آخرین خبر ها
ظرفیت پذیرش تکمیل ظرفیت کنکور کاشناسی ناپیوسته سل 89

كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

 

دوره روزانه

 

نام موسسه / دانشگاه                              –               جنسیت پذیرش     –  ظرفیت پذیرش

 

آموزشكده فني وحرفه اي شماره 1شيراز (شهيد باهنر)             مرد           ـــ             24

آموزشكده فني وحرفه اي پسران بجنورد(دارالفنون)                    مرد           ـــ             24

آموزشكده فني وحرفه اي شماره 2تهران (شمسي پور)             مرد           ـــ             24

دانشكده تربيت دبيرفني وحرفه اي دختران تهران (شريعتي)       ـــ             زن            24

 

موسسات غیر انتفاعی

 

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل             مرد           زن            25

مؤسسه غيرانتفاعي آبا -آبيك                   مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي آمل – آمل                مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي آيندگان – تنكابن        مرد           زن            11

مؤسسه غيرانتفاعي ابرار – تهران             ـــ             زن            55

مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين- سبزوار     مرد           زن            19

مؤسسه غيرانتفاعي اترك – قوچان            مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار       مرد           زن            35

مؤسسه غيرانتفاعي اروندان – خرمشهر   مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي اسرار – مشهد        مرد           زن            11

مؤسسه غيرانتفاعي افضل كرماني           مرد           زن            24

مؤسسه غيرانتفاعي امام جواد(ع)- يزد     مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي اميد – نهاوند            مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي امين – فولادشهر     مرد           زن            48

مؤسسه غيرانتفاعي انديشه – جهرم        مرد           زن            24

مؤسسه غيرانتفاعي بصير -آبيك               مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي بعثت – كرمان           مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان        مرد           زن            27

مؤسسه غيرانتفاعي بيهق – سبزوار         مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر         مرد           زن            16

مؤسسه غيرانتفاعي پ‍ارسيان -بيدستان    مرد           زن            15

مؤسسه غيرانتفاعي پرديسان -فريدونكنارمرد           زن            11

مؤسسه غيرانتفاعي پويا – ياسوج             مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي پ‍ويش – قم              مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي پ‍‍ويندگان-چالوس       مرد           زن            13

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان             مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي توران – دامغان          مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي جاويد- جيرفت          مرد           زن            10

مؤسسه جهاددانشگاهي اصفهان             مرد           زن            30

مؤسسه جهاددانشگاهي واحدكاشمر       مرد           زن            11

مؤسسه جهاددانشگاهي اشكذر يزد         مرد           زن            45

مؤسسه جهاددانشگاهي استان يزد          مرد           زن            15

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد       مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي رجاء – قزوين             مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز           مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي روزبهان – ساري       مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي زاگرس -كرمانشاه    مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي سبحان – نيشابور     مرد           زن            25

مؤسسه غيرانتفاعي سراج – تبريز            مرد           زن            15

مؤسسه غيرانتفاعي سردار جنگل-رشت  مرد           زن            18

مؤسسه غيرانتفاعي سيلك – كاشان        مرد           زن            12

مؤسسه غيرانتفاعي شاهرود – شاهرود  مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي شفق – تنكابن         مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي شمس -گنبدكاووس  مرد           زن            55

مؤسسه غيرانتفاعي شهاب دانش – قم    مرد           زن            28

مؤسسه غيرانتفاعي اشرفي اصفهاني     مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر             مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائمشهر     مرد           زن            19

مؤسسه غيرانتفاعي طبرستان – چالوس  مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي طبري – بابل             مرد           زن            50

مؤسسه غيرانتفاعي جعفري – رفسنجان  مرد           زن            20

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين مرد           زن            37

مؤسسه غيرانتفاعي علامه ناييني -نايين  مرد           زن            36

مؤسسه غيرانتفاعي علم وفن – اروميه    مرد           زن            18

مؤسسه غيرانتفاعي عين القضات -ميانه  مرد           زن            23

مؤسسه غيرانتفاعي غزالي – قزوين         مرد           زن            28

مؤسسه غيرانتفاعي اسعد گرگاني-گرگان مرد           زن            35

مؤسسه غيرانتفاعي فردوس – مشهد      مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي فن ودانش – ساوه    مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي كارون -اهواز            مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي كاوش -محموداباد     مرد           زن            18

مؤسسه غيرانتفاعي كرمان – كرمان          مرد           زن            50

مؤسسه غيرانتفاعي كسري -رامسر       مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي كميل- كردكوي         مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي كومش – سمنان      مرد           زن            11

مؤسسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني         مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان – آق قلا         مرد           زن            31

مؤسسه غيرانتفاعي مازيار- رويان – نور      مرد           زن            54

مؤسسه غيرانتفاعي مطهر – مشهد         مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي مهر- اراك                 مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه   مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآوران – كرمان     مرد           زن            20

مؤسسه غيرانتفاعي ميثاق- رفسنجان      مرد           زن            16

مؤسسه غيرانتفاعي نژند – اروميه            مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي نوين – اردبيل            مرد           زن            80

مؤسسه غيرانتفاعي هدف – ساري          مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا -بندرگز       مرد           زن            25

 

 

كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر

 

دانشگاه غيرانتفاعي شمال – آمل             مرد           زن            41

مؤسسه غيرانتفاعي ابن يمين- سبزوار     مرد           زن            36

مؤسسه غيرانتفاعي اديبان – گرمسار       مرد           زن            50

مؤسسه غيرانتفاعي افضل كرماني           مرد           زن            36

مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار – كرمان        مرد           زن            55

مؤسسه غيرانتفاعي پارسا – بابلسر         مرد           زن            29

مؤسسه غيرانتفاعي پ‍‍ويندگان -چالوس      مرد           زن            16

مؤسسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان             مرد           زن            30

مؤسسه غيرانتفاعي تميشان – بهشهر   مرد           زن            14

مؤسسه غيرانتفاعي توران – دامغان          مرد           زن            40

مؤسسه جهاددانشگاهي – واحد همدان   مرد           زن            16

مؤسسه جهاددانشگاهي استان يزد          مرد           زن            45

مؤسسه غيرانتفاعي خاوران – مشهد       مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي خراسان – مشهد     مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي صائب – ابهر              مرد           زن            45

مؤسسه غيرانتفاعي صفاهان – اصفهان    مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي صنعتي قائمشهر     مرد           زن            20

مؤسسه غيرانتفاعي عرفان – كرمان         مرد           زن            16

مؤسسه غيرانتفاعي علامه دهخدا-قزوين مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي علامه محدث- نور     مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي  سپاهان                  مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي فخر رازي – ساوه     مرد           زن            19

مؤسسه غيرانتفاعي كوثر- قزوين              مرد           زن            10

مؤسسه غيرانتفاعي لقمان حكيم آق قلا مرد           زن            46

مؤسسه غيرانتفاعي ليان -بوشهر             مرد           زن            12

مؤسسه غيرانتفاعي مهرآستان – آستانه   مرد           زن            29

مؤسسه غيرانتفاعي ميرداماد – گرگان      مرد           زن            25

مؤسسه غيرانتفاعي نژند – اروميه            مرد           زن            40

مؤسسه غيرانتفاعي هيركانيا -بندرگز       مرد           زن            29

ربکا
۲۲:۲۶ ~ ۱۵ آذر ۱۳۸۹

سلام ….میشه کمکم کنید من با رتبه 24000 قبول میشم مشهد ؟ سخت افزار و نرم افزار رو انتخاب کنم میشه 6تا انتخاب… ظرفیتها هم خیلی کمه … میشه تو انتخابها کمکم کنید ؟

سارا
۲۲:۳۷ ~ ۱۵ آذر ۱۳۸۹

khaste nabashe sanjesh

رحيم
۲۳:۰۱ ~ ۱۵ آذر ۱۳۸۹

سلام . از زحماتتون تشكر ميكنم .
با رتبه 500 آيا اميدي به قبولي در روزانه هست ؟

نیلوفر
۲۳:۳۴ ~ ۱۵ آذر ۱۳۸۹

با سلام و خسته نباشید

ببخشید کسانی که در کنکور 89 شرکت نکرده اند میتوانند در این تکمیل ضرفیت شرکت کنند .

