آخرین خبر ها
شروع ثبت نام کنکور کاردانی پیوسته سال 1389

ثبت نام آزمون کاردانی پیوسته سال 1389 از تاریخ 89/04/15 آغاز و تا تاریخ 89/04/22 ادامه دارد. داوطلبان میتوانند با مطالعه کامل شرایط مندرج در دفترچه راهنمای این کنکور ، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. جهت دانلود دفترچه راهنمای این آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی پیوسته سال 1389

 

ظرفیت پذیرش دوره روزانه برای خانم ها

 

آذربايجان شرقي –  آموشکده فنی دختران تبريز  –  نرم افزار كامپيوتر

آذربايجان شرقي –  آموشکده فنی دختران مراغه  –  نرم افزار كامپيوتر

آذربايجان غربي –  آموشکده فنی دختران اروميه  –  نرم افزار كامپيوتر

آذربايجان غربي –  آموشکده فنی دختران خوي  –  نرم افزار كامپيوتر

اردبيل –  آموشکده فنی دختران اردبيل  –  نرم افزار كامپيوتر

اصفهان –  آموشکده فنی دختران خوانسار  –  نرم افزار كامپيوتر

اصفهان –  آموشکده فنی دختران كاشان  –  نرم افزار كامپيوتر

اصفهان –  آموشکده فنی دختران نجف آباد  –  نرم افزار كامپيوتر

ايلام –  آموشکده فنی دختران ايلام  –  نرم افزار كامپيوتر

بوشهر –  آموشکده فنی دختران بوشهر  –  نرم افزار كامپيوتر

تهران (شهر تهران) –  دانشكده تربيت دختران تهران (دكتر شريعتي)  –  نرم افزار كامپيوتر

تهران (شهر تهران) –  آموشکده فنی دختران تهران ( وليعصر عج )  –  نرم افزار كامپيوتر

تهران (شهرستانهاي تهران) –  آموشکده فنی دختران كرج  –  نرم افزار كامپيوتر

چهار محال و بختياري –  آموشکده فنی دختران جونقان  –  نرم افزار كامپيوتر

چهار محال و بختياري –  آموشکده فنی دختران شهر كرد  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان جنوبي –  آموشکده فنی دختران بيرجند  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان رضوي –  آموشکده فنی دختران سبزوار  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان رضوي –  آموشکده فنی دختران مشهد  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان رضوي –  آموشکده فنی دختران نيشابور  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان شمالي –  آموشکده فنی دختران بجنورد  –  نرم افزار كامپيوتر

خوزستان –  آموشکده فنی دختران اهواز  –  نرم افزار كامپيوتر

زنجان –  آموشکده فنی دختران زنجان (قائم)  –  نرم افزار كامپيوتر

سمنان –  آموشکده فنی دختران سمنان  –  نرم افزار كامپيوتر

سمنان –  آموشکده فنی دختران شاهرود  –  نرم افزار كامپيوتر

سيستان و بلوچستان –  آموشکده فنی دختران زاهدان  –  نرم افزار كامپيوتر

فارس –  آموشکده فنی دختران اقليد  –  نرم افزار كامپيوتر

فارس –  آموشکده فنی دختران شيراز  –  نرم افزار كامپيوتر

فارس –  آموشکده فنی دختران كازرون  –  نرم افزار كامپيوتر

قزوين –  آموشکده فنی دختران قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

