آخرین خبر ها
زمان و نحوه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با پذیرش دانشجو برای رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه اعلام علاقمندی و انتخاب مورد و یا موارد رشته‌های تحصیلی خاص در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴

داوطلبان‌ گرامی ضمن آرزوی موفقیت برای ادامه‌ تحصیل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزش‌ عالی کشور و کسب‌ مراتب‌ عالیه‌ علمی ، به منظور آشنائی با اطلاعات عمومی و شرایط و ضوابط هر یک از مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص و نحوه اعلام علاقمندی به انتخاب رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص، توصیه  می شود که با دقت مفاد این اطلاعیه را مطالعه نمایند.

داوطلبان می‌بایست شماره مورد یا موارد رشته‌های دارای شرایط خاص (حداکثر ۴ مورد) را از این اطلاعیه انتخاب و به صورت اینترنتی از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۷ تا ۱۳۹۴/۳/۲۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به اعلام علاقمندی به آنها اقدام نمایند. لازم به تأکید است به درخواست‌های غیر از روش اینترنتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
تعریف رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص: رشته‌های‌ دارای شرایط خاص رشته‌هایی هستند که نیاز به‌ اقداماتی‌ نظیر مصاحبه‌، معاینه‌، آزمون علمی و یا عملی دارند. وپذیرش آنها بصورت متمرکز خواهد بود.بعد از اعلام علاقمندی داوطلبان به این رشته‌ها طبق توضیحات فوق، در صورتی‌ که‌ نام آنان‌ (حدوداً در محدوده زمانی دهه اول مرداد ۹۴) در ردیف‌ معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های‌ مذکور برای‌ مصاحبه‌ و معاینه‌ اعلام‌ گردد، می‌بایست ضمن اینکه‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاینه‌ و آزمون علمی و یا عملی شرکت‌ می‌‌نمایند در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌ نیز، کدرشته‌ یا کدرشته‌های‌ مذکور را از دفترچه‌ شماره ۲ به‌ عنوان‌ یک‌ یا چند رشته از انتخاب‌های‌ خود از اولویت۱ تا ۱۵۰ در هر اولویتی که علاقه دارند انتخاب نمایند.
لذا داوطلبان‌ پس ‌از مطالعه‌ دقیق ضوابط و شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ هر یک‌ از رشته‌های‌ تحصیلی‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمایشی‌ خود شماره‌ مورد یا موارد مربوط به رشته‌های‌ مورد علاقه‌ خود را از جدول شماره ۱ (برای‌ داوطلبان‌ گروههای آزمایشی علوم‌ریاضی‌‌وفنی‌، علوم‌‌تجربی‌ و علوم‌‌انسانی ‌)، جدول‌ شماره ۴ ( ویژه داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌)،جدول‌ شماره ۶ ( ویژه داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌) و جدول‌ شماره ۸ (ویژه داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌) استخراج‌ و انتخاب نمایند.
تذکرات مهم:  آن ‌دسته ‌از داوطلبانی‌که‌ علاقه‌مندی‌ خود را به ‌هر یک از رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه امام صادق (ع) در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه ذیربط اعلام نموده‌اند، نیاز به اقدام خاصی در این مرحله ندارند.
