آخرین خبر ها
منابع کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر – سال ۹۴

منابع اصلی و کتابهای تالیفی جهت مطالعه در کنکور کاردانی به کارشناسی ۹۴ رو معرفی می کنم. درنظر داشته باشید که بعضی سالها منابع برخی از دروس تغییر زیادی میکنه. فعلا با توجه به چیزی که در بررسی ها انجام شد بهترین و جامع ترین منابع رو بیان کردم. اگه دوستان امسال در کنکور شرکت کرده و نتیجه خوبی گرفتند در قسمت نظرات منابعی که مطالعه کردند رو بیان کنند .

زبان تخصصی(ضریب : ۱ ، تعداد سوالات : ۱۰) :

  >> منبع اصلی : رجوع به سایت های اینترنتی ، زبان تخصصی هنرستان

 >> منابع کمک کنکوری :

 ۱- درس و کنکور زبان تخصصی ، انتشارات گسترش علوم پایه

۲- درس و نکات طلایی زبان تخصصی ،‌ انتشارات اندیشه اساتید

۳ – زبان تخصصی ، انتشارات مدرسان شریف

۴ – کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی (موسسه پارسه و …)

 

مدارات منطقی (ضریب : ۲ ، تعداد سوالات : ۱۵) :

  >> منبع اصلی : طراحی دیجیتال ، موریس مانو)ترجمه دکتر قدرت ا.. سپید نام یا دکتر سید رضی)

 

>> منابع کمک کنکوری :

 ۱ – درس و کنکور مدارات منطقی ، انتشارات گسترش علوم پایه

 ۲- درس و نکات طلایی مدار منطقی ، ‌انتشارات اندیشه اساتید

 ۳ – مدارات منطقی ، انتشارات مدرسان شریف

۴ – مدارات منطقی ، انتشارات پوران پِژوهش

– سی آزمون مدارات منطقی ، انتشارات گسترش علوم پایه

– فلش کارت مدارات منطقی ، انتشارات مدرسان شریف

– کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی (موسسه پارسه و …)

 

برنامه نویسی سی پلاس پلاس (ضریب ۴، تعداد سوالات : ۱۵) :

 >> منبع اصلی : کتاب برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس ، مهندس عین ا… جعفر نژاد قمی

 

>> منابع کمک کنکوری :

 ۱ – درس و نکات طلایی برنامه نویسی C, C++ ، انتشارات اندیشه اساتید

 ۲ سی پلاس پلاس ، انتشارات مدرسان شریف

۳- درس و کنکور سی پلاس پلاس ، انتشارات گسترش علوم پایه

۴- سی آزمون سی و سی پلاس پلاس گسترش علوم پایه

 ۵ – کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی (موسسه پارسه و …)

 

دروس تخصصى نرم افزار (ضریب هر سه درس ۵ مى باشد و هر کدام ۱۰ سوال) :

 مفاهیم سیستم عامل :

 >> منبع اصلی : مفاهیم سیستم عامل جلد اول ، دکتر مهرداد فهیمی ،‌انتشارات جلوه

 نکته : در ۲ سال گذشته از کتاب تننباوم و سیلبرشاتس سوالات بیشتری آمده است و بهتر است خوانده شوند!!!!

 

 >> منابع کمک کنکوری :

 ۱- درس و کنکور مفاهیم سیستم عامل ، انتشارات گسترش علوم پایه

 ۲- درس و نکات طلایی سیستم عامل ،‌ انتشارات اندیشه اساتید

 ۳ – مفاهیم سیستم عامل ، انتشارات مدرسان شریف

۴ – مفاهیم سیستم عامل ، انتشارات پوران پژوهش

 

– سی آزمون سیستم عامل گسترش علوم پایه

 – فلش کارت سیستم عامل مدرسان شریف

– کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی (موسسه پارسه و …)

 

ذخیره و بازیابی اطلاعات :

 >> منبع اصلی : ذخیره و بازیابی اطلاعات ، دکتر سید محمد تقی روحانی رانکوهی ، ‌انتشارات جلوه

 نکته : سال گذشته اکثر سوالات از یک کتاب خارجی و عجیب و غریب بوده است!!!

