آخرین خبر ها
معرفی گرایشهای کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر – قسمت اول

رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت اجزای مختلف کامپیوتر می پردازد، لذا از اهمیت بسیار زیادی در دنیای امروز برخوردار است. هدفاز طی این دوره تربیت کارشناسانی است که در زمینه تحلیل، طراحی، ساخت وراه اندازی دستگاهها و مجموعه های سخت افزاری جدید، بررسی و شناخت مجموعههای سخت افزاری و نرم افزاری موجود، نگه داری، عیب یابی و تعمیر و اصلاح وتوسعه فعالیت کنند. طراحی، شبیه سازی، فرآوری، پردازش، سنجش، آموزش، ویرایش و… همه مفاهیمی هستند که با بالاترین دقت و در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن در برنامه های نرم افزاری کامپیوتر انجام می شوند. لذا هدف از این رشته تربیت نیروی متخصص برای انجام امور فوق است.

گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد

این رشته در مقطع ارشد دارای چهار گرایش معماری کامپیوتر، مهندسی نرم‌افزار، هوش مصنوعی و الگوریتم و محاسبات است.

چه مباحثی که در هر گرایش مطرح می‌شود ؟

گرایش نرم‌افزار: در گرایش نرم‌افزار در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان با سیستم‌های عامل پیشرفته ـ بانکهای اطلاعاتی ـ برنامه‌نویسی پیشرفته و تحتWEB ـ الگوریتم‌های پردازش موازی و… آشنا می‌شوند.

گرایش هوش مصنوعی:  در این گرایش با مطالب جدیدی مانند شبکه‌های عصبی ـ هوش مصنوعی پیشرفته ـ تئوری فازی ـ پردازش تصویر و… آشنا می‌شوند.

گرایش معماری کامپیوتر: دراین گرایش دانشجویان با معماری‌های پیشرفته کامپیوتر و ابر رایانه‌هاشبکه‌های کامپیوتری گسترده ـ پردازش تصویر و طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیرخطا و… آشنا می‌شوند.

گرایش الگوریتم و محاسبات: این گرایش که یک گرایش جدید است. دانشجویان با الگوریتم‌های توزیعی و پیشرفته ـ ریاضیات پیشرفته کامپیوتری و… آشنا می‌شوند.

توانایی‌های لازم برای داوطلبان این رشته

توانایی ذهنی ویژه‌ای برای تحصیلی در این رشته مورد نیاز نیست. البته دانشجویانی که پایه ریاضی قوی و توانایی استدلالی و استقرایی بهتری دارند، در این رشته موفق‌ترند. ازلحاظ جسمانی مهمترین ویژگی داشتن قدرت بصری خوب است و دانشجویان با قدرتشنوایی و حرکتی پایین نیز می‌توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. مهمترین نکته‌ای که در مورد اینرشته می‌توان عنوان کرد، داشتن روحیه مطالعه مستمر است چرا که سرعت پیشرفتعلم در این رشته نسبت به رشته‌های دیگر بسیار بالاست و دانشجو باید بطورمستمر در پی مطالب جدید و یادگیری آنها باشد.

گرایش‌های این رشته در کارشناسی

رشته مهندسی کامپیوتر در مقطعکارشناسی دارای دو گرایش سخت افزار و نرم افزار است که البته این دو گرایشدر مقطع کارشناسی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارند. گرایش سخت افزار در برگیرندهفعالیت های آموزشی، پژوهشی و صنعتی در خصوص قطعات، بردها، تجهیزات و درنهایت سیستم های کامپیوتری در مقیاس های مختلف است و یکی از شاخه های مهمآن به نام معماری کامپیوتر ( طراحی و ساخت کامپیوتر )است.هدف از گرایش نرم افزارکامپیوتر، آموزش و پژوهش در زمینه زبانهای مختلف برنامه نویسی، سیستم هایعامل مختلف و طراحی انواع الگوریتم ها است.

هوش مصنوعی

گرایش هوش مصنوعی تنها گرایشی است که داوطلبان کنکور سراسری کارشناسی ارشد می‌توانند در کنار گرایش‌های دلخواه خود  )نرم افزار و محاسبات و الگوریتم یا معماری کامپیوتر)در وقتی جداگانه به سوال‌های آن پاسخ گویند. داوطلباندر هنگام کنکور موظفند در یک وقت ۶۰ دقیقه ای به سوالات نرم افزار یا سختافزار پاسخ گویند و سپس در یک وقت ۶۰ دقیقه ای جداگانه به سوالات هوشمصنوعی بپردازند. هیچکدام از دانشجویان دوگرایش به گذراندن واحدهای جبرانی جهت تحصیل در این گرایش نیاز ندارند. این در حالی است که شمار پذیرفته شدگان در گرایش هوش از بقیه گرایش‌ها نیز بیشتر است. دردوره کارشناسی دانشجویان صرفا با یک درس سه واحدی با نام هوش مصنوعیآشنایی پیدا می‌کنند و آشنایی بیشتر با این معقوله به طور کامل در دورهکارشناسی ارشد صورت می‌گیرد. با توجه بهواحدهایی که در دوره کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی تدریس می‌شوددانشجویان می‌توانند موارد آموزشی و کاربردی متفاوتی را بیاموزند از جمله:

یادگیری ماشین : روشهایی که کامپیوتر را قادرمیسازد عملی شبیه به یادگیری و تجربه را در حین انجام مکرر یک عمل انجامدهند یعنی با توجه به اعمالی که دفعات قبل انجام داده و بررسی نتایج آنهاسعی کند در دفعات بعدی اعمالی بهتر و مطلوب تر و با خطای کمتر انجام دهد.

