آخرین خبر ها
معرفی کامل منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 88

» ریاضیات  –  ضریب 3  –  تعداد سوال :  10

*منبع اصلی : کتب دکتر نیکوکار

* منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور ریاضیات 1و2 ( انتشاران گسترش علوم پایه – دکتر نیکوکار )  – قیمت 6000  تومان
ب –  ریاضیات 1 و 2 مدرسان شریف  – قیمت : 8500 تومان
ج –  فلش کارت ریاضیات عمومی 1و2 مدرسان شریف –  قیمت : 3000 تومان
*سرفصل های ریاضیات عمومی و کاربردی : اتحاد – معادلات – مثلثات – دستگاه معادلات – مجموعه ها – معادلات خط – توابع – حد – هم عرضی – هوپیتال – پیوستگی – مجانب ها – مشتق و کاربردهای آن – قضایای رول و میانگین – دیفرانسیل – انحنا – مشتقهای جرئی – توابع چند متغیره – روشهای انتگرال گیری معین و نامعین – قضایای اساسی – محاسبه سطح ، حجم زیر منحنی و طول کمان – انتگرال دوگانه و سه گانه – معادلات دیفرانسیل – تبدیلات لاپلاس – دنباله و سری – بردار – اعداد مختلط – مختصات قطبی – ماتریس…

 

» آمار و احتمالات  –  ضریب 3  –  تعداد سوال :  5

*منبع اصلی : کتب دکتر نیکوکار

* منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور آمار و احتمالات ( انتشاران گسترش علوم پایه – دکتر نیکوکار )

*سرفصل های آمار و احتمالات : آمار توصیفی ( شاخصهای مرکزی ) – آمارهای توصیفی ( شاخصهای پراکندگی ) – آنالیز ترکیبی – احتمال – متغیرهای تصادفی – توزیع های خاص – توزیع های نمونه ای برآورد فاصله ای – آزمون فرضها – معادله خط رگرسیون…

»  زبان تخصصی –  ضریب : 1  –   تعداد سوال :  10
*منبع اصلی :
رجوع به سایت های اینترنتی – زبان تخصصی دبیرستان
*منابع کنکوری :
الف – درس و کنکور زبان تخصصی انتشارات گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی)  –  قیمت : 5900 تومان
ب – زبان تخصصی مدرسان شریف –  قیمت : 2500 تومان
*سرفصل ها : مقدمه ( تاریخچه و تعاریف کامپیوتر ) – توصیفهای کلی ( سخت افزار و نرم افزار ) – واحد سیستم – CPU – حافظه – دستگاههای ورودی و خروجی – سیستم عامل – برنامه نویسی – مفاهیم شبکه – مفاهیم اینترنت – پایگاه داده ها…

»  مدار منطقی –   ضریب : 2   –   تعداد سوال :  15
*منبع اصلی :

موریس مانو (ترجمه : سید رضی )
*منابع کنکوری  :
الف – درس و کنکور مدار منطقی ( آقای مقسمی )   –  قیمت : 8500 تومان
ب – 30 آزمون مدار منطقی گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  –  قیمت : 3000 تومان
ج-  مدار منطقی مدرسان شریف-    قیمت : 5500 تومان
د-  فلش کارت مدار منطقی مدرسان شریف –  قیمت : 2500 تومان
د-  مدار منطقی انتشارات پوران پِِِِژوهش
*سرفصل ها : اعداد و کدگذاری – جبر بول – ساده کردن توابع – مدارات منطقی – جدول کارنو – مدارات ترکیبی – مقایسه کننده – رمزگشا ( Decoder ) – رمزگذار ( Encoder ) – مدارات ترکیبی ماژولار ( مالتی پلکسر ) – دی مالتی پلکسر – فلیپ فلاپ و خواص ان – تحلیل مدارات ترتیبی – شمارنده و ثباتها…

»  برنامه نویسی سی پلاس پلاس –  ضریب : 4  –   تعداد سوال : 10
*منبع اصلی : نکته » دروس برنامه سازی در کنکور کاردانی به کارشناسی دارای هیچ منبع خاصی نیستند. درواقع داوطلبان باید سرفصل مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده و توان برنامه نویسی خود را نیز افزایش دهند. این بدین معنیست که طراحان کنکور به هر صورتی میتوانند سوال طرح کنند.
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور سی پلاس پلاس گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 9000 تومان
ب –  30 آزمون سی و سی پلاس پلاس گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 3500 تومان
ج –  سی پلاس پلاس مدرسان شریف  – قیمت : 5500 تومان
*سرفصل ها : کلیات و ساختار برنامه نویسی C++ – متغیرها – سیستم ورودی و خروجی – کلاس و شی – توابع و زیر برنامه ها – عملگرها – فایلها – ارث بری – حلقه ها – جملات شرطی…
»  برنامه نویسی ویژوال بیسیک  –  ضریب : 4  –  تعداد سوال : 5
*منبع اصلی : نکته » دروس برنامه سازی در کنکور کاردانی به کارشناسی دارای هیچ منبع خاصی نیستند. درواقع داوطلبان باید سرفصل مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده و توان برنامه نویسی خود را نیز افزایش دهند. این بدین معنیست که طراحان کنکور به هر صورتی میتوانند سوال طرح کنند.
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور ویژوال بیسیک گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )
ب –  ویزوال بیسیک مدرسان شریف  – قیمت : 5500 تومان
*سرفصل ها : برای 5 سوال ویژوال بیسیک میتوان از سرفصل کتابهای مرجعی همچون کتاب آقای جعفرنژاد قمی و بحثها و مثالهای کتاب برنامه سازی3 ( فنی حرفه ای ) استفاده کرد. لازم به ذکر است که در کنکور سال 87 همه سوالهای این درس از کتاب برنامه سازی 3 طرح شد.

—-  دروس تخصصی نرم افزار  –  هر سه درس ضریب 5  –  تعداد سوال هر درس : 10 —-

»  مفاهیم سیستم عامل :
*منبع اصلی : مفاهیم سیستم عامل – مهرداد فهیمی  –  قیمت : 5500 تومان
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور سیستم عامل-    انتشارات گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 5500 تومان
ب –  30 آزمون سیستم عامل – گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 4000 تومان
ج –  سیستم عامل – مدرسان شریف  – قیمت : 3000 تومان
د –  فلش کارت سیستم عامل – مدرسان شریف  –  قیمت : 800 تومان
ز –  سیستم عامل پوران پژوهش  – قیمت : 5500 تومان

*سر فصل ها : مفاهیم و تعاریف اولیه سیستم عامل – ساختار سیستم عامل – پردازش و زمان بندی – مدیریت حافظه ( قطعه بندی و صفحه بندی ) – حافظه مجازی – بن بست – سیستم فایل…

»  ذخیره و بازیابی اطلاعات :
*منبع اصلی : ذخیره و بازیابی روحانی رانکوهی
*منابع کنکوری  :
الف –  درس و کنکور ذخیره و بازیابی اطلاعات – گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 6200 تومان
ب –  30 آزمون ذخیره و بازیابی اطلاعات – گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  –  قیمت : 3000 تومان
ج –  ذخیره و بازیابی – مدرسان شریف  –  قیمت : 4900 تومان
د –  فلش کارت ذخیره و بازیابی اطلاعات – مدرسان شریف  – قیمت : 800 تومان
ز –  ذخیره و بازیابی اطلاعات – پوران پژوهش
*سرفصل ها : رسانه های ذخیره سازی – رکورد، بلاک و روشهای بلاک بندی – سیستم فایل و بافرینگ – بررسی نوار و دیسک به صورت پارامتری – فایل پایل ( Pile File ) – فایل ترتیبی – فایل ترتیبی شاخص دار – فایل B -Tree – فایل مستقیم…

»  ساختمان داده ها  :
*منبع اصلی : اصول ساختمان داده های سیمور لیپ شوتز
*منابع کنکوری :
الف –  درس و کنکور سریع ساختمان داده ها گسترش علوم پایه ( آقای مقسمی )  – قیمت : 5600 تومان
ب –  30 آزمون ساختمان داده ها گسترش علوم پایه  – قیمت : 3400 تومان
ج –  ساختمان داده ها مدرسان شریف – تبریزی  –  قیمت : 4000 تومان
د –  اصول ساختمان داده های انتشارات پوران پژوهش  –  قیمت : 5500 تومان
*سرفصل ها : الگوریتم – الگوریتمهای بازگشتی – پیچیدگی های زمانی و مرتبه اجرایی – آرایه – ماتریس – رشته – لیستهای پیوندی – صف و پشته – درخت و انواع آن (… Heap و BST و …) – گراف و مرتب سازی…

hamed.net
۱۰:۵۹ ~ ۱۶ بهمن ۱۳۸۷

سلام من مي خوام بدونم كه آيا براي 10 سوال برنامه نويسي لازم است كه زبان c را كامل بلد باشيم يا بايد گذري رد بشيم و بريم دنبال c++ ؟

محمد
۱۲:۱۰ ~ ۱۶ بهمن ۱۳۸۷

آقا پیمان دمت گرم. خیلی زحمت می کشی . من کلی دنبال این منابع بودم اما به نتیجه نرسیده بودم. اگه اطلاعاتی در مورد زمان اعلام نتایج علمی کاربردی داشتید، اعلام کنید ممنون می شم .
خسته نباشید. خیلی باحالی دمت گرم .

رسول بصیرت
۰۱:۵۰ ~ ۱۷ بهمن ۱۳۸۷

سلام
زحمت کشیدی ممنون ولی چند تا نکته :
1.شما که زحمت کشیدی سرفصلارو کامل می نوشتی نه آخرشو … بذاری.
2.آمار خیلی دقیق و مطمئنی دادی (واسه تازه واردا گمراه کننده میشه). اما کنکور کامپیوتر قابل پیش بینی نیست
ممکن امسال 2 سوال vb بدن یا اصلا سوال ندن یا خیلی چیزای دیگه که ممکنه عوض بشه.

hjran
۰۲:۳۴ ~ ۱۷ بهمن ۱۳۸۷

اگه ميشه بگيد از كدام سايت كتاب ها را خريداري كنيم. ميشه از همين سايت هم خريداري كرد . راهنمايي كنيد .
خيلي ممنونم از سايت مفيدتان

akbari
۰۹:۲۲ ~ ۱۷ بهمن ۱۳۸۷

باسلام خواستم ازاطلاعات به موقعتان تشكركنم.

sara
۱۲:۰۵ ~ ۵ اسفند ۱۳۸۷

سلام
خواهش ميكنم منابع كنكور كاراني به كارشناسي رو برام بفرستيد.هم منابع درسهاي عمومي و هم منابع درسهاي تخصصي .خواهش مي كنم زود بفرستيد .عجله دارم.ممنون

ناشناس
۰۲:۵۴ ~ ۷ اسفند ۱۳۸۷

لطفا منابع عمومي رو سريعتر بگذاريد
از زحماتتون خيلي متشكرم

جواد
۱۱:۲۰ ~ ۷ اسفند ۱۳۸۷

پس منابع درسهاي عمومي چی شد داش ؟
در به در دنبالش هستیم

حسین
۰۶:۳۲ ~ ۹ اسفند ۱۳۸۷

سلام من رشته کاردانی کامپیوترسخت افزاهستم تعدادپذیرش دردانشگاه روزانه وشبانه دولتی کارشناسی ناپیوسته چقدرهست منابع سخت افزارکارشناسی ناپیوسته چقدراست زمان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته جه وقت
باتشکر

amjid
۱۱:۱۳ ~ ۹ اسفند ۱۳۸۷

سلام ازاطلاع رساني به موقع تان تشكر ميكنيم.
اگرب خش آموزش تست زني نيز داشته باشيد بهتر است چون مشكل اصلي اكثر داوطلبين همين مشكلاست.