قم –  آموشکده فنی دختران قم  –  نرم افزار كامپيوتر

كردستان –  آموشکده فنی دختران سنندج  –  نرم افزار كامپيوتر

كرمان –  آموشکده فنی دختران سيرجان  –  نرم افزار كامپيوتر

كرمان –  آموشکده فنی دختران كرمان (حضرت فاطمه س)  –  نرم افزار كامپيوتر

كرمانشاه –  آموشکده فنی دختران كرمانشاه  –  نرم افزار كامپيوتر

كهكيلويه و بويراحمد –  آموشکده فنی دختران ياسوج  –  نرم افزار كامپيوتر

گلستان –  آموشکده فنی دختران گرگان  –  نرم افزار كامپيوتر

گلستان –  آموشکده فنی دختران گنبد  –  نرم افزار كامپيوتر

گيلان –  آموشکده فنی دختران رشت  –  نرم افزار كامپيوتر

لرستان –  آموشکده فنی دختران بروجرد  –  نرم افزار كامپيوتر

لرستان –  آموشکده فنی دختران خرم آباد  –  نرم افزار كامپيوتر

مازندران –  آموشکده فنی دختران بابل  –  نرم افزار كامپيوتر

مازندران –  آموشکده فنی دختران ساري  –  نرم افزار كامپيوتر

مركزي –  آموشکده فنی دختران اراك  –  نرم افزار كامپيوتر

هرمزگان –  آموشکده فنی دختران بندر عباس  –  نرم افزار كامپيوتر

همدان –  آموشکده فنی دختران ملاير  –  نرم افزار كامپيوتر

همدان –  آموشکده فنی دختران همدان (زينب كبري)  –  نرم افزار كامپيوتر

يزد –  آموشکده فنی دختران ميبد (امام خميني)  –  نرم افزار كامپيوتر

يزد –  آموشکده فنی دختران يزد  –  نرم افزار كامپيوتر

 

ظرفیت پذیرش دوره روزانه برای آقایان

 

آذربايجان شرقي –  آموزشکده فنی پسران اهر  –  نرم افزار كامپيوتر

آذربايجان شرقي –  آموزشکده فنی پسران سراب  –  نرم افزار كامپيوتر

آذربايجان شرقي –  آموزشکده فنی پسران شماره دو تبريز  –  نرم افزار كامپيوتر

آذربايجان شرقي –  آموزشکده فنی پسران شماره يك تبريز  –  نرم افزار كامپيوتر

آذربايجان غربي –  آموزشکده فنی پسران شماره دو اروميه  –  نرم افزار كامپيوتر

آذربايجان غربي –  آموزشکده فنی پسران شماره يك اروميه (شهيد قاضي طباطبايي)  –  نرم افزار كامپيوتر

اردبيل –  آموزشکده فنی پسران اردبيل (رازي)  –  نرم افزار كامپيوتر

اصفهان –  آموزشکده فنی پسران شماره دو اصفهان (سروش)  –  نرم افزار كامپيوتر

اصفهان –  آموزشکده فنی پسران شماره يك اصفهان (شهيد محسن مهاجر)  –  نرم افزار كامپيوتر

اصفهان –  آموزشکده فنی پسران شهرضا  –  نرم افزار كامپيوتر

اصفهان –  آموزشکده فنی پسران كاشان (شهيد رجايي)  –  نرم افزار كامپيوتر

ايلام –  آموزشکده فنی پسران ايلام  –  نرم افزار كامپيوتر

بوشهر –  آموزشکده فنی پسران بوشهر  –  نرم افزار كامپيوتر

تهران (شهر تهران) –  آموزشکده فنی پسران شماره دو تهران ( شهيد شمسي پور)  –  نرم افزار كامپيوتر

تهران (شهر تهران) –  آموزشکده فنی پسران شماره يك تهران (انقلاب اسلامي)  –  نرم افزار كامپيوتر

تهران (شهرستانهاي تهران) –  آموزشکده فنی پسران كرج  –  نرم افزار كامپيوتر

چهار محال و بختياري –  آموزشکده فنی پسران بروجن  –  نرم افزار كامپيوتر

چهار محال و بختياري –  آموزشکده فنی پسران شهر كرد  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان جنوبي –  آموزشکده فنی پسران بيرجند (ابن حسام)  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان رضوي –  آموزشکده فنی پسران تربت حيدريه  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان رضوي –  آموزشکده فنی پسران سبزوار  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان رضوي –  آموزشکده فنی پسران شماره يك مشهد (شهيد محمد منتظري)  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان رضوي –  آموزشکده فنی پسران قوچان  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان رضوي –  آموزشکده فنی پسران گناباد  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان رضوي –  آموزشکده فنی پسران نيشابور  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان شمالي –  آموزشکده فنی پسران بجنورد (دارالفنون)  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان شمالي –  آموزشکده فنی پسران جاجرم  –  نرم افزار كامپيوتر