 

 >> منابع کمک کنکوری :

 ۱- درس و نکات طلایی ذخیره و بازیابی ، انتشارات اندیشه اساتید

 ۲ – درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات ، انتشارات گسترش علوم پایه

۳ – ذخیره و بازیابی اطلاعات ، انتشارات مدرسان شریف

۴ – ذخیره و بازیابی اطلاعات ، انتشارات پوران پژوهش

 

– سی آزمون ذخیره و بازیابی اطلاعات گسترش علوم پایه

 – فلش کارت ذخیره و بازیابی اطلاعات مدرسان شریف

 – ذخیره و بازیابی اطلاعات ، انتشارات پوران پژوهش

– کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی (موسسه پارسه و …)

 

ساختمان داده ها :

 >> منبع اصلی : اصول ساختمان داده ها ، سیمور لیپ شوتز ، الیس هورویتز

 

>> منابع کنکوری :

 ۱ – درس و کنکور ساختمان داده ها ، انتشارات گسترش علوم پایه

 ۲- درس و نکات طلایی ساختمان داده ها،‌انتشارات اندیشه اساتید

۳- ساختمان داده ها ، انتشارات مدرسان شریف

۴- ساختمان داده ها ، انتشارات پوران پژوهش

 

– سی آزمون ساختمان داده ها گسترش علوم پایه

 – کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی (موسسه پارسه و …)

  

ریاضیات عمومی ، کاربردی و آمار و احتمالات (ضریب : ۳ ، تعداد سوالات : ۱۵) :

 >> منابع کنکوری :

 ۱- درس و کنکور ریاضیات یک و دو ، انتشارات گسترش علوم پایه ، دکتر نیکوکار

 ۲ – درس و کنکور آمار و احتمالات ، انتشارات گسترش علوم پایه ، دکتر نیکوکار

۳- درس و نکات طلایی ریاضی و آمار، انتشارات اندیشه اساتید

 ۴- ریاضیات یک و دو ، انتشارات مدرسان شریف

 ۵ – ریاضیات عمومی ، انتشارات پوران پژوهش ، مهندس وحید انصاری

۶- ریاضیات عمومی ، انتشارات پوران پژوهش ، مهندس ایرج آریافر

 

– فلش کارت ریاضیات عمومی یک و دو ، انتشارات مدرسان شریف

 – کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی (موسسه پارسه و …)

  

دروس عمومى :

ادبیات فارسی (ضریب ۱، تعداد سوالات : ۲۰) :

 >> منبع اصلی : متون و ادب فارسی ، جلیل تجلیل

 

>> منابع کنکوری :

 ۱- ادبیات فارسی ویژه کنکور آزاد ،سراسری و علمی کاربردی ، ‌انتشارات ساکو

۲- درس و کنکور ادبیات فارسی ، انتشارات گسترش علوم پایه

۳- کتاب جامع ادبیات ، اندیشه اسلامی یک و زبان انگلیسی ، انتشارات مدرسان شریف

 

معارف (ضریب ۱، تعداد سوالات : ۲۰) :

 >> منبع اصلی : اندیشه اسلامی یک , انتشارات نهاد مقام معظم رهبری

 

>> منابع کنکوری :

 ۱- اندیشه اسلامی ویژه کنکورسراسری و علمی کاربردی ، ‌انتشارات ساکو

۲- درس و کنکور اندیشه اسلامی یک ، انتشارات گسترش علوم پایه

 ۳- کتاب جامع ادبیات ، اندیشه اسلامی یک و زبان انگلیسی ، انتشارات مدرسان شریف

  

زبان انگلیسی ( ضریب ۱ ، تعداد سوالات : ۲۰) :

 >> منبع اصلی : دروس زبان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی به علاوه متون و گرامر پایه

 

>> منابع کنکوری :

 ۱- واژگان زبان عمومی + گرامر زبان عمومی ، انتشارات ساکو (۲ کتاب جدا از هم مى باشند)