کینگ
۰۵:۵۲ ~ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷

سلام و خسته نباشید.
میشه بگید این منابع رو از کجا آوردید ؟ من سایت وزارت علوم و زیر و رو کردم ولی پیدا نکردم !
میشه بگید این منابع تا چه حد معتبر و قابل اعتماد هستند و ممکنه بگید این منابع رو از چه سایتی گرفتید و یا لینک مستقیمش رو در سایت قرار بدید .
همان طور که می دانید با توجه به وقت کم و این کتابهای قطور جای هیچ گونه ریسک و اشتباهی نمی باشد .
ممکنه بگید تا چه حد می شه به این منابعی که گذاشتید اعتماد کرد .
از زحماتتون متشکرم و موفق باشید .

pegah
۰۸:۵۴ ~ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷

salam
az etela resoniton mamnon
faghat mishe lotf konido zamane omadane daftarcheam be ma begid
man hamash mitarsam ja bemonam

پروانه
۰۲:۴۳ ~ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷

سلام ممنون از اطلاعاتتون. میخواستم ببینم هیچ دانشگاه غیر انتفاعی پذیرش نداره؟

sonia
۰۴:۱۵ ~ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷

سلام
از سایت خیلی خوبتون ممنون.
می خواستم بپرسم برای کنکور امسال باید c++
رو بخو نیم یا زبان c؟
زمان ثبت نام کنکو کارشناسی ناپیوسته کی؟
اگه میشه در مورد رشته it کارشناسی اطلاعاتی بدید؟
متشکرم .

ساجده
۱۰:۱۲ ~ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷

سلام واقعا از سایت مفیدتون ممنون
میخواستم بپرسم به ما که تو دانشگاه c یاد دادن همون c رو بخونیم کافیه آخه شنیدم اینا با هم فرق زیادی ندارن؟

MaHMOoD
۱۱:۵۶ ~ ۱۱ اسفند ۱۳۸۷

pegah: salam
خانوم یا اقای پگاه مهلت ثبت کاردانی به کارشناسی ناپیوسته از 23.1.88. تا 29.1.88 می باشد

majid
۰۳:۲۴ ~ ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

سلام
می خواستم بپرسم زمان پبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کی است
و زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه ازاد کی هست.
خیلی متشکرم

آرزو
۰۹:۵۶ ~ ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

لطفا منابع دروس عمومي را زودتر اعلام نماييد . ممنون

ناشناس
۰۳:۳۶ ~ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷

سلام من از شما خواهش میکنم منابع کنکور کاردانی به کارشناسی 88 رشته برق و سفصلهای آن و ضرایب آن را با برنامه ای که از هم اکنون شروع به مطالعه کنم در سایت خود درج بفرمایید من منتظر جوابم بیصبرانه لطفا کمی زودتر که تا کنکور چیزی نمونده؟با تشکر

mary
۰۹:۳۱ ~ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷

زمان تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه ازاد کی هست.lvsd

soodabeh
۰۶:۳۴ ~ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷

لطفا منابع دروس عمومی رشته کامپیوتر (نرم افزار )کاردانی به کارشناسی را معرفی کنیذ

مهسا
۰۹:۲۰ ~ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷

سلام ممنون از راهنماياتون فقط لطفا منابع كتابهاي عمومي هم بنويسيد منتظرم

alireza
۱۰:۴۵ ~ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷

می خواستم بدونم دفترچه کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 1388 کی می یاد.با تشکر

Amir
۰۱:۰۱ ~ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷

تو رو خدا بگين c مياد يا c++?

دنیا
۰۶:۲۹ ~ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷

باتشکر
زودتر منابع عمومی رو معرفی کنید

fattah
۰۷:۵۱ ~ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷

سلام و خسته نباشید
آیا پاسکال و c از کنکور کاردانی به کارشناسی حذف شده است؟اگر شده بر چه اساسی میگویید؟
منتظرم .ممنونم

Mahnaz
۱۰:۱۷ ~ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷

سلام من از سايت خوبتون واقعا ممنونم فقط اينكه منابع عمومي رو اگه می شه زودتر بزنید.با تشکر…

zeynab
۰۸:۰۹ ~ ۱۶ اسفند ۱۳۸۷

سلام خسته نباشید.
یه سوال داشتم، می خواستم بدونم برای سال 88 چه دانشگاه هایی پذیرش خواهند کرد؟
ممنون میشم از پاسخگویی شما.

mohammad
۱۰:۵۸ ~ ۱۷ اسفند ۱۳۸۷

عالي بود. ممنونم

آخر قصه
۱۱:۴۳ ~ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷

با سلام
لطفا بفرماييد در سال 88 رشته IT درمقطع كارداني به كارشناسي دانشگاههاي دولتي / غير انتفاعي و… ارائه مي شود ؟

remelia
۰۸:۱۴ ~ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷

با سلام اگه امکان داره منابع دقیق درس معارف معرفی کنید.
مثل اینکه اندیشه اسلامی می خواد بیاد اگه میشه بگین نویسندش کی هست.

حسین
۰۲:۲۷ ~ ۲۴ اسفند ۱۳۸۷

سلام اگر امکان دارد منابع و سرفصلهای رسته سخت افزار رو جدا بگید ممنون میشم

sakineh
۰۳:۰۶ ~ ۲۴ اسفند ۱۳۸۷

با سلام و خسته نباشید به همتون
ببخشید نمی دونم این حرف درسته یا نه که به ظرفیت دانشگاه ها اضافه شده و در بعضی از شهر ها دانشگاه دولتی کاردانی به کارشناسی آومده ؟این حرف درسته

zahra
۰۹:۵۰ ~ ۲۴ اسفند ۱۳۸۷

salam mamnun age mishe manabe behdashte mohito baram befrestin ,taklife maarefo moshakhas konin

حسین
۱۱:۴۲ ~ ۲۴ اسفند ۱۳۸۷

سلام.ذخیره بازیابی حذف شده؟کارانی به کارشناسی

rozita
۰۱:۳۳ ~ ۲۵ اسفند ۱۳۸۷

معارف ؟ انديشه ؟ جواب ؟ كدام ؟ plz plz

محمد
۱۲:۴۲ ~ ۲۵ اسفند ۱۳۸۷

سلام.خسته نباشید.از اطلاعات مفیدی که در سایت گذاشتید ممنونم.من دانشجوی مقطع کاردانی آموزشکده فنی حرفه ای رشته مکانیک خودرو هستم.هیچ اطلاعی از منابع تخصصی و زمان توزیع دفترچه و زمان برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی ندارم.در صورت اطلاع از منابع یا سایتی که بتواند منابع را در اختیارم قرار دهدلطفا در این زمینه من را راهنمایی کنید.باتشکر

ghazale
۱۲:۰۶ ~ ۲۸ اسفند ۱۳۸۷

سلام ,خسته نباشید. لطفا منابع عمومی رو هم معرفی کنید. با تشکر.

سوران
۰۱:۲۰ ~ ۱ فروردین ۱۳۸۸

سلام.ذخیره بازیابی حذف شده؟کارانی به کارشناسی

کی قراره حذف بشه لطفا زود جواب بدید.

پريسا
۰۵:۰۲ ~ ۵ فروردین ۱۳۸۸

سلام خسته نباشيد
مطالب سايت واقعا وسوسه ميكنه كه درس بخونم..ولي من تا الان شروع نكردم…ممنون ميشم اگه راهنمايي كنيد.
و ميخواستم بدونم آزمون كارشناسي ناپيوسته كي هست.
باتشكر

ناشناس
۰۸:۵۹ ~ ۵ فروردین ۱۳۸۸

سلام
دفترچه ي كارداني به كارشناسي 88كي منتشر ميشه راستي ما كه انسان در اسلام خونديم چرا بايد انديشه بخونيم براي كنكور
سپاسگزارم

منا
۱۲:۴۹ ~ ۶ فروردین ۱۳۸۸

سلام آقا پیمان میشه بگید رشته IT کاردانی به کارشناسی سال88 میاد؟ممنون میشم زودتر جواب بدید

مهدی
۰۲:۴۱ ~ ۱۰ فروردین ۱۳۸۸

سلام / جا داره یک خسته نباشید ازته دل بهت بگم / دمت گرم / خسته نباشی / اگه میشه تاریخ ثبت نام آزمون سراسری و آزاد و تاریخ آزمون را هم بنویس ممنون

marzeyeh
۱۱:۵۱ ~ ۱۰ فروردین ۱۳۸۸

keily khoob bood mer30.

shaden
۰۶:۰۹ ~ ۱۵ فروردین ۱۳۸۸

ketabha ke dar morde reshtye gerafik hast ro lotfan morefi konid.kheyli zod merci

حسین
۱۱:۵۶ ~ ۱۵ فروردین ۱۳۸۸

سلام من هنوز شروع نکردم چیکار کنم؟
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

پوریا
۰۱:۵۹ ~ ۱۶ فروردین ۱۳۸۸

سلام.سری قبل با اینکه تراز بالایی داشتم.از روی شانسم قبول نشدم.امیدوارم به کمک شما دوستان عزیز.این سری یتونم پاداش خودمو بگیرم.ممنون میشم لطف کنین . منبع دروس عمومی را هم برام بذارین.

marya
۰۳:۱۲ ~ ۱۶ فروردین ۱۳۸۸

ترا خدا بگید کی نتیجه تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد را می زنن؟

امیر
۱۰:۴۶ ~ ۱۶ فروردین ۱۳۸۸

سلام ، خسته نباشید.
در سایت سنجش نوشته بود “داشتن حداقل معدل كل 14 دردوره كارداني.
” آیا معدل در کنکور کاردانی به کارشناسی دخیل است؟ لطفا راهنمایی کنید.
http://www6.sanjesh.org/KarshNP/1388/870115_01.php

مهرداد
۰۲:۰۴ ~ ۱۷ فروردین ۱۳۸۸

سلام من هنوز شروع نکردم لطفا راهنمایم کنید
منابع عمومی را هم برام بفرستید.

سهیلا
۱۲:۴۹ ~ ۱۷ فروردین ۱۳۸۸

salam
khaste nabashid
lotfan zoodtar sarfaslaye omoomiro elaam konim
mamnoon misham

شیرکو
۰۴:۳۹ ~ ۱۸ فروردین ۱۳۸۸

لطفا سرفصلهای دروس منابع عمومی را ذکر کنید.

جواد
۱۲:۰۵ ~ ۱۸ فروردین ۱۳۸۸

با سلام لطفا” منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مهندسی عمران را معرفی کنید با تشکر

سمیه
۰۱:۴۲ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۸۸

سلام. من هنوز برای شروع نکردم. ممنون میشم اگه راهنمائیم کنین. در ضمن منابع عمومی و تخصصی کاردانی به کارشناسی نرم افزار دانشگاه علمی – کاربردی را معرفی کنید و برام بفرستید.

maryam
۰۳:۰۲ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۸۸

سلام ، مي خواستم بدونم براي رشته ي ict مخابرات گرايش ارتباط داده ها امسال كنكور سوالاش جدا ميشه يا مثل پارسال از بچه هاي الكترونيك مي گيرن.
اصلا ظرفيتي واسه اين رشته امسال گزاشتن؟
tnx

شادمان
۰۴:۵۵ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۸۸

ممنون.

علی
۱۱:۴۵ ~ ۱۹ فروردین ۱۳۸۸

باسلام
باعرض خسته نباشیدبه شماوهمکاران محترم
درموردمنابع کاردانی به کارشناسی ساخت وتولید88مراراهنمایی کنید.
باتشکر

فرزانه
۰۶:۱۵ ~ ۲۱ فروردین ۱۳۸۸

سلام ببخشید من منابع کاردانی به کارشناسی رشته تکنولوژی تغییر شکل فلزات رو میخواهم .آیا میتونید کمکم کنید ممنون

تنها
۰۶:۵۵ ~ ۲۱ فروردین ۱۳۸۸

ممنون از مطالب مفیدت
موفق باشی

mbh
۰۸:۳۷ ~ ۲۱ فروردین ۱۳۸۸

سلام
خسته نباشید.
میشه منابع دروس تخصصی وعمومی کاردانی به کارشناسی (نرم افزار کامپیوتر )سال 88رو واسم ایمیل کنید.
متشکرم.

sara
۰۵:۳۸ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸

سلام
ممنون از سایت خوبتون.
لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی IT رو برا م بفرستید.بازم ممنون
باتشکر

سعید
۰۹:۵۸ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸

منم می خوام عضو شم و اطلاعات و جزوات کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر را گیر بیارم

فرزادـفریاد
۱۰:۰۳ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸

salam va ba sepas man az modiriat taghaza mikonam ke dar morede konkore sale 88 daneshgahe azade kardani na peyvaste etealati baraye ma begozarad mamnon va
bedrud

مريم همرنگ
۱۲:۲۱ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸

با سلام مي خواستم از زحماتي كه تا اين مدت كشيديد تشكر كنم سالم و شاد باشيد براي ما هم دعا كنيد

نگار
۱۲:۳۲ ~ ۲۲ فروردین ۱۳۸۸

سلام
خسته نباشید
لطفا سولات کنکور سراسری کامپیوتر سال 87 کارشناسی ناپیوسته برام بفرستید
خواهش میکنم
با تشکر
سایت شما اطلاعات خوبی داره

بهادر
۰۶:۵۵ ~ ۲۳ فروردین ۱۳۸۸

با سلام
خسته نباشید فعالیت های شما در این سایت جای تشکر فراوان را دارد.
دوست عزیز لطفا منابع درسی کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1388 و همچنین مجموعه سوالات سالهای گذشته رشته الکترونیک را در سایت قرار دهید.
با تشکر فراوان

maryam
۰۴:۵۹ ~ ۲۵ فروردین ۱۳۸۸

با سلام
لطفامنابع آزمون کارشناسی ناپیوسته 88 رشته سخت افزار را اگر ممکن است برایم بفرستید
با تشکر

ahmad
۰۵:۳۶ ~ ۲۵ فروردین ۱۳۸۸

درصد افرادي كه سال قبل قبول شدند را بنويسيد
و جند نفر امسال ظرفيت است تشكر

کورش ندیمی
۰۶:۰۶ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

سلام دست شما درد نکند ممنونم از زحمات شمااز شما خواهش می کنم قسمتهایی تست کنکور را زیاد تر بفرمایید

عليرضا
۰۷:۰۳ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

با سلام
من مي خواستم درخواست كنم منابع كنكور كارداني به كارشناسي رشته صنايع شيميايي رو نيز بزاريد
با تشكر

mansour
۰۸:۰۵ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

لطفاً زمان برگزاري كنكور كارداني به كارشناسي داشگاه آزاد سال 88 و تاريخ توزيع دفترچه را دقيق به ما بگيد در ضمن منابع آزمون را هم لطف كنيد
ممنون از سايت خوبتان

sosan
۱۰:۲۱ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

عالی

peyman
۱۲:۱۶ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

می خاستم که ظرفیت ومراکز پذیرش کارشناسی ناپیوسته برق تو,وب سایت قرار بدید با تشکر از مدیریت محترم سایت.

