آخرین خبر ها
ظرفیت پذیرش تکمیل ظرفیت کنکور کاشناسی ناپیوسته سل 89

كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

 

دوره روزانه

 

نام موسسه / دانشگاه                              –               جنسیت پذیرش     –  ظرفیت پذیرش

 

آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1شيراز (شهيد باهنر)             مرد           ـــ             24

آموزشكده فني وحرفه اي پسران بجنورد(دارالفنون)                    مرد           ـــ             24

آموزشكده فني وحرفه اي شماره 2تهران (شمسي پور)             مرد           ـــ             24

دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي دختران تهران (شريعتي)       ـــ             زن            24

 

موسسات غیر انتفاعی

 

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل             مرد           زن            25

مؤسسه غيرانتفاعي آبا -آبيك                   مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي آمل – آمل                مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن        مرد           زن            11

مؤسسه غيرانتفاعي ابرار – تهران             ـــ             زن            55

مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين- سبزوار     مرد           زن            19

مؤسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان            مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار       مرد           زن            35

مؤسسه غيرانتفاعي اروندان – خرمشهر   مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد        مرد           زن            11

مؤسسه غيرانتفاعي افضل كرماني           مرد           زن            24

مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)- يزد     مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي اميد – نهاوند            مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي امين – فولادشهر     مرد           زن            48

مؤسسه غيرانتفاعي انديشه – جهرم        مرد           زن            24

مؤسسه غيرانتفاعي بصير -آبيك               مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان           مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان        مرد           زن            27

مؤسسه غيرانتفاعي بيهق – سبزوار         مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر         مرد           زن            16

مؤسسه غيرانتفاعي پ‍ارسيان -بيدستان    مرد           زن            15

مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنارمرد           زن            11

مؤسسه غيرانتفاعي پويا – ياسوج             مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي پ‍ويش – قم              مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي پ‍‍ويندگان-چالوس       مرد           زن            13

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان             مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي توران – دامغان          مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي جاويد- جيرفت          مرد           زن            10

مؤسسه جهاددانشگاهي اصفهان             مرد           زن            30

مؤسسه جهاددانشگاهي واحدكاشمر       مرد           زن            11

مؤسسه جهاددانشگاهي اشكذر يزد         مرد           زن            45

مؤسسه جهاددانشگاهي استان يزد          مرد           زن            15

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد       مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي رجاء – قزوين             مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز           مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري       مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه    مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي سبحان – نيشابور     مرد           زن            25

مؤسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز            مرد           زن            15

مؤسسه غيرانتفاعي سردار جنگل-رشت  مرد           زن            18

مؤسسه غيرانتفاعي سيلك – كاشان        مرد           زن            12

مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود – شاهرود  مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي شفق – تنكابن         مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس  مرد           زن            55

مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم    مرد           زن            28

مؤسسه غيرانتفاعي اشرفي اصفهاني     مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر             مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائمشهر     مرد           زن            19

مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس  مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي طبري – بابل             مرد           زن            50

مؤسسه غيرانتفاعي جعفري – رفسنجان  مرد           زن            20

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين  مرد           زن            36

مؤسسه غيرانتفاعي علم وفن – اروميه    مرد           زن            18

مؤسسه غيرانتفاعي عين القضات -ميانه  مرد           زن            23

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين         مرد           زن            28

مؤسسه غيرانتفاعي اسعد گرگاني-گرگان مرد           زن            35

مؤسسه غيرانتفاعي فردوس – مشهد      مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي فن ودانش – ساوه    مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز            مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد     مرد           زن            18

مؤسسه غيرانتفاعي كرمان – كرمان          مرد           زن            50

مؤسسه غيرانتفاعي كسري -رامسر       مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي كميل- كردكوي         مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان      مرد           زن            11

مؤسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني         مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان – آق قلا         مرد           زن            31

مؤسسه غيرانتفاعي مازيار- رويان – نور      مرد           زن            54

مؤسسه غيرانتفاعي مطهر – مشهد         مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي مهر- اراك                 مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه   مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآوران – كرمان     مرد           زن            20

مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق- رفسنجان      مرد           زن            16

مؤسسه غيرانتفاعي نژند – اروميه            مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل            مرد           زن            80

مؤسسه غيرانتفاعي هدف – ساري          مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا -بندرگز       مرد           زن            25

 

 

كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر

 

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل             مرد           زن            41

مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين- سبزوار     مرد           زن            36

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار       مرد           زن            50

مؤسسه غيرانتفاعي افضل كرماني           مرد           زن            36

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان        مرد           زن            55

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر         مرد           زن            29

مؤسسه غيرانتفاعي پ‍‍ويندگان -چالوس      مرد           زن            16

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان             مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي تميشان – بهشهر   مرد           زن            14

مؤسسه غيرانتفاعي توران – دامغان          مرد           زن            40

مؤسسه جهاددانشگاهي – واحد همدان   مرد           زن            16

مؤسسه جهاددانشگاهي استان يزد          مرد           زن            45

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد       مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد     مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر              مرد           زن            45

مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان    مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائمشهر     مرد           زن            20

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان         مرد           زن            16

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث- نور     مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي  سپاهان                  مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه     مرد           زن            19

مؤسسه غيرانتفاعي كوثر- قزوين              مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم آق قلا مرد           زن            46

مؤسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر             مرد           زن            12

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه   مرد           زن            29

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان      مرد           زن            25

مؤسسه غيرانتفاعي نژند – اروميه            مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا -بندرگز       مرد           زن            29

ربکا
22:26 ~ 6 دسامبر 2010

سلام ….میشه کمکم کنید من با رتبه 24000 قبول میشم مشهد ؟ سخت افزار و نرم افزار رو انتخاب کنم میشه 6تا انتخاب… ظرفیتها هم خیلی کمه … میشه تو انتخابها کمکم کنید ؟

سارا
22:37 ~ 6 دسامبر 2010

khaste nabashe sanjesh

رحيم
23:01 ~ 6 دسامبر 2010

سلام . از زحماتتون تشكر ميكنم .
با رتبه 500 آيا اميدي به قبولي در روزانه هست ؟

نیلوفر
23:34 ~ 6 دسامبر 2010

با سلام و خسته نباشید

ببخشید کسانی که در کنکور 89 شرکت نکرده اند میتوانند در این تکمیل ضرفیت شرکت کنند .

مجيد
23:38 ~ 6 دسامبر 2010

اق پيمان من كارت اعتباريمو با كد رهگيريرو گم كردم فقط ش داوطلبيرو با پرونده دارم تروخدا بگو چيكار كنم تو سنجش گفتم با ارسال درخاست
بچه ها راهنمايي كنيد
———-
مدیر سایت : با سازمان سنجش تماس بگیرید

نیلوفر
23:43 ~ 6 دسامبر 2010

با سلام و خسته نباشید

آیا کسانی که در کنکور کارشناسی 89 شرکت
نکرده اند می توانند از تکمیل ظرفیت ا ستفاده کنند

پریسا
23:44 ~ 6 دسامبر 2010

سلام خسته نباشید.میدونم افراد زیادی کامنت میدن و ازتون میخان با توجه به رتبشون بگید کجا قبول می شن .من رو ببخشید دیگه حالم داره به هم می خوره و شرایت روحی و جسمی داغونی پیدا کردم توی این مدت .من هم همین سوال رو دارم که ایا با رتبه ی 2662 امکان قبولی در ابرار تهران یا شهید اشرفی اصفهان و یا خاوران مشهد وجود داره یا نه؟و یا حتی امیدی به شریعتی میشه داشت ؟پیشاپیش از پاسختون تشکر می کنم.
———-
مدیر سایت : شریعتی خیر، ولی در سایر دانشگاههایی که گفتید شانس قبولی هست

عا بس
00:13 ~ 7 دسامبر 2010

سلام آقا پیمان
من رتبم 410 شده،بنظر شما شانس من واسه شمسی پور یا باهنر شیراز با این وضعیتی که پیش اومده چقدره؟

سعید
00:48 ~ 7 دسامبر 2010

خوب حالا با این وضع ذلستان چیه 20000 به بالا امید وار باشه یا خیر .روزانه که بازم اوضاعش همونطوری خرابه.

محسن
08:20 ~ 7 دسامبر 2010

سلام خسته نباشید یه سوال داشتم میخواستم ببینم اون 1800 تومنی که سازمان سنجش گفته چه جوری باید واریز کنیم؟تو سایت چیزی نگفته.
با تشکر

مجتبي
08:24 ~ 7 دسامبر 2010

سلام
دوستان تا چه رتبه اي شانس قبولي در تكميل ظرفيت رو دارد.