مجيد
۲۳:۳۸ ~ ۱۵ آذر ۱۳۸۹

اق پيمان من كارت اعتباريمو با كد رهگيريرو گم كردم فقط ش داوطلبيرو با پرونده دارم تروخدا بگو چيكار كنم تو سنجش گفتم با ارسال درخاست
بچه ها راهنمايي كنيد
———-
مدیر سایت : با سازمان سنجش تماس بگیرید

نیلوفر
۲۳:۴۳ ~ ۱۵ آذر ۱۳۸۹

با سلام و خسته نباشید

آیا کسانی که در کنکور کارشناسی 89 شرکت
نکرده اند می توانند از تکمیل ظرفیت ا ستفاده کنند

پریسا
۲۳:۴۴ ~ ۱۵ آذر ۱۳۸۹

سلام خسته نباشید.میدونم افراد زیادی کامنت میدن و ازتون میخان با توجه به رتبشون بگید کجا قبول می شن .من رو ببخشید دیگه حالم داره به هم می خوره و شرایت روحی و جسمی داغونی پیدا کردم توی این مدت .من هم همین سوال رو دارم که ایا با رتبه ی 2662 امکان قبولی در ابرار تهران یا شهید اشرفی اصفهان و یا خاوران مشهد وجود داره یا نه؟و یا حتی امیدی به شریعتی میشه داشت ؟پیشاپیش از پاسختون تشکر می کنم.
———-
مدیر سایت : شریعتی خیر، ولی در سایر دانشگاههایی که گفتید شانس قبولی هست

عا بس
۰۰:۱۳ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان
من رتبم 410 شده،بنظر شما شانس من واسه شمسی پور یا باهنر شیراز با این وضعیتی که پیش اومده چقدره؟

سعید
۰۰:۴۸ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

خوب حالا با این وضع ذلستان چیه 20000 به بالا امید وار باشه یا خیر .روزانه که بازم اوضاعش همونطوری خرابه.

محسن
۰۸:۲۰ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام خسته نباشید یه سوال داشتم میخواستم ببینم اون 1800 تومنی که سازمان سنجش گفته چه جوری باید واریز کنیم؟تو سایت چیزی نگفته.
با تشکر

مجتبي
۰۸:۲۴ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
دوستان تا چه رتبه اي شانس قبولي در تكميل ظرفيت رو دارد.

سامان
۰۹:۴۹ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام,میخواستم بدونم با رتبه 6700 میشه یکی از 3 روزانه رو قبول شد؟با تشکر
———-
مدير سايت : خير.

ناهید
۱۰:۲۰ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام خسته نباشید
میخواستم بدونم چند انتخاب در تکمیل ظرفیت داریم
من نرم افزار مجاز شدم فقط باید نرم افزار بزنم
سخت افزار مجاز نشدم
با تشکر

هانیه
۱۰:۲۵ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام حتما به سوالم جواب بدید
من سخت افزار رتبه 5000و نرم افزار رتبه 9000 اوردم انتخاب اولم سخت افزار مشهد بود قبول شدم و نرفتم . من در رشت زندگی می کنم انتخاب سوم و چهارمم سردار جنگل و مهر استان بود این دو دانشگاه تا رتبه 15000 پذرش کرده بودند. آیا برای تکمیل ظرفیت می تونم این دو موسسه شرکت کنم ؟؟
احتمال قبولی هست؟؟؟؟؟؟
متشکرم از پاسخگویی شما.
——–
مدیر سایت : بله احتمال قبولی هست

فاطمه
۱۰:۲۸ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام ميشه بگين اين ظرفيت ها رو از كجا خوندين اگه از سايت سنجش بوده من پيدا نميكنم

مجتبی
۱۱:۲۳ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
میخواستم ببینم تکمیل ظرفیت مرحله دوم هم داره یا نه؟
چون نفرایی که میرن تو دانشگاههای بالا جاهاشون خالی میشه.

س
۱۱:۴۳ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

روزتون مبارک دانشجوهای بی گناه!
واقعا که زحمت کشیدن واسمون این همه ظرفیت گذاشتن!
بازم واسه فرهنگیا!؟
مرگ بر ظالم

علی
۱۱:۵۶ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
آیا من با رتبه 543 باهنر شیراز قبول میشم یا نه؟

armin
۱۲:۱۵ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام اقا پیمان/امکان داره ظرفیت جدید اضافه کنن تا 29؟

hasan
۱۲:۳۶ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

با سلام خدمت مدیر سایت می خواستم بدونم تا 22 چی کار باید بکنیم اصلا نباید پول بریزیم به حساب تو رو خدا تکلیف ما را معلوم کنین؟؟؟

ساسان
۱۳:۱۳ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

آیا امکان داره بازم ظرفیت جدید از سوی سازمان سنجش اعلام بشه؟

نگار
۱۳:۴۸ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام اقا پیمان من با رتیه 35000 تو تکمیل ظرفیت جایی قبول میشم تو رو خدا جواب بده

سام
۱۴:۲۳ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

بعضی از دانشگاه ها ظرفیتشون درست نیست

حسن
۱۵:۱۹ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
من با رتبه ی 416 احتمال قبولی در شمسی پور یا… رو دارم ؟
ممنون
———
مدير سايت : خير احتمالش خيلي كمه.

پدرام
۱۵:۲۳ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان خسته نباشی من 2تا سوال داشتم که اگه محبت کنی و جواب بدی ممنونت میشم 1-من 2ترم علمی کاربردی ساوه خوندم اگه تکمیل ظرفیت قبولشم واحدامو تطبیق میدن؟2-من توی اطلاعیه سازمان سنجش خوندم آموزشکده های فنی وحرفه ای هزینه تحصیل دانشجویان رو پرداخت نمی کنن یعنی اگه کسی روزانه هم بطور مثال شمسی پور قبولشه باید شهریه بده؟که اگه اینطور هست شهریه اش ترمی حدودا چقدر میشه؟
———
مدیر سایت : بله باید تطبیق داده بشه. دوره روزانه هیچ هزینه ای نداره

محمد
۱۵:۵۳ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
خواهش ميكنم از تمام كساني كه در مرحله اول انتخاب رشته پذيرفته شده اندو در حال تحصيل هستند در تكميل ظرفيت انتخاب رشته نكند.خواهش ميكنم !

دادمهر
۱۶:۱۰ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

با سلام و درود فراوان
ببخشید میتونید بگید من با رتبه 8550 میتونم قبول بشم و اگه که میشه؛ کجا؟
———
مدير سايت : بله در موسسات غير انتفاعي قبول ميشيد.

شیوا
۱۶:۲۹ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
می خواستم بپرسم اولویت قبولی واسه اونایی نیست که رتبه خوب داشتن ولی نرفتن دانشگاه؟؟
کسی که رتبه زیر 500 داره (یعنی اونایی که روزانه-شبانه یا علم و فرهنگ قبول شده) اگه تکمیل ظرفیت شریعتی- شمسی پور قبول بشن جای خالی اونا تو دانشگاه قبلی چی میشه؟
تورو خدا جواب بدین خیلی واسم مهمه
——-
مدير سايت : مسلما هر كه رتبش بهتره اولويت بالاتري داره.در مورد جاهاي خالي كه بعد از تكميل ظرفيت بوجود مياد مشخص نيست كه چي ميشه!

h
۱۶:۵۸ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
یه سئوال داشتم ازتون می خواستم بدونم ای ن ظرفیت ها را از کجا گیر آوردین؟
چون من رشتم برق هست می خواستم ببینم ظرفیت های رشته بر ق را ؟

نیما
۱۸:۳۹ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

با عرض سلام

امروز جزییات تکمیل اعلام شد

یه سوال برام پیش اومده

من اولویت اولم بوشهره دانشکده لیان

رشتم نرم افزار کامپیوتر توی کاردانی و توی کنکور هم به همین نسبت

الان دانشکده لیان نرم افزار برای تکمیل اعلام نکرده

ولی سخت افزار و ict اعلام کرده

آیا من می تونم توی این دو رشته شرکت کنم (تو آزاد می شه)

و درخواست دیگه اینکه اگه کسی بتونه منو کمک کنه توی انتخاب رشته ممنون می شم

شرایطم :

توی رشته نرم افزار

نزدیک به بوشهر

اگه دورترم بود مشکلی نیست ولی اولویتم نزدیکه بوشهره

و اینکه سعی کنید اونایی که سطح خوبی دارند معرفی کنید

خیلی خیلی خیلی ممنون

sara12
۲۰:۲۴ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

بچه ها ترخدا اگه داريد درس ميخونيد
يا يه دانشگاهي رو فكر ميكنيد نميتونيد بريد انتخاب رشته نكنيد به خدا حق بچه هاي ديگه ضايع ميشه…

میلاد
۲۰:۵۱ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام می خواستم بپرسم با رتبه 2744 می تونم غزالی قزوین قبول بشم ؟
با تشکر

مهسا
۲۱:۴۶ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

من برای بار چنذم دارم این سئوال رو می پرسم . خواهشمندم جواب من رو بدبد آیا می تونم هم نرم افزار رو انتخاب کنم هم سخت افزار؟

ستاره امید
۲۱:۵۹ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

salam
bacheha tabrik migam ke majles fani ha ro be rasmiyat shemordo belakhare rasman raftin zire nazare vezarate ooloom tahghighat va fanavari.emsal moshe azemayeshghahimo kardan az sal 90 fanio herfeyi rasmi shod