خراسان شمالي –  آموزشکده فنی پسران شيروان  –  نرم افزار كامپيوتر

خوزستان –  آموزشکده فنی پسران دزفول  –  نرم افزار كامپيوتر

خوزستان –  آموزشکده فنی پسران شماره يك اهواز (شهيد چمران)  –  نرم افزار كامپيوتر

زنجان –  آموزشکده فنی پسران زنجان  –  نرم افزار كامپيوتر

سمنان –  آموزشکده فنی پسران سمنان  –  نرم افزار كامپيوتر

سيستان و بلوچستان –  آموزشکده فنی پسران شماره يك زاهدان (شهيد با هنر)  –  نرم افزار كامپيوتر

فارس –  آموزشکده فنی پسران آباده (امام خميني)  –  نرم افزار كامپيوتر

فارس –  آموزشکده فنی پسران استهبان  –  نرم افزار كامپيوتر

فارس –  آموزشکده فنی پسران شماره يك شيراز (شهيد باهنر)  –  نرم افزار كامپيوتر

فارس –  آموزشکده فنی پسران لارستان  –  نرم افزار كامپيوتر

قزوين –  آموزشکده فنی پسران قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

قم –  آموزشکده فنی پسران قم  –  نرم افزار كامپيوتر

كردستان –  آموزشکده فنی پسران سقز  –  نرم افزار كامپيوتر

كردستان –  آموزشکده فنی پسران سنندج (شهيد يزدان پناه)  –  نرم افزار كامپيوتر

كرمان –  آموزشکده فنی پسران بم  –  نرم افزار كامپيوتر

كرمان –  آموزشکده فنی پسران جيرفت  –  نرم افزار كامپيوتر

كرمان –  آموزشکده فنی پسران سيرجان  –  نرم افزار كامپيوتر

كرمان –  آموزشکده فنی پسران شماره يك كرمان (شهيد چمران)  –  نرم افزار كامپيوتر

كرمان –  آموزشکده فنی پسران شهر بابك  –  نرم افزار كامپيوتر

كرمانشاه –  آموزشکده فنی پسران شماره يك كرمانشاه  –  نرم افزار كامپيوتر

كهكيلويه و بويراحمد –  آموزشکده فنی پسران ياسوج  –  نرم افزار كامپيوتر

گلستان –  آموزشکده فنی پسران علي آباد كتول  –  نرم افزار كامپيوتر

گلستان –  آموزشکده فنی پسران كردكوي  –  نرم افزار كامپيوتر

گلستان –  آموزشکده فنی پسران گرگان  –  نرم افزار كامپيوتر

گيلان –  آموزشکده فنی پسران رستم آباد رودبار  –  نرم افزار كامپيوتر

گيلان –  آموزشکده فنی پسران رشت (شهيد چمران)  –  نرم افزار كامپيوتر

گيلان –  آموزشکده فنی پسران لاهيجان  –  نرم افزار كامپيوتر

گيلان –  آموزشکده فنی پسران آستانه اشرفيه  –  نرم افزار كامپيوتر

گيلان –  دانشكده صومعه سرا  –  نرم افزار كامپيوتر

لرستان –  آموزشکده فنی پسران بروجرد  –  نرم افزار كامپيوتر

لرستان –  آموزشکده فنی پسران خرم آباد  –  نرم افزار كامپيوتر

لرستان –  آموزشکده فنی پسران دورود  –  نرم افزار كامپيوتر

مازندران –  آموزشکده فنی پسران بابل  –  نرم افزار كامپيوتر

مازندران –  آموزشکده فنی پسران بهشهر  –  نرم افزار كامپيوتر

مازندران –  آموزشکده فنی پسران رامسر  –  نرم افزار كامپيوتر

مازندران –  آموزشکده فنی پسران شماره يك ساري (امام محمد با قرع)  –  نرم افزار كامپيوتر

