آخرین خبر ها
آموزش ساختمان گسسته آموزش ساختمان داده آموزش طراحی الگوریتم
آموزش سیستم های عامل آموزش نظریه ماشین آموزش هوش مصنوعی
آموزش مدار منطقی آموزش معماری کامپیوتر آموزش پایگاه داده
آموزش طراحی زبان برنامه نویسی آموزش کنکوری ساختمان داده آموزش کنکوری نظریه زبان
آموزش کنکوری پایگاه داده آموزش کنکوری رابطه بازگشتی آموزش کنکوری روش تقسیم و حل
آموزش کنکوری سیستم عامل آموزش کنکوری ساختمان گسسته آموزش برنامه نویسی
آموزش طراحی وب آموزش های رایگان علوم مهندسی نرم افزار
دریافت کارنامه کنکور دکتری پردیس ها ۱۳۹۳

داوطلبان شرکت کننده در کنکور ۹۳ پردیس ها، مقطع دکتری هم اکنون می توانند نتایج آزمون خود را از طریق سازمان سنجش پیگیری کنند.

 

 

جهت مشاهده کارنامه آزمون کلیک کنید.