مریم
۲۲:۰۴ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

با عرض سلام
من رتبم در گرایش نرم افزار 4684 شده میخواستم بدونم شانس قبولی تو ابرار تهران رو دارم؟؟
رجا قزوین و ابا و بصیر آبیک و فن و دانش ساوه و شهاب دانش قم و یا سایر موسسه های استان قزوین چطور؟؟؟؟؟؟؟
جواب ندین خییییلی ناراحت میشما!!!!!!!
پیشاپیش از جوابتون ممنونم…
———-
مدیر سایت : ابرار احتمالش خیلی کمه ولی بقیه موسسات رو شانس دارید

mohi
۲۲:۵۹ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

خیلی نامردن بعد از این همه وقت حالا یه مشت موسسه بیخود من می خواستم برم علم و فرهنگ ولی تکمیل ظرفیت نداره من گریم گرفته دیگه رتبم شد 307 سینا کاشان قبول شد که فک نکنم مسخره تر از سینا جایی باشه .

milad21
۲۳:۳۸ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

salam agha peyman aziz mikhastam bedonam be nazare u gheyreh entfaye sardar jangal rasht ba rotbey 20000 mitonam ghabol besham khaheshan javab bedin

محمد صادق
۲۳:۴۹ ~ ۱۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
من رتبم 18387 شده از مدیر سایت میخوام بپرسم شانس قبولی تو تکمیل ظرفیت رو دارم واینکه اگه شانس دارم آیا شفق و آیندگان تنکابن کسری رامسر طبرستان و پویندگان دانش چالوس یا کلا تو موسسات مازندران شانسی دارم؟ آیا در تکمیل ظرفیت بومی بودن تاثیر داره؟

ارتا
۰۱:۰۰ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام چند انتخاب می تونیم داشته باشیم مثل سری فبله و اگر قبول بشیم می تونیم از شرایط مهمان شدن و غیره استفاده کنیم یا خیر در ضمن از 22 وم ثبت نام شروع میشه؟

HeWillCome
۰۷:۱۶ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام
من که قدیمی هستم گفتم حیفه اینه هم پست ندم :دی

من هم مردد ام که از علم و فرهنگ برم شمسی یا نه!!

عاطفه
۰۸:۵۳ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام بچه ها جون
این http://www.noet.ir/noet/FullStory.aspx?gid=3&id=705آدرس واسه گرفتن فایل آخر صفحه هست

mohammad
۰۹:۳۲ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام و خسته نباشی خدمت شما.
من با رتبه 11000 شانس قبولی در دانشگاه فردوس مشهد را درام؟
تورو خدا کمکم کنید.

منصور
۱۰:۳۴ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام رتبه من 3000 شده
ميتونم توي يكي از دانشگاههاي قم (پويش – شهاب دانش ) قبول بشم؟؟
——–
مدیر سایت : بله شانس دارید

امیر
۱۰:۳۷ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام.
1-آیا در صورت عدم قبولی در تکمیل ظرفیت، میتوانیم همچنان در دانشگاه محل تحصیل فعلی ادامه تحصیل دهیم(با توجه به استفاده از معافیت تحصیلی)؟
2-آیا در صورت قبولی در تکمیل ظرفیت، مشکلی برای معافیت تحصیلی صادر شده پیش نمی آید؟
متشکرم.
———
مدير سايت : خير در صورتيكه در تكميل ظرفيت قبول بشيد ديگه حق ادامه تحصيل در دانشگاه فعلي رو نخواهيد داشت.

پریسا
۱۱:۳۳ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

خواهش می کنم تو انتخاب رشته کمک کنید.مرسی.برا همه دعا کنید قبول بشن هم بجه های ازاد هم ظرفیتیها

پيمان فراهاني
۱۱:۵۶ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام دوست عزيز
من با رتبه 24000 ميتونم اميد داشته باشم كه غير انتفاعي تميشان بهشهر قبول شم؟

محمد
۱۱:۵۹ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

واقعا كه باورم نميشه اين آقايون كه دارنم واسه ما تصميم گيري مي كنند با سواد هستند. حالا ما بي سواد نمي فهميم بايد صلاح چيه خب آگه شما مي فهميد پس اين همه نارضايتي واسه چيه؟
فرض كنيم كارتون درست باشه آيا نبايد يه كاري كنيد كه اين همه آدم ناراضي نباشند؟
چي بگيم والا!!!!!!؟؟؟؟

الیاس
۱۲:۲۶ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

آقا پیمان تو رو خدا یک جواب دوست و حسابی به من بدین مرسی.منم مشکل آقا محمد را دارم و اونم اینکه کارت اعتباری و کد رهگیری ام را گم کرده ام با سازمان سنجش تماس گرفتم ولی یا جواب نمدین یا اشعاله.تو رو خدا شما که بچه پایتختین اگه میتونین یک شماره گویا به ما بدین.ما شهرستانیا خیلی سختمونه بخواهیم بیایم تهران.اصلا میشه با شماره داوطلبی و شماره پرونده تو تکمیل ظرفیت شرکت کرد اگه نمیشه تو رو خدا یک جواب درست و حسابی به ما بدین.
———
مدیر سایت : باید هرطور شده با سازمان سنجش تماس بگیرید

parisa
۱۳:۰۶ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

ye dfe begid hishki ghabol nemishe digeeee:(:((:((

فاطمه
۱۵:۳۰ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام
سوال داشتم : من رتبم 5900 شده غیر انتفاعی طبرستان-چالوس قبول شدم ولی نرفتم ، توی تکمیل ظرفیت می خوام بازم طبرستان رو انتخاب کنم ، ممکنه چون قبول شدم و نرفتم دیگه منو پذیرش نکنن ؟؟؟
———
مدیر سایت : مشکلی نیست میتونید اونجا رو انتخاب کنید

eli
۱۶:۱۱ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام بچه ها تو رو خدا شهرهايي رو كه نميتونيد بريد نزنيد حق بچه هاي ديگه رو ضايع نكنيد
انشاالله همه شهر موردنظرتون قبول ميشيد

محسن
۱۷:۲۱ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام ارادت فراوان اقا پیمان.من با رتبه 15000 میتونم غیر انتفاعی صائب ابهر قبول بشم.تشکر

fariba
۱۸:۴۹ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

با سلام
میخواستم بدونم با رتبه ی 265 شانسی برای قبولی تو شریعتی دارم یا نه؟
خواهش میکنم جواب بدین!!
———
مدير سايت : احتمالا اما نميشه قطعي گفت به هر حال بايد اميدوار بود.

میلی
۱۹:۱۲ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام.
من که تو علم و فرهنگ هستم اگه شمسی پور قبول بشم آیا واحدهایی که تا الان گذروندم برام حساب میشه ؟
———
مدير سايت : بله حساب ميشه.

omideeeee
۱۹:۴۶ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

با سلام به دوستان عزیز
من خودم امسال دانشگاه خاوران قبول شدم امسال نرم افزارشو تا رتبه 5100 گرفت احتمال قبولی افرادی که می خوان تو تکمیل ظرفیت شرکت کنند زیاد هست
موفق باشید

سایه
۲۲:۵۱ ~ ۱۷ آذر ۱۳۸۹

سلام
ممنون میشم اگه جوابمو بدید
من قصد دارم توی تکمیل ظرفیت یکی از موسسه های غیرانتفاعی رو انتخاب کنم ، اگه کنکور 90 بتونم رتبه روزانه(مثلا رجایی) بیارم ، می تونم تطبیق واحد بزنم ؟؟
————-
مدير سايت : بله تطبيق ميدن.

دادمهر
۰۰:۰۸ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

با سلام
ببخشید من با رتبه 8550 میتونم اسعد گرگانی یا میرداماد گرگان قبول بشم
با تشکر فراوان از پاسخگویی شما
——-
مدير سايت : بله قبوليد.

رضا
۰۰:۲۳ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

با سلام می خواستم بدونم من با رتبه 18000 امید به قیولی داشته باشم یا نه لطفا جواب بدین

humahyar
۰۱:۵۴ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

پس بالاخره حاج بابایی پیروز شد

باران
۰۲:۳۲ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام.من فوق دیپلم نرم افزار دارم.میتونم توی تکمیل ظرفیت رشته ی سخت افزارو IT هم بزنم؟خواهشا جواب بدی.چون توی سایت سنجش نوشته : (( رشته های متناسب : نرم‌افزار كامپيوتر، سخت‌افزار كامپيوتر، برنامه‌نويسي كامپيوتر، كاربرد كامپيوتر، الكترونيك(صنعتي ، تجارت)، فناوري اطلاعات )).این یعنی میشه با فوق دیپلم نرم افزار توی تکمیل ظرفیت این رشته ها هم زد؟

azita
۰۹:۵۲ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

با سلام خدمت مدیر سایت
من مشکلات زیادی دارم خواهش می کنم جواب سوال من رو بدید!!!!!!!!!!!!!
من با رتبه 30000 جایی قبول شم؟؟
آیا احتمالش هست؟؟؟

maryam
۱۰:۵۷ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام،منم مثل بقیه رتبه ام بد نبود(700 بودم) اما نرفتم ؛غیر انتفاعی قبول شده بودم حالا که تازه امسال استخدام آموزش و پرورش شدم میشه با سهمیه فرهنگی قبول بشم شریعتی؟هر چند فکر میکنم این حق همه است که بدون سهمیه تو بهترین دانشگاهها بخونم لااقل اونایی که رتبشون زیر 1000.
ممنون از زحمات بی دریغ شما.