شبکه های عصبی :  روش جدید حل مسائل هوش مصنوعیبوسیله شبکه ای از واحدهای متصل به هم که هر کدام قابلیت پردازش داده ها ،ارتباط با نورون های دیگر وهمچنین ایجاد تغییرات در مشخصات شبکه را دارندو این اعمال را در جهت بهینه سازی عملکرد شبکه انجام میدهند.شبکه های عصبی معمولا در مسائلی نظیر بهینه سازی ، تخمین توابع ، کنترل و… کاربرد دارند

پردازش تکاملی : شاخه ای جدید از هوش مصنوعی کهبا در نظر گرفتن یک یا چند جواب اولیه برای یک مساله بوجود آوردن جوابهایجدید از جوابهای موجود و انتخاب جوابهای بهتر سعی میکند یک جوابی میکند یکجوابی نسبتا بهینه برای مساله بدست آورد.

رباتیک : طراحی رباتهای کامپیوتری(مکانیکی یا نرم افزاری) برای انجام وظیفه ای خواص.برای هوشمند ساختن رباتها از آلگوریتم های هوش مصنوعی مانند یادگیری ، پردازش تصاویر ، تشخیص گفتار و… استفاده میشود

منطق فازی : تعمیمی است ازمنطق کلاسیک که در آن بجای دو مقدار درست و غلط ، درجه درستی داریم که میتواند یین عدد صفرو یک باشد. پردازش زبان طبیعی:قسمتی از هوش مصنوعی که به پردازش متون زبانهای طبیعی میپردازد تا معنای آنها را استخراج کند.

سیستم های خبره : سیستم های که بوسیله جمع آوری داده ها و قوانین در یک زمینه خاص میتوانند درآن زمینه مانند یک فرد خبره و متخصص عمل کند ( نمونه رباتهای جراح )

محاسبات نمادین : انجام محاسبات ریاضی به صورت نمادین نه عددی. یعنی اگر ۲ به توان ۲ چهار میشود این الگوریتمهای هوش مصنوعی قدرت تعمیم آن بهx به توان ۲ را دارند و در نهایت به جای عدد جوابی وابسته به نماد برمیگردانند مثلx ضربدرx.

الگوریتم و محاسبات

جدیدترین گرایش رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع ارشد می‌باشد که از سال گذشته به فهرست گرایش‌های رشته مهندسی کامپیوتر اضافه شده است. در این گرایش دانشجویان( علی الخصوص کارشناسان گرایش نرم افزار )  با توجه به ضرایب دروس نخصصی نرم افزار خود پذیرفته شده و به ادامه تحصیل خواهند پرداخت. در این گرایش بیشتر جنبه‌ی الگوریتمیک و وابسته به محاسبات دانشجویان نرم افزاری مورد توجه و تقویت قرار خواهد گرفت. میزانپذیرفته شدگان در این گرایش از همه گرایش‌ها کمتر است ولی قبولی در اینگرایش به دلیل توجه داوطلبان به دیگر گرایش‌های شناخته شده این رشته ،برای دانشجویان با پیش زمینه نرم افزار آسان‌تر است. در طول تحصیل در این گرایش دانشجویان در زمینه‌های زیر تعلیم داده شده یا تقویت خواهند شد:

طراحی الگوریتم ها : روش‌های طراحی الگوریتم که دردوره کارشناسی به دانشجویان تا حدودی آموزش داده شده است در این گرایش بهصورت پیشرفته و پیچیده‌تری جهت طراحی آلگوریتم‌های قدرتمندتر و بهینه‌ترآموزش داده می‌شود.

ساختمان داده ها : ساختارهای داده‌ای که در طولدوره کارشناسی آموزش داده شده ساده‌ترین نوع ساختارها بوده‌اند حال آن‌کهدر این گرایش کارشناسی ارشد، ساختارهای پیچیده‌تر و نوین‌تری آموزش دادهمی‌شود تا برنامه نویسان را قدرتمندتر و مدرن تر از قبل جهت اجرای خواستههای نرم افزاری آماده کند.

ساختمان های گسسته : مجموعه تمام ساختمان‌های منطقیو عددی در قالب ریاضیات آموزش داده می‌شود تا با به کارگیری آن‌ها درالگوریتم‌های محاسباتی و برنامه نویسی بهترین بازدهی حاصل شود.