سامان
09:49 ~ 7 دسامبر 2010

سلام,میخواستم بدونم با رتبه 6700 میشه یکی از 3 روزانه رو قبول شد؟با تشکر
———-
مدير سايت : خير.

ناهید
10:20 ~ 7 دسامبر 2010

سلام خسته نباشید
میخواستم بدونم چند انتخاب در تکمیل ظرفیت داریم
من نرم افزار مجاز شدم فقط باید نرم افزار بزنم
سخت افزار مجاز نشدم
با تشکر

هانیه
10:25 ~ 7 دسامبر 2010

سلام حتما به سوالم جواب بدید
من سخت افزار رتبه 5000و نرم افزار رتبه 9000 اوردم انتخاب اولم سخت افزار مشهد بود قبول شدم و نرفتم . من در رشت زندگی می کنم انتخاب سوم و چهارمم سردار جنگل و مهر استان بود این دو دانشگاه تا رتبه 15000 پذرش کرده بودند. آیا برای تکمیل ظرفیت می تونم این دو موسسه شرکت کنم ؟؟
احتمال قبولی هست؟؟؟؟؟؟
متشکرم از پاسخگویی شما.
——–
مدیر سایت : بله احتمال قبولی هست

فاطمه
10:28 ~ 7 دسامبر 2010

سلام ميشه بگين اين ظرفيت ها رو از كجا خوندين اگه از سايت سنجش بوده من پيدا نميكنم

مجتبی
11:23 ~ 7 دسامبر 2010

سلام
میخواستم ببینم تکمیل ظرفیت مرحله دوم هم داره یا نه؟
چون نفرایی که میرن تو دانشگاههای بالا جاهاشون خالی میشه.

س
11:43 ~ 7 دسامبر 2010

روزتون مبارک دانشجوهای بی گناه!
واقعا که زحمت کشیدن واسمون این همه ظرفیت گذاشتن!
بازم واسه فرهنگیا!؟
مرگ بر ظالم

علی
11:56 ~ 7 دسامبر 2010

سلام
آیا من با رتبه 543 باهنر شیراز قبول میشم یا نه؟

armin
12:15 ~ 7 دسامبر 2010

سلام اقا پیمان/امکان داره ظرفیت جدید اضافه کنن تا 29؟

hasan
12:36 ~ 7 دسامبر 2010

با سلام خدمت مدیر سایت می خواستم بدونم تا 22 چی کار باید بکنیم اصلا نباید پول بریزیم به حساب تو رو خدا تکلیف ما را معلوم کنین؟؟؟

ساسان
13:13 ~ 7 دسامبر 2010

آیا امکان داره بازم ظرفیت جدید از سوی سازمان سنجش اعلام بشه؟

نگار
13:48 ~ 7 دسامبر 2010

سلام اقا پیمان من با رتیه 35000 تو تکمیل ظرفیت جایی قبول میشم تو رو خدا جواب بده

سام
14:23 ~ 7 دسامبر 2010

بعضی از دانشگاه ها ظرفیتشون درست نیست

حسن
15:19 ~ 7 دسامبر 2010

سلام
من با رتبه ی 416 احتمال قبولی در شمسی پور یا… رو دارم ؟
ممنون
———
مدير سايت : خير احتمالش خيلي كمه.

پدرام
15:23 ~ 7 دسامبر 2010

سلام آقا پیمان خسته نباشی من 2تا سوال داشتم که اگه محبت کنی و جواب بدی ممنونت میشم 1-من 2ترم علمی کاربردی ساوه خوندم اگه تکمیل ظرفیت قبولشم واحدامو تطبیق میدن؟2-من توی اطلاعیه سازمان سنجش خوندم آموزشکده های فنی وحرفه ای هزینه تحصیل دانشجویان رو پرداخت نمی کنن یعنی اگه کسی روزانه هم بطور مثال شمسی پور قبولشه باید شهریه بده؟که اگه اینطور هست شهریه اش ترمی حدودا چقدر میشه؟
———
مدیر سایت : بله باید تطبیق داده بشه. دوره روزانه هیچ هزینه ای نداره

محمد
15:53 ~ 7 دسامبر 2010

سلام
خواهش ميكنم از تمام كساني كه در مرحله اول انتخاب رشته پذيرفته شده اندو در حال تحصيل هستند در تكميل ظرفيت انتخاب رشته نكند.خواهش ميكنم !

دادمهر
16:10 ~ 7 دسامبر 2010

با سلام و درود فراوان
ببخشید میتونید بگید من با رتبه 8550 میتونم قبول بشم و اگه که میشه؛ کجا؟
———
مدير سايت : بله در موسسات غير انتفاعي قبول ميشيد.

شیوا
16:29 ~ 7 دسامبر 2010

سلام
می خواستم بپرسم اولویت قبولی واسه اونایی نیست که رتبه خوب داشتن ولی نرفتن دانشگاه؟؟
کسی که رتبه زیر 500 داره (یعنی اونایی که روزانه-شبانه یا علم و فرهنگ قبول شده) اگه تکمیل ظرفیت شریعتی- شمسی پور قبول بشن جای خالی اونا تو دانشگاه قبلی چی میشه؟
تورو خدا جواب بدین خیلی واسم مهمه
——-
مدير سايت : مسلما هر كه رتبش بهتره اولويت بالاتري داره.در مورد جاهاي خالي كه بعد از تكميل ظرفيت بوجود مياد مشخص نيست كه چي ميشه!

h
16:58 ~ 7 دسامبر 2010

سلام
یه سئوال داشتم ازتون می خواستم بدونم ای ن ظرفیت ها را از کجا گیر آوردین؟
چون من رشتم برق هست می خواستم ببینم ظرفیت های رشته بر ق را ؟

نیما
18:39 ~ 7 دسامبر 2010

با عرض سلام

امروز جزییات تکمیل اعلام شد

یه سوال برام پیش اومده

من اولویت اولم بوشهره دانشکده لیان

رشتم نرم افزار کامپیوتر توی کاردانی و توی کنکور هم به همین نسبت

الان دانشکده لیان نرم افزار برای تکمیل اعلام نکرده

ولی سخت افزار و ict اعلام کرده

آیا من می تونم توی این دو رشته شرکت کنم (تو آزاد می شه)

و درخواست دیگه اینکه اگه کسی بتونه منو کمک کنه توی انتخاب رشته ممنون می شم

شرایطم :

توی رشته نرم افزار

نزدیک به بوشهر

اگه دورترم بود مشکلی نیست ولی اولویتم نزدیکه بوشهره

و اینکه سعی کنید اونایی که سطح خوبی دارند معرفی کنید

خیلی خیلی خیلی ممنون

sara12
20:24 ~ 7 دسامبر 2010

بچه ها ترخدا اگه داريد درس ميخونيد
يا يه دانشگاهي رو فكر ميكنيد نميتونيد بريد انتخاب رشته نكنيد به خدا حق بچه هاي ديگه ضايع ميشه…

میلاد
20:51 ~ 7 دسامبر 2010

سلام می خواستم بپرسم با رتبه 2744 می تونم غزالی قزوین قبول بشم ؟
با تشکر

مهسا
21:46 ~ 7 دسامبر 2010

من برای بار چنذم دارم این سئوال رو می پرسم . خواهشمندم جواب من رو بدبد آیا می تونم هم نرم افزار رو انتخاب کنم هم سخت افزار؟

ستاره امید
21:59 ~ 7 دسامبر 2010

salam
bacheha tabrik migam ke majles fani ha ro be rasmiyat shemordo belakhare rasman raftin zire nazare vezarate ooloom tahghighat va fanavari.emsal moshe azemayeshghahimo kardan az sal 90 fanio herfeyi rasmi shod

مریم
22:04 ~ 7 دسامبر 2010

با عرض سلام
من رتبم در گرایش نرم افزار 4684 شده میخواستم بدونم شانس قبولی تو ابرار تهران رو دارم؟؟
رجا قزوین و ابا و بصیر آبیک و فن و دانش ساوه و شهاب دانش قم و یا سایر موسسه های استان قزوین چطور؟؟؟؟؟؟؟
جواب ندین خییییلی ناراحت میشما!!!!!!!
پیشاپیش از جوابتون ممنونم…
———-
مدیر سایت : ابرار احتمالش خیلی کمه ولی بقیه موسسات رو شانس دارید

mohi
22:59 ~ 7 دسامبر 2010

خیلی نامردن بعد از این همه وقت حالا یه مشت موسسه بیخود من می خواستم برم علم و فرهنگ ولی تکمیل ظرفیت نداره من گریم گرفته دیگه رتبم شد 307 سینا کاشان قبول شد که فک نکنم مسخره تر از سینا جایی باشه .

milad21
23:38 ~ 7 دسامبر 2010

salam agha peyman aziz mikhastam bedonam be nazare u gheyreh entfaye sardar jangal rasht ba rotbey 20000 mitonam ghabol besham khaheshan javab bedin

محمد صادق
23:49 ~ 7 دسامبر 2010

سلام
من رتبم 18387 شده از مدیر سایت میخوام بپرسم شانس قبولی تو تکمیل ظرفیت رو دارم واینکه اگه شانس دارم آیا شفق و آیندگان تنکابن کسری رامسر طبرستان و پویندگان دانش چالوس یا کلا تو موسسات مازندران شانسی دارم؟ آیا در تکمیل ظرفیت بومی بودن تاثیر داره؟

ارتا
01:00 ~ 8 دسامبر 2010

سلام چند انتخاب می تونیم داشته باشیم مثل سری فبله و اگر قبول بشیم می تونیم از شرایط مهمان شدن و غیره استفاده کنیم یا خیر در ضمن از 22 وم ثبت نام شروع میشه؟

HeWillCome
07:16 ~ 8 دسامبر 2010

سلام
من که قدیمی هستم گفتم حیفه اینه هم پست ندم :دی

من هم مردد ام که از علم و فرهنگ برم شمسی یا نه!!