 ۲- درس و کنکور زبان انگلیسی ، انتشارات گسترش علوم پایه

۳- کتاب جامع ادبیات ، اندیشه اسلامی یک و زبان انگلیسی ، انتشارات مدرسان شریف

 

– کتب کمک کنکوری دیگر موسسات آموزشی (موسسه پارسه و …)

 

 نکات مهم :

   ۱ : همانطور که دیده می شود در اکثر دروس منابع اندیشه اساتید و گسترش علوم پایه پیشتاز هستند و دلیلش هم شناخت بیشتری که اساتید عادلی نیا و مقسمی از کنکور دارند هست.

 

 ۲ : نحوه خواندن دروس برای بعد از عید خواندن روزی ۲ درس تخصصی و ۱ درس عمومی حتما هر روز هست و تا جاییکه تجربه نشان می دهد همان ۴ ماه فرصت کافیست البته دوستان می توانند در صورت وجود وقت کافی زودتر هم شروع به مطالعه دروس کرده اما اگر قرار است در همان فرصت ۴ ماهه شروع به خواندن کنید مطالعه منابع اصلی پیشنهاد نمی شود و منابع کنکوری بسیار بهتر می توانند کمک کنند.

 

۳ : به دلیل همواره غیر استاندارد بودن سوالات تخصصی و نامشخص بودن منابع ، سوالات دروس عمومی اهمیت زیادی پیدا می کند و شما نیاز دارید حداقل جمع ۳ درس عمومی رو به بالای ۱۰۰ برسانید و دروس تخصصی و برنامه نویسی را هم در حالت عادی بیش از ۴۰% بزنید در این صورت رتبه شما قطعا دو رقمی خواهد بود.

 

 ۴: درس ریاضی و آمار معمولا از سوی داوطلبان این آزمون جدی گرفته نمی شود و با کمی دقت در کارنامه ها اکثریت داوطلبین این درس را سفید می گذارند اما اگر کسی بتواند در صورت امکان این درس را خوانده و حتی ۱ تست هم بزند بسیار جلو می افتد،این درس مناسب داوطلبانی است که در برنامه نویسی ضعف دارند و می توانند در صورت قوی بودن در ریاضی عقب افتادگی خود را جبران کنند.

 

ابوالفضل
17:55 ~ 11 اکتبر 2014

سلام
دستتون درد نکنه خدا خیرتون بده

محسن
12:56 ~ 18 اکتبر 2014

با عرض خسته نباشید
بنظرم کاملا اشتباه میکنید و سوالات ذخیره و بازیابی سال ۹۲ کلا از کتاب نوشته آقای مقامی طرح شده بود(گسترش علوم پایه) من خودم ۱۰۰ زدم
ممنون از مطالب مفیدتان

زهره
17:36 ~ 27 اکتبر 2014

ممنون از اطلاعات و اهنمایی هاتون

مژگان
12:34 ~ 29 اکتبر 2014

سلام
خیلی ممنون از اطلاعات مفیدتون.
می خواستم بدونم این منابع برای آزمون کاردانی به کارشناسی سراسری هست؟ من شنیدم منابع کاردانی به کارشناسی برای دانشگاه آزاد فرق داره. و اگر بخوایم پیام نور بخونیم منابع همین هست؟

علیرام
21:35 ~ 30 اکتبر 2014

سلام و عرض خسته نباشید.
ممنون از سایت خوبتون

میخواستم بدونم که آیا درس هایی که تو کنکور نرم افزار هست با سایر گرایش های کامپیوتر یکیه؟؟ آخه ما اصن درسی به اسم دخیره و بازیابی نداریم!!
من ترم ۳ برنامه نویسی هستم.
بعد یه سوال دیگه؟ شما منابعی که گذاشتید به ترتیب هست؟ یعنی رده بندی کردید منابع رو؟

مهلا
12:09 ~ 3 نوامبر 2014

سلام
متشکرم … برای ریاضی میشه از کتاب های کنکوری بچه های رشته ریاضی استفاده کرد؟

مریم
19:52 ~ 25 نوامبر 2014

سلام.
من دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کاردانی که هستم درسی به اسم مدار منطقی نداریم.باید چیکار کنیم.