نظریه محاسبات : این مبحث پس از آشنایی دانشجویان با نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها مطرح می‌شود. در این مبحث مدل‌ها و روش‌های مختلف محاسبات مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین محدودیت‌های محاسبات به ویژه در الگوریتم‌های کامپیوتری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. راهحل‌هایی برای مسائلی که حتی با پیشرفته‌ترین سیستم‌ها هم مدت زمانی طولانیبرای اجرای الگوریتمشان نیاز است، در این مبحث ارائه می‌شود.

نظریه گراف : بررسی بسیار پیچیده‌تر گراف‌ها و کاربردهاشان نسبت به آنچه در دوره کارشناسی ارائه شده است.

نظریه بازی ها : در این گرایش مطرح می‌شود و هدف آن بررسی الگوریتم‌هایی است که مانع رسیدن به یک نتیجه خاص و چگونگی چیره شدن بر آن، است.

ادامه دارد …

پيمان
۱۳:۴۵ ~ ۲۹ مهر ۱۳۸۸

سلام
لطفا منابع كنكور علمي كاربردي را اعلام كنيد

babi
۱۸:۰۶ ~ ۲۹ مهر ۱۳۸۸

سلام دوستان.خوشحالم که اولین کامنت رو من براتون می زارم. ممنون پیمان عزیز.

satar660
۲۰:۴۷ ~ ۲۹ مهر ۱۳۸۸

سلام
ممنون بابت اطلاعاته خوبت
آقا پیمان آخر برج شد پکیج ارشد یادت نره

Polite_boy_vahid
۲۱:۳۲ ~ ۲۹ مهر ۱۳۸۸

آقا پیمان ممنون …
زهرا خانوم تشکر …

*زنده باد کارشناسی.کام*

سهراب
۲۲:۰۹ ~ ۲۹ مهر ۱۳۸۸

سلام آقا پیمان این بار هزارم که پیام میزارم و تو سایت نشون نمیدی!!!! اینو دیگه نشون بده . در مورد محتوای بسته ارشدتون توضیحات بیشتری بده البته لطفاً……..

tahereh
۲۳:۵۶ ~ ۲۹ مهر ۱۳۸۸

با سلام و خسته نباشید
ببخشید می خواستم بدونم برای این که بتونم بعد لیسانس انشاالله در رشته انیمیشن کامپیوتری تحصیل کنم باید چی کار کنم شما می تونید من راهنمایی کنید من الان دانشجو کارشناسی نرم افزارم
با تشکر(لطفا جواب بدید برام مهمه)

تینا
۱۰:۱۷ ~ ۳۰ مهر ۱۳۸۸

سلام.. بابت اطلاعات ممنون.
کدوم یک از گرایش ها در ایران دکترا هم داره؟
نرم افزار یا هوش مصنوعی؟ در ضمن کدوم از نظر آینده ی کاری بهتره؟———-
زهرا : نرم افزاراینده کاری بهتری دراه.

محمد
۱۸:۱۳ ~ ۳۰ مهر ۱۳۸۸

خیلی ممنون از این همه اطلاعات میخواستم بدونم تکمیل ظرفیت چندم ابان ماه هست

tassnim
۰۹:۲۳ ~ ۱ آبان ۱۳۸۸

salam agha peyman man donbale algoritm tarahiye”captha” hstam khahesh
mikonam komak konid chon kheily mohemme

ماه سپید
۱۳:۲۰ ~ ۲ آبان ۱۳۸۸

با سلام.میخواستم عرض کنم که من تمامی نمونه سوالات کنکور رو به غیر از آزاد دانلود کردم ولی فقط دو لینک رو باز کرد.بقیه در حالت زیپ errorمیده و باز نمیشه!امکانش هست لینک ها رو تصحیح کنید؟elmikarbordi-o-87 و omoomi87 بازمیشه! ممنون آقا پیمان و زهرا خانم.بابت DVD هم ممنون———-
زهرا : من امتحان کردم مشکلی نداره.

tahereh
۰۰:۱۸ ~ ۳ آبان ۱۳۸۸

نمی خواین جواب منو بدین سوالم رو نخوندین؟

me
۰۹:۱۳ ~ ۳ آبان ۱۳۸۸

سلام آقا پیمان خسته نباشید.
میشه بی زحمت منابع آزمون سراسری رو بزارین.من الان شروع کردم ولی دقیقا مطمئن نیستم که کدومارو بخونم.
ممنون میشم.