؟؟؟؟
۱۱:۱۹ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام می خواستم ببینم با رتبه 8496 نرم افزار اصفهان غیر انتفاعی می آورم روزانه !!!

پریسا
۱۲:۰۳ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

اگه میشه سوالات عمومی هم بزارین با کلیدش مرسی

مهدی
۱۲:۲۸ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام من رتبه زیر 50 کنکور کاردانی به کارشناسی دانشجوی نرم افزار دانشگاه تربیت معلم سبزوارم اما این جا نه استاد داره نه امکانات درسی از کسانی که از شمسی پور اطلاعی دارند خواهش می کنم که به من بگن که آیا تکمیل ظرفیت شرکت کنم یا نه ممنون

مسافر
۱۲:۵۷ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام خواهش مي كنم جواب مارو بده با رتبه 30 هزار احتمال قبولي هست يا خير ؟

مجتبی
۱۳:۵۳ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام مدیر عزیز
آیا بومی بودن تاثیری در انتخاب ها دارد؟
(از تمامی زحمات شما ممنونم)
——–
مدير سايت : بله تاثير داره.

Ali
۱۵:۱۲ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

دمت گرم
سلام
آقا تکلیفاون دسته از کسانی که قیلا انتخاب رشته کردن و قبول هم شدند ولی نرفتن دانشگاه
اونها هم می توننن توو تکمیل ظرفیت شرکت کنن؟

حسین
۱۵:۳۳ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام اگه میشه بگید برای عمومی اندیشه بخونیم یا معارف اسلامی (( برای علمی کاربردی ))

آخه جفتش تو مدرسان شریف هست خواهش میکنم زودتر جواب منو بدید!!!!!

محمد
۱۵:۵۲ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام اقا پیمان من با رتیه 28000نرم افزار و 24000سخت افزار تو تکمیل ظرفیت جایی قبول میشم تو رو خدا جواب بده؟؟؟

حبيب
۱۶:۴۹ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام
رتبه من 25000 شده (آيا امكان داره توي يك موسسه قبول بشم)؟:؟؟؟

مجيد
۲۱:۵۴ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

كساني كه كارت اعتباري را گم كرده اند 23 بزنگند به سنجش و با دادن شماره شناسنامه اطلاعات را بدريافند!
02188923595

پدرام
۲۳:۲۰ ~ ۱۸ آذر ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان چند سالی هست که با سایت خوب شما آشنا شدم و اونو به دوستام و چندین نفر دیگه هم معرفی کردم و با خرید پکیجاتون و به هر طریق ممکن از سایتتون حمایت کردیم چون لیاقتشو داشتید الان برای یکی از دوستام یه مشکل و یک سوال بزرگ پیش اومده که واقعا به کمک و راهنمایی شما احتیاج پیدا کرده این دوست من به دلایلی موفق به حضور در سر جلسه کنکور نشد حالا می خواد بدونه میتونه تو این مرحله از تکمیل ظرفیت شرکت کنه یانه؟خودمم یه سوال داشتم من با هر دانشگاهی تماس گرفتم و گفتم 2ترم علمی کاربردی خوندم اگه قبول بشم واحدامو تطبیق میدید یا نه با جواب مثبت مواجه شدم به غیر از دانشگاه های ادیبان گرمسار و آبا آبیک میخواستم ببینم دلیلشو میدونید که چرا این دانشگه ها خودسر عمل می کنن؟اگه لطف کنی جواب بدی ممنونت میشم

امیر
۰۰:۰۵ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

با سلام علم وفرهنگی ها به دو دلیل زیر توجه کنند
1.شما اگر انتخاب رشته کنید و در شمسی پور یا شریعتی قبول شوید بنا بر ضوابط موجود در دفترچه برای پذیرفته شدگان علم و فرهنگ باید شهریه 4 ترم را در صورت انصراف به طور کامل بپردازید 2. از شما عاجزانه خواهشمندم که انتخاب رشته در تکمیل ظرفیت را بی خیال شوید تا کسانی که به شهرستانها رفته اند به تهران باز گردند تا انها در تهران باشند
با تشکر از همه ی شما

سعید
۰۱:۴۵ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

می خواستم بذونم ترازه آخرین نفر واسه قبولی تو این سه تا انتحابم دانشگاه آزاد چنده؟
1.رودهن
2.نور
3.آشتیان

نگار
۱۱:۰۱ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

سلام اقا پیمان,من الان تو یکی از غیرانتفاییها دار درس میخونم اگر انتخاب شاغلین رو بزنم و قبول بشم و به دلایلی مدارک شاغل بودنم رو جمع نکنم و از طرف اموزشکده قبولیم باطل بشه ایا قبولی قبلیم باطل میشه؟

میثاق
۱۲:۳۶ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان.
خسته نبشین.خواسم بدونم باتبه 4400 یکی از شبانه ها قبول می شم؟؟
——–
مدير سايت :خير تو تكميل ظرفيت دانشگاه شبانه نيست.

***IT**
۱۶:۲۰ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

سلام بچه ها.
تو رو خدا یکی به من کمک کنه. توی علمی و کاربردی اندیشه اسلامی 1 میاد یا 2.
خواهشا زود جواب بدین. دمه کنکوره هول شدم.

آناهیتا بهره مند
۱۸:۲۸ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

سلام
خسته نباشید به نظر شما آیا من با رتبه 33887امکان قبولی ام در غیرانتفایی امین فولادشهر اصفهان و یا یکی از غیرانتفایی های کرمان رفسنجان و یا جیرفت هست؟
در ضمن دوستانم با رتبه 29000و 28000 احتمال قبولی اشان هست؟

هنگامه
۱۹:۲۷ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان.
ممنون از سایت مفیدتون.خواهش می کنم به سوال من جواب بدین این اولین و آخرین سوالمه:آیا می تونیم طبق کارنامه نهاییمون که توش آخرین رتبه قبولیه هر دانشگاه نسبت به رتبه ما رو اعلام کرده واسه تکمیل ظرفیت و انتخاب شهر استفاده کنیم یا ربطی به اون نداره؟
من با رتبه 28هزار می تونم امیدی به گلپایگان و شهرهای استان اصفهان داشته باشم.چه شهرهایی رو بزنم؟
ممنون میشم اگه جواب سوالمو بدین
خیلی با معرفتید(:

elaheh-mrn
۲۳:۲۴ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

salam lotfan khabar bedin in takmil zarfiiyata key miiyan????

ربکا
۲۳:۲۵ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

سلام این 1800 تومان رو همون 22آذر که تکمیل ظرفیت شروع میشه باید واریز کرد ؟

تیام
۲۳:۴۱ ~ ۱۹ آذر ۱۳۸۹

سلام، می خواستم بدونم با رتبه 12 هزارو خرده ایی در اهواز یا خرمشهر میشه قبول شد با تشکر.

باران
۰۱:۰۰ ~ ۲۰ آذر ۱۳۸۹

سلام.نمیدونم شما چرا چندتا در میون سوالارو جواب میدین.خواهشا جواب منم بدین.سوالم این بود:
من فوق دیپلم نرم افزار دارم.میتونم توی تکمیل ظرفیت رشته ی سخت افزارو IT هم بزنم؟خواهشا جواب بدی.چون توی سایت سنجش نوشته : (( رشته های متناسب : نرم‌افزار كامپيوتر، سخت‌افزار كامپيوتر، برنامه‌نويسي كامپيوتر، كاربرد كامپيوتر، الكترونيك(صنعتي ، تجارت)، فناوري اطلاعات )).این یعنی میشه با فوق دیپلم نرم افزار توی تکمیل ظرفیت این رشته ها هم زد؟

باران
۰۱:۰۳ ~ ۲۰ آذر ۱۳۸۹

سوال دیگم این بود من با رتبه ی 27000 سخت افزار واسه آستانه اشرفیه شانس دارم؟

غریبه
۰۱:۳۴ ~ ۲۰ آذر ۱۳۸۹

سلام.من رتبم توی نرم افزار29000 اومد.میخواستم بدونم تمیدی به قبولی توی غیرانتفایی های گیلان_سردار جنگل و آستانه اشرفیه )هست؟
سخت افزار هم 27000 اومد.شانسی به قبول شدن توی غیرانتفاییی آستانه اشرفیه هست؟
لطفا جواب بدین.من منتظر جوابم.ممنون

عماد
۱۱:۰۰ ~ ۲۰ آذر ۱۳۸۹

ببخشيد من دانشگاه قبول شدم و الان دارم مي رم مي خوام تكميل ظرفيت شركت كنم و دانشگاه قبلي مو انصراف بدم مسوليين دانشگام مي گن از نظر نظام وظيفه مشكل پيدا مي كنن كسايي كه اين كارو مي كنن و معافيت مجدد رد نمي كنن ايا درسته خواهشن لطف كنيد جوابمو بدين.
———
مدير سايت : خير مشكلي پيش نمياد با شما مثل دانشجوي انتقالي رفتار ميشه.