PROBOY
۰۶:۱۸ ~ ۲۷ فروردین ۱۳۸۸

با سلام
دوست عزیز این کار شما اجر معنوی برای شما دارد پس امیدوارم در این کار مثبت موفق و سربلند باشید.

شجاع الدین
۰۶:۵۷ ~ ۲۷ فروردین ۱۳۸۸

لطفن منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری را برام بفرستید هم عمومی هم تخصصی

رامین
۰۷:۴۹ ~ ۲۷ فروردین ۱۳۸۸

سلام میخواستم بپرسم کاردانی به کارشناسی کامپیوتر چه شهرهایی داره زابل یا زاهدان هم داره ؟ ممنون میشم اگه جواب بدین

mahsa
۰۹:۵۲ ~ ۲۷ فروردین ۱۳۸۸

vagean az site shoma tashakor mikonam

صادق
۱۲:۵۶ ~ ۲۷ فروردین ۱۳۸۸

لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی نا پیوسته رشته حسابداری را برام بفرستید .ممنون میشم

علی رضا باقری
۰۱:۰۲ ~ ۲۸ فروردین ۱۳۸۸

باعرض سلام وخسته نباشید اگه می شه لطف کنید متابع آزمون کاردانی به کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی رابنویسید باتشکرفراوان از زحمات شما

سینا
۰۸:۳۲ ~ ۲۸ فروردین ۱۳۸۸

سلام،

خواهش میکنم منابع برای کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد رشته برق-مخابرات رو بنویسین.

خیلی ممنون

سمانه حسنی پور
۰۲:۵۳ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۸۸

سلام لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته معماری را بنویسید. با تشکر

سیما ذوالفقاری
۰۳:۵۷ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۸۸

با سلام و تشکر
لطفا اگه امکان منابع کنکور کاردانی به کارشناسی نا پیوسته رشته ارتباط تصویری یا هنر های تجسمی رو برام بفرستید
خیلی ممنون از سایت خوبتون

leili
۱۱:۲۶ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۸۸

سلام ممنون ازسايت خيلي خوبتون .ميشه بگين تكميل ظرفيت دانشگاه ازاد كي مياد با تشكر فراوان از زحمات شما

حمید
۱۱:۴۰ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۸۸

واقعا متشکرم

خانم عبری
۱۱:۵۸ ~ ۳۰ فروردین ۱۳۸۸

سایت شما یک ناجی برای اهل علم ودانش خوشابه حالتون که توی زندگی یک ایده خوب وکاربردی مثل ایجاد این سایت کردین

ستاره
۰۱:۴۰ ~ ۳۱ فروردین ۱۳۸۸

سلام
من عضوجدید هستم.واقعا اطلاعات خوبی دارید
لطفا منابع کاردانی به کارشناسی نرم افزار رو برام بفرستید ؟عمومی واختصاصی
مرسی

so
۱۱:۱۱ ~ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

با سلام
وتشکر از اطلاعات خوبتون
من رشته ام نظری بوده میخواستم بدونم این اطلاعاتی که در این سایت هست به درد ما هم میخوره چون توی معرفی سایت نوشته بودید برای فنی ها ست .
کنکورمون یکیه?

امن
۰۲:۱۳ ~ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

با تشکر فراوان از اقا پیمان . میحواستم بدونم شما این اطلاعاتو از کجا میارین آیادقیقه؟

امین
۰۶:۱۷ ~ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

این حرف شما تو سایتتون تا چه حد واقعت داره ؟میدونین چند هزار نفرو نا امید وعصبانی کردین؟؟

reza
۰۱:۲۵ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

mer30

نسیم
۰۱:۲۷ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام
من تا امروز داشتم c میخوندم- تو دانشگاه هم به ما c++ یاد ندادند c+ +,c آیا مثل هم هستنند-؟ خواهش میکنم کمکم کنید-من جوابمو کجا ی سایت باید ببینم ؟؟؟
ممنونم

الهام
۰۳:۲۷ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام ممنون از راهنمایی هاتون رشته من دانشجوی کاردانی سیستم هستم می خواستم بدونم که رشته ی من کارشناسی داره یا نه متشکرم.

فاطمه
۱۰:۲۰ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

بچه هاي نرم افزار ميتونن براي كارشناسي سخت افزار شركت كنن؟

abbas
۱۰:۵۰ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام خسته نباشین, در دانشگاه به ما تو درس سخت افزار به جای اینکه مدار منطقی بگن , سخت افزار کامپیوتر گفتند ,
خودم یه کم اطلاعات از مدار تو هنرستان دارم به نظر شما چه کتابی بخونم تا سریع یاد بگیرم ممنون

مونیکا
۱۱:۴۱ ~ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

با سلام
میشه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته برق گرایشictرو برام بفرستید

nasim
۰۱:۱۳ ~ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

manabe dars omomi ro plz bezanin

kobra
۰۱:۳۷ ~ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

از راهنما ییهاتون ممنونم
نمیدمونم تو این دو ماه آخر چه جوری درس بخونم که حتما قبول بشم

علی ( ali )
۰۴:۲۹ ~ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام
ممنون از منابعی که معرفی کردین .همه کتابها رو خریدم .

حماد جوادي
۱۲:۱۶ ~ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

زمان برگزاري كنكور كارداني به كارشناي ناپيوسته كامپوتر كي است

مرتضي
۰۱:۳۳ ~ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

لطفا منابع آزمون در رشته كشاورزي گرايش پرورش گل و گياهان زينتي را براي من بفرستيد .متشكرم

میثم
۰۴:۲۳ ~ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

این سه نقطه ای که آخر سرفصل ها گذاشته اید یعنی بقیه ی سرفصل ها یا نه؟

سمیه
۰۲:۲۹ ~ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام. خسته نباشید. منابع کاردانی به کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی رو می تونین بهم بگین.

ياسمن
۰۸:۵۵ ~ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸

با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مديريت محترم سايت
اگه ممكنه منابع دروس عمومي كارداني به كارشناسي ناپيوسته دولتي رو زودتر اعلام كنيد ممنون ميشم

arezoo
۱۱:۲۳ ~ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸

salam ,be nazar shoma age man az hamin alan shoro konam be khondan emkan dare rotbey do raghami begiram?

papa
۰۹:۰۸ ~ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

با سلام و خسته نباشید خدمت مدیرت محترم سایت
اگه امکاش هست دروس تخصصی سخت افزار را بگویید .
با تشکر

فرهاد
۱۰:۱۸ ~ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام
خسته نباشید
من از منابع خبر نداشتم دست شما درد نکنه معرفی منابع خیلی عالی بودش لطفا منو در جریان تغییرات مربوط به کنکور بذارین

عباس
۱۰:۳۴ ~ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

با عرض سلام اگه ممکنه منابع کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 88 دروس اختصاصی رشته علوم انسانی اموزش کودکان استثنایی رو زود تر اعلام کنید باتشکر

ستاره
۱۱:۰۱ ~ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

چي مي شه گفت در مقابل اين هامه لطف شما ؟؟؟!!!
از ته دل آرزوي سلامتي و شادكامي براتون دارم

arina
۱۱:۳۷ ~ ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام واقعا خسته نباشيد
من تازه با اين سايت آشنا شدم و در بازديد اولم كلي لذت بردم و استفاده كردم 2 سوال داشتم منابع من مقسمي نيست انتشارات ديباگران تهرانه به نظر شما عوض كنم يا از همونا استفاده كنم ؟ و سوال ديگم اينكه من وقت كم دارم ميرسم؟

m
۰۸:۳۱ ~ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

ضمنا براي دانشگاه آزاد برنامه نويسي پاسكال و سي خواهد بود

عبدالله دوستعلي زاده
۰۱:۲۸ ~ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

خيلي چيز جالبي بود.دستتان درد نكنه

رضا
۰۵:۳۸ ~ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام دم شمارو گرم که خیلی اطلاعات مشتی داشت فقط اگه ممکنه داداش من ظرفیت غیرانتفاعی ها رو هم درج کنید و مخصوصا مشهد رو ممنون میشم یا علی

زهره
۰۹:۵۴ ~ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

با سلام در کنکور کاردانی به کارشناسی 88 دانشگاه دولتی درس پاسکال هم جزء دروس برنامه نویسی می باشد؟

حسین قیطاسی
۰۱:۴۷ ~ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

انشاالله که همه عضوها در مقطع کارشناسی قبول شوند ومن هم یکی از آنها باشم

رضا بياتي
۰۲:۲۶ ~ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

با سلام
من مي خواستم درخواست كنم منابع كنكور كارداني به كارشناسي رشته صنايع شيميايي رو نيز بزاريد
با تشكر

محمود
۰۲:۴۵ ~ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

خیلی خوب بود.ممنون

مینا
۰۵:۳۲ ~ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام.
خواهش ميكنم منابع كنكور كاراني به كارشناسي دانشگاه ازاد رو برام بفرستيد.هم منابع درسهاي عمومي و هم منابع درسهاي تخصصي .و هم شاخهای مختلف هنر.خواهش مي كنم زود بفرستيد .عجله دارم.ممنوون از شما.