۳- ملاک نهایی برای ظرفیتها، عنوان رشته‌ها و نیمسال پذیرش برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، موارد درج شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) خواهد بود.
قسمت اول 
مؤسساتی که در رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص بصورت مشترک از بین داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرند
داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب هر یک از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۱) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسات مذکور که در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی هر یک از مؤسسات درج گردیده است شماره مورد علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط مشخص نمایند.
جدول شماره ۱- رشته‌های تحصیلی موسسات آموزش عالی که از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرند
عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
شماره ‌مواردی که‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
شماره ‌مواردی که‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری- تهران
۱
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد زاهدان
۴
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد تهران
۲
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد سنندج
۵
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد بندرعباس
۳
جدول شماره ۲- رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری ـ تهران‌
(پذیرش دانشجو از بین داوطلبان گروه‌های آزمایشی  علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی می‌باشد.)
مقطع تحصیلی
جنس ‌پذیرش
ظرفیت ‌پذیرش نیمسال
عنوان رشته
دوم
اول
 کارشناسی
مرد
زن
۱۲۰
الهیات و معارف اسلامی -فقه و حقوق اسلامی‌
کارشناسی
زن
۶۰
الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و حکمت اسلامی‌
کارشناسی
مرد
۲۰
الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و کلام اسلامی
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه شهید مطهری:
الف) شرایط عمومی: ۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب جعفری و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران. ۲- داشتن حسن شهرت و علاقمندی به تحصیلات حوزوی. ۳- متولدین سال ۱۳۷۴ به بعد. ۴- احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی.
ب) اطلاعات لازم: ۱- تحصیل در این دانشگاه بصورت تمام وقت می‌باشد. ۲- برای کلیه پذیرفته‌شدگان این مرکز، ترکیبی از نظام آموزشی و مفاد درسی حوزه ودانشگاه ارائه می‌شود. ۳- پذیرفته‌شدگان برادر پس از فراغت ازتحصیل درصورت تمایل وداشتن شرایط لازم می‌توانند به لباس مقدس روحانیت ملبس‌شوند.۴-این دانشگاه برای دانشجویان خواهر فاقد خوابگاه می‌باشد.۵-قبولی قطعی در این دانشگاه پس از مصاحبه از بین معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت و احراز صلاحیتهای عمومی و علمی می‌باشد. نکته: در زمان مصاحبه موسسه دارندگان دیپلم و پیش دانشگاهی علوم ومعارف اسلامی، در شرایط یکسان از اولویت برخوردارند.