عاطفه
08:53 ~ 8 دسامبر 2010

سلام بچه ها جون
این http://www.noet.ir/noet/FullStory.aspx?gid=3&id=705آدرس واسه گرفتن فایل آخر صفحه هست

mohammad
09:32 ~ 8 دسامبر 2010

سلام و خسته نباشی خدمت شما.
من با رتبه 11000 شانس قبولی در دانشگاه فردوس مشهد را درام؟
تورو خدا کمکم کنید.

منصور
10:34 ~ 8 دسامبر 2010

سلام رتبه من 3000 شده
ميتونم توي يكي از دانشگاههاي قم (پويش – شهاب دانش ) قبول بشم؟؟
——–
مدیر سایت : بله شانس دارید

امیر
10:37 ~ 8 دسامبر 2010

سلام.
1-آیا در صورت عدم قبولی در تکمیل ظرفیت، میتوانیم همچنان در دانشگاه محل تحصیل فعلی ادامه تحصیل دهیم(با توجه به استفاده از معافیت تحصیلی)؟
2-آیا در صورت قبولی در تکمیل ظرفیت، مشکلی برای معافیت تحصیلی صادر شده پیش نمی آید؟
متشکرم.
———
مدير سايت : خير در صورتيكه در تكميل ظرفيت قبول بشيد ديگه حق ادامه تحصيل در دانشگاه فعلي رو نخواهيد داشت.

پریسا
11:33 ~ 8 دسامبر 2010

خواهش می کنم تو انتخاب رشته کمک کنید.مرسی.برا همه دعا کنید قبول بشن هم بجه های ازاد هم ظرفیتیها

پيمان فراهاني
11:56 ~ 8 دسامبر 2010

سلام دوست عزيز
من با رتبه 24000 ميتونم اميد داشته باشم كه غير انتفاعي تميشان بهشهر قبول شم؟

محمد
11:59 ~ 8 دسامبر 2010

واقعا كه باورم نميشه اين آقايون كه دارنم واسه ما تصميم گيري مي كنند با سواد هستند. حالا ما بي سواد نمي فهميم بايد صلاح چيه خب آگه شما مي فهميد پس اين همه نارضايتي واسه چيه؟
فرض كنيم كارتون درست باشه آيا نبايد يه كاري كنيد كه اين همه آدم ناراضي نباشند؟
چي بگيم والا!!!!!!؟؟؟؟

الیاس
12:26 ~ 8 دسامبر 2010

آقا پیمان تو رو خدا یک جواب دوست و حسابی به من بدین مرسی.منم مشکل آقا محمد را دارم و اونم اینکه کارت اعتباری و کد رهگیری ام را گم کرده ام با سازمان سنجش تماس گرفتم ولی یا جواب نمدین یا اشعاله.تو رو خدا شما که بچه پایتختین اگه میتونین یک شماره گویا به ما بدین.ما شهرستانیا خیلی سختمونه بخواهیم بیایم تهران.اصلا میشه با شماره داوطلبی و شماره پرونده تو تکمیل ظرفیت شرکت کرد اگه نمیشه تو رو خدا یک جواب درست و حسابی به ما بدین.
———
مدیر سایت : باید هرطور شده با سازمان سنجش تماس بگیرید

parisa
13:06 ~ 8 دسامبر 2010

ye dfe begid hishki ghabol nemishe digeeee:(:((:((

فاطمه
15:30 ~ 8 دسامبر 2010

سلام
سوال داشتم : من رتبم 5900 شده غیر انتفاعی طبرستان-چالوس قبول شدم ولی نرفتم ، توی تکمیل ظرفیت می خوام بازم طبرستان رو انتخاب کنم ، ممکنه چون قبول شدم و نرفتم دیگه منو پذیرش نکنن ؟؟؟
———
مدیر سایت : مشکلی نیست میتونید اونجا رو انتخاب کنید

eli
16:11 ~ 8 دسامبر 2010

سلام بچه ها تو رو خدا شهرهايي رو كه نميتونيد بريد نزنيد حق بچه هاي ديگه رو ضايع نكنيد
انشاالله همه شهر موردنظرتون قبول ميشيد

محسن
17:21 ~ 8 دسامبر 2010

سلام ارادت فراوان اقا پیمان.من با رتبه 15000 میتونم غیر انتفاعی صائب ابهر قبول بشم.تشکر

fariba
18:49 ~ 8 دسامبر 2010

با سلام
میخواستم بدونم با رتبه ی 265 شانسی برای قبولی تو شریعتی دارم یا نه؟
خواهش میکنم جواب بدین!!
———
مدير سايت : احتمالا اما نميشه قطعي گفت به هر حال بايد اميدوار بود.

میلی
19:12 ~ 8 دسامبر 2010

سلام.
من که تو علم و فرهنگ هستم اگه شمسی پور قبول بشم آیا واحدهایی که تا الان گذروندم برام حساب میشه ؟
———
مدير سايت : بله حساب ميشه.

omideeeee
19:46 ~ 8 دسامبر 2010

با سلام به دوستان عزیز
من خودم امسال دانشگاه خاوران قبول شدم امسال نرم افزارشو تا رتبه 5100 گرفت احتمال قبولی افرادی که می خوان تو تکمیل ظرفیت شرکت کنند زیاد هست
موفق باشید

سایه
22:51 ~ 8 دسامبر 2010

سلام
ممنون میشم اگه جوابمو بدید
من قصد دارم توی تکمیل ظرفیت یکی از موسسه های غیرانتفاعی رو انتخاب کنم ، اگه کنکور 90 بتونم رتبه روزانه(مثلا رجایی) بیارم ، می تونم تطبیق واحد بزنم ؟؟
————-
مدير سايت : بله تطبيق ميدن.

دادمهر
00:08 ~ 9 دسامبر 2010

با سلام
ببخشید من با رتبه 8550 میتونم اسعد گرگانی یا میرداماد گرگان قبول بشم
با تشکر فراوان از پاسخگویی شما
——-
مدير سايت : بله قبوليد.

رضا
00:23 ~ 9 دسامبر 2010

با سلام می خواستم بدونم من با رتبه 18000 امید به قیولی داشته باشم یا نه لطفا جواب بدین

humahyar
01:54 ~ 9 دسامبر 2010

پس بالاخره حاج بابایی پیروز شد

باران
02:32 ~ 9 دسامبر 2010

سلام.من فوق دیپلم نرم افزار دارم.میتونم توی تکمیل ظرفیت رشته ی سخت افزارو IT هم بزنم؟خواهشا جواب بدی.چون توی سایت سنجش نوشته : (( رشته های متناسب : نرم‌افزار كامپيوتر، سخت‌افزار كامپيوتر، برنامه‌نويسي كامپيوتر، كاربرد كامپيوتر، الكترونيك(صنعتي ، تجارت)، فناوري اطلاعات )).این یعنی میشه با فوق دیپلم نرم افزار توی تکمیل ظرفیت این رشته ها هم زد؟

azita
09:52 ~ 9 دسامبر 2010

با سلام خدمت مدیر سایت
من مشکلات زیادی دارم خواهش می کنم جواب سوال من رو بدید!!!!!!!!!!!!!
من با رتبه 30000 جایی قبول شم؟؟
آیا احتمالش هست؟؟؟

maryam
10:57 ~ 9 دسامبر 2010

سلام،منم مثل بقیه رتبه ام بد نبود(700 بودم) اما نرفتم ؛غیر انتفاعی قبول شده بودم حالا که تازه امسال استخدام آموزش و پرورش شدم میشه با سهمیه فرهنگی قبول بشم شریعتی؟هر چند فکر میکنم این حق همه است که بدون سهمیه تو بهترین دانشگاهها بخونم لااقل اونایی که رتبشون زیر 1000.
ممنون از زحمات بی دریغ شما.