پریا
۱۲:۱۷ ~ ۲۰ آذر ۱۳۸۹

سلام میشه کلید تخصصی رو هم بذارین و سوالات عمومی رو.متشکرم

maysam
۱۲:۳۴ ~ ۲۰ آذر ۱۳۸۹

salam aqa peyman khaste nabashi man ba rotbeye 440 omidi hast shiraz ya bognurd qabul sham.age javab bedein mamnun misham

غریبه
۱۸:۴۵ ~ ۲۰ آذر ۱۳۸۹

سلام.لطفا حتما جواب بدبن.
من سخت افزار27000 اوردم.امیدی به قبولی توی ۀستانه اشرفیه هست؟
نرم افزارم 29000.امیدی به قبولی توی سردار جنگل رشت یا آستانه اشرفیه هست؟
در ضمن ما میتونیم توی تکمیل ظرفیت رشته ی IT رو هم انتخاب کنیم؟

پانیذ
۲۲:۱۶ ~ ۲۰ آذر ۱۳۸۹

سلام..
اولا می خواستم راهنمایی کنید چه طوری باید این 1800 رو واریز کرد؟
بعدم با 1700 و سهمیه فرهنگی امکان قبولی در رجایی یا شریعتی وجود داره؟

Bahman
۲۲:۳۷ ~ ۲۰ آذر ۱۳۸۹

سلام خواهشا جواب بديد.
آيا با رتبه 22000 امكان قبولي در تبريز يا ميانه هست؟

ناشناس
۰۹:۰۱ ~ ۲۱ آذر ۱۳۸۹

سلام میخواستم بدونم تا چه رتبه ای امید قبولی در شمسی پور تهران و باهنر شیراز رو میتونیم داشته باشیم این سوال،سوال خیلی از بچه هاست لطفا جواب بدید.

omid
۱۰:۴۴ ~ ۲۱ آذر ۱۳۸۹

سلام تو رو خدامدير سايت جواب منو بده بدارم سكته مي كنم چند درصد اميد است با رتبه 35 هزار تكميل ظريفيت(مي دونم خيلي خيلي بده) ميشه به موسسه شمس گنبد اميدوار بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تو رو جون هركي كه مي پرستي جواب بده اگه قبول نمي شم مي خوام دفترچه خدمت بفرستم

mohammad
۱۱:۱۷ ~ ۲۱ آذر ۱۳۸۹

با سلام.میخواستم بدونم با چه رتبه ای میشه تو غیرانتفاعی همدان قبول شد؟؟با تشکر از جواب شما

سحر
۱۲:۱۲ ~ ۲۱ آذر ۱۳۸۹

سلام
واقعن از اطلاع رسانيتون ممنون
آقا پيمان توروخدا بگيد من با رتبه 15000 غير انتفاعي اهواز كارون قبولم يا اين فولاد شهر يا خرمشهر ولي بيشتر نظرم اهوازه؟آخه 40 نفر ميخاد
منتظره جوابم
جوابمو بدين
مرسي

بجی
۱۵:۰۹ ~ ۲۱ آذر ۱۳۸۹

سلام اقا پیمان خسته نباشید ایا من با رتبه 46 می تونم دخترانه شریعتی قبول بشم
———–
مدير سايت : بله قبول ميشيد.

احسان
۱۷:۵۷ ~ ۲۱ آذر ۱۳۸۹

سلام به شما ریکا من دانشجو سخت افزار مشهد موسسه خراسان هستم تا رتبه 18000 قبول شد شما با 24000 احتمال 50 درصد قبول بشید راستی رتبه من 13000 بود

احسان
۱۸:۰۰ ~ ۲۱ آذر ۱۳۸۹

این ایمیل منه اگه خواستید تو تکمیل ظرفت کمکتون کنم خبر بدید

ehsan_2037@yahoo.com

فاطمه
۲۰:۰۸ ~ ۲۱ آذر ۱۳۸۹

سلام مدیر سایت
میخواستم بپرسم من رتبم 26000 آیا امیدی هست غیر انتفاعی قبول بشم؟ظرفیت ها خیلی کمه!
به نظر شما میتونم مهرآستان آستانه اشرفیه یا کسری رامسر قبول بشم؟توروخداجوابمو بدید وگرنه خیلی ناراحت میشم!

نوید
۲۲:۵۵ ~ ۲۱ آذر ۱۳۸۹

اقایون و خانما این سوالات چیه آیا قبول می شم یا نه؟ ببینم جواب مسئول سایت انقدر مهمه؟ شما خدا ندارین؟

ميلاد
۰۹:۴۸ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

سلام من رفتم توي سايت سازمان سنجش چيزي در مورد تكميل ظرفيت اعلام نشده .لطفا راهنمايي كنيد

امين2010
۱۰:۳۸ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

سلام بچه ها توجه كنيد به اين نكته كه رتبه هاي تاپ رفتن دولتي يه جايي حالا تو تكميل ظرفيت بعضي از اونا ميخوان برگردن تو دولتي شهرشون يا آموزشكدهها حالا ميگم چه اتفاقي ميفته؟ نه تنها ظرفيتهاي دولتي كه اونا قبلا رفتن خالي ميمونه بلكه يه سري ظرفيت دولتي كم جديد رو هم قبول ميشن اون موقع يه بدبختي مثل من با رتبه 300 بايد بشينم در مورد يه مشت غيرانتفاعي له تصميم بگيرم انصافا حيف اين همه ظرفيت روزانه و شبانه نابود شده نيست……….

Dr.Cnet
۱۲:۰۸ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

بچه ها من که با 80 همین علوم فنون میمونم

شماها بزنین برین دانشگاه …

موفق باشین

ساسان
۱۴:۲۱ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

سلام من رتبه ام 8500شده
به نظر شما موسسه غیرانتفاعی زاگرس کرمانشاه قبول میشم ؟؟؟؟؟؟
30نفر ظرفیتشه…
با تشکر

پریسا
۱۵:۱۴ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

سلام.این 1800 تومانی که باید برا انتخاب رشته بدهیم به چه صورت باید پرداخت کنیم بریم پست مرکزی یا بانک؟

حميد
۱۶:۴۰ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

سلام مدير محترم سايت
با رتبه 23000 اميدي واسه قبولي هست ؟ حوالي آذربايجان

مهسا
۱۷:۰۷ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

با عرض سلام
اگر کسی مدرک کاردانی -نرم افزار داشته باشد می توانیم در تکمیل ظرفیت فناوری اطلاعات را انتخاب نمود؟

M
۱۷:۳۴ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

با سلام و خسته نباشید به مدیر محترم
من با رتبه ی 18000 در یکی از موسسه های غیر انتفاعی کرمان درس میخونم
به نظر شما با شرکت درتکمیل ظرفیت غیر انتفاعی یزد قبول میشم یا نه ؟؟؟
واحدهای این ترم من رو یزد قبول میکنه ؟؟؟
بومی چقدر تاثیر داره ؟؟؟
خواهش میکنم جوابمو بدید …
با تشکر از جوابتون.

نفس
۱۸:۱۲ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

سلام میخواستم بدونم با رتبه10000رشته معماری میتونم یکی ازغیر انتفاعی های مازندران قبول بشم تورو خدا جواب بدین من اولین بار که ازتون سوال میپرسم متشکرم

mojtaba.m
۱۸:۴۷ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

با سلام خدمت شما
من امسال رتبه ام توي نرم افزار شده بود 2810 و سخت افزار 1540 بنده مدرك فوق ديپلمم رو با افزايش سنوات 89.6.31 گرفتم و سخت افزار شمال هم قبول شدم اما نرفتم ميخواستم بدونم با وجود افزايش سنواتي كه خوردم ميتونم تو تكميل ظرفيت شركت كنم. ايا امكانش هست يعني غيبت تو سربازي محاسبه شده باعث ميشه بنده حق شركت نداشته باشم چون گفتن با افزايش سنوات نميشه؟

نوید
۲۰:۱۹ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

اقا نوید
شما کی هستید من قبلا به اسم خودم یعنی نوید پیام گذاشتم حالا دوستان وهمچنین مسئول سایت این بی احترامی هارو از چشم من میبینه

ابراهیم
۲۱:۴۳ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

سلام
پاسخ آناهیتا بهرهمند:
غیرانتفاعی جیرفت امسال تاسیس شده و فقط یک رشته هم داره انم کامپیوتر و سطح علمی خوبی هم نداره
اگه از من میشنوی ان رو نزن شما و دوستات 100% مهراوران کرمان قبولید

تیام
۲۱:۵۴ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

سلام، بچه ها من همین الان دوباره انتخاب رشته کردم دو تا شهر رو بیشتر انتخاب نکردم، گفتم من که شهرهای دیگه نمی رم واسه چی اونا رو انتخاب کنم شما هم همین کارو کنید تا حق دیگران ضایع نشود و هر کسی شهر خودش ان شاء الله قبول شود.موفق باشید.