کارشناسی
20:36 ~ 25 نوامبر 2014

با سلام
مدار منطقی ادامه درس سخت افزار دوره هنرستان می باشد که در دوره کاردانی و کارشناسی به نام درس مدارمنطقی باید گذرانده شود.

سالار باقری
15:53 ~ 3 ژانویه 2015

با سلام و خسته نباشی به شما
میخاستم بدونم آیا تاریخ آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۹۴ درسته؟
لطفا تاریخ کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۹۴ رو تو جدول صفحه اصلیتون (خانه) بروزرسانی کنید.
خاهش میکنم درباره کلاسهای تست و کنکور در آموزشگاه ها و آدرس آموزشگاههای کنکور مطلب تو سایتتون بزارید. لطفا به سوالای من پاسخ بدید.

سالار باقری
16:34 ~ 3 ژانویه 2015

سلام
میخاتم بدونم تاریخ آزمون کاردانی به کارشناسی درسته؟؟؟؟؟؟
لطفا تاریخ آزمون کاردانی به کارشناسی سال۱۳۹۴ رو تو صفحه اصلی سایت (خانه) بروزرسانی کنید.
درباره کلاسهای کنکور کاردانی به کارشناسی (رشته کامپیوتر) مطلب تو سایت بزاریذ . با تشکر

فرید
16:52 ~ 22 ژانویه 2015

تاریخ ثبت نام کنکور ۹۴ کاردانی به کارشناسی کی هست؟

سپهر
23:59 ~ 7 فوریه 2015

سلام
من دانشجو دانشگاه انقلاب هستم میخواستم بدونم برای کنکور چقدر باید بخونم تا کارشناسی هم در همین دانشگاه و یا شمسی پور قبول بشم؟؟
متاسفانه وقت کافی برای خوندن ندارم چه چیزی رو چقدر باید بخونم؟؟!!
بیشتر تست کار کنم آیا امکان قبولی هست؟

آرمین
20:19 ~ 11 فوریه 2015

سلام
من زمانی که کنکور میرسه هنوز یه ترمه دیگه دارم خواستم ببینم میتونم کنکور بدم کدهای انتخابیم بهمن ۹۴ باشه و اون موقع وارد دانشگاه شوم؟

کارشناسی
14:34 ~ 15 فوریه 2015

سلام
بله می تونید شرکت کنید و در صورت قبولی یک ترم دیرتر وارد دانشگاه بشید. البته اگه این یک ترم دیرتر رو خود دانشگاه واسه شما تعیین نکرد باید رزرو کنید.

حسن
16:38 ~ 16 فوریه 2015

سلام کتاب مدار منطقی دکتر قدرت سپیدنام با دکتر سید رضی مثه همه یا فرق میکنه؟ هر کدومو بخونیم اشکال نداره

مهرزاد
17:22 ~ 16 فوریه 2015

با سلام به همه دوستان خسروی ام؛من با کلی بررسی از همه جا و همه کس و همه منبعی به یه جمع بندی کلی رسیدم که با خودم گفتم شاید با گفتنش یه کمکی باشه؛ اولا اینکه درس ریاضی و امار رو به هیچ وجه نخونید چون جدا از یاد نگرفتن تلف کردن وقته به جاش وقتشو بزارید برا مطالعه بقیه دروس؛دوم اینکه دروس عمومی کتاب تست بگیرید و سوالات کنکور سال ۸۵ به ایطرف رو بخونید؛ یعنی فقط تست کاری داشتید پیام بزارید در خدمتم

susi
22:48 ~ 16 فوریه 2015

سلام خیلی ممنون از این پکیج خوبتون فقط ی مشکلی هست بعضی از سوالات پاسخنامه ندارن مثلا سال ۸۶ و۸۹و ۹۰و۹۲ سوالات کنکور دانشگاه آزاد هم همینطور باید چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟ ممنون میشم کمکم کنید چون من اصلا وقت ندارم برا خوندن تازه شروع کردم الان هم دارم دانشگاه علمی کاربردی کارشناسی میخونم ک درصورت قبولی تو کنکور سراسری (اگه خدا بخواد) دیگه دانشگاه دولتی ادامه بدم
ممنون میشم کمکم کنید مر۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مهرزاد
00:02 ~ 17 فوریه 2015