ehsan
۱۲:۳۹ ~ ۳ آبان ۱۳۸۸

خسته نباشید
ما تا کی باید منتظر پکیج کامل ارشد باشیم
دست بجمبون برادر
————-
مدیر سایت : تقریبا آماده شده منتها به دنبال چند جزوه دیگه هستم که بهش اضافه بشه

e
۱۲:۴۸ ~ ۳ آبان ۱۳۸۸

آیا به کسانی که پکیج اول را خریداری کنند پکیج ارشد را با تخفیف میدهید؟
————-
مدیر سایت : بله 50%

sysrem
۱۳:۱۳ ~ ۳ آبان ۱۳۸۸

سلام
پس اين تكميل ضرفيت كي مياد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

e
۰۱:۳۳ ~ ۴ آبان ۱۳۸۸

ممنون از زحماتتون که قصد دارید همه چیز تکمیل باشه
برای دریافت پکیج در تهران با هر کدام از پستهای سفارشی و پیشتاز چقدر زمان میبره؟
————
مدیر سایت : معمولا 2 روز

hassan
۱۱:۲۴ ~ ۴ آبان ۱۳۸۸

سلام
پکیج ارشدتون کی اماده می شه ؟
متشکرم
————
مدیر سایت : طی چند روز آینده

لادن
۱۳:۱۰ ~ ۴ آبان ۱۳۸۸

سلام .
اطلاعاتتون خیلی خوب و کامله . ممنون .
فقط اگه میشه به همون اندازه ای که برای گرایش های دیگه ارشد توضیح دادین واسه معماری کامپیوترم توضیح بدین لطفا .

بازم ممنون .

امیر
۱۱:۵۵ ~ ۱۴ آبان ۱۳۸۸

فقط karshenasi.com
فقط
فقط

تینا
۱۲:۲۰ ~ ۲۲ آبان ۱۳۸۸

یکی از مسئولان دانشگاه ما گفتن که امسال اصلا” تکمیل ظرفیت نداریم برای سراسری.

sami67
۱۱:۲۵ ~ ۲۵ آبان ۱۳۸۸

kasi az bacheha hast ke torbat karshenasi kamputer ghabool shode bashe.
dar zemn site khaili mofid bood.

الوووو
۱۳:۱۶ ~ ۲۷ آبان ۱۳۸۸

جونه مادرتون..آغا پيمان..زهرا خانم…توروخدا اگه چيزي شده بگيد..ما تحملشو داريم..نكنه تكميل ظرفيت نيست.. هو و م م م….

يعني تكميل ظرفيت فرت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سیما
۰۱:۴۴ ~ ۲۸ آبان ۱۳۸۸

نکنه تکمیل ظرفیت نمیاد که کسی ازش هیچی نمیگه؟؟؟؟ من طاقت شنیدنشو دارم خواهش میکنم بگین!!!

nafas
۲۳:۱۳ ~ ۲۹ آذر ۱۳۸۸

salam mamnon az in hame etelaat.

تکتم
۱۰:۴۹ ~ ۲۹ دی ۱۳۸۸

سلام من امسال در کنکور کاردانی به کارشناسی قبول شدم و از سایت بسیار عالی تون ممنونم چون در موفقیت من خیلی تاثیر داشت حالا هم قصد دارم برای کارشناسی دوباره از سایتتون استفاده کننم

azam
۱۳:۳۲ ~ ۲ بهمن ۱۳۸۸

سلام.لطفا بگيد كه جزوه هاي پارسه پكيج ارشد مال چه ساليه؟
از شماممنونم.

ندا
۰۰:۱۶ ~ ۱۸ بهمن ۱۳۸۸

سلام
ببخشید می خواستم اگه می شه سوال منو جواب بدین سوال من همون سوال طاهره در کامنتای بالاست برای انیمیشن کامپیوتری باید چیکار کنیم ممنون می شم

رقیه نادری
۱۵:۳۹ ~ ۱۶ اسفند ۱۳۸۸

سلام و خسته نباشید.
ممنون برای بسته ی ارشد.
جزوات و نمونه سوالات خیلی خوبی داره.
انشاالله موفق باشین

mahsa
۱۸:۳۱ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹

سلام مي خواستم خواهش كنم كه سرفصل دروس كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات كنكور سراسري را بزنيد

ثریا:
۲۲:۲۷ ~ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

لطفا در موردگرایشهاوشهریهای دانشگاه نبی اکرم تبریز توضیح دهید؟

نگار
۱۱:۲۶ ~ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹

سلام به بروبچ کلید سوالات آزاد 88 کی داره واسه من maill بزنه ؟
jegartalaaa@yahoo.com

نگار
۱۱:۲۹ ~ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان می شه کلید سوالات آزاد 88 رو سایتتون بذارین ؟ممنون می شم اگه این کارو بکنید

حميد
۲۳:۴۱ ~ ۶ خرداد ۱۳۸۹

سلام
بابت اطلاعات خوبي كه در اختيار بچه ها گذاشتين ممنون.
مي خواستم بدونم ظرفيت دانشگاههاي غيرانتفاعي ارشد چقدره؟

میلاد
۱۱:۲۲ ~ ۱۴ خرداد ۱۳۸۹

سلام.می خواستم بدونم کارشناسی ارشد نرم افزار چند واحده و هر ترم چند واحد ارائه میشه.