مهسا
۲۱:۵۶ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

با عرض سلام خواهشمندم سئوال من رو جواب بدهید
آمن فوق دیپلم نرم افزار دارم آیا می توانم در تکمیل ظرفیت فناوری اطلاعات را انتخاب کرد؟

2fun
۲۳:۴۲ ~ ۲۲ آذر ۱۳۸۹

کد رهگیریمو گم کردم چیکار کنم؟
———
مدير سايت : بايد از طريق سايت سنجش اقدام كنيد يا تماس بگيريد و بپرسيد.

mojtaba.m
۰۰:۲۹ ~ ۲۳ آذر ۱۳۸۹

من امسال رتبه ام توي نرم افزار شده بود 2810 و سخت افزار 1540 بنده مدرك فوق ديپلمم رو با افزايش سنوات 89.6.31 گرفتم و سخت افزار شمال هم قبول شدم اما نرفتم ميخواستم بدونم با وجود افزايش سنواتي كه خوردم ميتونم تو تكميل ظرفيت شركت كنم. ايا امكانش هست يعني غيبت تو سربازي محاسبه شده باعث ميشه بنده حق شركت نداشته باشم چون گفتن با افزايش سنوات نميشه؟ خواهش ميكنم جوابم رو بديد خيلي حياتيه!

م
۰۸:۵۷ ~ ۲۳ آذر ۱۳۸۹

ایا درصورت قبولی در تکمیل ظرفیت می تونم دانشگاه نرم

ش.ع
۱۰:۴۸ ~ ۲۳ آذر ۱۳۸۹

سلام
من الان با رتبه 855 دانشجوی ادیبان گرمسار هستم. آیا با این رتبه امکان داره در شمسی پور قبول شوم. خیلی دوست داشتم که بروم به علم و فرهنگ ولی در تکمیل ظرفیت هیچ پذیرشی نداشت.
تو رو به خدا جواب بدین!!! چون اگه جواب ندین خیلی ناراحت می شوم. (^_^)

پريسا
۱۶:۰۹ ~ ۲۳ آذر ۱۳۸۹

سلام باتوجه به اين كه من وقت كمي دارم براي انتخاب رشته ازتون خواهش ميكنم جواب منو بديد ايا بار رتبه 27هزار و 28هزار در رشته سخت افزار ونرم افزار امكان قبولي هست تو چه شهرستانايي هر جا باشه ميرم چون بايد درس بخونم وگرنه …. تورو خدا جواب بديد

محد جواد
۱۷:۴۵ ~ ۲۳ آذر ۱۳۸۹

با سلام به همه.
فاطمه خانم :
من هم تو تکمیل ظرفیت شرکت کردم و مثل شما کسری رامسر و مهر آستان و موسسه های تنکابن رو انتخاب کردم رتبه من 19200 هست.قبول شدن ما بستگی به ظرفیت دانشگاه ها و تعداد شرکت کنندگان در تکمیل ظرفیت و رتبه اونا و جایگاهی که رتبه ما در بین سایر رتبه ها خواهد داشت،بستگی داره
توکل به خدا.امیدوارم همه بچه ها موفق باشن.

mohamad
۱۸:۲۶ ~ ۲۳ آذر ۱۳۸۹

سلام به برادران و خواهران عزیزم
من دیگه وقتی ندارم دارم میرم سربازی
تو رو خدا بهم بگید با رتبه 19000 آیا می توانم قبول بشم نرم افزار؟
لطفاً کنید جوابمو بدید

samira
۲۳:۱۲ ~ ۲۳ آذر ۱۳۸۹

با سلام
مي خواستم بدونم با رتبه ي 2100 مي تونم ابرار قبل بشم
با تشكر از جوابتون

الیگودرز
۲۳:۴۳ ~ ۲۳ آذر ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان چرا فقط جواب خانومارو میدین مگه ما دل نداریم

هانیه
۰۱:۲۶ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

با عرض سلام و خسته نباشید.با رتبه 11653اميدي واسه قبولي هست در غیرانتفاعی تبریز؟

star
۰۹:۳۸ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

سلام . مس خواستم ببینم با رتبه 2700 می تونم رجا رو بزنم الان جای دیگه تو قزوین می خونم. کجاها رو بهتره بزنم. یا اصلا شرکت نکنم تکمیل ظرفیت؟ممنون میشم جوابمو بدین.

ابوالفضل
۰۹:۵۰ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

با سلام خدمت مدیر عزیز سایت من فقط می خواستم بدونم این 1800 تومان را به چه روشی باید بپردازیم؟تو رو خدا جواب بدین؟مرسی

مهرداد
۱۳:۲۲ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

با سلام و درود فراوان
ببخشید میتونید بگید من با رتبه 21396 نرم افزار و16792 سخت افزار میتونم یک جای اصفهان قبول بشم و اگه که میشه؛ کجا؟

behzaaaaaaadd
۱۵:۱۲ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

salam agha peyman ba rotbe 9000 ghire entefaie esfahan mitonam ghabol besham ya na mamnon?

هانیه
۱۵:۳۳ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

با عرض سلام و خسته نباشید.با رتبه 11653اميدي واسه قبولي هست در غیرانتفاعی تبریز؟

AMIR
۲۱:۱۱ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

سلام
خوبي پسر
هرچند ميدونم جواب سوالمو نميدي اما سنگ مفت نت هم مفت من ميپرسم
ميگم با رتبه 26000 به جايي ميرسم؟ جايي قبول ميشم ؟
——-
مدير سايت : نميشه قطعي گفت كه قبوليد چون تعداد شركت كننده ها مشخص نيست.ولي اميدوار باشيد.

mojtaba.m
۲۱:۱۶ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

با سلام خدمت شما
من امسال رتبه ام توي نرم افزار شده بود 2810 و سخت افزار 1540 بنده مدرك فوق ديپلمم رو با افزايش سنوات 89.6.31 گرفتم و سخت افزار شمال هم قبول شدم اما نرفتم ميخواستم بدونم با وجود افزايش سنواتي كه خوردم ميتونم تو تكميل ظرفيت شركت كنم. ايا امكانش هست يعني غيبت تو سربازي محاسبه شده باعث ميشه بنده حق شركت نداشته باشم چون گفتن با افزايش سنوات نميشه؟
——————
مدیر سایت : مشکلی وجود نداره

س
۲۱:۳۸ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

سلام، وقت بخیر
میشه خواهش کنم لینک مستقیم به سیستم پرداخت الکترونیکی سازمان سنجش رو اینجا بذارین یا حداقل بگین از کدوم منو میشه بهش دسترسی داشت؟؟؟ چون هرچی نگاه کردم لینکی ندیدم و هنوز موفق نشدم 1800رو واریز کنم.
ممنون.

mazaher_m69
۲۲:۱۷ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

با عرض سلام خدمت مدیر سایت
جواب تکمیل ظرفیت حدودا کی میاد

saeed
۲۳:۰۵ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

negaran nabashin shance ghabooli khobe albate chizy maloom nist bayad montazer mond va omid dasht

sara20
۲۳:۵۳ ~ ۲۴ آذر ۱۳۸۹

سلام به مدير سايت و همه دوستان و همدردان عزيزم
اطلاعاتي راجع به دانشكده شريعتي ميخواستم از نظر سطح علمي و خوابگاهها؟
خوشحال ميشم اگه كمكم كنيد
sara.aram20@gmail.com

پريسا
۰۳:۳۸ ~ ۲۵ آذر ۱۳۸۹

سلام من چند روز پيش ازتون سوال كردم با رتبه پاييني كه من دارم يعني 29 هزار آيا شانس قبولي دارم كجاها را بزنم ديگه وقتي هم نداريم خواهش مي كنم جواب بديد

محمد
۱۴:۲۴ ~ ۲۵ آذر ۱۳۸۹

سلام
دانشگاهی که تو کنکور تا رتبه 13000 رو گرفته به نظرتون تو تکمیل ظرفیت تا 20000 رو میگیره ؟ ( تعداد تکمیل ظرفیت 40 نفر )

سحرر
۱۵:۰۱ ~ ۲۵ آذر ۱۳۸۹

سلام پيمان
به خدا مونده ب دلم يه بار جوابمو بدي فقط يه بار
من با رتبه15000 هزار اهواز كارون احتمال قبوليم چقدره؟آخه 40 نفر ميخاد!فولاد شهر اصفهان يا گلپايگان يا كاشان اصفهان يا جها دانشگاهي اصف و كلن شهراي اصفهان؟چقدره؟
جوابمو بدين؟خاهش ميكنم