شما میتونید کتابای تست رو که از انتشارات نوین پژوهش است بخونید که شامل انواع تست اعم از عمومی و تخصصی از سالهای ۷۵ به این طرف است؛ خسروی‏(‏۰۹۳۰۴۰۰۶۱۶۸‏)‏

ای خدااااااا
19:34 ~ 18 فوریه 2015

سلام
اصلا درسی به نام مدار منطقی وجود داره تو کاردانی؟؟؟ ما که نخوندیم چیکار کنیم پس؟؟؟
آقای خسروی شما ایمیلتونو اگه لطف کنین ممنونتون میشم
من همچنان مبهم در جستجوی منابع به سر می برم 🙂

///
19:37 ~ 18 فوریه 2015

کاردانی به کارشناسی پیوسته… فرقی با کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دارد آیا؟؟؟
درساشون، منابع کنکور، اصلا خود کنکورشون! همه ی ایناش باهم چه فرقی داره؟؟؟

farhad
19:10 ~ 23 فوریه 2015

سلام.ببخشید این تاریخ ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی برای رشته کامپیوتر سال ۹۴ درسته؟؟؟؟؟؟؟
یعنی من که ۱۸/۸/۹۳ ثبت نام نکردمنمیتونم کنکور بدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تاریخ واقعا درسته؟؟؟؟؟

حسین
18:32 ~ 24 مارس 2015

سلام
خیلی ممنون از سایت خوبتون
یه سوالی داشتم من برای درس زبان تخصصی کتاب
special english for the students of computer
رو دارم و وقتی به سوالات ۹۳ نگاه کردم ، میشه گفت بیشترش از این کتاب اومده بود به نظر شما من همین کتاب رو بخونم کافیه یا که نه؟ تشکر میکنم جواب بدید.

پناه
00:10 ~ 12 آوریل 2015

سلام دوستان،من از دوران کاردانی همراه همیشگی سایت هستم،سال پیش کنکور کارشناسی دادم دوست داشتم تهران قبول بشم ولی نشد و الان دانشگاه بیرجند واحد فردوس مشغول به تحصیل هستم،خواستم بگم درس ریاضی حتما بخونید به هیچ وجه کنارش نذارید،اگر من ریاضی میزدم حتما تهران قبول میشدم.

سعید
22:06 ~ 3 ژوئن 2015

سلام به همه دوستان کنکوری من الان میخوام شروع کنم به خواندن لطفا کتاب یا چیزی معرفی کنید تو این ۲ ماه به کنکور بدردم بخوره (نزدیک سه سال دور بودم از درس لطفا کمکم کنید تا کنکور سراسری قبول شم )

صادق گرگیج
16:40 ~ 23 ژوئن 2015

سلام
درسی ب نام مدار منطقی اصلا تا حالا نشنیده ام لطفا کمک کنید
با تشکر

پویا
23:27 ~ 20 جولای 2015

ایشالله شمسی پور

زهراااا
16:21 ~ 2 آگوست 2015

سلام . یه سوال از درس ذخیره و بازیابی:
محل دخیره دادگان meta data کجا میشه؟؟؟؟؟؟؟ کسی میدونه ایا؟؟؟؟

داوود
14:34 ~ 9 آگوست 2015

سلام
لطفا سایت اصلی ای که این منابع رو میده رو بنویسید
فکر کنم سنجش باشه .. درسته ؟ اطفا لینک صفحه رو بدین
من برای برق رو میخام
ممنون
برای ارشد هم همون سایته ؟

عرفان
15:50 ~ 9 آگوست 2015

با عرض سلام خدمت مدیر محترم سایت میخواستم ببینم معدل تو کنکور کاردانی به کارشناسی تاثیر دارد یا خیر؟(ممنون میشم اگر پاسخ بدهید)

افسانه
16:27 ~ 9 آگوست 2015

درس ذخیره و بازیابی مربوط به دوره کاردانی می باشد و مدار منطقی همان سخت افزار می باشد.