؟؟؟؟
11:19 ~ 9 دسامبر 2010

سلام می خواستم ببینم با رتبه 8496 نرم افزار اصفهان غیر انتفاعی می آورم روزانه !!!

پریسا
12:03 ~ 9 دسامبر 2010

اگه میشه سوالات عمومی هم بزارین با کلیدش مرسی

مهدی
12:28 ~ 9 دسامبر 2010

سلام من رتبه زیر 50 کنکور کاردانی به کارشناسی دانشجوی نرم افزار دانشگاه تربیت معلم سبزوارم اما این جا نه استاد داره نه امکانات درسی از کسانی که از شمسی پور اطلاعی دارند خواهش می کنم که به من بگن که آیا تکمیل ظرفیت شرکت کنم یا نه ممنون

مسافر
12:57 ~ 9 دسامبر 2010

سلام خواهش مي كنم جواب مارو بده با رتبه 30 هزار احتمال قبولي هست يا خير ؟

مجتبی
13:53 ~ 9 دسامبر 2010

سلام مدیر عزیز
آیا بومی بودن تاثیری در انتخاب ها دارد؟
(از تمامی زحمات شما ممنونم)
——–
مدير سايت : بله تاثير داره.

Ali
15:12 ~ 9 دسامبر 2010

دمت گرم
سلام
آقا تکلیفاون دسته از کسانی که قیلا انتخاب رشته کردن و قبول هم شدند ولی نرفتن دانشگاه
اونها هم می توننن توو تکمیل ظرفیت شرکت کنن؟

حسین
15:33 ~ 9 دسامبر 2010

سلام اگه میشه بگید برای عمومی اندیشه بخونیم یا معارف اسلامی (( برای علمی کاربردی ))

آخه جفتش تو مدرسان شریف هست خواهش میکنم زودتر جواب منو بدید!!!!!

محمد
15:52 ~ 9 دسامبر 2010

سلام اقا پیمان من با رتیه 28000نرم افزار و 24000سخت افزار تو تکمیل ظرفیت جایی قبول میشم تو رو خدا جواب بده؟؟؟

حبيب
16:49 ~ 9 دسامبر 2010

سلام
رتبه من 25000 شده (آيا امكان داره توي يك موسسه قبول بشم)؟:؟؟؟

مجيد
21:54 ~ 9 دسامبر 2010

كساني كه كارت اعتباري را گم كرده اند 23 بزنگند به سنجش و با دادن شماره شناسنامه اطلاعات را بدريافند!
02188923595

پدرام
23:20 ~ 9 دسامبر 2010

سلام آقا پیمان چند سالی هست که با سایت خوب شما آشنا شدم و اونو به دوستام و چندین نفر دیگه هم معرفی کردم و با خرید پکیجاتون و به هر طریق ممکن از سایتتون حمایت کردیم چون لیاقتشو داشتید الان برای یکی از دوستام یه مشکل و یک سوال بزرگ پیش اومده که واقعا به کمک و راهنمایی شما احتیاج پیدا کرده این دوست من به دلایلی موفق به حضور در سر جلسه کنکور نشد حالا می خواد بدونه میتونه تو این مرحله از تکمیل ظرفیت شرکت کنه یانه؟خودمم یه سوال داشتم من با هر دانشگاهی تماس گرفتم و گفتم 2ترم علمی کاربردی خوندم اگه قبول بشم واحدامو تطبیق میدید یا نه با جواب مثبت مواجه شدم به غیر از دانشگاه های ادیبان گرمسار و آبا آبیک میخواستم ببینم دلیلشو میدونید که چرا این دانشگه ها خودسر عمل می کنن؟اگه لطف کنی جواب بدی ممنونت میشم

امیر
00:05 ~ 10 دسامبر 2010

با سلام علم وفرهنگی ها به دو دلیل زیر توجه کنند
1.شما اگر انتخاب رشته کنید و در شمسی پور یا شریعتی قبول شوید بنا بر ضوابط موجود در دفترچه برای پذیرفته شدگان علم و فرهنگ باید شهریه 4 ترم را در صورت انصراف به طور کامل بپردازید 2. از شما عاجزانه خواهشمندم که انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت را بی خیال شوید تا کسانی که به شهرستانها رفته اند به تهران باز گردند تا انها در تهران باشند
با تشکر از همه ی شما

سعید
01:45 ~ 10 دسامبر 2010

می خواستم بذونم ترازه آخرین نفر واسه قبولی تو این سه تا انتحابم دانشگاه آزاد چنده؟
1.رودهن
2.نور
3.آشتیان

نگار
11:01 ~ 10 دسامبر 2010

سلام اقا پیمان,من الان تو یکی از غیرانتفاییها دار درس میخونم اگر انتخاب شاغلین رو بزنم و قبول بشم و به دلایلی مدارک شاغل بودنم رو جمع نکنم و از طرف اموزشکده قبولیم باطل بشه ایا قبولی قبلیم باطل میشه؟

میثاق
12:36 ~ 10 دسامبر 2010

سلام آقا پیمان.
خسته نبشین.خواسم بدونم باتبه 4400 یکی از شبانه ها قبول می شم؟؟
——–
مدير سايت :خير تو تكميل ظرفيت دانشگاه شبانه نيست.

***IT**
16:20 ~ 10 دسامبر 2010

سلام بچه ها.
تو رو خدا یکی به من کمک کنه. توی علمی و کاربردی اندیشه اسلامی 1 میاد یا 2.
خواهشا زود جواب بدین. دمه کنکوره هول شدم.

آناهیتا بهره مند
18:28 ~ 10 دسامبر 2010

سلام
خسته نباشید به نظر شما آیا من با رتبه 33887امکان قبولی ام در غیرانتفایی امین فولادشهر اصفهان و یا یکی از غیرانتفایی های کرمان رفسنجان و یا جیرفت هست؟
در ضمن دوستانم با رتبه 29000و 28000 احتمال قبولی اشان هست؟

هنگامه
19:27 ~ 10 دسامبر 2010

سلام آقا پیمان.
ممنون از سایت مفیدتون.خواهش می کنم به سوال من جواب بدین این اولین و آخرین سوالمه:آیا می تونیم طبق کارنامه نهاییمون که توش آخرین رتبه قبولیه هر دانشگاه نسبت به رتبه ما رو اعلام کرده واسه تکمیل ظرفیت و انتخاب شهر استفاده کنیم یا ربطی به اون نداره؟
من با رتبه 28هزار می تونم امیدی به گلپایگان و شهرهای استان اصفهان داشته باشم.چه شهرهایی رو بزنم؟
ممنون میشم اگه جواب سوالمو بدین
خیلی با معرفتید(:

elaheh-mrn
23:24 ~ 10 دسامبر 2010

salam lotfan khabar bedin in takmil zarfiiyata key miiyan????

ربکا
23:25 ~ 10 دسامبر 2010

سلام این 1800 تومان رو همون 22آذر که تکمیل ظرفیت شروع میشه باید واریز کرد ؟

تیام
23:41 ~ 10 دسامبر 2010

سلام، می خواستم بدونم با رتبه 12 هزارو خرده ایی در اهواز یا خرمشهر میشه قبول شد با تشکر.

باران
01:00 ~ 11 دسامبر 2010

سلام.نمیدونم شما چرا چندتا در میون سوالارو جواب میدین.خواهشا جواب منم بدین.سوالم این بود:
من فوق دیپلم نرم افزار دارم.میتونم توی تکمیل ظرفیت رشته ی سخت افزارو IT هم بزنم؟خواهشا جواب بدی.چون توی سایت سنجش نوشته : (( رشته های متناسب : نرم‌افزار كامپيوتر، سخت‌افزار كامپيوتر، برنامه‌نويسي كامپيوتر، كاربرد كامپيوتر، الكترونيك(صنعتي ، تجارت)، فناوري اطلاعات )).این یعنی میشه با فوق دیپلم نرم افزار توی تکمیل ظرفیت این رشته ها هم زد؟

باران
01:03 ~ 11 دسامبر 2010

سوال دیگم این بود من با رتبه ی 27000 سخت افزار واسه آستانه اشرفیه شانس دارم؟

غریبه
01:34 ~ 11 دسامبر 2010

سلام.من رتبم توی نرم افزار29000 اومد.میخواستم بدونم تمیدی به قبولی توی غیرانتفایی های گیلان_سردار جنگل و آستانه اشرفیه )هست؟
سخت افزار هم 27000 اومد.شانسی به قبول شدن توی غیرانتفاییی آستانه اشرفیه هست؟
لطفا جواب بدین.من منتظر جوابم.ممنون

عماد
11:00 ~ 11 دسامبر 2010

ببخشيد من دانشگاه قبول شدم و الان دارم مي رم مي خوام تكميل ظرفيت شركت كنم و دانشگاه قبلي مو انصراف بدم مسوليين دانشگام مي گن از نظر نظام وظيفه مشكل پيدا مي كنن كسايي كه اين كارو مي كنن و معافيت مجدد رد نمي كنن ايا درسته خواهشن لطف كنيد جوابمو بدين.
———
مدير سايت : خير مشكلي پيش نمياد با شما مثل دانشجوي انتقالي رفتار ميشه.