امیر
۱۵:۵۱ ~ ۲۵ آذر ۱۳۸۹

سلام.
در صورتی که درسی را افتاده باشیم، آیا سایر دروس پس از انتقال به دانشگاه جدید معادل سازی میشود؟

بد شانس
۱۶:۱۹ ~ ۲۵ آذر ۱۳۸۹

سلام.بابا جوابش فقط یا آره هست یا نه.پس خواهشا جواب بدین.
کسایی که مدرک کاردانی شون نرم افزار باشه و هم سخت افزار و هم نرم افزار مجاز بشن میتونن توی تکمیل ظرفیت رشته IT هم شرکت کنن یا نه؟
لطفا جواب بدین.ممنون.
———
مدير سايت : خير.

mohammad
۱۶:۲۲ ~ ۲۵ آذر ۱۳۸۹

آقا پیمان من چندبار نظرات سایتتونو خوندم نمیدونم چرا بعضی از سوالایه مربوط ب بعضی شهرارو فقط ج میدین!!!حالا اگه میشه ج سوال منو بدید با چه رتبه ای میشه جهاد دانشگاهی همدان قبول شد؟

شیرازی عاشق کمک
۱۸:۰۴ ~ ۲۵ آذر ۱۳۸۹

کسانی که کد رهیگیری شون رو گم کرده اند یک قسمت است که شماره سریال شناسنامه و شماره پرونده و کدملی می خاد که اونجا می تونید شرکت کنید

مهسا
۲۳:۳۱ ~ ۲۵ آذر ۱۳۸۹

با عرض سلام
من برای چندمین بار است که این سئوال رو می پرسم لطفا جواب بدین
اگر کسی مدرک کاردانی -نرم افزار داشته باشد می تواند در تکمیل ظرفیت علاوه بر نرم افزار- فناوری اطلاعات را هم انتخاب کند؟

azita
۰۰:۰۲ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
ممنون که جواب سوال قبلی من رو ندادید
اگه تو تکمیل ظرفیت غیرانتفاعی قبول بشم و سال بعد (90) دولتی قبول بشم می تونم دولتی برم؟؟؟
واحدهایی که گذروندم چی می شه؟؟
ممنون
——–
مدير سايت :بله ميتونيد بريد. و واحدهايي رو كه گذرونديد تطبيق ميدن.

maryam
۰۱:۰۴ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

salam man ham sahmie farhanigian daram hma rotbam shode 700 rajae ghazvin mikhonam vali bekhatere kasike dosesh daram nemikham bezanam rajaii benazareton miaram? age bezanam

علیz
۱۰:۵۱ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
بچه ها این سوتی بازی ها چیه ؟
در مورد 1800 تومان به ترتیب مراحل رو پیش برید تا بتونید واریز کنید ابتدا اگه مشخصاتتون رو وارد کنید و به ترتیب جلو برید به قسمت پرداخت هم میرسید و باید از طریق درگاه پرداخت سامان یا پارسیان پول رو به حساب بریزید از همه کارتهای شتاب هم میتونید استفاده کنید

sara
۱۱:۴۵ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

سلام , می خواستم بدونم با رتبه 25000 میشه امید قبولی داشت ؟ اگه میشه لطفا بگید کجا ؟ ممنون وخسته نباشید

امير
۱۲:۳۰ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

سلام

اگه ميشه يکمم در مورد کنکور ارشد بگين ..خيلي ممنون از سايت خوبتون

—-
۱۳:۱۲ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

سلام.من هر چي كد رهگيري و … رو مي زنم مي نويسه،با اين مشخصات وجود نداردچي كار كنم،من مجاز شده بودم ولي حالا…
كمك كنيد

ابوالفضل
۱۵:۳۳ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

با سلام می خواستم بدونم با رتبه ی 5000 میشه امیدی به دانشگاه شمال آمل داشت یا نه؟

کیارش
۱۷:۴۶ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

سلام/ یه سوال
من الان توی یک دانشگاه مشغول به درس خودن هستم/الان هم میخوام یکی دیگه از دانشگاه ها رو بزنم/

اگه قبول بشم کی جای قبلی منو پر میکنه؟؟؟؟؟؟

بازم تکمیل ظرفیت میزارن؟؟

فرزانه
۱۸:۰۵ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

محض اطلاع کسانی که نمیدونن
بچه ها اگه کارت عابرتون ملت ، صادرات و.. هست بانک سامان رو انتخاب کنید.بعد مراحل رو ادامه بدید.
سامان همه رو قبول میکنه.

mohammad
۱۹:۱۳ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

سلام.
مرسی ک ج سوالای قبلیمو ندادین!!!
ینی انقد جوابش سخته؟
من با چه رتبه ای میتونم جهاددانشگاهی همدان قبول شم.ممون میشم ج بدین

آناهیتا بهره مند
۲۰:۵۲ ~ ۲۶ آذر ۱۳۸۹

سلام
آقا ابراهیم ممنونم از جوابتون
آقا پیمان سلام و خسته نباشید من سوال دیگری دارم لطفا جان امام حسین زودتر جوابمو بدهید
آیا فرصت برای اصلاح ثبت نام تکمیل وجود دارد چون می خواهیم انتخاب اولمان را تغییر دهیم؟

پریسا
۰۱:۰۸ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام.با 18000سخت افزار کجا میتونم بیارم راهنمایی کنید

زهره
۰۸:۱۶ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام.شما این اطلاعیه رو چطوری از توی سایت سنجش باز کردید؟!
من هر چی تلاش می کنم اما صفحه اصلی سایت سنجش و صفحه اطلاعیه تکمیل ظرفیت باز نمی شه!
و من احتیاج مبرم به دانستن کد رشته محل ها دارم!

احسان
۰۹:۵۳ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام

جواب شما پریسا
با اون رتبه که گفتین گرایش سخت افزار لقمان آق قلا احتمال داره قبول بشین

مهتاب
۱۰:۵۱ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام
من از مدیر سایت تشکر می کنم و یه سوال داشتم چرا فقط به کامنت بعضی ها پاسخ میدین ؟
(ای که بر مرکب تازنده سواری هشدار که خر خارکش پیر در آب و گل است )

مجتبی
۱۲:۰۷ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام مدیر عزیز
زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت در چه تاریخی است؟

mahdi_tehran
۱۲:۵۲ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام من با رتبه 22000 ساکن تهران اینطوری انتخاب کردم 1.آبیک 2.ساری 3.ساری 4.بابل 5.گرگان 6.مشهد 7.گلستان 8.محمود آباد 9.ابهر 10.تنکابن 11. نیشابور و… چطوره؟؟؟

mohammad
۱۴:۵۳ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام
آقا پیمان جواب مارو نمیخوای بدی؟؟دمت گرو اینبار دیگه پیشه بچه ها سنگمون نکن!!با چه رتبه ای میشه کامپیوتر کاردانی ب کارشناسی جهاد دانشگاهی همدان(غیر انتفاعی )قبول شد؟؟؟مرسی
———
مدير سايت : مشخص نيست.
وقتي تعداد شركت كننده هايي كه تو تكميل ظرفيت شركت ميكنن معلوم نيست نميشه همين طوري گفت كه كي با چه رتبه اي كجا ميتونه قبول شه.

عا بس
۱۶:۵۸ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام
جواب تکمیل ظرفیت حدودا کی میاد؟

mahdi_tehran
۱۸:۲۵ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

من وقت زیادی ندارم چند وقت دیگه میرم خدمت کسی میدونه ج تکمیل ظرفیت کی میاد؟؟؟؟؟

ANEX
۲۰:۰۸ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان
چرا میگن علمی کاربری خوب نیست؟ شاید مدرک
یا بعضی ها هم میگن بهتر از آزاده؟
به نظر شما فرقشون چیه؟
——–
مدير سايت : بستگي داره به اون مركز دانشگاهي كه درس ميخونيد.البته هزينه آزاد خيلي بالاست.

mohammad
۲۰:۳۵ ~ ۲۷ آذر ۱۳۸۹

سلام.
خوشحالم ک بلاخره ج منو دادین.
اینبار سوالی ازت ندارم آقا پیمان. هرچند علامت سوالای زیادی دارن بالا سرم رژه میرن ولی این بار فقط خسته نباشید

محسن
۰۸:۴۶ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۹

سلام اینجور که گفتن باید در نیمسال دوم ثبت نام کنیم پس تا آخر دی ماه یا اول بهمن میاد.

سعید
۰۸:۵۳ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۹

سلام آقا پیمان، من با رتبه 229 بین (شمسی پور ، باهنرشیراز و دارالفنون ) احتمال قبولیم تو کدوما بیشتره.
ممنون میشم جوابم بدبید.

mehrdad
۱۱:۴۲ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۹

ایا با 9000 غیر انتفاعی اصفهان قبول میشم اقا پیمان؟؟

تیام
۱۲:۴۱ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۹

سلام به همه، بچه هایی که یک ترم خونید چرا انتقالی نمی گیرید واسه ترم دوم که در تکمیل ظرفیت میخواید شرکت کنید.