مهدی
10:47 ~ 3 سپتامبر 2015

با سلام
میخواستم بدونم اگر از دی ماه ۹۴ شروع کنم به درس خوندن کار درستی انجام دارم میدم یا اینکه بذارم برای بعد از عید شروع . من کاردانی کامپیوترم رو سال ۹۱ گرفتم والان ۳ ساله که از درس دور بودم میخواستم دوباره شروع کنم به درس خوندن این کتاب های که بالا نوشته شده اسماش به درد من میخوره

سمیه
20:31 ~ 28 سپتامبر 2015

باسلام
دوستان میشه بگین رشته آی تی کارشناسی هم داره یا نه؟آخه من دارم کاردانی آی تی میخونم اما میگن رشته آی تی کارشناسی نداره لطفا راهنمایی کنید که این راسته یا نه؟؟

سمیه
20:35 ~ 28 سپتامبر 2015

لطفا جواب بدین خیلی واسم مهمه..ممنون

samin
11:37 ~ 8 اکتبر 2015

سلام به همه
دوستان ممکن بگین شما بیشتراز کدوم انتشارات استفاده میکنین؟

samin
11:39 ~ 8 اکتبر 2015

بله درسی به نام مدار منطقی وجود داره ودرس فوق العاده سختی هم هس

mahdi
13:24 ~ 23 اکتبر 2015

اقا من کنکور ۹۴ رو قبول نشدم .الان میخوام واس ۹۵ بخونم ولی بازم همون سردرگمی تو منابع رو دارم اصلا نمیدونم از این منبعی که دارم میخونم درسته یا نه خواشا راهنماییم کنید میخوام واس ۹۵ قبول شم

حسن
10:37 ~ 7 نوامبر 2015

سلام.
دمتون گرم به خاطر اطلاعات خیلی مفیدتون!!
یه سوال؟؟!!!
من یه سری کتابای قدیمی از گسترش علوم پایه دارم.میخواستم ببینم ایرادی نداره از رو همونا بخونم!!!؟؟؟قدیمی تریناشون مال حدودا سال ۸۷ه!

امیر
17:38 ~ 31 ژانویه 2016

سلام و با تشکر از سایت خوبتون
یک سوال داشتم
بنظر شما من از کدام کتاب کمک درسی مربوط به درس زبان تخصصی استفاده کنم بهتره
با توجه به پایه ضعیف من در زبان انگیلیسی
و آیا برای اینکه بشه درصد خوبی زد (در همه ی درس ها ) یکی از کتاب هایی کمک کنکوری که در بالا معرفی کردید کافی است یا باید چند کتاب کمک کنکوری مطالعه کنیم.
با تشکر

رحیمی
19:12 ~ 27 آوریل 2016

سخت افزار ۱ )(مدار منطقی ) ویرایش دوم از کانون فرهنگی آموزش کتاب مناسب و مفید و پایه ای برای ۱۰۰ زدن تو کنکور هست

رحیمی
07:15 ~ 28 آوریل 2016

برای تغییر رشته دادن از نرم افزار به نت ورک یا ای تی باید چی کار کرد باید کارشناسی پیوسته امتحان داد ؟ راهنمایی کنید

zhila
18:33 ~ 11 جولای 2016

سلام خوب هستین ؟میخاستم منوراهنمایی کنین برا کنکور۹۵ البته من هنوز یه ترم دیگه از کاردانیم مونده براهمین همه کدهای بهمن زدم بچه ها من شرایطش ندارم اصن برم ازاد چون هزینه زیاده برادولتی میخام حتما قبول شم جای خوب..وقتمم کمه چیکارکنم؟؟

لادن
02:32 ~ 5 جولای 2018

من ترم۳کاردانیم ولی مدارمنطقی ندارم مبانی الکترونیک داریم