رضا
۱۰:۲۴ ~ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام.
می خواستم ببینم امسال برای کنکور کاردانی به کارشناسی گرایش های سخت افزار و نرم افزار از هم جدا شدن؟
با تشکر

بهروز
۰۴:۵۸ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

ميشه يه سري از جزوات آمار و احتمالات برايمان بگزاريد
با تشکر

maede
۰۷:۲۶ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

با سلام اگه لطف کنید کتابهای منبع کنکور کاردانی به کارشناسی رشته مهندسی صنایع غذایی دروس عمومی و اختصاصی را برام بفرسید.ممنون

رضا
۰۸:۱۶ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

آقا تو رو خدا یکی جواب ما رو بده.
می خواستم ببینم امسال برای کنکور کاردانی به کارشناسی گرایش های سخت افزار و نرم افزار از هم جدا شدن؟

میثم
۱۰:۱۶ ~ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸

لطفاً منابع عمومی وتخصصی کاردانی به کارشناسی رشته برق رو برام بفرستید اگه ممکنه زودتر ممنون

محمود
۰۴:۲۵ ~ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام اگه میشه منابع ازمون کاردانی به کارشناسی سخت افزار کامپیوترسال 88 رو برام بفرستین ممنونم

helda
۰۴:۵۶ ~ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

با سلام و خسته نباشید از شما
اگه لطف کنید بگید چه جزوه ای را برای برنامه نویسی کاردانی به کارشناسی بخونم از شما ممنون می شم

رخساره
۱۰:۰۸ ~ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

با سلام و آرزوي موفقيت به همه دوستان عزيز
من امسال حتما بايد قبول شم ، تا حالا هم شروع نكردم ، لطفا منو راهنمايي كنيد كه چه جوري برنامه ريزي كنم تا بتونم قبول شم . راستي من كاردانيمو سال 80 گرفتم ، شاغل هم هستم ، با توجه به اينكه 8 سال از درس خوندن فاصله گرفتم بايد چه جوري درس بخونم ؟

sahar
۱۰:۴۳ ~ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

منابع اختصاصی کاردانی به کارشناسی رشته آموزش و مشاوره را لطف کنید اگه میشه برام بگید؟ با تشکر

abolfazl
۱۲:۰۸ ~ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

salam azizan besyar mamnon

firuze
۰۱:۰۱ ~ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

salam o khaste nabashid man parsal ozv shodam vali be site sar nazadam taze emrooz omadam va manebe ro didam , ta alanam faghat sakhteman dade khondam asan omidi nadaram ke sarasari ghabul sham . mikhastam beporsam in manabe vase konkoore azad ham hesab mishe va age emsal ghabul nashodam in ketabaro kharid kardam momkene manabe taghir kone ?
montazere javabeton hastam
ba tashakor az zahamateton

نوروعمرزهي
۱۲:۳۹ ~ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

مي خواستم بدونم ظرفيت پذيرش درنيمسال اول بيشتر است يادوم دررشته حسابداري

علی
۰۹:۵۲ ~ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸

لطفا منابع آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته انسانی- آموزش و پرورش ابتدای را برایم بفرست

فرشته
۰۹:۴۲ ~ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

لطفا منابع كارشناسي ناپيوسته زبان تخصصي را برايم بفرست

نرگس
۰۲:۵۶ ~ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام خسته نباشيد من دنبال جزوات كنكور كارداني به كارشناسي صنايع شيميايي هستم پيدا نكردم اگر نمونه سوالاتي داري لطفا به آدرس ميلم بفرستيد . با تشكر از شما

farzane
۰۵:۳۶ ~ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام
با توجه به توضیحاتتون یعنی برنامه نویسی c مد نظر طراحان نیست.

arezoo
۱۰:۰۴ ~ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

سلام من کاردانی فناوری اطلاعات و دارم میشه من و راهنمایی کنید که برای کارشناسی باید تغیر رشته بدم

farzaneh
۰۶:۰۸ ~ ۲ خرداد ۱۳۸۸

salam mamnon az lotfeton mikhastam bedonam az koja in etelaato miarin va inke emsal dar konkor maaref miad ya andishe

زهرا
۰۹:۴۳ ~ ۲ خرداد ۱۳۸۸

سلام
لطف کنید نمونه سوالهای کارشناسی ناپیوسته حسابداری را برای من بزارید همراه با جواب از شما ممنونم

مقداد
۰۸:۵۷ ~ ۳ خرداد ۱۳۸۸

منابع ازمون کارشناسی ناپوسته برق رو میخواستم

محمدرضا نوري
۰۶:۳۸ ~ ۴ خرداد ۱۳۸۸

سلام؛41 سال دارم بعد از 13 سال ترک تحصيل امسال در آزمون کارداني به کارشناسي کامپيوترگرايش سخت افزار شرکت کردام با اينکه هيچ اميدي به قبولي ندارم يک کوچولو ميخواهم سعي کنم شايد به اميد خدا قبول شوم شما منو نميشناسي ولي اگه دوست داري به من راهنمائي کن چي بخوانم از کجا شروع کنم ويا هر چيز ديگه اي که ميتونه به من کمک کنه!

مهشيد
۰۹:۱۳ ~ ۴ خرداد ۱۳۸۸

سلامو من از يكي شنيدم كه به سرفصلاي سيستم عامل داس هم اضافه شده. درسته؟ ميگن توي كتاب مدرسان 88 اومده!

sepide
۰۳:۰۸ ~ ۶ خرداد ۱۳۸۸

سلام می خواستم منابع آزمون کاردانی به کارشناسی رشته الکترونیک سال 1388 را بهم بگید

مهرناز
۰۹:۱۲ ~ ۶ خرداد ۱۳۸۸

سلام لطفا”منابع کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری معرفی کنید اگه میشه بگید اندیشه بخوانیم یا معارف ؟زبان تخصصی حسابداری هم میاد یا مشترک؟

p
۰۱:۱۵ ~ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

ایول خیلی عالی بود

علي اكبر
۰۷:۱۱ ~ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

سلام
واقعا عالي بود
با تشكر علي اكبر

مریم
۱۲:۲۰ ~ ۱۰ خرداد ۱۳۸۸

آیا منابعی که شما معرفی کرده اید قابل اطمینان است چون زمان زیادی برای اشتباه نداریم؟

ابراهیم
۰۳:۰۶ ~ ۱۱ خرداد ۱۳۸۸

سلام ممنون از اطلاعات مفیدتون لطف کنید سر فصل منابع کنکور 88 رشته معماری را برام بفرستید بازم ممنونم

mehdi
۰۳:۳۳ ~ ۱۱ خرداد ۱۳۸۸

آقا دمت خيلي گرم

vahid
۰۱:۳۶ ~ ۱۲ خرداد ۱۳۸۸

با سلام لطف کنید نمونه ای از قبول شدگان سالهای پیش با درصد دروس مختلف به سایت اضافه نمایید ممنون میشم

seyed mohammad mirnezhad
۰۷:۱۷ ~ ۱۲ خرداد ۱۳۸۸

خيلي خوب بود اما سر فصل دروس عمومي ….

کریمی
۰۳:۰۶ ~ ۱۶ خرداد ۱۳۸۸

با سلام
در مورد منبع درس معارف و کتابهای کمکی برای آن به وبلاگ من هم سر بزنید:
http://andisheheslami1.blogfa.com
با تشک

نیلوفر
۰۲:۴۰ ~ ۱۷ خرداد ۱۳۸۸

سلام خسته نباشید میخواستم ضریب دروس تخصصی در رشته حسابداری شاخه فنی وحرفه ای بدونم

ناشناس
۰۳:۳۹ ~ ۱۷ خرداد ۱۳۸۸

salam khaste nabashid
lotfan sv faslaye doros omomi ro ham elam konid

nilofar
۱۱:۴۶ ~ ۱۷ خرداد ۱۳۸۸

سلام.خسته نباشید
می خواستم بدونم کدوم دانشگاهها کاردانی به کارشناسی رشته ITقبول می کنن.
ممنون

امیر
۰۲:۴۴ ~ ۱۸ خرداد ۱۳۸۸

لطفا منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته ویژه فرهنگیان را معرفی کنید.
با تشکر

a
۰۵:۲۵ ~ ۲۱ خرداد ۱۳۸۸

سلام
من سال 86 کاردانیمو گرفتم و امسال هم کنکور شرکت نکردم؛ اون موقع c++ و VB تو کنکور نبود c و pascal بود. از این به بعد c++ و VB بجای اون دوتا هستن؟

عهديه
۰۲:۲۲ ~ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸

ميشه نام دروس و منابع رشته it رو بگين

شيما
۱۰:۰۷ ~ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸

سلام .خواهش مي كنم رشته كاداني به كارشناسي it بذاريد .ما واقعا مونديم چيكار كنيم؟

samira
۱۲:۲۷ ~ ۲۸ خرداد ۱۳۸۸

من منابع کاردانی به کارشناسی آموزش علوم تجربی رو می خوام.لطفا

setare_me
۰۶:۳۱ ~ ۲ تیر ۱۳۸۸

لطفا منابع دروس عمومی کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 88 رو معرفی کنید..

mahsa
۰۷:۳۲ ~ ۲ تیر ۱۳۸۸

آیا زبانc امسال در کنکور می آید؟
ذخیره و بازیابی حذف شده است ؟

ابراهیم
۰۹:۲۲ ~ ۳ تیر ۱۳۸۸

با سلام:

من می خواستم سی دی و کتاب معافیت از سربازی را تهیه کنم ولی شهرستان من در لیست شما مو جود نیست من در استان اصفهان شهرستان
زرین شهر زندگی می کنم این دومین باریه که به شما میل می زنم ولی جوابی نگرفتم

reza abasi
۰۱:۵۴ ~ ۴ تیر ۱۳۸۸

با سلام اول کمال تشکر رو دارم از شما بخاطر راه اندازی اینگونه سایت بعد هم یک درخواست داشتم اگه ممکنه سوالات کاردانی به کارشناسی روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی رو برام بفرستید

الهام
۱۲:۲۱ ~ ۸ تیر ۱۳۸۸

سلام
لطفا” زمان توزیع کارت کارشناسی 88 پزشکی و غیر پزشکی که امتهانش 11 و 12 تیر هست رو برام میل کنید امین جون

sldi
۲۰:۴۰ ~ ۱۸ تیر ۱۳۸۸

سلام
ممنون از زحمهت.. از کدام کتاب ها و با مولفهاش برای کنکور استفاده میشه
خیلی لازمه ممنون

میثم
۰۵:۱۷ ~ ۲۰ تیر ۱۳۸۸

سلام.
خسته نباشید. خیلی ممنون از راهنماییاتون.
ترو خدا به سوالات من کامل جواب بدین. مرسی.
اگه میشه لطف کنین نام مولفین منابع آزمونی کاردانی به کارشناسی سخت افزار رو بگین. من کاردانی نرم افزار دارم. می خواستم سخت افزار شرکت کنم. لطفا راهنمایی کنید. اگه میشه اطلاعاتی در مورد دانشگاه های سخت افزار در ایران (سراسری-آزاد-غیر انتفاعی و …) بدین. متشکرم

baran
۰۷:۱۴ ~ ۲۱ تیر ۱۳۸۸

لطفا منابع وسرفصلهاي تخصصي وعمومي سال89رادر سايت قرار دهيد

سارا پیرعباسی
۱۸:۴۳ ~ ۲۲ تیر ۱۳۸۸

سلام از زحماتتون ممنونم .

ali
۱۳:۱۲ ~ ۳۰ تیر ۱۳۸۸

سلام.لطفا تاریخ ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 88 را برایم بفرستید.ممنون

مهدی قهرمانی
۲۰:۳۶ ~ ۲ مرداد ۱۳۸۸

سلام.اگه میشه سوالات اختصاصی کاردانی به کارشناسی معماری 88 رو هم رو سایت بزارین

منظر
۲۲:۴۳ ~ ۲ مرداد ۱۳۸۸

سلام .لطفا ظرفيت دانشگاه هاي روزانه براي كارداني به كارشناسي رشته برق رو برام بفرستيد .ممنون

farnaz
۲۳:۲۶ ~ ۴ مرداد ۱۳۸۸

جواب سئوالات عمومي و تخصصي كارداني به كارشناسي رشته توليدات گياهي كه در روز جمعه 1/5/88 بعد از ظهر بر گزار شد ر مي خواهم

3x
۰۹:۵۷ ~ ۶ مرداد ۱۳۸۸

اينجانب:كمال تشكر از همه افرادي كه در برگزاري هر چه بهتر ازمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 88 نقش داشته اند را دارم و از خداوند براي انها ارزوي موفقيت در تمام مراحل زندگي را دارم(فرستنده:يكي از داوطلبان رشته كامپيوتر)

رويا
۱۰:۴۰ ~ ۱۲ مرداد ۱۳۸۸

سلام
خسته نباشيد، ممنون از راهنمايياتون ، من كاردانيمو 84 گرفتم ( كامپيوتر ) هيچكدوم از درساي تخصصي يادم نيست ، ميخوام واسه كنكور آزاد و علمي كاربردي 88 بخونم ، ميشه راهنمايي كنين كتاباي درسي مقسمي رو بگيرم بهتره يا مدرسان شريف ؟ از كدوم سايت مي تونيم كتابارو خريداري كنيم ؟