فرزانه
۱۶:۰۲ ~ ۲۴ خرداد ۱۳۸۹

سلام خسته نباشيد
خوشحالم پيداتون كردم .
من مي خوام كارشناسي ارشد امتحان بدم رشته it لطفا كمك كنيد چي بخونم چفد بحونم چه كتاباي تا ثبول بشم راستي كارشناسي ارشد علمي كاربردي كييه خبر دارين

سميرا.و
۱۶:۱۰ ~ ۲۵ مرداد ۱۳۸۹

سلام
سميرا هستم دانشجوي سال آخر سخت افزار.
با كمك و راهنمايي هاي كارشناسي دات كام بود كه تونستم كارشناسي قبول شم و حالا درصدم كه ارشد قبول شم.
ايشالله باز هم با كارشناسي دات كام به هدفم برسم.

وحید گرازی
۱۷:۵۸ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۸۹

سلام خدمت تمامی دوستان
من وحید هستم از مرودشت ،بالاتر از سمت راست در زردو
لطفا یه دانشگاه خوبی برا ارشد من ok کنید دارم میام

فرزانه
۱۷:۳۹ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۸۹

سلام.خسته نباشید.واقعا ممنونم.می خواستم از سایت خیلی خوبتون تشکر کنم . مخصوصا از اینکه تراز شهرها رو در اختیار ما قرار دادید.یک دنیا سپاس………..

الهه
۱۱:۴۳ ~ ۴ مهر ۱۳۸۹

سلام .ممنونم از سيت خوبتون .يه سوال داشتم ، مي خواستم مواد آزمون كارشناسي ارشد نرم افزار كامپيوتر دانشگاه آزاد و سراسري رو تفكيكي بدونم تا برنامه ريزي كنم واسه خوندنم ولي هر چه تو اينترنت چرخيدم دانشگاه آزادو نديدم .ممنون مي شم در اختيارم بذاريد.

بایرام
۱۶:۵۸ ~ ۶ مهر ۱۳۸۹

سلام من برای کنکور کارشناسی ارشد نرم افزارمی خوام شرکت کنم چه منابعی لازمه؟

فرزانه
۱۳:۵۲ ~ ۸ مهر ۱۳۸۹

سلام.من امسال کارشناسی با راهنمایی خوبتون قبول شدم و میخوام واسه کارشناسی ارشد it بخونم.میخواستم بدونم چه جوری و از کجا باید شروع کنم؟

(منظورم چه دروسی و سرفصلهای دروس هستش)

mohsen
۰۹:۴۹ ~ ۵ آبان ۱۳۸۹

اطلاعاتی در مورد رشته IT وگرایش های آن.

Black Jay
۰۳:۳۳ ~ ۱۳ آبان ۱۳۸۹

می خواستم بپرسم گرایشی به نام شبکه های کامپیوتری داریم ؟
اوضاع ظرفیتش چطوره ؟
منابعش چه درس های هست ؟
———
مدير سايت : گرایش امنیت شبکه مربوط به رشته فناوری اطلاعات است

نیروژ
۱۸:۲۶ ~ ۳۰ دی ۱۳۸۹

ممنون از راهنمایهاتون
فقط اگه میشه در مورد شهرهایی که پذیرش نرم افزار دارند یه اطلاعاتی بدین. سپاس

maziyar
۱۷:۴۳ ~ ۱ بهمن ۱۳۸۹

با درود فراوان……………….بمن کمک کنید من در ازمون کاردانی به کارشناسی در رشته نرم افزار شرکت
کردم و در تکمیل ظرفیت هم رشته نرم افزار را انتخاب کردم حا لا در
کمال ناباوری در دانشگاه هیرانیکای بندر گز در سخت افزار قبول شدم عزیزمن مدرک
نرم افزار دارم
و کنکور و تکمیل ظرفیت هم نرم افزار بوده چطور
چنین چیزی امکان دارد
من کفیل پدر خود میباشم و ساکن نوشهر من در تکمیل
ظرفیت طبرستان چالوس و پویندگان چالوسو شفق تنکابن را انتخاب
کردم

برادر عزیزم بمن کمک کنید که در استان خود و در رشته خود ادامه
تحصیل دهم

من باید چه کار کنم برادر بزرگوارم
من توان پرداخت شهریه به دانشگاه ازاد را ندارم

————
مدیر سایت : قطعا این کد رشته را انتخاب کرده بودید که قبول شدید

یونس
۲۰:۱۷ ~ ۵ بهمن ۱۳۸۹

سلام تشکر از مطالب مفیدتون در رابطه با ارشد
لطفا اگه امکانش هست نام دانشگاهها و شهرهایی که پذیرش ارشد دارند رو بزارید.
باز هم مممنون

آذردخت
۱۰:۴۴ ~ ۲۳ بهمن ۱۳۸۹

سلام. اول تشکر بابت مطالب مفیدی که در سایتتون گذاشتین. من از طریق سایت شما تونستم تو آزمون کاردانی به کارشناسی نرم افزار قبول بشم. بازم تشکر. می خواستم خواهش کنم راجع به آزمون کارشناسی ارشد اطلاعات بیشتری بذارین. خیلی خیلی خیلی ممـــــنون……