جدول شماره ۳- رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی دوره روزانه واحدهای (تهران، بندرعباس، زاهدان و سنندج)
(پذیرش دانشجو از بین ‌داوطلبان ‌گروه‌های ‌آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی می‌باشد)

 

عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
اول
دوم
زن
مرد
 فقه‌ و حقوق‌ امامی‌ (واحد بندرعباس)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق‌ امامی‌ (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق امامی‌ (واحد ‌زاهدان)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق‌ امامیه‌ (واحد سنندج)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق ‌شافعی‌ (واحد بندرعباس)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق ‌شافعی ‌(واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق ‌شافعی‌ (واحد سنندج)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه ‌و حقوق حنفی (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق ‌حنفی ‌(واحد زاهدان)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 تاریخ اسلام (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 ادیان‌ و مذاهب‌ (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فلسفه‌ و عرفان ‌اسلامی ‌(واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 علوم قرآن مجید (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 علوم قرآن وحدیث (واحد سنندج)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحدهای(تهران ـ بندرعباس ـ زاهدان ـ سنندج):
الف) شرایط عمومی: ۱- متدین به دین مبین اسلام. ۲- التزام عملی به مقررات اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران. ۳- عدم سوءپیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذیصلاح.۴- عدم سابقه وابستگی و هواداری به نفع گروه‌ها و مکاتب الحادی و محارب و فساد اخلاقی. ۵- داشتن سلامت و توانایی کامل جسمی (جانبازان انقلاب اسلامی از این شرط مستثنی هستند). ۶- سلامت کامل روحی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ۷- پایبندی به اتحادمسلمین وتقریب بین مذاهب‌اسلامی. ۸- گزینش از بین داوطلبان مردو زن متولدین سال ۱۳۷۳ وبعد از آن صورت خواهدپذیرفت.
ب) شرایط اختصاصی: ۱- علاقمندی به تقریب و همبستگی مذاهب اسلامی. ۲- عدم تعهد خدمت در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی. ۳- حافظین قرآن هنگام پذیرش دارای اولویت می‌باشند. ۴- پذیرش نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی، منوط به قبولی در آزمون شفاهی (مصاحبه) می‌باشد. ۵- رشته‌های فقه و حقوق شافعی و فقه حقوق حنفی، مختص برادران و خواهران اهل سنت می‌باشد.
ج) اطلاعات لازم: ۱- زمان دوره آموزشی ۴ سال تحصیلی از تاریخ شروع خواهد بود. ۲- روش تحصیل در این دانشگاه بر اساس استفاده از تجربیات جدید حوزه و دانشگاه می‌باشد و دانشگاه با توجه به مقتضیات خاص خود مواد درسی لازم را که صلاح بداند به صورت پیش‌نیاز در طول ترم اضافه می‌نماید. ۳- نظام درسی این دانشگاه واحدی است و واحدهای درسی در هر ترم تحصیلی بر حسب مقتضیات دانشگاه ارائه می‌گردد. ۴- کلاس‌های درسی به صورت حضوری تشکیل خواهد شد، لذا حضور دائم دانشجو در همه کلاس‌ها و برنامه‌ها ضروری است. ۵- دانشجو متعهد می‌باشد کلیه ضوابط و آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاه را رعایت و اجرا نماید. ۶- تحصیل در این دانشگاه رایگان بوده و هیچگونه شهریه‌ای از دانشجو دریافت نمی‌شود. ۷- به فارغ‌التحصیلان مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد. ۸- دانشجویان طبق مقررات و ضوابط از مزایای خوابگاه و تغذیه برخوردار خواهند بود. ۹- وام تحصیلی و مسکن در صورت تأمین اعتبار برابر ضوابط خاص خود از طریق صندوق رفاه دانشجویان به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
*قسمت دوم*
رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی و فنی
 داوطلبان علاقمند به تحصیل در هر یک از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۴) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذکور که در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی درج گردیده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام نمایند.
جدول‌ شماره ۴ – رشته‌‌های‌ تحصیلی گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی
عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
 شماره مواردی که باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه ‌صنعتی ‌مالک ‌اشتر  (دوره روزانه)
۶
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه ‌صنعتی ‌مالک ‌اشتر (دوره شبانه)
۷
جدول شماره ۵– رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک ‌اشتر وابسته به وزارت ‌دفاع‌ (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان)
عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
دوره
اول
دوم
زن
مرد
مهندسی هوا فضا
۴۰
مرد
کارشناسی
روزانه و شبانه
مهندسی اپتیک و لیزر
۴۰
مرد
کارشناسی
روزانه و شبانه
مهندسی دریا ـ کشتی سازی
۴۰
مرد
کارشناسی
روزانه و شبانه

 