حسین
۱۸:۱۹ ~ ۱۵ مرداد ۱۳۸۸

از سایت بی نظیرتون کمال تشکر رد دارم
اگه امکان داره سرفصل دروس آزمون کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی صنایع شیمیایی رو معرفی کنید.
بازم تشکر می کنم

mohsen
۱۰:۱۶ ~ ۲۱ مرداد ۱۳۸۸

salam khili khob bod ama man ham ye khaheshi mionam dashte basham ? yekami ham baraye reshte sanaye shimiyaii bishtar matlab begozarid va man ham ba hosin jan moafegham ke sar fasle dorose azmon karshenasi napeyvaste sanaye shimiyaiii ro moarefi konid. mer30 bye

zahra
۱۶:۴۲ ~ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸

salam mamnun az saite mofidetun . faghat ye soale kheyli mohem dashtam manabe va sar faslhaye konkur vase sale 89 baraye daneshgahe azad ba dolaty fargh dare?mamnun misham zud javab bedin

fateme
۲۱:۵۸ ~ ۳۰ مرداد ۱۳۸۸

سلام واقعا ممنونم شما به من خیلی امید واسه درس خوندن میدید ممنون

peyman
۰۱:۲۵ ~ ۱ شهریور ۱۳۸۸

mikhastam beporsam ke
man doostam konkoore karshenasi napeyvaste elektronik dash cheroozi darche tarikhi in azmoon bargozar shodeh

alireza
۱۷:۰۴ ~ ۲ شهریور ۱۳۸۸

salam khaste nabashid ayatakmil zarfeyati baray
e konkore 87 vjod darad ba tashakor

solmaz
۱۰:۵۳ ~ ۱۰ شهریور ۱۳۸۸

سلام لطفا اگر در رابطه با منابع کنکور علمی کاربردی که دی ماه 88 برگزار میشود اطلاعی دارید ما را هم در جریان قرار دهید.
با تشکر – سمیه اهواز
———–
مدیر سایت : حتما بعدا مفصلا در ین رابطه صحبت میکنم

persila
۱۶:۲۳ ~ ۱۰ شهریور ۱۳۸۸

تاریخ کنکور کارشناسی ناپیوسته و توزیع دفترچه های آزاد وسراسری کی ؟وچند بار در ساله ؟

darya
۱۸:۵۸ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۸۸

با سلام. زمان توزیع دفترچه کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 88 کی است؟ لطفا اگه می دونید جواب منو بدید.با تشکر

naslariae
۱۹:۴۱ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۸۸

زمان توزیع دفترچه کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد سال 88 کی است؟

امین
۲۱:۰۰ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۸۸

سلام
مطالب این سایت فقط در مورد رشته کامپیوتره؟!
منابع سوالات و جزوات رشته عمران رو چطور میتونم پیدا کنم؟!

mansureh
۰۲:۰۸ ~ ۱۶ شهریور ۱۳۸۸

سلام
خوبی؟
خیلی ممنون از سایت خوبتون
میشه منابع کازشناسی هنر رو هم بزنید؟

محمد
۱۷:۱۵ ~ ۱۷ شهریور ۱۳۸۸

با سلام
لطفامنابع آزمون و سرفصل هایه آزمون کاردانی به کارشناسی رشته آموزش وپرورش ابتدایی را به ایمیلم ارسال کنید

وحید:
۰۶:۴۲ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۸۸

وحید:
اگه امکانش هست منابع درسی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی 88 رشته کامپیوتر بگید چیه؟
خیلی خیلی ممنون!

افشین
۱۵:۰۵ ~ ۱۸ شهریور ۱۳۸۸

لطفا منابع ازمون کردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 89 را در سایت بگذارید. با تشکر

zahra
۱۷:۴۴ ~ ۳ مهر ۱۳۸۸

باسلام.
از این همه اطلاعاتی که در اختیار ما میذارید ممنون. اگه میشه لطف کنید در مورد منابع کنکور کارشناسی رشته IT نیز اطلاعاتی در اختیار من بگذارید.
با تشکر

reza
۱۳:۳۸ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام
میشه سر فصلهای ازمون کارشناسی ناپیوسته ازاد88(بهمن ماه)رو به من بگین با منابع ممنون میشم.
با تشکر

سلمان
۲۲:۲۴ ~ ۴ مهر ۱۳۸۸

سلام اگه ميشه تاريخ ثبت نام كارشناسي ناپيوسته دانشگاه ازاد رو به من بگين ممنونتون هستم

nazi
۱۵:۰۳ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

سلام.لطفا بفرمایید آیا دانشگاه علمی کاربردی واحد ارومیه امسال یعنی سال 88رشته کارشناسی شهرسازی یا معماری یا عمران داره یا نه!خیلی واسم مهمه.ممنون

خیام بناوند
۲۱:۵۴ ~ ۶ مهر ۱۳۸۸

ممنون از زحمات شما.
خواستم بپرسم برای دروس عمومی معارف و ادبیات
از کدوم انتشارات استفاده کنم؟گاج خوبه یا قلمچی یا انتشارات دیگه پیشنهاد میکنید؟

حمید
۱۱:۵۳ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

سلام fff عزیز من در دانشگاه آمل-شمال درس خوندم این دانشگاه عالی و همه جور امکانات واسه دانشجوش محیا میکنه از تمام دانشگاه های تهران و قم قزوینو سمنان که درپیت سر.در ضمن زیباترین دانشگاه خاور میانه است و استاداش همه مال دانشگاه های معروفن.

سعید
۱۱:۵۵ ~ ۷ مهر ۱۳۸۸

من سمنان قبول شدم ولی نمیرم افتضاحه

mahdi yazdani
۱۲:۱۱ ~ ۸ مهر ۱۳۸۸

salam chera az reshte bargh nemizarid.
mamanon misham age baram befrestid etelaaat dar bare reshte bargh

asal
۱۳:۰۳ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۸

با سلام ممنون از سايت خوبتون لطفا در مورد منابع کنکور کارشناسی رشته IT نیز اطلاعاتی در اختيارم قرار بديد

kh
۲۳:۳۲ ~ ۱۴ مهر ۱۳۸۸

سلام،خسته نباشید
من هم برای علمی کاربردی و هم برای ازاد می خوام شرکت کنم می تونید کمکم کنید که چطوری درس بخونم چون کاردانیمو از دانشگاه ازاد گرفتم وهمه درسها رو سطحی بلدم والان کتابای مدرسان شریفو گرفتم خیلی برام سخته
اگه میتونید راهنماییم کنید که چطوری و چه کتابایو بخونم که شاید قبول شم توروخداسریع
راستی این جزوه ذخیره رو که تو سایتتونه بخونم برای کنکور کافیه
ممنون میشم خواهش می کنم کمکم کنید——-زهرا:پیشنهاد میکنم که منابع که توی سایت معرفی شده بخونید جوزو سیستم عامل هم کافی نیست سیستم عامل دکتر فهیمی رو پیشنهاد میکنم.زیاد از کتاب اموزشی استفاده نکنید من که شرایط شما رو دارم و فقط از خود کتاب منبع استفاده میکنم و از تیر ماه شروع به خوندن کردم.

سارا
۱۰:۵۴ ~ ۲۰ مهر ۱۳۸۸

سلام
من میخوام ملی شرکت کنم چطوری بخونم که قبول بشم

سارا
۱۰:۵۹ ~ ۲۰ مهر ۱۳۸۸

سلام
منابع آزمون کاردانی کامپیوترفنی وحرفه ای برام بفرستید

اقبال
۲۳:۲۰ ~ ۲۲ مهر ۱۳۸۸

سلام
منابع کنور ارشد IT رو می خواستم.
ممنون از لطفتون و زحمت فراوانتون.

ziba
۱۲:۰۳ ~ ۲۵ مهر ۱۳۸۸

با سلام لطفا منابع عمومی را هم معرفی کنید

Homa
۱۲:۱۲ ~ ۲۵ مهر ۱۳۸۸

با سلام لطفا منابع تخصصی آزمون کاردانی به کارشناسی موسیقی را نام ببرید

ع.ف
۱۴:۳۱ ~ ۲۷ مهر ۱۳۸۸

سلام
لطفا منابع عمومی و تخصصی کاردانی به کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.T) را هم نام ببرید.
ممنون از زحماتتون

fateme
۱۷:۰۰ ~ ۲۸ مهر ۱۳۸۸

سلام خسته نباشین من چه کتابی بخونم دولتی قبول شم

نگار
۱۹:۱۳ ~ ۲۸ مهر ۱۳۸۸

سلام منبع سیستم عامل در کنکور علمی کاربردی 88 هست؟———-
زهرا : خیر کنکور علمی کاربردی دروس سیستم عامل و مدار منطقی رو نداره.موفق باشید.

sadaf
۱۲:۵۰ ~ ۲۹ مهر ۱۳۸۸

salam agha peyman khaste nabashid
bebakhshid man pakeyje karshenasiro hamrah ba arshad sefaresh dadam vali faghat karshenasi ro ferestadid too tozihat ham neveshte boodam ke harmoghe pakeyje arshad amade shod ba ham beferestid vali… hala mishe lotf konid agar amadast baram beferestid? agar dir goftam vase ine ke cpim kharab shode boodo mashhadam ghabool shodam natoonestam behetoon etela bedam mamnoon misham

—————
سلام ، مشکلی نیست تا چند روز دیگه آماده میشه و میتونید دوباره ثبت نام کنید ( با تخفیف )

سارا
۲۲:۵۲ ~ ۳۰ مهر ۱۳۸۸

سلام می خوام واسه کنکور کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی بخونم در ضمن تا قبل از این دروس رو مرور نکرده بودم چون فرصت کمه توصیه می کنید که دروس عمومی رو هم بخونم؟ یا اینکه تخصصی هارو به همراه ریاضی بخونم و باقی دروس عمومی را کنار بگذارم.
بخاطر این میگم که امتیاز ریاضی با مجموع 3 تا درس زبان و فارسی و اندیشه عمومی برابری میکنه بهتر نیست بجای اینکه بخونم ریاضی رو خوب بخونم———-
زهرا : اگر ریاضیتون پایه قوی دارید بله خوبه.

دانشجوی کاردانی نرم افزار
۱۲:۰۷ ~ ۱ آبان ۱۳۸۸

باسلام,خسته نباشید
خواهش میکنم منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته نرم افزار 89 را معرفی کنید . آیا تغییراتی با سال گذشته وجود داره یا
نه . منتظرم -ممنون.

پیام
۱۵:۱۸ ~ ۱ آبان ۱۳۸۸

لطفا منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته نرم افزار 89 هم عمومی و هم اختصاصی را معرفی کنید.

عظیمی
۱۳:۱۷ ~ ۲ آبان ۱۳۸۸

لطفا منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته نرم افزار 89 هم عمومی و هم اختصاصی را معرفی کنید.

azin
۰۳:۳۵ ~ ۷ آبان ۱۳۸۸

salam
mishe manbe azmoon kardani be karshenasi computer 89 ro bezarid
mer30

najmeh
۱۱:۱۸ ~ ۱۰ آبان ۱۳۸۸

be khater sait khoobetan mochakeram.

مهسا
۱۱:۲۹ ~ ۱۲ آبان ۱۳۸۸

اگه امکانش هست منابع درسی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی 88 رشته کامپیوتر بگید چیه؟
خیلی ممنون——–
زهرا : یکمی دقت میکردین میدیدن که توی پست های قبلی زده شده.

shahram
۱۸:۰۰ ~ ۱۲ آبان ۱۳۸۸

سلام آقا پیمان خسته نباشید می خواستم اگه امکانش هست کلید سوالات عمومی 87 آزادرو یا روی سایت بگذارید واگه زحمتی نباشه به این ایمیل برام بفرستید.

mohammad
۰۱:۳۶ ~ ۱۳ آبان ۱۳۸۸

salam dooste aziz
mikhastam bedoonam barnamenevisi dar emtehane elmi karbordi sale 88 reshteye narmafzar chand soal az c va chand solal az cplus miyad ???
man cro baladam baraye nomreye 20% niyaz be khoondane cplus hast?
mer30

حامد
۱۳:۴۳ ~ ۱۳ آبان ۱۳۸۸

با سلام
لطفا در موردسرفصل های کنکور کار شناسی ناپیوسته 89 اطلاعاتی به ما بدهید

shayesteh
۰۰:۳۶ ~ ۱۶ آبان ۱۳۸۸

salam
man manabe kardani be karshenasi reshteye hesabdari ro mikham mersi

سارا
۱۷:۵۶ ~ ۱۷ آبان ۱۳۸۸

سلام
می خواستم بدونم تکمیل ظریف کاردانی به کاشناسی سال 88 کی میاد
ممنون

shirin
۱۶:۵۶ ~ ۱۸ آبان ۱۳۸۸

salam saiteton aalie
mikhastam b2nam takmil zarfiat karshena30 napeyvaste88 key miad
mer30

نا امید
۲۱:۳۵ ~ ۱۸ آبان ۱۳۸۸

تکمیل ظرفیت چی شد؟
یعنی دیگه نیست که هنوز اعلام نشده؟

omid
۱۰:۴۸ ~ ۱۹ آبان ۱۳۸۸

salam
mishe manabe konkore kardani be karshenasi reshte honaro vasam befrestin?
kheli zaroorie toro khoda
mamnoon

behnaz
۰۹:۵۸ ~ ۲۱ آبان ۱۳۸۸

سلام من منابع آزموني كارشناسي ناپيوسته رشته راهنماو مشاور را ميخوام لطفا برايم ايميل كنيد كنكور كارشناسي ناپيوسته دولتي

hossein
۱۹:۴۷ ~ ۲۴ آبان ۱۳۸۸

tarikh sabtename konkore kardani be karshenasi ro mikhastam azad va dolati batashakor