مهدیه
۱۵:۲۱ ~ ۱۰ فروردین ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید
میشه در حق من لطف کنید و پاسخ کلیدی درس زبان تخصصی ارشد سال 88 رشته مهندسی کامپیوتر ازاد و دولتی و علوم کامپیوتر دولتی و IT ازاد را برای mail کنید واقعا متشکرم
تو رو خدا احتیاج دارم منتظرم

behnam mehrani
۲۲:۱۳ ~ ۱۷ فروردین ۱۳۹۰

shoma dar kare khod behtarin hastid

آقا محسن
۱۹:۱۳ ~ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام.
اگر میشه لطف کنید و در مورد کارشناسی ارشد IT هم یه راهنمایی کنید ؛ خیلی از بچه ها به خاطر شبکه به این رشته میرن

با تشکر

ش
۱۳:۲۵ ~ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

با سلام و با تشکر از مطلب خوبتون، من برای دوره ی کارشناسی ، علوم کامپیوتر می خونم، می خواستم ببینم برای کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی دروس اضافه بر واحدهایی که برای کارشناسی پاس شده نیز لازم است بخوانم.
ممنون میشم راهنمایی کنید 

fahim
۱۹:۰۲ ~ ۲۴ تیر ۱۳۹۰

سلام لطف کنید اطلاع بدید که دفترچه های کنکورکارشناسی ارشد سال 90 کی میاد.

golnaz
۰۹:۵۹ ~ ۲۸ تیر ۱۳۹۰

سلام
من دانشجوي كارشناسي نرم افزار هستم براي كارشناسي ارشد نرم افزار از چه منابعي استفاده كنم خواهش ميكنم راهنمايي كنيد

مهدي
۱۷:۱۵ ~ ۲۹ تیر ۱۳۹۰

خسته نباشيد:
لطفا اگه ميشه منابع كامل ارشد نرم افزار را در سايت قرار دهيد.با كمال تشكر

مریم
۰۴:۵۴ ~ ۱۴ مرداد ۱۳۹۰

با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
به خاطر مطالب مفیدتون در سایت از شما ممنون هستم.
من فارغ التحصیل کارشتاسی نرم افزار هستم و میخوام برای ارشد ادامه تحصیل بدم. میخوام ببینم it بازار کارش بیشتره یا نرم افزار. چون من به شبکه علاقه دارم و توی اینکه در کدوم گرایش ادامه بدم سر دوراهی قرار گرفتم.
با تشکر

kamran
۱۳:۰۴ ~ ۲۹ مرداد ۱۳۹۰

salam manabe azmoon arshad gerayesh ict ra lotf konid elam konid mer30

سعید69
۱۶:۱۵ ~ ۵ شهریور ۱۳۹۰

با سلام و عرض خسته نباشید واقعا که مطالب سایتتون خیلی عالی هستش وخیلی هم به درد بخور واقعا بازم مرسی.

امیر امیریان
۰۲:۵۷ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰

سلام کسی میتونه راهنمایی کنه لطفا…!؟
من در دانشکده مجازی دانشگاه شیراز می توانم یکی از دو رشته زیر مجموعه آی تی رو انتخاب کنم در مقطع ارشد…
میشه کمک کنید کدوم رو انتخاب کنم:
1- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (MIS)
2- طراحی و تولید نرم افزار

farnaz
۱۸:۲۰ ~ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰

salam!man az che manabei baraye karshenasi arshad mohandesi narm afzar estefade konam behtare?ba tashakor
parse,mahan,modaresane sharif,moghasemi….!

javad
۱۵:۴۴ ~ ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

سلام.
پس گرایش IT چی شد؟

ahmad
۰۲:۰۰ ~ ۴ مهر ۱۳۹۰

از تمامی زحمات شما تشکر میکنم واقا مطالب مفید بود

صبا
۱۷:۴۴ ~ ۱۹ آبان ۱۳۹۰

سلام
پس کنکور ارشد علمی کاربردی چی؟ گفتن که علمی کاربردی قراره ارشد و دکتری هم داشته باشه

احمد
۲۰:۲۲ ~ ۱۱ دی ۱۳۹۰

سلام با اتمام پایه 9حوزه علمییه تصمیم به شرکت در رشته علوم کامپیوتری در سطح ارشد هستم لطفا راهنمائی کنید

سارا عظیم زاده
۱۵:۴۲ ~ ۲۸ بهمن ۱۳۹۰

سلام ! می خوام بدونم وقتی ما کنکور ارشد شرکت میکنیم مثلا ارشد کامپیوتر و رشته ی امتحانی مجموعه مهندسی کامپیوتر رو انتخاب می کنیم باید توی دفتر چه دوم همه سوالات رو جواب بدیم یا فقط یک گرایش رو باید جواب بدیم ؟

mahmood tayebi pour
۱۷:۰۱ ~ ۴ اسفند ۱۳۹۰

با سلام خدمت دوستم
می خواستم در مورد رشته انفومارتیک پزشکی بیشتر بدونم
این رشته نو است .و زیر نظر ورزات بهداشت ارائه شده است که بچه کارشناسی کامپیوتر می توانند به این رشته در کارشناسی ارشد رجع کنن لطفا در مورد این رشته تحقیق کنید.
مرسی

memol
۱۰:۴۵ ~ ۲۲ اسفند ۱۳۹۰

سلام بچه ها من میخوام کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش معماری ادامه بدم.کسی هست که راهنماییم کنه؟