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه صنعتی مالک اشتر:
۱- متعهد و متدین بودن به دین مبین اسلام، تابعیت جمهوری اسلامی و التزام عملی به نظام و قوانین جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و اعتقاد به ولایت ‌فقیه.۲- داشتن سلامت جسمانی متناسب با دوره تحصیلی و نداشتن سوء‌پیشینه کیفری. ۳- پذیرش دانشجو منحصراً از بین داوطلبان مرد صورت خواهد پذیرفت. ۴- احراز صلاحیت‌های ‌لازم برابر ضوابط هسته گزینش وزارت دفاع. ۵- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به ‌احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی و یا الحادی. ۶- با توجه به ممنوعیت‌های قانونی، دانشجویان این دانشگاه تحت هیچ عنوان نمی‌توانند در فعالیت‌های سیاسی و حزبی شرکت نمایند. ۷- حداکثر سن داوطلبان تا تاریخ ۹۳/۶/۳۱، ۲۲ سال و کسانی که خدمت وظیفه عمومی را انجام داده باشند ۲۴ سال تمام می‌باشد . (تبصره: کارکنان نیروهای مسلح از شرط سنی معاف می‌باشند و پذیرش آنان منوط به موافقت یگان مربوط با انتساب به تحصیل خواهد بود). ۸- در هر مرحله ای که شرایط داوطلب مغایر با شرایط پذیرش دانشگاه تشخیص داده شود، از ادامه مراحل گزینش و یا تحصیل داوطلب در این دانشگاه جلوگیری بعمل می‌آید. ۹- دانشجویان با استفاده از تسهیلات یارانه‌ای از مزایای ناهار و خوابگاه (در حد امکان منحصراً برای دانشجویان غیربومی) برخوردار خواهند شد. ۱۰- برابر ضوابط و مقررات آموزشی وزارت علوم و با توجه به نیازهای صنایع دفاعی کشور تا ۳۰ درصد از دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی این دانشگاه اصلاح و تغییر می‌یابد. ۱۱- برنامه آموزشی دانشگاه مطابق برنامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم خواهد بود و به دانش‌آموختگان دانشنامه کارشناسی پیوسته مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می‌شود. ۱۲- کارآموزی دانشجویان منتخب در تابستان، در صنایع دفاعی کشور انجام خواهد شد. ۱۳- دانشجویان این دانشگاه برابر ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط در طول تحصیل برنامه‌های تربیتی، علمی و پژوهشی، بازدیدهای علمی و کلاس‌های ویژه شرکت نمایند. ۱۴- انتخاب گرایش رشته تحصیلی در هر یک از رشته محل‌ها با توجه به دروس اختصاصی و تغییراتی که در سرفصل‌ها انجام می‌شود، توسط این دانشگاه تعیین خواهد شد. ۱۵- دانشجویان باید در طول تحصیل تمامی ضوابط این دانشگاه را رعایت نمایند. ۱۶- آن دسته از داوطلبانی که معدل کل دیپلم متوسطه آنان بالاتر از ۱۸ باشد، در اعلام نتایج گزینش‌های دانشگاه دارای اولویت خواهند بود. ۱۷- دانشجویان در طول تحصیل مجاز به انتقال و تغییر رشته نیستند (مگر در شرایط خاص به تشخیص دانشگاه). ۱۸- محل تحصیل پذیرفته‌شدگان اصفهان شاهین‌شهر (۱۸کیلومتری شهر اصفهان) –انتهای خیابان فردوسی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر می‌باشد. ۱۹- پذیرفته شدگان همانند سایر دانشجویان صرفاً از مزایای صندوق‌های رفاه دانشجویان مطابق با آئین‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده خواهند نمود. ۲۰- براساس برنامه تأمین نیروی انسانی وزارت دفاع در برنامه پنجم توسعه آن دسته از دانشجویانی که صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و عمومی لازم را برابر دستورالعمل‌های وزارت دفاع تا پایان تحصیلات خویش دارا باشند در اولویت جذب و همکاری با سازمان‌های تابعه وزارت دفاع قرار می‌گیرند. نشانی پایگاه اطلاع‌رسانی :www.mut.ac.ir
*قسمت سوم*
رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی
‌ داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب هر یک از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۶) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذکور که در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی درج گردیده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام نمایند.
جدول شماره ۶– رشته‌های‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌
عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
 شماره مواردی که باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۶
داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۷
داروسازی بورسیه و استخدام ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۸
پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۹
مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه‌ای-دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۱۰
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)-تهران
۱۱
سایر رشته‌های تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)-تهران
۱۲

 