سميه
۰۸:۵۷ ~ ۲۶ آبان ۱۳۸۸

سلام ، وقت بخير ، من اطلاعات رشته حسابداري كارشناسي ناپيوسته 88 را مي خوام ولي چندين بار مراجعه كردم و موفق نشدم فقط اطلاعات رشته نرم افزار بوده ؟؟؟؟؟

abed
۱۰:۴۳ ~ ۲۷ آبان ۱۳۸۸

سلام می خواستم بدونم تکمیل ظرفیت چه وقت میاد

ashkan
۰۱:۲۶ ~ ۹ آذر ۱۳۸۸

سلام واقعا از سایت خوبتون ممنون ، می خواستم بدونم برای دروس تخصصی رشته ساخت و تولید دانشگاه علمی کاربردی کتاب های کدوم موسسه رو بخونم یا چه منبعی رو بخونم ؟؟؟؟

maryam
۱۱:۱۹ ~ ۱۰ آذر ۱۳۸۸

tashakor az lotfe shoma
latfan manabe azmoon dolati va tarikhe daftarcche va azmoon ro too sit begid
man ro rahnamayee konid che ketabi baraye azmoone dolati bekhonam mercc

neda
۱۲:۵۴ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۸

سلام
ضمن تشکر از اطلاع رسانی خوبتون
منابع کنکور ناپیوسته علمی کاربردی 88 – عمومی و اختصاصی – رو لطفا معرفی کنید.
با تشکر

سارا
۱۹:۱۵ ~ ۲۳ آذر ۱۳۸۸

سلام.
دروس و ضرایب کنکور سراسری و علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته یکیه؟ممنون میشم اگه نام دروس وضرایب کنکور علمی کاربردی کارشناسی نا پیوسته رشته حسابداری رو برام میل کنین. باتشکر.

محرم مینایی
۱۵:۰۴ ~ ۸ دی ۱۳۸۸

منابع کاردانی به کارشناسی 88 بهداشت حرفه ای را به moharram.3rsm@yahoo.com ارسال کنید

اصغر حسنی
۲۱:۵۷ ~ ۹ دی ۱۳۸۸

لطفا منابع را کامل معرفی کنید که از کدام قسمت کتاب ها خواهد آمد متشکرم

mahhshid
۰۳:۳۸ ~ ۱۲ دی ۱۳۸۸

salam mikhastam bedoonam daneshgahe elmi karbordi too kojahaye tehrane..va kardani be karshenasie napeivaste reshteye IT dare

maryam
۰۹:۳۸ ~ ۱۳ دی ۱۳۸۸

salam man montazere javabe shoma hastam
manabe azmone sarasari kardani be karshenasi computer
mercc

hamid
۱۰:۴۳ ~ ۱۶ دی ۱۳۸۸

سلام
جواب کنکور کارشناسی ناپیوسته کی پس اعلام میشه ؟

zahra
۱۱:۵۵ ~ ۱۷ دی ۱۳۸۸

سلام
برای خرید کتب کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر باید چکار کنم؟
ممنون از سایت خوبتون.

a
۱۸:۳۴ ~ ۱۷ دی ۱۳۸۸

سلام
می خواستم ببینم امسال تو علمی کاربردی زبان ++c می دن یا اینکه فقط زبان c میاد؟ خواهش می کنم اگه کسی می دونه جواب بده

ارامیتا
۰۱:۴۰ ~ ۱۸ دی ۱۳۸۸

salam khsteh nabashid.manabeh مدیریت بازرگانی رو میخواستم برای کارشناسی.mer30

nasim
۱۰:۴۶ ~ ۱۸ دی ۱۳۸۸

salam mishe begin natayej azado key mizanan lotfan javab bedin plz.

سحر
۲۳:۴۷ ~ ۱۸ دی ۱۳۸۸

مرسی, عالی بود.

nadia
۱۸:۱۸ ~ ۲۰ دی ۱۳۸۸

سلام از سایت خوبتون مچکرم . یه سئوال داشتم درباره برنامه سی پلاس پلاس درواقع یه برنامه نویسی ممنون می شم اگه برنامه رو برام بفرستید
برنامه ای بنویسید که اطلاعات تعداد نامشخصی دانشجو را بگیرد و یک فایل راباز کند ودر آن ذخیره کند

سجاد
۱۳:۲۴ ~ ۲۱ دی ۱۳۸۸

می خواستم بگم جواب آزاد هفته ی آخر دی ماه می یاد

زكيه
۲۱:۱۱ ~ ۲۲ دی ۱۳۸۸

سلام من با يه مشكل مواجه شدم : هنگامي كه مي خوام براي خريد پكيج كارداني به كارشناسي شهرستان را انتخاب كنم هيچ گزينه ي فعال نيست فقط استان فعال است لطفا سريع جواب بديم .مرسي
———-
مدیر سایت : برای لود شدن شهرستانهای آن استان چند ثانیه صبر کنید

محمد
۲۰:۰۱ ~ ۲۴ دی ۱۳۸۸

سلام بچه ها يه سوال داشتم هركس جواب بده ممنون ميشم. خواهشا.
اين برنامه از يك آرايه‌ي متشكل از رشته‌ها استفاده مي‌كند . براي انتخاب كردن از Insert استفاده مي‌كند. اگر بيشتر از 80 كاراكتر در يك خط تايپ كنيد به خط بعد انتقال پيدا مي‌كنيد. و در آخر به‌دليل محدوديت بيشتر از 120 خط را نمي توان در آن نوشت . (اطلاعات از صفحه ورودي خوانده شده و در صفحه خروجي چاپ شود.) برنامه به زبان پاسكال

aida
۰۱:۲۴ ~ ۲۶ دی ۱۳۸۸

salam mamnon misham age az tarikhe elame natayeje kardani be karshenasi azad etelaee darin khabaram konin goftan akhare day vali hanoo khabari niiiiii mikoshan akharsar maroooooooooooooo jizzzzzzzzzzzzzzzz montazeram age khabari bod plz tell me thnxxxxxxxxxxxx

min
۰۹:۳۴ ~ ۲۶ دی ۱۳۸۸

سلام خسته نباشید جواب کنکور کی می آید طاقت دیگه ندارم .تو رو خدا جواب را بدهید.خواهش می کنم

اعظم
۱۱:۳۳ ~ ۲۶ دی ۱۳۸۸

سلا وخسته نباشید
اگه لطف کنید منابع آزمون کارشناسی پیوسته دانشگاه علمی کاربردی رو برام به ایمیلم ارسال کنین. ممنون. می خواستم بدونم کتب ÷یش دانشگاهی هم جز منابعه. ضمنا من میخوام رشته کامیوتر شرکت کنم. آیا توی منابعش تاثیر داه.واین که آیا میشه چند رشته رو انتخاب کرد

f
۲۲:۱۲ ~ ۲۷ دی ۱۳۸۸

تو رو خدا جواب کنکور ر را بدهید خواشاّ

farhad
۱۱:۲۴ ~ ۲۸ دی ۱۳۸۸

سلام کی جواب کنکور کارشناسی می آید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محبوبه
۱۹:۴۶ ~ ۲ بهمن ۱۳۸۸

سلام روزتون بخیر ،لطفا منابع دروس تخصصی و عمومی آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری دانشگاه علمی کاربردی را اگه ممکنه به ایمیل من ارسال نمائید.باتشکر

احسان
۲۰:۱۵ ~ ۸ بهمن ۱۳۸۸

سلام به من کمک بزرگی کردید امیدوارم منابع معتبر باشد با تشکر فراوان

ناشناس
۰۸:۵۸ ~ ۱۰ بهمن ۱۳۸۸

باسلام
لطفا منابع کارشناسی معماری 89 و کلید کنکور کارشناسی معماری 88 را تهیه فرمائید

ناشناس
۱۵:۲۶ ~ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸

salam
bebakhshid mishe lotfan begid tafavot kardani peyvastehba napeivasteh chi hast va inke kodom yeli az anha mitavanad ta marahele baalatar edame tahsil bedahad.
ba tashakor

یاسر
۰۰:۳۰ ~ ۱۴ بهمن ۱۳۸۸

سلام یه سوال داشتم من بهمن امسال فارغ التحصیل میشم و برای کنکور سراسری دارم میخونم میخواهم بدونم که من کی باید دفترچه سربازی را پست کنم که غیبت نخورم واین معافیت تحصیلی تا کی شامل من میشود لطفا راهنمایی کنید

مصطفی
۱۵:۴۶ ~ ۱۶ بهمن ۱۳۸۸

سلام
انصافا دست همتون درد نکنه بابا دمتون گرم.
آقا منم همون مشکل یاسرو دارم اگه میشه بی زحمت زودتر منو هم خبر کنین.

mehdi
۱۶:۳۲ ~ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

سلام
بي زحمت منابع کنکور کارشناسي ناپيوسته ي رشته هاي کشاورزي رو واسم ايميل کنيد . متشکر از زحمت هاي شما

مصطفی
۱۲:۱۶ ~ ۲۸ بهمن ۱۳۸۸

سلام به همه دوستان
آقا کسی نمی تونه منو راهنمایی کنه؟
من بهمن امسال فارغ التحصیل شدم کی باید برای ارسال دفترچه نظام وظیفه اقدام کنم؟

ali
۱۰:۴۳ ~ ۳ اسفند ۱۳۸۸

سلامـ
آقا مصطفی من تا جایی که می دونم شما تا 6 ماه بعد از اخذ مدرک هم معاف هستید و می تونید در کنکور شرکت کنید.

مریم
۱۰:۵۶ ~ ۴ اسفند ۱۳۸۸

سلام و خسته نباشید.ممنون از سایت عالیتون
می خواستم بدونم از دروس برنامه نویسی کدو منبع کامل تر و مهم تره؟مدرسان شریف یا کتب آقای مقسمی؟من واسه کنکور ریاضیو آمار و زبان عمومی رو بی خیال شدم .چون زبان ضریبش کمه و ریاضی ام سخته و زمان بر. نظرتون چیه؟ممنون می شم راهنماییم کنید.مرسی

darya
۱۰:۳۸ ~ ۵ اسفند ۱۳۸۸

تعداد پذیرش دولتی کارشناسی نرم افزار چند نفره و چه استانهایی این رشته رو به صورت دولتی دارند؟
ممنون

سميرا
۱۶:۵۷ ~ ۱۴ اسفند ۱۳۸۸

با سلام و تشكر از سايت خوب شما.لطفا منابع تخصصي و عمومي كنكور كارداني به كارشناسي معماري سال 89 رو واسم بفرستيدو بازم ممنونم

llin
۱۳:۳۲ ~ ۱۶ اسفند ۱۳۸۸

manabe kardani be karshenasi bargha mikham to ro be ghor an zud

مجید
۱۸:۵۳ ~ ۱۶ اسفند ۱۳۸۸

باسلام وخسته نباشید.در مورد رشته جوشکاری منابع ودروسی که مهم تر هستند برام بفرستید

s
۱۵:۵۱ ~ ۱۸ اسفند ۱۳۸۸

با سلام لطفا اگه میشه منابع تخصصی و عمومی کنکور کارشناسی ناپیوسته سال 89 رشته کامپیوتر را برام ارسال کنید.
با تشکر

تانيا
۱۷:۳۰ ~ ۲۳ اسفند ۱۳۸۸

سلام خسته نباشين من خواستار منابع تخصصي و عمومي كارشناسي ناپيوسته كامپيوترم از شما .لطفا يك مرجع كار آمد به من معرفي كنيد.با تشكر فراوان

علی
۱۷:۳۲ ~ ۲ فروردین ۱۳۸۹

سلام
منابع دقیق حمل و نقل شهری رو میگین؟
مرسی

aidan
۱۹:۳۳ ~ ۱۰ فروردین ۱۳۸۹

سلام جرا تواين سايتا كمكي به مامايياي بدبخت كاردان نميكنين بابا يكي به داد ما برسه

maryam
۱۳:۰۷ ~ ۱۷ فروردین ۱۳۸۹

سلام
براي سيستم عامل كه كتاب مهرداد فهيمي را نوشتيد من سيستم عامل (جلد اول:مفاهيم و تكنيك ها)
انتشارات جلوه – ترجمه و تاليف:دكتر مهرداد فهيمي
را گرفتم مي خواستم بدونم همونيه كه شما گفتيد؟

عسل
۱۷:۵۳ ~ ۲۱ فروردین ۱۳۸۹

واسه کنکور برقم برنامه نویسی لازمه؟؟!؟!؟!؟
درسای عمومی چیاس؟

حامد
۱۵:۵۳ ~ ۲۴ فروردین ۱۳۸۹

سلام منابع کاردانی به کرشناسی رشته جوشکاری را میخواستم با تشکر

علی
۱۶:۱۱ ~ ۲۵ فروردین ۱۳۸۹

کارنامه کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی کی میاد .

negar
۲۰:۲۲ ~ ۲۶ فروردین ۱۳۸۹

salam…man emsal mikham konkoor bedam…sar fasl e darsa mesle parsale? c bayad kamel bekhoonam ya ++c ro?

