آخرین خبر ها
آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۳

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام برنامه زمانی و نشانی محل ثبت‌نام برخی از دانشگاهها ومو سسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳

 

 

سازمان سنجش آموزش کشور پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷/۶/۹۳ ضمن تاکید بر اینکه کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوری برای ثبت‌نام به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای اطلاع از زمان ثبت‌نام، مدارک لازم و نحوه اقدام به پایگاه اطلاع‌رسانی این دانشگاهها مراجعه نمایند، بدین‌وسیله تاریخ و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که تا این تاریخ به سازمان اعلام شده است را  بشرح ذیل اعلام می‌نماید. لذا پذیرفته‌شدگان مؤسسات نامبرده به شرح زیر لازم است بر اساس زمان و مکان اعلام شده به منظور ثبت نام و ادامه تحصیل به موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه نمایند.
الف- پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه تهران:
لازم است برای ثبت‌نام الکترونیکی در روزهای شنبه،۲۲/۶/۹۳ یکشنبه ۲۳/۶/۹۳ و دوشنبه مورخ ۲۴/۶/۹۳ به سایت این‌ دانشگاه به نشانی: http://ems.ut.ac.ir مراجعه نمایند. ضمناً تاریخ ثبت‌نام و آیین ورودی و آشنایی با دانشگاه رأس ساعت ۸:۰۰ صبح روزهای تعیین شده به شرح جدول ‌ذیل طبق برنامه‌زمان‌بندی پردیس‌ها و دانشکده‌ها می‌باشد و شرکت کلیه پذیرفته‌شدگان در مراسم الزامی است.
ردیف
روز و تاریخ
عنوان پردیس/دانشکده
یکشنبه ۲۴/۶/۹۳
پردیس دانشکده‌های فنی
دوشنبه ۲۴/۶/۹۳
پردیس کشاوزی و منابع طبیعی، پردیس ابوریحان، پردیس علوم و دانشکده جغرافیا
سه‌شنبه ۲۵/۶/۹۳
دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، پردیس هنرهای زیبا و پردیس فارابی
چهارشنبه ۲۶/۶/۹۳
دانشکده دامپزشکی، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشکده علوم‌اجتماعی، دانشکده اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی و دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی
ب- پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه علوم‌پزشکی تهران:

لازم است برای کسب اطلاعات و همچنین ثبت‌نام الکترونیکی از تاریخ ۲۳/۶/۹۳ لغایت ۲۶/۶/۹۳ به سایتهای این دانشگاه به نشانی:www.tums.ac.ir (سایت دانشگاه)، http://education.tums.ac.ir(سایت معاونت آموزشی دانشگاه) و http://er.tums.ac.ir (سایت ثبت‌نام اینترنتی پذیرفته‌شدگان) مراجعه نمایند.
ج – پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز:
لازم است برای کسب اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام به سایت این دانشگاه به نشانی: www.amouzesh.tbzmed.ac.ir مراجعه نمایند.
د – پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه شیراز:
لازم است  برای کسب اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام به سایت این دانشگاه به نشانی:
www.shirazu.ac.ir مراجعه نمایند.
هـ – پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل:
می بایست در روزهای تعیین شده به شرح جدول ذیل جهت ثبت‌نام مراجعه نمایند.
ردیف
روز و تاریخ
عنوان رشته‌ها
شنبه ۲۲/۶/۹۳
پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی شیمی و مهندسی مواد
یکشنبه ۲۳/۶/۹۳
پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی نقشه‌برداری و مهندسی معماری
دو‌شنبه ۲۴/۶/۹۳
پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی برق(الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات) و مهندسی کامپیوتر(نرم‌افزار  سخت‌افزار)
سه‌شنبه ۲۵/۶/۹۳
پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید و مهندسی صنایع

و – پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی تهران:

لازم است  جهت ثبت نام در روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۶/۹۳ به دانشکده فوق مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاع از روند ثبت‌نام الکترونیکی و مدارک لازم جهت ثبت‌نام به سایت دانشکده به نشانی: www.sharity.ac.ir مراجعه نمایند.