آخرین خبر ها
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد – سال ۱۳۹۳
مشاهده آیین نامه میهمانی و انتقالی دانشجویان دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی ، مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

 

دریافت فایل آیین نامه انتقالی دانشگاه آزاد

فاطمه
13:36 ~ 2 نوامبر 2014

با سلام
وضمن تشکرازمسئولین محترم دانشگاه آزاداسلامی که نهایت تلاش راجهت ارائه خدمات صادقانه به دانشجویان این دانشگاه دارند آیین نامه عالیست اماکاش دانشگاههای مبداهم کمی همکاری میکردنددانشگاه مبداهمکاری که نمیکندبماندباغل وزنجیروبه هرقیمتی دانشجورا نگه میداردبماندخلاصه ازبرخوردمسئولین محترم (دانشگاه مبدا)دانشجوپشیمان شده وانگیزه درس خواندن راهم ازذست میدهداینجانب دانشجویی بودم که بامطرح کردن مشکلاتم جهت انتقال نه تنهاتوجهی نشد بلکه ازاینکه دانشجوی این دانشگاه هستم کاملا متاسف شدم امیدوارم همکاران شماسبب ازبین بردن زحمات بی شائبه شمانگردند.
اجرکم عندالله