مریم
۱۶:۲۱ ~ ۲۹ فروردین ۱۳۸۹

با سلام زمان توزیع دفترچه کاردانی به کارشناسی و منابع ازمون بهم بگید ممنون

الهه قهاری
۱۲:۳۳ ~ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹

الهه:
با سلام
منابع ازمون دروس تخصصی رشته ی نقشه کشی صنعتی مقطع کاردانی به کارشناسی را می خواهم
با تشکر

صبا
۲۰:۱۰ ~ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

سلام من می خواستم بدونم از کدوم سایت می تونم سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی گرافیک (هنر های تجسمی, ارتباط تصویری) راهمراه پاسخنامه دانلود کنم؟

آبتین
۱۵:۰۷ ~ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۹

سلام من می خواستم بدونم از کدوم سایت می تونم منابع کنکور کاردانی به کارشناسی روانشناسی و صنایع را دانلود کنم؟

فهیم
۱۱:۳۱ ~ ۳ خرداد ۱۳۸۹

سلام خسته نباشید واقعا
و ممنونم
خیلی خوشحالم که با سایتتون آشنا شدم
میگم دفترچه دوم کی میاد؟؟؟

فهیم
۱۱:۵۶ ~ ۴ خرداد ۱۳۸۹

عذر میخام کی به سوال من جواب میدید؟؟؟
بعد از کنکور انشاالله؟؟؟

ساجد
۰۸:۵۳ ~ ۸ خرداد ۱۳۸۹

سلام -از زحمات شما خيلي خيلي خيلي خيلي تشكر ميكنم اميدوارم هميشه در پناه خدا سالم و سلامت باشيد و به موفقيت هاي زيادي دست پيدا كنيد . اطلاعات سايت فوق العاده عالي و كاربردي هستند .

نسرین
۱۱:۰۵ ~ ۱۶ خرداد ۱۳۸۹

با تشکر از زحمات شما.
می خواستم بدونم که کتابهای پارسه می تواند مفید باشد یا نه ؟ (جای امیدواری برای قبولی هست ؟با کتایهای پارسه)

حسنا
۱۵:۲۱ ~ ۲۷ خرداد ۱۳۸۹

با سلام و تشكر از سايت خوبتون
لطفا منابع تخصصي و عمومي كنكور كارداني به كارشناسي معماري سال 89 رو واسم بفرستيد
ممنون

آرش
۱۸:۱۳ ~ ۲۷ خرداد ۱۳۸۹

Re: فهیم

دفترچه دوم بعد ازمون و وقتی که رتبه ها بیاد توزیع میشه

N
۰۸:۱۴ ~ ۳ تیر ۱۳۸۹

salam man mikham daneshgahamro shahr dg bezanam che dolati che azad.chejuri mishe ke etminan peyda konam vaghean ghabul misham?

parinaz
۱۵:۳۲ ~ ۸ تیر ۱۳۸۹

سلام از خبرهای خوبتون ممنون.
میشه زمان ثبت نام واسه کنکور کاردانی به کارشناسی سال 89 دانشگاه آزاد و علمی کاربردی رو اطلاع رسانی کنید؟
بازم تشکر.

زهرا
۱۸:۰۰ ~ ۱۳ تیر ۱۳۸۹

باسلام .خواهش مي كنم منابع عمومي وتخصصي آزمون كارداني به كارشناسي رشته آموزش و پرورش ابتدايي رابرايم بفرستيد

fakhte
۲۰:۱۷ ~ ۱۶ تیر ۱۳۸۹

سلام لطفاً منابع کنکور رشته ict کاردانی به کارشناسی را بهم بگید

Tt
۱۳:۵۲ ~ ۱۷ تیر ۱۳۸۹

سلام . میگن که دیگه از سیستم عامل مهرداد فهیمی تو کنکور دولتی سوال نمیدن اگه درسته لطفا منبع اصلی رو معرفی کنید.

محمد مهدی
۱۴:۵۳ ~ ۱۷ تیر ۱۳۸۹

سلام.خسته نباشید.از اطلاعات مفیدی که در سایت گذاشتید ممنونم.من دانشجوی مقطع کاردانی آموزشکده فنی حرفه ای رشته مکانیک خودرو هستم.هیچ اطلاعی از منابع تخصصی و زمان توزیع دفترچه و زمان برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی ندارم.در صورت اطلاع از منابع یا سایتی که بتواند منابع را در اختیارم قرار دهدلطفا در این زمینه من را راهنمایی کنید.باتشکر

عباسي
۰۹:۱۶ ~ ۲۱ تیر ۱۳۸۹

سلام خسته نباشيد.دانشجوي ترم دوم رشته عمران هستم بعد از اخذ مدرك كارداني ميخوام حتما در كنكور كارداني به كارشناسي قبول شوم . دوست دارم از الان به موازات در خصوص كنكور هم بخوانم . لطفا راهنمائي فرمائيد (هم در مورد تهيه منابع وهمچنين در صورت امكان برنامه ريزي صحيح )

ناشناس
۰۸:۵۴ ~ ۳۰ تیر ۱۳۸۹

very Good

saeed
۱۴:۱۰ ~ ۱۴ مرداد ۱۳۸۹

سلام خسته نباشید
من از همین امروز که به سایت شما یه نگاه انداختم فهمیدم به دردم می خوره من کاردانی برق تو تبریز می خونم و می خوام واسه کارشناسی از همین الان بخونم و روزانه تهران قبول شم کمکم کنید از کدوم موسسه و منابع استفاده کنم
منتظر جواب شما هستم
باتشکر

سولار
۰۹:۳۲ ~ ۲۵ مرداد ۱۳۸۹

منابع 89

سارا
۰۰:۱۰ ~ ۳ شهریور ۱۳۸۹

سلام خسته نباشيد.من در شته معماري رتبم 2090 شده مي خوام بدونم با اين رتبه احتمالش هست كه روزانه يا شبانه قبول شم منون ميشم جواب بدين.

معتصم
۰۰:۵۰ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۸۹

سلام يخواستم بدونم كه براي كنكور دولتي
سال 90 براي درس برنامه سازي سي مياد يا سي
پلاس پلاس يا هر دو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خيلي ممنون.

حامد
۲۳:۳۱ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۸۹

دانشجوی کاردانی نرم افزارم…90 کنکور دارم…میخام وضعیت قبولی توی دانشگاه شیراز رو بدونم…دولتی و غیر انتفایی اگه داره…

اونقدری خواهش و لطف شنیدید که من دیگه نگم…

mahtab eslami
۰۹:۰۸ ~ ۱۵ شهریور ۱۳۸۹

salam man soalate konkoore karshenasie arshad az sale 1375 ta sale 1389ro mikham shoma nemidoonid az koja bayad tahiye konam mamnoon misham age javab bedin

hanieh
۱۶:۴۶ ~ ۱۹ شهریور ۱۳۸۹

منابع کاردانی به کارشناسی کنکور علمی کاربردی رشته گرافیک چیه؟

نسرین
۱۷:۳۴ ~ ۳۰ شهریور ۱۳۸۹

ممنون جوابمو گرفتم

کوچولو
۱۸:۱۲ ~ ۲ مهر ۱۳۸۹

سلام من سخت افزار جهاد دانشگاهی همدان قبول شدم خونمون نزدیکه به دانشگاه ارزششو دار برم ترخدا جوابمو بدید نمیدونم چیکار کنم من مجبورم راه نزدیک بخونم ر نمیتونستم راه دور برم چون هزینه اش زیاد در میومد وگرنه نرم افزلر راه دور میاوردم اما پول انتقالی گرفتنم نداشتم ترخدا اگه کسی سخت افزلر میخونه بگه چپکار کنم؟ ترخدا جوابمو بدید

سمانه سادات
۲۰:۲۷ ~ ۲ مهر ۱۳۸۹

سلام من میخوام ICT شرکت کنم منابعش چیه؟
ممنونم

alireza
۱۵:۵۶ ~ ۷ مهر ۱۳۸۹

سلام -اگه میشه منابع کاردانی به کارشناسی صنایع شیمیایی رو برای من بفرستید-با تشکر فراوان

parisa
۱۲:۲۲ ~ ۱۱ مهر ۱۳۸۹

سلام-لطفا منابع کنکور کاردانی به کارشناسی برق-مخابرات رو بفرستید

leila
۲۳:۴۷ ~ ۱۳ مهر ۱۳۸۹

salam khaste nabashid
man reshtam narm afzare lotfan rahnamaim konid be nazare shoma ketabaye parseh behtare ya modaresane sharif

ع ل ی
۰۸:۴۶ ~ ۱۸ مهر ۱۳۸۹

سلام بی زحمت منابع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برای رشته ی نرم افزار با نویسنده هر کتاب که اصولا در کنکور میارن رو بهم بدید ممنون میشم ازشما و همکاران محترمتون ضمنا c روبیشتر بخونم یا ++c نیاز هست vb رو هم بخونم

نسرین
۱۱:۳۲ ~ ۲۸ مهر ۱۳۸۹

سلام .خواهش مي كنم منابع عمومي وتخصصي آزمون كارداني به كارشناسي رشته ict را برام بفرستید. و از چه منابعی استفاده کنم. ممنون میشم از لطفتون

bahram
۱۸:۴۸ ~ ۲ آبان ۱۳۸۹

با سلام وخسته نباشید
سایتتون خیلی عالیه اولین سلیتی که به شدت علاقه مندش شدم همینجوری ادامه بدبد روز به روز بهتر تر میشه
با تشکر

آوا
۲۳:۵۳ ~ ۵ آبان ۱۳۸۹

با سلام و سپاس از مطالب بسیار خوب و باارزشتان

ممنون می شم اگه منابع اختصاصی و عمومی مورد نیاز کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد برای کنکور امسال ( 12 آذر 89 ) رو برام بفرستید

با تشکر

آوا
۲۳:۵۹ ~ ۵ آبان ۱۳۸۹

با سلام مجدد و عرض پوزش از معرفی نکردن رشته مورد نظر
ممنون می شم اگه منابع اختصاصی و عمومی مورد نیاز کاردانی به کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد رشته آموزش زبان انگلیسی برای کنکور امسال ( 12 آذر 89 ) رو برام بفرستید

با تشکر

maryam
۰۹:۵۳ ~ ۷ آبان ۱۳۸۹

سلام بي زحمت منابع كارشناسي رشته itراميخواستم

وحید
۱۳:۴۲ ~ ۷ آبان ۱۳۸۹

با عرض سلام و خسته نباشید
وب سایت واقعاً عالی دارین
واقعا مطالبی که به درد یه نفر کنکوری بخوره داخلش پیدا میشه
اما این پست که گذاشتین من اصلا قبولش ندارم ، شما برو نگاه کن تو کنکور آزاد 88 برنامه نویسی c اومده و یک سوال ++c در صورتی که شما گفتین فقط ++c و ویژوال بیسیک میاد
با تشکر
خدانگهدار

پریسا
۱۱:۰۸ ~ ۱۴ آبان ۱۳۸۹

با سلام خدمت شما
اگر امکانش هست منابع آزمون کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی گرایش حسابداری سال 89 در اختیارتون هست و یا اطلاعی دارید مبنده را هم در جریان بگذارید ممنون از لطف شما

darya
۱۰:۴۳ ~ ۱۶ آبان ۱۳۸۹

salam.mishe manabe azmune kardani be karshenasie memariro be man bedin?mamnun misham

راتاناز
۰۹:۳۶ ~ ۲۴ آبان ۱۳۸۹

فقط خواستم ازتون تشکر کنم .

