرج خوردو خوراکمو میدن(با خودم گفتم امسال روزانه یه شهری قبول میشم میرم کار میکنم پول کرایه راه و کتاب و دفترمو در می یارم)
من از حق خودم نمیگذرم .

مسئولین اگه واقعا نیت شما خیره چرا ساخت دانشگاه که تصویب هم شده برای فرهنگیان در عرض 1سال اجرایی و به مرحله ساخت نمی برید؟!
فرهنگیان این همه سال صبر کردند پس میتونند یک ساله دیگه هم صبر کنند.

*بنده به عنوان یک پشت کنکوری کاردانی به کارشناسی کامپیوتر سال88
از ریاست جمهور که سر لوحه کارشون وازه عدالت هستش عدالت رو برقرار کنه *

abbas
04:42 ~ 9 می 2009

سلام دوستان , الانم که موقع تبلیغات و بعدش انتخابات ……., کی نوبت ما می شه ؟ nemishe

رضا
08:29 ~ 10 می 2009

سلام
من یکی از دانشجویان دانشکده شهید شمسی پور هستم. اصل این ماجرا و تحصن اون تو خوابگاه بعد از چندین روز جلسه تصمیم گیری شد. همه چیز حساب شده بود که مثل پارسال نباشه . خلاصه پلاکاردها نوشته شد، نماینده ها تعیین شدن و…
ما تا جایی که می تونستیم حرفمون رو زدیم ولی از قدیم گفتن یه دست صدا نداره . باید همه دانشکده های فنی تهران طی یک اقدام حساب شده تحصن جدی بکنن. الان بعد از گذشت 20 روز هیچ خبری نشده و تقریباً همه این اتفاق رو قبول کردن . من از همینجا از دانشجویان دانشکده های شریعتی ، ولیعصر و انقلاب تهران خواهشمندم که از حق خود دست نکشن. من از دانشجویان شریعتی خواهش می کنم که کمکمون کنن. من از دانشجویان ولیعصر خواهش می کنم دست نکشن. من از دانشجویان انقلاب خواهش می کنم از حقشون دفاع کنن. اگه همه یکی بشیم مطمئنم که می تونیم حقمون رو بگیریم . ولی افسوس که تو این زمینه خیلی ها کمک نمی کنن. هرچی سرمون بلا بیاد حقمونه چون خودمون باعثش شدیم. …

مسعود
10:47 ~ 10 می 2009

اگر میشه یک نظر سنجی در این رابطه بگذارید تا همه بتونن اعتراض خود را اعلام کنند.

واقعا باید خجالت بکشند که با آینده این همه جوان بازی می کنند.

eeeraaniiiii
01:29 ~ 13 می 2009

Exactly..This Is Iran
من این حرفا حالیم نیست
کاری به فرهنگی مرهنگی و.. سیاست بازی و… اینجور چیزا ندارم…آقا همه بیان تحسن دیگه…همه یه نامه برسونن دسته احمدی نژاد…بابا ساکت نشینید و بدونید که مظلوم هم گناهش کمتر از ظالم نیست…..

اگه همه بیان…مشکل حله….

بیایین دیگه…
فقط کاش یه نظر سنجی…یه مکانیزمی..چیزی…زودتر از این حرفا آماده میکردید میرسوندید به دست مسئولین…

ولی هنوز هم دیر نیست..
یالا..

amin
07:14 ~ 14 می 2009

حق حداقل 50 هزار نفر رو دارن تو حلقوم حداکثر 5هزار نفر می ریزن خیلی بی شرمانه هستش