علی اصغر
۱۰:۵۰ ~ ۲۲ اسفند ۱۳۹۰

سلام.
من یه سوال مهم داشتم.خواهشا جواب بدبد.
آیا گرایش IT در ارشد دولتی وجود دارد؟اگر دارد چرا همش میگن ارشد کامپیوتر 4 تا گرایش داره(هوش،نرم،معماری،الگوریتم)؟خب اینجوری که میشه 5 تا!اگه داره،شاخه ی شبکه داره؟فقط دولتی!
با تشکر
————
مدیر سایت : دوست عزیز کد رشته امتحانی IT با کامپیوتر فرق داره و چیزی جدا از اون محسوب میشه!بله IT دولتی داره ولی خیلی کم و یکی از گرایش های اون شبکه هست به نوعی میشه گفت بهترین نوع و سخت ترین همون شبکه هست!

memol
۱۱:۵۸ ~ ۲۹ اسفند ۱۳۹۰

بچه ها من میخوام ارشد بخونم کسی نیست یه کوچولو منو راهنمایی کنه؟
لطفا برام میل بزنید
piri_1970@yahoo.com

sara
۱۱:۵۱ ~ ۱۱ فروردین ۱۳۹۱

salam man daneshjoi t2 karshenasi napeyvaste hastam mikhastam vase entekhab gerayesh arshad komakam konidk khili heyronam
misi

آرمین
۱۲:۵۷ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۹۱

سلام خسته نباشید . من دانشجوی کارشناسی نرم افزارم می خواستم بدونم واسه ارشد من میتونم تغییر رشته بدم و ارشد مدیریت بخونم یا فقط گرایش های کامپیوتر میتونم انتخاب کنم ؟

دریا
۱۹:۰۸ ~ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱

سلام.ممنون از اطلاعاتتون.من میخوام امسال کنکور ارشد نرم افزار بدم.میخواستم ببینم واسه دانشگاه غیر انتفاعی توی اصفهان رتبه حداقل باید چند باشه…ممنون اگه جواب بدید

yas
۰۱:۵۷ ~ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام،خوشحالم از جمع دوستان،براي كنكور ارشد91 رشته نرم افزار از الان ميشه تو تهران با رتبه خوب قبول شد؟؟
البته من مغازه هم دارم!!!!
ايميلم:yash66.1987@yahoo.com

زهرا
۱۴:۲۰ ~ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام ببخشید میخواسم بدونم واسه قبول شدن ارشد.حتما باید موسسات که زیاد تبلیغ میشه شرکت کنم.با جزوه کتاب تست تنهایی نمیشه؟؟؟

مهدیه
۲۲:۰۷ ~ ۱۵ خرداد ۱۳۹۱

سلام
میخواستم در مورد شاخه های ارشد خصوصا شاخه هوش مصنوعی بدونم که آینده این رشته در ایران به چه صورتی است؟

sanaz
۱۲:۴۰ ~ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

باسلام من هم می خواهم که ببخشیدمیخواستم بدونم واسه قبول شدن ارشد . حتما باید موسسات که زیاد تبلیغ میشه شرکت کنم . با جروه کتاب تست تنهایی نمیشه لان برای کنکور ارشد 91 رشته هم دارم ؟

احمد نظری
۱۸:۳۱ ~ ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

عالی … عالیه عالی …
امسال 3 گرایش معماری -هوش و نرم افزار ارشد(دانشگاه دولتی) رو مجاز شدم
اطلاعات بسیار ضروری و مفیدی بود که استفاده کردم
میدونم که وقت زیادی صرف کردی تا تهیه اش کنی
واقعا خسته نباشی دوست من
جهت ادامه کار، پیشرفت و توسعه خدا قوتت بده موفق باشی

ساناز
۱۰:۴۶ ~ ۲۴ تیر ۱۳۹۱

با سلام وتشكر از زحماتتون
ببخشيد ميشه لطف كنيد براي كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر هم اطلاعاتش روبدين ممنون ميشم با تشكر

محمدرضا
۱۰:۲۴ ~ ۲۶ تیر ۱۳۹۱

سلام میخواستم بدونم در مقطع ارشد گرایش جدید الگوریتم و محاسبات در کدام دانشگاه ها در ایران وجود دارد؟
و برای قبول شدن در این گرایش باید همین درس هایی که در بالا اشاره شد خواند؟
با تشکر

بهارک
۱۱:۰۹ ~ ۵ مرداد ۱۳۹۱

خسته نباشید.کنکور ارشد بچه های کارشناسی پیوسته با کارشناسی ناپیوسته فرق دارد؟

نگار
۱۸:۲۷ ~ ۱۸ مرداد ۱۳۹۱

باسلام وتشکرازسایت عالیتون.من میخوام برای ارشد بخونم رشتم نرم افزاره ولی نمیدونم کدو مگرایش راحتتر وبهتره لطفا راهنمایم کنین