هانييييييييييييييي
۱۴:۰۰ ~ ۳۰ آبان ۱۳۸۹

سلام ميشه منابع كاملي از كنكوركارداني به كارشناسي پروتزهاي دنداني معرفي كنيد

soraya
۱۱:۴۷ ~ ۸ آذر ۱۳۸۹

منابع آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی دانشگاه علمی کاربردی را با ذکر کامل نام نویسنده و منابع مورد نیاز برای آزمون را ارسال نمایید. با تشکر

سوگل
۱۸:۰۱ ~ ۱۳ آذر ۱۳۸۹

ترو خدا من ميخوام كارداني به كارشناسي معماري .علمي كاربردي شركت كنم ميخواستم ببينم چي كار كنم منابع رو ميدونم ولي خيلي زياده .مثلا براي تنظيم شرايط محيطي كلي كتابه كدوم و بايد بخونم كمك كنيد

ناشناس
۲۱:۲۶ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

واقعا ممنوووووووووووووون

مسی
۱۰:۲۹ ~ ۱ دی ۱۳۸۹

لطفا”منابع ازمون کاردانی به کارشناسی حسابداری برام بفرستید

f.nik
۱۸:۴۷ ~ ۴ دی ۱۳۸۹

من فوق دیپلم نرم افزار دارم.در مورد دروس اصلی سخت افزار میخام بدونم.یه جا خوندم برای درس تحلیل مدارهای الکترونیکی بایداول الکترونیک 1و 2 دبیرستان رو خوند.بعدکتاب مدرسان شریف.ما که الکترونیک نداشتیم.

به نظر شما اگه بتونم دروس مشترک با نرم افزار و درس معماری کامپیوتر رو 50 درصد بزنم.مدارهای الکتریکی و الکترونیک هم نزنم میتونم سخت افزار قبول بشم.
فکر نکنم بشه!!میشه؟

مجتبی
۱۲:۳۷ ~ ۱۶ دی ۱۳۸۹

من دانشجوی اموزشکده فنی وحرفه ای هستم درموردکتب ومنابع ازمون کاردانی به کارشناسی مکانیک خودرو هیچ اطلاعی ندارم خوهشا اطلاعات دراختیارمن قراردهید

سارا
۲۱:۰۹ ~ ۸ بهمن ۱۳۸۹

با عرض سلام و خسته نباشید .
می خوام بدونم آیا در کنکور کاردانی به کارشناسی معدل در کنکور دخیل است یا نه؟
2.منابع ازمون 90

فرانک
۲۲:۰۳ ~ ۱۰ بهمن ۱۳۸۹

سلام من دانشجوی رشته فناوری اطلاعات وارتباطاتم (ICT) منابع کنکور رو می خوام

پریا
۰۰:۴۵ ~ ۱۲ بهمن ۱۳۸۹

سلام. لطفا ضرایب منابع کنکور 89 رو بگذارین. میشه بگین ++c رو از چه کتابی بخونیم که ضریب بیشتری بزنیم؟؟؟

af
۱۲:۳۴ ~ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹

با سلام.
تشکر از اطلاعات بسیار مفیدی وبروزتون که در اختیار مون میذارید.

الیاس
۱۳:۳۱ ~ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹

متشکر از زحمت شما

بهزاد روشنی
۱۵:۲۹ ~ ۳ اسفند ۱۳۸۹

سلام لطفا درباره ی رشته های موجود در دانشگاه تبریز هم اطلاعاتی بدهید. البته رشته های کاردانی به کارشناسی

مارال
۲۱:۴۳ ~ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹

سلام منابع ازمون كارداني به كارشناسي رشته آموزش ديني وقرآن را ميخاستم

A.zavvar
۱۱:۲۵ ~ ۱۴ فروردین ۱۳۹۰

با سلام و تشکر از سایت خوبتون…
لطفا راجع به منابع دروس عمومی برای کنکور کاردانی به کارشناسی کامپیوتر به من اطلاعات بدید.ممنون

sara
۱۸:۴۵ ~ ۲۴ فروردین ۱۳۹۰

salam.mamnoon az etelaatetoon. man manabe e kardani be karshenasiye omran ro mikham.

بهنام
۱۰:۵۲ ~ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام اگه امکان داره منابع آزمون کاردانی به کارشناسی رشته آموزش ابتدایی همراه بانمونه سوالات برایم بفرستید. باتشکر

sare
۱۱:۳۶ ~ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

سلام من منابع کاردانی به کارشناسی معماری و مکانیکو و نمونه سوالهاشونو میخونومیخوام.لطفاسریع برام بفرستید خیلی ممنون ازسایتتون

مریم
۱۰:۲۳ ~ ۲۱ تیر ۱۳۹۰

سلام.من میخام ازمون کارشناسی ناپیوسته 18 شهریور شرکت کنم.ی مشکلی داشتم نتونستم به وقتش شرکت کنم.لطف کنید تمدید کنید

مسعود
۱۲:۰۸ ~ ۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام من میخوام کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ،رشته روابط عمومی شرکت کنم اگه نمونه سوالاشو دارین لطفآ برام بفرستین ممنون

علی
۱۲:۱۳ ~ ۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام با عرض خسته نباشید خدمت شما میخواستم اگه براتون مقدوره کتب الکترونیکی مربوط به منابع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی را برام بفرستید.
با تشکر

حميد
۰۹:۴۶ ~ ۱۱ شهریور ۱۳۹۰

سلام اگه امکان داره منابع آزمون کاردانی به کارشناسی آزاد رشته آموزش ابتدایی همراه بانمونه سوالات برایم بفرستید. اين هفته لازم دارم.باتشکر از سايت پرطرفدارتون

sanaz
۱۲:۵۱ ~ ۱۲ شهریور ۱۳۹۰

سلام :من معماری خوندم ومی خوام کنکور بدم هم آزاد هم علمی کاربردی.میشه راهنماییم کنید که کی دفترچهای آزمون میاد.و اینکه من که فنی خوندم چه دانشگاهی برم خوبه؟ ممنون میشم کمکم کنید.

مهتاب
۱۱:۱۸ ~ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید سوالم اینه که رشته روانشناسی هم کنکور کاردانی به کارشناسی داره خیلی برام مهمه!هر چی بررسی کردم جواب نگرفتم لطفا جواب بدین!

sajad
۰۰:۲۸ ~ ۲۵ شهریور ۱۳۹۰

سلام
منابع آزمون کارشناسی ناپیوسته آزاد برای رشته حقوق رو از کجا میتونم پیدا کنم؟

لطفا حتما از طریق ایمیل به من پاسخ بدهید

m.a
۱۵:۰۵ ~ ۲ مهر ۱۳۹۰

ba salam .khaste nabashid.age momkene manabe azmon kardani be karshenasi reshte hesabdari ro baram email konid.mamnon.

ali
۱۳:۳۱ ~ ۴ مهر ۱۳۹۰

با عرض سلام
لطفا اگه ميشه بگيد كنكورهاي آزاد و سراسري رشته ي الكترونيك چه زماني برگذار ميشن(رشته الكترونيك)
مرسي از سايت خوبتون

هادی سلم ابادی
۲۳:۲۷ ~ ۱۰ مهر ۱۳۹۰

سلام ممنون می شم اگه منابع آزمون دروس عمومی کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی سال 89 را اعلام کنید

غراله
۱۳:۴۶ ~ ۲۱ مهر ۱۳۹۰

سلام. ممنون ميشم اگه دروس كنكور رشته‌ي نقاشي رو اعلام كنيد.
با تشكر

حمید
۱۸:۱۸ ~ ۲۳ مهر ۱۳۹۰

سلام
ممنون می شم اگر کسی سوالات سال پیش آزمون های کارشناسی ارشد مدرسان شریف رشته برق رو داره به دستم برسونه
s.hamid.mirfendereski@gmail.com

کریم اسدزاده
۱۳:۳۳ ~ ۲۸ مهر ۱۳۹۰

سلام ممنون می شم اگه منابع آزمون دروس عمومی وتخصصی ساخت تولیدکاردانی به کارشناسی علمی کاربردی سال 90را اعلام کنید

صادق دین پرور
۲۲:۵۸ ~ ۱ آبان ۱۳۹۰

سلام، میخواستم ازتون خواهش کنم منابع کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی رشته فناوری اطلاعات رو برام ایمیل کنید، همراه با مرجع، مرسی از لطفتون Email: sadegh.dinparvar@gmail.com

امیر
۰۸:۲۱ ~ ۵ آبان ۱۳۹۰

سلام چرا فقط منابع در مورد رشته کامپیوتر است
من کاردانی نرم افزار دارم می خواهم کاردانی به کارشناسی رشته دیگه ای بخونم آیا امکانش هست؟ از کجا می تونم بپرسم منابع رشته چی هست؟

سعید
۲۱:۱۶ ~ ۵ آبان ۱۳۹۰

تشکر فقط منابع دروس عمومی هم معرفی کنید

mostafa jafare
۱۷:۵۹ ~ ۶ آبان ۱۳۹۰

لطفا نمونه سوالات کارشناسی مکانیک برام ارسال کنید ممنون میشم

هادی
۲۰:۲۸ ~ ۹ آبان ۱۳۹۰

سلام خسته نباشیدیه سوال داشتم خدمتتون . من دانشجوی کارشناسی ترمی علمی کاربردی سال 84 یا 85 اصفهان بودم که بعدازدوسه ماه به دلایلی نتونستم ادامه بدم الان میتونم باداشتن دفترچه آماده به خدمت که خیلی هم اضافه خدمت بهش خورده دوباره توی اون رشته امتحان بدم

alireza
۱۰:۳۹ ~ ۱۳ آبان ۱۳۹۰

salam agar momkene manabe motale azmoon karshenasi arshad dane shkhe hoghughe jaza ra baram ersal konid
mersishgahe sarasari

مریم
۰۳:۴۴ ~ ۱۵ آبان ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید من دنبال جزوات و کتابهای عمومی کاردانی به کارشناسی هستم اگه می تونید لطفا کمکم کنید

ناشناس
۲۱:۰۰ ~ ۱۶ آبان ۱۳۹۰

سلام جواب اين همه سوال كجاست

كمال.ح
۱۷:۰۹ ~ ۲۳ آبان ۱۳۹۰

سلام.خداقوت همگي..واسه كنكوركارداني به كارشنلسي علمي كاربردي كامپيوتر،گرايش شبكه مهندسي آي تي چه بخونيم كه قبول شيم بهتر؟/راهنمايي كنيد هركي ميدونه ممنون واقعا

جاویدی
۱۶:۴۷ ~ ۲ آذر ۱۳۹۰

درباره منابع آزمون جامع علمی کاربردی رشته بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی چه منابعی و از چه نویسنده ای باید بخوانیم

حسين
۱۸:۲۲ ~ ۱۶ آذر ۱۳۹۰

سلام آيا دانشگاههاي موجود در اهواز رشته علمي كاربردي بهداشت مواد غذايي با منشاء دامي رادارند؟دروس تخصصي اين آزمون را معرفي كنيد.باتشكر

وحید
۲۲:۱۲ ~ ۵ دی ۱۳۹۰

سلام نمونه سوالات کنکور سال 90ازرشته تولیدوپرورش گل وگیاه زینتی برام بفرست
متشکرم

E-A
۱۸:۰۳ ~ ۸ بهمن ۱۳۹۰

سلام لطفاً منابع کنکور کارشناسی معماری را هم در سایت بگذارید. ممنون

ناشناس
۲۱:۲۹ ~ ۱۴ بهمن ۱۳۹۰

منابع کنکور کارشناسی ناپیوسته رشته عمران برای بچه های فنی رو لطف کنید

مرضیه
۰۹:۳۶ ~ ۱۱ اسفند ۱۳۹۰

سلام لطفا منابع اختصاصی کنکور کاردانی به کارشناسی شهر سازی رو لطف کنید.ممنون

نرگس
۱۲:۲۴ ~ ۱۲ تیر ۱۳۹۱

سلام.لطفا منابع عمومی و اختصاصی کنکور کاردانی به کارشناسی رشته تربیت مربی امور تربیتی رو تو سایتتون بذارید.سپاسگزارم

ناشناس
۱۷:۲۹ ~ ۲۲ تیر ۱۳۹۱

سایت خوبی نیست

محمد
۱۳:۵۲ ~ ۱۳ مرداد ۱۳۹۱

سلام.لطفامنابع اختصاصي كنكور كارشناسي ارشد كامپيتر نرم افزاردولتي رو اگه ميشه سريع توسايتتون بذاريد