پریا
12:17 ~ 11 دسامبر 2010

سلام میشه کلید تخصصی رو هم بذارین و سوالات عمومی رو.متشکرم

maysam
12:34 ~ 11 دسامبر 2010

salam aqa peyman khaste nabashi man ba rotbeye 440 omidi hast shiraz ya bognurd qabul sham.age javab bedein mamnun misham

غریبه
18:45 ~ 11 دسامبر 2010

سلام.لطفا حتما جواب بدبن.
من سخت افزار27000 اوردم.امیدی به قبولی توی ۀستانه اشرفیه هست؟
نرم افزارم 29000.امیدی به قبولی توی سردار جنگل رشت یا آستانه اشرفیه هست؟
در ضمن ما میتونیم توی تکمیل ظرفیت رشته ی IT رو هم انتخاب کنیم؟

پانیذ
22:16 ~ 11 دسامبر 2010

سلام..
اولا می خواستم راهنمایی کنید چه طوری باید این 1800 رو واریز کرد؟
بعدم با 1700 و سهمیه فرهنگی امکان قبولی در رجایی یا شریعتی وجود داره؟

Bahman
22:37 ~ 11 دسامبر 2010

سلام خواهشا جواب بديد.
آيا با رتبه 22000 امكان قبولي در تبريز يا ميانه هست؟

ناشناس
09:01 ~ 12 دسامبر 2010

سلام میخواستم بدونم تا چه رتبه ای امید قبولی در شمسی پور تهران و باهنر شیراز رو میتونیم داشته باشیم این سوال،سوال خیلی از بچه هاست لطفا جواب بدید.

omid
10:44 ~ 12 دسامبر 2010

سلام تو رو خدامدير سايت جواب منو بده بدارم سكته مي كنم چند درصد اميد است با رتبه 35 هزار تكميل ظريفيت(مي دونم خيلي خيلي بده) ميشه به موسسه شمس گنبد اميدوار بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تو رو جون هركي كه مي پرستي جواب بده اگه قبول نمي شم مي خوام دفترچه خدمت بفرستم

mohammad
11:17 ~ 12 دسامبر 2010

با سلام.میخواستم بدونم با چه رتبه ای میشه تو غیرانتفاعی همدان قبول شد؟؟با تشکر از جواب شما

سحر
12:12 ~ 12 دسامبر 2010

سلام
واقعن از اطلاع رسانيتون ممنون
آقا پيمان توروخدا بگيد من با رتبه 15000 غير انتفاعي اهواز كارون قبولم يا اين فولاد شهر يا خرمشهر ولي بيشتر نظرم اهوازه؟آخه 40 نفر ميخاد
منتظره جوابم
جوابمو بدين
مرسي

بجی
15:09 ~ 12 دسامبر 2010

سلام اقا پیمان خسته نباشید ایا من با رتبه 46 می تونم دخترانه شریعتی قبول بشم
———–
مدير سايت : بله قبول ميشيد.

احسان
17:57 ~ 12 دسامبر 2010

سلام به شما ریکا من دانشجو سخت افزار مشهد موسسه خراسان هستم تا رتبه 18000 قبول شد شما با 24000 احتمال 50 درصد قبول بشید راستی رتبه من 13000 بود

احسان
18:00 ~ 12 دسامبر 2010

این ایمیل منه اگه خواستید تو تکمیل ظرفت کمکتون کنم خبر بدید

ehsan_2037@yahoo.com

فاطمه
20:08 ~ 12 دسامبر 2010

سلام مدیر سایت
میخواستم بپرسم من رتبم 26000 آیا امیدی هست غیر انتفاعی قبول بشم؟ظرفیت ها خیلی کمه!
به نظر شما میتونم مهرآستان آستانه اشرفیه یا کسری رامسر قبول بشم؟توروخداجوابمو بدید وگرنه خیلی ناراحت میشم!

نوید
22:55 ~ 12 دسامبر 2010

اقایون و خانما این سوالات چیه آیا قبول می شم یا نه؟ ببینم جواب مسئول سایت انقدر مهمه؟ شما خدا ندارین؟

ميلاد
09:48 ~ 13 دسامبر 2010

سلام من رفتم توي سايت سازمان سنجش چيزي در مورد تكميل ظرفيت اعلام نشده .لطفا راهنمايي كنيد

امين2010
10:38 ~ 13 دسامبر 2010

سلام بچه ها توجه كنيد به اين نكته كه رتبه هاي تاپ رفتن دولتي يه جايي حالا تو تكميل ظرفيت بعضي از اونا ميخوان برگردن تو دولتي شهرشون يا آموزشكدهها حالا ميگم چه اتفاقي ميفته؟ نه تنها ظرفيتهاي دولتي كه اونا قبلا رفتن خالي ميمونه بلكه يه سري ظرفيت دولتي كم جديد رو هم قبول ميشن اون موقع يه بدبختي مثل من با رتبه 300 بايد بشينم در مورد يه مشت غيرانتفاعي له تصميم بگيرم انصافا حيف اين همه ظرفيت روزانه و شبانه نابود شده نيست……….

Dr.Cnet
12:08 ~ 13 دسامبر 2010

بچه ها من که با 80 همین علوم فنون میمونم

شماها بزنین برین دانشگاه …

موفق باشین

ساسان
14:21 ~ 13 دسامبر 2010

سلام من رتبه ام 8500شده
به نظر شما موسسه غیرانتفاعی زاگرس کرمانشاه قبول میشم ؟؟؟؟؟؟
30نفر ظرفیتشه…
با تشکر

پریسا
15:14 ~ 13 دسامبر 2010

سلام.این 1800 تومانی که باید برا انتخاب رشته بدهیم به چه صورت باید پرداخت کنیم بریم پست مرکزی یا بانک؟

حميد
16:40 ~ 13 دسامبر 2010

سلام مدير محترم سايت
با رتبه 23000 اميدي واسه قبولي هست ؟ حوالي آذربايجان

مهسا
17:07 ~ 13 دسامبر 2010

با عرض سلام
اگر کسی مدرک کاردانی -نرم افزار داشته باشد می توانیم در تکمیل ظرفیت فناوری اطلاعات را انتخاب نمود؟

M
17:34 ~ 13 دسامبر 2010

با سلام و خسته نباشید به مدیر محترم
من با رتبه ی 18000 در یکی از موسسه های غیر انتفاعی کرمان درس میخونم
به نظر شما با شرکت درتکمیل ظرفیت غیر انتفاعی یزد قبول میشم یا نه ؟؟؟
واحدهای این ترم من رو یزد قبول میکنه ؟؟؟
بومی چقدر تاثیر داره ؟؟؟
خواهش میکنم جوابمو بدید …
با تشکر از جوابتون.

نفس
18:12 ~ 13 دسامبر 2010

سلام میخواستم بدونم با رتبه10000رشته معماری میتونم یکی ازغیر انتفاعی های مازندران قبول بشم تورو خدا جواب بدین من اولین بار که ازتون سوال میپرسم متشکرم

mojtaba.m
18:47 ~ 13 دسامبر 2010

با سلام خدمت شما
من امسال رتبه ام توي نرم افزار شده بود 2810 و سخت افزار 1540 بنده مدرك فوق ديپلمم رو با افزايش سنوات 89.6.31 گرفتم و سخت افزار شمال هم قبول شدم اما نرفتم ميخواستم بدونم با وجود افزايش سنواتي كه خوردم ميتونم تو تكميل ظرفيت شركت كنم. ايا امكانش هست يعني غيبت تو سربازي محاسبه شده باعث ميشه بنده حق شركت نداشته باشم چون گفتن با افزايش سنوات نميشه؟

نوید
20:19 ~ 13 دسامبر 2010

اقا نوید
شما کی هستید من قبلا به اسم خودم یعنی نوید پیام گذاشتم حالا دوستان وهمچنین مسئول سایت این بی احترامی هارو از چشم من میبینه

ابراهیم
21:43 ~ 13 دسامبر 2010

سلام
پاسخ آناهیتا بهرهمند:
غیرانتفاعی جیرفت امسال تاسیس شده و فقط یک رشته هم داره انم کامپیوتر و سطح علمی خوبی هم نداره
اگه از من میشنوی ان رو نزن شما و دوستات 100% مهراوران کرمان قبولید

تیام
21:54 ~ 13 دسامبر 2010

سلام، بچه ها من همین الان دوباره انتخاب رشته کردم دو تا شهر رو بیشتر انتخاب نکردم، گفتم من که شهرهای دیگه نمی رم واسه چی اونا رو انتخاب کنم شما هم همین کارو کنید تا حق دیگران ضایع نشود و هر کسی شهر خودش ان شاء الله قبول شود.موفق باشید.