مازندران –  آموزشکده فنی پسران محمود آباد  –  نرم افزار كامپيوتر

مركزي –  آموزشکده فنی پسران اراك  –  نرم افزار كامپيوتر

مركزي –  آموزشکده فنی پسران ساوه  –  نرم افزار كامپيوتر

هرمزگان –  آموزشکده فنی پسران بندر عباس  –  نرم افزار كامپيوتر

هرمزگان –  آموزشکده فنی پسران ميناب  –  نرم افزار كامپيوتر

همدان –  آموزشکده فنی پسران شماره دو همدان (شهيد ديباج)  –  نرم افزار كامپيوتر

همدان –  آموزشکده فنی پسران ملاير  –  نرم افزار كامپيوتر

همدان –  آموزشکده فنی پسران نهاوند  –  نرم افزار كامپيوتر

يزد –  آموزشکده فنی پسران اردكان  –  نرم افزار كامپيوتر

يزد –  آموزشکده فنی پسران تفت  –  نرم افزار كامپيوتر

يزد –  آموزشکده فنی پسران شماره دو يزد  –  نرم افزار كامپيوتر

يزد –  آموزشکده فنی پسران طبس  –  نرم افزار كامپيوتر

 

مراکز و موسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی که برای رشته کاردانی نرم افزار پذیرش میکنند

هریک از مراکز زیر از بین خانم ها و آقایان ، تعداد 100 نفر پذیرش میکنند

 

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي احرار – رشت  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي اديب مازندران –  ساري  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي اديبان –  گرمسار  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي اسرار –  مشهد  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي اشراق –  بجنورد  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي اقبال لاهوري –  مشهد  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي البرز –  قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي اميد –  نهاوند  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي امين –  اصفهان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي انديشمند –  لاهيجان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي ايران زمين –  اصفهان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي ايرانيكا –  اميركلا (بابل)  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي ايوانكي –  ايوانكي  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي آبا –  آبيك قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي آمل –  آمل  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي آيندگان –  تنكابن  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي باختر –  ايلام  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي بعثت –  كرمان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي پارس –  مهر فارس  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي پارسيان –  بيدستان قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي پويش –  قم  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي پويندگان دانش –  چالوس  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي پيشتازان –  شيراز  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي تاكستان –  تاكستان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي توحيد –  گلوگاه (مازندران)  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي يزد  اشكذر  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي جهاد دانشگاهي يزد  يزد  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي حكيم نظامي  قوچان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي خرد  بوشهر  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي دارالفنون  قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي دانشستان –  ساوه  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي دانشوران  تبريز  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي ديلمان  لاهيجان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي راغب اصفهاني –  اصفهان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي روزبه  زنجان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي زند  شيراز  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي سمنگان  آمل  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي سناباد  چناران  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي شانديز  مشهد  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي شاهرود –  شاهرود  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي شفق  تنكابن  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي شمس  گنبد كاوس  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي شهاب دانش  قم  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي شهريار –  آستارا  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي صائب  ابهر  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي صبا  اروميه  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي صبح صادق  اصفهان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي صفاهان  اصفهان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي  زنجان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي عرفان  كرمان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي عقيق  شاهين شهر اصفهان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي علامه اميني  بهنمير (بابلسر)  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي علامه دهخدا  قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي علامه مجلسي  تاكستان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي علم و فن –  اروميه  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان –  اصفهان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي عينالقضات –  ميانه  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي غزالي  قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي غياثالدين جمشيد كاشاني  آبيك قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي فخر رازي  ساوه  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي فضيلت  سمنان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي فيضالاسلام  خميني شهر اصفهان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي قدير –  لنگرود  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي كادوس  رشت  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي كارون  اهواز  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي كسري –  رامسر  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي كمال  اروميه  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي كوثر –  قزوين  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي كوشيار گيلاني –  بندرانزلي  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي كومش –  سمنان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي گلستان –  گرگان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي گنجنامه –  همدان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي لامعي گرگاني –  گرگان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي لقمان حكيم –  آق قلا  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي ليان –  بوشهر  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي مهر آستان –  آستانه اشرفيه  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي ميثاق –  رفسنجان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي ميرداماد –  گرگان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي نقش جهان –  اصفهان  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي نيما –  محمودآباد  –  نرم افزار كامپيوتر

موسسه آموزش عالي غيردولتي –  غيرانتفاعي هيركانيا –  بندرگز  –  نرم افزار كامپيوتر

 

