آخرین خبر ها
ویدیوهای مهندسی عمران ویدیوهای مهندسی مکانیک ویدیوهای مهندسی معماری
ویدیوهای مهندسی برق ویدیوهای مهندسی برق قدرت ویدیوهای مهندسی کنترل
ویدیوهای مهندسی صنایع ویدیوهای مهندسی شیمی ویدیوهای مهندسی پزشکی
ویدیوهای علوم اقتصادی و مالی ویدیوهای مهندسی نرم افزار آموزش مباتی برنامه نویسی
آموزش آمار و احتمال مهندسی آموزش مهارت های کامپیوتری آموزش اکسل Excel 2016
آموزش طراحی وبسایت آموزش های رایگان آموزش کار با اینترنت
آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۳

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام برنامه زمانی و نشانی محل ثبت‌نام برخی از دانشگاهها ومو سسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۳

 

 

سازمان سنجش آموزش کشور پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷/۶/۹۳ ضمن تاکید بر اینکه کلیه پذیرفته‌شدگان لازم است قبل از مراجعه حضوری برای ثبت‌نام به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای اطلاع از زمان ثبت‌نام، مدارک لازم و نحوه اقدام به پایگاه اطلاع‌رسانی این دانشگاهها مراجعه نمایند، بدین‌وسیله تاریخ و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که تا این تاریخ به سازمان اعلام شده است را  بشرح ذیل اعلام می‌نماید. لذا پذیرفته‌شدگان مؤسسات نامبرده به شرح زیر لازم است بر اساس زمان و مکان اعلام شده به منظور ثبت نام و ادامه تحصیل به موسسه آموزش عالی ذیربط مراجعه نمایند.
الف- پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه تهران:
لازم است برای ثبت‌نام الکترونیکی در روزهای شنبه،۲۲/۶/۹۳ یکشنبه ۲۳/۶/۹۳ و دوشنبه مورخ ۲۴/۶/۹۳ به سایت این‌ دانشگاه به نشانی: http://ems.ut.ac.ir مراجعه نمایند. ضمناً تاریخ ثبت‌نام و آیین ورودی و آشنایی با دانشگاه رأس ساعت ۸:۰۰ صبح روزهای تعیین شده به شرح جدول ‌ذیل طبق برنامه‌زمان‌بندی پردیس‌ها و دانشکده‌ها می‌باشد و شرکت کلیه پذیرفته‌شدگان در مراسم الزامی است.
ردیف
روز و تاریخ
عنوان پردیس/دانشکده
یکشنبه ۲۴/۶/۹۳
پردیس دانشکده‌های فنی
دوشنبه ۲۴/۶/۹۳
پردیس کشاوزی و منابع طبیعی، پردیس ابوریحان، پردیس علوم و دانشکده جغرافیا
سه‌شنبه ۲۵/۶/۹۳
دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، پردیس هنرهای زیبا و پردیس فارابی
چهارشنبه ۲۶/۶/۹۳
دانشکده دامپزشکی، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشکده علوم‌اجتماعی، دانشکده اقتصاد، دانشکده مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی و دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناسی
ب- پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه علوم‌پزشکی تهران:

لازم است برای کسب اطلاعات و همچنین ثبت‌نام الکترونیکی از تاریخ ۲۳/۶/۹۳ لغایت ۲۶/۶/۹۳ به سایتهای این دانشگاه به نشانی:www.tums.ac.ir (سایت دانشگاه)، http://education.tums.ac.ir(سایت معاونت آموزشی دانشگاه) و http://er.tums.ac.ir (سایت ثبت‌نام اینترنتی پذیرفته‌شدگان) مراجعه نمایند.
ج – پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز:
لازم است برای کسب اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام به سایت این دانشگاه به نشانی: www.amouzesh.tbzmed.ac.ir مراجعه نمایند.
د – پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه شیراز:
لازم است  برای کسب اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام به سایت این دانشگاه به نشانی:
www.shirazu.ac.ir مراجعه نمایند.
هـ – پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل:
می بایست در روزهای تعیین شده به شرح جدول ذیل جهت ثبت‌نام مراجعه نمایند.
ردیف
روز و تاریخ
عنوان رشته‌ها
شنبه ۲۲/۶/۹۳
پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی شیمی و مهندسی مواد
یکشنبه ۲۳/۶/۹۳
پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی نقشه‌برداری و مهندسی معماری
دو‌شنبه ۲۴/۶/۹۳
پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی برق(الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات) و مهندسی کامپیوتر(نرم‌افزار  سخت‌افزار)
سه‌شنبه ۲۵/۶/۹۳
پذیرفته‌شدگان رشته‌های مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید و مهندسی صنایع

و – پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی تهران:

لازم است  جهت ثبت نام در روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۶/۹۳ به دانشکده فوق مراجعه نمایند و جهت کسب اطلاع از روند ثبت‌نام الکترونیکی و مدارک لازم جهت ثبت‌نام به سایت دانشکده به نشانی: www.sharity.ac.ir مراجعه نمایند.