مهسا
21:56 ~ 13 دسامبر 2010

با عرض سلام خواهشمندم سئوال من رو جواب بدهید
آمن فوق دیپلم نرم افزار دارم آیا می توانم در تکمیل ظرفیت فناوری اطلاعات را انتخاب کرد؟

2fun
23:42 ~ 13 دسامبر 2010

کد رهگیریمو گم کردم چیکار کنم؟
———
مدير سايت : بايد از طريق سايت سنجش اقدام كنيد يا تماس بگيريد و بپرسيد.

mojtaba.m
00:29 ~ 14 دسامبر 2010

من امسال رتبه ام توي نرم افزار شده بود 2810 و سخت افزار 1540 بنده مدرك فوق ديپلمم رو با افزايش سنوات 89.6.31 گرفتم و سخت افزار شمال هم قبول شدم اما نرفتم ميخواستم بدونم با وجود افزايش سنواتي كه خوردم ميتونم تو تكميل ظرفيت شركت كنم. ايا امكانش هست يعني غيبت تو سربازي محاسبه شده باعث ميشه بنده حق شركت نداشته باشم چون گفتن با افزايش سنوات نميشه؟ خواهش ميكنم جوابم رو بديد خيلي حياتيه!

م
08:57 ~ 14 دسامبر 2010

ایا درصورت قبولی در تکمیل ظرفیت می تونم دانشگاه نرم

ش.ع
10:48 ~ 14 دسامبر 2010

سلام
من الان با رتبه 855 دانشجوی ادیبان گرمسار هستم. آیا با این رتبه امکان داره در شمسی پور قبول شوم. خیلی دوست داشتم که بروم به علم و فرهنگ ولی در تکمیل ظرفیت هیچ پذیرشی نداشت.
تو رو به خدا جواب بدین!!! چون اگه جواب ندین خیلی ناراحت می شوم. (^_^)

پريسا
16:09 ~ 14 دسامبر 2010

سلام باتوجه به اين كه من وقت كمي دارم براي انتخاب رشته ازتون خواهش ميكنم جواب منو بديد ايا بار رتبه 27هزار و 28هزار در رشته سخت افزار ونرم افزار امكان قبولي هست تو چه شهرستانايي هر جا باشه ميرم چون بايد درس بخونم وگرنه …. تورو خدا جواب بديد

محد جواد
17:45 ~ 14 دسامبر 2010

با سلام به همه.
فاطمه خانم :
من هم تو تکمیل ظرفیت شرکت کردم و مثل شما کسری رامسر و مهر آستان و موسسه های تنکابن رو انتخاب کردم رتبه من 19200 هست.قبول شدن ما بستگی به ظرفیت دانشگاه ها و تعداد شرکت کنندگان در تکمیل ظرفیت و رتبه اونا و جایگاهی که رتبه ما در بین سایر رتبه ها خواهد داشت،بستگی داره
توکل به خدا.امیدوارم همه بچه ها موفق باشن.

mohamad
18:26 ~ 14 دسامبر 2010

سلام به برادران و خواهران عزیزم
من دیگه وقتی ندارم دارم میرم سربازی
تو رو خدا بهم بگید با رتبه 19000 آیا می توانم قبول بشم نرم افزار؟
لطفاً کنید جوابمو بدید

samira
23:12 ~ 14 دسامبر 2010

با سلام
مي خواستم بدونم با رتبه ي 2100 مي تونم ابرار قبل بشم
با تشكر از جوابتون

الیگودرز
23:43 ~ 14 دسامبر 2010

سلام آقا پیمان چرا فقط جواب خانومارو میدین مگه ما دل نداریم

هانیه
01:26 ~ 15 دسامبر 2010

با عرض سلام و خسته نباشید.با رتبه 11653اميدي واسه قبولي هست در غیرانتفاعی تبریز؟

star
09:38 ~ 15 دسامبر 2010

سلام . مس خواستم ببینم با رتبه 2700 می تونم رجا رو بزنم الان جای دیگه تو قزوین می خونم. کجاها رو بهتره بزنم. یا اصلا شرکت نکنم تکمیل ظرفیت؟ممنون میشم جوابمو بدین.

ابوالفضل
09:50 ~ 15 دسامبر 2010

با سلام خدمت مدیر عزیز سایت من فقط می خواستم بدونم این 1800 تومان را به چه روشی باید بپردازیم؟تو رو خدا جواب بدین؟مرسی

مهرداد
13:22 ~ 15 دسامبر 2010

با سلام و درود فراوان
ببخشید میتونید بگید من با رتبه 21396 نرم افزار و16792 سخت افزار میتونم یک جای اصفهان قبول بشم و اگه که میشه؛ کجا؟

behzaaaaaaadd
15:12 ~ 15 دسامبر 2010

salam agha peyman ba rotbe 9000 ghire entefaie esfahan mitonam ghabol besham ya na mamnon?

هانیه
15:33 ~ 15 دسامبر 2010

با عرض سلام و خسته نباشید.با رتبه 11653اميدي واسه قبولي هست در غیرانتفاعی تبریز؟

AMIR
21:11 ~ 15 دسامبر 2010

سلام
خوبي پسر
هرچند ميدونم جواب سوالمو نميدي اما سنگ مفت نت هم مفت من ميپرسم
ميگم با رتبه 26000 به جايي ميرسم؟ جايي قبول ميشم ؟
——-
مدير سايت : نميشه قطعي گفت كه قبوليد چون تعداد شركت كننده ها مشخص نيست.ولي اميدوار باشيد.

mojtaba.m
21:16 ~ 15 دسامبر 2010

با سلام خدمت شما
من امسال رتبه ام توي نرم افزار شده بود 2810 و سخت افزار 1540 بنده مدرك فوق ديپلمم رو با افزايش سنوات 89.6.31 گرفتم و سخت افزار شمال هم قبول شدم اما نرفتم ميخواستم بدونم با وجود افزايش سنواتي كه خوردم ميتونم تو تكميل ظرفيت شركت كنم. ايا امكانش هست يعني غيبت تو سربازي محاسبه شده باعث ميشه بنده حق شركت نداشته باشم چون گفتن با افزايش سنوات نميشه؟
——————
مدیر سایت : مشکلی وجود نداره

س
21:38 ~ 15 دسامبر 2010

سلام، وقت بخیر
میشه خواهش کنم لینک مستقیم به سیستم پرداخت الکترونیکی سازمان سنجش رو اینجا بذارین یا حداقل بگین از کدوم منو میشه بهش دسترسی داشت؟؟؟ چون هرچی نگاه کردم لینکی ندیدم و هنوز موفق نشدم 1800رو واریز کنم.
ممنون.

mazaher_m69
22:17 ~ 15 دسامبر 2010

با عرض سلام خدمت مدیر سایت
جواب تکمیل ظرفیت حدودا کی میاد

saeed
23:05 ~ 15 دسامبر 2010

negaran nabashin shance ghabooli khobe albate chizy maloom nist bayad montazer mond va omid dasht

sara20
23:53 ~ 15 دسامبر 2010

سلام به مدير سايت و همه دوستان و همدردان عزيزم
اطلاعاتي راجع به دانشكده شريعتي ميخواستم از نظر سطح علمي و خوابگاهها؟
خوشحال ميشم اگه كمكم كنيد
sara.aram20@gmail.com

پريسا
03:38 ~ 16 دسامبر 2010

سلام من چند روز پيش ازتون سوال كردم با رتبه پاييني كه من دارم يعني 29 هزار آيا شانس قبولي دارم كجاها را بزنم ديگه وقتي هم نداريم خواهش مي كنم جواب بديد

محمد
14:24 ~ 16 دسامبر 2010

سلام
دانشگاهی که تو کنکور تا رتبه 13000 رو گرفته به نظرتون تو تکمیل ظرفیت تا 20000 رو میگیره ؟ ( تعداد تکمیل ظرفیت 40 نفر )

سحرر
15:01 ~ 16 دسامبر 2010

سلام پيمان
به خدا مونده ب دلم يه بار جوابمو بدي فقط يه بار
من با رتبه15000 هزار اهواز كارون احتمال قبوليم چقدره؟آخه 40 نفر ميخاد!فولاد شهر اصفهان يا گلپايگان يا كاشان اصفهان يا جها دانشگاهي اصف و كلن شهراي اصفهان؟چقدره؟
جوابمو بدين؟خاهش ميكنم

امیر
15:51 ~ 16 دسامبر 2010

سلام.
در صورتی که درسی را افتاده باشیم، آیا سایر دروس پس از انتقال به دانشگاه جدید معادل سازی میشود؟