شاهین نجفی
19:10 ~ 5 جولای 2010

اول به همه توصیه می کنم آموزشکده پسران کرج را نزنید فریب ظرفیتش را نخورید .بعدا نگید نگفتی ؟

بعد هم خوش به حالتون که ظرفیت شبانه حذف شده

معصومه
19:43 ~ 5 جولای 2010

یعنی چی ؟
سایت سنجش اطلاعیه زده که ثبت نامانجام نمیشه .چه وضعیه آخه

احمد
21:08 ~ 5 جولای 2010

ياحسين !
كنكور كارداني پيوسته لغو شد. ثبت نام انجام نميشه. ياحسين …

تسلیت
08:41 ~ 6 جولای 2010

غصه نخور *** بخور
تسلیت از طرف خانواده داغدار
از این مجلس و این وزیر بیش از این بر نمی آید
تو این سی سال جمهوری اسلامی آخرش همینه

هممون باید بریم از اول سراسری بخونیم تا مثل آدم بریم دانشگاه

آیا اگر این اتفاق برای سراسری ها هم اتفاق می افتاد همین بود؟؟؟؟

بهار
23:58 ~ 12 جولای 2010

با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم بپرسم
کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد و دولتی و غیر انتفاعی رشته مهندسی کامپیوتر در نیمه دوم بهمن ماه سال 89 چه موقع هست و دفترچه از چه تاریخی میاد؟

داش رضا
17:18 ~ 13 جولای 2010

باباجمش کنید یعنی چی مسخرشو درووردید یه سال دهنمونو سرویس کردیم باید ببخشیدا می خوایم بریم دانشگاه به اومیدی خدا اگه بزارن…..!

ناشناس
11:20 ~ 16 جولای 2010

ایمان:
زحمت یه سالمون بر باد رفت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بهار
10:12 ~ 22 جولای 2010

چرا جواب نمیدید؟
اگه اطلاع دارید حدودا چه موقع هست جواب بدبد

نامشخص
09:59 ~ 26 آگوست 2010

سلام می خواستم بدونم تاریخ بعدی کنکور برای کاردانی (فنی حرفه ای)چه تاریخی ولی در این مورد چیزی نوشته نشده بود حلا دوره ی بعدی کی انجام میشه آیا جز کامپوتر رشته دیکری ندارید که همش برای دانشجوهای کامپیوتر اطلاع رسانی میکنی؟رشته اموراداری هم دارید یا نه لطفی کنید جواب بدهید

مرتضی بقایی -زاهدان
14:13 ~ 13 سپتامبر 2010

سلام با آرزوی اینکه همه در کنکور قبول بشن یا علی دوستتون دارم مرتضی از زاهدان

zeinab
22:26 ~ 25 سپتامبر 2010

باسلام من دانشجوی کاردان it هستم و میخواهم کنکور کارشناسی ictشرکت کنم لطفا مرا راهنمایی کنید.چه منابی را باید بخوانم و اطلاعات کلی دررابطه با این رشته.از راهنمایی شما متشکرم

hamid
13:04 ~ 7 اکتبر 2010

سلام.میشه لطف کنید بگید دفترچه کاردانی به کارشناسی فنی حرفه ای کی میاد؟

یامین
21:00 ~ 28 اکتبر 2010

ای کاش یکی امروز می تونست بگه وقت ثبت نام اونایی که از کنکور کاردانی قبول شدند چه وقت هست

ناشناس
21:32 ~ 21 ژانویه 2011

ما بلاخره نفهمیدیم تو این سایت کی به کیه یکی نیست بگه دانشکده تربیت بدنی رفسنجان کجاست شمارش چنده ؟؟
اسم دانشگاه هست اما خودش؟؟؟؟؟؟؟؟

امجد
17:58 ~ 27 سپتامبر 2011

شروع ثبت نام کامیوتر پسران اردکان کی؟

مریم
20:49 ~ 30 سپتامبر 2011

با عرض سلام میخوستم بدونم در دانشگاه های غیر انتفاعیکه قبول شدیم به خاطر یک درسی که افتادی دیپلم ندادن میشه فعلا تا اون درس را امتحان میدیم ثبت نام بشیم دانشگاه .؟

شایان
17:01 ~ 7 مارس 2012

می خواستم بدونم دانشگاه رشته الکترونیک داره یه نه ؟