طلوع
۱۵:۳۸ ~ ۱ شهریور ۱۳۹۱

سلام من دانشجوی رشته کامپیوترم ولی علاقه دارم در ارشد امنیت اطلاعات بخونم باید کنکور ارشد فناوری اطلاعات رو بدم یا با کنکور ارشد مهندسی کامپیوترم میشه قبول شم.

saeed
۱۶:۴۳ ~ ۷ شهریور ۱۳۹۱

مرسی مطلب عالی بود . خسته نباشید.

mohammad
۱۷:۳۱ ~ ۱۷ مهر ۱۳۹۱

سلام.واقعا جامع و کامل بود.با تشکر از شما

goli
۱۰:۲۵ ~ ۲۷ مهر ۱۳۹۱

با سلام
می خواستم بدونم در کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر برای سراسری و هم برای آزاد اگه هر بخشی رو چند درصد بزنیم در اصفهان حتما قبولیم؟؟اطلاعی دارین؟؟

صابر
۲۰:۰۳ ~ ۱۸ آبان ۱۳۹۱

ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد برای گرایش نرم افزار؟

بهناز
۰۱:۲۴ ~ ۲۷ دی ۱۳۹۱

دستتون درد نكنه بابا شما خيلي ماهيد
كارم خيلي راه افتاد
الهي خير ببينيد

فریبا
۱۱:۰۶ ~ ۷ تیر ۱۳۹۲

سلام،منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته it کتابهای مرجع ومفیدش میخواستم بدونم چه منبع و نویسنده ای است لطفا برام ایمیل کنیدبین چند نویسنده لطفا یکی بهترین معرفی شود البته همراه با سرفصل های کنکور مرسی.

المیرا
۱۶:۴۱ ~ ۲۱ تیر ۱۳۹۲

سلام
لطفا در مود رشته هوش مصنوعی توضیحات کاملتری (کاربردها، بازار کار و …) ارائه نمایید.
با تشکر

کژال
۰۰:۱۷ ~ ۲۴ تیر ۱۳۹۲

باسلام از سایت خوبتون متشکرم.من کارشناسی سخت افزار خوندم و حالا میخام ارشد آی تی بخونم.ولی نمیدونم ازکجا و چجوری شروع کنم؟بنظرتون این رشته خوبه یا کامپیوتر؟بازارکارش چطور؟اگه لطف کنید بعدا منابعشونو دراختیارمون بذارید ممنون میشم.

الهه
۱۷:۰۲ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۲

سلام خسته نباشين واقعا بي نهايت ممنونم از سايت بي نظيرتون-بيزحمت ميخواستم منابع ارشد مهندسي نرم افزار رو برا ميلمsendكنين يه دنيا ممنون ميشم.

ترانه
۱۴:۵۲ ~ ۲ مهر ۱۳۹۲

سلام ميخواستم ببينم گرايش پايگاه داده وitنداريم

زهرا شاهسواری
۱۷:۳۶ ~ ۷ مهر ۱۳۹۲

سلام من میخوام آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنم برای اینکه در زمینه شبکه تحصیلات ادامه بده باید در مقطع کارشناسی ارشد کدام گرایش را انتخاب کنم ?

تشکر

habib setayeshi
۱۲:۴۲ ~ ۱۱ آبان ۱۳۹۲

با سلام خدمت مدیر سایت..
من لیسانس زبان انگلیسی دارم… میخوام واسه ارشد یکی از گرایشهای کامپیوتر رو ادامه بدم…ولی نمیدونم کدوم گرایشش رو انتخاب کنم که به رشته ام مرتبط باشه….میخواستم راهنماییم کنین که کدوم یکی بهتره…..
با تشکر

حسن
۱۱:۵۸ ~ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲

سلام
متشکرم

سوفیا
۲۰:۱۴ ~ ۱۰ اسفند ۱۳۹۲

با سلام
تشکر صمیمانه ی مرا بپذیرید جون شما تنها سایتی هستید ک اسمی از گزایش “شبیه سازی و گرافیک کامپیوتری ” بردید
1 هفته هس که سرچ میکنم بازم نفهمیدم کدوم دانشگاه این گرایش رو داره؟ لطفا راهنماییم کنید
با تشکر

amir
۱۶:۵۵ ~ ۲۳ فروردین ۱۳۹۳

سلام من الان سال سوم دبيرستانم و به خاطر اينكه نميتونم زبان انگليسي رو پاس كنم ميخواهم ديپلم كامپيوتر بگيرم و وارد دانشگاه بشم تا بتونم با يه مدرك بالا استخدام سپاه بشم ميخواستم بدونم كدوم گرايش برم كه اسان باشه و راحت و سريع يه كارشناسي ارشد بگيرم. من تازه كارم لطفا راهنمايي كنيد. لطفا جواب رو به ايميلم بفرستيد. ممنون