بد شانس
16:19 ~ 16 دسامبر 2010

سلام.بابا جوابش فقط یا آره هست یا نه.پس خواهشا جواب بدین.
کسایی که مدرک کاردانی شون نرم افزار باشه و هم سخت افزار و هم نرم افزار مجاز بشن میتونن توی تکمیل ظرفیت رشته IT هم شرکت کنن یا نه؟
لطفا جواب بدین.ممنون.
———
مدير سايت : خير.

mohammad
16:22 ~ 16 دسامبر 2010

آقا پیمان من چندبار نظرات سایتتونو خوندم نمیدونم چرا بعضی از سوالایه مربوط ب بعضی شهرارو فقط ج میدین!!!حالا اگه میشه ج سوال منو بدید با چه رتبه ای میشه جهاد دانشگاهی همدان قبول شد؟

شیرازی عاشق کمک
18:04 ~ 16 دسامبر 2010

کسانی که کد رهیگیری شون رو گم کرده اند یک قسمت است که شماره سریال شناسنامه و شماره پرونده و کدملی می خاد که اونجا می تونید شرکت کنید

مهسا
23:31 ~ 16 دسامبر 2010

با عرض سلام
من برای چندمین بار است که این سئوال رو می پرسم لطفا جواب بدین
اگر کسی مدرک کاردانی -نرم افزار داشته باشد می تواند در تکمیل ظرفیت علاوه بر نرم افزار- فناوری اطلاعات را هم انتخاب کند؟

azita
00:02 ~ 17 دسامبر 2010

سلام
ممنون که جواب سوال قبلی من رو ندادید
اگه تو تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی قبول بشم و سال بعد (90) دولتی قبول بشم می تونم دولتی برم؟؟؟
واحدهایی که گذروندم چی می شه؟؟
ممنون
——–
مدير سايت :بله ميتونيد بريد. و واحدهايي رو كه گذرونديد تطبيق ميدن.

maryam
01:04 ~ 17 دسامبر 2010

salam man ham sahmie farhanigian daram hma rotbam shode 700 rajae ghazvin mikhonam vali bekhatere kasike dosesh daram nemikham bezanam rajaii benazareton miaram? age bezanam

علیz
10:51 ~ 17 دسامبر 2010

سلام
بچه ها این سوتی بازی ها چیه ؟
در مورد 1800 تومان به ترتیب مراحل رو پیش برید تا بتونید واریز کنید ابتدا اگه مشخصاتتون رو وارد کنید و به ترتیب جلو برید به قسمت پرداخت هم میرسید و باید از طریق درگاه پرداخت سامان یا پارسیان پول رو به حساب بریزید از همه کارتهای شتاب هم میتونید استفاده کنید

sara
11:45 ~ 17 دسامبر 2010

سلام , می خواستم بدونم با رتبه 25000 میشه امید قبولی داشت ؟ اگه میشه لطفا بگید کجا ؟ ممنون وخسته نباشید

امير
12:30 ~ 17 دسامبر 2010

سلام

اگه ميشه يکمم در مورد کنکور ارشد بگين ..خيلي ممنون از سايت خوبتون

—-
13:12 ~ 17 دسامبر 2010

سلام.من هر چي كد رهگيري و … رو مي زنم مي نويسه،با اين مشخصات وجود نداردچي كار كنم،من مجاز شده بودم ولي حالا…
كمك كنيد

ابوالفضل
15:33 ~ 17 دسامبر 2010

با سلام می خواستم بدونم با رتبه ی 5000 میشه امیدی به دانشگاه شمال آمل داشت یا نه؟

کیارش
17:46 ~ 17 دسامبر 2010

سلام/ یه سوال
من الان توی یک دانشگاه مشغول به درس خودن هستم/الان هم میخوام یکی دیگه از دانشگاه ها رو بزنم/

اگه قبول بشم کی جای قبلی منو پر میکنه؟؟؟؟؟؟

بازم تکمیل ظرفیت میزارن؟؟

فرزانه
18:05 ~ 17 دسامبر 2010

محض اطلاع کسانی که نمیدونن
بچه ها اگه کارت عابرتون ملت ، صادرات و.. هست بانک سامان رو انتخاب کنید.بعد مراحل رو ادامه بدید.
سامان همه رو قبول میکنه.

mohammad
19:13 ~ 17 دسامبر 2010

سلام.
مرسی ک ج سوالای قبلیمو ندادین!!!
ینی انقد جوابش سخته؟
من با چه رتبه ای میتونم جهاددانشگاهی همدان قبول شم.ممون میشم ج بدین

آناهیتا بهره مند
20:52 ~ 17 دسامبر 2010

سلام
آقا ابراهیم ممنونم از جوابتون
آقا پیمان سلام و خسته نباشید من سوال دیگری دارم لطفا جان امام حسین زودتر جوابمو بدهید
آیا فرصت برای اصلاح ثبت نام تکمیل وجود دارد چون می خواهیم انتخاب اولمان را تغییر دهیم؟

پریسا
01:08 ~ 18 دسامبر 2010

سلام.با 18000سخت افزار کجا میتونم بیارم راهنمایی کنید

زهره
08:16 ~ 18 دسامبر 2010

سلام.شما این اطلاعیه رو چطوری از توی سایت سنجش باز کردید؟!
من هر چی تلاش می کنم اما صفحه اصلی سایت سنجش و صفحه اطلاعیه تکمیل ظرفیت باز نمی شه!
و من احتیاج مبرم به دانستن کد رشته محل ها دارم!

احسان
09:53 ~ 18 دسامبر 2010

سلام

جواب شما پریسا
با اون رتبه که گفتین گرایش سخت افزار لقمان آق قلا احتمال داره قبول بشین

مهتاب
10:51 ~ 18 دسامبر 2010

سلام
من از مدیر سایت تشکر می کنم و یه سوال داشتم چرا فقط به کامنت بعضی ها پاسخ میدین ؟
(ای که بر مرکب تازنده سواری هشدار که خر خارکش پیر در آب و گل است )

مجتبی
12:07 ~ 18 دسامبر 2010

سلام مدیر عزیز
زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت در چه تاریخی است؟

mahdi_tehran
12:52 ~ 18 دسامبر 2010

سلام من با رتبه 22000 ساکن تهران اینطوری انتخاب کردم 1.آبیک 2.ساری 3.ساری 4.بابل 5.گرگان 6.مشهد 7.گلستان 8.محمود آباد 9.ابهر 10.تنکابن 11. نیشابور و… چطوره؟؟؟

mohammad
14:53 ~ 18 دسامبر 2010

سلام
آقا پیمان جواب مارو نمیخوای بدی؟؟دمت گرو اینبار دیگه پیشه بچه ها سنگمون نکن!!با چه رتبه ای میشه کامپیوتر کاردانی ب کارشناسی جهاد دانشگاهی همدان(غیر انتفاعی )قبول شد؟؟؟مرسی
———
مدير سايت : مشخص نيست.
وقتي تعداد شركت كننده هايي كه تو تكميل ظرفيت شركت ميكنن معلوم نيست نميشه همين طوري گفت كه كي با چه رتبه اي كجا ميتونه قبول شه.

عا بس
16:58 ~ 18 دسامبر 2010

سلام
جواب تکمیل ظرفیت حدودا کی میاد؟

mahdi_tehran
18:25 ~ 18 دسامبر 2010

من وقت زیادی ندارم چند وقت دیگه میرم خدمت کسی میدونه ج تکمیل ظرفیت کی میاد؟؟؟؟؟

ANEX
20:08 ~ 18 دسامبر 2010

سلام آقا پیمان
چرا میگن علمی کاربری خوب نیست؟ شاید مدرک
یا بعضی ها هم میگن بهتر از آزاده؟
به نظر شما فرقشون چیه؟
——–
مدير سايت : بستگي داره به اون مركز دانشگاهي كه درس ميخونيد.البته هزينه آزاد خيلي بالاست.

mohammad
20:35 ~ 18 دسامبر 2010

سلام.
خوشحالم ک بلاخره ج منو دادین.
اینبار سوالی ازت ندارم آقا پیمان. هرچند علامت سوالای زیادی دارن بالا سرم رژه میرن ولی این بار فقط خسته نباشید

محسن
08:46 ~ 19 دسامبر 2010

سلام اینجور که گفتن باید در نیمسال دوم ثبت نام کنیم پس تا آخر دی ماه یا اول بهمن میاد.