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران دوره روزانه:
الف) شرایط عمومی: ۱- اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوریاسلامی ایران. ۲-اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه. ۳-التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازیناخلاق اسلامی. ۴-عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. ۵-نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی. ۶-عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامیایران. ۷-عدم اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی. ۸-داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر. ۹-داشتن حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی و عدم سوء پیشینه. ۱۰-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف.
ب) شرایط اختصاصی: ۱-حداقل معدل‌کتبی دیپلم  ۱۸ برای دوره دکترای حرفه ای پزشکی و داروسازی و معدل ۱۴ برای دوره کارشناسی. ۲-کسب نمره علمی بالاتر از ۹۵۰۰ در آزمون سراسری برای رشته پزشکی و داروسازی و نمره علمی بالاتر از ۸۰۰۰ برای دوره کارشناسی. ۳-حداکثر سن داوطلبان تحصیل در این دانشگاه ۲۰ سال تمام می‌باشد.
تبصره ۱: به ازای هر یک سال عضویت بسیج فعال، مدت سه ماه و عضویت عادی دو ماه تا سقف یک سال قابل افزایش به حداکثر سن می‌باشد.
تبصره ۲: در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذکور به حداکثرسن اضافه می‌گردد. تبصره ۳: برای ‌اعضای درجه یک خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها تا میزان پنج سال قابل افزایش به حداکثر سن می‌باشد. تبصره ۴: مجموع سن فردبا احتساب ارفاق سنی حاصل از این بند حداکثر نمی‌باید از ۲۵ سال تجاوز نماید. ۴-در شرایط مساوی، اولویت با اعضای درجه یک خانواده محترم ایثارگران (شهداء، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) و همچنین اعضای بسیج می‌باشد. ۵- در مدت تحصیل در دانشگاه بقیه‌الله (عج) دانشجویان از امکانات فرهنگی،خوابگاه و غذا در حد امکان بهره‌مند خواهند بود. لیکن دانشگاه هیچگونهتعهدی برای خوابگاه متاهلین ندارد.۶-پذیرفته شدگان نهایی در بدو ورود به استخدام رسمی سپاه پاسداران در آمده و از حقوق، مزایا، بیمه، خدمات رفاهی و … امکانات دانشجویان بورسیه بهره‌مند خواهند شد. ۷-منتخبین در بدو ورود می‌بایست دوره عمومی پاسداری را در یکی از مراکزآموزشی سپاه طی نمایند. ۸-منتخبین پس از فارغ‌التحصیلی براساس نیاز سپاه و نظر معاونت بهداشتو درمان سپاه بکارگیری می‌شوند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته‌ها و معرفی دانشگاه به آدرس سایت دانشگاه: www.bmsu.ac.ir مراجعه یا با شماره تلفن ۸۲۴۸۳۱۴۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایید
.
جدول شماره ۷-رشته‌های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
عنوان
رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
توضیحات
اول
دوم
زن
مرد
پزشکی
۳۵
ـــ
ـــ
مرد
دکتری حرفه‌ای
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
داروسازی
۲۰
ـــ
ـــ
مرد
دکتری حرفه‌ای
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
داروسازی
۹
ـــ
ـــ
مرد
دکتری حرفه‌ای
پذیرش ازمیان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام ارتش جمهوری اسلامی
علوم ازمایشگاهی
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
پرستاری
۲۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هوشبری
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
اتاق عمل
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مهندسی بهداشت محیط
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
علوم تغذیه
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۵
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
*قسمت چهار*
رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی
داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب رشته‌‌ تحصیلی مندرج در جدول شماره (۸) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذکور که در همین اطلاعیه درج گردیده است، علاقمندی خود را به انتخاب رشته ذیربط اعلام نمایند.
جدول‌ شماره ۸– رشته‌های‌‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌
عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
شماره مواردی که باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
روانشناسی عمومی دانشگاه شهید مطهری تهران
۶
جدول شماره ۹– رشته‌ تحصیلی روانشناسی عمومی دانشگاه شهیدمطهری ـ تهران‌

 

عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
اول
دوم
علوم اسلامی- روانشناسی عمومی
۲۵
زن
کارشناسی
* شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه شهید مطهری در ابتدای همین اطلاعیه، بخش گروه آزمایشی مشترک درج شده است.
خلاصه ای از مراحل اجرائی مهم:
۱- علاقمندان به رشته‌های دارای شرایط خاص آزمون سراسری باید شرایط و ضوابط مؤسسات را مطالعه و سپس نسبت به استخراج و انتخاب شماره مورد آن حداکثر چهار مورد منحصراً به صورت اینترنتی از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۷ تا ۱۳۹۴/۳/۲۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اقدام نمایند. ۲- معرفی چند برابر ظرفیت علاقمندان به رشته‌های دارای شرایط خاص برای انجام مراحل مصاحبه همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری (در مرداد ماه ) خواهد بود. ۳- درج کد رشته‌های تحصیلی (کد عدد پنج رقمی) مؤسسات دارای شرایط خاص بعد از انجام مصاحبه و استخراج از دفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره ۲) در فرم انتخاب رشته اینترنتی به همراه کدرشته‌های سایر دانشگاه‌ها، از اولویت ۱ تا ۱۵۰ در هر اولویتی که علاقه دارند برای معرفی شدگان برحسب خواسته مؤسسات در این اطلاعیه در زمان انتخاب رشته اینترنتی (در مرداد ماه) الزامی است. ۴- علاقمندان دانشگاه امام صادق(ع) در این مرحله نیاز به اقدام خاصی ندارند و این علاقمندان می‌توانند علاوه بر این دانشگاه متقاضی مؤسسات مندرج در این اطلاعیه نیز باشند.
خلاصه جداول اعلام علاقمندی به انتخاب مورد و یا موارد رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص در آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۴
پذیرش از گروه آزمایشی
عنوان رشته تحصیلی و نام مؤسسه آموزش عالی
شماره‌ مورد
علوم‌ریاضی‌وفنی،
علوم‌تجربی و
علوم‌انسانی
رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری تهران
۱
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد تهران
۲
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد بندرعباس
۳
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد زاهدان
۴
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد سنندج
۵
علوم‌ریاضی‌وفنی
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه ‌صنعتی ‌مالک ‌اشتر (دوره روزانه)
۶
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه ‌صنعتی ‌مالک ‌اشتر (دوره شبانه)
۷
علوم‌تجربی
رشته‌ پزشکی دانشگاه‌ ‌‌علوم‌ پزشکی‌ بقیه الله(عج)-تهران
۶
داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۷
داروسازی بورسیه و استخدام ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۸
پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۹
مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه‌ای -دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۱۰
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۱۱
سایر رشته‌های تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۱۲
علوم انسانی
علوم اسلامی- روانشناسی عمومی دانشگاه شهید مطهری تهران
۶
قابل توجه داوطلبانگروه آزمایشی هنر:
به اطلاع داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون سراسری، متقاضی بند ۴۵ تقاضانامه ثبت‌نامی (موضوع علاقمندی به یک و یا حداکثر دو مجموعه از مجموعه رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی هنر مندرج در جدول ذیل) بوده‌اند می‌رساند، با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در این رشته‌ها در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ بصورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می پذیرد، می‌بایست براساس توضیحات مندرج در اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون مذکور مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و نشریه پیک سنجش مورخ ۹۴/۳/۱۱و همچنین توضیحات مندرج در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با پرینت کارت آزمون قابل دسترسی خواهد بود، اقدام نمایند.
نام رشته‌ها
مجموعه
۱-نقاشی ۲- ارتباط‌تصویری ۳- کاردانی‌هنرهای‌تجسمی ۴- طراحی‌پارچه ۵-طراحی‌لباس
۱
طراحی‌صنعتی
۲
کتابت و نگارگری
۳
مجسمه‌سازی
۴
۱-ادبیات‌ نمایشی ۲-بازیگری-کارگردانی ۳-نمایش ‌عروسکی ۴ -طراحی‌صحنه
۵
۱-موسیقی ایرانی ۲- موسیقی جهانی ۳- موسیقی نظامی ۴- آهنگ‌سازی
۶
عکاسی
۷