پریسا
۱۵:۰۶ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۹

سلام.ممنون اقا احسان ولی دیر گفتین من انتخابهامو کردم.به هر حال مرسی .راستی نتایج ازاد اخر دی میاد دعا کنید هرکی هرجا میخاد قبول بشه

Amir-A
۱۶:۲۸ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۹

با سلام وتشکر
لطفا کلید سوالات تخصصی علمی کاربردی کاردانی به کارشناسی سال 88 رو اعلام کنید

mojtaba.m
۲۲:۵۶ ~ ۲۸ آذر ۱۳۸۹

با سلام خدمت شما
من امسال رتبه ام توي نرم افزار شده بود 2810 و سخت افزار 1540 بنده مدرك فوق ديپلمم رو با افزايش سنوات 89.6.31 گرفتم و سخت افزار شمال هم قبول شدم اما نرفتم ميخواستم بدونم با وجود افزايش سنواتي كه خوردم ميتونم تو تكميل ظرفيت شركت كنم. ايا امكانش هست يعني غيبت تو سربازي محاسبه شده باعث ميشه بنده حق شركت نداشته باشم چون گفتن با افزايش سنوات نميشه؟ ميدونم تكراريه اما من دوبار افزايش سنوات خوردم و رفتم نظام وظيفه تمديد كردم ايا امكانش هست تكميل ظرفيت شركت كنم خواهش ميكنم جوابم رو بديد 1 روز بيشتر نمونده!

ماهنوش
۱۱:۲۶ ~ ۲۹ آذر ۱۳۸۹

سلام وقت بخیر،کی میدونه نتیجه رو کی اعلام میکنند؟

Amir
۱۵:۰۰ ~ ۳۰ آذر ۱۳۸۹

آقا پیمان سلام . خسته نباشی

اونی که الان داره درس میخونه اگه تو تکمیل قبول شه کی جای اونو میگیره؟
( در حالی که دانشگاه خودش تکمیل ظر فیت نداره )

نمیخوام تصور کنم که تکمیل ظرفیت واسه بعضی ها سر کاری یه .

مگر اینکه دوباره بخوان تکمیل ظرفیت بزارن. ؟

لطفا جواب بدید .
thanks so much

آناهیتا بهره مند
۱۸:۰۲ ~ ۲ دی ۱۳۸۹

با سلام و خسته نباشید رتبه من 33887 و دوستانم 21000 و 28000 هستند می خواستم بپرسم که ما در تکمیل ظرفیت انتخاب اولمان جیرفت زدم دوم غیر انتفایی کرمان کرمان انتخاب ششممان مهرآوران کرمان است آیا ما اگر جیرفت قبول نشویم احتمال قبولی مان در غیرانتفایی کرمان کرمان یا مهراوران یا فولادشهر اصفهان و یا رفسنجان هست یا نه؟ اقا پیمان خواهش می کنم جوابمو بدهید خیلی مهمه

eli
۰۰:۳۳ ~ ۳ دی ۱۳۸۹

سلام. چرا پيامهاي منو اصلا نمايش نميديد جواب دادنش پيشكش
من با 11000 نرم افزار ميتونم تهران قزوه ساو يا قم قبول بشم؟
خواهش ميكنم جواب منو بدين

آناهیتا بهره مند
۲۰:۲۳ ~ ۶ دی ۱۳۸۹

سلام چرا جواب سوالامونو نمیدی دستت درد نکنه

سام
۲۲:۲۴ ~ ۶ دی ۱۳۸۹

اقایون خانوما یه چیز و از همین جا اعلام کنم
امسال با رتبه 21000 سخت افزار قبولی داده مستند هم هست همین الانم داره تحصیل می کنه
فکر کنم امثال تا 25 26 هزار مثل اب خوردن بگیرن
در ضمن امثال نسبت به پارسال 25 % کاهش دانشجو داشتیم و ظرفیت ها هم همثال اضافه شده
اصلا نگران نباشید
از همین الان به مهندسین اینده تبریک می گوئیم

محمد
۱۰:۰۶ ~ ۱۳ دی ۱۳۸۹

نتایج تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی کی اعلام میشه

bigthink
۱۳:۲۶ ~ ۱۵ دی ۱۳۸۹

سلام مهندس جان چرا جواب نمیدی .مهندس پیمان حاجی مرام بذار این information در اختیارمن بذار گفتم که من با رتبه : 26000 نرم افزار و 22000 سخت افزار احتمال قبول شدن دارم و آخرین رتبه پذیرش تو مرحله 2 امسال چند بوده چون اکثر دوستان رتبشونو واسه یو فرستادند حالا هر جا که باشه چون من هر 50 انتخابم رو زدم من سه ساله که کنکور میدم آقا پیمان :خواهشن . خواهشن جواب بده

دوستان کمکم کنه تشکر
———-
مدیر سایت : اصلا مشخص نیست. شما این چند روز دیگه رو هم صبر کنید انشاالله که قبول میشید

k
۱۳:۵۰ ~ ۱۹ دی ۱۳۸۹

با عرض سلام و خسته نباشید به همه بچه های کنکوری.به نظر من تو تکمیل ظرفیت تعداد شرکت کنندها مهم هست و این که از کجا هستند و رتبه هاشون پایین تر از شماست یا نه؟نمیخوام نا امیدتون کنم ولی به نظر میاد رتبه هایی که حول و حوش 70یا80 باشند به زور شمسی پور و رتبه های 200 یا 250 به زور شیراز رو میارند.امیدوارم که این مطالب اشتباه باشه چون به ضرر من هم هست.باتشکر(فقط یه نظر شخصی بود)

shahrzad
۱۵:۴۱ ~ ۱۹ دی ۱۳۸۹

man ba rotbeye 776daneshgahe elmo farhang ghabul misham?

فريده
۱۹:۲۴ ~ ۶ بهمن ۱۳۸۹

من با تکميل ظرفيت فولاد شهر قبول شدم. رتبه ام 10000 شده بود.اما ميخوام يه جاي بهتر قبول بشم. پارسه هم شرکت کردم.اميدي هست که سال ديگه قبول شم جهاد اصفهان يا اشرفي…. معدل کاردانيم 18 و سي صدم هست .کمکم کنيد وقت ندارم

مريم
۱۱:۵۸ ~ ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

سلام ميخواستم بدونم در صورت قبولي در يكي از مراكز تربيت معلم حتما معلم ميشيم يا اميدي هست معلم بشيم فرقش با جاهاي ديگه چيه همه حق ثبت نام دارن مراكز تربيت معلم رو هم معرفي كنيد مثلا دانشكده تربت حيدريه تربيت معلمه خواهش مي كنم رو سايت جواب بديد تا همه بدونن

مريم
۱۲:۰۳ ~ ۲۰ بهمن ۱۳۸۹

سلام ميشه لطف كنيد مراكز تربيت معلم رو معرفي كنيد مثلا دانشكده تربت حيدريه تربيت معلمه كساني كه قبول شن حتما معلم ميشن همه حق انتخابشون رو دارن

mahsa
۱۶:۱۳ ~ ۵ شهریور ۱۳۹۰

aya ba rotebye 25000 dar narmafzar va 17000 dar sakhtafzar mitavan dar daneshgahaye gheire entefahi ghabol shod?

mahsa
۱۶:۲۴ ~ ۵ شهریور ۱۳۹۰

aya ba rotebye 25000 dar narmafzar va 17000 dar sakhtafzar mitavan dar daneshgahaye gheire entefahi ghabol shod?

elham
۲۲:۳۳ ~ ۱۰ شهریور ۱۳۹۰

سلام خسته نباشید.من رتبم 661شده میخواستم ازتون بپرسم احتمال داره غ انتفاعی علم و فرهنگ یا غ انتفاعی ابرار قبول شم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ممنونم ومرسی…..

محسن
۱۵:۱۰ ~ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰

سلام
سایت بسیارخوبی را طراحی کردید . اما خواهش میکنم که بعضی مطالب که به سایت راه پیدا می کنن را با دقت بیشتر مورد بررسی قرار بدید .
به لیل صحت یابی

دانش007
۱۹:۴۹ ~ ۸ اسفند ۱۳۹۰

تورو خدا کمکم کنید دزد زده به دانش مملکت داره روز به روز بر این آمار اضافه می شه

تینا
۱۳:۵۲ ~ ۲۲ شهریور ۱۳۹۲

سلام و خسته نباشید
تورو خدا یکی به من بگه من با رتبه 29000 ریاضی منطقه یک و با رتبه 8800 زبان توی تکمیل ظرفیت تهران (غیر انتفاعی) یا اراک شانس دارم ؟ چقد ؟ آزاد تهران چطور ؟ تورو خدا زووووووود جوابمو بدید

ریحانه
۱۵:۱۴ ~ ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

سلام آیا با رتبه ۵۱۰۰ رشته مدیریت یا حسابداری دانشگاه شمال دولتی قبول میشم؟ منطقه ۲اصفهان هستم