salam
07:30 ~ 16 می 2009

با این حال می خواهید رای بدهیم؟

t&ba
05:06 ~ 29 می 2009

بنده یکی از ورودی های روزانه شمسی پور هستم.
انگار کم کم دارند کل کارشناسی ناپیوسته رو بی خیال می شن
پارسال اجرای تمام بخشنامه ها (از جمله پذیرش بدون کنکور دانشجویان ممتاز در مقطع بالاتر) رو بی خیال شدن و امسال دیگه اصلا سهمیه روزانه رو هم برداشتن
فکر می کنید من که دارم کارشناسی روزانه شمس پور می خونم هزینه یک ترمم چقدر می شه؟
شاید جالب باشه بدونید که از ترم سه به بعد اجازه می دن از خوابگاه دولتی (اتاق 8 تا 12 نفره) استفاده کنید. دقت کنید دو ترم اول که شما تازه وارد تهران شدید خودتون باید برای خودتون سر پناه پیدا کنید, هر روز بعد از کلاس برو پی خونه
خوابگاه های خودگردان ترمی 300 تا 400 تومان (100 ودیعه) براتون در میاد
اگه فکر کنیم در ترم برای رفت و آمد و غذا فقط 100 تومان!!! هزینه کنید می شه 400 تا 500 تومان برای هرترم برای تحصیل در دوره روزانه!!!
البته این مبلغ به شرطیه که شما هیچ لباس و کتاب و …ه دیگه ای نخرید
برای یه لحظه هزینه دوره شبانه رو به این مبلغ اضافه کنید!!!!!!
مزیت شمسی پور اینه که شما از هم کلاسی ها و اساتید خیلی خوبی بخوردار می شین
و عیبش هم امکانات و فضای محدود اموزشی
واقعیت اینه که اگه شمسی پور اون سال روزانه نمی گرفت من یکی که به سختی می تونستم از پس هزینه اش بر بیام

جعفر
02:52 ~ 17 ژوئن 2009

لطفا دانشجویان و….به این مورد سری بزنید

http://sohrabejelvehgar.blogspot.com

محسن
15:11 ~ 25 آگوست 2009

به خدا اگه رسیدگی نکنن من یکی با اینکه از سیاست بدم میاد این دفعه شلوغ بشه تا 10 تا اتوبوس رو آتیش نزنم /آروم نمی کیرم

mohsen
15:33 ~ 25 آگوست 2009

سلام به همگی دوستان تنها دوای این درد زوره تا زور نباشه اینجا آب از آب تکون نمی خوره اگه امروز به فکر احیای حقمون نباشیم تا ابد بیچاره ایم نظر من اینه که یه جا بچه ها تجمع کنن و نظراتشونو تو خیابون با فریاد بگن البته اون موقع شاید راه به جایی ببریم
لعنت به این تبعیض

رتبه 79
01:37 ~ 2 سپتامبر 2009

هنوز هم دیر نشده. پارسال یادتونه کنکوریای نظری اعتراض کردن ظرفیت ها رو افزایش دادن؟ ما هم می تونیم. فقط هرکی هر جا می تونه اعتراض کنه. نامه بنویسین به نماینده مجلس، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری…

دکه..دکه…دکه
11:36 ~ 10 مارس 2010

سلام به همه بچه های فنی،روزهای پایانی عمر آموزشکده های ایران رو تسلیت عرض میکنم؛…………………….
باورم نمیشه،اما مثل اینکه حقیقت داره،……………….چند روز پیش با یکی از مسؤلین که صحبت میکردم میگفت:بیشتر از 10بار رؤسای آموزشکده ها با وزیر جلسه گذاشتن،اما گوش به حرف نمیده…………..خاک تو….
…….. شرکتی ها اخراج….رییس آموزشکده با همکارای استخدامی باید برای …..جاروکشی …..به آموزش و پرورش برن…. اما یه جورایی خوب شد …از گیر این همه بی عرضه خلاص میشیم……اما هنوزم امید هست…………..همون مسؤل میگفت امیدمون فقط به دانشجو هاست ……..

مژده
15:36 ~ 22 آوریل 2010

سلام
امسال هم باز دارن حذف میکنن سهمیمون رو.تورو خدا بکی یه کاری بکنه !!
خدا لعنت کنه هرکی مسبب حذف سهمیه ی ما شدع

فنی بدبخت بیچاره…
13:52 ~ 16 اکتبر 2010

کنکور هم گذشت روزانه رو هم بر داشتن با رتبه 23 باید برم سربازی آخه خدا کجاست تا پول بده تا برم دانشگاه نه سربازی نامردا…………………………………………………………………….