آخرین خبر ها
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد – سال ۱۳۹۳
مشاهده آیین نامه میهمانی و انتقالی دانشجویان دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی ، مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

 

دریافت فایل آیین نامه انتقالی دانشگاه آزاد

فاطمه
۱۳:۳۶ ~ ۱۱ آبان ۱۳۹۳

با سلام
وضمن تشکرازمسئولین محترم دانشگاه آزاداسلامی که نهایت تلاش راجهت ارائه خدمات صادقانه به دانشجویان این دانشگاه دارند آیین نامه عالیست اماکاش دانشگاههای مبداهم کمی همکاری میکردنددانشگاه مبداهمکاری که نمیکندبماندباغل وزنجیروبه هرقیمتی دانشجورا نگه میداردبماندخلاصه ازبرخوردمسئولین محترم (دانشگاه مبدا)دانشجوپشیمان شده وانگیزه درس خواندن راهم ازذست میدهداینجانب دانشجویی بودم که بامطرح کردن مشکلاتم جهت انتقال نه تنهاتوجهی نشد بلکه ازاینکه دانشجوی این دانشگاه هستم کاملا متاسف شدم امیدوارم همکاران شماسبب ازبین بردن زحمات بی شائبه شمانگردند.
اجرکم عندالله