سعید
08:53 ~ 19 دسامبر 2010

سلام آقا پیمان، من با رتبه 229 بین (شمسی پور ، باهنرشیراز و دارالفنون ) احتمال قبولیم تو کدوما بیشتره.
ممنون میشم جوابم بدبید.

mehrdad
11:42 ~ 19 دسامبر 2010

ایا با 9000 غیر انتفاعی اصفهان قبول میشم اقا پیمان؟؟

تیام
12:41 ~ 19 دسامبر 2010

سلام به همه، بچه هایی که یک ترم خونید چرا انتقالی نمی گیرید واسه ترم دوم که در تکمیل ظرفیت میخواید شرکت کنید.

پریسا
15:06 ~ 19 دسامبر 2010

سلام.ممنون اقا احسان ولی دیر گفتین من انتخابهامو کردم.به هر حال مرسی .راستی نتایج ازاد اخر دی میاد دعا کنید هرکی هرجا میخاد قبول بشه

Amir-A
16:28 ~ 19 دسامبر 2010

با سلام وتشکر
لطفا کلید سوالات تخصصی علمی کاربردی کاردانی به کارشناسی سال 88 رو اعلام کنید

mojtaba.m
22:56 ~ 19 دسامبر 2010

با سلام خدمت شما
من امسال رتبه ام توي نرم افزار شده بود 2810 و سخت افزار 1540 بنده مدرك فوق ديپلمم رو با افزايش سنوات 89.6.31 گرفتم و سخت افزار شمال هم قبول شدم اما نرفتم ميخواستم بدونم با وجود افزايش سنواتي كه خوردم ميتونم تو تكميل ظرفيت شركت كنم. ايا امكانش هست يعني غيبت تو سربازي محاسبه شده باعث ميشه بنده حق شركت نداشته باشم چون گفتن با افزايش سنوات نميشه؟ ميدونم تكراريه اما من دوبار افزايش سنوات خوردم و رفتم نظام وظيفه تمديد كردم ايا امكانش هست تكميل ظرفيت شركت كنم خواهش ميكنم جوابم رو بديد 1 روز بيشتر نمونده!

ماهنوش
11:26 ~ 20 دسامبر 2010

سلام وقت بخیر،کی میدونه نتیجه رو کی اعلام میکنند؟

Amir
15:00 ~ 21 دسامبر 2010

آقا پیمان سلام . خسته نباشی

اونی که الان داره درس میخونه اگه تو تکمیل قبول شه کی جای اونو میگیره؟
( در حالی که دانشگاه خودش تکمیل ظر فیت نداره )

نمیخوام تصور کنم که تکمیل ظرفیت واسه بعضی ها سر کاری یه .

مگر اینکه دوباره بخوان تکمیل ظرفیت بزارن. ؟

لطفا جواب بدید .
thanks so much

آناهیتا بهره مند
18:02 ~ 23 دسامبر 2010

با سلام و خسته نباشید رتبه من 33887 و دوستانم 21000 و 28000 هستند می خواستم بپرسم که ما در تکمیل ظرفیت انتخاب اولمان جیرفت زدم دوم غیر انتفایی کرمان کرمان انتخاب ششممان مهرآوران کرمان است آیا ما اگر جیرفت قبول نشویم احتمال قبولی مان در غیرانتفایی کرمان کرمان یا مهراوران یا فولادشهر اصفهان و یا رفسنجان هست یا نه؟ اقا پیمان خواهش می کنم جوابمو بدهید خیلی مهمه

eli
00:33 ~ 24 دسامبر 2010

سلام. چرا پيامهاي منو اصلا نمايش نميديد جواب دادنش پيشكش
من با 11000 نرم افزار ميتونم تهران قزوه ساو يا قم قبول بشم؟
خواهش ميكنم جواب منو بدين

آناهیتا بهره مند
20:23 ~ 27 دسامبر 2010

سلام چرا جواب سوالامونو نمیدی دستت درد نکنه

سام
22:24 ~ 27 دسامبر 2010

اقایون خانوما یه چیز و از همین جا اعلام کنم
امسال با رتبه 21000 سخت افزار قبولی داده مستند هم هست همین الانم داره تحصیل می کنه
فکر کنم امثال تا 25 26 هزار مثل اب خوردن بگیرن
در ضمن امثال نسبت به پارسال 25 % کاهش دانشجو داشتیم و ظرفیت ها هم همثال اضافه شده
اصلا نگران نباشید
از همین الان به مهندسین اینده تبریک می گوئیم

محمد
10:06 ~ 3 ژانویه 2011

نتایج تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی کی اعلام میشه

bigthink
13:26 ~ 5 ژانویه 2011

سلام مهندس جان چرا جواب نمیدی .مهندس پیمان حاجی مرام بذار این information در اختیارمن بذار گفتم که من با رتبه : 26000 نرم افزار و 22000 سخت افزار احتمال قبول شدن دارم و آخرین رتبه پذیرش تو مرحله 2 امسال چند بوده چون اکثر دوستان رتبشونو واسه یو فرستادند حالا هر جا که باشه چون من هر 50 انتخابم رو زدم من سه ساله که کنکور میدم آقا پیمان :خواهشن . خواهشن جواب بده

دوستان کمکم کنه تشکر
———-
مدیر سایت : اصلا مشخص نیست. شما این چند روز دیگه رو هم صبر کنید انشاالله که قبول میشید

k
13:50 ~ 9 ژانویه 2011

با عرض سلام و خسته نباشید به همه بچه های کنکوری.به نظر من تو تکمیل ظرفیت تعداد شرکت کنندها مهم هست و این که از کجا هستند و رتبه هاشون پایین تر از شماست یا نه؟نمیخوام نا امیدتون کنم ولی به نظر میاد رتبه هایی که حول و حوش 70یا80 باشند به زور شمسی پور و رتبه های 200 یا 250 به زور شیراز رو میارند.امیدوارم که این مطالب اشتباه باشه چون به ضرر من هم هست.باتشکر(فقط یه نظر شخصی بود)

shahrzad
15:41 ~ 9 ژانویه 2011

man ba rotbeye 776daneshgahe elmo farhang ghabul misham?

فريده
19:24 ~ 26 ژانویه 2011

من با تکميل ظرفيت فولاد شهر قبول شدم. رتبه ام 10000 شده بود.اما ميخوام يه جاي بهتر قبول بشم. پارسه هم شرکت کردم.اميدي هست که سال ديگه قبول شم جهاد اصفهان يا اشرفي…. معدل کاردانيم 18 و سي صدم هست .کمکم کنيد وقت ندارم

مريم
11:58 ~ 9 فوریه 2011

سلام ميخواستم بدونم در صورت قبولي در يكي از مراكز تربيت معلم حتما معلم ميشيم يا اميدي هست معلم بشيم فرقش با جاهاي ديگه چيه همه حق ثبت نام دارن مراكز تربيت معلم رو هم معرفي كنيد مثلا دانشكده تربت حيدريه تربيت معلمه خواهش مي كنم رو سايت جواب بديد تا همه بدونن

مريم
12:03 ~ 9 فوریه 2011

سلام ميشه لطف كنيد مراكز تربيت معلم رو معرفي كنيد مثلا دانشكده تربت حيدريه تربيت معلمه كساني كه قبول شن حتما معلم ميشن همه حق انتخابشون رو دارن

mahsa
16:13 ~ 27 آگوست 2011

aya ba rotebye 25000 dar narmafzar va 17000 dar sakhtafzar mitavan dar daneshgahaye gheire entefahi ghabol shod?

mahsa
16:24 ~ 27 آگوست 2011

aya ba rotebye 25000 dar narmafzar va 17000 dar sakhtafzar mitavan dar daneshgahaye gheire entefahi ghabol shod?

elham
22:33 ~ 1 سپتامبر 2011

سلام خسته نباشید.من رتبم 661شده میخواستم ازتون بپرسم احتمال داره غ انتفاعی علم و فرهنگ یا غ انتفاعی ابرار قبول شم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ممنونم ومرسی…..

محسن
15:10 ~ 18 سپتامبر 2011

سلام
سایت بسیارخوبی را طراحی کردید . اما خواهش میکنم که بعضی مطالب که به سایت راه پیدا می کنن را با دقت بیشتر مورد بررسی قرار بدید .
به لیل صحت یابی

دانش007
19:49 ~ 27 فوریه 2012

تورو خدا کمکم کنید دزد زده به دانش مملکت داره روز به روز بر این آمار اضافه می شه

تینا
13:52 ~ 13 سپتامبر 2013

سلام و خسته نباشید
تورو خدا یکی به من بگه من با رتبه 29000 ریاضی منطقه یک و با رتبه 8800 زبان توی تکمیل ظرفیت تهران (غیر انتفاعی) یا اراک شانس دارم ؟ چقد ؟ آزاد تهران چطور ؟ تورو خدا زووووووود جوابمو بدید

ریحانه
15:14 ~ 19 آگوست 2017

سلام آیا با رتبه ۵۱۰۰ رشته مدیریت یا حسابداری دانشگاه شمال دولتی قبول میشم؟ منطقه ۲اصفهان هستم